Source
Książki
(10)
IBUK Libra
(1)
Form of Work
Książki
(10)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(7)
Author
Abramowicz Witold
(1)
Bauman Zygmunt
(1)
Bokszański Zbigniew
(1)
Chmura Radosław
(1)
Czyżewski Marek
(1)
Galbraith John Kenneth
(1)
Gierszewska Grażyna
(1)
Jakubczyc Janina A
(1)
Jakubowska Wioletta
(1)
Jaworski Tadeusz B
(1)
Kilian Stanisław
(1)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(1)
Kobyliński Władysław
(1)
Korowicki Antoni
(1)
Koszel Bogdan (1954- )
(1)
Kubiak Bernard F
(1)
Kulpińska Jolanta
(1)
Lutyńska Krystyna
(1)
Migalski Marek
(1)
Mruk Henryk (1948- )
(1)
Owoc Mieczysław L
(1)
Starosta Paweł
(1)
Szyjewski Zdzisław
(1)
Tudrej Jerzy
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Wawrzyniak Bogdan
(1)
Wnuk-Lipiński Edmund
(1)
Zacher Lech W
(1)
Zasępa Tadeusz
(1)
Zieliński Jerzy S
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Społeczeństwo otwarte
(9)
Globalizacja
(3)
Społeczeństwo
(3)
Demokracja
(2)
Polityka
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Ideologia
(1)
Informacja
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Marketing narodowy
(1)
Marketing polityczny
(1)
Multimedia
(1)
Obywatelstwo
(1)
Patologia społeczna
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Reklama
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Struktura społeczna
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wiedza
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Cz.I Zarządzanie i marketing : 1. Przesłanki i koncepcja euromarketingu, 2. Wykorzystanie Interentu w biznesie międzynarodowym - wybrane aspekty, 3. Ewolucja turystyki uzdrowiskowej w Europie, 4. Doświadczenia współczesnej reklamy w przekazie religijnym?, 5. Integracja Polski z Unią Europejską w świetle założeń teorii sytemów, 6. Kluczowe kompetencje jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 7. Globalizacja gospdoarcza oraz kultura medialna pod kontrolą społeczeństwa otwartego, 8. Problemy wyższych uczelni w Polsce i w Europie Zachodniej. Cz.II Prawo : 1. Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, 2. Odpowiedzialność prawna za szkody ekologiczne w Unii europejskiej, 3. System zabezpieczenia emerytalnego w Poslce na tle rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej, 4. Granice wolnośći prasy w świetle prawa polskiego i europejskiego, 5. Polityczne znaczenie władzy sądowniczej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
ISBN: 83-11-08955-8
Co znaczy godne społeczeństwo; Szersze tło problemu; Epoka praktycznego osądu; Społeczny fundament; Gospo- darka godnego społeczeństwa; Inflacja; Deficyt budże- towy; Podział dochodu i władzy; Decydująca rola eduka- cji; Podstawowe zasady regulacji; Środowisko naturalne Migracja; Niezależność wojska; Syndrom biurokratyczny; Polityka zagraniczna w wymiarze ekonomiczno-społecznym Historyczne aspekty biedy na świecie; Godne społecze- ństwo wobec biedy na świecie; Aspekty polityczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7168-595-5
Globalizacji -mass media- Internet Czy cybernetyka wystarczy cyberspołeczeństwu? Wiedza i informacja w społeczeństwie obywatelskim. Informacja-nowe pojęcie filozoficzne? Komunikacja cybernetyczna wyzwaniem dla Kościoła. Czy Kościół lubi Internet? Sieć komputerowa w świetle wypowiedzi Kościoła katolickiego. Kościół-Internet. Wybór bibliografii polskiej z lat 1991-2001 Media publiczne a więzi społeczne Oni żyją! Psychologiczne aspekty tworzenia wirtualnych osobowości. Kolorowe obrazki, potężne narzędzie czy złodziej czasu? -czyli z czym się nam kojarzy Internet? II. Prawo: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego przegląd prac legislacyjnych Rechtsfragen des E-Commerce: Eine erste Ubersicht Zagadnienia prawne handlu elektronicznego. Wprowadzenie. Prawo celne w gospodarce elektronicznej. Ochrona firmy(nazwy) przed naruszeniami w Cyberprzestrzeni. Arbitraż w sprawach domen internetowych Rozwój orzecznictwa WIPO w sprawach domen internetowych. Nadzieja na tańszy Internet-uwolniony dostęp do lokalnej pętli abonenckiej w Unii Europejskiej i w Polsce. Ustawa o podpisie elektronicznym-omówienie z krótkim komentarzem. Aukcje online Kredytowanie przy pomocy kart kredytowych O projekcie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych Prawne aspekty spamu - wybrane zagadnienia. Przyszłość kancelarii wirtualnej. Elektroniczny rząd Edukacja prawnicza w globalnym społeczeństwie informacyjnym III. Nowa ekonomia: Druga strona Medalu Internetu Piractwo-problem nie tylko globalny INCOP-brytyjska próba pogłębienia zaufania do Internetu. Także dla poczty nadeszła era technologicznej rewolucji. Systemy eksperckie W poszukiwaniu europejskiego społeczeństwa informacyjnego. IV. Przestępczość komputerowa i bezpieczeństwo systemów: Internet-wirtualne sieci prywatne i infrastruktura klucza publicznego. Międzynarodowa kontrola cyberprzestępczości na tle projektu konwencji Rady Europy. Przestępczość komputerowa w statystyce policyjnej. Ściganie oszustw w Sieci (wybrane zagadnienia) Techniczne aspekty zabezpieczenia sieci komputerowych Prawne aspekty zabezpieczenia systemów komputerowych Koordynacja działań w skali kraju w przypadkach naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego. Projekt polskiej normy Pr ISO/IEC 17799. Praktyczne za sady zarządzania zabezpieczeniami informacji. Zabezpieczenia prywatności w usługach internetowych na
przykładzie dostarczycieli "darmowych kont poczty ele ktronicznej"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Media i polityka / pod red. Stanisław Kilian. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005. - 197 s. : tab. ; 24 cm.
(Państwo i Społeczeństwo / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; red. nacz. Andrzej Kapiszewski ; R.5, Nr 2 (2005))
ISBN: 83-7188-906-2
Polityka i informacja w dobie globalizacji; Oportunizm i społeczeństwo otwarte; Relewancja i redundancja w tekstach o treści politycznej; Polskie media w czasach "Solidarności"; Cyceroński ideał kampanii politycznej (ze współczesnej perspektywy); Metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania informacji medialnej na potrzeby białego wywiadu; Wizerunek polityczny - tworzenie, oddziaływanie, skuteczność. Analiza na podstawie współczesnej sceny politycznej; Telewizyjna reklama polityczna w amerykańskich wyborach prezydenckich; Obraz polskiej polityki na łamach prasy austriackiej; Spiegelowski wizerunek polskiej polityki; III czy IV Rzeczpospolita - spór o Polskę na łamach prasy opiniotwórczej; Lustracja w publicystyce polskich konserwatystów; Wizerunek kobiety aktywnej politycznie; Państwo a gospodarka w koncepcjach programowych głównych ugrupowań politycznych RP; Naród a społeczeństwo obywatelskie - konflikt czy zgodne współistnienie?; Siła "czwartej władzy": mit czy rzeczywistość; Miejsce tradycyjnych wartości rodzinnych w reklamie telewizyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MIE 51 - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2002. - 184 s. ; 30 cm.
(Monitor Integracji Europejskiej ; 51)
ISBN: 1641-6333
Stosunki RP-UE; Zarządzanie nr 20 prezesa rady ministrów z dnia 11 lutego 2002 r w sprawie Narodowej rady Integracji Europejskiej; Raport w sprawie dostosowań instytucjonalnych w Polsce do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej; Unia Europejska: Strategia Lizbońska; Posiedzenie rady Europejskiej w Barcelonie 15-16 marca 2002 r.; Przyszłość Unii Europejskiej - przygotowania do konferencji międzyrządowej 2004; Skład Konwentu Europejskiego; Rozszerzenie UE; Analiza wpływu rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy środkowej i wschodniej na rynek rolny i dochody w rolnictwie; Oficjalne publikacje Wspólnot Europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-67-7
Społeczeństwo obywatelskie - w poszukiwaniu definicji; Zderzenie z Huntingtonem; Koniec Fukuyamy?; Czy Unia Europejska może ochronić demokrację?; Terroryzm fundamentalistyczny jako antyteza społeczeństwa otwartego; Synergia i anomia jako zagrożenia dla demokracji; Wielki wstrząs polskiej polityki; Zaufanie społeczne i jego rola dla demokracji; Społeczeństwo otwarte i jego nowi wrogowie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Literatura Postmodernizmu; Spojrzenia)
ISBN: 83-86056-67-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
E-book
In basket
OD REDAKCJI Integracja europejska, której ten tom w całości poświęcamy, jest wyzwaniem nie tylko praktycznym, ale także poznawczym. Świadczy o tym z jednej strony rozwój europeistyki jako pola badań o charakterze interdyscyplinarnym, lecz zyskującego status odrębnej dziedziny, z drugiej zaś bardzo widoczny wzrost znaczenia problematyki europejskiej w podstawowych dziedzinach nauk społecznych, takich jak socjologia, politologia, czy ekonomia. O integracji pisze się coraz częściej, z różnych perspektyw i różnym nastawieniem poznawczym. Oprócz imponującego rozwoju badań związanych z poszukiwaniem gospodarczych, politycznych, edukacyjnych, w ogólności praktycznych rozwiązań instytucjonalnych, mamy w tym polu do czynienia z równie żywą refleksją teoretyczną na temat współczesnych przemian społecznych i kulturowych. Wybór i układ tekstów oferowanych Czytelnikowi „Przeglądu Socjologicznego” w tym tomie wiązał się z zamiarem, by owo zróżnicowanie znalazło w nim swój obraz, z konieczności niepełny, odsyłający wszakże do tych wymiarów refleksji nad europejską integracją, które z pewnością należą do najistotniejszych.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
(Wykłady z Socjologii / red. nauk. Piotr Sztompka ; Tom 3)
ISBN: 83-7383-175-4
1. Teorie radykalnej zmiany społecznej, rewolucje demokratyczne, 2. Struktura społeczne, relatywna deprywacja a uczestnictwo w życiu publicznym, 3. Podmiotowość społeczne i poczucie sprawstwa, 4. Status obywatelski, 5. Społeczeństwo obywatelskie, 7. Obywatelskość i społeczeństwo obywatelskie w warunkach globalizacji świata, 8. Kultura polityczna a jakość demokracji, 9. Wartości, interesy i ideologie, 10. Zbiorowi aktorzy życia publicznego, 11. Konflikty społeczne, 12. Marginalizacja i wykluczenie społeczne, 13. Patologia życia publicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie wiedzą)
ISBN: 83-86846-93-3
Cz. I Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się: Drogi rozwojowe gospodarki opartej na wiedzy - doświadczenia i perspektywy; Strategie budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy; Edukacja jako kluczowy element w budowaniu GOW; Przedsiębiorstwo inteligentne -gł. aktor w budowaniu GOW; Konstrukcja strategii dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy; Kultura organizacyjna w organizacji uczącej się; Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna. Cz. II Praktyka zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie: Zarządzanie wiedzą w korporacjach zachodnich - przegląd badań; Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce - wyniki badań; Strategia zarządzania wiedzą w KPMG; Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandia; Zarządzanie wiedzą w firmie Komputer Land SA; Zarządzanie wiedzą w Hutmen SA we Wrocławiu; Kreowanie kultury organizacji uczącej się na przykładzie grupy Schenker; Tworzenie kultury organizacji uczącej się - sposób na efektywne wdrożenie. Cz. III Systemy i metody wspomagające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie: Metodyka szacowania wiedzy; Enterprise Content Management - założenia i zastosowania systemu; Wirtualizacja nauczania; Systemy zarządzania kompetencjami; Zarządzanie kompetencjami z wykorzystaniem Learning Management System w Hewlett-Packard; CRM- metoda zarządzania wiedzą organizacji; Zarządzanie relacjami z klientami - analityczny CRM; Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; 4)
ISBN: 83-88690-49-3
I. Podstawowe problemy zarządzania wiedzą: System pozyskiwania i zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach; Społeczeństwo wiedzy in statu nascendi: Niektóre problemy i hipotezy; Budowanie strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach; Zarządzanie wiedzą w procesie zmian. II. Wybrane elementy procesu zarządzania wiedzą: Systemy klasy business intelligence w zarządzaniu biznesem; Rola kierownika w rozwoju wiedzy członków personelu organizacji; Kilka uwag o zarządzaniu wiedzą; Zarządzanie wiedzą w elektroenergetyce. III. Technologiczne problemy zarządzania wiedzą: Mobilne filtrowanie informacji; Zarządzanie wiedzą korporacyjną; Technologiczne aspekty pozyskiwania wiedzy; Gry decyzyjne jako metoda pozyskiwania wiedzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again