Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(14)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(14)
Author
Dziuba Dariusz Tadeusz
(2)
Krzysztofek Kazimierz
(2)
Augustynek Andrzej
(1)
Barney Darin
(1)
Doktorowicz Krystyna
(1)
Fronia Marcin
(1)
Giddens Anthony
(1)
Giza Anna
(1)
Gogołek Włodziemierz
(1)
Hejnicka-Bezwińska Teresa
(1)
Klekot Ewa
(1)
Marody Mirosława
(1)
Nadana Katarzyna
(1)
Papińska-Kacperek Joanna
(1)
Sikorska Małgorzata
(1)
Sokołowski Marek
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Wojtkowiak Jerzy
(1)
Wrycza Stanisław
(1)
Zacher Lech W
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Społeczeństwo informacyjne
(16)
Internet
(6)
Globalizacja
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarka elektroniczna
(2)
Informacja gospodarcza
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Sieć komputerowa
(2)
Uczenie się
(2)
Administracja
(1)
Bezrobocie
(1)
Demografia
(1)
Edukacja medialna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Internet -- stosowanie -- nauczanie
(1)
Internet -- stosowanie -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Kariera
(1)
Komputery -- stosowanie -- nauczanie
(1)
Konflikt
(1)
Kształcenie
(1)
Ludność
(1)
Multimedia
(1)
Mózg
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Negocjacje
(1)
Osobowość
(1)
Oświata
(1)
Pamięć
(1)
Pedagogika
(1)
Polska
(1)
Przestępczość
(1)
Psychologia
(1)
Płeć
(1)
Reklama internetowa
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Stres
(1)
Uczucia
(1)
Umysł
(1)
Unia Europejska
(1)
Usługi
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Wieś
(1)
Wybory
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środki masowego przekazu -- technologia
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
19 results Filter
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2388)
ISBN: 83-226-1446-2
Część I: Istota społeczeństwa informacyjnego. Teoria i polityka. 1. Problematyka społeczeństwa informacyjnego. 2. Rozwój teorii społeczeństwa informacyjnego. 3. Europejskie społeczeństwo informacyjne jako przedmiot badań na potrzeby strategii politycznych. Część II: Problemy społeczeństw informacyjnych w wieku globalnych sieci. 1. Konwergencja technologiczna i sektorowa - nowa jakość w technologii i gospodarce. 2. Globalizacja - proces wieku informacji. 3. Gospodarka informacyjna - oparta na wiedzy. 4. Praca i problemy zatrudnienia w społeczeństwie informacyjnym. 5. Struktura społeczeństwa informacyjnego. 6. Państwo, polityka i demokracja w społeczeństwie informacyjnym. Część III: Europejska strategia budowania społeczeństwa informacyjnego. 1. Unia Europejska po traktacie z Maastricht - między globalizacją a siłą tożsamości. 2. Europejska polityczna koncepcja społeczeństwa informacyjnego. 3. Europejskie społeczeństwo informacyjne w strategiach korporacji i użytkowników nowych mediów. 4. Informatyzacja Unii Europejskiej - implementacja Strategii Lizbońskiej. 5. Europejska strategia zatrudnienia i pracy w społeczeństwie informacyjnym. 6. Polityka audiowizualna Unii Europejskiej wobec strategii budowania społeczeństwa informacyjnego. 7. Europejskie społeczeństwo informacyjne w politycznej koncepcji spójności społecznej i regionalnej. 8. Strategie narodowe budowania społeczeństwa informacyjnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 9. Polska wobec problemów globalnego i europejskiego społeczeństwa informacyjnego. Zakończenie. Przyszłość europejskiego społeczeństwa informacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(EIDOS / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2544-4
Wprowadzenie, Nieciągłość nowoczesności, Bezpieczeństwo i zagrożenie, zaufanie i ryzyko, Socjologia i nowoczesność, Nowoczesność, czas i przestrzeń, Wykorzenienie, Zaufanie, Refleksyjność nowoczesności, Nowoczesność czy ponowoczesność?, Instytucjonalne wymiary nowoczesności, Globalizacja nowoczesności, Dwie perspektywy teoretyczne, Wymiary globalizacji, Zaufanie i nowoczesność,. Zaufanie do systemów abstrakcyjnych, Zaufanie i wiedza ekspercka, Zaufanie i bezpieczeństwo ontologiczne, Przednowoczesność i nowoczesność, Systemy abstrakcyjne i przemiana intymności, Zaufanie i relacje osobiste, Zaufanie i tożsamość jednostki, Ryzyko i zagrozenie w świecie ponowczesnym, Ryzyko i bezpieczeństwo ontologiczne, Relacje przystosowawcze, Fenomenologia nowoczesności, Dewaluacja i ewaluacja umiejętności w życiu codziennym, Zastrzeżenia do ponowoczesności, Dosiadając molocha, Realizam utopijny, Kierunki przyszłośći: rola ruchów społecznych, Ponowoczesność, Czy nowoczesnosć jest projektem Zachodu?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Metody ekonomiki sektora informacyjnego / Dariusz Tadeusz Dziuba. - Warszawa : Difin, 2007. - 168 s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-830-9
1. Kapitał informacyjny, 2. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego, 3. Klasyczne metodyki wydzielania sektora informacyjnego w gospodarce, 4. Ekonomika sektora informacyjnego - metody i mierniki, 5. etodyki autorskie pomiaru sektora informacyjnego w Polsce, z użyciem klasyfikacji KGN i EKD, 6. Metodyki autorskie pomiaru sektora informacyjnego, z użyciem Poslkiej Klasyfikacji Działalności, 7. Czterosektorowy model gospodarek USA i Korei Południowej, 8. Niekonwencjonalne metody ekonomiki sektora informacyjengo, 9. Ekonomika sektora informacyjnego - problemy badawcze
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7326-064-1
Wstęp; Nauczanie na odległość - wyzwanie dla Uniwersytetu Gdańskiego; Dialog w kształceniu na odległość - jego znaczenie i struktura; Edukacja na odległość - moda czy szansa?; Edukacja na odległość metodyka i oprogramowanie; Media elektroniczne a edukacja nieformalna i pozainstytucjonalna dzieci i młodzieży; Current Trends in the Use of Technology for Improved teaching And Access to non - Traditional University Students in the United States; Od skryptu wprowadzającego do wirtualne go seminarium. Przegląd zastosowań telenauczania w dokształcaniu w Niemczech; Szwedzki model nauczania na odległość; Prospects for the study of macroeconomics by means of Distance learning; Internet jako wiodące narzędzie modelu Studiów na Odległość Politechniki Warszawskiej; Książki w Sieci; Nauczanie baz danych na odległość; Zdalne kształcenie administratorów sieci w Pomorskiej Akademii Regionalnej Cisco; Distance Education centre at Gdańsk University of Technology - International projects and courses on-line; Doświadczenia Youbg Digital Poland SA w dostarczaniu rozwiązań do edukacji na odległość; Platformy informatyczne w nauczaniu na odległość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-915484-2-2
1. Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. 2. Internet a edukacja jutra. 3. (Sub)kultura Internetu. Kultura w Internecie. 4. Ku pedagogii sieci. Internet jako nowe wyzwanie wychowawcze. 5. Technologie i zastosowania Internetu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika wobec współczesności)
ISBN: 978-83-60501-19-1
Część I Edukacja i pedagogika w warunkach zmiany kulturowej: 1. Wytwarzanie wiedzy pedagogicznej i studiowanie pedagogiki w społeczeństwie opartym na wiedzy, 2. Instytucjonalizacja i dyscyplinaryzacja pedagogiki, 3. "Uczenie się" jako centralna kategoria pojęciowa współczesnej praktyki edukacyjnej. Część II Pedagogika ogólna. Społeczna praktyka edukacyjna jako przedmiot badań pedagogicznych (w perspektywie poznawczej współczesnej pedagogiki ogólnej): 4. Miejsce edukacji w kontekście przemian cywilizacyjnych przelomu wieków, 5. Związek teorii naukowych z praktyką edukacyjną, 6. Język wspólczesnej pedagogiki, 7. Naukoznawcze i metodologiczne przesłanki konstytuujące współczesne myślenie o wytwarzaniu wiedzy pedagogicznej. Część III ewolucja myslenia oraz reguł i zasad związanych z wytwarzaniem wiedzy o edukacji: 8. Problemy, antynomie, dylematy i kontrowersje związne z wytwarzaniem wiedzy o edukacji w ramach filozofii, 9. Ewolucja tożsamości pedagogiki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-872-9
1. Wybrane zagadnienia z biologicznych podstaw psychiki: Budowa mózgu; Neuron- mechanizm funkcjonowania; Rola poszczególnych struktur mózgu; Płeć mózgu; Inne aspekty funkcjonowania mózgu człowieka; Biologia agresji; 2. Pamięć i uczenie się: Fazy procesów pamięciowych; Przykład zadania badającego pamięć; Rodzaje pamięci; Nadczynność pamięci; Zasady efektywnego wykorzystania pamięci; 3. Myślenie i rozwiązywanie problemów: Rodzaje myślenia; Operacje myślowe; Rozwiązywanie problemów; Zadania badające skuteczność rozwiązywania problemów; Czy urządzenia informatyczne są zdolne do myślenia?; 4. Emocje i stres: Charakterystyka emocji; Najważniejsze rodzaje i formy emocji; Stres; Asertywność; 5. Inteligencja i zdolności: Zdolności, ich specyfika i rodzaje; Zdolności- wrodzone czy nabyte?; Inteligencja ogólna; Testy inteligencji ogólnej; Teorie inteligencji ogólnej; Znaczenie badania inteligencji ogólnej; Inne rodzaje inteligencji; 6. osobowość: Różne sposoby rozumienia pojęcia "osobowość"; Teorie osobowości; 7. Negocjacja, manipulacja i konflikty: Pojęcie negocjacji; Konflikt i jego cechy; Negocjacje sposobem osiągania porozumienia; Typy i style negocjacji; Fazy negocjacji; Podmiotowe uwarunkowania skuteczności negocjacji; Manipulacja; Obrona przed manipulacją; 8. Kierowanie karierą: Fazy procesu kadrowego; Sposoby efektywnego poszukiwania pracy; 9. Człowieka w społeczeństwie informacyjnym: Geneza i historia Internetu; Człowiek w dobie Internetu; Psychologiczne zagrożenia w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym; Kryteria diagnostyczne rozpoznania uzależnienia od Internetu; Krótka historia badań nad uzależnieniem od Internetu, czyli kto jest najbardziej zagrożony uzależnieniem?; Przykłady indywidualnych przypadków osób uzależnionych od Internetu, które zgłosiły się do Ośrodka Psychologiczno- Psychiatrycznego w Krakowie; Poszukiwanie przyczyn uzależnień komputerowych; Teoria uzależnień komputerowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-293-1
1. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego- metody i mierniki: Sektor informacyjny w czterosektorowym modelu gospodarki; Ekonomika sektora informacyjnego w nurcie badań ekonomicznych; Przemysł wiedzy według koncepcji Machlupa; Sektor informacyjny według koncepcji Porat; Dyskusja o miernikach rozwoju sektora informacyjnego; Dyskusja o zakresie wydzielania w gospodarce sektora informacyjnego; 2. Sektor informacyjny w gospodarce polskiej- metody i mierniki: Metodyka wydzielania i pomiaru sektora informacyjnego z wykorzystaniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD ver. 2007); Sektor informacyjny gospodarski polskiej w latach 1992-2008 w oparciu o klasyfikacją PKD ver. 2004 i EKD; Model czterosektorowy gospodarki polskiej (1992-2008); Sektor informacyjny gospodarki polskiej w ujęciu wartościowym; Sektor informacyjny w Polsce w latach 1960-1993 z wykorzystaniem metodyki opartej na Klasyfikacji Gospodarki Narodowej; Sektor informacyjny gospodarki polskiej w okresie międzywojennym; 3. Miscellanea: Ekonomika sektora informacyjnego- utrudnienia i perspektywy badawcze; Sektor informacyjny w modelu czterosektorowym współczesnych gospodarek; Zakończenie: Zmiany ewolucyjne w sektorze informacyjnym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15407-3
1. Nowa epoka - społeczeństwo informacyjne, 2. Informatyczne przesłanki do powstania społeczeństwa informacyjnego, 3. technologie dostępu do informacji, 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 5. Bezpieczeństwo w sieci, 6. Inwestowanie w ludzi i ich umiejętności, 7. Gospodarka elektroniczna, 8. Organizacja wirtualna, 9. Elektroniczna administracja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
(Key Concepts)
ISBN: 978-83-60457-41-2
1. Społeczeństwo sieci, 2. Technologia sieci, 3. Ekonomia sieci, 4. Polityka sieci, 5. Tożsamość sieci
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89964-80-5
1. Istota sieci, 2. Stan i uwarunkowania rozwoju Internetu na świecie i w Polsce, 3. Technologie Internetu, 4. Komunikacja w sieci, 5. Szperacze/wyszukiwarki, 6. Reklama on-line, 7. Media on-line, 8. Komercja i praca w Sieci, 9. Bezpieczeństwo Sieci, 10. Edukacja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7483-748-4
I. Era informacyjna, 1. Era informacyjna-problemy z jej identyfikacją i świadomością, 2. Cywilizacja informacyjna-przeznaczeniem ludzkości?, 3. Człowiek-informacja: niebezpieczna związki, II. Wyłanianie się społeczeństwa informacyjnego i jego wstępną charakterystyka, 4. Transformacje społeczeństw ludzkich pod wpływem techniki, czyli uinformacyjnienie, usieciowienie i globalizacja, 5. Wstępna charakterystyka społeczeństwa informacyjnego (nowe konponenty, struktury, mechanizmy, cechy), III. Uinformacyjnienie, usieciowienie i globalizacja, 6. Informacja i informacyjność w świadomości społecznej, 7. Zmiany tożsamości w warunkach usieciowienia świata i globalizacji-refleksje i uwagi futurologiczne, 8. Informacyjno-komunikacyjne wymiary i aspekty globalizacji, 9. Społeczeństwo informacyjne na szczeblu likalnym-paradoksy i perspektywy, 10. jednostka w społeczeństwie informacyjnym, jednostka w sieci (refleksje futurologiczne), IV. Niektóre problemy SI-obecne i przyszłe, 11. Budowa społeczeństwa informacyjnego jako element integracji i strategii rozwoju UE-aspekty polityczno-ekonomiczne i społeczno-kulturowe, 12. Globalne problemy społeczeństwa informacyjnego, 13. Społeczeństwo informacyjne a demokracja-między globalnością a lokalnością, V. Gospodarka informacyjna, "Nowa gospodarka", gospodarka oparta na wiedzy, 14. "Nowa gospodarka" jako rezultat interakcji techniki, gospodarki i społeczeństwa, 15. Nowa gospodarka-nowe społeczeństwo? Rozważania wstępne, spekulacje, problemy badawcze, VI. Społeczeństwo wiedzy (SW)-perspektywa ewolucji czy strategii i działań, 16. Społeczeństwo wiedzy in statu nascendi-niektóre problemy i hipotezy, 17. Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy-dylematy tranzycyjne: między informacją, wiedzą a wyobraźnią, 18. Społeczeństwo wiedzy i jego wrogowie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-17070-7
1. Populacja i kapitał ludzki: Mieszkańcy Polski; Edukacja; Stan zdrowia; Miasto i wieś; 2. Przemiany obyczajowości: Życie rodzinne; Życie religijne; Style zycia; Korzystanie z mediów; 3. Przemiany w sferze publicznej: Kapitał społeczny i dobro wspólne; Polityka i władza; Polska w Unii Europejskiej; 4. W stronę rynku: Rozwój gospodarczy i zachowania ekonomiczne; Rynek pracy; Ubóstwo i zamożność.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-262-6
czym jest społeczeństwo?. Cz.I Społeczeństwo polskie w okresie zmiany społecznej: 1. Przemiany ludnościowe we współczesnej Polsce w perspektywie minionego stulecia, 2. Mechanizmy stratyfikacji i hierarchie społeczne, 3. Zmiany w polskiej edukacji i ich społeczne konsekwencje, 4. Elastyczność zatrudnienia w Polsce, czyli o odkrywaniu rzeczy zakrytych, 5. Bezrobocie jako zjawisko społeczne, 6. Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej zmiany, 7. zmiany poziomu życia i ich społeczne uwarunkowania, 8. Przestępczość w Polsce na przełomie stuleci. Stereotypy i realia., 9. System partyjny czy zbiorowisko partii? O stabilnym rozchwianiu polskiej polityki. Cz.II Zachowania społeczne w okresie zmiany systemowej: 1. Trzy Polski - instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych, 2. Rodzina i system społeczny, 3. Przemiany płci kulturowej. Miedzy systemami wartości a rolami społecznymi, 4. Zachowania wyborcze Polaków 1989-2006, 5. Teoria społecznych reprezentacji i jej zastosowania, 6. Religijność a tożsamość narodowa Polaków, 7. Przekształcenia moralności w Polsce i w Europie, 8. Ruchy społeczne w Polsce. Cz.III Przemiany cywilizacyjne: 1. Podstawy społeczeństwa informacyjnego w Polsce, 2. Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, 3. Globalność i globalizacja, 4. Trendy cywilizacyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Nr 1)
ISBN: 83-226-1151-X
Pokusy nowoczesności - modernizacyjne wizje zmiany i rozwoju, Teorie zależności: miedzy peryferiami świata a jego centrum, Wizje rozwoju alternatywnego: między autarkią a zależnością, Społeczeństwo informacyjne i rozwój społeczny, Globalne determinanty rozwoju społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Nr 40)
Pokusy nowoczesności - modernizacyjne wizje zmiany i rozwoju, Teorie zależności: miedzy peryferiami świata a jego centrum, Wizje rozwoju alternatywnego: między autakrią a zależnością, Społeczeństwo informacyjne i rozwój społeczny, Globalne determinanty rozwoju społecznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again