Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Author
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Borkowski Igor
(1)
Hutyra Jacek
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kalisiak-Mędelska Magdalena
(1)
Król Piotr
(1)
Lessig Lawrence
(1)
Lombard Didier
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Nowak Paweł A
(1)
Próchniak Rafał
(1)
Stasiuk-Krajewska Karina
(1)
Szyszkowska Maria
(1)
Ziaja Sebastian
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Społeczeństwo informacyjne
(7)
Internet
(3)
Gospodarka
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Dziennikarstwo internetowe
(1)
Filozofia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Klimat
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kultura masowa
(1)
Media społecznościowe
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nauka
(1)
Parzymies, Stanisław (1938 -)
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polska
(1)
Prawo
(1)
Prawo autorskie
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Telekomunikacja
(1)
Unia Europejska
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-01-4
1. Potrzeba Mistrzów, 2. Zdziwienie u podstaw filozofii, 3. Filozof z uniesioną głową, 4. Manifest filozoficzno-prawny w epoce Globalnego Społeczeństwa Wiedzy, 5. O nauczaniu filozofii prawa, 6. Rola filozofii prawa, 7. O potrzebie filozofii prawa, 8. Filozofia a rozwój człowieka, 9. Michael Foucault a potrzeba nauczania filozofii prawa, 10. Prawo natury w perspektywie filozoficzno-prawnej, 11. Zarys problematyki filozofii polityki, 12. Moralność jako wotum nieufności dla prawa, 13. Rozważania o suwerenności, 14. Wojny, które nazwano sprawiedliwymi, 15. Sprawiedliwość jako naczelna idea prawa, 16. Filozoficzna tradycja Damasio hipotezy "wcielonego umysłu", 17. Publicystyka polityczna Leibniza, 18. Filozofia weterynarii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-806-4
1. Globalne przemiany wyznaczające trzeicą rewolucję przemysłowoą XXI wieku, 2. Przycyzny ekonomicznej nierównowagi i rozchwiania współczesnej gospodarki światowej, 3. Jaka jest rola informacji w globalnej gospodarce XXI wieku? - Społeczeństwo informacyjne, 4. Czy globalizacja rozwiązuje globlane problemy współczesnego świata?, 5. Dramatyczna sytuacja ekonomiczna państw Trzeciego Świata, 6. Błedy polityki gospodarczej państw wysoko rozwiniętych (OECD) - przycyzną klęski globlenej gospodarki, 7. Jaka bedzie przyszła gospodarka światowa?, 8. Zmiany kliamtu i ich dramatyczny wpływ na globalna gospodarkę
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61732-00-6
Zawiera: Wprowadzenie: 1975-1995 Trzy „Wielkie Wybuchy”; 1995-2004 Ku drugiemu życiu sieci; Użytkownik węzłem sieci; Pojawia się darmowość; „Mieszanie” łańcuchów wartości; W sercu drugiego życia sieci. 1. Było sobie pierwsze życie w sieci: Przeżytki pierwszego życia sieci; … i zaskakujące zwiastuny drugiego; 1975-1995 Przejście; „Wielki Wybuch” cyfryzacji; „Wielki Wybuch” internetu; „Wielki Wybuch” mobilności. 2. Drugie życie sieci: Okres płodowy: Postęp informatyczny: „proste jest piękne”; Niezbędnik internauty; Przepustowość w górę; … ceny w dół; Od dwuelementowego łańcucha wartości; … do łańcucha wartości wieloogniowego; Koegzystencja „starych” i „nowych”. 3. Sieci to my: Nowe zastosowania starych technologii; Pojawienie się „sieci społecznych”; Użytkownik węzłem sieci; Pokolenie Y; Dalej niż wyszukiwarka: rekomendacja, redundancja, reputacja. 4. Model "darmowości": Darmowość w telekomunikacji; Sieciowy model reklamowy; Reklama a sieci społeczne; Reklama a treści; Model reklamowy - co dalej? 5. Prorocze wrzenie: Konsolidacja poziomowa wewnątrz ogniw łańcucha wartości - operatorzy, dostawcy sprzętu; Konsolidacja „starych” i „nowych” wewnątrz ogniw łańcucha wartości; Intensyfikacja konsolidacji pionowej; U podstaw transformacji telekomunikacyjnego łańcucha wartości; Partnerstwo a R&D 2.0. 6. Perspektywy: ku sercu drugiego życia sieci: Wykładniczy rozwój łączności; Rozwój wideo i telewizji; Do granic możliwości; Imperatyw szerokopasmowości stacjonarnej i mobilnej; Centra danych i Cloud Computing; Wzrost wysokiej jakości; Żeby inwestor inwestował; Gdy obudzą się Europa i Azja; Ochrona prywatności; Co dalej z telekomunikacyjnym łańcuchem wartości?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-044-8
Dabe bibliograficzne Prof. Stanisława Parzymiesa; Wykaz ważniejszych krajowych i zagranicznych publika cji naukowych prof.dr hab. S. Parzymiesa w latach 1975-2003; Doktorzy wypromowani przez prof.dr hab. S. Parzymiesa; Lista Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza. Suwerenność państw i integracja europejska - wpływy i zależności; Strategie rozwojowe społeczeństwa informacyjnego w UE; Konwent Europejski a supernarodo wa metoda zarządzania gospodarką (w) UE; Rola Francji w działaniach Niemiec na rzecz umocnienia Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE w latach 2002-03; Dialog między Europą i Ameryką Łacińską; Czyn w stosunkach międzynarodowych; Unia Zachodnioeuropejska w procesie integracji europejskiej; Regionalny "kompleks" bezpieczeństwa Azji Północno-Wschodniej; Inwestycje bezpośrednie w stosunkach transatlantyckich po II wojnie światowej; Polska droga do wspólnej waluty euro; Euro jako waluta konkurująca z dolarem; Integracja regionalna we współczesnych stosunkach międzynarodowych; Przednapoleońska myśl strategiczna; Etniczne przesłanki konfliktów w Afryce; Prawo między narodowe w dobie przemian - z zagadnień programu i metodyki nauczania; Przesłanki ideologiczne i społeczno-polityczne polityki apartheidu i programu "bantustanizacji" Republiki Południowej Afryki; Miejsce kultury w polityce UE; Nauki o polityce - politologia; Świat u progu XXI wieku - chaos czy ład międzynarodowy; Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE) jako międzynarodowy reżim bezpieczeństwa; Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO): UE w poszukiwaniu tożsamości na arenie międzynarodowej; Doświadczenia i reforma operacji pokojowych Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie; Szwajcaria a ONZ; Czy OBWE ma przyszłość?; Nawiązanie stisunków dyplomatycznych pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Republiką Francuską (spojrzenie z Pekinu); Ewolucja europejskiej współpracy policyjnej od Schengen do Nicei; UE, USa i Japonia w świetle synte tycznych miar potęgi w latach 1992-2001; Karta Praw Podstawowych a konstytucja dla Europy; Polska służba dyplomatyczno-konsularna 1989-2003 - organizacja i funkcjonowanie; Pierwsze próby unifikacji politycznej Europy Zachodniej po II wojnie światowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Akademia Samorządowa)
ISBN: 978-83-8088-891-3
Zawiera: 1. Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym: 1.1. Samorząd terytorialny – na czym polega; 1.2. Po pierwsze prawo. Samorząd terytorialny w polskim systemie prawnym; 1.3. Relacje wspólnoty – wspólnota relacji; 1.4. Marketing terytorialny. 2. Wirtualny samorząd: 2.1. W drodze do Matrixa; 2.2. Społeczeństwo informacyjne a zadania administracji publicznej; 2.3. Okna samorządu terytorialnego do wirtualnego świata; 2.4. Real na dziś – samorząd terytorialny w Internecie: 2.4.1. Dobór próby; 2.4.2. Zakres badania; 2.4.3. Termin prowadzenia badania; 2.4.4. Wyniki badania; 2.4.5. Podsumowanie wyników; 2.4.6. Pytania badawcze; 2.4.7. Wyniki badania „e-Usługi publiczne jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego” w obszarze serwisów BIP; 2.4.8. Udogodnienia zwiększające dostępność serwisów BIP jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego; 2.4.9. Spełnianie niektórych wymogów Rozporządzenia o BIP; 2.4.10. Podsumowanie badania „e-Usługi publiczne jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego” w obszarze serwisów BIP; 2.5. Interwencja, inwestycja i… problemy; 2.6. I co dalej? 3. Sprawozdanie z Matrixa: 3.1. Media społecznościowe – wejście do Matrixa; 3.2. Samorząd terytorialny w media społecznościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Fundusze Strukturalne UE)
ISBN: 83-60201-13-7
1.Założenia legislacyjne Komisji Europejskiej dotyczące reformy polityki spójności na lata 2007-2013, 2.Cele rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2007-2013, 3.Analiza Programów Operacyjnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, 4.Priorytety i działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego "Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne", 5.Priorytety i działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego "społeczeństwo obywatelskie"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Dziennikarstwo i Media , ISSN 2082-8322 ; 3)
(Acta Universitatis Wratislaviensis , ISSN 0239-6661 ; No 3452)
ISBN: 978-83-229-3341-1
1. Artykuły: Polski system medialny w globalnej przestrzeni nowych technologii; Techniki dziennikarskie jako narzędzie odkrywania, rekonstruowania i referowania historii. Współczesne relacje o Holocauście; Kondycja współczesnego polskiego reportażu; Nowe media- nowa komunikacja medialna; Naziemna telewizja cyfrowa- krok w stronę mediów XXI wieku; Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce; Prasa korporacyjna w świetle narzędzi komunikowania wewnętrznego; Edukacja medialna poprzez edukację dziennikarską. Opis działań w ramach innowacji pedagogicznej "Edukacja medialna"; Wikileaks: pogromca mediów czy stare w nowym wydaniu? Czy warto rozmawiać? Nieoczywiste konsekwencje braku konsultacji społecznych w sprawie ACTA w świetle badań; Innowacyjne instrumenty odpowiedzialności mediów w wybranych europejskich systemach medialnych; Amerykański kościół elektroniczny i jego konteksty; 2. Appendix: Czy grozi nam upadek języka polskiego?; Kapuściński i Cesarz z perspektywy dziennikarskiej: metodologia i wykorzystanie gatunków; Podwójna miłość- o związku Agnieszki Osieckiej z Jeremim Przyborą i fascynacji poetki jego twórczością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo)
ISBN: 978-83-7644-010-1
1. Kultury: Kultury naszej przeszłości; Kultury naszej przyszłości; Kultura RO, rozszerzona; Kultura RW, wskrzeszona, Porównanie kultur. 2. Dwie gospodarki: gospodarka komercyjna i gospodarska dzielenia się; Gospodarki hybrydowe; Lekcje dla gospodarki. 3. Kształtowanie przyszłości: Zreformujmy prawo; Zreformujmy siebie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Społeczeństwo informacyjne - 21 w (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again