Form of Work
Książki
(41)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(35)
available
(16)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(35)
Author
Wronkowska Sławomira
(3)
Zmierczak Maria
(3)
Winczorek Piotr
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Bankowicz Marek
(1)
Beck Ulrich (1944-2015)
(1)
Borucka-Arctowa Maria
(1)
Breczko Anetta
(1)
Collins Roger
(1)
Dzidek Marzena
(1)
Everard Judith
(1)
Fałkowska Dorota
(1)
Galbraith John Kenneth
(1)
Godlewski Tadeusz
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Hallam Elizabeth M
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Izdebski Hubert
(1)
Jabłoński Andrzej W
(1)
Jagiełło Jarosław
(1)
Jamróz Adam
(1)
Jurkiewicz Wojciech
(1)
Kieżun Witold
(1)
Koperek Adam
(1)
Kordela Marzena
(1)
Kowalczyk Urszula
(1)
Kozyr-Kowalski Stanisław
(1)
Kubin Jerzy
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Lang Jacek
(1)
Lisowska Alicja
(1)
Macharski Franciszek
(1)
Maciejko Paweł
(1)
Misiak Władysław
(1)
Oliwniak Sławomir
(1)
Orzeszyna Krzysztof
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Pietrzyk-Reeves Dorota
(1)
Podgórski Ryszard Adam
(1)
Pronz Friedrich
(1)
Rachwał Marcin
(1)
Redelbach Andrzej
(1)
Rogacki Henryk
(1)
Sarkowicz Ryszard
(1)
Stelmach Jerzy
(1)
Szwed Robert
(1)
Tyrała Paweł
(1)
Unger Roberto Manabeira
(1)
Wierzbicki Andrzej
(1)
Witkowska Marta
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Wróbel Sylwester
(1)
Włudyka Tadeusz
(1)
Zarzeczny Józef
(1)
Zuziak Władysław
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łoziński Jerzy
(1)
Łucki Zbigniew
(1)
Żyro Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(36)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(42)
Subject
Państwo
(30)
Społeczeństwo
(20)
Społeczeństwo obywatelskie
(16)
Demokracja
(9)
Prawo
(9)
Polityka
(7)
Kościół a państwo
(5)
Polska
(4)
Władza
(4)
Władza państwowa
(4)
Administracja publiczna
(3)
Elita władzy
(3)
Państwo dobrobytu
(3)
Socjologia
(3)
Gospodarka
(2)
Kultura
(2)
Naród
(2)
Partie polityczne
(2)
Prywatyzacja
(2)
Rodzina
(2)
Rynek pracy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Struktura społeczna
(2)
Wychowanie obywatelskie
(2)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Czas pracy
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Demokracja bezpośrednia
(1)
Dialog społeczny
(1)
Emerytura
(1)
Energetyka
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Francja
(1)
Frankowie
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Geografia społeczna
(1)
Germanie
(1)
Globalizacja
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Grupy społeczne
(1)
Hiszpania
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kadry
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kosmopolityzm
(1)
Kościół
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura masowa
(1)
Leśnictwo
(1)
Liberalizm
(1)
Ludwik IX Święty (król Francji ; 1214?-1270)
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauki polityczne
(1)
Niemcy
(1)
Obywatelstwo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Osobowość
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwo -- ustrój -- historia
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Porządek społeczny -- katolicyzm -- publicystyka
(1)
Praca
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo -- historia
(1)
Prawo -- krytyka
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Praworządność
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Płaca
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rewizjonizm -- zagadnienia
(1)
Rolnictwo
(1)
Rybołówstwo
(1)
Sektor publiczny
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Telepraca
(1)
Terroryzm
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Subject: time
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
901-
(1)
47 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-026-4
1. Współczesna demokracja a społeczeństwo obywatelskie; 2. Formy demokracji bezpośredniej; 3. Demokracja bezpośrednia w Polsce w świetle prawa; 4. Polskie doświadczenia w stosowaniu referendum ogólnokrajowego; 5. Praktyka funkcjonowania inicjatywy ludowej w Polsce w latach 1994-2007
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-42-8
Cz.I Między autorytaryzmem a demokracją: Autorytarna ocena i krytyka demokracji przez piłsudczyków; Komuniści wobec prób odbudowy demokracji w Polsce po 1944 roku; Demokratyzjacja w PRL lat 80-tych; Okrągły Stół w Polsce: koncepcja demokratyzacji ustroju społecznopolitycznego; Demokratyzacja społeczeństwa polskiego a demokracja polityczna; Proces kształtowania demokra tycznych standardów w okresie przejściowym; Elity polityczne w procesie demokratyzacji. Cz.II Przemiany społeczne a demokracja: Profil kształcenia jako determinanta postaw wobec demokracji; Polityka społeczna wobec demokracji; Polityczne aspekty zawodowej roli pracownika socjalnego; Liberałów polskich sen o klasie średniej; Wpływy społeczne partii politycznych - przykład socjaldemokracji (SdRP i SLD); Przemiany w Kościele katolickim w warunkach społeczeństwa otwartego i demokratycznego. Cz.III Trudna droga ku społeczeństwu obywatelskiemu: Psychologiczne przystosowania do gospodarki rynkowej (na podstawie badań mentalności rynkowej przedsiębior ców i bezrobotnych z województwa warmińsko-mazurskiego Rządzący i rządzeni w III RP - transformacja czy inercja sposobó komunikowania; Erozja legitymacji elit politycznych jako zagrożeniet procesu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; Rola prasy w procesie budowania demokracji lokalnej; Nadawca regionalny w dobie społeczeństwa informacyjnego; Rola konstytucyjnych środków ochrony praw i wolności w umacnianiu zasady demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości społecznej; Czynniki kształtujące obywatelskie społeczności lokalne; Rola mniejszości narodowych w stosunkach Polski z państwami sąsiedzkimi (wybrane problemy); Elementy kultury politycznej współczesnej emigracji polskiej. Cz.IV Jaka demokracja? Nowe wyzwania: Media w komunikowaniu politycznym. Wybrane aspekty teoretyczne; Społeczeństwo informacyjne i złudzenia demokratycznego dostępu do informacji; O potrzebie ideologii w okresie transformacji społecznej; Demokracja i populizm w procesie modernizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-20-1
Cz.I Dobre państwo - kryteria, oczekiwania i problemy projektowania: Referaty: Dobre państwo - spojrzenie prawnika; Struktury i kierunki zarządzania państwem; Sprawność cywilnej służby publicznej jako instrumentu rządzenia państwem; Państwo opiekuńcze i jego przyszłość; Dobre państwo. Doświadczenia i oczekiwania Polaków; Założenia i problemy projektowania dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Dobre państwo - niektóre powinności; Państwo i organizacja - paralelizm koncepcji; Syndrom niedomyślności w działaniach społecznych; Kondycja polskiej demokracji; Władzom publicznym brakuje "nawigatorów"; Państwo jako "trzecia strona" w dialogu między sektorem biznesu a społeczeństwem obywatelskim; Dobre państwo - dobra legislacja; Polityka ekorozwojowa w III Rzeczypospolitej; Dostosowanie prawa polskiego w zakresie własności przemysłowej do standardów UE; Dobre państwo - skuteczne państwo (na przykładzie drobnej przedsiębiorczości); Ideał państwa i jego realizacja w oczach młodzieży; Istota "dobrego ustroju" w ujęciu przedstawicieli wybranych kategorii mieszkańców Rzeszowa; Pożądane kierunki i sfery działań rządu w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych Polski południowo- wschodniej. Cz.II Diagnoza i wnioski: Referaty: Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji; Demokracja pod presją neoliberalnej doktryny; Polityka innowacyjna a budowa dobrego państwa; Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy; Chore państwo i jego lekarze; Dostęp do informacji w sprawach publicznych; Sprzeciw obywatelski w demokratycznym państwie; Deregulacja oraz ograniczenie roli państwa; Dobra ordynacja warunkiem dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Wpływ persupozycji na sprawność diagnozowania i usprawniania organizacji zarządzania w państwie XXXI wieku; Prywatyzacyjne przesłanki dysfunkcji państwa; Dobry transport i jego infrastruktura; Infrastruktura drogowa Polski jako kraju Unii Europejskiej; Percepcja funkcjonowania urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego; W poszukiwaniu modelu polskiego lobbingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16346-4
1. Dylematy współczesnej energetyki; 2. Kultury energetyczne współczesnego świata; 3. Socjologiczne aspekty energetyki; 4. Stosunek społeczeństw do nowej kultury energetycznej; 5. Protesty społeczne przeciw inwestycjom energetycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14861-4
1. Spoęłczenstwa francuskie w X i XI w., 2. Polityka i społeczeństwo: perspektywa regionalna, 3. Pierwsi Kapetyngowie (987-1108), 4. Odrodzenie władzy królewskiej (1108-1226), 5. Ludwik IX: konsolidacja włądzy królewskiej (1226-70), 6. Ostatni Kapetyngowie (1270-1328) - apogeum włądzy królewskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-722-9
1. Godność człowieka, prawa człowieka, dobro wspólne, konsens i dialog społeczny, 2 .Społeczeństwo obywatelskie, władze publiczne, zasada pomocniczości, governance, 3. Człowiek, obywatel, władza-wolność a demokracja, 4 . Demokratyczne państwo prawne, system źródeł prawa, zasada legalizmu, 5. Demokratyczne państwo prawne, granice władzy, zasada proporcjonalności, grancie prawa, 6. Sprawiedliwość społeczna w społecznej gospodarce rynkowej, solidaryzm społeczny, ekonomia społeczna, 7. Zobowiązania wobec pokoleń przeszłych w przyszłych - ochrona dziedzictwa, rozwój zrównoważony, 8. Pionowy i poziomy podział władz, multi-level governance, 9 . Prawo do sądu, niezależność sądów i niezawisłość sędziów, rządy ludu i rządy prawa, 1 0. Prawo do dobrej administracji jako istotny aspekt prawa do "dobrego rządzenia".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Geografia społeczno-gospodarcza Polski / red. nauk. Henryk Rogacki. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 400 s.; mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15242-0
I. Ustrój państwowy i organizacja terytorialna kraju: 1. Położenie geograficzne Polski. Obszar, granice, sąsiedzi, 2. Ustrój państwowy, 3. Podzial terytorialny kraju. II. Polska w międzynarodowej przestrzeni politycznej, spolecznej i gospodarczej. III. Przyrodnicze podstawy funkcjonowania społeczeństwa i gosodarki: 1. Obszar Polski na tle budowy geologicznej Europy, 2. Złoża w Polsce - wiek geologiczny i lokalizacja, 3. Podstawowe jednostki budowy geologicznej i główne elementy rzeźby Polski, 4. Czwartorzędowe przemiany środowiska przyrodniczego Polski, 5. Gleby, 6. Właściwiości klimatu, 7. Wody powierzchniowe i podziemne, 8. Flora, fauna, czlowiek, 9. Regionalizacja fizykogeograficzna. IV. Użytkowanie ziemi i zmiany w środowisku przyrodniczym: 1. Użytkowanie ziemi, 2. Zróżnicowanie regionalne degradacji środowiska przyrodniczego, 3. Obszary chronionego krajobrazu. V. Społeczeństwo: 1. Stan i rozmieszczenie ludności, 2. Rozwój demograficzny, 3. Struktura płci i wieku, 4. Stan cywilny ludności. Stan rodzinny, 5. Wyzwania i mniejszości narodowe, 6. Wyksztalcenie, aktywnośc zawodowa, rynek pracy, 7. Mobilność ludności, 8.Stan zdrowia i patologie społeczne, 9. Warunki zycia ludności, 10. Samoorganizacja społeczna, 11. Przyszlość demograficzna Poslki, 12. Uklad osadniczy kraju, 13. Współczesne procesy urbanizacji. VI. Gospodarka: 1. Transfomacja gospodarki w ujęciu strukturalnym i przestrzennym, 2. Rolnictwo, 3. Rybołóstwo i rybactwo, 4. Leśnictwo i gospodarka leśna, 5. Przemysł i budownictwo, 6. Usługi, 7. Infrastruktura techniczna, 8. Powiązania gospodarki Polski z systemem gospodarki światwej, 9. Struktura regionalna Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
ISBN: 83-11-08955-8
Co znaczy godne społeczeństwo; Szersze tło problemu; Epoka praktycznego osądu; Społeczny fundament; Gospo- darka godnego społeczeństwa; Inflacja; Deficyt budże- towy; Podział dochodu i władzy; Decydująca rola eduka- cji; Podstawowe zasady regulacji; Środowisko naturalne Migracja; Niezależność wojska; Syndrom biurokratyczny; Polityka zagraniczna w wymiarze ekonomiczno-społecznym Historyczne aspekty biedy na świecie; Godne społecze- ństwo wobec biedy na świecie; Aspekty polityczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15308-3
Cz.I Historia Polityczna: 1. Od cesarstwa do królestwa (409-507), 2. Zjednoczenie (507-586), 3. Królestwo katolickie (586-672), 4. Zmierzch wizygocki (672-710), 5. Koniec królestwa Wizygotów. Cz.II Społeczeństwo i kultura: 6. Ksiegi i czytelnicy, 7. Archeologia: cmenatrz i kościoły, 8. Archeologia: osiedla miejskie i wiejskie, 9. Prawo i tożsamość etniczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej / FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ ; rada wydawnicza Henryk Samsonowicz, Janusz Sławiński, Lech Szczucki, Marek Ziółkowski)
ISBN: 83-229-2459-3
Cz.I Dwie tradycje : 1. Idea społeczeństwa obywatelskiego w klasycznej tradycji republikańskiej, 2. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego w tradycji liberalnej. Cz.II Osie sporów wokół idei społeczeństwa obywatelskiego : 3. Społeczeństwo obywatelskie a państwo, 4. Społeczeństwo obywatelskie a liberalna demokracja, 5. Społeczeństwo obywatelskie a gospodarka: współczesny spór o pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, 6. Normatywna koncepcja społeczeństwa obywatelskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15053-2
Zawiera: Cz. I: OGÓLNE WIADOMOŚCI O PAŃSTWIE I PRAWIE (Człowiek a społeczeństwo, Państwo i inne struktury społeczne, Prawo, Niektóre formy współpracy międzynarodowej, Współczesne doktryny i ideologie polityczne Cz. II: ELEMENTARNE WIADOMOŚCI O PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Elementarne wiadomości o prawie karnym, Elementarne wiadomości o prawie cywilnym, Elementarne wiadomości o prawie rodzinnym, Elementarne wiadomości o prawie pracy, Elementarne wiadomości o administracji, samorządzie terytorialnym i prawie administracyjnym, Elementarne wiadomości o finansach publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-14135-2
Zawiera: Cz. I: OGÓLNE WIADOMOŚCI O PAŃSTWIE I PRAWIE (Człowiek a społeczeństwo, Państwo i inne struktury społeczne, Prawo, Niektóre formy współpracy międzynarodowej, Współczesne doktryny i ideologie polityczne Cz. II: ELEMENTARNE WIADOMOŚCI O PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Elementarne wiadomości o prawie karnym, Elementarne wiadomości o prawie cywilnym, Elementarne wiadomości o prawie rodzinnym, Elementarne wiadomości o prawie pracy, Elementarne wiadomości o administracji, samorządzie terytorialnym i prawie administracyjnym, Elementarne wiadomości o finansach publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16515-4
Zawiera: Cz. I: OGÓLNE WIADOMOŚCI O PAŃSTWIE I PRAWIE (Człowiek a społeczeństwo, Państwo i inne struktury społeczne, Prawo, Niektóre formy współpracy międzynarodowej, Współczesne doktryny i ideologie polityczne Cz. II: ELEMENTARNE WIADOMOŚCI O PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Elementarne wiadomości o prawie karnym, Elementarne wiadomości o prawie cywilnym, Elementarne wiadomości o prawie rodzinnym, Elementarne wiadomości o prawie pracy, Elementarne wiadomości o administracji, samorządzie terytorialnym i prawie administracyjnym, Elementarne wiadomości o finansach publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-12879-8
Zawiera: Cz. I: OGÓLNE WIADOMOŚCI O PAŃSTWIE I PRAWIE (Człowiek a społeczeństwo, Państwo i inne struktury społeczne, Prawo, Niektóre formy współpracy międzynarodowej, Współczesne doktryny i ideologie polityczne Cz. II: ELEMENTARNE WIADOMOŚCI O PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Elementarne wiadomości o prawie karnym, Elementarne wiadomości o prawie cywilnym, Elementarne wiadomości o prawie rodzinnym, Elementarne wiadomości o prawie pracy, Elementarne wiadomości o administracji, samorządzie terytorialnym i prawie administracyjnym, Elementarne wiadomości o finansach publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-575-0
I. Status i funkcje kościoła katolickiego, definicje; 2. Charakter instytucji w oparciu o akty prawne Watykanu; Kościoły partykularne; II. Kościół katolicki w Polsce do 1945 roku: 1. Miejsce i rola kościoła katolickiego w życiu publicznym do XX-lecia międzywojennego; 2. Kościół katolicki w Polsce w XX-leciu międzywojennym; 3. Kościół katolicki w Polsce w okresie II wojny światowej; III. Kościół katolicki w PRL-u: 1. Ogólna charakterystyka stosunków państwo-kościół; 2. Rozdział kościoła od państwa; 3. Realizm w postawie kościoła katolickiego; IV. Kościół katolicki w 1989 roku: 1. Ustawodawstwo; 2. Wybory parlamentarne; V. Kościół katolicki po 1989 roku: 1. Relacje kościoła katolickiego z państwem w pierwszych latach III RP; 2. Ustawodawstwo państwowe a interesy kościoła katolickiego; 3. Stosunki państwo- kościół w ujęciu ustawy zasadniczej z 1997 roku; 5. Miejsce i rola kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku. Wnioski końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Nauka o państwie / Piotr Winczorek. - Warszawa : LIBER sp. z o.o., 2005. - 302 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7206-121-1
Przedmowa; Sposoby postrzegania i badania państwa; Władza i władza polityczna; funkcje władzy publicznej; Środki sprawowania władzy; Legitymizacja władzy; Państwo - problem terminologii; Państwo - trzy elementy definicji; Państwo - przymus, hierarchia, wspólnota; Geneza i przyszłość państwa; Państwo - natura, wartości i prawo; Naród i państwo; Państwo i naród wobec procesów integracji; Państwo: jednostka i obywatel; Obywatel: jego wolności, prawa i obowiązki; Społeczeństwo obywatelskie i jego wrogowie; Problem celu i funkcji państwa; Trzy funkcje państwa; Problem typologii państw; Terytorialna organizacja (ustrój) państwa; Problem formy rządów. Monarchia i republika; Podziały i jedność władzy w państwie; Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza; System prezydencki; System parlamentarno-gabinetowy; Mieszane formy rządów i system konwentu; Reżimy polityczne; Niepaństwowe formy organizowania się ludzi; Państwo i związki wyznaniowe; Państwo i organizacje społeczne; Państwo i partie polityczne; Państwo i samorządy; Państwo - gospodarka i kultura; Państwo XX-wieczne: próba bilansu; Państwo wobec procesów globalizacji. Literatura. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15178-2
1. Podwaliny, 2. Frankowie: najeźdźcy założycielami królestwa, 3. Kościół jako filar pomostu łączącego epokę późnego antyku rzymskiego i wczesnego średnioweicza europejskiego, 4. Społeczeństwo we wczesnych dziejach Europy: elementy antyczne i nowe formy, 5. Przełom i transfer kulturowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-602-6
Wstęp, I. Miejsce Kościołów oraz organizacji filozoficznych i światopoglądowych w wielokulturowym społeczeństwie obywatelskim w procesie integracji w Europie, 1. Tożsamośc kulturowa i religija Europy, 2. Przesłanki obecności Kościołów w społeczeństwie demokratycznym, II. Zasady relacji maiędzy państwem o Kościołami w konstytucjach państw czlonkowskich w Unii Europejskiej, 1. Państwa wyznaniowe w Unii Europejskiej, 2. Państwa świeckie w Unii Europejskiej z radykalnym rodziałem między państwem a Kościołem, 3. Państwa świeckie w Unii Europejskiej z rozdziałem przyjaznym między państwem a Kościołem i wyraźnym uznaniem pozycji prawnej Kościołów z racji historycznych, 4. Państwa świeckie w Unii Europejskiej z rozdziałem przyjaznym między państwem a Kościołem bez wyraźnego uznania pozycji prawnej jednego z Kościołów, III. Zasady relacji między państwem a Kościołami w traktatach Unii Europejskiej, 1. Problematyka religijna w traktatach wspólnot Europejskich Unii Europejskiej, 2. Polityka religijna Unii Europejskiej wobec Kościołów i ogranizacji światopolglądowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-47-2
Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa wspierającego pracę (workfare state); Wzrost zatrudnienia warunkiem optymalizacji sfery socjalnej; Elastyczność polskiego rynku pracy; Zatrudnienie Polaków na zachodzie Europy i jego perspektywy po wstąpieniu Polski do UE; Uczenie (się0 - rozwijanie umiejętności - praca (w perspektywie rozwoju GOW i procesów integracyjnych); Telepraca i teleedukacja w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce; Polskie przedsiębiorstwa wobec społecznych wyzwań okresu transformacji i akcesji do Unii Europejskiej; Czas pracy w warunkach integracji; Praca i płace w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji; Wynagrodzenia w nowej gospodarce; Wykorzystanie doświadczeń UE w kształtowaniu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych w Polsce; Wpływ integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi; Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów UE; Trójstronna komisja: dialog społeczny i legitymizacja; Ustrój społeczny zakładu pracy w świetle dokumentów partycypacyjnych Unii Europejskiej; Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami unijnymi; Odpowiednie zabezpieczenia emerytalne - warunki i możliwości realizacji; Świadczenia społeczne zakładów pracy: zanik czy nowe formy? Regulacje i procesy; Stare i nowe funkcje pomocy społecznej; Polityka rodzinna w perspektywie integracji europejskiej; Bezrobocie a rodzina; Uwarunkowania realizacji funkcji wychowawczej rodziny. Rodzina polska wobec nowych wyzwań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again