Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(15)
available
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(15)
Author
Giddens Anthony
(2)
Szatur-Jaworska Barbara
(2)
Szulżycka Alina
(2)
Barnes Colin
(1)
Bauman Zygmunt
(1)
Borowik Iwona
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Chmielewski Adam
(1)
Davidovitch Nitza
(1)
Domański Henryk
(1)
Dziadzia Bogusław
(1)
Galbraith John Kenneth
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Guzik Paweł
(1)
Hannerz Ulf
(1)
Ikeda Daisaku
(1)
Kabat Małgorzata
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Karpińska Anna
(1)
Kałuża Dorota
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Klekot Ewa
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozielska Joanna
(1)
Kwatera Anna
(1)
Levin Eyal
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Małysa-Kaleta Agata
(1)
Mańka Aleksander
(1)
Mercer Geof
(1)
Morawski Piotr
(1)
Morańska Danuta
(1)
Mossakowska Małgorzata
(1)
Nycz Edward
(1)
Okulicz-Kozaryn Katarzyna
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Pytel Sławomir
(1)
Remża Piotr
(1)
Richert-Kaźmierska Anita
(1)
Strzeszewski Michał
(1)
Sztalt Krzysztof
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Toynebee Arnold
(1)
Tyszkiewicz Rafał
(1)
Urbańska Magda
(1)
Wiktorska-Święcka Aldona
(1)
Więcek Andrzej
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Wrońska Marta
(1)
Zagórski Krzysztof
(1)
Zrałek Maria
(1)
Świerk Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Społeczeństwo
(10)
Ludzie starzy
(9)
Starzenie sie społeczeństwa
(4)
Starzenie się społeczeństwa
(4)
Kultura
(3)
Miasta
(3)
Jakość życia
(2)
Kryzys
(2)
Agresywność
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezrobocie
(1)
Dziecko
(1)
Gerontologia
(1)
Good Behavior Game
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Integracja europejska
(1)
Jakość życia -- psychologia -- badanie
(1)
Kluby seniora
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Matematyka
(1)
Media społecznościowe
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Metodologia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnsprawni
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Opinia publiczna -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Polityka publiczna
(1)
Polska -- socjologia -- od 1989 r.
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Religijność
(1)
Rodzice
(1)
Samorząd miejski
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Spożycie
(1)
Starość
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Transformacja systemu społecznego
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Urbanizacja
(1)
Wartość
(1)
Więź społeczna
(1)
Wojsko
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zawody medyczne
(1)
Śliwińska, Teresa
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość społeczna -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(2)
1901-
(1)
Subject: place
Sosnowiec (woj. śląskie)
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
27 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-62138-81-4
1. Opis projektu; 2. Stan zdrowia i sprawność osób starszych: Ocena stanu funkcjonalnego u osób w starszym wieku; Stan wzroku i słuchu u osób w wieku podeszłym; Zaburzenia funkcji poznawczych u osób w starszym wieku; Występowanie objawów depresyjnych u osób starszych; Rozpowszechnianie wybranych chorób neurologicznych w wieku podeszłym; Rozpowszechnianie, świadomość i skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego u osób powyżej 65 roku życia w Polsce; Cukrzyca i jej powikłania w podeszłym wieku; Choroby nowotworowe w polskiej populacji osób w podeszłym wieku; Choroby układu oddechowego u osób w wieku podeszłym; Częstość wstępowania chorób wątroby u osób w wieku podeszłym w Polsce; Zaburzenia czynności tarczycy w populacji osób w podeszłym wieku; Występowanie niedokrwistości w populacji starszych Polaków; Gospodarka wapniowo-fosforanowa u osób w wieku podeszłym w Polsce; Upadki i ich następstwa w populacji osób starszych w Polsce. Złamania bliższego końca kości udowej i endoprotezo plastyka stawów biodrowych; Analiza występowania bólu przewlekłego u osób starszych w Polsce; Indeks wolnych androgenów i wolnego estradiolu jako czynnika ryzyka chorób układu krążenia u Polaków po 55 roku życia; Choroby gruczołu krokowego u osób w wieku podeszłym w Polsce; Stan odżywienia i uzębienia u osób w wieku podeszłym w Polsce; Zwyczaje żywieniowe osób w wieku podeszłym; Farmakoterapia u osób starszych w Polsce; 3. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne: Sytuacja materialna osób starszych; Aktywność zawodowa; Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu starości; potrzeby opiekuńcze osób starszych; Dostępność i poziom satysfakcji z opieki medycznej; Przemoc w stosunku do osób starszych; Warunki zamieszkiwania seniorów- główne ustalenia badawcze; Aktywność fizyczna Polaków wieku podeszłym; Ocena jakości życia Polaków w wieku podeszłym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
ISBN: 83-11-08955-8
Co znaczy godne społeczeństwo; Szersze tło problemu; Epoka praktycznego osądu; Społeczny fundament; Gospo- darka godnego społeczeństwa; Inflacja; Deficyt budże- towy; Podział dochodu i władzy; Decydująca rola eduka- cji; Podstawowe zasady regulacji; Środowisko naturalne Migracja; Niezależność wojska; Syndrom biurokratyczny; Polityka zagraniczna w wymiarze ekonomiczno-społecznym Historyczne aspekty biedy na świecie; Godne społecze- ństwo wobec biedy na świecie; Aspekty polityczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86917-49-Q
Dziedziczenie pozycji społecznej i ruchliwość międzypokoleniowa w latach 1987-1999; Pochodzenie społeczne a poziom wykształcenia; Związek pozycji zawodowej z wykształceniem; Co różnicuje dochody? Hierarchia dochodów i statusu materialnego; Elementy nowego stylu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62378-09-8
1. Styl życia polskich seniorów: Wcielenia współczesnego emeryta. Symbolika pełnionych ról; Aktywność seniorów sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia się; Seniorzy na toruńskim rynku dóbr i usług. Studium socjologiczne; Aktywny wypoczynek osób starszych stymulatorem utrzymania dynamicznej stabilności ciała; Zadowolenie z życia a aktywność fizyczna seniorów; Profil aktywności turystycznej seniorów; Przyszłość turystyki uzdrowiskowej w świetle starzenia się populacji Polski; 2. Rynek prac- wpływ na jakość życia seniorów: Jakość życia, jakość pracy. Przyszły rynek dla seniorów; Znaczenie aktywności zawodowej dla jakości życia osób starszych; Działania pracodawców na rzecz aktywizacji potencjału osób starszych; Łączenie pracy i opieki nad osoba starszą- wpływ na jakość życia opiekuna; 3. Edukacja jako obszar aktywności seniorów: Starość a wykształcenie- ujęcie przestrzenne problemu na wsi (przykład zachodniopomorskiego); Podmiotowe i społeczne uwarunkowania edukacji seniorów; Rola Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kształtowaniu jakości życia seniorów; Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywizacji osób starszych; Czynniki determinujące samoocenę stanu zdrowia uczestników zajęć Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Płocku- wstępne wyniki badań; 4. Stan zdrowia starszych Polaków: Medykalizacja starości: dylematy i zagrożenia; Wybrane elementy jakości życia osób starszych ze schorzeniami sercowo naczyniowymi; Otyłość jako czynnik obniżający jakość życia seniorów; Próba oceny czynników determinujących jakość życia ludzi starszych mieszkających w środowisku wiejskim; Geriatryczna skala oceny depresji, a sytuacja materialna i rodzinna osób starszych. Wstępne wyniki projektu PolSenior; Opieka nad niepełnosprawnym seniorem w rodzinie. Jakość życia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-219-4
Wprowadzenie; R.1 Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego; R.2 Uwarunkowania funkcjonowania i zachowań podmiotów konsumpcji związane z kontynuacją procesów transformacji systemowej w Polsce i procesami integracyjnymi z Unią Europesjką; R.3 Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumentów w Polsce; R.4 Nowe trendy w zachowaniach polskich konsumentów; R.5 Style życia polskich konsumentów u progu integracji europejskiej - wybrane aspekty; R.6 Perspektywa zmian w obrębie funkcjonowania i zachowań gospodarstw konsumenckich; R.7 Polska w strukturach europejskich - opinie i postawy polskich konsumentów; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Key Concepts)
ISBN: 978-83-60457-49-8
1. Niepełnosprawność: wybór modeli. 2. upośledzające społeczeństwo: dominacja i opresja. 3. Opresja społeczna: wzory i podziały społeczne. 4. Upośledzenie, niepełnosprawność i ciało. 5. Kultura, media i wyobrażenia. 6. Polityka niepełnosprawności: przełamywanie barier? 7. Niepełnosprawność a rozwój: globalna perspektywa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna ) Indeks; Słownik)
ISBN: 83-01-13549-2
Wprowadzenie; Ramy późnej nowoczesności; Tożsamość. Bezpieczeństwo ontologiczne a niepokój egzystencjalny; Trajektoria tożsamości; Los, ryzyko i bezpieczeństwo; Separacja doświadczenia; Niepokoje tożsamościowe; Narodziny polityki życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (3 egz.)
Book
In basket
(Socjologia współczesna)
ISBN: 978-83-01-16225-2
Wprowadzenie; Ramy późnej nowoczesności; Tożsamość. Bezpieczeństwo ontologiczne a niepokój egzystencjalny; Trajektoria tożsamości; Los, ryzyko i bezpieczeństwo; Separacja doświadczenia; Niepokoje tożsamościowe; Narodziny polityki życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-2187-3
1. Edukacja antropologa obszarów miejskich. 2. Etnografowie z Chicago. 3. Poszukiwanie miasta. 4. Z perspektywy pasa miedzionośnego. 5. Myśleć w kategoriach sieci. 6. Miasto jako teatr: opowieści Goffmana. 7. Zakończenie: konstruowanie miast i miejskiego sposobu życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926737-2-9
1. Zagadnienia teoretyczne: Identyfikacja wyzwań w obszarze polityki społeczno-gospodarczej w Polsce w kontekście procesu starzenia się populacji; Tworzenie warunków sprzyjających aktywności ludzi starszych; Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej; Wymiary cyberwykluczenia ludzi starszych; Nie dajmy się zaskoczyć starości; Problemy egzystencjalne osób starszych w konfrontacji z własną śmiertelnością; 2. Podejmowanie działań na rzecz seniorów: Swiatowe, europejskie i krajowe inicjatywy na rzecz osób starszych; Diagnoza, program, działanie. Wobec starości w środowiskach lokalnych (przykład Częstochowy); Jak zorganizować seniorów i zachęcić ich do aktywności społecznej na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach; 3. Aktywność fizyczna a zdrowie osób starszych: Aktywność fizyczna sposobem na pomyślne starzenie się człowieka; Znaczenie aktywności ruchowej w profilaktyce zdrowia osób starszych i charakterystyka najczęściej stosowanych form fitness; Prawidłowy trening siły mięśniowej dla seniorów; 4. Przestrzeń przyjazna seniorom: Miasto przyjazne osobom starszym na przykładzie Sangerhausen; Analiza porównawcza pokoi pacjentów na przykładzie wybanych szpitali geriatrycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 20/2019)
Zawiera: I.Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych - dyskusje i polemiki: Człowiek w zwierciadle przemian kultury - wyzwania dla ludzi zatrwożonych; Nauczyciel - system - badania naukowe; Praca domowa ucznia - konieczność versus zbędność; Kształtowanie tożsamość w epoce nowoczesnych technologii informacyjnych; Dydaktyka szkoły wyższej wobec zmiany cywilizacyjnej - nowa formuła wykładu; Kompetencje medialne wyznacznikiem konstruktywnego seniora w przestrzeni medialnej; Rola uniwersytetów trzeciego wieku w kształtowaniu jakości życia seniorów i zarządzaniu czasem; Jakość kształcenia w uczelni wojskowej - szanse i dylematy; Szkoła branżowa w opałach. Rzecz o kondycji szkolnictwa zawodowego w kontekście wyborów edukacyjnych młodzieży; Niepowodzenia szkolne z matematyki pedagogicznym wyzwaniem dla edukacji. II.Praktyczne zastosowanie efektów badań pedagogicznych: Agresja wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli i rodziców - problem czy syndrom czasu?; Profilaktyka systemowa zachowań ryzykownych młodzieży. Raport z badań efektywności programu profilaktycznego „Mówimy nie uzależnieniom”; Mediacje jako narzędzia rozwiązywania konfliktów szkolnych i rodzinnych z perspektywy młodzieży studenckiej; Good behawior game - alternatywa dla tradycyjnych metod zarządzania klasą. III.Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym: Factors impacting the improvement of hermeneuatic competences during academic education preparing for social professions; The role of new media in medical students’ acquisition of cognitive and social skills. An introduction to some fundamental considerations; Expectations of parents towards school in the context of responsibility for the upbringing and eduactional achievements of the child; Evaluation of the eduaction-related achievements of primary school pupils - between supporting and exclusion; A kindergarten teacher in students’ creative motor expression development; Positive and negative parental attitudes facing of child’s distability; Two perspectives on modern art. Education - between marginalization and globalization; The role of shared historical memory in Israeli and Polish education systems. Issues and trends; Determinants and dilemmas impacting the cooperation of family and school in conveying community values from the perspective of the literary output of Teresa Śliwińska, a teacher from Poznań. Bibliogaphical research; In the circle of the social and pedagogical significance of folk tradition and culture. The cult of saint roch - a patron saint of plague victims.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-229-3
Zawiera: Rozdział 1 Ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności; 1.1. Starzenie się ludności versus starzenie się społeczeństwa; 1.2. Struktura wieku populacji a wzrost gospodarczy; 1.3. Zmiany wielkości i struktury konsumpcji; 1.4. Rynek pracy; 1.4.1. Malejące zasoby pracy; 1.4.2. Pracownicy w starszym wieku; 1.4.3. Produktywność i koszt pracy w cyklu życia; 1.5. Zmiany w organizacji systemów zabezpieczenia emerytalnego; 1.6. Wzrost wydatków na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych; Podsumowanie. Rozdział 2 Polityka wobec ludzi starych, starości i starzenia się ludności: 2.1. Polityka społeczna wobec ludzi starych i starości; 2.2. Eklektyzm polityki wobec starzenia się ludności; 2.3. Rekomendacje organizacji międzynarodowych wobec wyzwań starzenia się ludności; 2.4. Priorytety polityki wobec starzenia się ludności w Unii Europejskiej; 2.4.1. W kierunku integracji działań wobec starzenia się ludności; 2.4.2. Okres programowania 2014-2020; Podsumowanie. Rozdział 3 Starzenie się ludności w Polsce: 3.1. Zmiana struktury wieku ludności Polski w latach 1980-2050; 3.2. Zmiana struktury wieku ludności Polski według regionów w latach 1998-2050; 3.3. Zmiana struktury wieku zasobów pracy i poziomu aktywności ekonomicznej w Polsce; 3.4. Zmiana struktury wieku zasobów pracy i poziomu aktywności ekonomicznej według regionów; Podsumowanie. Rozdział 4 Polityki publiczne wobec wyzwań starzenia się ludności w Polsce: 4.1. Starzenie się ludności Polski w dokumentach programujących politykę rozwoju; 4.2. Działania pobudzające aktywność zawodową osób w wieku 50 lat i więcej; 4.3. Zmiany w systemie emerytalnym w latach 1998-2017; 4.4. Polityka senioralna; 4.4.1. Pakiet Senioralny 2013; 4.4.2. Pakiet Senior Plus; 4.4.3. Aktywizacja społeczna osób starszych; 4.4.4. Opieka nad seniorami; 4.4.5. Wsparcie seniorów o niskich dochodach i zagrożonych ubóstwem; 4.5. Polityka zdrowotna; Podsumowanie. Rozdział 5 Regionalna polityka wobec starzenia się ludności: 5.1. Władze regionalne wobec konsekwencji starzenia się ludności; 5.2. Metodyka badania regionalnej polityki wobec starzenia się ludności; 5.3. Strategie rozwoju województw wobec starzenia się ludności; 5.4. Wieloaspektowość podejścia w tworzeniu regionalnej polityki wobec starzenia się ludności; 5.4.1. „Rzecznicy" agendy poświęconej starzeniu się społeczeństwa; 5.4.2. Włączenie problematyki starzenia się ludności w regionalne strategie sektorowe; 5.4.3. Działania wobec starzenia się ludności w regionalnych programach operacyjnych; 5.4.4. Działania informacyjno-edukacyjne; Podsumowanie. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61236-04-7
Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa; Memoriał komitetu dla Najwyższych Władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie programu działań na rzecz poprawy sytuacji ludzi w starszym wieku; Polscy seniorzy w przyszłości; Perspektywy zdrowotne starszej populacji; Ubezpieczenia społeczne i pielęgnacyjne wobec procesu starzenia się społeczeństwa; Aktywność zawodowa i zatrudnienie ludzi starszych; Internet a populacja osób starszych; Roboty w służbie ludzi starszych; Warunki życia i mieszkaniowe osób starszych; Edukacja, aktywność kulturalna, rekreacja ludzi starzejących się; Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesu starzenia się społeczeństwa; W poszukiwaniu syntezy i programu działania; Rola badań i technologii w starzejącym się społeczeństwie ze zmniejszającą się liczbą dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-111-8
1. Polska droga do Unii Europejskiej, 2. Polska a świat, 3. Oceny zmian po roku 1989, 4. Dynamika nastrojów społecznych, 5. Postawy wobec demokracji, 6. Demokracja w działaniu, 7. Autoidentyfikacje polityczne Polaków, 8. Przekształcenia własnościowe i obcy kapitał, 9. Nierówności społeczne, 10. System wartości materialnych i niematerialnych, 11. Społeczeństwo obywatelskie na przełomie wieków, 12. Dialog społeczny i działalność związków zawodowych, 13. Warunki życia i zróżnicowanie materialne, 14. Bezrobocie i bezrobotni, 15. Zadowolenie z życia i kondycja psychiczna Polaków, 16. Religijność i stosunek do Kościoła Katolickiego, 17. Społeczeństwo informacyjne, 18. Postrzeganie korupcji w Polsce, 19. Poczucie bezpieczeństwa i stosunek do kary śmierci
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Razem Osobno / Zygmunt Bauman. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003. - 307,[5] s. ; 20 cm.
ISBN: 83-08-03371-7
Przedmowa; Zakochać się - odkochać się; Stąd do wieczności - i z powrotem; Socjalność narzędzi swych pozbawiona; O kłopotach z miłowaniem bliźniego; Bycie razem - rozwiązane; związane na nowo?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła , nr 9)
1. Zasady polityk publicznych w starzejących się społeczeństwach; 2. Uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym; 3. Aktywność społeczna i kulturalna osób starszych; 4. Człowiek starszy w rodzinie- wybrane aspekty prawne; 5. Ochrona zdrowia osób starszych; 6. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych ludzi starych; 7. Kultura fizyczna- sport dla wszystkich; 8. Edukacja w starości i do starości; 9. Zatrudnienie osób starszych; 10. Bezpieczeństwo socjalne a ograniczenia finansowych konsekwencji występowania ryzyk socjalnych. Analiza prawna; 11. Uczestnictwo w rynku dóbr i usług konsumpcyjnych i finansowych; 12. Planowanie przestrzenne a potrzeby seniorów; 13. Mieszkanie i środowisko zamieszkania ludzi starych; 14. Wizerunek starości i człowieka starego. Postawy wobec starzenia się społeczeństw; 15. Srebrna gospodarka- ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła , 2013, nr 9)
(Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka ; nr 5)
1. Zasady polityk publicznych w starzejących się społeczeństwach; 2. Uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym; 3. Aktywność społeczna i kulturalna osób starszych; 4. Człowiek starszy w rodzinie- wybrane aspekty prawne; 5. Ochrona zdrowia osób starszych; 6. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych ludzi starych; 7. Kultura fizyczna- sport dla wszystkich; 8. Edukacja w starości i do starości; 9. Zatrudnienie osób starszych; 10. Bezpieczeństwo socjalne a ograniczenia finansowych konsekwencji występowania ryzyk socjalnych. Analiza prawna; 11. Uczestnictwo w rynku dóbr i usług konsumpcyjnych i finansowych; 12. Planowanie przestrzenne a potrzeby seniorów; 13. Mieszkanie i środowisko zamieszkania ludzi starych; 14. Wizerunek starości i człowieka starego. Postawy wobec starzenia się społeczeństw; 15. Srebrna gospodarka- ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-62-5
1. Starzenie się i starość jako wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa; 2. Sytuacja życiowa starszych mieszkańców Sosnowca; 3. Subiektywne odczucia jakości życia osób starszych; 3. Subiektywne odczucia jakości życia osób starszych; 4. Uczestnictwo w kulturze; 5. Konsumpcja mediów; Zamiast zakończenia, czyli rola samorządu terytorialnego i instytucji lokalnych w tworzeniu warunków sprzyjających poprawie jakości życia ludzi starszych w Sosnowcu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-889-4
1. Pomiędzy wpływam, manipulacją a poznaniem, 2. Medialne ośrodki perswazji, 3. Elementarne figury perswazji na przykładzie filmu reklamowego, 4. Uwiedź mnie!
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2991)
ISBN: 978-83-229-2874-5
1. Socjologia przestrzeni w Polsce. Narodziny subdyscypliny., 2. Castellsa koncepcja miasta globalnego, 3. Simmel. Forma. Miasto, 4. Socjometria w socjologii miasta - próba zastosowania (na przykładzie relacji między miastami wojewódzkimi), 5. Male miasto w badaniach, 6. Wizje polityki miejskiej na przykładzie czterech polskich miast, 7. Kierunki przemian współczesnego miasta - suburbanizacja oraz humanizacja blokowisk, 8. Centrum Wrocławia - przemiany funkconalno-przestrzenne i ich percepcja, 9. Kwestia mieszkaniowa we Wrocławiu, 10. O więzi sąsiedzkiej w środowisku wielkomiejskim - na przykładzie Wrocławia, 11. "Witajcie w krainie, gdzie obcy ginie" - podbój i zawłaszczenie przez subkultury młodzieżowe, 12. Przedsiębiorczość a jakość życia mieszkańców wielkiego miasta na przykładzie zbiorowości wrocławian.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again