Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(12)
Author
Bourdieu Pierre
(1)
Briggs Asa
(1)
Burke Peter
(1)
Elliott Anthony
(1)
Gramlewicz Barbara
(1)
Gramlewicz Marek
(1)
Górski Piotr
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jankowska Hanna
(1)
Jedliński Jakub
(1)
Kopciewicz Lucyna
(1)
Koredczuk Józef
(1)
Niesporek Andrzej
(1)
Oniszczuk Zbigniew
(1)
Ritzer George
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Tomanek Paweł
(1)
Utrat-Milecki Jarosław
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Socjologia
(6)
Globalizacja
(4)
Społeczeństwo
(3)
Państwo
(2)
Prawo
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Bourdieu, Pierre
(1)
Czas
(1)
Dylomacja
(1)
Grupy społeczne
(1)
Historia
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Inteligencja (socjol.)
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura
(1)
Menedżerowie
(1)
Mężczyzna
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niemcy (Republika Federalna)
(1)
Organizacja
(1)
Partie polityczne
(1)
Polityka
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska
(1)
Pomorskie, województwo (od 1999)
(1)
Postęp
(1)
Praca
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Publicystyka amerykańska
(1)
Publicystyka francuska
(1)
Płeć
(1)
Religia
(1)
Rewolucja
(1)
Rodzina
(1)
Rola społeczna
(1)
Rosja
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjalizacja
(1)
Strukturalizm
(1)
System obronny państwa
(1)
Tradycja
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1918-
(1)
18 results Filter
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2517)
ISBN: 978-83-226-1643-7
1. Wymiary nowoczesności, 2. Socjologia a poszukiwanie racjonalnych podstaw ładu społecznego, 3. Globalizacja - w kierunku ponowoczesności, 4. Krytyka projektu oświeceniowego - w kierunku postmodernizmu, 5. Postmodernizm a teoria chaosu, 6. Miedzy strukturą i działaniem. Integracja systemowa a integracja społeczna. 7. Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7298-405-0
Cz.I Wprowadzenie : 1. Historia teorii socjologicznej: początki, 2. Historia teorii socjologicznej: późniejsze lata. Cz.II Klasyczna teoria socjologiczna : 3. Auguste Comte, 4. Herbert Spencer, 5. Karol Marks, 6. Emile Durkheim, 7. Max Weber, 8. Georg Simmel, 9. Pierwsze kobiety w socjologii i klasyczna teoria socjologiczna 1830-1930, 10. Thorstein Veblen, 11. Karl Mannheim, 12. George Herbert Mead, 13. Alfred Schutz, 14. Talcott Parsons
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2057)
ISBN: 83-226-1174-9
1. Związki między polityką a mediami w niemieckiej nauce o komunikowaniu. 2. Pozycja państwa i rządu federalnego w prowadzeniu polityki medialnej w RFN. 3. Formalne i programowe założenia polityki medialnej rządu federalnego. 4. Instytucjonalno-organizacyjne ramy polityki medialnej rządu federalnego. 5. Realizacja polityki medialnej rządu federalnego w latach 1949-1989.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie w Sektorze Publicznym / red. Grażyna Prawelska-Skrzypek ; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-233-2028-4
I. Kontekst teoretyczny i metodologiczny prowadzonych badań. II. Od przedsiębiorców do menedżerów. III. Od inteligencji do menedżerów. IV. Kontekst gospodarczy kształtowania środowiska i ideologii menedżerskiej. V. Kształtowanie środowiska naukowej organizacji i jego instytucjonalizacja. VI. Światopogląd pionierów i propagatorów naukowej organizacji w międzywojennej Polsce. VII. Wzór osobowy menedżera i jego przemiany w okresie międzywojennym. VIII. Wprowadzenie racjonalnych metod organizacji, realizacja wzoru menedżera.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-235-0256-0
1. Penologia: dyscyplina pokrewna nauce prawa karnego 2. Podstawy badań integralnokulturowych 3. Podstawy kształtowania się refleksji penologicznej 4. Niepokoje współczesności 5. Jeremy Bentham. Najbardziej wpływowa koncepcja penologiczna czasów nowożytnych 6. Analiza pojęcia kary. Doświadczenia anglosaskie 7. Socjologia kary
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-52-1
Wytwarzanie różnic rodzajowych w socjalizacyjnej pracy szkoły-przegląd badań, Różnice w przebiegu karier szkolnych uczennic i uczniów-przegląd badań, Polskie badania pedagogiczne uwzględniające perspektywę rodzaju, Teoretyczne ramy badań własnych.Problematyka umiejscowienia społecznego w teorii społecznej Pierre'a Bourdieu, Logika pola szkolnego.Nauczycielskie obrazy szkolnego funkcjonowania uczennic i uczniów-konstrukcja przedmiotu badań, I. Logika pola szkolnego-podziały,struktury,dyspozycje, II. Nauczycielskie obrazy szkolnego funkcjonowania uczennic i uczniów-wytwarzanie kapitału rodzajowego, Mechanizmy wytwarzania kapitału rodzajowego w polu szkolnym-podsumowanie, Koedukacja-polityka oswajania różnic czy praktyka rówqnych szans?, Poza politykę tożsamości? Teoria społeczna Pierre'a Bourdieu w badaniu szkolnych uwarunkowań dominacji i opresji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7164-560-0
1. Socjologia jako dyscyplina naukowa, 2. Historia socjologii, 3. Kultura, 4. Regulacja społeczna, 5. Socjalizacja, 6. Zbiory, zbiorowości i grupy społeczne, 7. Ubóstwo i bezdomność, 8. Struktura społeczna, 9. Płeć w ujęciu socjologicznym, 10. Rodzina, 11. Społeczne problemy zdrowia, 12. Religia, 13. Zachowania zbiorowe, 14. Instytucje życia gospodarczego, 15. Państwo i naró, 16. Metody badań socjologicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia zmian społecznych / Piotr Sztompka. - Kraków : Znak, 2005. - 232 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-240-0598-6
Cz.I Pojęcia i kategorie : 1. Podstawowe pojęcia w badaniu zmiany, 2. Zmienne koleje idei postępu, 3. Czasowy wymiar społeczeństwa: czas społeczny, 4. Modalności tradycji historycznej, 5. Nowoczesność i co dalej?, 6. Globalizacja społeczeństwa ludzkiego. Cz.II Trzy wielkie wizje historii : 7. Klasyczny ewolucjonizm, 8. Neoewolucjonizm. 9. Teorie modernizacji: dawne i nowe, 10. Teorie cykli historycznych, 11. Materializm historyczny. Cz.III Wizja alternatywna; tworzenie historii : 12. Przeciwko progresywizmowi: współczesna krytyka, 13. Historia jako wytwór człowieka: rozwój teorii podmiotowości, 14. Nowa socjologia historyczna: konkretność i uwarunkowanie, 15. Stawanie się społeczeństwa: sedno zmiany historycznej. Cz.IV Aspekty stawania się społeczeństwem : 16. Idee jako siły historyczne, 17. Wyłanianie się norm: uniki i innowacje, 18. Wielkie jednostki jako podmioty zmiany, 19. Ruchy społeczne jako siły zmiany, 20. Rewolucje: szczytowy przejaw zmiany społecznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-012-5
Cz.I Polityka jako zjawisko społeczne: 1. Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna społeczeństwa, 3. Typy i funkcje kultury politycznej, 4. Historia polityki. Cz.II Psychologiczne aspekty polityki: 5. Człowiek przedmiotem poznania, 6. Czynniki regulujące postępowanie człowieka, 7. Człowiek w grupie, 8. Struktura społeczna, 9. Naród w sensie etnicznym i politycznym, 10. Człowiek w sensie polityki. Cz.III Instytucjonalne aspekty polityki: Dz.I Elementy teorii państwa: 11. Państwo jako organizator życia społecznego, 12. Początki państwa, 13 .Historyczny rozwój państw, 14. Dylematy konstytucyjne państw, 15. Struktura współczesnego państwa, Dz.II Partycypacja polityczna: 16.Tradycje i zasady demokracji liberalnej, 17. Idea społeczeństwa obywatelskiego, 18. Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym, 19. Kryteria demokratyzmu postaw społecznych , stosunków politycznych i państwa, 20. Przywództwo i elity polityczne, 21. Media masowe w życiu społecznym, 22. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego, Dz.III Współczesne systemy polityczne: 23. System polityczny państwa, 24. Dynamika systemu rządów w państwach demokratycznych, 25. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, 26. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, 27. Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, 28 .Systemy polityczne państw WNP, 29. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich, 30. Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, Cz.IV Symboliczno-kulturowe aspekty polityki: 31.Religia w życiu społecznym, 32.Kultura popularna w życiu społecznym, 33. Współczesna myśl polityczna, Cz.V Międzynarodowe aspekty polityki : 34. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, 35. Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, 36. Międzynarodowe stosunki polityczne, 37 .Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 38. Międzynarodowe stosunki kulturalne, 39. Zjawiska i problemy globalne. Cz.VI Ponadnarodowe aspekty polityki. Dz.1 Integracja europejska: 40. Europejskie ład polityczny XIX i XX wieku, 41. Idea integracji europejskiej, 42. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 43. Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, 44. Instytucje Unii Europejskiej, 45. System prawa Unii Europejskiej, 46. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 47. Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Dz.II Postradziecka przestrzeń polityczna: 48. Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw, 49 .Stosunki Unii europejskiej z Federacją Rosyjską, 50. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty niepodległych Państw, Dz.III Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie: 51. Globalizacja we współczesnym świecie, 52. Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, Cz.VII System polityczny współczesnej Polski, Dz.I Uwarunkowania historyczne: 53. Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, 54. Polskie tradycje konstytucyjne, 55. Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku, 56. Dziedzictwo Polskie Ludowej, 57. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej, Dz.II Aspekty polityczno ustrojowe: 58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, 59. Ustrój organów władzy państwowej w RP, 60.System samorządu lokalnego w RP, 61. Partie i system partyjny w RP, 62. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, 63. Polska polityka zagraniczna, Dz.III Aspekty społeczno-socjalne: 64. Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy, 65. Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16455-3
1. Wprowadzenie. 2. Druk i jego konteksty. 3. Media i sfera publiczna we wczesnonowożytnej Europie. 4.Technologie i rewolucje. 5. Nowe procesy, nowe wzorce. 6. Informacja, edukacja, rozrywka. 7. Konwergencja mediów. 8. W cyberprzestrzeni i poza nią.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2926)
ISBN: 978-83-229-2809-7
I. Szkoły naukowe w nauce prawa karnego procesowego II. Ogólna charakterystyka szkoły socjologicznej w nauce prawa karnego III. Nurt socjologiczny w polskiej nauce prawa karnego okresu międzywojennego IV. Wpływ na prawo karne procesowe do czasu uchwalenia postępowania karnego z 1928 roku V. Wpływ na przepisy kodeksu postępowania karnego z 1928 roku VI. Wpływ na zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego z 1928 roku po jego uchwaleniu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Socjologia / Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: 978-83-01-16639-7
R.1 Faktura społeczeństwa; R.2 Szkoła frankfurcka; R.3 Strukturalizm; R.4 Poststrukturalizm; R.5 Teorie strukturyzacji; R.6 Współczesna teoria krytyczna; R.7 Teoria feministyczna i postfeministyczna; R.8 Postmodernizm; R.9 Sieci, ryzyko, płynność; R.10 Globalizacja; Posłowie. Teoria społęczna dziś i do 2025 r. Od Georgio Agambena do Manuela DeLandy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Terminus ; 21)
ISBN: 83-88164-33-3
1. Cele socjologii refleksyjnej: Socjologia jako socjoanaliza , Logika pól. Hebitus, illusio i racjonalność, Przemoc symboliczna, Ku polityce Rozumu, Obiektywizacja podmiotu obiektywizującego . 2. Praktyka socjologii refleksyjnej; Przekazać fach, Myśleć racjonalnie, Wątpienie radykalne, Double bind (zapętlenie) i konwersja, Obiektywizacja uczestnicząca
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Historia - socjologia - teoria (hasło przedmiotowe)
Authority data
Socjologia - historia - teoria (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again