Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Author
Bauman Zygmunt
(1)
Borowska Teresa
(1)
Czapiński Janusz
(1)
Dondziłło Grzegorz
(1)
Jaworska-Surma Aleksandra
(1)
Joseph Stephen
(1)
Kunz Tomasz
(1)
Ledzińska Maria
(1)
Linley P. Alex
(1)
Michalak Robert
(1)
Rudkowska Grażyna
(1)
Tanalska-Dulęba Anna
(1)
Witkowska Magda
(1)
Wrona Leszek
(1)
Yalom Irvin D
(1)
Zeidler Włodzisław
(1)
Ziglar Zig
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Sens życia
(7)
Antropologia filozoficzna
(2)
Jakość życia
(2)
Psychologia
(2)
Życie
(2)
Dziecko
(1)
Kształcenie
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Przeznaczenie
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychoterapia
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Samokontrola (psychol.)
(1)
Samorealizacja
(1)
Sukces
(1)
Szczęście
(1)
Terapia psychodynamiczna
(1)
Uczniowie
(1)
Wartość
(1)
Wola
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Śmierć
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-096-0
Część I: Niepełnosprawni pomiędzy psychologią a ortopedagogiką. 1. Czy na pewno integracja? Postawy wobec osób niepełnosprawnych: stare problemy, nowe wątpliwości. Odkrywanie i akceptacja ludzkiej godności. 2. Psychopatologia i ortopedagogika w służbie niepełnosprawnych. Różnorodność i tożsamość. 3. Wzorzec i model? Pojęcie normy i jego status w okresie transformacji. 4. Poznać i zrozumieć, aby działać. Diagnoza dla osób z niepełnosprawnością: nowe modele, nowe zadania, nowe zagrożenia. 5. O niektórych osobliwościach czynności psychologa klinicznego. Część II: Humanizm i niepełnosprawność - promowanie jakości życia. 6. Humanizacja pomocy udzielanej osobom z niepełnosprawnością. 7. Diagnoza poczucia jakości życia u osób w starszym wieku. 8. Psychologiczna diagnoza środowiska społecznego - zapomniany wymiar poznawania ludzi. Część III: Odkrywanie niepełnosprawności: korzenie ortopedagogiki. 9. Od Johanna Heinricha Pestalozziego do Heinricha Hanselmanna i Paula Moora - europejski nurt ortopedagogiki. 10. Cenne, choć nieudane próby ukonstytuowania ortopedagogiki w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87925-00-4
1. Ku komplementarnemu ujęciu losu człowieka. Pytania dla pedagogiki, 2. Następstwa ograniczeń losu współczesnego człowieka, 3. Kreowanie własnej egzystencji, 4. Konceptualizacja edukacyjnego modelu, 5. Funkcjonowanie wartości i wiązanie ich z dymensjami egzystencjalnymi w warunkach różnych ograniczeń losu, 6. Nastawienie "ku życiu" i "od życia". Poczucie sensu, 7. Przygotowanie człowieka do pokonywania ograniczeń losu w podstawowych instytucjach edukacyjnych, 8. Człowiek w sytuacji szczególnego ograniczania losu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15346-5
1. Pojęcie dobrego życia - w ujęciu szerokim i wąskim: Ukryte definicje dobrego życia: problem szczęścia; Optymalne funkcjonowanie. Rewizja pojęcia eudajmonii; Potoczne koncepcje dobrego życia; Rola cierpienia: kiedy w dobrym życiu zdarzają się złe rzeczy; Wnioski: wiele rodzajów dobrego życia? 2. Dobre życie czy życie dobrami? Psychologia pozytywna i poczucie dobrostanu w kulturze konsumpcji: Wartości poczucie dobrostanu; Implikacje dla praktyki; Praktyka kliniczna; Działania prewencyjne; Inicjatywy w ramach polityki społecznej. 3. Mieć się lepiej, ale czuć się gorzej: paradoks wyboru: Eksplozja wyboru; Wybór i dobrostan; Cele wyboru: najlepsze czy zadowalające; Wybór i dobrostan: dlaczego ludzie cierpią; Kolejne badania; Wybór, maksymalizacja i cierpienie: co można zrobić?. 4. Trwały wzrost poziomu szczęścia: perspektywy, praktyki i zalecenia: Dlaczego zwiększenie poziomu szczęścia człowieka może być niemożliwe; Dlaczego mimo wszystko zwiększenie poziomu szczęścia człowieka może być możliwe; Nowy teoretyczny model szczęścia; Model poddany testom; Interwencje zwiększające poziom szczęścia; Kolejne badania i rekomendacje dotyczące interwencji; Czynniki wpływające na akceptację interwencji przez jej uczestników; Rekomendacje dotyczące szczęścia. 5. Zrównoważona perspektywa czasowa jako warunek optymalnego funkcjonowania: Badania perspektywy czasowej; Profile perspektywy czasowej i wyniki bada perspektywy czasowej; Zrównoważona perspektywa czasowa; Perspektywa czasowa i dobrostan; Krytyka i nowe kierunki badań; Zastosowania perspektywy czasowej. 6. Jak nauczyć podopiecznych mądrego myślenia: program "Edukacja dla mądrości": Zrównoważona teoria mądrości; Teoria mądrości i edukacja; Z teorią w praktykę; Kierunki badań. 7. Jak być dobrym liderem: przywództwo transformacyjne a dobrostan: Co to jest dobrostan?; Co to jest przywództwo transformacyjne?; Przywództwo transformacyjne i dobrostan; Psychologiczne mechanizmy wiążące przywództwo transformacyjne z dobrostanem; Streszczenie modelu; Kierunki badań i zastosowanie ich w praktyce. 8. Pozytywna i kreatywna organizacja: Dobrostan w pracy; Rozwój organizacyjny; Organizacja kreatywna. 9. Psychologia pozytywna i psychologia zdrowia: owocny związek: Zachowania zdrowotne; Wsparcie społeczne; Kontrola psychologiczna; Przystosowanie się do doświadczenia choroby; Czynniki psychologiczne w przebiegu choroby. 10. Terapia pozytywna: pozytywna teoria psychologiczna praktyki terapeutycznej: Psychologia pozytywna i fundamentalne założenia; Proces wartościowania organizmicznego i teorie skoncentrowane na osobie; Implikacje terapeutyczne. 11. Podejście kliniczne do wzrostu po doświadczeniach traumatycznych: Pojęcie wzrost potraumatycznego; Proces wzrostu potraumatycznego; W jaki sposób klinicyści mogą wspierać proces wzrostu potraumatycznego. 12. Psychologia pozytywna i psychoterapia: podejście egzystencjalne: Zarys myśli egzystencjalnej; Przypadek Meredith; Pozytywne aspekty podejścia egzystencjalnego. 13. Klasyfikacja i pomiar charakteru: implikacja dla praktyki: Wartości w działaniu. Klasyfikacja sił charakteru; Zasady ewaluacji Sił VIA; Inwentarz Sił VIA; Implikacje dla praktyki. 14. Różne podejścia do dobrego życia: emocjonalno-motywacyjny wymiar mądrości: definiowanie mądrości; Berliński paradygmat mądrości; Rozwój, struktura i funkcje mądrości. Model teoretyczny; Emocjonalno-motywacyjna dynamika mądrości: ogólne rozważania teoretyczne; Emocjonalno-motywacyjne składniki mądrości: kierunki badań empirycznych; Implikacje dla edukacji i szkoleń. 15. Zorganizowane działania młodzieży jako kontekst pozytywnego rozwoju: Śledzenie zmiany rozwojowej w trzech programach dla młodzieży; Tworzenie warunków dla pozytywnego rozwoju: rola dorosłych liderów. 16. Pozytywne starzenie się: Badawcza definicja zdrowego starzenia się; Przykłady kliniczne; Predykatory zdrowego starzenia się; Sześć zmiennych, które nie były związane z pozytywnym starzeniem się; Siedem czynników, które były związane z pozytywnym starzeniem się. 17. Sztuka wybaczania: rozwój programów grupowych i społecznych interwencji: Czym jest wybaczanie?; Wybaczanie i dobrostan; Badania stosowane nad wybaczaniem; W kierunku spójnego potwierdzonego empirycznie modelu uczenia sztuki wybaczania; Ułatwienie przebaczania. 18. Związek z ludźmi a dobre życie: szukanie równowagi między interesem jednostki a wspólnoty w polityce społecznej: Kto jest szczęśliwy?; Pieniądze i szczęście; Potrzeba przynależności; Bliskie związki i szczęście; Bliskie związki a zdrowie; Czy radykalny indywidualizm osłabia potrzebę przynależności?; Wizja przyszłości bogatszej w więzy społeczne; Ruch komunitariański; Ruch na rzecz małżeństwa. 19. Szczęście jako cel polityki społecznej: zasada największego szczęścia: Zasada największego szczęścia; Badania dotyczące szczęścia; Czy szczęście jest celem praktycznym?; Czy szczęście jest pożądanym efektem?; Czy szczęście jest najbardziej pożądaną wartością?; Czy promocja szczęścia będzie się odbywała kosztem innych wartości? 20. Psychologia pozytywna w ujęciu populacyjnym: znaczenie kampanii społecznych we wzmacnianiu dobrostanu i zapobieganiu zaburzeniom: Podejście indywidualne versus populacyjne; Rozkład czynników ryzyka a występowanie zaburzenia; Empiryczny przykład podejścia populacyjnego w zakresie zdrowia psychicznego; Strategie prewencji populacyjnej dla zwiększenia zdrowia psychicznego; Przykłady programów prewencji populacyjnej; Eksplorowanie pozytywnych zjawisk w badaniach populacyjnych; Kierunki rozwoju na przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7271-332-4
1. Psychologia wobec zagrożeń współczesnego świata, 2. Psychologia wobec problemów życiowych jednostki, 3. Psychologiczne badania nad rozwojem dziecka, 4. Psychologia w edukacji, 5. Psychologia w praktyce klinicznej, 6. Warsztat badawczy współczesnej psychologii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60747-12-4
1. Śmierć: Życie, śmierć i lęk; Jak dzieci pojmują śmierć; Śmierć i psychopatologia; Śmierć i psychoterapia; 2. Wolność: Odpowiedzialność; Wola; 3. Izolacja: Izolacja egzystencjalna; Izolacja egzystencjalna i psychoterapia; 4. Brak sensu: Brak sensu i psychoterapia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-04384-4
Niedole szczęścia, My, artyści życia, Wybór
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
CD
In basket
ISBN: 978-83-62195-33-6
W książce znajdziesz: informacje o trzech filarach życia lepszego niż dobre; nowe wiadomości, które zmotywują cie do życia; zasady tworzenia planu strategicznego, który pozwoli ci osiągnąć założone cele; informacje o czynnikach, które często utrudniają ludziom osiągnięcie maksymalnego poziomu produktywności i szczęścia, wiadomości o nawykach, które otworzą przed tobą nowe horyzonty sukcesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A (1 egz.)
Authority data
Sens życia - psychologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Sens życia - psychologia - poradnik (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again