Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Borski Maciej (1975 - )
(2)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(2)
Kalisz Anna
(2)
Majewski Kamil
(2)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(2)
Pogłódek Andrzej
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Rozmus Dariusz
(2)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(2)
Stych Marek
(2)
Banasik Przemysław
(1)
Baran Beata
(1)
Baran Krzysztof W
(1)
Bilkiewicz Tatiana
(1)
Gołębiewski Alekdander
(1)
Góral Zbigniew
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Kuźniar Irena
(1)
Lankamer Agata
(1)
Lityński Adam
(1)
Marcinkowska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Pietrzykowski Henryk
(1)
Potocka-Szmoń Patrycja
(1)
Prusinowski Piotr
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pysiak Anna
(1)
Radlak Karolina
(1)
Romanowska Elżbieta
(1)
Rutkowska Beata
(1)
Sanetra Walerian
(1)
Skiba Barbara
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Strug Ewa
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szewczyk Helena
(1)
Szutkiewicz Adrian
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Tokarczyk Roman Andrzej (1942- )
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zielinski Marek
(1)
Zieliński Marek
(1)
Świątkowski Andrzej M
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Prawo pracy
(4)
Sądownictwo
(4)
Sądownictwo pracy
(4)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(2)
Płaca
(2)
Sędziowie
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Bhp
(1)
Choroby wirusowe
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czas pracy
(1)
Dane osobowe
(1)
Demokracja bezpośrednia (system polit.)
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dokumentacja pracownicza
(1)
Dyskryminacja
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Fotoradary
(1)
Grunty rolne
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Informacja
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Kataster nieruchomości
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konstytucja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Logika rozmyta
(1)
Mandat radnego
(1)
Michałowski, Feliks
(1)
Nieruchomości
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Odszkodowanie
(1)
Ojcostwo
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(1)
Parlament
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Porty
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawa i obowiązki pracownika
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Ptasia grypa
(1)
Referendum lokalne
(1)
Regulaminy wynagradzania
(1)
Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Straż gminna
(1)
Strony procesu karnego
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Służba więzienna
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Umowa o pracę
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Umowy międzynarodowe morskie
(1)
Wójt
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
Środki odwoławcze
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Arktyka
(1)
Cypr
(1)
Svalbard (Norwegia)
(1)
Turkmenistan
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XVII. Zeszyt 1)
Zawiera: Legal-constitutional and legal-theoretical issues: The institution of the nationwide referendum in Turkmenistan; Review of the constitutionality of law in the direct application of the constitution; Is a comprehensive reform of the law-making process necessary in Poland? A voice in the discussion; Application of the logics of fuzzy sets in law on the example of the case of “assets coming indirectly from a prohibited act”. Legal-historical issues: Criminal proceedings against colonel Feliks Michałowski (1952-1953); „Kill a donkey”. Public law issues: Administrative courts in Ukraine: formation and functioning in the modern conditions; Local development and municipal authorities; Genesis of the act amendment of 24 July 2015 depriving the municipal police of the authorization to use speed cameras; General principles of code of administrative procedure after amendment of 2017; A case study: selected issues regarding combating infectious animal diseases; System of sanctions in regulation 2016/679 - general observations and remarks regarding employment; Conflict on the right to use mineral resources on Svalbard - an outline. Private law issues: Verification of the term “agricultural property” in the light of the amended provisions of the Agricultural System Structuring Act of 11 April 2003; Misselling of financial services as a practice that infringes collective consumer interests; Selected problems of shaping the amount of remuneration for work; The scope of the obligation to introduce remuneration regulations after the amendment to the Labor Code of the year 2016; Concept and types of collective labor agreements in light of the polish labor law. Glosses, opinions, commentaries: The commentary to the decision of the supreme court of 15 February 2012, ii criminal code 193/2011 (OSNKW no. 9-juris¬prudence of the criminal and the military chamber of the supreme court, item 89). Reports: Report from the scientific conference “Mediation in Polish legal order: doctrine - legal regulations - practice”; „Museums - theory and practice. To be or not to be in the contemporary world” - a conference summary. Reviews: Diana Maksimiuk, 1956 in Poland. Courts, prosecution, criminal law; The students of Humanitas University as the authors of a review.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7426-327-X
1. Czym jest dyskryminacja? Zakres zastosowania zasady równego traktowania w zatrudnianiu oraz podstawowe definicje. 2. Kryteria dyskryminacyjne. 3. Ogólne zasady dotyczące naruszania zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji. 4. Obowiązek udzielania informacji. 5. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania lub zakazu dyskryminacji. 6. Państwowa Inspekcja Pracy. 7. Sąd pracy. Orzecznictwo dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks pracy : komentarz / red. nauk. Krzysztof W. Baran. - Wyd. 2 Stan prawny na 15.08.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2014. - 1571, [1] s. ; 25 cm.
(Lex Komentarze)
ISBN: 978-83-264-3389-4
1. Przepisy ogólne; 2. Stosunek pracy; 3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia; 4. Obowiązki pracodawcy i pracownika; 5. Odpowiedzialność materialna pracowników; 6. Czas pracy; 7. Urlopy pracownicze; 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; 9. Zatrudnienie młodocianych; 10. Bezpieczeństwo i higien pracy; 11. Układy zbiorowe pracy; 12. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy; 13. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 14. Przedawnienie roszczeń; 15. Przepisy końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XVI. Zeszyt 2.)
Zawiera: Dwuizbowy parlament Republiki Tadżykistaniu; Sądownictwo Republiki Cypryjskiej - wybrane zagadnienia; „(…) pater vero is est quem nuptiae demonstrant?” - czyli o prawie dziecka do ustalenia pochodzenia ze strony ojca w kontekście wolności prokreacyjnej; Ukraina - od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku; Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony; Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym; Udział obywateli w tworzeniu w wybranych gminach województwa śląskiego; Referendum w sprawie odwołania wójta - obligatoryjne czy fakultatywne?; Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum - głos w dyskusji; Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015; Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie; Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora; Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia; Społeczna odpowiedzialność biznesu - studium porównawcze reżimów prawnych; Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych; Disciplinary proceedings of the prion service officers in the light of human rights’ standards (Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka); Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party - some remarks with regard to the polish labour code regulations (Wina pracownika a szkoda wyrządzona osobie trzeciej - kilka uwag odnośnie do regulacji polskiego Kodeksu pracy); Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Kilka refleksji na temat znowelizowanego art. 251 k.p.; Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej; |Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. Akt: II OSK 1417/09; Postanowienia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej № 21-P z dnia 14 lipca 2015 roku (Dotyczy prawa Sądu Konstytucyjnego do kontroli wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”; Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa; Tadeusz Maciejewski, The Histroy of Polish Legal System from the 10th to the 20th century (recenzja); O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym: na przykładzie pracy Anny Golonki „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Z działalności Instytutu administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-012-2
Cz. I Postępowanie sądowe w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy: 1. Rozpoznanie przez sąd, 2. Właściwości sądu oraz pojęcie wartości, 3. Zastępstwo sądowe (pełnomocnictwo procesowe), 4. Koszty sądowe i koszty procesu, 5. Pozew i inne pisma procesowe w sprawach ze stosunku pracy, 6. Postępowanie przed sądem, 7. Rodzaje rozstrzygnięć i sposób ich zaskarżania. Cz. II Roszczenia ze stosunku pracy: 1. Świadczenia pieniężne wynikające z Kodeksu pracy, 2. Odszkodowania wynikające z Kodeksu pracy, 3. Odprawy wynikające z Kodeksu pracy, 4. Ekwiwalenty wynikające z Kodeksu pracy, 5. Roszczenia o charakterze niepieniężnym, 6. Roszczenia wynikające z ustawy o zwolnieniach grupowych, 7. Inne świadczenia, 8. Roszczenia o charakterze zbiorowym, 9. Świadczenia socjalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy / Piotr Prusinowski. - Stan prawny na 30.11.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2013. - 304, [4] s. : 25 cm.
(Biblioteka Prawa Pracy / red. nauk. Zbigniew Góral.)
ISBN: 978-83-264-4108-0
1. Sąd pracy; 2. Podmiot postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy; 3. Strony i uczestnicy postępowania przed sądem pracy; 4. Przebieg postępowania w zakresach z zakresu prawa pracy; 5. Środki odwoławcze i zaskarżenia; 6. Inne postępowania sadowe w sprawach z zakresu prawa pracy; 7. Koszty postępowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2477)
ISBN: 83-229-2344-9
Pojęcie "sądu" w prawie polskim i w świetle standardów europejskich; Pytania prawne sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wnoszone do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art.234 TWE; Zmiana przez sportowca klubu sportowego w świetle polskiego prawa. Następstwa wynikające z tzw. sprawy Bosmana; Tendencje rozwojowe europejskiego prawa pracy w ostatnich latach; Europejskie prawo socjalne (ze szczególnym uwzględnieniem regulacji kolizyjnych na wypadek ryzyka choroby); Język uzasadnień orzeczeń Sądu Najwyższego jako odmiana języka prawniczego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-522-1
1. Zagadnienia ogólne, 2. Przedmiot procesu cywilnego. Droga sądowa, 3. Rodzaje postępowania cywilnego. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego, 4. Wpływ postępowania i wyroku na postępowanie i orzeczenie cywilne, 5. Właściwość sądu, 6. Skład sądu. Wyłączenie sędziego, 7. Strony, 8. Podmiotowe przekształcenia w procesie, 9. Pełnomocnicy procesowi, 10. Koszty postępowania, 11. Czynności procesowe, 12. Doręczenia i terminy, 13. Zawieszenie i umorzenie postępowania, 14. Mediacja. Postępowanie pojednawcze. Ugoda sądowa, 15. Pozew. Powództwo, 16. Posiedzenia sądowe. Rozprawa, 17. Postępowanie dowodowe, 18. Wyroki i postanowienia, 19. Środki zaskarżenia, 20. Postępowanie odrębne, 21. Sąd polubowny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8030-039-2
1. Miejsce i odrębności zarządzania wymiarem sprawiedliwości w zarządzaniu publicznym; 2. Wartości, a więc co? Jak je postrzegać w wymiarze sprawiedliwości?; 3. Wymiar sprawiedliwości w powiązaniach sieciowych; 4. Wrażliwość czy niewrażliwość wymiaru sprawiedliwości?; 5. Zarządzanie systemowe - kierunki ewolucji sądu; 6. Ekonomiczna analiza motywacji polskiego sędziego i czynniki wpływające na jego decyzje związane z wyborem zawodu i efektywnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Authority data
Sądownictwo - prawo pracy - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Sądownictwo pracy - Polska (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again