Form of Work
Książki
(179)
Status
only on-site
(118)
available
(103)
unavailable
(7)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(110)
Czytelnia
(119)
Author
Garlicki Leszek
(14)
Adamiak Barbara
(7)
Borkowski Janusz
(7)
Ereciński Tadeusz
(6)
Knysiak-Molczyk Hanna
(5)
Tarno Jan Paweł
(5)
Jagielski Jacek
(4)
Romańska Marta
(4)
Szmulik Bogumił
(4)
Woś Tadeusz
(4)
Dziczek Roman
(3)
Grzegorczyk Tomasz
(3)
Hauser Roman
(3)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(3)
Lityński Adam
(3)
Nazar Mirosław
(3)
Skrzydło Wiesław
(3)
Tylman Janusz
(3)
Weitz Karol
(3)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(3)
Barcz Jan
(2)
Borski Maciej (1975 - )
(2)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(2)
Dragoń Andrzej
(2)
Dziurda Marcin
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Gołaczyński Jacek
(2)
Gudowski Jacek
(2)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(2)
Górecki Dariusz
(2)
Górski Antoni
(2)
Iwulski Józef
(2)
Kalisz Anna
(2)
Kaszok Agnieszka
(2)
Korózs Łucja
(2)
Krawiec Grzegorz
(2)
Kruk Maria
(2)
Majewski Kamil
(2)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(2)
Pietrzykowski Henryk
(2)
Podsiadło Michał
(2)
Pogonowski Piotr
(2)
Pogłódek Andrzej
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Rojewski Michał
(2)
Rozmus Dariusz
(2)
Sagan Stanisław
(2)
Samborski Edward
(2)
Sarnecki Paweł
(2)
Serafin Sławomir
(2)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(2)
Stych Marek
(2)
Sztorc Mariusz
(2)
Wierzbowski Marek
(2)
Zięba-Załucka Halina
(2)
Babiarz Stefan
(1)
Banasik Przemysław
(1)
Banaszak Bogusław
(1)
Baran Beata
(1)
Baran Krzysztof W
(1)
Baran Mariusz
(1)
Bartoszewicz Michał
(1)
Bała Paweł
(1)
Bilkiewicz Tatiana
(1)
Bladowski Bogdan
(1)
Bodio Joanna
(1)
Borkowski Grzegorz
(1)
Brzeziński Piotr
(1)
Bugajan-Sporczyk Dorota
(1)
Butkiewicz Marcin
(1)
Błaszczak Łukasz
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Ciszewski Jan
(1)
Czapliński Władysław
(1)
Czerwiński Wiesław
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Demendecki Tomasz
(1)
Dmowski Jacek
(1)
Dudka Katarzyna
(1)
Działocha Kazimierz
(1)
Dąbrowski Stanisław
(1)
Eichstaedt Krzysztof
(1)
Gardocki Lech
(1)
Gdulewicz Ewa
(1)
Godlewska-Michalak Barbara
(1)
Gola Alfred
(1)
Golat Rafał
(1)
Gonera Katarzyna
(1)
Gołaszewski Piotr
(1)
Gołębiewski Alekdander
(1)
Gromek Krystyna
(1)
Grzegorczyk Paweł
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Góral Zbigniew
(1)
Górski Adam
(1)
Haÿduk-Hawrylak Izabela
(1)
Hofmański Piotr
(1)
Holewińska-Łapińska Elżbieta
(1)
Jabłońska-Bonca Jolanta
(1)
Jakimowicz Wojciech
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(60)
2000 - 2009
(117)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(179)
Language
Polish
(179)
Subject
Sądownictwo
(95)
Sądownictwo administracyjne
(40)
Postępowanie administracyjne
(30)
Prawo państwowe
(29)
Prezydentura (urząd)
(29)
Samorząd terytorialny
(25)
Sądownictwo konstytucyjne
(24)
Parlament
(23)
Trybunał Konstytucyjny
(19)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(18)
Trybunał stanu
(18)
Finanse publiczne
(17)
Stany nadzwyczajne
(17)
Organy ochrony prawnej
(15)
Referendum
(15)
Rzecznik praw obywatelskich
(15)
Polska a Unia Europejska
(14)
Polska
(13)
Postępowanie sądowe
(13)
Sądownictwo polubowne
(12)
Najwyższa Izba Kontroli
(11)
Postępowanie cywilne
(11)
Prokuratura
(11)
Rząd (organ państw.)
(11)
Sejm
(10)
Administracja
(9)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(9)
Prawo karne procesowe
(9)
Sędziowie
(9)
Naczelny Sąd Administracyjny
(7)
Państwo
(7)
Prawo cywilne procesowe
(7)
Rzecznik Praw Dziecka
(7)
Skarga (prawo)
(7)
Adwokaci
(6)
Kontrola parlamentarna
(6)
Krajowa Rada Sądownictwa
(6)
Mediacja (prawo)
(6)
Prawa człowieka
(6)
Senat
(6)
Sądownictwo wojskowe
(6)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(5)
Policja
(5)
Prawo rodzinne
(5)
Radcy prawni
(5)
Unia Europejska
(5)
Akta stanu cywilnego
(4)
Konstytucja
(4)
Korespondencja urzędowa
(4)
Kuratela
(4)
Ojcostwo
(4)
Prawa dziecka
(4)
Prawo
(4)
Prawo administracyjne
(4)
Prawo cywilne
(4)
Prawo pracy
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Sąd Najwyższy RP
(4)
Sąd najwyższy
(4)
Sąd najwyższy RP
(4)
Sądownictwo pracy
(4)
Wnioski i podania
(4)
Alimenty
(3)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(3)
Harmonizacja prawa
(3)
Kasacja
(3)
Komornicy sądowi
(3)
Kuratorzy (prawo)
(3)
Lokatorzy
(3)
Macierzyństwo
(3)
Małżeństwo
(3)
Mieszkania
(3)
Notariat
(3)
Obywatelstwo
(3)
Orzeczenie sądowe
(3)
Postępowanie przygotowawcze
(3)
Prawo konstytucyjne
(3)
Prawo lokalowe
(3)
Rodzina
(3)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(3)
Ustanie małżeństwa
(3)
Ustrój majątkowy małżeński
(3)
Uznanie dziecka
(3)
Władza państwowa
(3)
Władza rodzicielska
(3)
Środki odwoławcze
(3)
Administracja elektroniczna
(2)
Arbitraż gospodarczy
(2)
Arbitraż międzynarodowy
(2)
Decyzje administracyjne
(2)
Dowód sądowy
(2)
Instytucje europejskie
(2)
Instytut Pamięci Narodowej
(2)
Konflikt
(2)
Narodowy Bank Polski
(2)
Orzecznictwo cywilne
(2)
Oskarżenie
(2)
Podpis elektroniczny
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Prawo do sądu
(2)
Subject: time
1989-
(3)
1901-
(1)
1945-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Arktyka
(1)
Cypr
(1)
Svalbard (Norwegia)
(1)
Turkmenistan
(1)
238 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-15-1
1.Z problematyki postępowania sadowo administracyjnego: O potrzebie zmiany przepisów dotyczących postępowania sądowo administracyjnego; Kontrola sądowa administracji publicznej w świetle standardów europejskich; 2. Z problematyki postępowania administracyjnego ogólnego i postępowań administracyjnych szczególnych: Wybrane zagadnienia z problematyki udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym; Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym; Kilka uwag w kwestii domniemania formy decyzji administracyjnej; Postępowanie administracyjne w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska (zagadnienia wybrane); Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej; 3. Procedury administracyjne a inne gałęzie i dziedziny prawa: Partycypacja społeczności lokalnej w postępowaniach wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; Postępowanie w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego; Postępowanie kwalifikacyjne o mianowanie w służbie cywilnej a wytyczne konstytucyjne. Stan obecny i postulaty zmian; Inne problemy postępowań w administracji; Proceduralne aspekty przeprowadzania kontroli w ramach administracji rządowej; Z problematyki wstrzymania wykonalności aktu administracyjnego- wybrane zagadnienia; Rozgraniczenie właściwości rzeczowej wojewody i regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XVII. Zeszyt 1)
Zawiera: Legal-constitutional and legal-theoretical issues: The institution of the nationwide referendum in Turkmenistan; Review of the constitutionality of law in the direct application of the constitution; Is a comprehensive reform of the law-making process necessary in Poland? A voice in the discussion; Application of the logics of fuzzy sets in law on the example of the case of “assets coming indirectly from a prohibited act”. Legal-historical issues: Criminal proceedings against colonel Feliks Michałowski (1952-1953); „Kill a donkey”. Public law issues: Administrative courts in Ukraine: formation and functioning in the modern conditions; Local development and municipal authorities; Genesis of the act amendment of 24 July 2015 depriving the municipal police of the authorization to use speed cameras; General principles of code of administrative procedure after amendment of 2017; A case study: selected issues regarding combating infectious animal diseases; System of sanctions in regulation 2016/679 - general observations and remarks regarding employment; Conflict on the right to use mineral resources on Svalbard - an outline. Private law issues: Verification of the term “agricultural property” in the light of the amended provisions of the Agricultural System Structuring Act of 11 April 2003; Misselling of financial services as a practice that infringes collective consumer interests; Selected problems of shaping the amount of remuneration for work; The scope of the obligation to introduce remuneration regulations after the amendment to the Labor Code of the year 2016; Concept and types of collective labor agreements in light of the polish labor law. Glosses, opinions, commentaries: The commentary to the decision of the supreme court of 15 February 2012, ii criminal code 193/2011 (OSNKW no. 9-juris¬prudence of the criminal and the military chamber of the supreme court, item 89). Reports: Report from the scientific conference “Mediation in Polish legal order: doctrine - legal regulations - practice”; „Museums - theory and practice. To be or not to be in the contemporary world” - a conference summary. Reviews: Diana Maksimiuk, 1956 in Poland. Courts, prosecution, criminal law; The students of Humanitas University as the authors of a review.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-720-3
1. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), 2. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał Konstytucyjny, 3. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Sądu Najwyższego, 4. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 5. Stanowisko sądów powszechnych wobec bezpośredniego stosowania Konstytucji RP, 6. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w sejmowym postępowaniu legislacyjnym, 7. Stosowanie Konstytucji RP w działalności Prezydenta, 8. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Radę Ministrów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-929646-5-0
1.Mediacja: Mediacja w sprawach cywilnych; Mediacja gospodarcza oraz wynikająca z prawa pracy; Mediacja w sprawach rodzinnych; Transgraniczne mediacje dwunarodowościowych rodzin; Mediacje w sprawach karnych i w sprawach z nieletnim sprawcą czynu karalnego; 2. Sądownictwo polubowne/Arbitraż.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 9788380173453
Zawiera: Wstęp; R. 1 Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości w perspektywie historycznej: Sądy ludowe w starożytności; Udział czynnika społecznego w sądownictwie europejskim od czasów średniowiecznych po współczesność; Polskie tradycje sądownictwa z udziałem ludu; Dyskusje na temat udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości w doktrynie i publicystyce polskiej u zarania tej instytucji. R. 2 Znaczenie udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawnym: Filozoficzne i doktrynalne podstawy rozwoju instytucji udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości; Modele udziału czynnika społecznego w orzekaniu; Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle konstytucyjnych zasad naczelnych. R. 3 Instytucja ławnika we współczesnym sądownictwie polskim: Współczesne formy udziału obywateli w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej; System wyboru ławników; Samorząd ławniczy i organizacje zrzeszające ławników; Pozycja ustrojowa ławnika i jej gwarancje; Rola i zadania ławnika w postępowaniu sądowym; Funkcja ławnika. Wnioski. Aneks. Akty prawne zawierające przepisy dotyczące instytucji ławnika.
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7601-456-2
1. Wiadomości wstępne. 2. Podmioty legitymowane do występowania przed sądami administracyjnymi. 3. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym. 4. Posiedzenia sądowe. 5. Postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym. 6. Postępowanie mediacyjne i uproszczone. 7. Zawieszenie i podjęcie postępowania. 8. Skarga kasacyjna. 9. Koszty postępowania sądowoadministracyjnego. 10. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. 11. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. 12. Wykonywanie orzeczeń sądowych. 13. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7426-327-X
1. Czym jest dyskryminacja? Zakres zastosowania zasady równego traktowania w zatrudnianiu oraz podstawowe definicje. 2. Kryteria dyskryminacyjne. 3. Ogólne zasady dotyczące naruszania zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji. 4. Obowiązek udzielania informacji. 5. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania lub zakazu dyskryminacji. 6. Państwowa Inspekcja Pracy. 7. Sąd pracy. Orzecznictwo dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego / Piotr Rylski. - Stan prawny na 31.08.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 424, [2] s. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-853-9
1. Działanie sądu z urzędu z procesie cywilnym- analiza pojęcia; 2. Działanie sądu z urzędu w świetle naczelnych zasad procesowych; 3. Działanie sądu z urzędu przy ustalaniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia - analiza prawnoporównawcza (wybrane przykłady); 4. Działanie sądu z urzędu w zakresie zbierania materiału faktycznego; 5. Działanie sądu z urzędu w postępowaniu dowodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1646-7
Część I: Geneza jedności europejskiej. 1. Zjednoczona Europa - idea i realizacja w ciągu wieków. 2. Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej. Część II: Europejski system instytucjonalno-prawny. 3. System instytucjonalny Unii Europejskiej. 4. Podstawowe elementy prawa wspólnotowego. 5. Wolności rynku wewnętrznego. 6. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Część III: Europejska integracja ekonomiczna. 7. Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. 8. Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. 9. Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. 10 Interwencjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. 11. Wybrane obszary polityki wspólnotowej - wspólna polityka rolna i polityka regionalna. Część IV: Ład społeczny i kultura w Europie. 12. Podstawy europejskiego ładu społecznego. 13. Kultura w procesie integracji europejskiej. 14. Program Kultura 2000 jako przykład ewolucji działań Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Część V: Europa wobec wyzwań współczesnego świata. 15. Europa w stosunkach międzynarodowych. 16. Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. 17. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Część VI: Polska w zjednoczonej Europie. 18. Proces integracji Polski z Unią Europejską. 19. Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-174-5
Koncepcja otwartej kompetencji ogólnej w postępowaniu administracyjnym; Przyczynek do zagadnień autonomizacji; Sądownictwo administracyjne- zamierzenia legislacyjne a realne potrzeby; Dylematy typologii prawnych form działania administracji publicznej; Elementy proceduralne nadzoru nad samorządem terytorialnym; Ewolucja pojęcia administracji publicznej a definiowanie prawa administracyjnego; Forma prawna "interpretacji przepisów prawa podatkowego"; Zmiany w podziale kompetencji organów administracji publicznej w sprawach związanych z ochroną środowiska; Biurokracja a nowe formy działania administracji; Czy ugoda administracyjna jest formą działania administracji publicznej?; Prawo administracyjne wobec uzależnień- kierunki przemian; O podstawowych zagadnieniach świadomości prawnej społeczeństwa; Ewolucja czynności faktycznych administracji; Uchwalenie pierwszej konstytucji bolszewików; Akt administracyjny rzeczowy; Słowo o metodach działania administracji publicznej; Podstawa prawna decyzji administracyjnej; Zdolności do czynności prawnych organu administracji publicznej; Czynniki kształtujące rozwój form prawnych działań administracji; Dobro zasadą i racją bytu administracji; Wpływ zasad ogólnych na przekształcenie ustrojowe w administracji publicznej; Regulacja jako nowe zjawisko administracyjno-prawne; Racjonalność i logika decyzji administracji; Wybrane zagadnienia prawne funkcjonowania związków wyznaniowych; Zakres zastosowania instytucji ugody w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Kilka uwag na temat umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; Koordynacja w administracji publicznej; Realizacja prawa do wolności sumienia i wyznania w kodeksie postępowania administracyjnego; Ewolucja formy przekazania podania do organu właściwego w ogólnym oraz podatkowym postępowaniu administracyjnym; Wpływ ogólnej teorii systemów na koncepcję nauki administracji; Kontrakt wojewódzki; Prywatyzacja zadań publicznych a przekształcenia w sferze prawnych form działania administracji (na przykładzie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych); Indywidualne zezwolenie dewizowe jako decyzja administracyjna; Ostateczność decyzji administracyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-003-1
1. Teoretycznoprawne aspekty merytorycznej i formalnej kontroli oskarżenia, 2. Statyka kontroli formalnej skargi karnej, 3. Dynamika kontroli formalnej skargi karnej, 4. Kontrola merytoryczna oskarżenia jako problem oddania pod sąd, 5. Zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego, 6. Zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w ramach kodeksowych postępowań szczególnych oraz postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe, 7. Zlecenie czynności dowodowych przez sąd w toku rozprawy głównej, 8. Adresaci postanowienia sądu o przekazaniu sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego oraz o zleceniu przez sąd czynności dowodowych w toku rozprawy głównej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-1396-2
1. Założenia teoretycznej koncepcji informatyzacji postępowania cywilnego (efekty projektu badawczo-rozwojowego "E-Sąd. Informatyzacja postępowania cywilnego": Informatyzacja postepowania cywilnego w Polsce; Problem identyfikacji podmiotów w czynnościach dokonywanych w postaci elektronicznej- potrzeba liberalizacji przepisów; Perspektywy rozwoju publicznych systemów elektronicznej identyfikacji; Scenariusz postępowania hybrydowego; Portal Komunikacyjny Sadu służący do elektronicznej komunikacji pomiędzy sądem a stronami postępowania; Informatyzacja postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i w sprawie drobnych roszczeń w prawie polskim. Wnioski de lege ferenda; Dokument elektroniczny dowodem w procesie cywilnym; Informatyzacja postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Zastawów i Nowej Księdze Wieczystej oraz dostęp do danych zawartych w tych rejestrach; Elektroniczne orzeczenia sądowe; Nagrywanie przebiegu posiedzenia jawnego jako alternatywna metoda protokołowania; Wybrane aspekty informatyzacji polskiego postępowania arbitrażowego; 2. Informatyzacja postępowania sądowego/cywilnego: Sygnowanie pism procesowych podpisem elektronicznym w świetle orzecznictwa sądów polskich; Stosowanie podpisu elektronicznego a obowiązek przechowywania dokumentacji w urzędzie wobec dwudziestoletniego okresu przechowywania danych związanych bezpośrednio z usługami certyfikacyjnymi przez podmioty świadczące te usługi; Charakter prawny digitalizacji dokumentów w postępowaniu cywilnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda; Oddziaływanie prawa nowych technologii na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie informacyjnym- aspekty społeczne; Badanie serwisów internetowych polskich sądów- wyniki, obserwacje i rekomendacje; 3. Informatyzacja postępowania przed organami administracji publicznej: Lex Informatica- problemy słownika; Obowiązek korzystania z otwartych standardów w informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne; Interwencje samorządu terytorialnego w sektorze telekomunikacyjnym; Automatyzacja rozstrzygnięć i innych czynności w sprawach indywidualnych załatwianych przez organ administracji publicznej; Udostępnianie informacji publicznych w postaci elektronicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych; Elektroniczne dzienniki urzędowe. Wpływ wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne na ich treść; Informatyzacja procesu udostępniania informacji prawnych w Austrii i w Polsce- różnice i podobieństwa; 4. IT Law. Wybrane problemy: Studia podyplomowe jako forma kształcenia ustawicznego prokuratorów w dziedzinie nowych technologii informacyjnych (na przykładzie Podyplomowych Studiów Problemów Przestępczości Komputerowej UMK w Toruniu); Aktualna rola informatyki prawniczej w powiązaniu z informatyką administracyjna; Uwagi na temat odpowiedzialności usługodawcy hostingu w Internecie; Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Stosowanie ontologii Modelu Minimalnego do analizy aktów oskarżenia spraw nielegalnego handlu paliwem; Prowadzenie śledztwa w sprawach nielegalnego handlu paliwem z wykorzystaniem wspomagania informatycznego; Metoda tworzenia ontologii na potrzeby systemu wspomagającego prace dochodzeniowo-śledcze w sprawach przestępstw gospodarczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7601-830-0
1.Informatyzacja współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej: Doręczanie dokumentów; Przeprowadzanie dowodów; Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych; Europejski nakaz zapłaty; Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. 2. Informatyzacja postępowania cywilnego wybranych państwach: Informatyzacja postępowania sądowego w Finlandii; Informatyzacja postępowania sądowego w Estonii; Informatyzacja postępowania cywilnego w Niemczech; Informatyzacja postępowania cywilnego w Austrii; Informatyzacja postępowania sądowego w Stanach Zjednoczonych ameryki; Informatyzacja postępowania sądowego w Wielkiej Brytanii; Informatyzacja postępowania cywilnego we Francji. 3. Podpis elektroniczny w prawie polskim w i prawie wspólnotowym a wymiar sprawiedliwości. 4. Informatyzacja postępowania cywilnego w prawie polskim: Informatyzacja podmiotów publicznych; Elektroniczne postępowanie upominawcze; Wnoszenie pism procesowych; Doręczenia elektroniczne; Przeprowadzenie dowodu na odległość (wideokonferencja); Udzielanie informacji o przebiegu postępowania; Przekazanie elektronicznych akt sprawy do innego sądu; Nowa Księga wieczysta; Podsumowanie; archiwizacja dokumentów elektronicznych .
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0083-4
1. Pojęcie oraz charakter pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych; 2. Zakres podmiotowy pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych; 3. Zakres przedmiotowy pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych; 4. Postępowanie w przedmiocie pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych; 5. Rozstrzygnięcia w przedmiocie pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych; 6. Wzajemne uwarunkowania pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-573-5
1 Podpis elektroniczny 2. Korzystanie z Internetu w administracji 3. Internet a sądy 4. Informatyzacja zamówień 5. Elektroniczne podatki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-96-4
1. Zagadnienia terminologiczne, 2. Pojęcie jurysdykcji krajowej, 3. Jurysdykcja krajowa a zagadnienia elementu zagranicznego, 4. Jurysdykcja krajowa - dopuszczalność drogi sądowej - właściwość sądu, 5. Rodzaje jurysdykcji krajowej, 6. Doktryna formum non conveniens, 7. Konflikty jurysdykcyjne, 8. Jurysdykcja krajowa w toku postępowania - zagadnienia wybrane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-427-2
Cz.I Własność przemysłowa jako przedmiot ochrony w postępowaniu cywilnym : 1. Pojęcie własności przemysłowej, 2. Powstanie i ustanie praw wyłącznych, 3. Treść praw wyłącznych, typowe postarci ich naruszeń oraz ich materialnoprawna ochrona, 4. Umowy w dziedzinie prawa własności przemysłowej, 5. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Cz.II Ogólne zagadnienia jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej: 1. O jurysdykcji krajowej w ogólności, 2. Źródła norm jurysdykcyjnych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, 3. Kolizyjnoprawna problemtyka prawa własności przemysłowej a jurysdykcja krajowa w sprawach z zzakresu prawa własności przemysłowej, 4. Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej. Cz.III Podstawy jurysdykcji krajowej sądów polskich w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej: 1. Podstawy jurysdykcji krajowej w prawie wspólnotowym (rozporządzenie Bruksela I), 2. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu w sprawie właściwości sądowej i uznawania decyzji dotyczących prawa do udzielenia patentu europejskiego (protokół w sprawie uznawania), 3. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych oraz rozporządzenia w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin, 4. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu według zawartych przez Polskę umów dwustronnych, 5. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu według kodeksu postępowania cywilnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Białe Kodeksy)
ISBN: 978-83-262-1111-9
Zawiera: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków; Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzami. - Wyd. 18 Stan prawny na 9.11.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2011. - 392, 8 s. ; 15 cm.
(Przepisy w dobrej cenie)
ISBN: 978-83-264-1383-4
Zawiera: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków; Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-052-1
1. Kodeks postępowania administracyjnego: Przepisy ogólne; Postępowanie; Przepsiy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych; Udział prokuratora; Rozstrzyganie sporów o właściwość między organami administracji publicznej a sądami powszechnymi; Zaskarżanie decyzji do sądu administracyjnego; Wydawanie zaświadczeń; Skargi i wnioski; Opłaty i koszty postępowania; Przepisy końcowe; 2. Postępowanie przed sądami administracyjnymi: Przepisy wstępne; Strony; Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Środki odwoławcze; Koszty postępowania; Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego; Wznowienie Postępowania; Wykonywanie orzeczeń sądowych; Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt; Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym; Przepis końcowy; 3. Postępowanie egzekucyjne w administracji: Przepisy ogólne; Egzekucja należności pieniężnych; Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Postępowanie zabezpieczające Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy; Przepisy wprowadzające i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again