Form of Work
Książki
(28)
Status
only on-site
(24)
available
(11)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(25)
Author
Dziemidok-Olszewska Bożena
(2)
Stefańska-Matuszyn Maria
(2)
Żmigrodzki Marek
(2)
Antonyuk Nataliya
(1)
Bieda Małgorzata
(1)
Borkowski Paweł Janusz
(1)
Bäcker Roman
(1)
Cibulka Lubor
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Dorna Maciej
(1)
Dudziak Arkadiusz
(1)
Froese Wolfgang
(1)
Gierula Marian
(1)
Grabowska Sabina
(1)
Hałas Elżbieta
(1)
Iwanek Jan
(1)
Kaczorowski Paweł
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocot Maria
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Lipatow Aleksander W
(1)
Makowski Jerzy
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Michalska Anna
(1)
Mroziewicz Krzysztof
(1)
Palczewski Marek
(1)
Pudło Anna
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Płomińska-Krawiec Ewa
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Serrano Katharina
(1)
Stec Maria
(1)
Stolarczyk Mieczysław
(1)
Sura-Oleśińska Olga
(1)
Szostok Patrycja
(1)
Szymańska Daniela
(1)
Walczuk Konrad
(1)
Weiss Peter
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Worsowicz Monika
(1)
Łagowski Bronisław
(1)
Śliwińska Katarzyna
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Świech Monika
(1)
Żejmo Agnieszka
(1)
Żyromski Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(26)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Rosja
(16)
Polska
(6)
Niemcy
(5)
Unia Europejska
(5)
Globalizacja
(4)
Partie polityczne
(4)
Państwo
(4)
Demokracja
(3)
Faszyzm
(3)
Polityka
(3)
Szwecja
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Dziennikarze
(2)
Francja
(2)
Hiszpania
(2)
Islam
(2)
Japonia
(2)
Komunizm
(2)
Konserwatyzm
(2)
Korea Północna
(2)
Miasta
(2)
Nacjonalizm
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Szwajcaria
(2)
Słowacja
(2)
Terroryzm
(2)
Anarchizm
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Budżety terenowe
(1)
Bundesverfassungsgericht
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Conseil Constitutionnel
(1)
Dyplomacja
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Elita władzy
(1)
Eurazjatyzm
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Feminizm
(1)
Franciszek Józef I (cesarz Austrii ; 1830-1916)
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geografia
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Hanza
(1)
Hitleryzm
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Ideologia
(1)
Indie
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Irak
(1)
Iran
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Konwergencja mediów
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Liberalizm
(1)
Litwa
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
NATO
(1)
Nauki polityczne
(1)
ONZ
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Pacyfik (region)
(1)
Pakistan
(1)
Populizm (politol.)
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawosławie
(1)
Procesy polityczne
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Przywództwo
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rodzina
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Seksizm
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Socjaldemokratyzm
(1)
Sri Lanka
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Totalitaryzm
(1)
Transport samochodowy
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Tyszka, Zbigniew (1933-2003)
(1)
Urbanizacja
(1)
Wikingowie
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Wybory
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Rosja
(4)
Afryka
(3)
Chiny
(3)
Ameryka Łacińska
(2)
Azja
(2)
Dania
(2)
Wielka Brytania
(2)
Włochy
(2)
Afganistan
(1)
Ameryka
(1)
Antarktyda
(1)
Australia
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
Bałtyk
(1)
Białoruś
(1)
Bliski Wschód
(1)
Brazylia
(1)
Czechosłowacja
(1)
Czechy
(1)
Daleki Wschód
(1)
Kazachstan
(1)
Panama
(1)
Słowacja
(1)
Ukraina
(1)
28 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-61668-18-3
1. Pakistan - Indie, 2. Afganistan, 3. Irak - prawie demokracja, Iran - prawie prezydent, 4. Sir Lanka, 5. Świat absurdów: monarchia maoistowsja, dyktatura buddyjska, demokracja islamska, mocarstwo filatelistyczne i salon masażu dla miliona żołnierzy, 6. Korea: muzeum stalinizmu, 7. Czarna rozpacz, 8. Salwador - Honduras, 9. Faszyzmy rodzinne, 10. Rosja, 11. Jak toz z Rosją bywało wczesniej, 12. Imperia, 13. Chiny, 14. Nowy układ świata, 15. Kurtyna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15193-5
1. Powstanie Bałtyku, 2. Okres prahistoryczny, 3. Epoka wikingów, 4. Duńskie imperium Morza Bałtyckiego, 5. Czasy rozkwitu Hanzy, 6. Kraje nadbałtyckie w epoce reformacji, 7. Szwecja jako mocarstwo, 8. Wzrost znaczenia Rosji, 9. Rewolucja przemysłowa i nacjonalizm, 10. Bałtyk w epoce wojen światowych, 11. Zimna wojna i rozpad bloków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 4/2007)
Część I: Polityka unii Europejskiej. Konstytucyjne ramy współpacy Rady Narodowej i Rządu Republiki Słowackiej po wstąpieniu Słowacji do Unii Europejskiej; Kwestia hierarchii szczebli władzy jako próba tworzenia nowego modelu systemu politycznego Unii Europejskiej; Wizja Europy Jana Pawła II jako przesłanka do dyskusji nad Traktatem Konstytucyjnym EU; Wpływ Planu Legislacyjnego i Pracy Komisji Europejskiej na przejrzystość procesu decyzyjnego w Unii Europejskie. Część II: Gospodarka europejska. Słowacka polityka zagraniczna i plan przejścia na euro po wyborach 2006 r.; Transformacja systemowa - wymiar regionalny; Tradycyjne i współczesne teorie wymiany międzynarodowej; Przedsiębiorstwo wirtualne jako wytwór ery informacyjnej społeczeństwa; Outsourcing - współczesną formą rozwoju przedsiębiorstwa. Część III: Polityka edukacyjna UE. Koncepcja stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Część IV: Prawa podstawowe UE. Doktryna i praktyka gwarancji procesowych w dialogu pomiędzy Unią Europejską a Chinami; Konstytucyjna wolność wypowiedzi w Republice Czeskiej; Wspólnotowa polityka równouprawnienia w zatrudnieniu na przykładzie projektu Gender Index Equal; Uwagi ogólne na temat źródeł międzynarodowej ochrony praw dziecka. Część V: Relacje zewnętrzne UE. Szanse i ograniczenia procesu europeizacji Rosji poprzez realizację strategii multilateralnej i uwarunkowania geopolityczne. Część VI: Glosy. Wymóg opatrzenia klauzulą apostille dokumentów przedkładanych na wstępnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (case study).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Socjologii Rodziny : studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Tom 16)
ISBN: 83-232-1509-X
Artykuły:Kobiety na rynku pracy - bariery płci. Patologia seksualna w systemie rodzinnym. Sytuacja i niektóre tendencje w rozwoju współczesnej rodziny w Rosji i Sankt-Petersburgu. Relacje zachodzące pomiędzy osobami samodzielnymi życiowo a ich rodzinami pochodzenia. Wielkość i struktura rodziny a przejście demograficzne. Zagrożenia przebiegu procesu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej - jakościowa analiza opinii. Od wielodzietności do bezdzietności? Przemiany w poglądach na posiadanie dzieci i ich uwarunkowania. Rodzina wobec poszkodowanego w wypadku jej członka. Pożądany i unikany absenteizm członków rodziny w oczekiwaniach osób bezdomnych. Anorexia nervosa - fenomen ponowoczesnje kultury i choroba systemu rodzinnego. "Europejscy poszukiwacze" czy "alterkontestatorzy" - kolejne ogniwo wymiany pokoleń. Referaty: Profesor Zbigniew Tyszka jako badacz rodziny i koordynator ogólnopolskich programów badawczych. Rola Zbigniewa Tyszki w rozwoju socjologii lubelskiej. Poznańska socjologiczna szkoła badań nad rodziną w nurcie powojennej ewolucji socjologii rodziny w Polsce. Refleksje Profesora Zbigniewa Tyszki nad człowiekiem i rodziną XXI wieku. Koncepcja rodziny i sposoby jej badania w ujęciu profesora Zbigniewa Tyszki. Znaczenie systemu metodologicznego wieloaspektowej, integralnej analizy życia rodzinnego w badaniach nad rolą ojca w rodzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-222-1
Dziennikarstwo śledcze w USA. Powstanie, rozkwit, rozkład; Ujawnianie korupcji i nadużyć władzy w działalności amerykańskich muckrakerów; Niechciane głosy. Sylwetki wybranych rosyjskich dziennikarzy śledczych; Etyka dziennikarstwa śledczego; O problematyczności metod dziennikarstwa śledczego. Próba analizy na wybranych przykładach z USA i Polski; Rola dziennikarza śledczego w budowaniu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; Ogólne zasady odpowiedzialności dziennikarzy za naruszenia prawa popełnione na etapie gromadzenia informacji; Dziennikarstwo śledcze a prowokacja dziennikarska. Kwestia odpowiedzialności karnej; Pragmatyka tekstów śledczych. Wybrane zagadnienia; Radiowe dziennikarstwo śledcze. Prolegomena do przyszłej syntezy; Reporter - szpieg i artysta. Dziennikarstwo śledcze Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej i Ernesta Zozunia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 81)
ISBN: 83-7306-094-4
Ochrona praw człowieka w instytucjach Rady Europy; Kościoły a jedność Europy; Co dzieje się z przeszło ścią? Parę uwag w sprawie rozliczeń w Polsce (z Czecha mi i Węgrami w tle); Trzy obrazy współczesnej Rosji: A.Sołżenicyn, A.Zinowiew, E.Limonow; Europejska idea państwa-narodu w perspektywie azjatyckiej; Polska i Po lacy w opiniach młodych Europejczyków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Geografia regionalna świata : wielkie regiony / pod red. Jerzy Makowski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 333, [1] s., [32] k. tabl. kolor. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14803-4
1. Europa - kolebka industrializacji i integracji. 2. Rosja i inne kraje Wspólnoty Niepodległych Państw - region w trudnej transformacji. 3. Azja Południowa - "tykająca bomba" demograficzna. 4. Azja Południowo -Wschodnia - w pogoni za "tygrysami". 5. Azja Wschodnia - polityka gospodarcza a wykorzystanie potencjału demograficznego i ekonomicznego. 6. Afryka Północna i Azja Południowo-Zachodnia - tradycja i nowoczesność w świecie islamu. 7. Afryka na południe od Sachary - skazana na marginalizację? 8. Ameryka Północna. Stany Zjednoczone i Kanada - wielokulturowe społeczności miejskie. 9. Meksyk, Ameryka Centralna i Region Karaibski - iluzja Nowego Świata. 10. Ameryka Południowa - ekspansja osadnictwa i gospodarki. 11. Australia i Nowa Zelandia - surowce, owce i usługo. 12. Antarktyda - lodowy tort do podziału. 13. Oceany - bariera, którą można pokonać.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61975-84-7
1. Przepływ informacji w skali krajowej i międzynarodowej w dobie konwergencji mediów: Telewizja i Internet w Rosji: konwergencja technologii; Dziennikarstwo międzynarodowe w warunkach konwergencji środków masowego przekazu; Czy publikacje Wikileaks zmieniły dziennikarstwo?; Gazeta papierowa- witryna internetowa- e-gazeta w Polsce. Dokąd zmierza nasza prasa?; Rodzaje i zastosowanie konwergencji w aplikacjach polskiej prasy tabletowej; 2. Zmiana i transformacja krajowych systemów medialnych pod wpływem konwergencji mediów masowych: Konwergencja a społeczny odbiór mediów w Niemczech; Tygodniki społeczno-polityczne i biznesowe na rynku informacyjnym Rosji: konwergencja modeli wydawniczych; Postęp konwergencji mediów na przykładzie stron internetowych wybranych euroregionów; Konwergencja mediów na przykładzie funkcjonowania miejskich i gminnych portali internetowych w województwie śląskim; Czy radio może być telewizją, a telewizja radiem? Analiza zjawiska konwergencji mediów na przykładzie Programu IV Polskiego Radia i stacji TVN24; Konwergencja mediów, a stan współczesnej radiofonii studenckiej w Polsce; Współczesne formy rozrywki w polskim radiu komercyjnym; Wortal RMF24.PL jako przykład konwergencji audycji radiowych i treści portalu informacyjnego; Konwergencja mediów katolickich w Polsce; 3. Dziennikarz w dobie konwergencji mediów masowych: Informacja dziennikarska we współczesnej Rosji, albo dlaczego nie ma światełka na końcu tunelu; Postrzeganie prestiżu zawodu dziennikarza wobec zjawiska konwergencji mediów; Pack Journalism jako skutek globalizacji treści - analiza na wybranych przykładach; Konwergencja a dziennikarstwo polityczne- rozkwit internetowej publicystyki politycznej czy zaangażowanego sieciowego "pseudodziennikarstwa"? Na przykładzie wybranych politycznych wortali internetowych; Blogi przykładem dziennikarstwa internetowego w dobie konwergencji mediów; Dziennikarze w reklamach. Miedzy etyka a praktyka; 4. Problemy prawne mediów masowych i dziennikarstwa w dobie konwergencji mediów; Dziennikarze w reklamach. Między etyką a praktyką; 4. Problemy prawne mediów masowych i dziennikarstwa w dobie konwergencji: Konwergencja w prawne ramy działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Komunikacji elektronicznej; Europejskie teorie prawnicze a praktyka w rosyjskiej przestrzeni medialnej: historia i współczesność; Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, a konwergencja mediów; Wpływ krajowej rady radiofonii i telewizji na proces wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce; Wpływ prawa europejskiego na polskie prawo mediów; Zjawisko konwergencji mediów w odniesieniu do działalności, komunikowania i promocji podmiotów politycznych- w następstwie nowych uregulowań prawnych dotyczących prowadzenia i finansowania kampanii wyborczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 2(13) 2006. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2006. - 207 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 2(13) 2006)
1. Wprowadzenie; 2. Ocena absorpcji funduszy strukturalnych w pierwszym roku członkowstwa Polski w Unii Europejskiej; 3. Koncepcje i wizje oraz perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. Stanowisko Polski; 4. Uwarunkowania rozwoju handlu Polski z Rosją po roszczeniu Unii Europejskiej; 5. Nowe i stare kraje Europy; 6. Atrakcyjność krajów Europy Środkowej i Wschodniej dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 7. Polityka pieniężna i budżetowa w strefie Euro.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-201-X
Część I: Historia, teoria, idee. 1. Polityka i państwo - ich dzieje w kontynentalnej Europie. 2. Demokracja liberalna - współczesny polityczny standard cywilizacji Zachodu. 3. Proces polityczny. 4. Współczesne idee polityczne i społeczne. Część II: Praktyka: systemy polityczne, stosunki międzynarodowe. Wybrane współczesne systemy polityczne. 2. Międzynarodowe stosunki polityczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej / Paweł Janusz Borkowski. - Warszawa : Difin, 2009. - 248 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-045-6
1. Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych; 2. Sąsiedztwo jako źródło wyzwań dla Unii Europejskiej; 3. Unia Europejska wobec Bałkanów Zachodnich; 4. Relacja Turcja- Unia Europejska; 5. Geneza, założenia i struktury partnerstwa eurośródziemnomorskiego; 6. Sukcesy i porażki partnerstwa eurośródziemnomorskiego; 7. Unia Europejska wobec konfliktu bliskowschodniego i prób jego rozwiązania; 8. Strategiczne partnerstwo Unia Europejska- Rosja; 9. Europejska polityka sąsiedztwa- ENP; 10. Unia Europejska wobec państw- byłych Republik Radzieckich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-244-2
1. Przegląd sytuacji strategicznej - aspekty globalne i regionalne, 2. Miedzynarodowe bezpieczenstwo w dziedzinie wojskowej. zagrożenia, szanse i dokonania, 3. Gospodarka światowa 2006 - kontynuacja pozytywnych tendencji, 4. Unia Europejska 27 państw wobec trudnych wyzwań, 5. NATO po Rydze i perspektywy kolejnych szczytów, 6. Stany Zjednoczone - supermocarstwo "po przejściach", 7. Obszar WNP: broń gazowa Rosji, 8. Niemiecki silnik odzyskuje moc, 9. Bliskowschodnie dylematy, czyli jako rozpętać kolejną wojnę w regionie, 10. Afryka: zmagania o przetrwanie, sukcesy, nadzieje, obawy i zagrożenia, 11. Braz-uela kontra jankesi, 11. Regiona Azjii i Pacyfiku w poszukiwaniu nowej równowagi strategicznej, 12. Polska polityka zagraniczna w 2006 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rok 2 (2004). - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2004. - 214 s. ; 20 cm.
(Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego / Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ; red. prowadzący Paweł Czubik ISSN 1730-4504 ; Rok 2 (2004))
1. Pozycja prawna domu aukcyjnego, 2. Ochrona znaków towarowych w Internecie w amerykańskim prawie federalnym, 3. Unijna zasada równego traktowania i swoboda przepływu pracowników w odniesieniu do sytuacji mniejszości seksualnych w zatrudnieniu, 4. Wybrane problemy procedury przedsądowej w postępowaniu przed ETS. O naruszenie zobowiązań członkowskich, 5. Czynność legalizacyjna dokonywana przez konsula zaprzyjaźnionego państwa (nacion amiga) w praktyce i regulacjach prawnych państw ameryki łacińskiej, 6. Kwestia terroryzmu w konflikcie rosyjsko-czeczeńskim a prawo międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-487-6
Rosja a władza rosyjska I. Władza a kultura 1. Władza w Rosji: ciągłość inercyjna a pragmatyzm modernizacji 2. Imperium Petersburskie - totalitaryzm radziecki (Rozdwojenie kultury i ciągłość systemu władzy rosyjskiej) 3. Historia władzy a historia kultury (Droga rosyjska) 4. Kultura rosyjska: monologiczny dualizm (Państwo a społeczeństwo) 5. Współczesna kultura polityczna Rosji a tradycja 6. Oficjalne prawosławie a państwowa ideologia rosyjska (Historia i współczesność) 7. Transformacja ustrojowa a Władza Rosyjska: zwycięstwo tradycji 8. Symbolika Rosji współczesnej: ciągłość i innowacja (Kulturowe instrumentarium socjotechniki politycznej) 9. System władzy, osoba "władcy", wektor i skutki odgórnej naprawy Rosji dzisiejszej 10. Rosja wobec wyzwania globalizacji II. Rosja i Polska: sąsiedztwo niejednoznacznie trudne 1. Rosyjskie pryzmaty odbioru polskości 2. System państwowy a mentalność narodowa (Rosyjsko-polska alternatywa) 3. Polityka państwowa a mentalność narodowa: Rosja wobec Polski 4. Dwutorowość rosyjskiej recepcji polskości (Państwo a społeczeństwo obywatelskie) 5. Stereotypy percepcji narodowej albo dlaczego Rosjanie i Polacy nawzajem się nie rozumieją III. Rosja dzisiejsza: czas przeszły dokonany.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-805-8
1. Jak zrozumieć Rosję? 2. Mgławicowy statokratyzm a obóz kremlowski. 3. Rosyjscy komuniści. 4. Rosyjski populizm. 5. Nacjonalizmy. 6. Rosyjski faszyzm. 7. Rosyjskie prawosławie wobec państwa. 8. Eurazjatyzm: od Aleksandra Dugina do Hoż-Ahmed Nuchajewa. 9. Nurty liberalno-demokratyczne. 10. Cerkiew, tweed i rewolucja. Współczesny konserwatyzm rosyjski. 11. Anty-putinowcy. 12. Varia. 13. Specyfika rosyjskiej myśli politycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-336-4
1. Trybunał konstytucyjny Republiki Austrii, 2. Sąd konstytucyjny Republiki białorusi, 3. Sąd konstytucyjny Republiki Bułgarii, 4. Sąd Konstytucyjny Republiki Francuskiej, 5. Trybunał Konstytucyjny Królestwa Hiszpanii, 7. Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej, 8. Sąd konstytucyjny Republiki Łotewskiej, 9. Federalny Trybunał Konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec, 10. Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Poslkiej, 11. Trybunał Konstytucyjnym Republiki Portugalii, 12. Sąd konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, 13. Sąd konstytucyjny Republiki Rumunii, 14. Sąd konstytucyjny Republiki Słowackiej, 15. Sąd konstytucyjny Republiki Turcji, 16. Trybunał Konstytucyjny Republiki Węgierskiej, 17. Trybunał Konstytucyjny Republiki Włoskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2339)
1. Myśl polityczna: "Sokratyzm chrześcijański" jako formacja myślenia o człowieku, państwie i polityce; Problematyka sprawiedliwości w filozofii politycznej Platona; 2. Systemy polityczne: Władza sądownicza w procesie demokratyzacji: analiza przypadku polskiego; Wyniki wyborów samorządowych do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2002 roku; System partyjny Federacji Rosyjskiej; Geneza rozpadu Czechosłowacji; Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji po 1989 roku w świetle tradycyjnych modeli rządów; Duński Rzecznik Praw Obywatelskich; 3. Komunikowanie społeczne: Współczesne komunikowanie polityczne- miedzy propagandą a marketingiem politycznym; Polityka komunikowania w skali międzynarodowej; 4. Stosunki międzynarodowe: Kontrowersje wokół militarnego zaangażowania Polski w Iraku; Francuska racja stanu a Wspólna Polityka zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Studia Wyborcze. Tom 8/2009. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009. - 185, [3] s. : tab. ; 24 cm.
(Studia Wyborcze / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; red. nacz. Krzysztof Skotnicki ISSN 1898-00-82 ; Tom 8/2009)
1. Wybory czerwcowe 1989 roku- refleksje po dwudziestu latach; 2. Progi wyborcze- analiza prawno porównawcza; 3. Wybory w Republice Słowackiej- alternatywne sposoby głosowania; 4. Wybory Prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz objęcie przez niego urzędu; 5. Swoistość prawa wyborczego Panamy na tle wyborów powszechnych z 3 maja 2009 roku; 6. Prawo wyborcze i systemy wyborcze w Republice Kazachstanu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego)
1. Michał Grażyński- naukowiec, polityk i śląski bojownik o polskość; 2. Konflikt indyjsko-pakistański o Kaszmir 1948-2005; 3. Wpływ przywódcy na członka grupy na przykładzie sekty; 4. Partie i system partyjny Republiki Łotwy; 5. Polska Jagiellonów a wzorce humanizmu chrześcijańskiego- zarys stanowiska Stefana Swieżawskiego; 6. Franciszek Józef I na tle epoki- wprowadzenie do biografii politycznej; 7. Legenda o Wielkim Inkwizytorze na tle chrześcijańskiej teodycei; 8. Decentralizacja w federalizmie. Wybrane zagadnienia teoretyczne; 9. Deficyt demokracji w Unii Europejskiej; 10. Samorząd terytorialny w Austrii; 11. Droga do ukształtowania się systemu partyjnego w Rosji; 12. Działalność polityczna Romana Dmowskiego; 13. Główne założenia teorii cywilizacji Feliksa Konecznego; 14. Metafizyka Immanuela Kanta, czyli jak możliwe są sądy syntetyczne a priori; 15. Krytyka chrześcijaństwa w macjiavellizmie; 16. Przywództwo polityczne- kształtowanie wizerunku politycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again