Form of Work
Czasopisma
(2)
Książki
(1)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Grabiec Olimpia (1975- )
(2)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(2)
Staszewska Jolanta (1960- )
(2)
Zasępa Piotr
(2)
Bielecka Agnieszka
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Falecki Janusz
(1)
Gorzeń-Mitka Iwona
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Jarosz Klaudia
(1)
Jegorow Dorota
(1)
Kassay Štefan
(1)
Kopeć Katarzyna Dorota
(1)
Malátek Vojtěch
(1)
Małkus Tomasz
(1)
Parkes Aneta
(1)
Pietraszewski Michał
(1)
Sipa Monika
(1)
Sitek Marcin
(1)
Skibiński Andrzej
(1)
Skorus Piotr
(1)
Słowik Anna
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wolniak Radosław
(1)
Čemerková Šárka
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Private equity
(3)
Innowacje
(2)
Kadry
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Venture capital
(2)
Awans zawodowy
(1)
Controlling
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Energetyka
(1)
Hotelarstwo
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestycje
(1)
Kariera
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Logistyka
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nieruchomości
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Reklama
(1)
Rozój regionalny
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Second Life
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie wiekiem
(1)
Zarządzanie zmianą
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(2)
Czasopismo naukowe
(2)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88500-93-0
I. Fundusze private equity - przyczyny powstania, definicja oraz obszar działania: Powstanie instytucji private equity; Definicja private equity i venture capital; Private equity a inne formy finansowania inwestycji; Obszar działania private equity; Zalety i wady finansowania inwestycji za pomocą private equity; Budowa i funkcjonowanie funduszy private equity; Dawca kapitałów - właściciele funduszy; Rodzaje funduszy i podstawowa charaktersytyka ich działalności; Formy prawno-organizacyjne fynduszy private equity; Rozwój rynku private equity na świecie; Wpływ funkcjonowania instytucji private equity na gospodarkę na przykładzie Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej; Otoczenie private equity - pozostałe rodzaje inwestorów; Sektor publiczny na rynku kapitału dla małych i średnich firm innowacyjnych II. Polski rynek private equity: Historia private equity w POlsce; Obecny stan rynku i jego segmentacja; Uwarunkowania funkcjonowania funduszy private equity w Polsce; Charakterystyka inwestycji funduszy private equity w Polsce; Preferencje branżowe inwestycji funduszy private equity na polskim rynku; Założenia publicznego wsparcia polskiego rynku private equity III. Charakterystyka procesu inwestycyjnego funduszy private equity: Model procesu inwestycyjnego charakterystyczny dla funduszy private equity; Ryzyko pojawiające sie podczas realizacji projektu inwestycyjnego; Poszczególne etapy typowego procesu inwestycyjnego private equity; Zasady i formy współpracy funduszy z przedsiębiorstwami; Sposoby dezinwestycji stosowane przez fundusze private equity; IV. Główne czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity działających w Polsce - analiza wyników badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVIII Zeszyt 1/2017)
Zawiera: Legitymizacja przedsiębiorstwa a triada strategicznych działań w zakresie CSR: przedsiębiorczość – innowacyjność – jakość; Reengineering and Controlling in I.D.C. Holding; Motywowanie do pracy w opinii pracowników małych i średnich przedsiębiorstw; Recruitment and selection in the opinion of small and medium enterprises employees; Ocena współpracy międzypokoleniowej z perspektywy płci w polskich organizacjach w kontekście zarządzania wiekiem; Komunikaty wizualne – specyfika komunikacji marketingowej; Partycypacja menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem na rynku gastronomicznym; Crowdfunding scheme in journalism; Persuasion strategies in Polish advertisements addressed to young people; Złożoność w zarządzaniu – refleksje nad pozycją badań nad złożonością w kontekście zarządzania ryzykiem; Innowacyjność środkiem do zwiększania konkurencyjności na rynku nieruchomości; Sprawozdawczość finansowa w organizacjach pozarządowych – prawodawstwo versus praktyka gospodarcza; Impacts of creation of safety stock on human resources management in manufacturing companies; Cykl giełdowy na GWP w Warszawie a poziom niedoszacowania IPO spółek zasilanych funduszami private equity w latach 2000-2013; Międzynarodowe public relations i komunikacja międzykulturowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVIII Zeszyt 2/2017)
Selected problems of professional career development of employees; Controlling in employees’ opinionsin small and medium enertprises; Klaster - wybrane aspekty analizy strategicznej klasteringu regionu; Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej; Ocena efektywności funduszy venture capital oraz private equity na tle publicznego rynku akcji i obligacji; Management of intellectual property in polish companies; Analiza zależności stop zwrotu z inwestycji w respect indeks z głównymi indeksami spółek społecznie odpowiedzialnych na rynkach globalnych; Cyrkularne modele biznesowe w energetyce; Analiza systemów zarządzania kryzysowego wybranych państw w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego; Działania marketingowe w wirtualnym świecie scond life - przegląd literatury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again