Form of Work
Książki
(22)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(10)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(18)
Author
Korzycka-Iwanow Małgorzata
(2)
Baran Mariusz
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Brzeziński Piotr
(1)
Gajda Anastazja
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grzelak Agnieszka
(1)
Jagielska Monika
(1)
Jaroszyński Tomasz
(1)
Kastelik-Smaza Agnieszka
(1)
Kusak Martyna
(1)
Laskowska Marzena
(1)
Leszczyński Leszek
(1)
Leśnik Iwona
(1)
Michalski Marek
(1)
Mitrus Leszek
(1)
Ostropolski Tomasz
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rott-Pietrzyk Ewa
(1)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(1)
Skubisz Ryszard (1950- )
(1)
Skwara Bartosz
(1)
Stankiewicz Rafał
(1)
Trzebiatowski Marcin
(1)
Wawrzyniak Jan
(1)
Wiewiórowska-Domagalska Aneta
(1)
Wilbrandt-Gotowicz Martyna Barbara (1982- )
(1)
Wiliński Paweł (1975- )
(1)
Wiśniewski Andrzej W
(1)
Wolański Robert
(1)
Wróbel Andrzej (1953- )
(1)
Zdziebkowski Radosław R
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(21)
Harmonizacja prawa
(8)
Prawa człowieka
(3)
Prawo państwowe
(3)
Zdrowie publiczne
(3)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Pytanie prawne
(2)
Spółki
(2)
Sądownictwo
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Żywność
(2)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski nakaz dochodzeniowy
(1)
Europol
(1)
Integracja europejska
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kredyt
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Polska
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Praworządność
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE
(1)
Restytucja dóbr kultury
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
System podatkowy
(1)
Służba zdrowia
(1)
Wierzytelność
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Zastaw
(1)
Znaki towarowe
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(5)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Genre/Form
Monografia
(2)
Podręcznik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-001-1
1. Zasady ustrojowe i aksjologia konstytucyjna: O bardziej prawidłowe pojmowanie konstytucyjnego pojęcia "dobro wspólne"; Aksjologia systemu oświaty jako przedmiot regulacji konstytucyjnej (na przykładzie wybranych konstytucji europejskich); Poszukiwania formuły suwerenności państwa-członka UE w polskiej nauce prawa; Zasada pomocniczości jako norma konstytucyjna. Czy wstep do Konstytucji RP zobowiązuje?; Nazwy państw współczesnych; Neutralność polityczna sił zbrojnych jako konstytucyjna zasada ustroju państwa; Władza neutralna w świetle nowej interpretacji podziału władz; Zasada podziału władz a problem nadużywania władzy; Dyrektywa "współdziałania władz" jako element organizujący życie wspólnoty państwowej w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.; Instytucja konstytucjonalizmu a prawo konstytucyjne; Zasada zaufania jednostki do państwa i prawa w okresie zmiany ustrojowej; 2. Państwo i jego instytucje w okresie przemian ustrojowych: kilka uwag o systemie rządów na Węgrzech po zmianach ustrojowych w 1989 r.; Geneza i charakterystyka Konstytucji Rumunii z 1991 roku; Służba cywilna w Konstytucji RP z 1997 r.; Formy organizacji parlamentarzystów w Sejmie i senacie (kluby, koła i zespoły) a mandat wolny; Zasady kandydowania oraz repartycji mandatów w wyborach do Riksdagu i Parlamentu Europejskiego w Szwecji (w świetle ustawy o wyborach z 2005 r.); Republika Francuska jako państwo zdecentralizowane w świetle ustawy konstytucyjnej z 2003 roku; "Parlamentaryzacja" systemów rządowych w Polsce, Finlandii i Chorwacji w świetle ostatnich przekształceń konstytucyjnych w tych krajach; Rozwiązanie parlamentu. Uwarunkowania prawne i polityczne; 3. Procesy integracyjne i instytucje Unii Europejskiej: Parlament narodowy w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej (po wejściu w życiu postanowień Traktatu z Lizbony); Pozycja Parlamentu Europejskiego w toku reformy ustrojowej UE; Zasada pewności prawa we wspólnotowym ustawodawstwie rolnym i orzecznictwie ETS; Konstytucje praw członkowskich w porządku prawnym Unii Europejskiej; Przekazywanie kompetencji organów władzy sądowniczej podmiotom międzynarodowym; 4. Władza wykonawcza i ustawodawcza a polityka zagraniczna: Kompetencje Prezydenta RP w zakresie spraw zagranicznych i ich realizacja; Ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego w sejmie i Senacie; Wielka, duża i mała ratyfikacja- typy procedur wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przez Prezydenta w świetle Konstytucji RP; Prezydent może, musi czy powinien ratyfikować umowę międzynarodowa? Kilka słów na tle ratyfikacji Traktatu z Lizbony; w sprawie kompetencji Prezydenta RP w "stosunkach zewnętrznych"; Przedmiot ustawy ratyfikacyjnej, wyrażającej zgodę na przekazanie organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej; O zgodności z konstytucją RP prezydenckiego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony; Wiele hałasu o nic? Realizowanie irracjonalności na przykładzie Protokołu polsko-brytyjskiego do karty Praw Podstawowych UE' 5. prawo- jego źródła, wykładnia i kontrola: Spór o kodyfikację jako metodę unifikacji prawa prywatnego w Europie; O wzajemnych relacjach niektórych pojęć prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego; O ustawie organicznej; Projekt ustawy jako podstawa i przedmiot wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego; Funkcjonalna swoistość kontroli konstytucyjności inicjowanej pytaniem sadu i jej skutki; Trybunał Konstytucyjny- negatywny ustawodawca czy strażnik konstytucji?; Szarłat i nawiązanie do niego w konstytucjach państw muzułmańskim; Zamknięty system źródeł prawa a implementacja prawa Unii Europejskiej; 5. Prawa jednostki ich ochrona: Seks a Europejska Konwencja Praw Człowieka; Dyplomacja konferencyjna: w piętnasta rocznicę II Światowej Konferencji praw Człowieka; Prawo jednostki do środowiska. Rola rady Europy w kształtowaniu nowych standardów prawnych; Obowiązki pozytywne państwa prawnego. Uwagi na tle prawa do sadu; Nieletni w badaniach katamnestycznych- dorosła przestępczość dawnych nieletnich; Publiczny Obrońca Praw Człowieka Republiki Czeskiej; Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce. Dwadzieścia z dwustu lat istnienia ombudsmana na świecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62818-01-3
1. Rozwój europejskiego prawa prywatnego: Przyszłość prawa prywatnego w Unii Europejskiej; Zakres instrumentu opcjonalnego; Instrument opcjonalny a ochrona konsumenta; Europejskie prawo konsumencie a projekt nowego polskiego Kodeksu cywilnego; O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów; 2. Prawo konsumenckie: Zakończenie stosunku umownego przez konsumenta w drodze odstąpienia od umowy bez podania przyczyny; Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny; Regulacja timesharingu a Kodeks cywilny; Uwagi o kodeksowej definicji konsumenta oraz jej zgodności z prawem unijnym; Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów a nadmierny formalizm prawa; Konsument a Internet, a próby harmonizacji i unifikacji prawa prywatnego; Antynomie paradygmatu ochrony konsumenta przez informację- prawo Unii Europejskiej a prace nad nowym polskim Kodeksem cywilnym; Procesowa ochrona grupowych interesów konsumentów przed niedozwolonymi (nieuczciwymi) postanowieniami wzorców umów; Instytucja umów powiązanych w perspektywie nowego polskiego Kodeksu cywilnego; Umowa sprzedaży konsumenckiej; Europejskie prawo konsumenckie jako wyraz technokratycznej koncepcji prawa umów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska : przykład Polski / Rafał Stankiewicz. - Stan prawny na 1.07.2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA , 2016. - 455 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-8695-1
1. Ogólne ramy ustrojowe systemu ochrony zdrowia publicznego w Unii Europejskiej; 2. Aktywność Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania nierówności oraz dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej i jej jakości; 3. Rola Unii Europejskiej w rozwoju innowacyjności sektora usług zdrowotnych oraz rynku farmaceutycznego; 4. Działania wspierające Unii Europejskiej; 5. Swobody wspólnotowe a autonomia państw członkowskich w kształtowaniu systemów ochrony zdrowia; 6. Unia Europejska a produkty lecznicze i wyroby medyczne; 7. Unijne zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i mobilność pacjentów a świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim (perspektywa unijna i krajowa); 8. Prawo konkurencji a ochrona zdrowia w unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14019-4
1.Zaganienia ogólne, 2.Instytucjonalizacja nadzoru skonsolidowanego, 3.Prawny obowiązek współpracy nadzorców , 4.Zakres podmiotowy nadzoru skonsolidowanego, 5.Podstawa obliczeń norm bezpiecznościowych, 6.Normy kapitałowe, 7.Kształtujący nadzór skonsolidowany, 8.Czynności podejmowane w ramach nadzoru skonsolidowanego, 9. Środki nadzoru skonsolidowanego, 10.Sądowa kontrola decyzji nadzorczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-618-0
1. Regulacja prawna i istota obowiązku używania znaku towarowego, 2. Używanie znaku towarowego wyepłniające obowiązek używania - zagadnienia ogólne, 3. Używanie znaku towarowego wypełniające obowiązek używania - zagadnienia szczegółowe, 4. Skutki nieużywania znaku towarowego - zagadnienia materialnoprawne, 5. Skutki nieużywania znaku towarowego - zagadnienia proceduralne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8187-632-2
Wykaz skrótów; Wstęp; Rozdział I Potrzeba ochrony danych osobowych w sprawach karnych; Rozdział II Zakres przedmiotowy przepisów o ochronie danych osobowych: 2.1. Dyrektywa 2016/680; 2.2. Ustawa krajowa; 2.3. Wnioski; Rozdział III Standardy jakości ochrony danych osobowych: 3.1. Standardy jakości ochrony danych osobowych jako kryterium; 3.2. Standardy jakości danych osobowych; 3.3. Standardy jakości przetwarzania danych osobowych; Rozdział IV Ochrona danych osobowych w wybranych czynnościach organów ścigania: 4.1. Inwigilacja; 4.2. Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie; 4.3. Transfer dowodów zawierających dane osobowe w Unii Europejskiej; Podsumowanie; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-808-0
Część I: Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Aspekty prawne jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE (interpretacja art. 35 ust. 1-4 TUE). Prawa jednostki a jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Prace nad uznaniem przez Polskę jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Część II: Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania w trybie prejudycjalnym w IV tytule TWE. Obecny zakres jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w IV tytule TWE i tzw. procedura kładki na podstawie art. 67 TWE. Znacznie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości WE wydawanych w trybie prejudycjalnym w ramach tytułu IV TWE. Stan prac nad decyzją Rady UE w sprawie zakresu jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w ramach tytułu IV TWE. Część III: Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Część IV: Inne dokumenty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2413-6
Problemy harmonizacji polskiej kultury prawnej z kulturą prawną Unii Europejskiej; Wolne zawody i zawody regulowane w prawie Unii Europejskiej; Skutki prawne orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z perspektywy zasady efektywności prawa wspólnotowego; Związanie sądu krajowego wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, wydanym na podstawie art.234 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej; Doktryna acte clair a teoria interpretacji; Celowościowo-funkcjonalny kontekst wykładni prawa wspólnotowego. Czynniki kształtujące paradygmat; Status i stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Unii Europejskiej; Skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w świadomości prawnej obywateli Unii Europejskiej; Prawo do sądu a akcesja Polski do Unii Europejskiej; Prawo do sądu w Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego; Wyzwania przed prawem spółek w kontekście akcesji do UE; Zakres i metody ochrony konkurencji w prawie polskim oraz w europejskim prawie wspólnotowym; Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne mające status cudzoziemca w świetle przepisów prawa polskiego; Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; Uznanie organizacji producentów świeżych owoców i warzyw w Unii Europejskiej; Prawo ekstradycyjne Unii Europejskiej; Polskie rozwiązania w zakresie traktowania nieletnich na tle uregulowań europejskich; Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej na tle rozwiązań europejskich; Wybrane problemy europeizacji stosowania prawa administracyjnego; Konstytucyjny system rządów a członkostwo Polski w Unii Europejskiej (zagadnienia wybrane). Głosy w dyskusji: Budowanie europejskiego domu; Edukacja prawnicza a integracja europejska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 8)
ISBN: 83-87091-35-9
Zawiera: 1.Wprowadzenie: Pojęcie i podstawowe źródła „prawa europejskiego” o spółkach; Płaszczyzny unifikacji i harmonizacji prawa o spółkach; Pojęcie harmonizacji prawa w Traktacie Rzymskim a cele umowy o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi; Zakres przedmiotowy opracowania. 2.Przegląd źródeł europejskiego prawa o spółkach: Rozporządzenia i projekty rozporządzeń Rady UE; Dyrektywy Rady. 3.Analiza polskiego prawa o spółkach z punktu widzenia jego dostosowania do prawa europejskiego: Zakres przedmiotowy europejskiego prawa o spółkach a źródła prawa polskiego; Ogólne uwagi o metodologii prac harmonizacyjnych krajowego ustawodawcy; Zawiązanie, zmiana wysokości kapitału oraz likwidacja spółek; Problematyka spółek jednoosobowych; Prawa i obowiązki akcjonariuszy oraz obrót prawami udziałowymi; Powoływanie, kompetencje i tryb działania organów; Łączenie i podział spółek; rachunkowość spółek; Jawność danych dot. spółek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-501-9
1. Podstawy traktatowe wspólnotowego prawa żywnościowego, 2. Rozwój prawodawstwa regulującego żywność, 3. Harmonizacja polskiego prawa żywnościowego z prawem wspólnotowym, 4. Żywność-treść pojęcia jurydycznego, 5. Prawo żywnościowe a inne dziedziny prawa, 6. Prawo żywnościowe - próba definicji, 7. Prawo do odpowiedniej żywności, 8. Dobra chronione w przepisach prawa żywnościowego, 9. Bezpieczeństwo żywności, 10. Problematyka standardu żywności, 11. Podstawy naukowe bezpieczeństwa żywności, 12. System wczesnego ostrzegania i zarządzanie kryzysowe, 13. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego produktów żywnościowych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 14. Z problematyki odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez produkt żywnościowy, 15. Wybrnae obszary szczegółowej regulacji prawa żywnościowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-501-9
1. Podstawy traktatowe wspólnotowego prawa żywnościowego, 2. Rozwój prawodawstwa regulującego żywność, 3. Harmonizacja polskiego prawa żywnościowego z prawem wspólnotowym, 4. Żywność-treść pojęcia jurydycznego, 5. Prawo żywnościowe a inne dziedziny prawa, 6. Prawo żywnościowe - próba definicji, 7. Prawo do odpowiedniej żywności, 8. Dobra chronione w przepisach prawa żywnościowego, 9. Bezpieczeństwo żywności, 10. Problematyka standardu żywności, 11. Podstawy naukowe bezpieczeństwa żywności, 12. System wczesnego ostrzegania i zarządzanie kryzysowe, 13. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego produktów żywnościowych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 14. Z problematyki odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez produkt żywnościowy, 15. Wybrnae obszary szczegółowej regulacji prawa żywnościowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-76-5
Zawiera: Odzyskiwanie utraconych dóbr kultury z perspektywy wyrażonej w art. 6 Konstytucji RP zasady ochrony dziedzictwa kulturalnego; Państwowy zasób archiwalny; Regionalne systemy ochrony dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym wywozem. Analiza krytyczna; Wpływ Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego na kontrolę obrotu dobrami kultury w Niemczech; Wykonanie orzeczenia nakazującego zwrot dobra kultury na terytorium państwa członkowskiego UE w świetle Dyrektywy 2014/60/UE; System Internal Market Information jako narzędzie służące odzyskaniu skradzionych lub wyprowadzonych niezgodnie z prawem dóbr kultury; Bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w systemie International Market Information.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-0238-8
I. Założenia ustroju prawotwórstwa w Konstytucji; II. Rozporządzenie jako akt normatywny; III. Rozporządzenie jako akt organu władzy wykonawczej; IV. Rozporządzenie jako akt wydany w celu wykonania ustawy; V. Rozporządzenie jako akt wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego; VI. Funkcja rozporządzenia wykonawczego w warunkach integracji europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1202-8
1. Autonomia prawa Unii Europejskiej; 2. Charakter prawny rozporządzenia Unii Europejskiej; 3. Akcesja Polski do Unii Europejskiej; 4. Konstytucyjnoprawne podstawy obowiązywania w Polsce rozporządzeń Unii Europejskiej; 5. Miejsce rozporządzenia Unii Europejskiej w systemie prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe / Mariusz Baran. - Stan prawny na 30.11.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2014. - 540, [4] s. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-4564-4
1.Sądy krajowe miejscem stosowania prawa Unii Europejskiej: Zdecentralizowany model stosowania prawa unijnego; Przepisy proceduralne a stosowanie prawa unijnego; Zasada procedur krajowych jako metoda zapewniania efektywności prawa unijnego; Zasada efektywnej ochrony sądowej; 2. Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe- standard orzeczniczy wynikający z rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości; Omówienie podstawowych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących zagadnienia stosowania z urzędu prawa unijnego; Stosowanie z urzędu prawa unijnego a zasada procedur krajowych; Stosunek prawa unijnego do zagadnienia stosowania ex officio prawa unijnego; Prawo unijne jako wzorzec oceny legalności działania organów krajowych- stosowanie z urzędu; Stosowanie prawa unijnego z urzędu a reguły porządku publicznego; Obowiązek działania sądu krajowego z urzędu wynikający z przepisów unijnego prawa pochodnego; 3. Sądowy model stosowania z urzędu prawa Unii Europejskiej- rozwiązania normatywne w procedurach sądowych w prawie polskim: Ustalenia walidacyjne i interpretacyjne w odniesieniu do materialnej podstawy rozstrzygnięcia sądowego; Stosowanie prawa unijnego przez sądy cywilne; Stosowanie z urzędu prawa unijnego w postępowaniu sądowo administracyjnym; Stosowanie z urzędu prawa unijnego w postępowaniu karnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-1126-7
1. Niezgodność norm w prawie; 2. Zasady obowiązujące sąd rozpoznający sprawę unijną; 3. Niezgodność ustawy z prawem unijnym; 4. Sądowa kwalifikacja wypadków prawnych w związku z odmową zastosowania ustawy krajowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 341
No cover
Book
In basket
Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych / Marek Michalski, Radosław R. Zdziebkowski. - Stan prawny na 1.01.2005 r. - Warszawa : TWIGGER, 2005. - 393 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-55-8
1.Rynek finansowy i ryzyko finansowe, 2.Zabezpiecznia finansowe, 3.Netting likwidacyjny, 4.Działania legislacyjne w ramach UE, 5.Ogólna charkaterystyka postanowień Dyrektywy, 6.Prace legislacyjne w Polsce i ich uzasadnienie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-287-5
Cz. I Szczególny charakter wspólnotowego prawa pracy: R. 1 Geneza wspólnotowego prawa pracy; R. 2 Wspólnotowa koncepcja regulacji stosunków pracy; R. 3 Prawo pracy w systemie prawa wspólnotowego; R. 4 Szczególny charakter wspólnotowego prawa pracy - podsumowanie. Cz. II Proces dostosowywania polskiego prawa pracy do prawa wspólnotowego: R. 5 Charakter prawny obowiązku zapewnienia zgodności polskiego prawa pracy z prawem wspólnotowym; R. 6 Etapy dostosowywania polskiego prawa pracy do prawa wspólnotowego; R. 7 Rola partnerów społecznych we wdrażaniu wspólnotowego prawa pracy w Polsce; R. 8 Proces dostosowywania polskiego prawa pracy do prawa wspólnotowego - podsumowanie. Cz. III Prawo wspólnotowe jako wyznacznik rozwiązań polskiego prawa pracy: R. 9 Kryteria oceny zgodności polskiego prawa pracy z prawem wspólnotowym; R. 10 Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dot. równego traktowania w zatrudnieniu; R. 11 Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dot. stosunku pracy; R. 12 Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dot. czasu pracy i urlopów wypoczynkowych; R. 13 Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dot. ochrony pracy; R. 14 Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dot. restrukturyzacji przedsiębiorstw; R. 15 Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dot. informowania i konsultacji pracowników; R. 16 Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dot. swobody przemieszczania się pracowników; R. 17 Prawo wspólnotowe jako wyznacznik rozwiązań polskiego prawa pracy - podsumowanie. Cz. IV Efektywność wspólnotowego prawa pracy w Polsce: R. 18 Skutek bezpośredni wspólnotowego prawa pracy w Polsce; R. 19 Prowspólnotowa wykładnia polskiego prawa pracy; R. 20 Sankcje za nieprzestrzeganie wspólnotowego prawa pracy; R. 21 Efektywność wspólnotowego prawa pracy w Polsce. Cz. V Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again