Form of Work
Książki
(21)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(18)
available
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(18)
Author
Jasudowicz Tadeusz
(6)
Balcerzak Michał
(5)
Lubiszewski Maciej
(3)
Gronowska Bożena
(2)
Mizerski Rafał
(2)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(2)
Szpak Agnieszka
(2)
Szuniewicz Marta
(2)
Łazowski Adam
(2)
Borkowski Mirosław
(1)
Czubik Paweł
(1)
Fordoński Radosław
(1)
Gojło Juliusz J
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Horodyski Jakub
(1)
Janusz-Pawletta Barbara
(1)
Kaczorowski Włodzimierz
(1)
Kapelańska-Pręgowska Julii
(1)
Kułach Adam
(1)
Marcinko Marcin
(1)
Misztal Andrzej
(1)
Mężykowska Aleksandra
(1)
Nowak Przemysław
(1)
Nowakowska-Małusecka Joanna
(1)
Sawicki Stefan
(1)
Schmitt Michael N
(1)
Shaw Malcolm N
(1)
Sonczyk Barbara
(1)
Zawidzka Anna
(1)
Zawidzka-Łojek Anna
(1)
Łubiński Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(15)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Prawo humanitarne międzynarodowe
(19)
Prawa człowieka
(10)
Prawo międzynarodowe
(7)
Prawo wojenne
(6)
Organizacje międzynarodowe
(5)
Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc
(2)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(2)
Prawo do nauki
(2)
Wojna
(2)
Arbitraż międzynarodowy
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dokumenty
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Interwencja (politol.)
(1)
Jeńcy wojenni
(1)
Kara śmierci
(1)
Kobieta
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
ONZ
(1)
Państwo
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(1)
Prawo kosmiczne
(1)
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
(1)
Prawo lotnicze
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo publiczne
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwo wojenne
(1)
Rodzina
(1)
Spory zbiorowe
(1)
Sukcesja państw
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Terroryzm
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Uznanie międzynarodowe
(1)
Wojsko
(1)
Zakładnicy
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-497-2
1. Kodyfikacja i rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego; 2. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża- u podstaw narodzin i rozwoju międzynarodowego prawa humanitarnego; 3. Rozwój organizacyjny i strukturalny Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża; 4. Międzynarodowe organizacje humanitarne jako instytucjonalna gwarancja ochrony ofiar wojny; 5. Mocarstwa opiekuńcze jako instytucjonalna gwarancja ochrony ofiar wojny; 6. Studium innych gwarancji instytucjonalnych ochrony ofiar wojny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-161-9
1. Zagadnienia ogólne; 2. Interwencja humanitarna a zakaz ingerencji w sprawy wewnętrzne innego państwa; 3. Interwencja humanitarna w świetle współczesnego prawa międzynarodowego; 4. Interwencja humanitarna w praktyce współczesnych stosunków międzynarodowych - lata 90. XX wieku; 5. Perspektywy i postulowany model interwencji humanitarnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60694-12-1
Cz. I. Ogólna charakterystyka, pojęcia interwencji, rodzaje interwencji państw. Definicja interwencji humanitarnej; Cz. II. Rozwój historyczny koncepcji interwencji humanitarnej: 1. Zakres pojęcia interwencji humanitarnej; 2. Legalność interwencji humanitarnej w świetle prawa międzynarodowego ukształtowanego do początku XX wieku; 3. Przykłady interwencji humanitarnych przeprowadzonych do początku XX wieku; 4. Wnioski; Cz. III. Zakaz użycia siły oraz zasady nieingerencji i suwerenności jako podstawowe zasady regulujące stosunki międzynarodowe: 1. Karta Narodów Zjednoczonych jako źródło podstawowych zasad prawa międzynarodowego; 2. Zakaz użycia siły, zasady nieingerencji oraz suwerenności; 3. Przypadki użycia siły nierozstrzygnięte expressis verbis w Karcie NZ; 4. Wnioski; Cz. IV. Rozwój praw człowieka w systemie narodów zjednoczonych i systemach regionalnych- kształtowanie się zasady ochrony praw człowieka: 1. Zarys rozwoju praw człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych; 2. Prawa człowieka a zakres praw należących do kompetencji wewnętrznej państwa; 3. Kształtowanei się podmiotowości prawnomiedzynarodowej jednostki; 4. Obowiązek państw poszanowania podstawowych praw człowieka i odpowiedzialność państw wynikająca z nieposzanowania tego obowiązku; 5. Kształtowanie się zasady ochrony podstawowych praw człowieka; Cz. V. Przypadki użycia siły w celach humanitarnych po 1945 roku: 1. Wstęp; 2. Przypadki użycia siły w celach humanitarnych od 1945 roku do początku lat 90; 3. Wnioski na temat praktyki użycia siły w celach humanitarnych od 1945 roku do początku lat 90; 4. Przypadki użycia siły w celach humanitarnych od początku lat 90; 5. Wnioski na temat praktyki użycia siły zbrojnej w celach humanitarnych od początku lat 90. XX wieku; Cz. VI. Problem legalności interwencji humanitarnej we współczesnym prawie międzynarodowym. Konkluzje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-69-2
1. Historia powstania Konwencji, zakres zastosowania Konwencji, 2. Pojęcie legalizacji w Konwencji haskiej, 3. Moc dowodowa dokumentów w świetle postanowień Konwencji haskiej, 4. Samowykonalność konwencji, 5. Pojęcie dokumentu publicznego w świetle Konwencji, zakres przedmiotowy zastosowania Konwencji, 6. Wyłączenia przedmiotowe spod zakresu zastosowania Konwencji, 7. Norma artykułu 2 Konwencji haskiej a mniej tradycyjne metody legalizacji, 8. Techniczne ułatwienia związane z mechanizmami konwencji, 9. Język certyfikatu Apostille, 10. Wnioskowanie o Apostille, 11. Organy wyznaczone do udzielania Apostille, sugestie de lege ferenda dla Polski, 12. Opłaty za Apostille, 13. Zakaz dokonywania legalizacji, zwolnienia Apostille z legalizacji, likwidacja wcześniejszych poświadczeń, 14. Znaczenie Konwencji dla Państw-stron niewymagających legalizacji konsularnej dla uznania dokumentu zagranicznego, 15. Konwencja haska a inne umowy dotyczące legalizacji, 16. Zasięg terytorialny konwencji, 17. Postanowienia dotyczące akcesji do Konwencji, 18. Regulacje Konwencji gwarantujące jej trwałość, Dokumenty
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-115-1
Counter-Insurgency Operations in Afganistan: What is the Applicable Law? ; Mandat operacji pokojowych a uprawnienia żołnierzy do użycia siły w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego na przykładzie PKW w Iraku I Afganistanie; Odpowiedzialność prawna żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie za użycie siły zbrojnej wobec osób cywilnych; Ochrona służb medycznych w konfliktach zbrojnych a konflikt w Afganistanie; Konwencje genewskie w akty terroryzmu wojennego; Broń "niehumanitarna" - nowe wyzwania dla prawa międzynarodowego i praktyki; Wpływ bojowych środków trujących na ludzi i ich środowisko naturalne; Afganistan: Wojna z narkotykami w tle; Świadomość międzykulturowa - "odświeżony" paradygmat prowadzenia operacji wojskowych; Głos w dyskusji: Bezzałogowe statki powietrzne - wyzwanie dla prawa humanitarnego?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61668-25-1
International Humanitarian Law of armed conflict and Space Law; Konwencje genewskie jako podstawa funkcjonowania wojskowych służb medycznych; Victims of Armed Conflict and Their Right to Reparation under International Humanitarian Law; Continuous Attack Liability Without Right or Fact of Direct Participation in Hostilities - The ICRC Interpretative Guidance and Perlis of a Pseudo-Status; Międzynarodowe prawo humanitarne wobec nowych wyzwań; Koncepcja okupacji w świetle prawa haskiego i genewskiego a współczesna praktyka okupacji; Konwencje genewskie a ochrona praw dziecka w konflikcie zbrojnym; Ochrona dóbr kultury w prawie międzynarodowym I polskim - doświadczenia z reaalizacji zdań w ramach misji wojskowych; Walka z terroryzmem w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego; Rola I zadania Polskiego Czerwonego Krzyża w dziedzinie upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych; Międzynarodowa administracja terytorialna - ius in bello czy ius post bellum?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-336-3
1. Studium prawa zwyczajowego "Customary International Humanitarian Law", 2. Międzynarodowe Trybunały karne - doświadczenia przełomu wieków, 3. Proces wprowadzenie zakazu min przeciwpiechotnych, 4. Znak rozpoznawczy w świetle Trzeciego Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich, 5. Ochrona praw dzieci w konflikcie zbrojnym a II Protokół Fakultatywny do Konwencji Praw Dziecka z 2000 r., 6. Praw człowieka w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych, 7. Terroryzm a międzynarodowe prawo humanitarne - kilka refleksji, 8. Status jeńca wojennego na przykładzie zatrzymanych w Guantanamo Bay na Kubie, 9. Okupacja wojenna w prawie międzynarodowym - wybrane zagadnienia, 10. Ochrona dóbr kultury na tle aktualnych konfliktów zbrojnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Opolskie Studia Administracyjno-Prawne / Uniwersytet Opolski ISSN 1731-8297 ; 3)
Cz.I Pierwsza i druga wojna światowa - wybrane aspekty humanitarne z perspektywy historycznej; Prawo wojenne na przełomie XIX i XX wieku. Rozwój prawa humanitarnego w zakresie ochrony jeńców i osób internetowych; Jursydykcja uniwersalna a jurysdykacja międzynarodowa za dopuszczenie się zbrodni wojennych; Problem odpowiedzialności jednostki za pogwałcenie norm międzynarodoweho prawa wojennego; Odpowiedzialność karna za zbrodnie na jeńcach wojennych; Cz.II Przestępczy system podkontraktów w Holandii: holenderski koppelnaas jako spółka przestępcza (crime entrepreneur);Przestępczość cudzoziemców w Polsce (wybrane problemy); Problematyka obrotu prawnego z zagranicą w praktyce Prokuratury Okręgowej w Opolu; Cudzoziemcy w jednostkach penitencjarnych Opolszczyzny; Przestępczość graniczna. Ocena i zagrożenia; Statystyka przestępczość cudzoziemców na terenie Opolszczyzny w okresie od 1997 roku do drugiego półrocza 2004 roku. Cz.III Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych w przeddzień wstapienia Polski do Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia; Właściwości organów jurysdykcyjnych w kontekście roszczeń osób przesiedlonych - wybrane zagadnienia; Neotomizm jako filozofia nowoczesnego Kościoła w poglądach Piusa XI; Rola samorządu jako gospodarza regionu w jego rozwoju spoleczno-gospodarczym; Przegląd orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawach w sprawach podatkowych za 2004 roku; Kara śmierci w nauczaniu Kościoła katolickiego; Adwokatura kościelna w służbie praw człowieka; Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-249-9
Cz. I Ochrona praw człowieka; I. Część ogólna; 1. Zagadnienia wstępna, 2. Geneza ochrony praw człowieka, 3. Kodyfikacja międzynarodowej ochrony praw człowieka, 4. Zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka a krajowy porządek prawny, 5. Konstrukcja normatywna międzynarodowo chronionych praw człowieka, 6. Instytucjonalne gwarancje praw człowieka, 7. Proceduralne gwarancje ochrony praw człowieka, 8. Zasady ogólne prawa międzynarodowego praw człowieka, 9. Systematyka międzynarodowo chronionych praw człowieka, 10. Granice wymagalności międzynarodowo chronionych praw człowieka. Cz. II Część szczególna: 11. Prawo do życia, 12. Wolność od tortur, 13. Zakaz niewolnictwa, poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej, 14. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, 15. Prawo do słusznego procesu, 16. Prawo do skutecznego środka prawnego, 17. Zakaz retroakcji, 18. Prawo do poszanowania prywatności, 19. Wolność myśli, sumienia, religii i przekonań, 20. Wolność ekspresji, 21. Wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się, 22. Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, 23. Prawo do poszanowania mienia, 24. Prawo do nauki, 25. Prawo do wolnych wyborów, 26. Wolność przemieszczania się a obywatelstwo i cudzoziemcy, 27. Prawa pracownicze, 28. Prawo do zdrowia, 29. Prawo do godnego poziomu życia i zabezpieczenia społecznego; 30. Ochrona rodziny, 31. Ochrona praw społecznych wybranych kategorii osób, 32. Europeizacja praw do pracy a ochrona pracowników - migrantów, 33. Nowe prawa w Zrewidowanej Europejskiej Karcie Socjalnej, 34. Praw człowieka w europejskim prawie wspólnotowym. CZ.II Administracja wobec praw człowieka; 35. Zagadnienia ogólne, 36. Rekonstrukcja europejskich standardów administracyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-506-0
Cz.I Ochrona praw człowieka. Cz.I Część ogólna: R.1 Zagadnienia wstępne; R.2 Geneza ochrony praw człowieka; R.3 Kodyfikacja międzynarodowej ochrony praw człowieka; R.4 Zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka a krajowy porządek prawny; R.5 Konstrukcja normatywna międzynarodowe chronionych praw człowieka; R.6 Instytucjonalne gwarancje ochrony praw człowieka; R.7 Procedury ochrony praw człowieka i kontroli wykonywania zobowiązań przez państwa; R.8 Zasady ogólne prawa międzynarodowego praw człowieka; R.9 Systematyka międzynarodowo chronionych praw człowieka; R.10 Granice wymagalności międzynarodowo chronionych praw człowieka; Cz.II Część szczególna: R.11 Zagadnienia wstępne; R.12 Prawo do życia; R.13 Wolność od tortur; R.14 Zakaz niewolnictwa i poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej; R.15 Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; R.16 Prawo do słusznego procesu; R.17 Prawo do skutecznego środka prawnego; R.18 Zakaz retroakcji prawa karnego; R.19 Prawo do poszanowania prywatności; R.20 Wolność myśli, sumienia, religii i przekonań; R.21 Wolność ekspresji; R.22 Wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się; R.23 Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny; R.24 Prawo do poszanowania mienia; R.25 Prawo do nauki; R.26 Prawo do wolnych wyborów; R.27 Wolność przemieszczania się a obywatelstwo i cudzoziemcy; R.28 Prawo pracownicze; R.29 Prawo do zdrowia; R.30 Prawo do godnego poziomu życia i zabezpieczenia społecznego; R.32 Ochrona rodziny; R.32 Ochrona praw społecznych wybranych kategorii osób; R.33 Europeizacja prawa do pracy a ochrona pracowników-migrantów; R.34 Nowe prawa w zrewidowanej europejskiej karcie socjalnej; R.35 Prawa człowieka w europejskim prawie wspólnotowym. Cz.II Administracja wobec praw człowieka: R.36 Zagadnienia ogólne; R.37 Europejskie standardy funkcjonowania administracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-0513462-8
1. Istota i rozwój prawa międzynarodowego; 2. Prawo międzynarodowe dziś. 3. Źródła prawa międzynarodowego. 4. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe. 5. Podmioty prawa międzynarodowego. 6. Międzynarodowa ochrona praw człowieka. 7. Regionalna ochrona praw człowieka. 8. Uznanie. 9. Terytorium. 10. Prawo lotnicze i kosmiczne. 11. Prawo morza. 12. Jurysdykcja. 13. Immunitety jurysdykcyjne. 14. Odpowiedzialność państwa. 15. Międzynarodowe prawo ochrony środowiska. 16. Prawo traktatów. 17. Sukcesja państw. 18. Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych. 19. Międzynarodowe sądy i trybunały. 20. Prawo międzynarodowe a użycie siły przez państwa. 21. Międzynarodowe prawo humanitarne. 22. Organizacja Narodów Zjednoczonych. 23. Organizacje międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo międzynarodowe publiczne / Anna Zawidzka-Łojek, Adam Łazowski, Barbara Sonczyk. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2018. - XVI, [6], 357, [1] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-812-8812-5
1. Zagadnienia wstępne, 2. Źródła prawa międzynarodowego, 3. Prawo międzynarodowe publiczne w krajowych porządkach prawnych, 4. Podmioty prawa międzynarodowego - zagadnienia wprowadzające, 5. Państwo, 6. Elementy państwa - terytorium, ludność, organy władzy, 7. Terytoria niepodlegające suwerenności państwowej, 8. Organizacje międzynarodowe, 9. Status osób fizycznych w prawie międzynarodowym, 10. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa, 11. Załatwianie sporów międzynarodowych, 12. Użycie siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych, 13. Prawo wojenne (międzynarodowe prawo humanitarne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo międzynarodowe publiczne / Adam Łazowski, Anna Zawidzka. - Wyd.2 popr. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2003. - 308,[4] s. : tab., rys. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7247-823-6
R.I Zagadnienia wstępne. R.II Źródła prawa międzynarodowego: Zagadnienia wprowadzające; Prawo zwyczajowe; Umowy międzynarodowe; Ogólne zasady prawa; Prawotwórcze uchwały organizacji międzynarodowych; Inne źródła prawa międzynarodowego. R.III Prawo międzynarodowe publiczne w krajowych porządkach prawnych: Zagadnienia wprowadzające; Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym - ujęcie problemu na płaszczyźnie prawa międzynarodowego; Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym - ujęcie problemu na płaszczyźnie wybranych systemów prawa krajowego; R.IV Podmioty prawa międzynarodowego - zagadnienia wprowadzające: Zarys problematyki; Państwo; Organizacje międzynarodowe; Stolica Apostolska; Osoby fizyczne Zakon Maltański; Osoby prawne; Inne podmioty. R.V Państwo: Zagadnienia wprowadzające; Rodzaje państw Powstanie i upadek państw; Sukcesja; Uznanie w prawie międzynarodowym. R.VI Elementy państwa - terytorium, ludność, organy władzy: Terytorium; Ludność; Organy władzy państwowej. R.VII Terytoria niepodlegające suwerenności państwowej: Morze pełne; Dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej; Obszary podbiegunowe; Terra nullius; Przestrzeń kosmiczna. R.VIII Organizację międzynarodowe: Zagadnienia wprowadzające; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska; Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; Rada Europy; Organizacje międzynarodowe o charakterze gospodarczym- WTO i OECD; Organizacje międzynarodowe o charakterze polityczno-wojskowym - NATO. R.IX Status osób fizycznych w prawie międzynarodowym: Międzynarodowa ochrona praw człowieka; Odpowiedzialność jednostki za naruszenie prawa międzynarodowego. R.X Odpowiedzialność międzynarodowa państw: Odpowiedzialność za naruszenie prawa międzynarodowego; Odpowie działalność z tytułu działań zgodnych z prawem międzynarodowym; Realizacja odpowiedzialności międzynarodowej. R.XI Załatwienie sporów międzynarodowych: Zagadnienia wprowadzające; Dyplomatyczne sposoby załatwienia sporów; Postępowanie przed organami ONZ; Postępowanie arbitrażowe i sądowe. R.XII Użycie siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych: Zakaz użycia siły w rozwoju historycznym; Prawo do indywidualnej i zbiorowej samoobrony; System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ; Interwencja humanitarna; Rozbrojenie o ograniczenie zbrojeń. R.XIII Prawo wojenne: Pojęcie prawa wojennego; Źródła i zakres obowiązywania prawa wojennego; Działania wojenne; Osoby chronione; Okupacja wojenna; Neutralność; Konflikty zbrojne niemające charakteru międzynarodowe go; Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-880-5
1. Historia prawa międzynarodowego publicznego, 2. Źródła prawa międzynarodowego publicznego, 3. Podmioty prawa międzynarodowego, 4. Terytorium, 5. Status ludności w prawie międzynarodowym publicznym, 6. Organy państwa w prawie miedzynarodowym. Prawo dyplomatyczne i konsularne, 7. Organizacje międzynarodowe, 8. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, 9. Miedzynarodowe prawo humanitarne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-934605-5-7
Zawiera: Ochrona wolności i praw dziecka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Rzecznik Praw Dziecka w Rzeczypospolitej Polskiej; Komitet Praw Dziecka a faktyczna kontrola przestrzegania praw dzieci; Rodzice a dziecko poczęte; Ochrona prawa dziecka do życia - wybrane zagadnienia; Procedury ochrony praw dziecka w systemie oświaty; Prawa dziecka w rodzinie - obowiązek rodzicielski; Prawo rodziców do wychowania religijnego dzieci; Prawo dziecka do informacji; Prawa dziecka w oświacie; Sytuacja prawna osób w okresie edukacji szkolnej; Prawa dzieci i młodocianych w pracy; Gwarancje praw dziecka w statutach szkół regionu opolskiego; Dziecko jako pokrzywdzony - wybrane zagadnienia; Dziecko jako uczestnik mediacji. Komunikaty uczniów i nauczycieli Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III w Opolu: Szkoła - przywilej czy obowiązek?; Prawo do nauki - obowiązek czy przywilej?; Sondaż „Prawa dziecka w oczach opolan”.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-344-8
1. Rozwój historyczny międzynarodowego prawa humanitarnego i ewolucja praktyki, 2. Status jeńca wojennego według międzynarodowego prawa humanitarnego, 3. Status zatrzymanych w Guantanamo Bay według międzynarodowego prawa humanitarnego, 4. Traktowanie jeńców wojennych w świetle III Konwencji Genewskiej a traktowanie zatrzymanych w Guantanamo Bay, 5. Prawa zatrzymanaych w Guantanamo Bay w świetle źródeł prawa międzynarodowego praw człowieka, 6. Ochrona sądowa cudzoziemców zatrzymanych w Guantanamo Bay oraz obywateli amerykańskich zatrzymanych na terytorium Stanów Zjednoczonych - analiza orzecznictwa sądów amerykańskich oraz wadliwa implementacja artykułu 5 III Konwencji Genewskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
E-book
In basket
W numerze [Contents] Studia [Studies] Ryszard Zięba: [Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego [Contemporary Challenges and Threats to International Security], doi 10.7366/020909613201601, s. 9–32; Rodolfo Ragionieri: Complexity and Change in the International System, doi 10.7366/020909613201602, s. 33–46; Bogdan Koszel: Problem uchodźców w Unii Europejskiej (2015–2016) w polityce Niemiec i Francji [The Refugee Problem in the European Union (2015–2016) in German and French Policies], doi 10.7366/020909613201603, s. 47–64; Stanisław Bieleń: Историческая память в польско-российских отношениях [Historical Remembrance in Polish-Russian Relations], doi 10.7366/020909613201604, s. 65–80; Agata Włodkowska-Bagan: Zaufanie w stosunkach międzynarodowych – theoria et praxis [Trust in Foreign Policy – Theoria et Praxis], doi 10.7366/020909613201605, s. 81–100; Marcin Kaczmarski: Nowy Jedwabny Szlak i Eurazjatycka Unia Gospodarcza: chińska i rosyjska praktyka budowy wpływów w Azji Centralnej [The New Silk Road and the Eurasian Economic Union: Two Visions of the Regional International Order], doi 10.7366/020909613201606, s. 101–116; Radosław Fiedler: Negocjacje amerykańsko-irańskie w kwestii nuklearnej. Analiza na podstawie modelu negocjacji nastawionych na współpracę „wygrana–wygrana” [US–Iran Negotiations on the Nuclear Issue. An Analysis Based on the Win-Win Negotiation Model Geared Towards Cooperation], doi 10.7366/020909613201607, s. 117–132; Ewelina Waśko-Owsiejczuk: Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku – cele, zadania i inicjatywy ONZ po zakończeniu II wojny w Zatoce Perskiej [United Nations Assistance Mission for Iraq – UN’s Aims, Tasks and Initiatives after the Second Gulf War], doi 10.7366/020909613201608, s. 133–154; Arkadiusz Domagała: Przesłanki i bariery interwencji humanitarnej na przykładzie Libii (2011) i Syrii (2013) [Reasons for and Barriers to Humanitarian Intervention on the Example of Libya (2011) and Syria (2013)], doi 10.7366/020909613201609, s. 155–174; Rafał Kobis: Ar-rabīˁ al-ˁarabī? Stosunek ludności berberyjskiej do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Tunezji i Libii [Ar-rabīˁ al-ˁarabī? The Attitude of the Berber Population to the Events of the ‘Arab Spring’ in Tunisia and Libya], doi 10.7366/020909613201610, s. 175–190; Maciej Raś: Aktywność międzynarodowa regionów (paradyplomacja) w ujęciu teoretycznym [International Activity of Regions (Paradiplomacy) in Theoretical Approach], doi 10.7366/020909613201611, s. 191–214; Joanna Dobkowska: Partnerstwo strategiczne czy faktyczne? Potencjał relacji australijsko-indonezyjskich w kształtowaniu ładu regionalnego [Strategic Partnership or Partnership for Real – The Role of Australia–Indonesia Relations in Shaping the Regional Order], doi 10.7366/020909613201612, s. 215–230; Tomasz Pawłuszko: Debata wokół dydaktyki stosunków międzynarodowych [Debate on the Didactics of International Relations], doi 10.7366/020909613201613, s. 231–246; Iwona Wyciechowska: Turystyka międzynarodowa jako ważny komponent międzynarodowego obrotu osobowego – przyczynek do tematu [International Tourism as an Important Component of International Flows of People – An Outline], doi 10.7366/020909613201614, s. 247–264. Sprawozdania [Reports] Tomasz Pawłuszko: Relacja z konferencji „Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie między narodowym” – Podzamcze k. Chęcin, 12–13 maja 2016 r. [Report on the conference titled “Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym” [Polish Foreign Policy in the Changing International Order], Chęciny, 12–13 May 2016], s. 265–268. Recenzje [Book Reviews] Justyna Zając: Oliver Stuenkel, Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order, s. 269–272; Alicja Curan (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (tylko dla wykładowcy) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.I Wprowadzenie, Cz.II Podstawy normatywne: 1. Prawo międzynarodowe praw człowieka, 2. Międzynarodowe prawo kumanitarne. Cz.III Orzecznictwo międzynarodowe: 1. Orzecznictwo strasburskie, 2. Orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, 3. Orzecznictwo Międzynarodowych Trybunałów Karnych, 4. Orzecznictwo Komitetu Praw Człowieka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-484-1
1. Koncepcja "wojny" i "pokoju": Wyrzeczenie się wojny w Pakcie Branda-Kellogga oraz w konstytucjach wybranych państw: analiza współczesnego znaczenia; Czy istniejąca regulacja ius ad bellum jest wystarczająca; Wsparcie pokoju w prawie międzynarodowym, wspólnotowym i w konstytucjach wybranych państw europejskich; Koncepcje wojny i pokoju w ujęciu teologicznym. 2. Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym. 2. Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym: Prawo użycia siły w dobie rozejmu. Przedmiot transatlantyckiej debaty - sens i perspektywa jej kontynuacji; Zakaz użycia lub groźby użycia siły w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami Narodów Zjednoczonych; Zakaz użycia siły jako ius cogens. 3. Problemy teorii i filozofii praw człowieka: Międzyrządowa dyskusja na temat uniwersalizmu praw człowieka; Powszechność - między uniformizacją a relatywizmem. Wokół metaaksjologicznych założeń Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; O problemach efektywności międzynarodowej ochrony praw człowieka; Od interwencji humanitarnej do odpowiedzialności za ochronę; Filozoficzne implikacje praw człowieka w oparciu o wybrane oświeceniowe teorie prawnonaturalne. 4. Problemy prawa humanitarnego: Standardy człowieka jako III generacja ius contra bellum; Prawa dziecka w konfliktach zbrojnych; On the Martens Clause In International Law Today; Rozwój prawnomiędzynarodowej ochrony personelu medycznego; Humanitaryzacja konfliktów zbrojnych na morzu; wpływ konfliktu zbrojnego na obowiązywanie umów międzynarodowych z dziedziny praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego; Prawnomiędzynarodowa ochrona osób pozbawionych wolności na skutek popełnienia przestępstwa w czasie konfliktu zbrojnego; Status prawny military contractors według międzynarodowego prawa humanitarnego; Minimalne standardy humanitarne na czas wojny i pokoju. 4. Problemy międzynarodowego prawa karnego: Zasada nullum crimen sine lege w kontekście ścigania zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Odpowiedzialność karna jednostki za zbrodnie wojenne - antecedencjeů; Udział Interpolu w ściganiu zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości; 4. Varia: Powszechny przegląd okresowy - nadzieje i rzeczywistość. Kilka refleksji w związku z zakończeniem pierwszych sesji Grupy Roboczej Praw Człowieka ds. powszechnego przeglądu okresowego; Obowiązku żołnierza względem ojczyzny w "Pogadankach" księdza kapelana Michała Sopoćki; Standardy pomocy humanitarnej we współczesnym prawie międzynarodowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again