Form of Work
Książki
(16)
Czasopisma
(7)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(23)
available
(11)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(23)
Author
Baran Beata
(6)
Borski Maciej (1975- )
(6)
Fleszer Dorota (1971- )
(5)
Lityński Adam
(5)
Gurdek Magdalena (1977- )
(4)
Majewski Kamil
(4)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(4)
Sobas Magdalena
(4)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(4)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(3)
Kalisz Anna
(3)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(3)
Musiała Anna
(3)
Wyka Teresa
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Ćwiertniak Bolesław Maciej (1952- )
(3)
Baran Krzysztof Wojciech
(2)
Czermińska Małgorzata
(2)
Grygutis Jakub
(2)
Góral Zbigniew
(2)
Kil Jan
(2)
Kosut Anna
(2)
Kościesza Agnieszka
(2)
Król Karol
(2)
Książek Daniel
(2)
Kuba Magdalena
(2)
Kumidor Irena
(2)
Kwaśniak Aleksander
(2)
Lekston Mariusz (1975- )
(2)
Perdeus Wiesław
(2)
Pisarczyk Łukasz
(2)
Piątkowski Jan (1951- )
(2)
Pogłódek Andrzej
(2)
Prusinowski Piotr
(2)
Przeklasa Dorota
(2)
Radlak Karolina
(2)
Rozmus Dariusz
(2)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(2)
Stefański Krzysztof
(2)
Suska Magdalena
(2)
Tomaszewska Monika
(2)
Wujczyk Marcin
(2)
Włodarczyk Mirosław
(2)
Zieliński Marek
(2)
Łaguna Łukasz
(2)
Świętnicki Tomasz
(2)
:Langer Maciej
(1)
Augustyniak Monika
(1)
Bach-Golecka Dobrochna
(1)
Barcik Jacek
(1)
Batiuk Anna
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Bomba Katarzyna
(1)
Bosek Leszek
(1)
Brzostowski Wojciech
(1)
Brózda Łukasz
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Dadak Justyna
(1)
Dercz Maciej (1963- )
(1)
Dudek Joanna
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Flisek Karo
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Folfas Paweł
(1)
Gardocka Teresa (1947- )
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Gersdorf Małgorzata (1952- )
(1)
Glanowski Grzegorz
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Hadel Maciej
(1)
Hickiewicz Iwona
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Huras-Darkowska Agnieszka
(1)
Jakubik Mateusz
(1)
Jochim-Labuda Anna
(1)
Juranek Alexander
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kochańczyk Rafał
(1)
Koczur Sebastian
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kowalski Paweł
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Krajewski Romuald
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Kruszyński Piotr
(1)
Król Martyna
(1)
Księżak Paweł
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kuchta Łukasz
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(25)
English
(2)
Audience Group
Adwokaci
(2)
Aplikanci
(2)
Pracownicy naukowi
(2)
Specjaliści ds. kadr
(2)
Subject
Prawo pracy
(12)
Prawo do pracy
(6)
Prawa człowieka
(5)
Prawo do sądu
(5)
Zbiorowe stosunki pracy
(4)
Dyskryminacja
(3)
Policja
(3)
Prawo do ochrony zdrowia
(3)
Prawo do prywatności
(3)
Prawo karne procesowe
(3)
Równouprawnienie płci
(3)
Unia Europejska (UE)
(3)
Zdrowie publiczne
(3)
Cudzoziemcy
(2)
Europejska Karta Społeczna
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(2)
Negocjacje
(2)
Nieruchomości
(2)
Ochrona danych osobowych
(2)
Państwowa Inspekcja Pracy
(2)
Polityka społeczna
(2)
Postępowanie cywilne
(2)
Postępowanie dyscyplinarne
(2)
Pranie pieniędzy
(2)
Prawa dziecka
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Prawo do informacji
(2)
Prawo do informacji publicznej
(2)
Prawo do nauki
(2)
Prawo socjalne
(2)
Przetwarzanie danych
(2)
Prześladowanie w miejscu pracy
(2)
Rzecznik praw obywatelskich
(2)
Równość (prawo)
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Straż graniczna
(2)
Sądownictwo pracy
(2)
Służba więzienna
(2)
Wolność
(2)
Wolność obywatelska
(2)
Zatrudnienie
(2)
Zatrudnienie elastyczne
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Adaptacja zawodowa
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Antyterroryzm
(1)
Apelacja
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo pacjenta
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bhp
(1)
Biblioterapia
(1)
Bioetyka
(1)
Brexit
(1)
Błędy medyczne
(1)
COVID-19
(1)
Cisza wyborcza
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czasowa niezdolność do pracy
(1)
Dane osobowe
(1)
Daniny publiczne
(1)
Deepfake
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Domy dziecka
(1)
Donos
(1)
Doręcznie pisma
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dziecko
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Eksport
(1)
Emerytura
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Folklor
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Informacja
(1)
Informacja publiczna
(1)
Informacje niejawne
(1)
Innowacje
(1)
Inspekcja pracy społeczna
(1)
Inspektorzy pracy
(1)
Instytucja totalna
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwalidztwo
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kierowcy zawodowi
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Afryka Zachodnia
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Chiny
(1)
Cypr
(1)
Czechy
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Kanada
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(6)
Czasopismo prawnicze
(5)
Komentarz do ustawy
(2)
Monografia
(2)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(9)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
Edukacja i pedagogika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-31-1
1.O koncepcji stosunku pracy i zasadach prawa stosunku pracy: Koncepcja stosunku pracy w pismach Macieja Święcickiego; Fikcja pozaumownych stosunków pracy; Pojęcie pracodawcy w polskim prawie pracy i wynikające z niego problemy praktyczne; Jeszcze o zasadach prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p.; Wpływ społecznej nauki Kościoła katolickiego na kształtowanie się podstawowej zasady prawa do pracy; Wybrane aspekty ujmowania prawa do wypoczynku; 2. Z zagadnień powstania, treści i ustania stosunku pracy w "powszechnym" prawie pracy; 2. Z zagadnień powstania, treści i ustania stosunku pracy w "powszechnym" prawie pracy: Dopuszczalność wykorzystywania danych biometrycznych pracowników i kandydatów do pracy w stosunkach pracy; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Wybrane problemy prawne; Obowiązek poszanowania prywatności pracownika jako warunek legalności monitoringu stosowanego przez pracodawcę; Wybrane aspekty czasu pracy telepracownika; Zastosowanie konstrukcji fikcji w przepisach Kodeksu pracy o wynagrodzeniu gwarancyjnym; Prawo pracownika do wynagrodzenia za przerwy w pracy nadliczbowej; Koncepcje ochrony trwałości stosunku pracy w Stanach Zjednoczonych i Europie; Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązywaniem stosunków pracy w przypadku upadłości likwidacyjnej; Roszczenia pracownicze w razie upadłości pracodawcy; Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy; 3. Z zagadnień polityki społecznej: Polityka społeczna a CSR; Regulacje UE w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Faktyczne i prawne okoliczności podwyższania i zrównywania wieku emerytalnego; Kryteria oceny konstrukcyjności zmian prawa ingerującego w eksektatywę emerytalną w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych- zagadnienia wybrane; Uprawnienia ojców związane z rodzicielstwem; Zakazy zatrudniania kobiet i modyfikacje warunków pracy w ciąży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 2)
Temat: Trump, Donald (1946- ) ; NAFTA (organizacja) ; Unia Europejska (UE) ; Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) ; Izolacjonizm (politologia) ; Polityka zagraniczna ; Polityka międzynarodowa ; Brexit ; Eksport ; Konkurencyjność ; Gospodarka narodowa ; Handel zagraniczny ; Integracja gospodarcza ; Handel międzynarodowy ; Umowy międzynarodowe gospodarcze ; Polityka migracyjna ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Polityka gospodarcza ; Przemysł motoryzacyjny ; Wartość dodana ; Jednolity rynek Unii Europejskiej ; Rynek finansowy ; Prace badawczo-rozwojowe ; Innowacje ; Polityka naukowa ; Nanotechnologia ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Pracownicy samorządowi ; Kampania wyborcza samorządowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Prawo urzędnicze ; Straż graniczna ; Postępowanie dyscyplinarne ; Prawo do sądu ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Prawo cywilne ; Dzielnicowi ; Poczucie bezpieczeństwa ; Bezpieczeństwo publiczne ; Antyterroryzm ; Bezpieczeństwo narodowe ; Strajki ; Służba zdrowia ; Zbiorowe stosunki pracy ; Adaptacja zawodowa ; Spółdzielnia pracy ; Spółdzielczość rolnicza ; Spółdzielczość produkcyjna ; Prawo spółdzielcze ; Dłużnicy ; Wyjawienie majątku ; Postępowanie egzekucyjne ; Wierzyciele ; Odpowiedzialność cywilna ; Diagnostyka prenatalna ; Prawo do ochrony zdrowia ; Płód ; Zdolność prawna ; Prekariat ; Zatrudnienie elastyczne ; Umowa o pracę na czas nieokreślony ; Bezpieczeństwo społeczne ; Azja ; Chiny ; Stany Zjednoczone (USA) ; Kanada ; Czechy ; Niemcy ; Słowacja ; Węgry ; Wielka Brytania ; Kraje rozwijające się ; Afryka Zachodnia ; Kraje Unii Europejskiej ; Azja Wschodnia ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: THE INSTITUTIONALIZATION OF COOPERATION IN THE TRANSATLANTIC AREA: USA-Asia Relations in the Time of Trump's Administration; Will the Atlantic Bridge Withstand Shocks?; Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?. LEGAL-ECONOMIC ASPECTS OF THE EU OPERATION: Brexit and its Potential Effects on Trade Between the European Union and Selected Countries; The European Union's and Great Britain's Trade Relations with Selected Developing Countries in the Context of Brexit; European Union - West Africa Trade Relations: with or without Economi Partnership Agreement (EPA); Debate on Issues Concerning the EU Citizens' Rights after Brexit; The economic position of the European Union in the contemporary world. The risk-based perspective; Poland in International Production Networks of Automotive Industry; Integration of Financial Markets in the European Union after 2018; The European Union in Globsl Research and Development. The balance and prospects; The Precautionary Principle as the Basis fo Legal Regulations in the Field of Nanotechnology. PUBLIC LAW ISSEUES: Effects of Involvement of Self-Government Employees in Local Election Campaigns; Selected Problems of Disciplinary Proceedings in the Case of Border Guard Officers in the Perspctive of Standards of Human Rights; Consent for Personal Data Processing in Digital Environment According to GDPR; The Characteristics of an Institution of a Police Community Support Officer (PCSO) in the Light of Legal and Political Changes; Statutory Regulations in the Field of Anti-terrorist Activities in Poland. Notes on the Special Use of Weapons. PRIVATE LAW ISSUES: The Right to Strike in Health Service; Candidate Internship in Cooperatives and Agricultural Cooperatives; Ways of Obtaining Information about the Debtor's Assets in Court Enforcement Proceedings; Liability for Prenatal Injuries in the Context of the Protection of the Rights of Conceived Children; Employment Security under Polish Law - Consderations Based on the Concept of Precariat by G. Standing. REPORTS: A Report on the "Legal Standards - Social and Cultural Standards. Case Studies" Conference in Cracow, 16-17 September 2017; A Report from the "Europe in the World: The Time of Breaktrough"Scientific Conference, Warsaw, 6 October, 2017; Report on the Internationa; Scientific Conference of the 2nd Central European Forum on Law and Administration "Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries - Current Experience and Trends". REVIEWS: Arkadiusz Bereza. The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw. Wasaw 2017, pp.671; Marcin Łysko. The Works on the Codification of the Substantive Misdemeanors Law in People's Poland (1960-1971), Wydawnictwo Temida2, Białystok 2016, pp.351. CHRONICLE: On the Activity of the Faculty of Administation and Law at Humanitas University.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7426-327-X
1. Czym jest dyskryminacja? Zakres zastosowania zasady równego traktowania w zatrudnianiu oraz podstawowe definicje. 2. Kryteria dyskryminacyjne. 3. Ogólne zasady dotyczące naruszania zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji. 4. Obowiązek udzielania informacji. 5. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania lub zakazu dyskryminacji. 6. Państwowa Inspekcja Pracy. 7. Sąd pracy. Orzecznictwo dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; nr 1)
1. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela: Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wskazany przez Rzeczypospolitą Polską do monitorowania realizacji obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego. Wykonywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji; Prawo do dobrej legislacji; Prawo do sądowej ochrony wolności i praw jednostki; Wolność osobista; Bezpieczeństwo obywateli. Uprawnienia Policji i innych służb mundurowych; Wybrane konstytucyjne prawa i wolności obywateli; Rozbieżności w stosowaniu prawa; Zagadnienia z zakresu prawa pracy; Egzaminy zawodowe i prawo wykonywania zawodu. Zawody zaufania publicznego; Zabezpieczenie społeczne; Ochrona zdrowia; Ochrona praw rodziny; Ochrona praw osób niepełnosprawnych; Prawo do nauki; Ochrona środowiska; przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; Ochrona praw majątkowych i gospodarka nieruchomościami; Ochrona praw konsumentów; Problematyka danin publicznych; Działalność gospodarcza; Ruch drogowy; Wykonywanie kar i środków karnych. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich; Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służ© publicznych; Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; Implementacja prawa europejskiego i wykonywanie wyroków ETPC i TSUE; Działalność Komisji Ekspertów, współpraca Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi oraz inne działania społeczne w obszarze równego traktowania; Działalność Pełnomocników Terenowych RPO; Ocena stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela; 2. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2012 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej: Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania oraz jej wyniki; Działalność innych organów publicznych w obszarze równego traktowania; Wnioski oraz zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania; 3. Działalność międzynarodowa i społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012: Działalność międzynarodowa Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r.; 2. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie komunikacji i edukacji obywatelskiej w 2012 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; 56)
1. Wprowadzenie; 2. Prawo do sądu i właściwej procedury sądowej; 3. Wolność osobista; 4. Bezpieczeństwo obywateli; 5. Ochrona praw ofiar przestępstw; 6. Konstytucyjne prawa i wolności obywateli; 7. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego; 8. Rozbieżność w stosowaniu prawa; 9. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalna; 10. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 11. Praca polaków za granicą; 12. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 13. Ochrona zdrowia; 14. Ochrona środowiska; 15. Ochrona praw rodziny, dziecka i osób niepełnosprawnych; 16. Prawo do nauki; 17. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; 18. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności. Prawo budowlane; 19. Ochrona konsumentów; 20. Problematyka danin publicznych; 21. Działalność gospodarcza; 22. Ruch drogowy; 23. Wykonywanie kar i środków karnych; 24. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 25. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 26. Współdziałanie RPO z organizacjami obywatelskimi. Zespoły eksperckie; 27. Działalność pełnomocników terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze)
ISBN: 978-83-8187-314-7
Zawiera: Dział pierwszy. Przepisy ogólne: R. 1 Przepisy wstępne; R. 2 Podstawowe zasady prawa pracy; R. 2a Równe traktowanie w zatrudnieniu; R. 2b Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy. Dział drugi. Stosunek pracy: R. 1 Przepisy ogólne; R. 2 Umowa o pracę; R. 2b Zatrudnianie pracowników w formie telepracy; R. 3 Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia: R. 1 Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą; R. 1a Wynagrodzenie za pracę; R. 2 Ochrona wynagrodzenia za pracę; R. 3 Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy; R. 3a Odprawa remontowa lub emerytalna; R. 4 Odprawa pośmiertna. Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika: R. 1 Obowiązki pracodawcy; R. 2 Obowiązki pracownika; R. 2a Zakaz konkurencji; R. 3 Kwalifikacje zawodowe pracowników; R. 4 Regulamin pracy; R. 5 Nagrody i wyróżnienia; R. 6 Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze)
ISBN: 978-83-8187-314-7
Zawiera: Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników: R. 1 Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy; R. 2 Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi. Dział szósty. Czas pracy: R. 1 Przepisy ogólne; R. 2 Normy i ogólny wymiar czasu pracy; R. 3 Okres odpoczynku; R. 4 Systemy i rozkłady czasu pracy; R. 5 Praca w godzinach nadliczbowych; R. 6 Praca w porze nocnej; R. 7 Praca w niedzielę i święta. Dział siódmy. Urlopy pracownicze: R. 1 Urlopy wypoczynkowe; R. 2 Urlopy bezpłatne. Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych: R. 1 Przepisy ogólne; R. 2 Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego; R. 3 Dokształcenie; R. 3a Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe; R. 4 Szczególna ochrona zdrowia; R. 5 Urlopy wypoczynkowe; R. 6 Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy: R. 1 Podstawowe obowiązki pracodawcy; R. 2 Prawa i obowiązki pracownika; R. 3 Obiekty budowalne i pomieszczenia pracy; R. 4 Maszyny i inne urządzenia techniczne; R. 5 Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia; R. 6 Profilaktyczna ochrona zdrowia; R. 7 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; R. 8 Szkolenie; R. 9 Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze; R. 10 Służba bezpieczeństwa i higieny pracy; R. 11 Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy; R. 12 Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi; R. 13 Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy. Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy: R. 1 Przepisy ogólne; R. 2 Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy; R. 3 Zakładowy układ zbiorowy pracy. Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy: R. 1 Przepisy ogólne; R. 2 Postępowanie pojednawcze; R. 3 Sądy pracy. Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń. Dział piętnasty. Przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(System Prawa Medycznego ; T. 3)
ISBN: 978-83-8198-275-7
Zawiera: R. 1 Ochrona zdrowia w ujęciu powszechnego prawa międzynarodowego; R. 2 Ochrona zdrowia w świetle prawa Unii Europejskiej; R. 3 Organizacja systemu udzielania świadczeń zdrowotnych w standardach Rady Europy; R. 4 Konstytucyjne uwarunkowania systemu udzielania świadczeń zdrowotnych; R. 5 Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej; R. 6 Zróżnicowane modele funkcjonowania ochrony zdrowia; R. 7 Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych; R. 8 Umowy o zamówienie świadczeń zdrowotnych; R. 9 Aktywność reglamentacyjna w służbie zdrowia: zakres świadczeń gwarantowanych, gwarancje dostępności świadczeń medycznych; R. 10 Centralizacja i decentralizacja instytucji opieki zdrowotnej; R. 11 Pragmatyki lekarskie; R. 12 Prawo pracy w ochronie zdrowia; R. 13 Kształcenie podyplomowe w zawodach medycznych; R. 14 Monitorowanie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; R. 15 Ochrona danych osobowych w systemie ochrony zdrowia. Zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania dokumentacji medycznej; R. 16 System ratownictwa medycznego; R. 17 Zdrowie publiczne; R. 18 Obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. Zasady prowadzenia aptek; R. 19 Telemedycyna; R. 20 Sztuczna inteligencja i roboty autonomiczne w medycynie; R. 21 Medycyna geriatryczna; R. 22 Medycyna perinatalna i neonatologia; R. 23 Aktywność społecznych organizacji pozarządowych w systemie ochrony zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 15/2017)
Zawiera: TEORETYCZNE UJĘCIA PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Współtworzenie wiedzy między ewolucją a rewolucją epistemologii pedagogicznej; Towarzystwa naukowe w przestrzeni edukacji całożyciowej; Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa; Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej - uwarunkowania i wyzwania; Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP; Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży; Bezpieczeństwo w rodzinie - osamotniona starość; Magia literatury i teatru - zapomniane pojęcia w terapii i wspieraniu dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą; Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywy badań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: E-meryt, czyli blogujący senior - raport z badań; Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej; Wybrane motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnym w świetle wartości; Aktywność fizyczna w czasie wolnym na przykładzie uczniów w środowisku wiejskim; W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz; Wpływ informacji graficznej oraz negatywnego afektu na ocenę ryzyka zachowań seksualnych. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Pedagogical reflection on the usefulness of popular proverbs in a hermeneutic exploration of the world; An employee of generation Y in the face of changes in the global labour market; Characteristics of total institution based on the example of educational care; Motor skills assessment of youth aged 13-14; Eating habits of primary and middle school students; Vulnerability in Family and Creativity Support by Living-Learning Workshops; Parents’ psychological absence in upbringing children: causes, consequences, pedagogical implications; Феликс Францевич Мовчановский - основатель Александровского училища-хутора глухонемых; Духовно-моральний розвиток особистості у педагогічній спадщині Івана Огієнка.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-8107-736-1
Zawiera: Wprowadzenie. Część I. OCHRONA PRACY - ZAGADNIENIA OGÓLNE Ochrona pracy w dorobku naukowym Profesora Wacława Szuberta: 1. Wprowadzenie; 2. Przedmiot badań; 3. Ubezpieczenia wypadkowe; 4. Właściwości regulacji; 5. Edukacja w zakresie bhp; 6. Zakres podmiotowy; 7. Pojęcie, istota i funkcja ochrony pracy; 8. Monografia Ochrona pracy. Studium społeczno-prawne; 9. Opracowania porównawcze; 10. Podsumowanie. Wątpliwości co do użyteczności stosowania pojęcia "ochrona pracy": 1. Wstęp 2. Zacznijmy od Szuberta; 3. Ochrona pracy we współczesnych podręcznikach prawa pracy; 4. Ochrona pracy w podręcznikach starszych; 5. Regulacja konstytucyjna; 6. Konkluzje. Konstytucyjne podstawy ochrony pracy: 1. Pojęcie ochrony pracy; 2. Prawo pracującego do ochrony życia i zdrowia w środowisku pracy; 3. Konkluzja. Prawo ochrony pracy a dobra osobiste pracownika: 1. Wprowadzenie; 2. Próba definicji; 3. Potrzeba klasyfikacji; 4. Podsumowanie. Przemiany odpowiedzialności pracodawcy za szkodę wywołaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową: 1. Uwagi wprowadzające; 2. Uzupełniający charakter odpowiedzialności; 3. Delikt jako podstawa odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy; 4. Odpowiedzialność kontraktowa; 5. Wnioski. Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy a obowiązki pracodawcy: 1. Wprowadzenie; 2. Obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 3. Zakończenie. Część II. OCHRONA PRACY - WYMIAR INSTYTUCJONALNY Aktualne kierunki legislacji dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy - wybrane problemy: 1. Uwagi wstępne; 2. Poszerzanie zakresu zadań PIP; 3. Wzrost znaczenia działalności profilaktycznej PIP (instruktażu i poradnictwa); 4. PIP wobec rozwoju nietypowych form zatrudnienia; 5. PIP wobec ekspansji zatrudnienia na podstawie umów prawa cywilnego; 6. PIP wobec zjawiska transgranicznego delegowania pracowników; 7. Uwagi końcowe. Zasadność istnienia społecznej inspekcji pracy w świetle aksjologii jej powołania: 1. Wprowadzenie; 2. Cel powołania sip; 3. Zakres działania sip; 4. Struktura sip; 5. Społeczni inspektorzy pracy; 6. Podsumowanie. Rola i charakter służby bhp w ramach ochrony pracy: 1. Wprowadzenie; 1.1. Ochrona życia i zdrowia człowieka w prawie krajowym i międzynarodowym; 1.2. Organy ochrony pracy na terenie zakładu pracy; 2. Obowiązek utworzenia służby bhp; 3. Możliwość powierzenia zadań służby bhp podmiotom zewnętrznym; 3.1. Pracodawcy uprawnieni do powierzenia zadań służby bhp specjalistom zewnętrznym; 3.2. Przesłanka "braku kompetentnych pracowników"; 4. Rola i zadania służby bhp; 4.1. Kwalifikacje służby bhp; 4.2. Zadania służby bhp; 4.3. Szczególna ochrona pracowników służby bhp; 4.4. Niezależność służby bhp; 5. Podsumowanie. Część III. OCHRONA PRACY A PRZEPISY O CZASIE PRACY I URLOPACH WYPOCZYNKOWYCH Równowaga między życiem zawodowym i prywatnym pracownika w przepisach o czasie pracy: 1. Wprowadzenie; 2. Aksjologiczny wymiar pracy; 3. Work-life balance; 4. Regulacja czasu pracy; 5. Elastyczność czasu pracy; 6. Podsumowanie. Dodatkowe zatrudnienie w świetle ochronnej funkcji przepisów o czasie pracy: 1. Wstęp; 2. Zasada wolności pracy a prawna ochrona pracy; 3. Podmiot dodatkowo zatrudniający pracownika; 4. Rodzaj pracy jako kryterium wyodrębnienia dodatkowego zatrudnienia; 5. Praca w godzinach nadliczbowych a zatrudnienie dodatkowe; 6. Wnioski. Urlop wypoczynkowy jako instrument ochrony życia i zdrowia ludzkiego: 1. Uwagi wprowadzające; 2. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego a przesłanki nabycia prawa do urlopu i jego wymiar; 3. Urlop wypoczynkowy jako instrument ochrony przed wypaleniem zawodowym?; 4. Ochrona życia i zdrowia a zasady prawa urlopowego; 5. Uwagi końcowe. Prawo do wypoczynku - refleksje na kanwie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele: 1. Wprowadzenie; 2. Założenia normatywne projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele; 3. Aksjologia projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele; 4. Ocena projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele; 5. Podsumowanie. Część IV. OCHRONA PRACY SZCZEGÓLNYCH GRUP PRACOWNIKÓW Ochrona pracujących kobiet a równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy: 1. Uwagi wstępne; 2. Równość traktowania i równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jako przejaw równości materialnej; 3. Ochrona życia i zdrowia kobiet przed zagrożeniami środowiska pracy a równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy; 3.1. Cele i założenia nowelizacji art. 176 k.p. z 22.06.2016 r.; 3.2. Poprzedni stan prawny; 3.3. Stanowisko Unii Europejskiej i jego ocena; 3.4. Problemy związane z nowelizacją; 4. Ocena nowej regulacji prawnej. Wpływ nowelizacji działu ósmego Kodeksu pracy na zakres ochrony zdrowia pracownic w związku z macierzyństwem: 1. Uwagi wstępne; 2. Zmiany w zakresie zakazów zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia; 3. Zakazy zatrudniania kobiet przy pracach wzbronionych a nowe regulacje w zakresie urlopu macierzyńskiego; 4. Konkluzje. Ochrona pracy pracowników socjalnych: 1. Wstęp; 2. Status pracownika socjalnego; 3. Rodzaje zagrożeń w pracy pracownika socjalnego; 3.1. Zagrożenie zdrowia pracowników socjalnych; 3.2. Stres jako źródło zagrożenia zdrowia pracowników socjalnych; 4. Uprawnienia urlopowe; 5. Zakończenie. Ujawnienie orzeczenia o niepełnosprawności a realizacja obowiązku ochrony zdrowia i życia pracownika z niepełnosprawnością - wybrana problematyka: 1. Uwagi wprowadzające; 2. Pozyskiwanie informacji o niepełnosprawności od kandydatów do zatrudnienia a realizacja obowiązku ochrony zdrowia i życia pracownika z niepełnosprawnością; 3. Ujawnienie orzeczenia o niepełnosprawności a badania wstępne kandydatów do zatrudnienia i pracowników z niepełnosprawnością; 4. Ujawnienie orzeczenia o niepełnosprawności a badania okresowe pracowników z niepełnosprawnością; 5. Ujawnienie orzeczenia o niepełnosprawności a realizacja szczególnych obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnością; 6. Podsumowanie. Część V. KONSEKWENCJE NIEZAPEWNIENIA OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA PRACOWNIKÓW Stwierdzenie choroby zawodowej - wybrane zagadnienia: 1. Wprowadzenie; 2. Wykaz chorób zawodowych; 3. Przyczyny choroby zawodowej; 4. Związek z pracą; 5. Orzeczenie lekarskie w sprawie choroby zawodowej; 6. Decyzja w sprawie choroby zawodowej; 7. Wnioski. Poszkodowani w wypadkach przy pracy - to nie tylko statystyka: 1. Uwagi wstępne; 2. Badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; 3. Kontrola przeprowadzania badań profilaktycznych i szkoleń bhp; 4. Kontrola oceny ryzyka zawodowego; 5. Zakończenie. Pracownicze prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia zdrowia i życia: 1. Uwagi wstępne; 2. Przesłanki prawa do powstrzymania się od pracy; 3. Zawiadomienie przełożonego; 4. Zakres podmiotowy; 5. Powstrzymanie się od pracy i oddalenie z miejsca zagrożenia a opuszczenie stanowiska pracy; 6. Ochrona przed konsekwencjami powstrzymania się od pracy; 7. Powstrzymanie się od pracy - prawo czy obowiązek?; 8. Podsumowanie. Granice odpowiedzialności karnej członka zarządu spółki-pracodawcy za narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia: 1. Uwagi wstępne; 2. Źródła negatywnych następstw; 3. Karnoprawna odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy; 4. Podmiotowy zakres regulacji art. 220 k.k.; 5. Pozycja gwaranta nienastąpienia skutku; 6. Zarząd jako reprezentant pracodawcy - spółki kapitałowej; 7. Reprezentacja pracodawcy determinantą odpowiedzialności zarządu; 8. Powinności zarządu w sferze zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 9. Wina jako przesłanka odpowiedzialności karnej członka zarządu; 10. Prawidłowe rozłożenie obowiązków z zakresu bhp w spółce przesłanką braku odpowiedzialności członków zarządu. Kilka uwag o prawach i obowiązkach oraz odpowiedzialności pracodawców i pracowników z obszaru ochrony pracy: 1. Ochrona pracy - istota i zakres podmiotowy; 2. Odpowiedzialność podmiotu organizującego pracę; 3. Wpływ pracowników i ich przedstawicieli na działania pracodawców podejmowane w obszarze bhp; 4. Stosowanie przepisów z zakresu bhp, ich charakter i pozycja podmiotu obowiązanego do ich wykonywania;5. Informowanie o zagrożeniach jako szczególny obowiązek podmiotu organizującego pracę.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracownika do ochrony prywatności / Marcin Wujczyk. - Stan prawny na 1.01.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 437, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1665-1
1. Prywatność jako element życia jednostki; 2. Międzynarodowe standardy prawa do prywatności; 3. Pojęcia do prywatności; 4. Próba zdefiniowania pojęcia i zakresu [Rawa pracownika do prywatności; 5. Prawo pracownika do ochrony prywatności a ochrona danych osobowych; 6. Obszary naruszenia prawa pracownika do prywatności w stosunkach pracy; 7. Środki ochrony pracownika do prywatności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarys Prawa)
ISBN: 83-7483-068-9
Cz. I: Część ogólna prawa pracy. 1. Problemy części ogólnej prawa pracy. 2. Podstawowe prawa społeczne w dziedzinie pracy jako "mega-źródła" prawa pracy. 3. Prawo do pierwszej pracy (z prawnych zagadnień promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu ludzi młodych). Cz. II: Indywidualne prawo pracy. 4. Nawiązanie i zmiana stosunku pracy (zarys problematyki). 5. Stosunek pracy i jego treść. 6. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy. 7. Pozaumowne stosunki pracy. 8. Prawo ochrony pracy - podstawowe problemy. 9. Odpowiedzialność za naruszenie norm prawa pracy w warunkach demokracji i społecznej gospodarki rynkowej. 10. Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy w systemie ustawodawstwa polskiego w ujęciu modelowym. Cz. III: Zbiorowe prawo pracy. 11. Problemy legislacyjne zbiorowego prawa pracy. 12. Pracodawcy i ich organizacje. 13. Rozwiązanie układu zbiorowego pracy. 14. Spory zbiorowe pracy. 15. Problemy partycypacji przedstawicielskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt 1)
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne: Instytucja ombudsmana w Turkmenistanie, Nadzwyczajne kompetencje Prezydenta Rzeszy; Utopie a wolność jednostki. Mit czy postulat?; Zasada równego traktowania w odniesieniu do dostępu do edukacji ucznia z niepełnosprawnością – wprowadzenie do problematyki. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Prawo do informacji a partycypacja obywatelska; Skutki objęcia wójta treścią art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym; Criteria for distinguishing police models; Sądownictwo sędziów pokoju w drobnych sprawach karnych – perspektywa legislacyjna; Kontrowersje wokół umorzenia rejestrowego w polskim procesie karnym; Częściowe cofnięcie skargi zasadniczej przez oskarżyciela w polskim procesie karnym. Zagadnienia prawnofinansowe: Compliance risk management in the bank after the changes from 2017 in Poland; Podatnicy podlegający podatkowi dochodowemu od osób prawnych – statystyki dotyczące wpływów podatkowych; Mechanizm waloryzacji w systemie zdefiniowanej składki. Zagadnienia prawa publicznego: Grenlandzka niepodległość – głos w dyskusji; Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej w Policji; Dualizm dróg sądowych w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Służby Więziennej; Zakaz wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej jako przedmiot regulacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; Rola inspektora ochrony danych w strukturze organizacji. Z problematyki prawa prywatnego: Krótkoterminowa, ekonomiczno-społeczna prognoza przyszłości pracy; Interes publiczny jako element podstawowy funkcji ochronnej prawa pracy – w kontekście ochrony sygnalistów; Missio canonica jako podstawa trwania stosunku pracy katechety; Nowa regulacja „monitoringu wizyjnego” w kodeksie pracy w kontekście ochrony praw i interesów pracowników; Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych a prawo do pracy; Współzależność małżeńska w działalności gospodarczej prowadzona w ramach spółki cywilnej i spółki osobowej. Sprawozdania: Sprawozdanie z V Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Recenzje: Anna Moszyńska, Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku; Jacek Przygodzki, Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Temat: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ; Wolność zrzeszania się - prawo - Polska ; Konstytucjonalizm (ustrój) ; Ubezwłasnowolnienie - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Europejski Trybunał Praw Człowieka - a ubezwłasnowolnienie - orzecznictwo ; Postępowanie karne procesowe ; Dowód sądowy ; Unzanie za zmarłego - oskarżony - prawo - Polska ; Prawo karne procesowe ; Skarga (prawo) ; Kontrakt socjalny - prawo - Polska ; Negocjacje - a pracownicy socjalni ; Urzędy stanu cywilnego - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Niemcy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Szewcja ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Czechy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Francja ; Służba celna - odpowiedzialność dyscyplinarna ; Żandarmeria wojskowa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Straż graniczna - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Policja - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Służba bezpieczeństwa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Prawo do informacji publicznej - Polska ; Informacje niejawne - ochrona - prawo - Polska ; Prawa człowieka - prawo międzynarodowe ; Tajni współpracownicy policji - ochrona - Stany Zjednoczone ; Międzynarodowa Organizacja Pracy ; Prawo pracy ; Przemysł tytoniowy - historia - Ukraina ; Przedawnienie roszczenia - prawo - Polska ; Rękojmia za wady rzeczy - prawo - Polska ; Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski) - przemysł tytoniowy ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVI. Zeszyt 2.)
Zawiera: Dwuizbowy parlament Republiki Tadżykistaniu; Sądownictwo Republiki Cypryjskiej - wybrane zagadnienia; „(…) pater vero is est quem nuptiae demonstrant?” - czyli o prawie dziecka do ustalenia pochodzenia ze strony ojca w kontekście wolności prokreacyjnej; Ukraina - od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku; Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony; Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym; Udział obywateli w tworzeniu w wybranych gminach województwa śląskiego; Referendum w sprawie odwołania wójta - obligatoryjne czy fakultatywne?; Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum - głos w dyskusji; Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015; Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie; Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora; Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia; Społeczna odpowiedzialność biznesu - studium porównawcze reżimów prawnych; Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych; Disciplinary proceedings of the prion service officers in the light of human rights’ standards (Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka); Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party - some remarks with regard to the polish labour code regulations (Wina pracownika a szkoda wyrządzona osobie trzeciej - kilka uwag odnośnie do regulacji polskiego Kodeksu pracy); Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Kilka refleksji na temat znowelizowanego art. 251 k.p.; Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej; |Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. Akt: II OSK 1417/09; Postanowienia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej № 21-P z dnia 14 lipca 2015 roku (Dotyczy prawa Sądu Konstytucyjnego do kontroli wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”; Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa; Tadeusz Maciejewski, The Histroy of Polish Legal System from the 10th to the 20th century (recenzja); O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym: na przykładzie pracy Anny Golonki „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Z działalności Instytutu administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 4)
Wstęp. Badania nad genezą i efektywnością prawa: Prawo i scena. Zagadnienia prawa publicznego: European Union in WTO’s Dispute Settlement System; Risk assessment (ML/FT) of the obliged entities – comments in the context of art. 27 of the AML Act; Podstawy prawne i realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w Polsce na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; Poszukiwanie podstaw prawnych roszczeń odszkodowawczych przedsiębiorców za szkody spowodowane ograniczeniami działalności gospodarczej w celu zwalczania COVID-19 – część I; Współdziałanie samorządów lokalnych ze szkołami wyższymi jako forma wzmacniania prowadzonych wyborów samorządowych; Prawo ochrony danych osobowych – prawo prywatne czy publiczne? Zagadnienia proceduralne: Between formalism and flexibility. Dilemmas of the reform of the administrative and court-administrative procedurę in Poland from a comparative legal perspective; Wszczęcie postępowania karnego z oskarżenia prywatnego a przesłanki odwołania ławnika z pełnionej funkcji; Fundamentalne standardy sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej; Analiza rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy rejonowe w zakresie opłaty sądowej od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu administracyjnego; Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w postępowaniu z udziałem pełnomocnika podatnika – uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2019 roku, sygn. akt I FPS 3/18; Apelacja i zażalenie w postepowaniu cywilnym po zmianach dokonanych ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku. Z problematyki prawa prywatnego: Legal aspects of Deepfake; Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych; Alternatywne wobec drogi sądowej formy rozwiązywania sporów – uwagi ogólne na temat negocjacji i mediacji w prawie polskim; Równość w zatrudnieniu – próba definicji; Status stron cyfrowych stosunków prawnych: casus firmy przewozowej Uber; Whistleblowing w środowisku akademickim – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2019 r., sygnatura akt II OPS 1/19; Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2017 r., III CZP 65/17; Glosa aprobująca do wyroku WSA w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2019 r., sygn.. akt II SA/Sz 597/19; Działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w interesie publicznym konsumentów – glosa do wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 stycznia 2020 r., XVII AmA 14/18. Artykuły recenzyjne: Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej – rozważania dra Adama Ploszki nad statusem prawnym jednostki. Wspomnienia: In memoriam Henryk Misztal (10 IV 1936 – 28 X 2020). Sprawozdania: Sprawozdanie z X seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt specjalny)
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Zasada równości płci - wybrane regulacje prawa krajowego; Agitacja wyborcza jako ważny element kampanii wyborczej - wybrane zagadnienia; Implementation of patient autonomy principle under the conditions of penitential isolation; Dokumentacja przetwarzania danych osobowych; Realizacja dostępu do informacji publicznej w gminach powiatu raciborskiego; Kilka uwag w sprawie błędnego formułowania argumentów przez prawników. Zagadnienia prawno-historyczne: Zagadnienie państwowości białoruskiej w latach 1917-1920. W setną rocznicę rewolucji 1917; Człowiek w konflikcie z aparatem skarbowym - relacja sprzed wieków. Wincenty Kadłubek a instytucja renovatio monetae. Zagadnienia prawa publicznego: Gdy koniec terminu przypada na sobotę - refleksje na gruncie administracyjnoprawnym; Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego; Wybrane zagadnienia prawne naliczania opłat planistycznych; Relacja między studium uwarunkowań a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony środowiska; Instytucja doręczenia pism pełnomocnikowi a ochrona praw strony postępowania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych; Zasadność uznawania Republiki Cypryjskiej za raj podatkowy - wybrane zagadnienia; Traktat svalbardzki - wykorzystane szanse?; Procedural justice standards in disciplinary proceedings of the police officers; Wytyczne Komitetu Bazylejskiego z 15 stycznia 2014 r. dotyczące zarządzania ryzykiem w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Z problematyki prawa prywatnego: Dokonanie czynności prawnej z wykorzystaniem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP jako swoista szczególna forma czynności prawnych; Dyskryminacja jako przykład nierównego traktowania pracownika; Collective agreement as a permanent element of labor law; Karnoprawne środki ochrony prawnej przed mobbingiem; Zdolność i gotowość bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej - wybrane aspekty; Inspektor pracy jako organ postępowania mandatowego oraz oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; Charakter prawny zatrudnienia żołnierzy zawodowych; Dobrowolne nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika w kontekście przychodu podatkowego ze stosunku pracy; Status pracowników zarządzających w trakcie trwania stosunku pracy wobec krytycznej sytuacji finansowej pracodawcy; Propozycja nowelizacji definicji legalnej podróży służbowej w kontekście uregulowań w wybranych krajach Unii Europejskiej. Glosy, opinie, komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2016 r., I OSK 417/15, Legalis nr 1408450; Odczyt na temat „Moje lwowskie wspomnienia. Lwów i Kresy Wschodnie”; Artur Korobowicz (1938-2017) - wspomnienie o Uczonym. Sprawozdania: Sprawozdanie z konferencji pt. „Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym” w Sądzie Najwyższym RP, Warszawa, 18 listopada 2016 r.; Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - aspekty proceduralne”, Warszawa, 7 grudnia 2016 r.; Sprawozdanie z jubileuszu prof. dr. hab. Stanisława Malarskiego; Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”, Sosnowiec, 24-25 września 2016 r. Recenzje: Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zielinski, Elementarz z logiki: podręcznik nie tylko dla prawników; Piotr Fiedorczyk, Prawo rodzinne w pracach nad unifikacją i kodyfikacją prawa w Polsce (1945-1964); Kamil Niewiński, PZPR a sądownictwo w latach 1980-1985. Próby powstrzymania „solidarnościowej” rewolucji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Ryzyko niezdolności do pracy / Katarzyna Roszewska. - Stan prawny na 10.05.2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2018. - 413, [3] s. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8124-629-3
Wykaz skrótów; Wstęp; Rozdział I. Ryzyko w nauce prawa zabezpieczenia społecznego 1. Ujęcie teoretycznoprawne ryzyka w nauce prawa zabezpieczenia społecznego 1.1. Definiowanie ryzyka w języku prawniczym 1.2. Wyodrębnienie koncepcji ryzyka socjalnego 2. Charakter zdarzeń w koncepcji ryzyka socjalnego 2.1. Zdarzenie losowe 2.2. Zdarzenie biotyczne 2.3. Zdarzenie niepomyślne 3. Otwarta formuła ryzyk socjalnych Rozdział II. Historyczne uwarunkowania ryzyka inwalidztwa w Polsce 1. Rozwiązania prawne dotyczące konstrukcji ryzyka inwalidztwa w ustawodawstwach państw zaborczych 2. Rozwiązania prawne dotyczące konstrukcji ryzyka inwalidztwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. 2.1. Podłoże społeczno-polityczne rozwiązań prawnych z zakresu inwalidztwa 2.2. Pierwsze polskie rozwiązania prawne dotyczące inwalidztwa w prawie ubezpieczeń społecznych 3. Rozwój regulacji dotyczących konstrukcji ryzyka inwalidztwa w prawie ubezpieczeń społecznych po II wojnie światowej 3.1. Zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych i pozycja prawnoustrojowa ryzyka inwalidztwa 3.2. Nowe założenia konstrukcji ryzyka inwalidztwa w prawie ubezpieczeń społecznych 3.3. Przełamanie koncepcji inwalidztwa jako ryzyka związanego z utratą zdolności do pracy w prawie ubezpieczeń społecznych 4. Ryzyko inwalidztwa w regulacjach prawnych, innych niż prawo ubezpieczeń społecznych Rozdział III. Ryzyko inwalidztwa w świetle regulacji prawa międzynarodowego oraz europejskiego 1. Jurydyzacja ryzyka inwalidztwa w prawie międzynarodowym 2. Ryzyko inwalidztwa w regulacjach MOP i ONZ 3. Unormowania Rady Europy dotyczące ryzyka inwalidztwa 4. Ryzyko inwalidztwa w prawie UE Rozdział IV. Ryzyko niezdolności do pracy w Konstytucji RP 1. Pozycja ustrojowa ryzyka niezdolności do pracy 1.1. Miejsce ryzyka niezdolności do pracy w Konstytucji RP 1.2. Pojęcie „niezdolność do pracy ze względu na inwalidztwo” w Konstytucji RP 1.3. Pojęcie „niezdolność do pracy ze względu na inwalidztwo” a pojęcia pokrewne w Konstytucji RP 1.4. Charakter prawa do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy 2. Treść art. 67 ust. 1 Konstytucji w zakresie ryzyka niezdolności do pracy 2.1. Pojęcie istoty prawa do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy 2.2. Zakres prawa do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy 3. Inne przepisy konstytucyjne dotyczące ryzyka niezdolności do pracy 3.1. Znaczenie preambuły i zasad ustrojowych w odniesieniu do ryzyka niezdolności do pracy 3.2. Prawa i wolności zawarte w rozdziale II Konstytucji wpływające na treść ryzyka niezdolności do pracy 4. Konstytucyjne dyrektywy stanowienia prawa do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy 4.1. Prymat ustawy w stanowieniu prawa do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy 4.2. Relacja materii ustawowej i wykonawczej w procesie stanowienia prawa do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy Rozdział V. Ryzyko niezdolności do pracy w świetle obowiązujących regulacji prawnych 1. Tło i przyczyny zmian ryzyka inwalidztwa 1.1. Wpływ transformacji ustrojowej na ryzyko inwalidztwa 1.2. Przekształcenie ryzyka inwalidztwa w ryzyko niezdolności do pracy 2. Konstrukcja ryzyka niezdolności do pracy w prawie ubezpieczeń społecznych 2.1. Elementy biologiczny i ekonomiczny w ryzyku niezdolności do pracy 2.2. Brak rokowań odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu 2.3. Całkowita i częściowa niezdolność do pracy 2.4. Okresowa niezdolność do pracy 3. Ryzyko niezdolności do pracy w regulacjach prawnych innych niż prawo ubezpieczeń społecznych 3.1. Niezdolność do pracy z tytułu naruszenia sprawności organizmu w okresie dzieciństwa lub nauki 3.2. Niezdolność do pracy z tytułu naruszenia sprawności organizmu w okresie wieku aktywności zawodowej 4. Niezdolność do pracy z powodu wieku 5. Niezdolność do pracy a niezdolność do samodzielnej egzystencji 6. Niezdolność do pracy jako element konstrukcyjny niepełnosprawności Rozdział VI. Właściwości ryzyka niezdolności do pracy 1. Ryzyko okresu aktywności zawodowej 1.1. Znaczenie i pojęcie pracy w ryzyku niezdolności do pracy 1.2. Granice okresu aktywności zawodowej 1.3. Niezdolność do pracy a prawo do pracy 2. Powszechność ryzyka niezdolności do pracy 2.1. Linie rozwojowe ryzyka niezdolności do pracy w prawie ubezpieczeń społecznych 2.2. Przesłanki rozwoju ryzyka niezdolności do pracy w regulacjach prawnych, innych niż prawo ubezpieczeń społecznych 3. Względna trwałość i niezupełność ryzyka niezdolności do pracy 3.1. Względna trwałość ryzyka niezdolności do pracy 3.2. Niezupełność ryzyka niezdolności do pracy 4. Wielość metod regulacji ryzyka niezdolności do pracy 4.1. Rola prawa ubezpieczeń społecznych w regulacji ryzyka niezdolności do pracy 4.2. Inne metody regulacji ryzyka niezdolności do pracy 5. Redefinicja pojęcia niezdolności do pracy; Zakończenie; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
E-book
In basket
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again