Form of Work
Książki
(41)
Status
only on-site
(29)
available
(20)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(29)
Author
Zieliński Andrzej
(8)
Manowska Małgorzata
(4)
Weitz Karol
(3)
Baran Beata
(2)
Baran Krzysztof W
(2)
Borski Maciej (1975 - )
(2)
Ereciński Tadeusz
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Jodłowski Jerzy
(2)
Kil Jan
(2)
Konieczny Jerzy
(2)
Krzemiński Zdzisław
(2)
Kwaśniak Aleksander
(2)
Lapierre Jerzy
(2)
Marciniak Andrzej
(2)
Misiuk-Jodłowska Teresa
(2)
Pogonowski Piotr
(2)
Resich Zbigniew
(2)
Antonów Kamil
(1)
Baran Krzysztof Wojciech
(1)
Bladowski Bogdan
(1)
Bugajan-Sporczyk Dorota
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Ciszewski Jan
(1)
Dörre-Kolasa Dominika
(1)
Flejszar Radosław
(1)
Gola Alfred
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Góra-Błaszczykowska Agnieszka
(1)
Góral Zbigniew
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jagieła Józef
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kotowski Wojciech
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kulesza Cezary
(1)
Kulski Robert
(1)
Lewandowicz-Machnikowska Monika
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Piasecki Kazimierz
(1)
Pieckowski Sylwester
(1)
Pietrzykowski Henryk
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Pudło Anna
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rudkowska-Ząbczyk Ewa
(1)
Rylski Piotr
(1)
Rzepka Michał
(1)
Samborski Edward
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Topa Ilona
(1)
Walczak Krzysztof
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wiśniewski Tadeusz
(1)
Włodarczyk Mirosław
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Żyznowski Tadeusz
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(26)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Subject
Prawo cywilne procesowe
(38)
Postępowanie cywilne
(24)
Apelacja
(11)
Dowód sądowy
(10)
Środki odwoławcze
(10)
Egzekucja sądowa
(9)
Orzeczenie sądowe
(9)
Skarga (prawo)
(9)
Zażalenie (prawo)
(8)
Kasacja
(7)
Postępowanie naprawcze
(7)
Postępowanie sądowe
(7)
Upadłość
(7)
Prawo pracy
(5)
Sądownictwo
(5)
Prawo karne procesowe
(4)
Postępowanie zabezpieczające
(3)
Prawo gospodarcze
(3)
Czas pracy
(2)
Emerytura
(2)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(2)
Oskarżenie
(2)
Postępowanie nakazowe
(2)
Postępowanie upominawcze
(2)
Praca czasowa
(2)
Praca młodocianych
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo cywilne
(2)
Płaca
(2)
Renta rodzinna
(2)
Renty
(2)
Sądownictwo polubowne
(2)
Ubezpieczenia chorobowe
(2)
Ubezpieczenia od wypadków
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Umowa o pracę
(2)
Urlopy
(2)
Zbiorowe stosunki pracy
(2)
Związki zawodowe
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Arbitraż międzynarodowy
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Farmaceuci
(1)
Godność ludzka
(1)
Informacje niejawne
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Korespondencja urzędowa
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Małżeństwo
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Negocjacje
(1)
Nieważność małżeństwa
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Orzecznictwo gospodarcze
(1)
Pismo
(1)
Policja
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Postępowanie uproszczone
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do sądu
(1)
Procesy sądowe
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne
(1)
Przemysł tytoniowy
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Rozwód
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Równość (prawo)
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Straż graniczna
(1)
Sztuka
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Służba celna
(1)
Służba więzienna
(1)
Tajni współpracownicy policji
(1)
Uber
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Ugoda sądowa
(1)
Umowa
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Mołdawia
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
56 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawnika / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-4620-412-3
Rozdział I. Apelacja w systemie środków zaskarżenia orzeczeń sądowych , Rozdział II. Ewolucja przepisów o apelacji cywilnej , Rozdział III. Dopuszczalność apelacji , Rozdział IV. Postępowanie sprawdzające przed sądem pierwszej i drugiej instancji . Odpowiedź na apelację , Rozdział V. Rozpoznanie apelacji przed sądem drugiej instancji , Rozdział VI. Orzeczenia sądu drugiej instancji , Rozdział VII. Apelacja w postępowaniu uproszczonym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarz i Orzecznictwo)
ISBN: 978-83-7806-695-5
1. Zaskarżalność apelacją; 2. Wymagania apelacji jako pisma procesowego; 3. Wniesienie apelacji; 4. Odrzucenie apelacji przez sąd pierwszej instancji; 5. Przedstawienie sprawy sądowi drugiej instancji; 6. Postępowanie przed sądem drugiej instancji; 7. Apelacja uproszczona.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-990-2
1. Formy naprawienia szkody w procesie karnym: Uwagi ogólne; Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny; Obowiązek naprawienia szkody przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego; Obowiązek naprawienia szkody przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary i obok kary ograniczenia wolności; Zasady odszkodowania z urzędu na rzecz pokrzywdzonego; Szczególne przypadki dochodzenia roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym; 2. Powództwo cywilne w procesie karnym (adhezyjnym): Uwagi ogólne; Istota powództwa cywilnego w procesie karnym; Przyjęcia powództwa cywilnego do rozpoznania; Strony w postępowaniu cywilnym; Pozew cywilny, pojecie szkody; Właściwość sądu karnego; Postępowanie dowodowe; Rozstrzygnięcia w sprawie powództwa cywilnego; Postępowanie apelacyjne; Postępowanie kasacyjne; Zabezpieczenie powództwa cywilnego; Koszty procesu cywilnego; Wykonanie orzeczeń o roszczeniach cywilnych; Powództwo cywilne w świetle praktyki sądowej; 3. Wzory pism procesowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego / Piotr Rylski. - Stan prawny na 31.08.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 424, [2] s. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-853-9
1. Działanie sądu z urzędu z procesie cywilnym- analiza pojęcia; 2. Działanie sądu z urzędu w świetle naczelnych zasad procesowych; 3. Działanie sądu z urzędu przy ustalaniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia - analiza prawnoporównawcza (wybrane przykłady); 4. Działanie sądu z urzędu w zakresie zbierania materiału faktycznego; 5. Działanie sądu z urzędu w postępowaniu dowodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-96-4
1. Zagadnienia terminologiczne, 2. Pojęcie jurysdykcji krajowej, 3. Jurysdykcja krajowa a zagadnienia elementu zagranicznego, 4. Jurysdykcja krajowa - dopuszczalność drogi sądowej - właściwość sądu, 5. Rodzaje jurysdykcji krajowej, 6. Doktryna formum non conveniens, 7. Konflikty jurysdykcyjne, 8. Jurysdykcja krajowa w toku postępowania - zagadnienia wybrane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mediacja w sprawach cywilnych / Sylwester Pieckowski. - Warszawa : Difin, 2006. - 80 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7251-612-X
1. Mediacja w sprawach cywilnych: definicja, miejsce w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz podstawy regulacji w prawie międzynarodowym i ustawodawstwach krajowych, 2. Cel i treść polskiej ustawy o mediacji cywilnej, 3. Polska ustawa o mediacji cywilnej na tle propozycji Dyrektywy UE, 4. Mediacja i arbitraże. Konflikt czy synergia?, 5. Wnioski i propozycje dotyczące warunków skutecznego tj. powszechnego wprowadzenia mediacji do rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych w Polsce w trybie mediacji umownej i mediacji ze skierowania sądu, 6. Wzory
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87558-79-6
Zawiera: R. 1 Zagadnienia ogólne; R. 2 Zasady polskiego międzynarodowego prawa procesowego cywilnego; R. 3Jurysdykcja krajowa - zagadnienia ogólne; R. 4 Jurysdykcja krajowa - zagadnienia szczegółowe; R. 5 Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym; R. 6 Zwolnienie spod jurysdykcji krajowej; R.7 Strony i uczestnicy międzynarodowego postępowania cywilnego - zagadnienia wybrane; R. 8 Międzynarodowa pomoc prawna i doręczenia; R. 9 Inne zagadnienia procesowe w sprawach o charakterze międzynarodowym; R. 10 Stwierdzenie treści i stosowanie prawa obcego przez sąd polski; R.11 Uznawanie orzeczeń zagranicznych; R. 12 Wykonanie w Polsce zagranicznych orzeczeń i ugód; R. 13 Postępowanie o uznanie lub wykonanie zagranicznego orzeczenia; R. 14 Uznanie i wykonanie zagranicznych orzeczeń według Konwencji z Lugano z 1988 roku; Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 roku, ratyfikowana przez Prezydenta RP dnia 26 sierpnia 1999 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-600-9
I.Zagadnienia ogólne: Znaczenie porozumień procesowych dla modelu postępowania przygotowawczego; Instrumenty konsensualne w procesie karnym jako mechanizmy selekcyjne; Porozumienia procesowe i konsensualizm w świetle art. 335 i 387 k.p.k.. II. Porozumienia procesowe z perspektywy ich uczestników: Porozumienia procesowe z perspektywy obrońcy; Odwoływalność czynności konsensualnych w polskim procesie karnym (zagadnienia wybrane); Dobrowolne poddanie się karze a zasada pacta sunt servanda. Refleksje z punktu widzenia praktyki sądowej; Przyznanie się oskarżonego a skrócenie formy wyrokowania; Problematyka zgody oskarżonego na skazanie bez rozprawy w trybie art. 335 k.p.k.; Wyłączenie stosowania zakazu reformation in peius w przypadkach określanych w art. 343 lub 387 k.p.k. a konstytucyjny standard prawa do obrony; Kilka uwag o możliwościach interpretacji przepisu art. 434 3 k.p.k. w świetle badań ankietowych sędziów; Rola sądu w konsensualnym zakończeniu procesu karnego - skazanie bez przeprowadzenia rozprawy; Rola policji w zakresie stosowania konsensualnych rozstrzygnięć w postępowaniu karnym; Problematyka posiedzenia w przedmiocie skazania bez rozprawy; Ograniczenie postępowania dowodowego w świetle art. 388 k.p.k.; Praktyczne aspekty plea bargaining w amerykańskim procesie karnym; Od wniosku o skazanie bez rozprawy do negocjowania wyroków. Czy zmierzamy w stronę plea bargaining?. III. Instytucja mediacji a konsensualne zakończenie postępowania karnego: Mediacje w prawie islamu; Mediacja w procesie karnym w opinii sędziów i prokuratorów - wybrane zagadnienia; Instytucja mediacji w praktyce. Uwagi na tle danych statystycznych z Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe w Białymstoku; Ocena funkcjonowania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych na przykładzie Sądu Rejonowego w Olsztynie. IV. Konsensualizm w procedurach szczególnych: Konsensualne zakończenie postępowania przedmiocie odpowiedzialności prawnej nieletniego; Wybrane zagadnienia porozumień karnoprocesowych w praktyce wojskowego wymiaru sprawiedliwości; Wniosek o skazanie obwinionego bez przeprowadzenia rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; Porozumienia procesowe w postępowaniu karnym skarbowym. V. Uwagi de lege ferenda w zakresie porozumień procesowych: Sprawność procesu karnego z perspektywy form i trybów postępowania w kontekście porozumień procesowych - uwagi de lege lata i de lege ferenda; Co dalej z porozumieniami porcesowymi - przyczynek do dyskusji; Czy jesteśmy skazani na porozumienia procesowe?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-016-3
R. I. Czynności procesowe stron w postępowaniu cywilnym: 1. Pojęcie czynności procesowej; 2. Warunki skuteczności czynności procesowej; R. II. Czynność procesowa a pismo procesowe: 1. Zasady procesowe dotyczące formy dokonywania czynności procesowych; 2. Pojęcie pisma procesowego; procesowego. III. Wymagania pism procesowych: 1. Ogólne wymagania pism procesowych; 2. Ogólne wymagania pism procesowych będących pierwszymi w sprawie; 3. Szczególne wymagania pism procesowych; 4. Sposoby sporządzania i wnoszenia pism procesowych; procesowych. IV. Wadliwości czynności procesowych procesowych braki pism procesowych: 1. Wadliwości czynności procesowych; 2. Systematyka następstw wadliwości czynności procesowych; 3. Prawnoprocesowe znaczenie wad czynności procesowych; 4. Braki pism procesowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7247-729-9
Postanowienia w postępowaniu procesowym; Postanowienia kończące postępowanie; Postanowienia zaskarżalne zażaleniem, niekończące postępowania w sprawie; Postanowienia niezaskarżalne zażaleniem; Wydanie i doręczenie postanowień; Wykonalność, skuteczności i prawomocność postanowień.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-369-0
Rozdział I. Charakterystyka postępowań odrębnych , Rozdział II. Postępowanie w sprawach małżeńskich oraz w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi , Rozdział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych , Rozdział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania , Rozdział V. Postępowanie w sprawach gospodarczych , Rozdział VI. Postępowanie nakazowe, Rozdział VII. Postępowanie upominawcze , Rozdział VIII. Elektroniczne postępowanie upominawcze , Rozdział IX. Postępowanie uproszczone , Rozdział X. Europejskie postępowanie w sprawach trans granicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-260-0
1. Wiadomości wstępne. 2. Zakres ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym. 3. Zasady naczelne postępowania cywilnego. 4. Podmioty postępowania cywilnego. 5. Przedmiot postępowania cywilnego. 6. Czynności procesowe. Koszty postępowania i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd. 7. Postępowanie w I instancji. 8. Orzeczenia sądowe. 9. Środki zaskarżenia. 10. Sądownictwo polubowne. 11. Postępowanie zabezpieczające. 12. Postępowanie egzekucyjne. 13. Międzynarodowe i europejskie prawo postępowania cywilnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-278-0570-6
1. Wiadomości wstępne. 2. Zakres ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym. 3. Zasady naczelne postępowania cywilnego. 4. Podmioty postępowania cywilnego. 5. Przedmiot postępowania cywilnego. 6. Czynności procesowe. Koszty postępowania i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd. 7. Postępowanie w I instancji. 8. Orzeczenia sądowe. 9. Środki zaskarżenia. 10. Postępowanie grupowe; 11. Sądownictwo polubowne. 12. Postępowanie zabezpieczające. 13. Postępowanie egzekucyjne. 14. Międzynarodowe i europejskie prawo postępowania cywilnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 7 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - XV, 387 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-573-0
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 8 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XVIII, 390 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-942-0
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 9 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXIV, 424 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-304-2
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 10 uaktual. i uzupełn. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 444 s. ; 23 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-797-2
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 7, czynności procesowe, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 15. Postępowanie zabezpieczające, 16. Postępowanie egzekucyjne, 17. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 18. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich unii europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzownych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, 19. Sad polubowny (arbitrażowy), 20. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 12 uaktual. i uzupełn. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 464 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-2049-6
1. Zagadnienia ogólne; 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania; 3. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki; 4. Podmioty postępowania cywilnego; 5. Koszty procesu; 6. Przedmiot procesu cywilnego; 7. Czynności procesowe; 8. Postępowanie przed sądami I instancji; 9. Dowody; 10. Orzeczenia; 11. Środki odwoławcze; 12. Postępowania odrębne; 12a. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym; 13. Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych; 14. Elektroniczne postępowanie upominawcze; 15. Postępowanie nieprocesowe; 16. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt; 17. Postępowanie zabezpieczające; 18. Postępowanie egzekucyjne; 19. Międzynarodowe postępowanie cywilne; 20. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugod zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego; 21. Sąd polubowny (arbitrażowy); 22. Postępowanie upadłościowe i naprawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 13 uaktual. i uzupełn. - Warszawa : C.H.Beck, 2012. - 465 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-3154-6
1. Zagadnienia ogólne; 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania; 3. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki; 4. Podmioty postępowania cywilnego; 5. Koszty procesu; 6. Przedmiot procesu cywilnego; 7. Czynności procesowe; 8. Postępowanie przed sądami I instancji; 9. Dowody; 10. Orzeczenia; 11. Środki odwoławcze; 12. Postępowania odrębne; 12a. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym; 13. Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych; 14. Elektroniczne postępowanie upominawcze; 15. Postępowanie nieprocesowe; 16. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt; 17. Postępowanie zabezpieczające; 18. Postępowanie egzekucyjne; 19. Międzynarodowe postępowanie cywilne; 20. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugod zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego; 21. Sąd polubowny (arbitrażowy); 22. Postępowanie upadłościowe i naprawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 14 uaktual. i uzupełn. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. - 457 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-6517-6
1. Zagadnienia ogólne; 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania; 3. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki; 4. Podmioty postępowania cywilnego; 5. Koszty procesu; 6. Przedmiot procesu cywilnego; 7. Czynności procesowe; 8. Postępowanie przed sądami I instancji; 9. Dowody; 10. Orzeczenia; 11. Środki odwoławcze; 12. Postępowania odrębne; 12a. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym; 13. Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych; 14. Elektroniczne postępowanie upominawcze; 15. Postępowanie nieprocesowe; 16. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt; 17. Postępowanie zabezpieczające; 18. Postępowanie egzekucyjne; 19. Międzynarodowe postępowanie cywilne; 20. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugod zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego; 21. Sąd polubowny (arbitrażowy); 22. Postępowanie upadłościowe i naprawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again