Form of Work
Książki
(5)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Borowiecki Ryszard
(1)
Chrościcki Zbigniew
(1)
Jeruszka Urszula (1952- )
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kwieciński Mirosław
(1)
Lichniak Irena
(1)
Turska Elżbieta
(1)
Wojdyło-Preisner Monika
(1)
Zawadzki Kamil
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Poradnictwo zawodowe
(3)
Doradcy zawodowi
(2)
Kariera
(2)
Poradnictwo
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Biura informacji gospodarczej
(1)
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Informatyka
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Kształcenie zawodowe
(1)
Logistyka
(1)
Mobilność zawodowa
(1)
Młodzież
(1)
NEET
(1)
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Rynek pracy
(1)
Spółka europejska
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Wybór zawodu
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(3)
Materiały pomocnicze
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Psychologia
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7251-606-5
Część I: Europejskie determinanty procesów integracji przepływu informacji. 1. Osobowy charakter europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych jako formy międzynarodowej współpracy przedsiębiorców. 2. Spółka europejska jako forma działalności gospodarczej Unii. 3. Modelowe reguły informowania i konsultacji pracowników spółki europejskiej ważnym narzędziem zarządzania w UE. 4. Systemy informatyczne w zarządzaniu a pozyskiwanie wiedzy w warunkach procesu globalizacji i integracji europejskiej. 5. Foresight i benchmarking jako narzędzia wywiadowcze wykorzystywane w kreowaniu polityki rozwoju regionów europejskich. 6. Wykorzystanie technologii informacji i komunikacji w samorządach. 7. Komunikacja w systemie nadzoru właścicielskiego. Część II: Bezpieczeństwo jako fundamentalny komponent współczesnego biznesu. 8. Społeczno-polityczne uwarunkowania współpracy subregionalnej na rzecz bezpieczeństwa. Przykład Polski. 9. Bezpieczeństwo informacji w handlu elektronicznym. 10 System wczesnego ostrzegania jako informacyjne wsparcie decyzji strategicznych. 11. Rezerwy jako narzędzie obrony przedsiębiorstwa przed zagrożeniem. 12. Zarządzanie sytuacją kryzysową na przykładzie napadu rabunkowego na bank. Część III: Rola informacji w wybranych dziedzinach praktyki gospodarczej. 13. Szczegółowe wymagania informacyjne w procesie strategic turnaround management. 14. Udział stanowisk pracy w procesach wiedzy - analiza, opis, źródła informacji. 15. Informacyjna funkcja kreowania wartości w procesie motywowania i oceny organów zarządzania przedsiębiorstwem. 16. Informacja księgowa i rynkowa w ocenie efektywności i kreowania wartości przedsiębiorstwa. 17. Problemy zarządzania informacją w sferze rynkowo zorientowanych działań logistycznych. 18. Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym. 19. Rola informacji w budowie bazy planistyczno-normatywnej controllingu strategicznego. 20. Rozciąganie łańcuchów wartości Biur Informacji Gospodarczej (BIG). 21. Gromadzenie informacji o kliencie warunkiem osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa usługowego. 22. System rezerwacyjny "Bookings" jako narzędzie zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie hotelarskim (na przykładzie Hotelu Elektor w Krakowie). 23. Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego i jego wpływ na konkurencyjność. 24. Informacji w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej. 25. Księgi wieczyste w systemie informacji o nieruchomościach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Euromanagement)
ISBN: 83-86890-27-4
Przedmowa; Wstęp; Konsulting-nowa dziedzina rozwoju; Konsultant skuteczny; Relacje konsultant - klient; Jak doradzać; Jak współpracować.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-673-8
Wprowadzenie; Rozdział 1. Od jednorazowego dopasowania do potrzeby ciągłego dopasowywania się Rozdział 2. Od kwalifikacji do kompetencji Rozdział 3. Nietradycyjne formy pracy – szansa czy zagrożenie? Rozdział 4. Od realizowania kariery w ramach jednej organizacji do realizowania kariery bez granic Rozdział 5. Od wartości organizacji do wartości własnych. Przesuwanie odpowiedzialności za karierę z organizacji na pracownika Rozdział 6. Kariera przedsiębiorcy – przedsiębiorczość w karierze Rozdział 7. Młodzi na rynku pracy – szanse i trudności realizowania kariery zawodowej Rozdział 8. Nowa rzeczywistość i nowe formy bezrobocia. Czy robot zabierze nam pracę? Rozdział 9. Za mało pracy, za dużo kwalifikacji. Niedozatrudnienie i przeedukowanie Rozdział 10. Od wyboru zawodu do konstrukcji kariery. Nowa rola poradnictwa zawodowego; Zakończenie; Post scriptum; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61125-01-3
O projekcie "Eurodoradca- gwarantem świadomego planowania kariery zawodowej"; 1. Doradztwo zawodowe w teorii i praktyce: Pośrednictwo i doradztwo zawodowe w teorii i praktyce; Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych; Determinanty rozwoju kapitału ludzkiego na polskim rynku pracy; Studia podyplomowe w kształceniu ustawicznym; Planowanie kariery przez młodzież; Decyzje zawodowe- teoretyczna i praktyczna wartość problemu; Metody badania i poprawy efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu. Próba oceny marnotrawstwa środków publicznych przez zaniechanie szerszego stosowania TUS i MZDiN; Rola i zadania doradcy zawodowego w świetle badań; 2. Studia przypadków: Praca zawodowa w systemie wartości młodzieży; Potrzeby młodzieży w zakresie informacji zawodowej na przykładzie Szkolnego Ośrodka kariery Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej; Podmiotowość nauczyciela a relacje z uczniami; Przygotowanie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania na rynku pracy; Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy na podstawie powiatu skarżyńskiego; Doradztwo zawodowe w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach; Rola i zadania doradcy zawodowego w PUP w Płocku; Rola centrum doradztwa zawodowego i wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie w zatrudnianiu na otwartym rynku pracy; Rola i zadania doradcy zawodowego w łagodzeniu skutków bezrobocia kobiet- na podstawie programu "Schody do kariery II"; Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku współfinansowana ze Sroków Europejskiego Funduszu Społecznego; Poczucie koherencji u osób długotrwale bezrobotnych, tracących praca oraz pracujących, które nie doświadczyły zagrożenia bezrobociem; Szkolenia refinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w Zakładach Doskonalenia Zawodowego w Katowicach- projekt "Azymut Praca"; Metody badania i poprawy efektywności szkolenia zawodowego w ZDZ; Wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na lokalnym rynku pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Turku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8180-525-4
Wstęp; Rozdział i. Podstawy doradztwa zawodowego 1.1. Doradztwo i poradnictwo zawodowe 1.2. Tradycyjne a współczesne podejście do doradztwa zawodowego 1.3. Zadania i role doradcy zawodowego Rozdział II. Doradztwo zawodowe dla młodzieży 2.1. Specyfika doradztwa zawodowego dla młodzieży 2.2. Przejścia między edukacją a pracą zawodową 2.3. Cele i zadania doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych 2.4. Przeedukowanie i nadmierne kwalifikacje 2.5. Doradztwo zawodowe dla młodzieży kształcącej się zawodowo 2.5.1. Uwarunkowania prowadzenia doradztwa zawodowego w szkołach kształcenia zawodowego 2.5.2. Dobre praktyki w zakresie współpracy szkół kształcenia zawodowego i PSZ 2.6. Percepcja szkolnego doradztwa zawodowego 2.7. Perspektywy doradztwa zawodowego dla młodzieży w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 Rozdział III. Doradztwo zawodowe w paradygmacie pozytywnym 3.1. Cele pozytywnego doradztwa zawodowego 3.2. Źródła koncepcji pozytywnego doradztwa zawodowego 3.2.1. Immanentna "pozytywność" doradztwa zawodowego 3.2.2. Zakotwiczenie PDZ w psychologii pozytywnej 3.3. Założenia pozytywnego doradztwa zawodowego 3.4. Pozytywna edukacja a pozytywne doradztwo zawodowe Rozdział IV. Obszary modelu pozytywnego doradztwa zawodowego SELF 4.1. Wprowadzenie 4.2. S -jak samodzielność i samoświadomość 4.3. E -jak elastyczność 4.4. L - jak lojalność wobec siebie 4.5. F - jak fokus na silnych stronach; Rekomendacje dla doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie wykorzystania modelu SELF; Literatura; Spis schematów i tabel; Załącznik; Zbiór caseow dotyczących współpracy szkół kształcenia zawodowego i publicznych służb zatrudnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
E-book
In basket
Zamieszczone w zeszycie artykuły, które są efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych w różnych ośrodkach akademickich, zawierają wiele ciekawych poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. W zgromadzonych tu publikacjach Czytelnik może znaleźć sporo oryginalnych ujęć teoretycznych dotyczących prawnych aspektów promocji zatrudnienia osób bezrobotnych, metod poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zasad i przepisów prawnych ochrony własności intelektualnej oraz kierunków rozwoju edukacji w zakresie ergonomii i ochrony środowiska w sektorze turystycznym i energetycznym. Głównym celem tej publikacji jest zebranie wybranych, ważniejszych elementów, które decydują o efektywnym i kreatywnym zarządzaniu zasobami materialnymi i niematerialnymi w przedsiębiorstwie. Zeszyt ten może posłużyć jako skrótowy, lecz pełen wnikliwych spostrzeżeń podręcznik i przewodnik po zagadnieniach produktywności, ergonomii oraz ochrony pracy. Problematyka zawarta w artykułach ergonomicznych została zaprezentowana na II Międzynarodowym Kongresie Ergonomii w Poznaniu w 2015 roku, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne i Politechnikę Poznańską. Teksty te są rezultatem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, jak również stanowią pokłosie ożywionej dyskusji odbywającej się w trakcie obrad Kongresu, prezentując wiele interesujących informacji. (...)
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again