Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(8)
Author
Gałkowska-Jakubik Maria
(1)
Glinka Beata
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Kamińska-Szmaj Irena
(1)
Konecki Krzysztof
(1)
Kwiatkowski Stanisław
(1)
Mielecka-Kubień Zofia
(1)
Olubiński Andrzej
(1)
Piotrowski Przemysław
(1)
Sztumski Janusz (1930- )
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Młodzież
(2)
Polska
(2)
Rodzina
(2)
Alkoholizm
(1)
Bednarski, Henryk
(1)
Bezrobocie
(1)
Centrum Badania Opinii Społecznej
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Demografia
(1)
Dziecko
(1)
Emerytura
(1)
Filozofia
(1)
Fromm, Erich (1900-1980)
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Język polski
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Kształcenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Napoje alkoholowe
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacja
(1)
Polityka
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postawy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Psychoanaliza
(1)
Publicystyka polska
(1)
Rola społeczna
(1)
Samotne matki
(1)
Społeczeństwo
(1)
Spożycie
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Subkultura
(1)
Szkolnictwo
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie
(1)
Zarządzanie
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-036-1
1. Spożycie napojów alkoholowych. 2. Picie alkoholu i jego konsekwencje. 3. Ekonometryczna analiza popytu na napoje alkoholowe. 4. Niektóre błędy nielosowe występujące przy określaniu poziomu spożycia alkoholu i sposoby ich ograniczania. 5. Możliwość wykorzystania rozkładu spożycia napojów alkoholowych do szacowania liczby osób pijących nadmiernie. 6. Szacowanie liczby alkoholików na podstawie wzoru E. M. Jellinka. 7. Problemy szacowania wielkości kosztów i strat spowodowanych nadużyciem alkoholu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 121)
ISBN: 978-83-7306-367-9
I. Postawy być i mieć- definicje. Koncepcje, elementy strukturalne: 1. Określenie pojecia "postawa"; 2. Wybrane koncepcje i postawy być i mieć; 3. Elementy strukturalne postaw być i mieć; II. Psychologiczne wymiary syndromu wzrostu i rozpadu: 1. Narcyzm vs miłość bliźniego obcej natury; 2. Symbioza vs niezależność i wolność; 3. Nekrofilia i biofilia według Ericha Fromma; III. Metodologiczne aspekty badań własnych: 1. Problem badawczy i hipotezy; 2. Charakterystyka badanej grupy; 3. Procedura i przebieg badań; 4. Charakterystyka zastosowanych metod; IV. Psychologiczne aspekty syndromu wzrostu i rozpadu: 1. Analiza syndromu wzrostu i rozpadu w świetle danych uzyskanych w kwestionariuszach; 2. Analiza syndromu wzrostu i rozpadu w świetle rysunków; 3. Elementy syndromu wzrostu i rozpadu a media; V. Postawy być i mieć a elementy składowe syndromu wzrostu i rozpadu: 1. Postawy być i mieć a elementy składowe syndromu wzrostu i rozpadu w świetle kwestionariuszy; 2. Postawy być i mieć a elementy składowe syndromu wzrostu i rozpadu w świetle testu projekcyjnego; 3. Grupy być i mieć a media; 4. Porównanie grup być i mieć
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7174-948-1
1. Społeczno-pedagogiczna problematyka roli społecznej 2. Główne orientacje badawcze nad rolą nauczyciela i ucznia 3. Metodologia i organizacja badań własnych 4. Psychospołeczne uwarunkowania pracy nauczycielskiej oraz roli ucznia 5. Wokół scenariusza roli 6. Wzory i wzorce osobowe nauczyciela i ucznia 7. Stosunki wychowawcze w klasie szkolnej 8. Wybrane wskaźniki efektywności roli nauczyciela i ucznia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Słowa na wolności / Irena Kamińska-Szmaj. - Wrocław : EUROPA Wydawnictwo, 2001. - 240 s. : il. ; 22 cm.
ISBN: 83-87977-72-1
1. Sierpień 1980 - kompromitacja nowomowy, 2. Rozmowy przy okrągłym stole - rok 1989, 3. Nowa gazeta na nowe czasy - " Gazeta Wyborcza ", 4. Donośny głos prawicy - " Gazeta Polska ", 5. Wulgaryzacja języka polityki - " Nie " Jerzego Uraban, 6. Spory publiczne po 1989 roku - o krzyże w Oświęcimiu, o antysemityzmie Polaków, 7. Wesołość na sali sejmowej - humor polityków, 8. Dwie kampanie prezydenckie, 9. Folklor polityczny, 10. Dowcip polityczny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89511-09-6
Zawiera: Refleksje i wspomnienia o Jubilacie: Bezcenny wkład w rozwój oświaty polskiej; Uczony, wychowawca młodzieży i działacz społeczny; Henryk Bednarski - nauczyciel akademicki i organizator życia naukowego; Szkoła rycka w lokalnej społeczności; Henryk Bednarski - nauczyciel akademicki; Moje trzy spotkania z profesorem Henrykiem Bednarskim; Редагог вiд бога э добротою вiд серця; Orędownik grabarzy i szkolnictwa niepublicznego; Kilka refleksji w 70-lecie urodzin prof. Henryka Bednarskiego i 15-lecie opublikowania raportu „Edukacja narodowym priorytetem”; Dorobek prof. Henryka Bednarskiego w nauce, dydaktyce i społecznym ruchu naukowym w okresie bydgoskim; Osobowość nietuzinkowa; Prof. Henryk Bednarski i Słowacja; Refleksja okolicznościowa; Wybitny uczony, człowiek o wysokiej kulturze osobistej; Prof. Henryk Bednarski - organizator Ministerstwa Edukacji Narodowej; „Człowiek prawy, który nie przestał być lewy”; Minister - Profesor - Rektor; Radomski etap działalności profesora Henryka Bednarskiego; W okresie PRL byli także ludzie wspaniali, wielce spolegliwi, a nade wszystko poważnie traktujący działalność naukową. Artykuły i rozprawy: Szkoła - główne ogniwo reformy systemu edukacji; Światopoglądowe rozterki ludzi Zachodu; Pedagog w formowaniu osobowości młodych ludzi; Kompetencje badawcze nauczycieli (zarys problemu); Uwagi o języku uczniowskim (na przykładzie nazw określających ucznia osiągającego dobre/mierne oceny); Władza i wiedza; Tożsamość wirtualna nie dla każdego - refleksja o człowieku w społeczeństwie informacyjnym; orientacje życiowe człowieka wobec pracy; O niektórych walorach osobowych efektywnego nauczyciela akademickiego; Funkcja wychowawcza konstytucji; Koncepcja siebie a właściwości samooceny seksualnej osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego; Globalization, Transition and Development Prospects; Przystosowanie społeczne pilotów wojskowych do środowiska służby; Zasługi prof. Zbigniewa Tyszki (1933-2003) dla lubelskiej socjologii rodziny; Rodzina polska w okresie transformacji w świetle niektórych danych statystycznych; Priorytety rozwoju edukacji na obszarach wiejskich; Z problematyki sprawiedliwości w oświacie; O stylach wychowywania; Geneza antysemityzmu i rola szkoły w jego zwalczaniu; Rozważania na temat szkolnictwa w Europie; Pedagogika i zdrowie młodzieży; Эмiни на риац працi i проблеми пiдготовки вировничого персоналу; Na drogach do definicji pracy; System ról w rodzinach wiejskich w Polsce lat osiemdziesiątych; Technologia informacyjna głównym narzędziem tworzącego się wielokulturowego społeczeństwa informacyjnego; Punkt widzenia czyli (SLH); Nurt anarchistyczny w III Rzeczypospolitej; Polityka edukacyjna Unii Europejskiej; Między głosowaniem a zaprzysiężeniem. Trudna droga George’a W. Busha do Białego Domu; Działalność kulturalno-oświatowa w PSZ w czasie II wojny światowej; Dramat bezradności i powinności alki; Współczesność a metafora drogi; Społeczeństwo obywatelskie w świetle Konstytucji RP; Żaden Polak tak nie pisał; Refleksje o pedagogice; Sytuacja szkolnictwa i nauczycielstwa polskiego po wybuchu II wojny światowej; Wychowanie w kontekście powinności rodzinnych, zawodowych i społecznych; Rodzinne uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych; Tradycyjne i współczesne koncepcje typów państw; Towaroznawstwo - nauka o jakości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88149-96-2
1. Subkultury młodzieżowe; 2. Specyfika okresu adolescencji; 3. Czynniki wpływające na przebieg procesu uspołecznienia; 4. Grupa społeczna. Charakterystyka wybranych procesów grupowych; 5. Subkultury młodzieżowe w Polsce 6. Szalikowcy - anatomia subkultury; 7. Oddziaływanie profilaktyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-55-3
Cz.I Rodziny w Polsce. Zagadnienia demograficzno-społeczne : 1. Zmiany stanu i struktury rodziny a przemiany procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002, 2.Warunki życia wybranych typów rodzin. CZ.II Problemy rodziny - wyzwaniem dla polityki rodzinnej ; 1. Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce, 2. Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, 3. Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w różnych fazach ich rozwoju. Cz.III Działania na rzecz rodzin w ramach poszczególnych polityk : 1. Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej, 2. Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, 3. Edukacja przez całe życie, 4. Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności, 5. System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce, 6. Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstania i funkcjonowania rodziny. Cz.IV Podmioty polityki rodzinnej : 1. Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, 2. Rola samorządu terytorialnego w polityce rodzinnej, 3. Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny, 4. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności i pomoc rodzinie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87876-42-9
Część I 1982-1990. Część II 1982-1990. Rok 1983. Rok 1984. 1985 rok. 1986 rok. 1987 rok. 1988 rok. 1989 rok. 1990 rok.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-991-4
1. Procesowe ujęcie organizacji. Interpretatywna socjologia organizacji i zarządzania, 2. Przedsiębiorczość i kultura w Polsce, 3. Przedsiębiorczość: cecha osób czy organizacji, 4. Władza w organizacji - problem badawczy, któego nie ma, 5. Polscy menedżerowie. "Temporalna" historia zbiorowości, 6. Organizacyjny dyskurs wiedzy i władzy, 7. Zmiany w postrzeganiu pracy i zawodu w latach 1986 i 2001 na przykładzie robotników Stoczni Szczecińskiej, 8. Polityka personalna polskich przedsiębiorstw przemysłowych, 9. Kultury i strategie płciowe a zachowania w organizacjach, 10. Sieciowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Polska - socjologia - od 1980 r (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again