Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Author
Czapka Mirosław
(2)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Bera Milena
(1)
Bogacz-Wojtanowska Ewa
(1)
Burceva Tetyana
(1)
Cwynar Andrzej
(1)
Cyz Katarzyna Emilia
(1)
Czyżewska Marta
(1)
Donets Oksana
(1)
Dziedzic Ewa
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Gajewska Paulina
(1)
Gawron Iwona
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grmanová Eva
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Haviernikova Katarína
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Horodyńska Małgorzata
(1)
Ivanová Eva
(1)
Janulek Piotr
(1)
Kantyka Jan
(1)
Kataev Dmitrij
(1)
Koišová Eva
(1)
Kordoš Marcel
(1)
Korenkiewicz Aleksandra
(1)
Kozak Marcin
(1)
Krzyszkowski Jerzy
(1)
Kulisz Victoria
(1)
Kędzierska-Szczepaniak Angelika
(1)
Lewicki Arkadiusz
(1)
Malátek Vojtěch
(1)
Marcineková Katarína
(1)
Masárová Jana
(1)
Mroczek Teresa
(1)
Pepchuk Sergei
(1)
Piskrzyńska Katarzyna
(1)
Prokopenko Tetyana
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Stajniak Maciej
(1)
Stankiewicz-Mróz Anna
(1)
Sujová Andrea
(1)
Suska Justyna
(1)
Szeliga Małgorzata
(1)
Szopik-Depczyńska Katarzyna
(1)
Widera Wiktor
(1)
Widera Zbigniew
(1)
Zioło Katarzyna
(1)
Zrałek Maria
(1)
Čemerková Šárka
(1)
Świeszczak Katarzyna
(1)
Świeszczak Marika
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Opieka społeczna
(6)
Bezrobocie
(2)
Polityka społeczna
(2)
Praca
(2)
Zarządzanie
(2)
Budżety terenowe
(1)
Czas pracy
(1)
Dialog społeczny
(1)
Gospodarka
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kadry
(1)
Kluby pracy
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Organizacje
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Polska
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Płaca
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Telepraca
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(2)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926400-0-4
1. Znaczenie organizacji i zarządzania w pomocy społecznej: Współczesne tendencje w pomocy społecznej; Zasady funkcjonowania systemu pomocy społecznej; Możliwości i ograniczenia w zastosowaniu teorii organizacji i zarządzania w pomocy społecznej; 2. Podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania: Definicja pojęcia menedżeryzmu; Przegląd podstawowych teorii menedżeryzmu; 3. Umiejętności menedżerskie: Zarządzanie sobą; Zarządzanie innymi; Zarządzanie grupą; 4. Kontakty zewnętrzne- Promocja organizacji socjalnej: Public relations jako funkcja zarządzania; Środki public relations i ich wykorzystanie; Program public relations; 5. Zasoby ludzkie w pomocy społecznej: Rekrutacja i selekcja pracowników; Szkolenia pracowników; Superwizja; 6. Ewaluacja w pomocy społecznej i pracy socjalnej: Pojęcia i rodzaje ewaluacji; Etapy ewaluacji; Modele ewaluacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-47-2
Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa wspierającego pracę (workfare state); Wzrost zatrudnienia warunkiem optymalizacji sfery socjalnej; Elastyczność polskiego rynku pracy; Zatrudnienie Polaków na zachodzie Europy i jego perspektywy po wstąpieniu Polski do UE; Uczenie (się0 - rozwijanie umiejętności - praca (w perspektywie rozwoju GOW i procesów integracyjnych); Telepraca i teleedukacja w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce; Polskie przedsiębiorstwa wobec społecznych wyzwań okresu transformacji i akcesji do Unii Europejskiej; Czas pracy w warunkach integracji; Praca i płace w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji; Wynagrodzenia w nowej gospodarce; Wykorzystanie doświadczeń UE w kształtowaniu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych w Polsce; Wpływ integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi; Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów UE; Trójstronna komisja: dialog społeczny i legitymizacja; Ustrój społeczny zakładu pracy w świetle dokumentów partycypacyjnych Unii Europejskiej; Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami unijnymi; Odpowiednie zabezpieczenia emerytalne - warunki i możliwości realizacji; Świadczenia społeczne zakładów pracy: zanik czy nowe formy? Regulacje i procesy; Stare i nowe funkcje pomocy społecznej; Polityka rodzinna w perspektywie integracji europejskiej; Bezrobocie a rodzina; Uwarunkowania realizacji funkcji wychowawczej rodziny. Rodzina polska wobec nowych wyzwań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / red. Magdalena Goik ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; 3)
ISBN: 83-88587-57-9
1.Aksjologiczne aspekty pracy w ujęciu Jana Pawła II, 2.Psychologiczno-pedagogiczne aspekty środowiska pracy, 3.Przedmiot zainteresowań i problematyka psychologii pracy, 4.Przedmiot zainteresowań i problematyka pedagogiki pracy - ujęcie teoretyczne i pragmatyczne, 5.Praca w aspekcie socjologicznym-wybrane zagadnienia adaptacji społeczno-zawodowej, 6.Zarządzanie jakością w pracy socjalnej, 7.Psychopedagogiczne oraz osobowościowe uwarunkowania środowiska pracy nauczyciela, 8.Praca szkoleniowa z kobiecą drużyną sportową w świetle psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych badań nad środowiskiem pracy, 9.Idea, powstanie i działalność Klubów Pracy, 10.Historyczne doświadczenia organizowania się środowiska robotniczego na Górnym Śląsku przełomu XIX i XX wieku na przykładzie analizy treści "Pracy"- organu Związku Wzajemnej Pomocy Robotników Górnośląskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie w Sektorze Publicznym / red. Grażyna Prawelska-Skrzypek ; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-233-2129-9
1. Organizacje pozarządowe - perspektywa ogólna, 2. Organizacje pozarządowe w Polsce, 3. Stowarzyszenie jako forma organizacji pozarządowej - perspektywa socjologiczna, prawna i organizacyjna, 4. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, 5. Zarządzanie krakowskimi stowarzyszeniami - wyniki badań empirycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-81-9
1.Uwarunkowania polityki społecznej państwa i samorządu terytorialnego; 2. Regionalne i lokalne aspekty rozwoju społecznego; 3. Diagnozowanie socjalne na szczeblu lokalnym na przykładzie środowiska radomskiego- od diagnozy ku strategii; 4. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 5. Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego; 6. Instytucje rynku pracy wspierające samorząd terytorialny w zakresie kreowania lokalnego i regionalnego rynku pracy; 7. Polityka mieszkaniowa samorządu terytorialnego; 8. Ochrona zdrowia w działaniach samorządu terytorialnego; 9. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego; 10. Zadania samorządu terytorialnego na rzecz pełnej integracji osób niepełnosprawnych; 11. Polityka kulturalna; 12. Organizacje pozarządowe- partner samorządu, teoria, praktyka, przyszłość; 13. Elektroniczny wymiar usług publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89032-12-6
1. o potrzebie nowego zarządzania pomocą społeczną; 2. Usługi socjalne użyteczności publicznej- próba zakreślenia obszaru pojęciowego; 3. Przygotowanie do pokonywania obciążenia zawodowego w ramach studiów pracowników socjalnych; 4. Polski system kształcenia zawodowego dla sektora pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki długoterminowej; 5. Pracownik socjalny pracownikiem wiedzy; 6. Przyszłość pracy socjalnej; 7. Podstawy modelu profesjonalnej pracy socjalnej i systemu kształcenia kadr do zawodu. Kierunki i bariery modernizacji; 8. Kulturowe uwarunkowania zarządzania organizacjami pomocy społecznej; 9. Kariera zawodowa kobiet- menedżerek; 10. Zarządzanie w procesie społeczno-gospodarczym- rola przedsiębiorcy; 11. Praca socjalna w Republice Czeskiej- perspektywy i dylematy edukacji i praktyki; 12. Rekrutacja pracowników socjalnych; 13. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym- wybrane aspekty; 14. Zarządzanie usługami opiekuńczo-medycznymi a jakość sprawowanej opieki; 15. Zarządzanie pomocą społeczną w Chorzowie; 16. Pomoc społeczna dla osób starszych- aspekt praktyczny na przykładzie miasta Chorzów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ISSN 1899-8658 ; Tom XVII Zeszyt 4/2016)
Problem finansowania innowacyjnych projektów. Działalność przedsiębiorstw sektora transportowego w Polsce wschodnie; Wybrane aspekty doboru pracowników na wolne stanowiska pracy w instytucjach integracji i pomocy społecznej; Wpływ motywowania pracowników na efektywność pracy w przedsiębiorstwie; Wykorzystanie coachingu dla poprawy kwalifikacji młodych inżynierów i poprawy wizerunku firmy; Wpływ wytwarzania zapasów bezpieczeństwa na zasoby ludzkie w firmach produkcyjnych; Model flexicurity a społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR); Przedsiębiorcze zarządzanie samorządem terytorialnym; Badanie czynników wzrostu przedsiębiorczości z wykorzystaniem sieci Bayesa i globalnych danych; Internet a sukces finansowy przedsiębiorstwa wirtualnego; Stereotypy odnoszące się do warunków dla biznesu w Ameryce Łacińskiej - wyniki badań własnych wśród polskiego i czeskiego społeczeństwa; The issues risk management in the case of cluster cooperation; Kaizen written in Katakana. The creation of quality-focused Culture of contemporary Organizations; Potencjał rozwoju działalności gospodarczej przez podmiot ekonomii społecznej na przykładzie regionu częstochowskiego; Funkcjonowanie organizacji pozarządowych a motywacje ich uczestników; Aspekty formalnoprawne realizacji projektów finansowych ze środków UE; Innowacyjność we współczesnej gospodarce Polski a niewykorzystany potencjał współpracy nauki z biznesem; Otwarte innowacje a projektowanie modeli biznesu; Psychospołeczne uwarunkowania zaangażowania konsumentów w grywalizację; Product’s elements and the satisfaction of the customer’s needs in the hospitality sector; Budowanie trwałej lojalności klienta w branzy e-commerce - przegląd literatury; Wpływ visual merchandisingu na decyzje zakupowe klientów; Insurance market of the Visegrad Group countries in the context of regional economies; Development of insurance market in Slovak Republic and Czech Republic; Project management in class organizational and technological systems; The Assignment of Starting Points within Management of Change; Optimal use of resources, as a constituent of ecologically-economic enterprise development.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Opieka społeczna - zarządzanie (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again