Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(9)
Author
Orłowska Małgorzata
(2)
Blanc Beradette
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Karbowska Grażyna
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
Kruszewski Tomasz
(1)
Lesimple Françoise
(1)
Malinowski Ludwik
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa
(1)
Pascal Henri
(1)
Robertis Cristina de
(1)
Sztur-Jaworska Barbara
(1)
Tarkowska Elżbieta
(1)
Topińska Irena
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Opieka społeczna
(8)
Pracownicy socjalni
(3)
Polityka społeczna
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Asystenci rodzin
(1)
Biblioterapia
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecko
(1)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kraków)
(1)
Młodzież
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Opieka społeczna a bezrobocie
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Rynek pracy
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Ubóstwo
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 86-89163-17-9
Część I: Teoretyczne ujęcie problematyki socjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 1. Dzieci "skazane" na dom dziecka. 2. Specyfika funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych na gruncie polskim. 3. Biblioterapia i jej możliwości oddziaływania na proces socjalizacji. Część II: Eksperyment biblioterapeutyczny. Próba uzupełnienia programów wychowawczych w całonocnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 1. Metodologia badań własnych. 2. Badania przygotowawcze. 3. Badania główne. Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-918100-4-6
1. Istota ewaluacji: Historyczne źródła i czynniki rozwoju ewaluacji; 2. Zagadnienia terminologiczne; 3. Typologie ewaluacji; 4. Kryteria ewaluacji; 5. Ewaluacja jako proces; 6. Standardy ewaluacji; 2. Metodyka ewaluacji- wybrane aspekty: Planowanie ewaluacji; Metody zbierania danych- obserwacja, analiza dokumentów, wywiady socjologiczne; Schematy badań- partycypacyjne badania w działaniu, metody eksperymentalne i quasi-eksperymentalne; Metody oceniania; 3. Zastosowania praktyczne- przykłady: Ewaluacja w programach i projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Ewaluacja projektów- przykłady; Ewaluacja w pracy z indywidualnym przypadkiem; Ewaluacja w środowisku lokalnym- przykłady badań; Ewaluacja instytucji- przykłady.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
ISBN: 83-7164-109-5
1. Rozwój metody pracy służb społecznych we Francji; 2. Nauki humanistyczne i praca socjalna; 3. Metodyka działania w pracy socjalnej; 4. Analiza sytuacji; 5. Ocena; 6. Umowa z podopiecznym/klientem; 7. Działanie w pracy socjalnej- wprowadzenie do metodycznego działania socjalnego; 8. Metodyczne działanie bezpośrednie; 9. Metodyczne działania pośrednie; 10. Metodyczne działania na poziomie instytucji społecznych; 11. Zakończenie metodycznego działania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-146757-7
Cz. I Podstawy epistemologiczne, ontologiczne i aksjologiczne dyscypliny oraz kategorie pojęciowe pedagogiki społecznej: 1. Wprowadzenie w problematykę - wymiary pedagogiki społecznej (humanistyczny, społeczno-kulturowy, aksjologiczny), 2. Środowisko życia i jego przetwarzania w toku pracy społecznej, 3. Kategoria działania społecznego w pedagogice społecznej - sens i znaczenie działania społecznego, 4. Wymiar profilaktyczny działania pedagoga społecznego, 5. Pomoc w rozwoju, towarzyszenie społeczne, próg zagrożenia - wymiar profilaktyczny, 6. Konteksty metodologiczne, 7. Konteksty historyczne i porównawcze. Cz. II Podejścia teoretyczne, aksjologiczne i metodyczne orientacji działania pedagoga społecznego: 8. Ramy działania społecznego pedagoga społecznego i ich tworzenie, 9. Podejścia (teoretyczne) do działania w polu pracy społecznej, 10. Wybrane kwestie społeczne a praktyka działania społecznego, 11. Pedagogika społeczna i praca socjalna - wielkość perspektyw i rozwiązań, 12. Modele pracy socjalnej/społecznej i ich źródła teoretyczne oraz implikacje dla praktyki społecznej, 13. Etyczne aspekty działania społecznego, 14. Kultura profesjonalnego działania pedagoga społecznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Profesjonalny Pracownik Socjalny ; 9)
ISBN: 978-83-7164-745-1
Zawiera: Wstęp. 1. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jako model pracy asystenta rodziny: 1.1. Upowszechnienie PSR w pracy terapeutycznej i socjalnej z rodziną; 1.2. Główne idee, inspiracje i założenia PSR; 1.3. Dostosowanie modelu PSR do pracy w instytucji biurokratycznej; 1.4. Metody PSR; 1.5. Prowadzenie spotkania rodzinnego; 1.6. Zastosowanie modelu PSR w pracy z rodziną szczególnie trudnych sytuacjach; 1.7. Budowanie rozwiązań w kierowaniu zespołem asystentów. 2. Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy asystentów rodziny w Polsce: 2.1. Metodologia badań własnych; 2.2. Implementacja koncepcji budowania rozwiązań do pracy asystenta rodziny; 2.3. Opinie osób szkolonych do realizacji asystentury i ją wykonujących na temat użyteczności modelu PSR w ich pracy z klientami; 2.4. Opinie klientów na temat metodycznego działania asystentów; 2.5. Deklaracje asystentów rodziny na temat respektowania zasad i stosowania metod PSR; 2.6. Faktyczne zastosowanie modelu PSR w pracy asystenta rodziny; 2.7. Możliwości zastosowania PSR w ośrodku pomocy społecznej. 3. Przykłady działań w zakresie asystentury rodzin z wykorzystaniem modelu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach: 3.1. Wykorzystanie elementów PSR w pracy częstochowskiego asystenta rodziny; 3.2. Praca na zasobach i poszukiwanie rozwiązań w realizacji sosnowieckiej asystentury rodziny w ramach projektu systemowego; 3.3. Plan pracy z rodziną oraz jego realizacja; 3.4. Użycie PSR w pracy zespołów interdyscyplinarnych. Podsumowanie wyników badań. Zakończenie. Bibliografia. Aneksy (wraz z ich spisem).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek.)
ISBN: 978-83-63955-00-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86770-76-7
Cz.1 Geneza opieki socjalnej w Drugiej Rzeczypospolitej; Postrzegane i niepostrzegane funkcje wyższego kształcenia pracowników socjalnych; Problemy kształcenia pracowników socjalnych. Cz.2 Praca socjalna w poszukiwaniu skutecznych metod; Funkcjonowanie osobowości ludzi skrajnie prospołecznych; Opiekuństwo i etyka; Orientacje na wartości studentów pedagogiki (potencjalnych pracowników specjalnych). Cz.3 Bezdomni z wyboru a praca socjalna; Grupy ryzyka społecznego jako obiekt działań pracy socjalnej (wybrane przykłady zagraniczne); Praca socjalna z niewidomymi; Przemoc w rodzinie jako obszar zainteresowania pracy socjalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88149-25-3
Kształcenie do pracy socjalnej w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: Kształcenie pracowników socjalnych w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem WSPS; Uwagi Marii Grzegorzewskiej o potrzebie kształcenia pracowników socjalnych; Istota pracy socjalnej - wybrane problemy: Modele pracy socjalnej i profesje społeczne; Pomocniczość w pracy socjalnej. dylemat Samarytanina; Rola pracownika socjalnego w aktywizacji sił społecznych środowiska; Jakiej etyki potrzebujemy; Metody, techniki i narzędzia - odniesienie teoretyczne: Znaczenie biografii i autobiografii w postępowaniu zawodowym pracownika socjalnego; Znajomość prawa jako narzędzie pracownika socjalnego w niesieniu pomocy podopiecznym; Socjalizacja w pedagogice opiekuńczej; Metoda środowiskowa w ujęciu polskich i zagranicznych teoretyków pracy socjalnej; Obserwacja uczestnicząca i wywiad niestrukturalizowany w pracy socjalnej; Wsparcie społeczne jako priorytetowe działanie humanitarno-profilaktyczne; Kazuistyka pedagogiczna i potrzeby jej rozwoju; Metody, techniki i narzędzia - odniesienia praktyczne: Zagraniczne doświadczenia w koordynacji pracy socjalnej w środowisku; O potrzebie kształcenia rodziców dzieci ciężko poszkodowanych przez los; Rodzina w opiece nad niepełnosprawnym i przewlekle chorym człowiekiem, Specyfika pracy socjalnej z ludźmi niewidomymi, Podmiotowość kobiet w obszarze wiedzy pracownika socjalnego, Rodziny niewydolne wychowawczo i ich dzieci - nowy paradygmat pracy socjalnej; Sposoby rozwiązywania problemu bezdomności w rejonach o podwyższonej stopie bezrobocia; Udział pracowników socjlanych w kształtowaniu i działaniu grup spotkaniowych dla ofiar przmoy; Wpływ ubóstwa na funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym; Środowisko mieszkalne dorosłych osób upośledzonych jako forma rewalidacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Opieka społeczna - metody (hasło przedmiotowe)
Authority data
Opieka społeczna - metody - Francja (hasło przedmiotowe)
Authority data
Opieka społeczna - badanie - metody (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again