Form of Work
Książki
(56)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Status
only on-site
(45)
available
(25)
unavailable
(4)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia
(47)
Author
Grabiec Olimpia (1975- )
(5)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(3)
Smolarek Małgorzata
(3)
Zasępa Piotr
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Bakonyi Jadwiga
(2)
Bąk Dariusz
(2)
Chodyński Andrzej
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Gasparski Wojciech
(2)
Huczek Marian
(2)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(2)
Jędrejek Grzegorz
(2)
Lewicka-Strzałecka Anna
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Rok Bolesław
(2)
Sikołowska Julita
(2)
Sipa Monika
(2)
Sitek Marcin
(2)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(2)
Adamczyk Jadwiga
(1)
Antonów Kamil
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Balina Rafał
(1)
Baran Beata
(1)
Baran Krzysztof W
(1)
Baran Krzysztof Wojciech
(1)
Bernatt Maciej
(1)
Berniak-Woźny Justyna
(1)
Bonikowska Małgorzata
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Buczkowski Bogdan
(1)
Budzyński Wojciech (nauki ekonomiczne)
(1)
Buglewicz Ksenia
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Celary Ireneusz
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cichy Diana
(1)
Cierpioł Adrian
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Czubała Anna
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Dorożyński Tomasz
(1)
Duczmal Wojciech
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Dudzik-Lewicka Irena
(1)
Dörre-Kolasa Dominika
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Gabrusewicz Tomasz
(1)
Gajewska Paulina
(1)
Gola Jan
(1)
Gorzeń-Mitka Iwona
(1)
Gracz Leszek
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Gruszczyńska-Malec Grażyna
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Góral Zbigniew
(1)
Henriques Adrian
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Idasz-Balina Marta
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Jegorow Dorota
(1)
Jonas Agata
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kajstura Maciej
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kamińska Barbara
(1)
Kapuścik Edyta
(1)
Kassay Štefan
(1)
Kaźmierczak Magdalena
(1)
Kempa Ewa
(1)
Klimczok Monika
(1)
Klimek Jan
(1)
Kocowski Tadeusz
(1)
Kopeć Katarzyna Dorota
(1)
Korenik Dorota
(1)
Korpus Joanna
(1)
Kostera Monika
(1)
Kotelska Jolanta
(1)
Kowalczyk Jerzy
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Kraczala Madalena
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Krakowczyková Mariola
(1)
Krasodomska Joanna
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Król Karol
(1)
Kucęba Robert
(1)
Kuna-Marszałek Anetta
(1)
Kuraszko Iwona
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Lebioda Gabriel
(1)
Lemańska-Majdzik Anna
(1)
Lewandowicz-Machnikowska Monika
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Year
2010 - 2019
(42)
2000 - 2009
(21)
Country
Poland
(63)
Language
Polish
(62)
English
(1)
Subject
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(39)
Przedsiębiorstwo
(9)
Innowacje
(6)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(6)
Zarządzanie
(6)
Etyka biznesu
(5)
Motywacja pracy
(5)
Menedżerowie
(4)
Nieruchomości
(4)
Zarządzanie wiedzą
(4)
Emerytura
(3)
Kadry
(3)
Konkurencja
(3)
Odpowiedzialność karna
(3)
Odpowiedzialność moralna
(3)
Patologia społeczna
(3)
Praca czasowa
(3)
Prawo pracy
(3)
Przywództwo
(3)
Płaca
(3)
Szkodliwość społeczna czynu
(3)
Banki
(2)
Czas pracy
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Kapitał społeczny
(2)
Klastry (ekon.)
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Odpowiedzialność cywilna
(2)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(2)
Odpowiedzialność społeczna*
(2)
Organizacja
(2)
Polityka społeczna
(2)
Praca młodocianych
(2)
Pracodawcy
(2)
Prawo cywilne procesowe
(2)
Prawo karne
(2)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(2)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(2)
Przestępstwo
(2)
Prześladowanie w miejscu pracy
(2)
Renta rodzinna
(2)
Renty
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Satysfakcja zawodowa
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Ubezpieczenia chorobowe
(2)
Ubezpieczenia od wypadków
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Umowa o pracę
(2)
Urlopy
(2)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(2)
Zarządzanie projektami
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Zbiorowe stosunki pracy
(2)
Związki zawodowe
(2)
Łańcuch dostaw
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Controlling
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Ekologia
(1)
Ekorozwój
(1)
Etyka
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Eutanazja
(1)
Finanse
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Grupy nacisku
(1)
Grupy społeczne
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Holdingi
(1)
Hotelarstwo
(1)
IKEA
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kara śmierci
(1)
Kara śmierci -- teologia -- chrześcijaństwo
(1)
Subject: place
Cypr
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
Podręcznik
(1)
76 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-18-1
1. Zasady i instytucje indywidualnego prawa pracy: Prawo pracy jako wartość uniwersalna; Zasady równości i niedyskryminacji jako podstawa orzekania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; Ochrona przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją we względu na religię oraz przekonania w prawie wspólnotowym oraz prawie polskim; Do dyskusji o definiowaniu nietypowych form zatrudnienia; Kary z tytułu pracowniczej odpowiedzialności porządkowej; Konstrukcja prawna normy i wymiaru czasu pracy; 2. Pragmatyczne stosunki zatrudnienia: Stosunki pracy w służbie cywilnej- wnioski de lege ferenda i postulaty de lege ferenda na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; Ograniczenia szeroko pojętej aktywności zawodowej osób zajmujących stanowisko sekretarza jednostki samorządu terytorialnego; O odpowiedzialności pracowniczej pracowników samorządowych w związku z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.; Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa a inne rodzaje odpowiedzialności; 3. Z zagadnień zbiorowego prawa pracy: O zakresie podmiotowym zbiorowego prawa pracy de lege ferenda i de lege lata; Normy kolizyjne zbiorowego prawa pracy; Uprawnienia sędziów sądów powszechnych do zrzeszania się w związkach zawodowych; Dopuszczalność zwolnienia się z postanowień ponadzakładowego układu zbiorowego pracy przez pracodawców indywidualnych; Obowiązek złożenia pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej; Pozycja prawna Państwowej Inspekcji Pracy w sporze zbiorowym; 4. Z zagadnień polityki społeczne: Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej- w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań; Społeczna odpowiedzialność biznesu, empatia, altruizm- wyrafinowane narzędzie marketingu czy socjotechnika; Umowa jako forma współdziałania administracji z adresatem działania na przykładzie pomocy społecznej; Z kart historii: Administrowanie pracą przymusową w Rosji radzieckiej i ZSRR
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. Spis treści
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16890-2
1. Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu; 2. Audyt etyczny organizacji; 3. Bogactwo i ubóstwo jako problem etyczny; 4. Etos ludzi i instytucji biznesu; 5. Etyczne aspekty działań marketingowych; 6. Etyka biznesu; 7. Etyka biznesu w warunkach globalizacji; 8. Etyka ekonomii; 9. Etyka gospodarcza; 10. Etyka powinności- deontologizm; 11. Etyka pożytku- utylitaryzm; 12. Etyka w komunikowaniu społecznym przedsiębiorstwa; 13. Etyka w public relations; 14. Etyka w sferze finansów; 15. Fuzje i przejęcia- analiza etyczna; 16. Geneza etyki działalności gospodarczej; 17. Infrastruktura etyczna biznesu; 18. Kodeksy i programy etyczne; 19. Konflikt interesów; 20. Konsumenci: prawa i obowiązki; 21. Korupcja; 22. Ład korporacyjny; 23. Menedżer- deontologia zawodu; 24. Oceny i decyzje moralne; 25. Odpowiedzialność wobec pracowników; 26. Podstawy odpowiedzialnej konkurencyjności; 27. Polskie tradycje etyki życia gospodarczego; 28. Raportowanie i ocena społecznej odpowiedzialności; 29. Religia i biznes; 30. Społeczna odpowiedzialność biznesu; 31. Standardy odpowiedzialnego inwestowania; 32. Teoria cnót; 33. Teorie oraz dylematy etyczne i prakseologiczne; 34. Trwały i zróżnicowany rozwój; 35. Umowa społeczna; 36. Whistleblowing; 37. Zasada podwójnego skutki w działalności gospodarczej; 38. Zaufanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16890-2
1. Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu; 2. Audyt etyczny organizacji; 3. Bogactwo i ubóstwo jako problem etyczny; 4. Etos ludzi i instytucji biznesu; 5. Etyczne aspekty działań marketingowych; 6. Etyka biznesu; 7. Etyka biznesu w warunkach globalizacji; 8. Etyka ekonomii; 9. Etyka gospodarcza; 10. Etyka powinności- deontologizm; 11. Etyka pożytku- utylitaryzm; 12. Etyka w komunikowaniu społecznym przedsiębiorstwa; 13. Etyka w public relations; 14. Etyka w sferze finansów; 15. Fuzje i przejęcia- analiza etyczna; 16. Geneza etyki działalności gospodarczej; 17. Infrastruktura etyczna biznesu; 18. Kodeksy i programy etyczne; 19. Konflikt interesów; 20. Konsumenci: prawa i obowiązki; 21. Korupcja; 22. Ład korporacyjny; 23. Menedżer- deontologia zawodu; 24. Oceny i decyzje moralne; 25. Odpowiedzialność wobec pracowników; 26. Podstawy odpowiedzialnej konkurencyjności; 27. Polskie tradycje etyki życia gospodarczego; 28. Raportowanie i ocena społecznej odpowiedzialności; 29. Religia i biznes; 30. Społeczna odpowiedzialność biznesu; 31. Standardy odpowiedzialnego inwestowania; 32. Teoria cnót; 33. Teorie oraz dylematy etyczne i prakseologiczne; 34. Trwały i zróżnicowany rozwój; 35. Umowa społeczna; 36. Whistleblowing; 37. Zasada podwójnego skutki w działalności gospodarczej; 38. Zaufanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3844-8
1. Społeczny wymiar działalności biznesowej; 2. Odpowiedzialność społeczna w ujeciu strategicznym; 3. Rola interesariuszy w społecznej odpowiedzialności; 4. Właściciele i pracownicy jako kluczowe interesariusze przedsiębiorstwa; 5. Doskonalenie relacji społecznych; 6. Przykłady międzynarodowych inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8030-139-9
Zawiera: Wstęp. Społeczna odpowiedzialność biznesu – między innowacją, kreacją i przedsiębiorczością. Społeczna odpowiedzialność biznesu a innowacyjność. Otwarte innowacje w służbie społeczeństwu. Społeczna odpowiedzialność nowych technologii i big data. Innowacyjne modele biznesowe oparte na CSR. Znaczenie innowacyjnej kultury organizacyjnej dla CSR. HRM a CSR– innowacyjne praktyki zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-924-9
I. Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw: 1. Główne czynniki zmian w upowszechnianiu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu; 2. Geneza i pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu; 2.1. Definiowanie społecznej odpowiedzialności w środowisku; akademickim; 2.2. Definiowanie społecznej odpowiedzialności przez organizacje międzynarodowe; 3. Modele społecznej odpowiedzialności. II. Zarządzanie społecznie odpowiedzialne w sektorze PMMŚ: 1. Specyfika funkcjonalna i zarządcza przedsiębiorstw sektora PMMŚ; 2. Istota zarządzania społecznie odpowiedzialnego w PMMŚ; 3. Zarządzanie społecznie odpowiedzialne w ujęciu procesowym; 3.1. Obszary społecznej odpowiedzialności; 3.2. Teoria interesariuszy: zarządzanie zgodne z CSR w kontekście "wielorakich aktorów"; 3.3. Systemowe podejście do zarządzania zgodnego z CSR. III. Identyfikacja czynników determinujących zarządzanie społecznie odpowiedzialne w sektorze PMMŚ oraz perspektywy badawcze: 1. Czynniki wpływające na zarządzanie społecznie odpowiedzialne w PMMŚ; 1.1. Czynniki zewnętrzne wpływające na zarządzanie społecznie odpowiedzialne; 1.2. Czynniki wewnętrzne wpływające na zarządzanie społecznie odpowiedzialne; 2. Stan dotychczasowych badań na temat CSR w sektorze PMMŚ na świecie; 3. Polski dorobek w zakresie badań na temat CSR w sektorze PMMŚ. IV. Metodyka badań empirycznych: 1. Cel oraz zakres badań empirycznych; 2. Charakterystyka badania przygotowawczego; 3. Charakterystyka badania właściwego; 4. Przetwarzanie i analiza danych; 5. Charakterystyka badanej zbiorowości. V. Ocena czynników wpływających na zarządzanie społecznie odpowiedzialne w badanych przedsiębiorstwach: 1. Koncepcja CSR w badanych przedsiębiorstwach; 1.1. Znajomość pojęcia CSR oraz sposoby jego definiowania przez PMMŚ; 1.2. Ocena ważności i charakter przesłanek wdrażania CSR w badanych przedsiębiorstwach; 1.3. Podejmowane działania w obszarach CSR w badanym sektorze przedsiębiorstw; 2. Czynniki wpływające na zarządzanie społecznie odpowiedzialne według badanych przedsiębiorstw; 2.1. Analiza i ocena czynników zewnętrznych determinujących zarządzanie społecznie odpowiedzialne według badanych przedsiębiorstw; 2.2. Analiza i ocena czynników wewnętrznych determinujących zarządzanie społecznie odpowiedzialne według badanych przedsiębiorstw; 3. Eksploracyjna analiza czynnikowa determinant zarządzania społecznie odpowiedzialnego w badanym sektorze PMMŚ; 4. Analiza współzależności między czynnikami wpływającymi na zarządzanie społecznie odpowiedzialne a wybranymi cechami; 5. Analiza współzależności między wdrożonymi znormalizowanymi systemami zarządzania a zaangażowaniem organizacji w inicjatywy CSR; 6. Korzyści wynikające z realizacji CSR w badanych przedsiębiorstwach. VI. Doskonalenie zarządzania społecznie odpowiedzialnego w sektorze PMMŚ: 1. Ocena podstawowych obszarów CSR przez badany segment PMMŚ; 2. Wnioski z przeprowadzonych badań; 3. Kierunki doskonalenia procesu zarządzania społecznie odpowiedzialnego w PMMŚ oraz nowe wyzwania badawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
W niniejszym numerze czasopisma znalazły się przede wszystkim artykuły związane z obszarem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Otwiera go tekst Joanny Michalczyk poświęcony bezpieczeństwu żywności i wpływowi na nie procesów globalizacji. Zjawiska mające swoje źródło w globalnej gospodarce analizują również autorki kolejnych tekstów traktujących o przepływach kapitałowych w czasie kryzysu oraz handlu międzynarodowym i transmisji zjawisk recesyjnych. Następne dwa artykuły poruszają problemy związane z europejską integracją walutową – dotyczące trudności polskiej drogi do euro oraz doświadczeń Estonii w tym zakresie. Z kolei Magdalena Kinga Stawicka w swoim opracowaniu na temat działalności przedsiębiorstw międzynarodowych charakteryzuje znaczenie w tym kontekście produkcji na zlecenie oraz usług outsourcingowych. W ostatnich trzech tekstach w mniejszym stopniu uwypuklony jest wymiar międzynarodowy. Piotr Leszczyński analizuje koncepcję społecznej odpowiedzialności banków, Łukasz Jurek – problematykę prywatyzacji stacjonarnej pomocy społecznej, natomiast ostatni artykuł, autorstwa Sebastiana Bobkowskiego, teoretyczny w swojej istocie, porusza problematykę modeli obliczeniowych równowagi ogólnej, a także ich zastosowania do ewaluacji skutków liberalizacji wymiany. Wydanie zamykają omówienia dwóch książek. Pierwszą z nich, tj. „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu”, pod redakcją Katarzyny Żukrowskiej, recenzuje Janusz Płaczek, z kolei drugą, autorstwa Radosława Koszewskiego, pt. „Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw” – Jan Rymarczyk.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-849-7
Zawiera: 1. Podmioty zarządzające, ich role i kompetencje: 1.1. Podmioty zarządzające w organizacji i ich zróżnicowanie; 1.2. Funkcje zarządzania; 1.3. Role organizacyjne zarządzających; 1.4. Różne rozumienia kompetencji; 1.5. Klasyfikacje kompetencji zarządzających. 2. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne: 2.1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, interesariusze, zrównoważony rozwój; 2.2. Ewolucja pojęć i praktyk w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju; 2.3. Przesłanki za upowszechnieniem idei przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych; 2.4. Korzyści przedsiębiorstw ze stosowania koncepcji CSR; 2.5. Charakterystyka przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego i zrównoważonego; 2.6. Postawy zarządzających wobec CSR. 3. Kompetencje menadżerów a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa: 3.1. Modele kompetencji menadżerów w kontekście CSR i zrównoważonego rozwoju; 3.2. Przegląd literatury; 3.3. Zależności między wybranymi cechami zarządzających a CSR: 3.3.1. Wiek, staż i perspektywy rozwoju kariery; 3.3.2. Wykształcenie prezesa; 3.3.3. Doświadczenia prezesa; 3.3.4. Osobowość – wybrane cechy (narcyzm, pycha, pokora); 3.3.5. Wartości menadżerów; 3.3.6. Motywacje menadżera; 3.4. Prezes jako przywódca. Kompetencje przywódcy w kontekście CSR i zrównoważonego rozwoju: 3.4.1. Przywódca transformacyjny i transakcyjny; 3.4.2. Przywódca etyczny; 3.4.3. Przywódca odpowiedzialny; 3.4.4. Przywódca służebny; 3.4.5. Przywódca zrównoważony (sustainable leadership); 3.4.6. Kompetencje w zakresie zarządzania strategicznego; 3.4.7. Kompetencje w zakresie współpracy i doboru menadżerów; 3.4.8. Troska o rozwój następców; 3.5. Wielu interesariuszy – wiele kompetencji zarządzających. 4. Kompetencje menadżerów i CSR – wyniki badań ilościowych: 4.1. Założenia badawcze; 4.2. Charakterystyka próby badawczej; 4.3. Wyniki badań ankietowych; 4.4. Wnioski i konkluzje. 5. Studia przypadków: 5.1. Założenia badawcze; 5.2. Przywództwo społecznie odpowiedzialne w firmie Ochnik SA. Studium przypadku: 5.2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa; 5.2.2. Społeczna odpowiedzialność w przedsiębiorstwie i działania prezesa; 5.2.3. Kompetencje prezesa. Wnioski końcowe; 5.3. Przywództwo społecznie odpowiedzialne w hucie ArcelorMittal Warszawa. Studium przypadku: 5.3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa; 5.3.2. Działania zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa; 5.3.3. Kompetencje prezesa. Wnioski końcowe; 5.4. Analiza przekrojowa studiów przypadków; 5.5. Wnioski i konkluzje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-19770-4
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Koncepcja kapitału społecznego ujęcie makroekonomiczne: 1.1. Przegląd podejść badawczych dotyczących kapitału społecznego; 1.2. Funkcje kapitału społecznego; 1.3. Kontrowersje związane z koncepcją kapitału społecznego; 1.4. Pomiar kapitału społecznego; jego stan i pomiar w Polsce. Rozdział 2. Kapitał społeczny organizacji: 2.1. Kapitał społeczny i ludzki jako komponent kapitału intelektualnego organizacji; 2.2. Wewnętrzny i zewnętrzny kapitał społeczny organizacji; 2.3. Kapitał społeczny oparty na teoriach sieci relacji. Rozdział 3. Struktura kapitału społecznego wewnątrz organizacji: 3.1. Sieci relacji społecznych; 3.2. Zaufanie, normy i wartości w kapitale społecznym; 3.3. Pomiar kapitału społecznego organizacji. Rozdział 4. Fundamenty zarządzania wewnętrznym kapitałem społecznym organizacji: 4.1. Zarządzanie poprzez wartości; 4.2. Rola kultury zaufania w zarządzania kapitałem społecznym; 4.3. Instrumenty kształtowania postaw zaangażowania pracowników. Rozdział 5. Inwestowanie w kapitał ludzki i społeczny w organizacji: 5.1. Inwestowanie w rozwój pracowników; 5.2. Inwestowanie w procesy zarządzania wiedzą pracowników; 5.3. Inwestowanie w nowe technologie w komunikacji między pracownikami; 5.4. Inwestowanie w innowacyjne procesy i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym. Rozdział 6. Rola Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w kształtowaniu kapitału społecznego organizacji: 6.1. Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i jej funkcje; 6.2. Modele Społecznej Odpowiedzialności Biznesu; 6.3. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu wobec interesariuszy wewnętrznych – narzędzia i dobre praktyki. Rozdział 7. Podmioty zarządzania kapitałem społecznym: 7.1. Wspólnoty pracowników; 7.2. Pracownicy działów personalnych; 7.3. Zarząd i kierownicy liniowi; 7.4. Podmioty zewnętrzne zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym. Bibliografia. Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X; Nr 55)
1. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach: Zachowania firm na rynku transportu morskiego w warunkach kryzysu gospodarczego; Oddziaływanie polityki pieniężnej na rynek samochodów osobowych w Polsce; Partnerstwo i komunikacja między podmiotami rynku pracy; Systemy informatyczne w tworzeniu wartości dodanej w usługach sektora TSL (transport-spedycja-logistyka); Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych; Wiedza marketera wobec konkurencji w przekształcającej się gospodarce; Uwarunkowania partnerstwa i współpracy w łańcuchach dostaw - wyniki badań; Opieka farmaceutyczna jako innowacyjny instrument konkurowania na rynku aptecznym; Źródła przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej w świetle badań; Uwarunkowania rozwoju systemów franchisingowych w handlu detalicznym w Polsce; Konkurencyjność podmiotów działających na rynku usług edukacyjnych; Niepewność i ryzyko w podejmowaniu decyzji; Instrumenty konkurowania stosowane przez MSP w dobie kryzysu finansowego; Intensywność konkurencji na rynku pracy codziennej w ocenach wydawców; 2. Rozwój działań marketingowych w organizacjach: Ocena jakości usług medycznych na przykładzie prywatnej placówki medycznej w Zielonej Górze; Znaczenie marketingu w rozwiązywaniu ekonomicznych problemów rolnictwa; Konsumencka ocena marketingowej oferty bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności; Kształtowanie asortymentu jako determinanta sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw handlu detalicznego; Wybrane aspekty diagnozy wizerunku zakładu opieki zdrowotnej na przykładzie GPSK UM w Poznaniu; Kształtowanie marki przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy PZU; Marketing a umiędzynarodowienie działalności usługowej; Rola marketingu w doskonaleniu usług komunalnych na przykładzie PGK sp. z o.o. Koszalin; Trendy w kampaniach marketingowych na polskim rynku cyfrowych aparatów fotograficznych; Lokowanie produktu w przekazach audiowizualnych w kontekście regulacji prawnych Unii Europejskiej; Znaczenie działalności marketingowej w procesach kooperacyjnych przedsiębiorstw; 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu: Wykorzystanie koncepcji odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych na rynku polskim; Percepcja działalności organizacji non-profit a religijność otoczenia - rekomendacje dla komunikacji; Komunikacja z klientem w ramach marketingu ekologicznego; Realizacji wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu; Ocena komunikacji marketingowej szkół wyższych przez studentów III stopnia w świetle badań; Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element działań marketingowych; Ewolucja ekokonsumpcji i idei zrównoważonego rozwoju jako czynnik wpływający na zachowania podmiotów rynkowych; Dążenie do społecznej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jako szansa na powodzenie przedsiębiorstw na rynku lubelskim; 4. Znaczenie komunikacji na globalnym rynku: Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym - studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla; Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1992-2009 w świetle badań wtórnych; Promocja marek lokalnych przez firmy francuskie na polskim rynku; Modele komunikacji międzykulturowej; Formy i warianty stosowania marki w komunikacji marketingowej; Ewolucja strategii firm medialnych w dobie konwergencji; Wpływ czynników kulturowych na decyzje nabywcze turystów (przykład Polski i Hiszpanii); Znaczenie reklamy w procesach decyzyjnych konsumentów; Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowania nabywców - wyniki badań; Wybrane aspekty komunikacji marketingowej w kontekście różnic kulturowych; Kultura narodowa i kultura organizacyjna - komunikacja w firmach z kapitałem zagranicznym; 5. Internet w komunikacji marketingowej: Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczonych z klientami; Konsument na rynku e-handlu w wybranych krajach Unii Europejskiej (świetle wyników badań); Czynniki sukcesu działań marketingowych w wirtualnych światach; Sponsorowane społeczności internetowe; Wykorzystanie innowacyjności społeczności internetowych jako sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej; Funkcjonowanie e-handlu w Polsce; Profil konsumenta aukcji internetowych; Marketingowe aspekty Secondo Life; Rola społeczności internetowych w komunikacji marketingowej; Marketing społecznościowy czynnikiem przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku; Internet w handlu żywnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7252-741-7
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: 1.1. Geneza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; 1.2. Definicje Corporate Social Responsibility; 1.3. Rola interesariuszy; 1.4. Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 1.5. Pomiar i ocena korzyści społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Rozdział 2. Pojęcie i rozwój koncepcji marketingu społecznego: 2.1. Istota marketingu społecznego; 2.2. Społeczna odpowiedzialność w wybranych koncepcjach marketingu; 2.3. Etapy wdrażania marketingu społecznego w przedsiębiorstwach. Rozdział 3. Marketing ekologiczny: 3.1. Pojęcie i istota marketingu ekologicznego; 3.2. Ekoprodukt jako podstawa marketingu ekologicznego; 3.3. Pozostałe instrumenty ekologicznego marketing miksu. Rozdział 4. Marketing sponsorski: 4.1. Istota i znaczenie sponsoringu; 4.2. Przesłanki rozwoju sponsoringu; 4.3. Sponsoring a inne sposoby wspierania; 4.4. Rodzaje i formy sponsoringu; 4.5. Elementy strategii sponsoringu. Rozdział 5. Formy współpracy przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań marketingu społecznego: 5.1. Marketing społecznie zaangażowany; 5.2. Wolontariat pracowniczy; 5.3. Kampanie społeczne mające na celu zmianę postaw społecznych. Rozdział 6. Formy komunikacji działań z zakresu marketingu społecznego: 6.1. Istota i znaczenie raportu społecznego; 6.2. Standardy raportowania; 6.3. Prawne uregulowania społecznego raportowania; 6.4. Rankingi przedsiębiorstw; 6.5. Konkursy. Literatura.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Materialne określenie przestępstwa / Ewa Plebanek. - Stan prawny na 1.07.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 324 s. ; 22 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-809-6
Cz. I. W poszukiwaniu definicji społecznej treści przestępstwa. Pojęcie społecznej szkodliwości a definicja przestępstwa: 1. Społeczna szkodliwość (społeczne niebezpieczeństwo) jako termin opisowy; 2. Społeczna szkodliwość (społeczne niebezpieczeństwo) jako termin oceniający; 3. Materialne ujęcie definicji przestępstwa w okresie zmiany ustroju. Ułomności: chlubić się czy przezwyciężać?; 4. O dwóch znaczeniach społecznej szkodliwości- z problematyki pogranicza płaszczyzny stanowienia i stosowania prawa; Cz. II. Karygodność jako element struktury przestępstwa: 1. Społeczna treść czynów prawnokarnie irrelewantnych, okoliczności wyłączających bezprawność i czynów o znikomym stopniu szkodliwości społecznej; 2. Materialne ujecie przestępstwa z zagadnienie winy: czysta normatywna teoria winy i praktyczne konsekwencje jej przyjęcia dla problematyki społecznej treści przestępstwa; 3. Faktory wyznaczające stopień społecznej szkodliwości czynu; 4. Uwagi dotyczące wpływu rozpracowania teoretycznego instytucji na praktykę wymiaru sprawiedliwości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Meritum Biblioteka)
ISBN: 978-83-7526-008-3
1. Mobbing w miejscu pracy - pojęcie, skutki, przeciwdziałanie, 2. Polubowne rozstrzyganie sporów w sprawach z zakresu prawa pracy, 3. Roszczenia przysługujące ofiarom mobbingu na podstawie przepisów kodeksu pracy, 4. Dochodzenie roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, 5. Prawnokarne aspekty stosowania mobbingu, 6. Zbieg roszczeń, 7. Znaczenie Państwowej Inspekcji Pracy w zapobieganiu oraz zwalczaniu zjawiska mobbingu, 8. Dla pracodawcy, 9. Postulaty de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Book
In basket
(Meritum Biblioteka)
ISBN: 978-83-264-0669-0
1. Mobbing w miejscu pracy - pojęcie, skutki, przeciwdziałanie, 2. Polubowne rozstrzyganie sporów w sprawach z zakresu prawa pracy, 3. Roszczenia przysługujące ofiarom mobbingu na podstawie przepisów kodeksu pracy, 4. Dochodzenie roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, 5. Prawnokarne aspekty stosowania mobbingu, 6. Zbieg roszczeń, 7. Znaczenie Państwowej Inspekcji Pracy w zapobieganiu oraz zwalczaniu zjawiska mobbingu, 8. Dla pracodawcy, 9. Postulaty de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość w XXI wieku / Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie)
ISBN: 978-83-7378-412-3
Cz. I. Zrozumieć istotę i fenomen najlepszych praktyk w zarządzaniu łańcuchem dostaw: 1. Najlepsze praktyki w biznesie- między młotem wymagań ekonomicznych a kowadłem społecznej odpowiedzialności biznesu; 2. Charakterystyka najlepszych praktyk w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw- wnioski z kwerendy źródeł; Cz. II. Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw w Polsce- studia przypadków: 3. Wykorzystanie energii geotermalnej do ogrzewania obiektu składowego. Studium przypadku Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach; 4. Wpływ zastosowania nowej technologii w produkcji soków na zwiekszenie efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Przypadek najlepszej praktyki Grupy Maspex Wadowice; 5. Wdrożenie Flow Logistics- rekonfiguracja oraz doskonalenie systemu zarzadzania siecią transportową. Studium przypadku DB Schenker w Polsce; 6. Zastosowanie koncepcji Six Sigma w zarządzaniu przepływami materiałowymi. Studium przypadku Power Controls
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62683-54-3
Część I Innowacje źródłem sukcesu przedsiębiorstwa – analiza krytyczna; Wybrane problemy innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej; Innowacje organizacyjne i marketingowe w małych firmach w województwie opolskim; Kilka uwag w sprawie uczciwości i odpowiedzialności firmy; Rynek szkolnictwa wyższego w Polsce w pogoni za innowacją; Innowacje pedagogiczne – potrzeba profilaktyki społecznej. Część II Dynamika i wybrane charakterystyki przemian innowacyjnych; Efektywne motywowanie pracowników determinantą innowacyjnego przedsiębiorstwa; Hybrydowe metody nowoczesnego motywowania do pracy; Optymizm jako kapitał psychologiczny pracownika. Część III Innowacje – wyzwanie dla marketingu; Stymulatory rozwoju innowacji marketingowych; Innowacje marketingowe a funkcjonowanie mikro- i małych przedsiębiorstw; Logistyczna obsługa klienta i integracja ECR i CRM jako przejawy innowacyjnego działania w łańcuchu dostaw; Partnering oraz system CRM jako narzędzia działań marketingowych w przedsiębiorstwie; Marketing sportowy i sponsoring jako obszar działań innowacyjnego konsultingu zarządzania; Zarządzanie marketingiem w sporcie – stosowanie innowacyjnych działań marketingowych w klubie fitness; Innowacyjność marketingu internetowego w branży szkoleniowo-doradczej. Część IV Marketing w mediach społecznościowych; Innowacyjność polityki informacyjnej a odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw; Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element innowacyjnego zarządzania firmą – wsparcie systemowe i europejskie; Innowacje inspirowane społeczną odpowiedzialnością i społeczna odpowiedzialność inspirowana innowacjami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Normy moralne: próba systematyzacji / Maria Ossowska. - Wyd. 4. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2000. - 230, [1] s. ; 21 cm.
Ogólne uwagi o wartościowaniu; Normy moralne w obronie naszego biologicznego istnienia; Normy moralne w obronie godności; Normy moralne w obronie niezależności; Normy moralne w obronie prywatności; Normy moralne służące potrzebie zaufania; Normy moralne strzegące sprawiedliwości; Normy moralne wobec konfliktów społecznych; Cnoty miękkie na straży pokojowego współżycia; Cnoty służące organizowaniu życia zbiorowego; Cnoty osobiste, czyli zdobiące; Cnoty praktyczne; Normy moralne dotyczące norm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-329-7
1. Znaczenie komunikacji społecznej dla działalności przedsiębiorstwa; 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako system kształtowania relacji; 3. Analiza modeli pr w wybranych przedsiębiorstwach oraz rola i miejsce csr w strategii budowania relacji z interesariuszami na podstawie badań; 4. Współzależność public relations i corporate social responsibility w społecznej komunikacji przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60807-66-8
I.Współczesny kontekst organizowania - organizacja w relacjach z otoczeniem: Organizacja w środowisku międzynarodowym: Zarys teoretyczno-instytucjonalny; System informacyjny rachunkowości- ramy koncepcyjne; Lex mercatoria jako przykład samoregulacji prawnej handlu międzynarodowego; Wykorzystanie teorii corporate governance w korporacjach; Organizacja bez granic - łańcuchy dostaw, sieci i "ekosystemy"; Gender w organizacjach. 2. Aspekty organizacji i zarządzania we współczesnych teoriach: Informacja w zarządzaniu a rachunkowość; Kultura i organizacje: Perspektywa antropologiczna; Planowanie jako walka z niepewnością; Duchowość w organizacji; Doradztwo naukowe (Action Research) jako metoda sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu wiedzy; Krytyczne badania nad doradztwem organizacyjnym; Fenomen przedsiębiorczości społecznej; Teoria aktora-sieci (Actor- NetworkTheory ANT); Nowe technologie w organizacjach; Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem. 3. Współczesne trendy w zarządzaniu - aspekty praktyki: Rachunkowość jako system informacyjny wspomagający zarządzanie; Kwestie praktyczne zarządzania w kontekście wielonarodowym: Perspektywa firmy i jej interesariuszy; Zarządzanie na rynku doznań; Przedsiębiorczość w małej firmie; Negocjacje w organizacji; Społeczna odpowiedzialność organizacji; Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne. 4. Badania organizacji - metody badawcze i ich implikacje: Zarządzanie zmianą i badanie wartości organizacji z użyciem techniki siatki repertuaru; Opowieść paradygmatyczna, pole kapitały i gra dystynkcji w opowiadaniach o karierze; Podwójne czytanie rzeczywistości: wspieranie badań ilościowych badaniami jakościowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again