Form of Work
Książki
(159)
Czasopisma
(5)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(127)
available
(85)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(87)
Czytelnia
(128)
Author
Bieniek Gerard
(12)
Marmaj Zenon
(7)
Rudnicki Stanisław
(7)
Etel Leonard
(6)
Kisilowska Helena
(6)
Brzeszczyńska Stella
(5)
Dziczek Roman
(5)
Kalus Stanisława
(5)
Borski Maciej (1975- )
(4)
Gniewek Edward
(4)
Mzyk Eugeniusz
(4)
Strzelczyk Ryszard
(4)
Bończak-Kucharczyk Ewa
(3)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(3)
Damasiewicz Agnieszka
(3)
Durzyńska Magdalena
(3)
Fleszer Dorota (1971- )
(3)
Gurdek Magdalena (1977- )
(3)
Kalisz Anna
(3)
Krawiec Grzegorz
(3)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(3)
Rozmus Dariusz
(3)
Skoczylas Józef Jan
(3)
Szachułowicz Jan
(3)
Wierzbowski Błażej
(3)
Wolanin Marian
(3)
Bieżuński Mariusz
(2)
Bieżuński Paweł
(2)
Chróścielewski Wojciech
(2)
Grześkiewicz Władysław
(2)
Jagoda Joanna
(2)
Jaworski Jacek
(2)
Kaźmierski Aleksander
(2)
Koniecka Marta
(2)
Koperkiewicz-Mordel Katarzyna
(2)
Kopyra Jerzy
(2)
Krassowska Małgorzata
(2)
Kunicki Piotr
(2)
Lewandowski Krzysztof
(2)
Liszewski Grzegorz
(2)
Majewski Kamil
(2)
Malinowski Dariusz
(2)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(2)
Niedźwiecka Małgorzata
(2)
Nykiel Włodzimierz
(2)
Ofiarski Zbigniew
(2)
Olczyk Magdalena
(2)
Pessel Ryszard
(2)
Pietrzak Joanna
(2)
Pogłódek Andrzej
(2)
Skorupa Przemysław
(2)
Smoleń Paweł
(2)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(2)
Stych Marek
(2)
Szarpak Hanna
(2)
Szuster Sergiusz
(2)
Tertelis Maciej
(2)
Turlej Aleksander
(2)
Wilkowska-Kołakowska Dorota
(2)
Witczak Hanna
(2)
Woś Tadeusz
(2)
Wyrwiński Michał
(2)
Wójtowicz Wanda
(2)
Łukaszewska Anna
(2)
Bacia Bartosz
(1)
Banaszczuk-Bąk Agata
(1)
Baran Barbara
(1)
Baran Beata
(1)
Bielecki Leszek
(1)
Bielecki Maciej
(1)
Bieranowski Adam
(1)
Bilkiewicz Tatiana
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Bryx Marek
(1)
Brzeski Władysław J
(1)
Brzeziński Zbigniew
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Burian Beata
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cichoń Dariusz
(1)
Cioch Henryk
(1)
Czerski Piotr
(1)
Dobosz Piotr
(1)
Doganowski Roman
(1)
Dowgier Rafał
(1)
Dydenko Jerzy
(1)
Felis Paweł
(1)
Fijałkowski Tadeusz
(1)
Foryś Iwona
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Gołębiewski Alekdander
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grabowski Jan
(1)
Gregorczyk Joanna
(1)
Grzechnik Łukasz
(1)
Gurgul Stanisław
(1)
Góra Ewa
(1)
Hanusz Antoni
(1)
Hartwich Filip
(1)
Henzel Halina
(1)
Year
2010 - 2019
(40)
2000 - 2009
(121)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(164)
Language
Polish
(164)
Audience Group
Komornicy sądowi
(1)
Prawnicy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Nieruchomości
(137)
Własność
(26)
Podatek od nieruchomości
(23)
Wspólnota mieszkaniowa
(16)
Podatek
(14)
Podatek rolny
(14)
Umowa
(14)
Księgi wieczyste
(13)
Użytkowanie wieczyste
(12)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(11)
Podatek leśny
(10)
Podatek od spadków i darowizn
(10)
Podatek od środków transportowych
(10)
Prawo rzeczowe
(10)
Wywłaszczenie
(10)
Akcyza
(9)
Prawo lokalowe
(9)
Budownictwo
(8)
Planowanie przestrzenne
(8)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(8)
Podatki i opłaty lokalne
(8)
Samorząd terytorialny
(8)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(8)
Mieszkania
(7)
Podatek od gier
(7)
Współwłasność
(7)
Hipoteka
(6)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(6)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(6)
Podatek od towarów i usług
(6)
Postępowanie podatkowe
(6)
Rzeczoznawcy majątkowi
(6)
Służebności (prawo)
(6)
Upadłość
(6)
Posiadanie
(5)
Postępowanie cywilne
(5)
Prawo administracyjne
(5)
Uwłaszczenie
(5)
Zamówienia publiczne
(5)
Cudzoziemcy
(4)
Harmonizacja prawa
(4)
Karta podatkowa
(4)
Konsumenci (ekon.)
(4)
Opłaty skarbowe
(4)
Pośrednictwo
(4)
Prawo cywilne
(4)
Prawo sąsiedzkie
(4)
Prawo zobowiązaniowe
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Egzekucja administracyjna
(3)
Gospodarka terenowa
(3)
Kataster nieruchomości
(3)
Nieruchomości miejskie
(3)
Opłaty
(3)
Podatek od towarow i usług
(3)
Polska a Unia Europejska
(3)
Prawo gospodarcze
(3)
Unia Europejska
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Ceny transferowe
(2)
Doradztwo podatkowe
(2)
Egzekucja sądowa
(2)
Geodezja
(2)
Gospodarka komunalna
(2)
Grunt
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Komunikacja drogowa
(2)
Leasing
(2)
Majątek
(2)
Najem
(2)
Nieuczciwa konkurencja
(2)
Obywatelstwo
(2)
Ochrona zabytków
(2)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(2)
Odpowiedzialność prawna
(2)
Podatek dochodowy
(2)
Podatek od posiadania psów
(2)
Podatek od psów
(2)
Podwójne opodatkowanie
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo budowlane
(2)
Prawo finansowe
(2)
Prawo lokalowe -- Polska
(2)
Prawo pierwokupu
(2)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(2)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(2)
Referendum lokalne
(2)
Restytucja (prawo)
(2)
Samorząd gminny
(2)
Skarb państwa
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Turystyka
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Wierzytelność
(2)
Wzory umów
(2)
Własność publiczna
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Zasiedzenie
(2)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Arktyka
(1)
Cypr
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Polska
(1)
Svalbard (Norwegia)
(1)
Turkmenistan
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(4)
Czasopismo prawnicze
(3)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Zarządzanie i marketing
(1)
164 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0190-9
Tabele kompetencyjne dla administracji publicznej: Adiacencka opłata; Cmentarze komunalne; Działy administracji rządowej (związane z nieruchomościami); Dziedziczenie nieruchomości przez Skarb Państwa lub gminę; Ewidencja gruntów i budynków; Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu; Gleboznawcza klasyfikacja gruntów; Gospodarowanie nieruchomościami (Skarb Państwa, JST); Inwestycyjna opłata; Kategorie dróg publicznych; Legalizacja obiektu budowlanego lub jego części; Lokalizacja autostrad; Lokalizacja inwestycji celu publicznego; Lokalizacja linii kolejowej; Lokalizacja inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego; Lokalizacja przedsięwzięć EURO 2012; Lokalizacja zjazdu z drogi publicznej; Melioracyjna opłata; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; Nadanie gospodarstw rolnych; Nadawanie nazw ulicom i placom; Numeracja porządkowa nieruchomości; Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; Ograniczanie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne; Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości; Organy wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w zakresie spraw dotyczących nieruchomości; Planistyczna opłata; Planowanie przestrzenne w gminie; Planowanie przestrzenne w województwie; Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym; Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich, wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej; Podatek od spadków i darowizn; Podatek od sprzedaży nieruchomości; Podatek leśny; Podatek rolny; Podatek od nieruchomości; Podziały nieruchomości; Powszechna taksacja nieruchomości; Pozwolenie na budowę; Pozwolenie wodnoprawne; Przejęcie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa, w związku z ustalonym prawem do renty lub emerytury; Przyznanie na własność działki dożywotniej; Przyznanie własności działki znajdującej się pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego przekazanego państwu; Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; Realizacja inwestycji drogowych; Realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej; Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów; Roszczenia lub odszkodowania za nieruchomości; Roszczenie o nabycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa lub JST; Roszczenie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości; Rozbiórka budynków, budowli, obiektów i urządzeń budowlanych; Rozgraniczenie nieruchomości; Samodzielność lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu; Scalenie i ponowny podział nieruchomości; Scalenie i wymiana gruntów; Strefy ochronne urządzeń pomiarowych Państwowej Służby Hydrologicznej oraz Państwowej Służby Hydrologiczno-Meterologicznej; Strefy przemysłowe; Stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości; Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia; Trwały zarząd (Skarb Państwa; JST); Trwały zarząd (Minister Skarbu Państwa; ANR; AMW); Uregulowanie własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze ziem odzyskanych; Uregulowanie spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na ziemiach odzyskanych i na terenach B. W. M. Gdańska; Ustalenie linii brzegu; usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości; Uwłaszczenie i uregulowanie innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym; Użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części; Użytkowanie wieczyste; Waloryzacja kwot należnych określonych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami; Warunki zabudowy terenu lub zmiana sposobu użytkowania; Wpisywanie do ksiąg hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej; Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych; Wywłaszczanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej; Wywłaszczenie nieruchomości; Zabytek nieruchomy; Zajęcie pasa drogi; Zapobieganie degradacji gruntów; Zgłoszenie wykonania budowy lub robót budowlanych; Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 1)
Temat: Michałowski, Feliks (pułkownik) - 1952-1953 ; Demokracja bezpośrednia (system polit.) - Turkmenistan ; Konstytucja - stosowanie - Polska ; Trybunał Konstytucyjny - prawo - Polska ; Sądownictwo konstytucyjne - Polska ; Prawodawstwo - reforma - Polska ; Inicjatywa ludowa - a prawodawstwo - reforma - Polska ; Logika rozmyta - a prawo karne ; Sądownictwo administracyjne - organizacja - prawo - Ukraina ; Samorząd gminny - a rozwój regionalny ; Fotoradary - prawo - Polska - 2015 r ; Straż gminna - a fotoradary - prawo - Polska - 2015 r ; Postępowanie administracyjne - Polska - 2017 r ; Ptasia grypa - zwalczanie ; Choroby wirusowe - weterynaria ; Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ; Przedsiębiorstwo wielonarodowe - organizacja - prawo ; Przedsiębiorczość międzynarodowa - prawo ; Dane osobowe - ochrona - prawo ; Dokumentacja pracownicza - a dane osobowe - ochrona ; Kataster nieruchomości - a grunty rolne - Polska - 2016 r ; Umowy międzynarodowe morskie - Arktyka ; Grunty rolne - a planowanie przestrzenne - Polska - 2016 r ; Konsumenci (ekon.) - a usługi finansowe - prawo - Polska ; Ochrona konsumenta - prawo - Polska ; Płaca - prawo - Polska ; Regulaminy wynagradzania - prawo - Polska - 2016 r ; Zbiorowe stosunki pracy - prawo - Polska ; Zbiorowe stosunki pracy - prawo międzynarodowe ; Turkmenistan - referendum - historia ; Svalbard (Norwegia) - polityka międzynarodowa ; Arktyka - strefy ochronne - prawo ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and legal-theoretical issues: The institution of the nationwide referendum in Turkmenistan; Review of the constitutionality of law in the direct application of the constitution; Is a comprehensive reform of the law-making process necessary in Poland? A voice in the discussion; Application of the logics of fuzzy sets in law on the example of the case of “assets coming indirectly from a prohibited act”. Legal-historical issues: Criminal proceedings against colonel Feliks Michałowski (1952-1953); „Kill a donkey”. Public law issues: Administrative courts in Ukraine: formation and functioning in the modern conditions; Local development and municipal authorities; Genesis of the act amendment of 24 July 2015 depriving the municipal police of the authorization to use speed cameras; General principles of code of administrative procedure after amendment of 2017; A case study: selected issues regarding combating infectious animal diseases; System of sanctions in regulation 2016/679 - general observations and remarks regarding employment; Conflict on the right to use mineral resources on Svalbard - an outline. Private law issues: Verification of the term “agricultural property” in the light of the amended provisions of the Agricultural System Structuring Act of 11 April 2003; Misselling of financial services as a practice that infringes collective consumer interests; Selected problems of shaping the amount of remuneration for work; The scope of the obligation to introduce remuneration regulations after the amendment to the Labor Code of the year 2016; Concept and types of collective labor agreements in light of the polish labor law. Glosses, opinions, commentaries: The commentary to the decision of the supreme court of 15 February 2012, ii criminal code 193/2011 (OSNKW no. 9-juris¬prudence of the criminal and the military chamber of the supreme court, item 89). Reports: Report from the scientific conference “Mediation in Polish legal order: doctrine - legal regulations - practice”; „Museums - theory and practice. To be or not to be in the contemporary world” - a conference summary. Reviews: Diana Maksimiuk, 1956 in Poland. Courts, prosecution, criminal law; The students of Humanitas University as the authors of a review.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Przepisy z wprowadzeniem / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-913-0
1. Prawo w gospodarce nieruchomościami. 2. Prawo inwestycyjne. 3. Dokumenty Wspólnot Europejskich w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i racjonalizacji zużycia energii. 4. Przepisy dotyczące audytu i charakterystyki energetycznej budynków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-924-7
Wprowadzenie; R.1 Pojęcia i określenia oraz założenia ustawy; R.2 Charakter zezwolenia na nabycie nieruchomości jako decyzji administracyjnej; R.3 Czynności, które nie wymagają uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców; R.4 Zdarzenia cywilnoprawne prowadzące do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców; R.5 Dokonywanie czynności prawnych przez cudzoziemców dot. udziałów lub akcji w spółkach; R.6 Skutki wadliwego nabycia nieruchomości przez cudzoziemców; R.7 Znowelizowana ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. R.8 Dostosowywanie polskiego prawa obrotu nieruchomościami do standardów europejskich; Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-359-8
Wprowadzenie; R.1 Pojęcia i określenia oraz założenia ustawy; R.2 Charakter zezwolenia na nabycie nieruchomości jako decyzji administracyjnej; R.3 Czynności, które nie wymagają uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców; R.4 Zdarzenia cywilnoprawne prowadzące do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców; R.5 Dokonywanie czynności prawnych przez cudzoziemców dot. udziałów lub akcji w spółkach; R.6 Skutki wadliwego nabycia nieruchomości przez cudzoziemców; R.7 Znowelizowana ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. R.8 Dostosowywanie polskiego prawa obrotu nieruchomościami do standardów europejskich; Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-524-8
Wprowadzenie; R.1 Pojęcia i określenia oraz założenia ustawy; R.2 Charakter zezwolenia na nabycie nieruchomości jako decyzji administracyjnej; R.3 Czynności, które nie wymagają uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców; R.4 Zdarzenia cywilnoprawne prowadzące do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców; R.5 Dokonywanie czynności prawnych przez cudzoziemców dot. udziałów lub akcji w spółkach; R.6 Skutki wadliwego nabycia nieruchomości przez cudzoziemców; R.7 Znowelizowana ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. R.8 Dostosowywanie polskiego prawa obrotu nieruchomościami do standardów europejskich; Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Dochody budżetu gminy / Antoni Hanusz, Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski. - Stan prawny na 30.05.2006 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 288 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-790-4
1. Podział środków publicznych pomiędzy państwo a gminy. 2. Podatek od nieruchomości. 3. Podatek rolny. 4. Podatek leśny. 5. Karta podatkowa. 6. Podatek od środków transportu. 7. Podatek od posiadania psów. 8. Podatek od spadków i darowizn. 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych. 10. Opłata skarbowa. 11. Opłata administracyjna, 12. Opłata targowa. 13. Opłata miejscowa. 14. Opłata uzdrowiskowa. 15. Opłata adiacencka. 16. Opłata eksploatacyjna. 17. Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów budżetu gminy. 18. Dochody z mienia i działalności gospodarczej gminy. 19. Subwencja ogólna jako dochód budżetu gminy. 20. Dotacje celowe jako źródło dochodów budżetu gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8107-371-4
Zawiera: Rozdział 1 Zasady ogólne: 1.1. Organ egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym; 1.2. Właściwość rzeczowa organu egzekucyjnego w egzekucji z nieruchomości; 1.3. Właściwość miejscowa organu egzekucyjnego w egzekucji z nieruchomości. Rozdział 2 Zakres przedmiotowy egzekucji z nieruchomości: 2.1. Definicja nieruchomości; 2.2. Części składowe nieruchomości; 2.3. Przynależności nieruchomości; 2.4. Pożytki z nieruchomości (naturalne i cywilne). Rozdział 3 Zajęcie i oszacowanie wartości nieruchomości: 3.1. Zajęcie nieruchomości; 3.2. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego do nieruchomości i ich prawa; 3.3. Treść księgi wieczystej; 3.4. Zarząd zajętą nieruchomością; 3.5. Odpowiedzialność zarządcy zajętej nieruchomości; 3.6. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości. Rozdział 4 Sprzedaż egzekucyjna nieruchomości: 4.1. Obwieszczenie o licytacji nieruchomości; 4.2. Treść i doręczenie obwieszczenia o licytacji nieruchomości; 4.3. Prawo przejęcia na własność zajętej nieruchomości rolnej; 4.4. Prawo przejęcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 4.5. Prawo przejęcia pozostałych rodzajów nieruchomości; 4.6. Uczestnicy licytacji; 4.7. Sprzedaż licytacyjna nieruchomości; 4.8. Nabywanie nieruchomości rolnych położonych w Polsce przez cudzoziemców; 4.9. Przybicie; 4.10. Przyznanie własności; 4.11. Opodatkowanie sprzedaży egzekucyjnej; 4.12. Zabezpieczenie wierzytelności łącznie na kilku nieruchomościach będących przedmiotem egzekucji; 4.13. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego; 4.14. Egzekucja roszczeń zabezpieczonych hipoteką przymusową; 4.15. Zaspokojenie wierzytelności spornych. Rozdział 5 Podział kwoty uzyskanej z egzekucji: 5.1. Zasady ogólne; 5.2. Podział kwoty z egzekucji z rzeczy albo wykonania prawa majątkowego po wystąpieniu zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową; 5.3. Zasady szczególne podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Wzory formularzy: Wzór nr 1. Określenie wysokości zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatków związanych z egzekucją z nieruchomości Wzór nr 2. Wezwanie organu egzekucyjnego do wpłaty zaliczki Wzór nr 3. Zajęcie nieruchomości Wzór nr 4. Umowa o zarządzanie nieruchomością Wzór nr 5. Wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji Wzór nr 6. Zapytanie do jednostki samorządu terytorialnego w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Wzór nr 7. Wniosek o wydanie wyciągu z księgi wieczystej Wzór nr 8. Zlecenie wyceny nieruchomości Wzór nr 9. Wezwanie do jednostki samorządu terytorialnego o skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne Wzór nr 10. Zawiadomienie uczestników postępowania o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości Wzór nr 11. Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu wartości nieruchomości Wzór nr 12. Wniosek jednostki samorządu terytorialnego o wywieszenie na tablicy ogłoszeń obwieszczenia o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Wzór nr 13. Protokół z opisu i oszacowania wartości nieruchomości Wzór nr 14. Obwieszczenie o licytacji (I, II i III) Wzór nr 15. Zawiadomienie uczestnika postępowania o pierwszej licytacji nieruchomości Wzór nr 16. Wniosek do jednostki samorządu terytorialnego o wywieszenie na tablicy ogłoszeń obwieszczenia o licytacji (I, II i III) Wzór nr 17. Zlecenie ogłoszenia o licytacji w prasie Wzór nr 18. Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Wzór nr 19. Wezwanie do złożenia wykazu zaległości (do I, II i III licytacji) Wzór nr 20. Pismo do współwłaściciela licytowanej nieruchomości rolnej o przejęcie nieruchomości na własność Wzór nr 21. Pismo w sprawie przekazania akt egzekucyjnych do Izby Administracji Skarbowej Wzór nr 22. Protokół licytacji nieruchomości (z I, II i III licytacji) Wzór nr 23. Zawiadomienie uczestnika postępowania o II licytacji Wzór nr 24. Zawiadomienie uczestnika postępowania o III licytacji Wzór nr 25. Postanowienie o przybiciu Wzór nr 26. Wezwanie do złożenia ceny nabycia Wzór nr 27. Postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości Wzór nr 28. Przekazanie do sądu postanowienia o przyznaniu własności nieruchomości wraz z planem podziału Wzór nr 29. Wniosek do sądu o wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji Wzór nr 30. Operat szacunkowy wartości rynkowej zajętej nieruchomości Pismo Ministerstwa Finansów nr SP2/395/033-59/873/03/DO z 23.05.2005 r. w sprawie zasad prowadzenia egzekucji z nieruchomości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-240-7
1. Zasady ogólne: Właściwość rzeczowa organu egzekucyjnego; Właściwość miejscowa organu egzekucyjnego; Przesłanki zastosowania egzekucji administracyjnej; Uczestnicy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości; 2. Przedmiotowy zakres egzekucji z nieruchomości: Definicja nieruchomości; Części składowe nieruchomości; Przynależności nieruchomości; Pożytki z nieruchomości (naturalne i cywilne); 3. Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji: Zajęcie nieruchomości; Zarząd zajętą nieruchomością; Odpowiedzialność zarządcy zajętej nieruchomości; Opis i oszacowanie nieruchomości; Sprzedaż nieruchomości; Obwieszczenie i przebieg licytacji; Treść i doręczenie obwieszczenia o licytacji nieruchomości; Przejęcie na własność przejętej nieruchomości przed przeprowadzeniem licytacji sprzedaży; Sprzedaż licytacyjna nieruchomości; Przybicie; Kupno nieruchomości przez cudzoziemca; przyznanie własności; 4. Podział kwoty uzyskanej i zabezpieczenie roszczeń z egzekucji z nieruchomości: Podział kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości; Opodatkowanie sprzedaży egzekucyjnej; Egzekucja roszczeń zabezpieczonych hipoteką przymusową; Zaspokojenie wierzytelności spornych; Zabezpieczenie wierzytelności łącznie na kilku nieruchomościach będących przedmiotem egzekucji; Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-950-4
1. Przedmiot egzekucji z nieruchomości; 2.Podmioty postępowania egzekucyjnego z nieruchomości; 3. Zajęcie nieruchomości; 4. Opis i oszacowanie; 5. Licytacja; 6. Przybicie i przysądzenie własności; 7. Podział sumy uzyskanej z egzekucji; 8. Szczególne rodzaje egzekucji z nieruchomości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-950-4
1. Przedmiot egzekucji z nieruchomości; 2.Podmioty postępowania egzekucyjnego z nieruchomości; 3. Zajęcie nieruchomości; 4. Opis i oszacowanie; 5. Licytacja; 6. Przybicie i przysądzenie własności; 7. Podział sumy uzyskanej z egzekucji; 8. Szczególne rodzaje egzekucji z nieruchomości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 588.)
ISBN: 978-83-7378-709-4
1.Teoretyczne aspekty danin majątkowych; 2. Gospodarcze i społeczne skutki podatków majątkowych; 3. Samorząd terytorialny- jego kompetencje a system podatków lokalnych; 4. Regulacje prawne i treść Ekonomiczna systemu opodatkowania nieruchomości oraz pozostałych danin majątkowych w Polsce; 5. Rola podatków majątkowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości; 6. Teoretyczne i praktyczne aspekty reformowania systemu opodatkowania nieruchomości należących do przedsiębiorców jako elementu źródeł dochodów własnych JST.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; Rok 9 Nr 2(18))
1. Monokratyczne organy gminy, powiatu i województwa (implikacje prawne bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta), 2. Ochrona własności przemysłowej i polityka patentowa w gospodarce rynkowej, 3. Stowarzyszenie prawną formą współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, 4. Referendum gminne a referendum lokalne, 5. Status prawny cudzoziemców kierujących pojazdami na polskich drogach, 6. Obowiązki organów samorządu terytorialnego w zakresie ochrony pracy oraz racjonalności zatrudnienia. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, 7. Problematyka administracyjno-prawnych ograniczeń własności nieruchomości (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), 8. "Prawo działalności gospodarczej" a zmiany ustawodawstwa gospodarczego, 9. Region w prawie polskim i europejskim (zarys problematyki), 10. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego, 11. Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności gospodarczej, 12. Zadania wojewody
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka i obrót nieruchomościami / Roman Niemczyk. - Warszawa : Difin, 2009. - 207 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-049-4
1. Podstawowe pojęcia i kategorie; 2. Podatek od gruntów i budynków stosowanych w działalności gospodarczej; 3. Wycena nieruchomości w krajach zachodnich; 4. Zarządzanie i wycena nieruchomości; 5. Metody wyceny nieruchomości; 6. Metodyka i jakość danych w wycenie nieruchomości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-401-3
Gospodarka nieruchomościami - pojęcie i zakres w ujęciu dynamicznym; Informacja w procesie gospodarowania i zarządzania nieruchomościami; Zasady gospodarowania gminnymi zasobami lokali użytkowych na przykładzie miasta Olsztyn; Praktyczne aspekty tzw. małego uwłaszczenia na majątku spółdzielni mieszkaniowych; Prawo do mieszkań w spółdzielczych budynkach wielorodzinnych w aspekcie ważniejszych aktów prawnych w latach 1920-2004; Sytuacja prawna spółdzielni mieszkaniowych wobec zmian ustawowych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo jego własności; Zmiany w spółdzielczym prawie mieszkaniowym ich wpływ na działalność spółdzielni mieszkaniowych; Szacowanie nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora - problematyka prawna i metodyczna; Opracowanie mapy wartości gruntów na potrzeby gospodarki nieruchomościami; Finansowanie inwestycji mieszkaniowych kredytem hipotecznym ze szczególnym uwzględnieniem oferty Multibanku; Analiza i ocena istniejącego stanu zasobu lokalowego miasta Olsztyna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-883-7
Cz.I Zaganienie wprowadzające, Cz.II Działalności gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, Cz.III Prawne formy gospodarowania składnikami mienia komunalnego w przepisach szczególnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-410-1
1.Zasady ogólne, 2.Obrót nieruchomościami pomiędzy podmiotami administracji publicznej, 3.Obrót nieruchomościami pomiędzy podmiotami administracji publicznej a innymi osobami, 4.Ograniczenia prawa własności, 5.Podział nieruchomości, 6.Scalanie i podział nieruchomości, 7.Urządzenia infrastruktury technicznej, 8.Ustawowe prawo pierwokupu, 9.Wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, 10.Wycena nieruchomości, 11.Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, 12.Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-967-4
1. Pojęcia podstawowe, 2. Publiczne rejestry w gospodarce nieruchomościami, 3. Planowanie i urządzanie przestrzeni, 4. Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi, 5. Przeniesienie własności nieruchomości, 6. Prawo wywłaszczeniowe, 7. Podatki i inne daniny publiczne, 8. Reglamentacja zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Michał Horoszko, Dariusz Pęchorzewski ; red. Dariusz Pęchorzewski. - Stan prawny październik 2008 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 633, [1] s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-0388-8
Ustawa o gospodarce nieruchomościami; I. Przepisy ogólne; II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego: 1. Zasady ogólne; 2. Zasoby nieruchomości; 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste; 4. Przetargi na zbycie nieruchomości; 5. Oddawanie w trwały zarząd; 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne; 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych; 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości; III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości: 1. Podziały nieruchomości; 2. Scalanie i podział nieruchomości; 3. Prawo pierwokupu nieruchomości; 4. Wywłaszczanie nieruchomości; 5. Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości; 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości; 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej; IV. Wycena nieruchomości: 1. Określanie wartości nieruchomości; 2. Powszechna transakcja nieruchomości; 3. Badanie rynku nieruchomości; V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowanie nieruchomościami: 1. Rzeczoznawstwo majątkowe; 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 3. Zarządzanie nieruchomościami; 4. Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej; VI. Przepisy karne; VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe: 1. Przepisy przejściowe; 2. Zmiany w przepisach obowiązujących; 3. Przepisy końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7344-682-6
1.Pojęcia podstawowe, 2.Publiczne rejestry w gospodarce nieruchomościami, 3.Planowanie i urządzanie przestrzeni, 4.Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi, 5.Przeniesienie własności nieruchomości, 6.Prawo wywłaszczeniowe, 7.Podatki i inne daniny publiczne, 8.Reglamentacja zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again