Form of Work
Książki
(48)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(45)
available
(14)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(45)
Author
Borski Maciej (1975 - )
(3)
Koczur Wiesław
(3)
Kalisz Anna
(2)
Kołaczek Bożena
(2)
Majewski Kamil
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Rączaszek Andrzej
(2)
Szczęch Norbert
(2)
Uścińska Gertruda
(2)
Śliwak Jacek
(2)
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Baran Beata
(1)
Bernat Rafał
(1)
Brząkowski Mateusz
(1)
Cichoń Kamil
(1)
Ciechorski Jan
(1)
Czerw-Bajer Monika
(1)
Davidovitch Nitza
(1)
Duda Wioleta
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Giddens Anthony
(1)
Giedreicz-Niewińska Aneta
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grzonka Lesław
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Guzik Paweł
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Jasiak Aleksandra
(1)
Jeruszka Urszula
(1)
Jupowicz-Ginalska Anna
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kabat Małgorzata
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Karbownik Karolina
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Karpińska Anna
(1)
Kil Jan
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kordeczka Magdalena
(1)
Kotlorz Dorota
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Kozielska Joanna
(1)
Krawiec Grzegorz
(1)
Król Karol
(1)
Kukla Daniel
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kwatera Anna
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Levin Eyal
(1)
Lichniak Irena
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Majewski Ireneusz
(1)
Makowiec Aneta
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Markowska Paulina
(1)
Małecki Mikołaj
(1)
Mańka Aleksander
(1)
Mikosz Joanna
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Mlekodaj Anna
(1)
Morańska Danuta
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Nitecki Stanisław
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Noga Marian
(1)
Nowicka Agnieszka
(1)
Nycz Edward
(1)
Ochonczenko Helena
(1)
Okulicz-Kozaryn Katarzyna
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Olma Bartosz
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Otrębski Wojciech
(1)
Owczarz Anna
(1)
Palak Zofia
(1)
Paszkowicz Maria
(1)
Paszkowicz Maria Agnieszka
(1)
Piasecki Marek
(1)
Pietrulewicz Bogusław
(1)
Plak Joanna
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Popielec Dominika
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Pudło Anna
(1)
Pytel Sławomir
(1)
Year
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(27)
Country
Poland
(50)
Language
Polish
(49)
English
(1)
Subject
Niepełnosprawni
(41)
Rynek pracy
(11)
Rehabilitacja zawodowa
(8)
Praca
(7)
Poradnictwo zawodowe
(5)
Ludzie starzy
(4)
Rehabilitacja (med.)
(4)
Zakład pracy chronionej
(4)
Bezrobocie
(3)
Młodzież
(3)
Polityka społeczna
(3)
Pracodawcy
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Zatrudnienie wspomagane
(3)
Świadczenia społeczne
(3)
Demografia
(2)
Doradcy zawodowi
(2)
Ekorozwój
(2)
Kadry
(2)
Patologia społeczna
(2)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(2)
Pomoce techniczne dla niepełnosprawnych
(2)
Prawo pracy
(2)
Prześladowanie w miejscu pracy
(2)
Renta socjalna
(2)
Siła robocza
(2)
Zatrudnienie
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Agresywność
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Alkoholizm
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Bhp
(1)
Choroby
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyskryminacja chorych i niepelnosprawnych
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziennikarstwo śledcze
(1)
E-mail marketing
(1)
Edukacja
(1)
Emerytura
(1)
Ergonomia
(1)
Erotyzm
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(1)
Fundusz Pracy
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gender
(1)
Globalizacja
(1)
Good Behavior Game
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Głusi
(1)
HIV
(1)
Informacje niejawne
(1)
Integracja społeczna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Internet
(1)
Inwalidztwo
(1)
Jakość życia
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kibice
(1)
Klasy spoleczne
(1)
Kobiety
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (2006)
(1)
Koszty
(1)
Koszty pracy
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Kultura
(1)
Ludność
(1)
Ludobójstwo
(1)
Matematyka
(1)
Media społecznościowe
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Metodologia
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja pracy
(1)
Młodzież głucha
(1)
Nacjonalizm
(1)
Narkomania
(1)
Naród
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauki społeczne
(1)
Negocjacje
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Nieprzystosowanie społeczne
(1)
Subject: time
2001-0
(5)
1989-
(3)
1901-
(1)
Subject: place
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
80 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-77-2
Zawiera: Część I. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy: Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień dla pracownika niepełnosprawnego; Status przedsiębiorstw na chronionym rynku pracy; Status prawny i zadania centrum integracji społecznej. Część II. Instytucjonalny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami: Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce; Rola PFRON w zabezpieczaniu ekonomicznych oraz społecznych potrzeb osób niepełnosprawnych na tle systemu wsparcia instytucjonalnego; Podmioty realizujące zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Tychy; Problem kognicji sądów administracyjnych w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności; Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji. Część III. Likwidacja barier w przestrzeni publicznej: Głosowanie korespondencyjne jako mechanizm ograniczający przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych; Charakter preferencji podatkowych dla osób niepełnosprawnych na gruncie wybranych podatków; Preferencje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym w opłatach abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych; Ulgi i przywileje osób niepełnosprawnych w korzystaniu z przejazdów środkami transportu zbiorowego; Wybrane zagadnienia prawne i praktyka dostępności witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych; Dostępność środowiska życia osób niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 83-7441-113-9
1. Konteksty teoretyczne. Geneza i różnicowanie się zaburzeń w zachowaniu; Znaki czasu: marginalizacja i wykluczenie społeczne; Efektywność resocjalizacji i niektóre jej makrouwarunkowania; Teleologiczne podstawy przeciwdziałania dewiacjom uczniów niedostosowanych społecznie. 2. Aspekty diagnostyczne. Aktualne problemy penitencjarne i resocjalizacyjne w Republice Czeskiej; Uzależnienie od automatów do gier; Miękkie narkotyki i ich używanie przez młodzież w świetle wybranych teorii; Kontakty z używkami nieletnich resocjalizowanych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym; Stan opieki i kontroli wychowawczej w rodzinach młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie; Wychowawcze aspekty środowiska rodzinnego i szkolnego podopiecznych w MOW Morwiny; Wpływ środowiska rodzinnego na społeczne funkcjonowanie osób jąkających się; Prawne aspekty opieki, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych w kontekście zapobiegania dewiacjom; Zmiany psychiczne i behawioralne u osób uzależnionych od alkoholu - roczna katamneza. 3. Profilaktyka i terapia. Znaczenie profilaktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą; Socjoterapia a zmiana poziomu natężenia potrzeb i stylu komunikacji interpersonalnej młodzieży; systemowa konsultacja resocjalizacyjna; Rola "Księgi Życia" we wzmacnianiu pozytywnych potencjałów dziecka w ramach placówki opiekuńczo-wychowawczej; Mobbing, jego postacie i profilaktyka; "HIV-fobia" a realność - zagrożenia przełomu wieków; Dewiacyjne zachowania kibiców sportowych jako zjawisko patologii społecznej; Problematyka dzieci ulicy w Niemczech.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Fundusze Strukturalne UE)
ISBN: 83-60201-07-2
1.Funkcjonowanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego, 2.Podmioty uprawnione do skłądania wniosków wraz z uwzględnieniem typów projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, 3.Podmioty bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, 4.Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu, 5.Zasady wyboru projektów, 6.Zasaday kwalifikalności poniesionych kosztów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika w Życiu / Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
ISBN: 978-83-89879-14-1
Współzależność jakości życia, jakości pracy i jakości wychowania. Obszar dla dalszych badań w kierunku osób z niepełnosprawnością; Problem dowartościowania osób z niepełnosprawnością; Niepełnosprawność człowieka w ujęciu społecznym, edukacyjnym i wychowawczym; Praca zawodowa osób niepełnosprawnych jako czynnik rehabilitacji zawodowej; Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla osób niepełnosprawnych wyznacznikiem wykonywanej pracy; Asystent osoby z niepełnosprawnością - nowy zawód wyzwaniem dla prawników i pedagogów; Rola międzynarodowego ruchu sportowego niepełnosprawnych w procesie wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością; Kształcenie integracyjne w mikroregionie - teoria i praktyka; Sprawie na rzecz niepełnosprawnych - doświadczenia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w pracy ze studentem niepełnosprawnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ISSN 2083-8611 ; 110)
ISBN: 978-83-7875-012-3
Motywowanie polskich pracowników a założenia marketingu personalnego; Kapitał ludzki w koncepcji zarządzania 2.0; Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Rola i znaczenie wykształcenia w procesach innowacyjnych; Walidacja kompetencji jako element holistycznego podejścia do programu long life learning; Efektywność gospodarowania czynnikiem pracy ludzkiej w towarowych gospodarstwach rolnych; Zasoby pracy w rolnictwie oraz ich wydajność; Finansjeryzacja gospodarki a problem bezrobocia; Podmioty nowej ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu z tytułu bezrobocia; Problemy aktywizacji zawodowej osób starszych; Równowaga między praca a życiem osobistym pracowników jako istotny czynnik wpływający na kapitał ludzki; Internet i nowoczesne technologie w kształtowaniu nowych trendów na rynku pracy; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w kontekście stałych indywidualnych cech osobowości pracowników; zatrudnialność – definicje, ewolucja koncepcji i ramy do analiz; Kapitał ludzki jako dźwignia innowacyjności i rozwój firm w fazie startowej; e-usługi na rynku pracy; Zjawisko lobbingu w organizacjach; Wpływ gospodarowania zasobami ludzkimi na rentowność przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej cukrowni; Sposoby oceny pracowników niepełnosprawnych w świetle badań własnych; Analiza aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych i niechronionych; Wartość oczekiwania jako metoda pomiaru efektywności kształcenia w odniesieniu do rynku pracy; Dyskryminacja kobiet na rynku pracy – rzeczywistość czy mit?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Ergonomia osób niepełnosprawnych / Aleksandra Jasiak, Dariusz Swereda. - Wyd. 2 rozszerz. i popr. - Poznań : Politechnika Poznańska, 2009. - 192 s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7143-827-1
1. Podstawy teoretyczne; 2. Praca ludzi niepełnosprawnych; 3. Projektowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem wymogów osób niepełnosprawnych; 4. Projektowanie i dostosowanie mieszkań oraz budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych; 5. Transport osób niepełnosprawnych; 6. Elementy systemu edukacyjnego osób niepełnosprawnych; 7. Struktura projektu; 8. Wybrane projekty
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Raporty IPiSS / Istytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Zeszyt Nr 25)
ISBN: 83-87890-59-6
1. Cele badania i jego kontekst, 2. Definiowanie i klasyfikowanie niepełnosprawności, 3. Skala i rozkład terytorialny problemu niepełnosprawności, 4. Dotychczasowe badania, 5. Przyjęte założenia i podstawy informacyjne, 6. Instytucje i programy sektora zdrowotnego w rehabilitacji, 7. Prewencja rentowa w ramach ubezpieczenia społecznego, 8. Edukacja dla osób niepełnosprawnych, 9. Niepełnosprawni na rynku pracy, 10. Programy aktywnej polityki rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, 11. Osoby niepełnosprawne w zakładach pracy, 12. Finansowanie aktywności wspierających pracę osób niepełnosprawnych, 13. Pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych, 14. Aktywność NGOs na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, 15. Rodzina i osoby niepełnosprawne, 16. Świadczenia dla osób niepełnosprawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-601-9
1. Paradygmat interakcyjny w rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym - przestrzeń teoretyczna. 2. Osoby z upośledzeniem umysłowym jako podmiot praktyki rehabilitacyjnej. 3. Doświadczenia zawodowe osób upośledzeniem umysłowym - czynnik kontekstualny. 4. Założenia metodologiczne badań własnych. 5. Psychometryczna charakterystyka zmiennych podmiotowych - wyniki, istotności różnic, związki. 6. Zróżnicowanie zmiennych podmiotowych ze względu na ilość i jakość doświadczeń zawodowych badanych (zmienna kontekstualna). 7. Interakcja zmiennych niezależnych (podmiotowych i kontekstualnych) wykazujących związki z poziomem kompetencji zawodowej badanych. 8. W kierunku syntezy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Jak wykorzystać internet w poszukiwaniu pracy? / Anna Owczarz. - Gliwice : Helion, 2005. - 236, [2] s. : rys. ; 21 cm.
ISBN: 83-7361-704-3
1. Praca w Polsce, 2. Praca poza granicami kraju, 3. Praca dla absolwenta i nie tylko, 4. Praca dla osób niepełnosprawnych, 5.Inne sposoby zdobywania pracy, 6. Praca u wybranego pracodawcy, 7. Internet skarbnicą informacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7689-028-9
1. Status osoby niepełnosprawnej i orzecznictwo; 2. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych- system kwotowy; 3. Uprawnienia niepełnosprawnych pracowników; 4. Wsparcie dla pracodawców z otwartego rynku pracy; 5. Uelastycznienie zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników; 6. Formularze; 7. Ważne linki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2583-3
Cz.I Jakość życia osób niepełnosprawnych: Jakość życia w niepełnosprawności; Postawy społeczne a poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych; Szanse i zagrożenia edukacji integracyjnej w kontekście jakości życia osób z ograniczeniami sprawności (na podstawie opinii nauczycieli różnych typów szkół) Praca zawodowa - ważny wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych (polityka Unii Europejskiej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych); Problemy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w kontekście jakości życia; Wyrównywanie startu życiowego osób niepełnosprawnych; Możliwości wyboru drogi życia przez osoby niepełnosprawne; Tendencje autodestrukcyjne - osobowość a nepełnosprawność; Następstwa globalnych i lokalnych przeobrażeń społecznych dla jakości życia osób niepełnosprawnych; Rola grup wsparcia w podwyższaniu jakości życia niewidomych i słabo widzących osób w starszym wieku; Korekta Dysfunkcjonalnych Schematów Zachowania (KDSZ) jako narzędzie rehabilitacji psychicznej; Sposoby komunikowania się z niesłyszącymi studentami w czasie egzaminów a jakość kształcenia; Społęczeństwo wobec autonomii osób niesłyszących; Osobowośc młodzieży z uszkodzonym słuchem i słyszącej w świetle Testu Wyborów Kolorów M. Lüschera (wybrane zagadnienia); Percepcja własnej sytuacji a poczucie jakości zycia osób z upośledzeniem umysłowym; Metody rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych; Wybrane aspekty poczycia jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych; Terapeutyczne walory rozmowy z ciężko chorym dzieckiem; Dobrostan psychiczny a dwa rodzaje inteligencji: emocjonalna i poznawcza; Czy wsparcie społeczne poprawia dobrostan nieśmiałych osób i pomaga w przezwyciężaniu niesmiałości?; Stygmatyzacja chorych psychicznie - kontekst edukacyjny; Psychoedukacja a jakość życia chorych z zaburzeniami psychicznymi; Poczucie jakości życia w okresie późnej dorosłości; Współczesna rzeczywistość a problemy i potrzeby osób w starszym wieku; Jakość życia osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim - diagnoza sytuacji materialno-bytowej. Cz.II Jakość życia osób nieprzystosowanych społecznie: Poprawianie wizerunku siebie i wizji przyszłości w procesie skutecznej resocjalizacji; Zróżnicowane mikrosystemy wychowawcze a jakość oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych; Zatrudnianie skazanych w świetle nowych uregulowań prawnych; Środowiskowe uwarunkowania przestępczości nieletnich w okresie transformacji ustrojowej; Jakość życia rodzin pochodzenia a przeszłość i perspektywy dorastania dziewcząt objętych programem resocjalizacji; Obraz mężczyzny w percpecji dziewcząt resocjalizowanych; Rola i znaczenie rodziny w życiu kobiet popełniających przestępstwa; Zapobieganie przestępczości a jakośc życia w społęcznościach miejskich; Specyfika warunków życiowych ojców alimentatorów - podopiecznych kuratora sądowego; Resocjalizacja twórcza skazanych przez kulturę i sztukę - szansą na zmianę jakości ich życia (na przykładzie Zakładu Karnego we Włocławku); Jakość życia ludzi bezdomnych; Proces życiowego usamodzielniania bezdomnych kobiet (na przykładzie jakościowej analizy przypadków).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61125-24-2
1.Polityka społeczna w Unii Europejskiej w XXI wieku: Wykuwanie Europejskiego Modelu Społecznego; Prawa społeczno-ekonomiczne człowieka w Traktacie Konstytucyjnym dla Europy i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Wielosektorowa polityka społeczna- wybrane doświadczenia międzynarodowe; Rola sektora non-profit w realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej w krajach Unii Europejskiej; Aktualność idei sprawiedliwość społeczna w polityce społecznej; Globalizacja a polityka społeczna, czyli co dalej z państwem socjalnym?; Reformy welfare state w świetle ilościowych badań porównawczych; Kryzys gospodarczy- przełom w polityce społecznej czy dalsza jej marginalizacja; Kluczowe rozwiązania systemu polityki społecznej warunkujące przebieg karier rodzinnych w wybranych krajach Unii Europejskiej; Rola programów wspierających aktywność edukacyjną i zawodową młodzieży w Niemczech; 2. Europejskie problemy demograficzne: Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej w Unii Europejskiej; Problemy demograficzne Polski na tle europejskim; Determinanty zmian zachowań prokreacyjnych- pomiędzy wschodem z zachodem Europy; Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Europa?; Procedura organizacji edukacji mniejszości narodowych- porównania międzynarodowe; Wykorzystanie rozwiązań polityk imigracyjnych wybranych państw w warunkach polskich; Migracje ze Śląska Opolskiego do Niemiec w okresie sześćdziesięciolecia; 3. Starość i niepełnosprawność w europejskiej polityce społecznej: Wybrane nurty w polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych; Szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy- doświadczenia polskie i zagraniczne; Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w kontekście unijnych regulacji prawnych; Aktywizacja zawodowa osób starszych w perspektywie porównawczej; Sytuacja ludzi starych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w świetle wskaźników EUROSTSTU; 4. Krajowy i międzynarodowy rynek pracy: Polityka rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Analiza komparatywna; Zadania Europejskich Służb Zatrudniania (EURES) na europejskim rynku pracy; Rozwój usług biznesowych w Unii Europejskiej- implikacje dla zatrudnienia; Ewolucja rynku pracy w Portugalii w latach 1986-2006- wnioski dla Polski; Polskie bezrobocie w środowiskach lokalnych; Diagnozowanie potrzeb rynku pracy w działalności publicznych służb zatrudnienia; 5. Międzynarodowe rozwiązania w systemie zabezpieczenia społecznego: Analiza porównawcza systemów emerytalnych Estonii i Łotwy; Europejskie rozwiązania ułatwiające opiekę nad dzieckiem- wybrane przykłady; Rola sieci społecznych we wspomaganiu rodziny; Bezdomność dzieci w Unii Europejskiej i w Polsce; 6. Przestrzenne i regionalne problemy polityki społecznej: Zasada programowania w UE, a lokalna i regionalna polityka społeczna w Polsce; Cele ewaluacji projektu europejskiego- szansa dla efektywnego wykorzystania środków publicznych; Zróżnicowania dochodowe i ubóstwo w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Wymiar społeczny foresightu regionalnego; Regionalna polityka społeczna względem mniejszości romskiej na przykładzie działań w województwie opolskim, w ramach wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce; 7. Polityka gospodarcza a polityka społeczna: Polityka gospodarcza wobec kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia; Społeczna odpowiedzialność biznesu w zakresie kreowania zrównoważonej konsumpcji; Prawo do dochodu obywatelskiego jako alternatywa dla prawa do pracy; Sytuacja odbiorcy końcowego w wybranych sektorach infrastruktury gospodarczej w Polsce na tle rozwiązań unijnych; Społeczne aspekty restrukturyzacji górnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej; Przesłanki i wyzwania społecznej polityki mieszkaniowej UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
E-book
In basket
Nauki o finansach to dziedzina, w której stale dzieje się coś nowego. Jest to odpowiedź na wciąż zmieniającą się sytuację w skali zarówno globalnej, jak i kraju. W kolejnym numerze naszego czasopisma przedstawiamy Czytelnikom osiem opracowań z różnych działów tej nauki. Działy te, nazwane częściami, podobnie jak we wcześniejszym numerze, zatytułowaliśmy odpowiednio: „Finanse publiczne”, „Finanse przedsiębiorstw, rachunkowość i analiza finansowa” oraz „Rynki finansowe”. Uznaliśmy przy tym, że w aktualnej sytuacji rynkowej bank częściej się jawi jako przedsiębiorstwo niż jako element tradycyjnego systemu bankowego. Dlatego też artykuł o ofercie ubezpieczeniowej banków został zakwalifikowany do części „Finanse przedsiębiorstw”. Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na tekst poświęcony analizie narastającego uzależnienia finansów jednostek samorządowych od finansowania zewnętrznego, znacznie ograniczającego ich samodzielność finansową. Jest to jeden z najbardziej niepokojących problemów finansów publicznych, nadal nie rozwiązany, mimo upływu ćwierćwiecza od wprowadzenia tej fundamentalnej reformy ustrojowej. Mam nadzieję, że lektura artykułów zawartych w tym numerze będzie interesująca i inspirująca. Ewa Bogacka-Kisiel
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-254-2
1. Niepełnosprawni w środowisku pracy; 2. Zatrudnienie chronione w Polsce na tle rozwiązań europejskich; 3. Niepełnosprawni na otwartym rynku pracy; 4. Sytuacja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce; 5. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej; 6. Wybrane problemy funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności; 7. Zasady i tryb orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych w pozarolniczy, ubezpieczeniu społecznym; 8. Formalnoprawne podstawy zarządzania sferą pomocy osobom niepełnosprawnym; 9. Rola podstawowej opiek i zdrowotnej w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; 10. Dylematy integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87814-90-3
1.Wstęp, 2.Niepełnosprawne studiowanie niepełnospra wnych, 3.Student niepełnosprawny wobec barier architek tonicznych, 4.Dostępność architektoniczna szkoły wyż szej dla niepałnosprawnych, Student niepełnospraw ny w polskich szkołach wyższych, 5.Student niepełno sprawny w systemie szkolnictwa wyższego, 6.Student nie pełnosprawny - możliwości i ograniczenia w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym na przykładzie UWM w Olsztynie, 7.Szkoła wyższa w uzdrowisku, 8.Uczelnia wy ższa bez barier, 9.Wszechnica Świętokrzyska w Kiel cach jako przykład uczelni bez barier, 10.Studenci nie pełnosprawni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, 11.Rehabilitacja osób słabowi dzących i niewidomych - szansą na edukację wyższą, 12. Metody i techniki nauczania słabowidzących i niewido mych. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy : 1.Dor dztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, 2.Koszty i korzysci w systemie rehabilitacji zawodowej osób nie pełnosprawnych, 3.Kierunki zmian systemu wspierania za trudnienia osób niepełnosprawnych w aspekcie integracj i Polski z Unią Europejską, 4.Niewidomy na rynku pracy - szanse i zagrożenia.Zatrudnianie pomimo czy dzięki niepełnosprawności?, 5.Pub integracyjny - pomysł na działalność gospodarczą. Niepełnosprawni i edukacja na świecie : 1.Edukacyjne d rogi młodzieży niesłyszącej w Norwegii. Sztuka i twórczość w terapii osób niepełnosprawnych : 1.Wystawa "Dotyk", 2.Galeria dotyku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-45-9
1. Percepcja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i bariery ich aktywności: Percepcja osób niepełnosprawnych; Bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych; Ochrona praw pacjenta z niepełnosprawnością- współczesne uwarunkowania i możliwości realizacji; 2. Rozwiązania identyfikowane na rynku pracy i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych: Rynek pracy jako czynnik determinujący dostęp osób niepełnosprawnych do zatrudnienia najemnego; Wsparcie osób z niepełno sprawnościami w poszukiwaniu i utrzymywaniu się w zatrudnieniu poprzez usługi rynku pracy; Zatrudnienie wspomagane- specjalna forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; Biografie zawodowe osób niepełnosprawnych- dysfunkcje instytucjonalnego wsparcia; Usługi społeczne i aktywizacja studentów z niepełnosprawnością na przykładzie działań podejmowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim; Wykorzystanie nowoczesnej techniki w kompensacji niepełnosprawności; Osoby głuchoniewidome i działania Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym; Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-554-3
1.Edukacja drogą wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych; 2. System poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych; 3. Kariera i praca zawodowa osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7481-116-3
1. Etapy życia zawodowego niepełnosprawnych: Przygotowanie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej; Osoby z niepełnosprawnością wobec konieczności nagłej zmiany roli zawodowej; Osoba niepełnosprawna- jej przekonanie o własnej skuteczności w poszukiwaniu swego miejsca na rynku pracy; Pracownicy niepełnosprawni wobec zagrożeń patologii pracy; Bariery w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnością intelektualną; Polityka i instrumenty rynku pracy osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych krajów unii europejskiej; Dobre praktyki- działania doradców zawodowych mobilnego centrum informacji zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim na rzecz lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych; 2. Mobilność pracowników: Mobilność pracowników w Unii Europejskiej; Możliwości i bariery mobilności pracowników (nie)pełnosprawnych; Zadanie samorządów terytorialnych w tworzeniu warunków do mobilności zawodowej osób niepełnosprawnych; Zatrudnienie i mobilność pracowników (w szczególności niepełnosprawnych) w województwie lubuskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again