Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(8)
Author
Głuszek Ewa
(1)
Iwin Jolanta
(1)
Iwin-Garzyńska Jolanta
(1)
Niedzielski Zdzisław
(1)
Osbert-Pociecha Grażyna
(1)
Rymarzak Małgorzata
(1)
Walczak Marian
(1)
Wypych Mirosław
(1)
Wyrzykowski Wojciech
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Majątek trwały
(7)
Przedsiębiorstwo
(7)
Rachunkowość
(2)
Amortyzacja
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Księgi podatkowe
(1)
Nieruchomości
(1)
Podatek
(1)
Propaganda
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Znaki towarowe
(1)
Środki trwałe
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7241-210-3
R.I Finanse przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej: Istota gospodarki rynkowej; Funkcje zarządzania finansami; Przedsiębiorstwo i jego finanse; Źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; Własne źródła finansowania przedsiębiorstwa; Kryteria oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; Wartość pieniądza w czasie. R.II Rzeczowy majątek trwały i jego amortyzacja: Pojęcie i struktura rzeczowych składników majątku trwałego Pojecie i funkcje amortyzacji; Optymalność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie; Amortyzacja a płatności podatkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 978-83-7251-828-6
1. Potrzeby informacyjne zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, 2. Znaczenie analizy finansowej w systemie informacyjnym zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, 3. Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej przedsiębiorstwa, 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustaleanie wyniku finanoswego w ustawie o rachunkowości, 5. Wycena aktywów i zobowiązań według międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 6. Tradycyjne metody analizy finansowej, 7. Nowoczesne metody analizy dokonań przedsiębiorstwa, 8. Analiza efektywności ekonomicznej gospodarowania, 9. Analiz efektywności inwestycji, 10. Analiza decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, 11. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, 12. Metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw, 13. Analiza finansowa w procesie budżetowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-924305-3-7
Wprowadzenie, I. Ogólne problemy finansów przedsiębiorstwa, II. Wybrane instrumenty zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, III. Finansowanie przedsiębiorstwa, IV. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie i podstawa podejmowania decyzji, V. Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, Vi. Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem, VII. Zarządzanie kapitałem obrotowym, VIII. Opodatkowanie przedsiębiorstw, IX. Ocena finansowa przedsięwzięć, inwestycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1570-3
1. Istota amortyzacji i kapitału amortyzacyjnego w teorii finansów przedsiębiorstw, 2. Podatkowa i inflacyjna erozja kapitału na tle rozważań podatkowych, 3. Podatkowy efekt amortyzacji a wartość kapitału amortyzacyjnego, 4. Wykorzystanie amortyzacji i kapitału amortyzacyjnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw - badania empiryczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60072-01-9
CZ.I Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji podatkowych: 1.Księgi rachunkowe a księgi podatkowe, 2.Rzetelność i niewadliwość ksiąg podatkowych, 3.Odpowiedzialność za wadliwe prowadzenie ewidencji podatkowych, 4.Prowadzenie ewidecji podatkowych przy użyciu komputera, 6.Przechowywanie ksiąg podatkowych, 7.Istota dowodu w prawie podatkowym. Cz.II Podatkowa księga przychodów i rozchodów : 8.Konstrukcja i zasady ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Cz.III Ewidencje i rejestry podatkowe: 9.Ewidencja przychodów, 10.Ewidencja sprzedaży, 11.Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 12.Ewidencja wyposażenia, 13.Ewidencje w podatku od towarów iu usług (VAT), 14.Ewidencja zatrudnienia i karty przychodów, 15.Ewidencja przebiegu pojazdu, 16.Ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych, 17.Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy, 18.Rejestr podatku od czynności cywilnoprawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-562-4
Pojęcie, istota, zakres działania przedsiębiorstwa; Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw i ich przekształcenia; Gospodarowanie zasobami ludzkimi oraz majątkiem trwałym i obrotowym; Realizacja wybranych funkcji zarządzania w przedsiębiorstwie; Współpraca przedsiębiorstwa z innymi podmiotami; Zarządzanie przedsiębiorstwem w wymiarze strategicznym i operacyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce / Małgorzata Rymarzak. - Warszawa : CeDeWu, 2009. - 195, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-120-3
1. Podstawowe zagadnienia dotyczące nieruchomości: Definicja i rodzaje nieruchomości; Prawa do nieruchomości; Funkcje nieruchomości; Znaczenie nieruchomości w przedsiębiorstwach; Pojęcie rynku nieruchomości; 2. Pojecie i formy zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstw: Pojęcie zarządzania; Definicja zarządzania nieruchomościami; Ewolucja zawodu zarządcy nieruchomości; Zarządzanie nieruchomościami w rozwiniętych gospodarkach runkowych; Formy zarządzania nieruchomościami w Polsce; Determinanty wyboru formy zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstw; 3. Zamiana formy zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwach: Outsourcing vs. Insourcing w przedsiębiorstwie; Outsourcing zarządzania i w zarządzaniu nieruchomościami w rozwiniętych gospodarkach rynkowych; Insourcing zarządzania nieruchomościami; Ewolucja form zarządzania nieruchomościami (outsourcing-insourcing); 4. Zarządzanie nieruchomościami w największych przedsiębiorstwach w Polsce; 5. Przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami w Polsce- wyniki badania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-700-7
Część I: Zasobowe podejście do przedsiębiorstwa. 1. Przewaga konkurencyjna jako podstawowe pojęcie strategii konkurowania. 2. Koncepcja zasobowego podejścia do przedsiębiorstwa. Część II: Charakterystyka zasobów niematerialnych. 4. Wiedza. 5. Kultura organizacyjna. 6. Reputacja przedsiębiorstwa. 7. Marki produktów. 8. Sieci relacji (architektura). 9. Prawa własności intelektualnej. Część III: Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. 10. Znaczenia zasobów niematerialnych dla pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 11. Ogólny model współzależności między zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. 12. Koncepcje zarządzania zasobami niematerialnymi. 13. Zarys modelu zarządzania zasobami niematerialnymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again