Form of Work
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(14)
available
(12)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(14)
Author
Gołembska Elżbieta (1946- )
(4)
Gołembska Elżbieta
(3)
Szymczak Maciej
(2)
Abt Stefan
(1)
Banaszyk Piotr
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Doński-Lesiuk Jakub
(1)
Duczmal Marian
(1)
Januła Eugeniusz
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kempny Danuta
(1)
Kwieciński Mirosław
(1)
Laskowski Marek
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Pokusa Tadeusz
(1)
Witkowski Jarosław
(1)
Zarzycka Anna M
(1)
Zarzycki Marian
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(13)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Logistyka gospodarcza
(9)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(9)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(8)
Handel międzynarodowy
(5)
Transport
(4)
Łańcuch dostaw
(4)
Międzynarodowa logistyka gospodarcza
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Globalizacja
(2)
Gospodarka
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Infrastruktura techniczna
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(2)
Transport kolejowy
(2)
Transport międzynarodowy
(2)
Unia Europejska
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Biura informacji gospodarczej
(1)
Dokumenty
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
(1)
Euroregiony
(1)
Geopolityka
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
HACCP
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Informatyka
(1)
Integracja europejska
(1)
Internacjonalizm
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kooperacja przemysłowa
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Logistyka
(1)
Marketing
(1)
Marketing międzynarodowy
(1)
Monopole
(1)
Nowy Jedwabny Szlak
(1)
Operacje pokojowe
(1)
Polityka transportowa UE
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Poradnictwo
(1)
Przedsiębiorstwo międzynarodowe
(1)
Przedsiębiorstwo spedycyjne
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Rynek
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Spedycja
(1)
Spółka europejska
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Ubezpieczenia transportowe
(1)
Umowa
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Chiny
(1)
Kazachstan
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Rosja
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Transport i logistyka
(4)
17 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7378-139-0
1.Zmieniająca się istota biznesu międzynarodowego. Podstawowe pojęcia, 2.Teorie biznesu międzynarodowego, 3.Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw, 4.Międzynarodowe regulacje handlu światowego, 5.Przem,iany w korporacjach transnarodowych, 6.Międzyanrodwe sieci przedsiębiorstw handlowych, 7.Przedsiębiorstwa wirtualne, 8.Małe i średnie przedsiębiorstwa, 9.Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, 10.Zarządzanie międzynarodowe, 11. B+R. Produkcja międzynarodowa (rozwój technologii i produkcja międzynarodowa), 12.Marketing na rynkach zagranicznych, 13.Logistyka międzynarodowa, 14.Finansowanie w biznesie międzynarodowym, 15.Ryzyko kursowe w działalności gospodarczej i metody jego minimalizowania - zarządzanie przepływami środków walutowych w firmie międzynarodowej, 16.Euro jako katalizator rozwoju, 17.Międzyanrodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-121-9
Część I: Biznes międzynarodowy - formy i metody działania w zróżnicowanych warunkach konkurencji międzynarodowej. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski i jej pomiar przy zastosowaniu analizy czynnikowej; Dylematy polityk i konkurencji Unii Europejskiej; Konkurencyjność, atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej; Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1919-2002 i jego wkład w handel zagraniczny; Determinanty rozwoju regionalnego i globalnego. Przypadek energii; Analiza rynku wyrobów mleczarskich w Polsce w obliczu przystąpienia do Unii Europejskiej; Międzynarodowa wymiana handlowa produktami technologii informatycznych - specyfikacja i implikacje; Technologiczne aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw - ujęcie międzynarodowe; Logistyka międzynarodowa w biznesie międzynarodowym; Uwarunkowania rozwoju transportu w krajach alpejskich; Żegluga morska bliskiego zasięgu. Część II: Zróżnicowanie współczesnej polityki gospodarczej i zagranicznej z perspektywy rozwoju globalizacji. Globalizacja a handel międzynarodowy - uwagi ogólne; Globalizacja - szansa czy zagrożenia dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - wyniki badań ekspertów; Globalizacja a polityka przemysłowa; Perspektywy delokalizacji działalności produkcyjnej poza Europę w opinii europejskich ekspertów; Wpływ procesów integracji i globalizacji rynków finansowych na usługi bankowości inwestycyjnej; Wpływ japońskiego kryzysu gospodarczego na reformy strukturalne w Japonii; Polityka wspierania wymiany gospodarczej krajów ASEAN. Część III: Procesy internacjonalizacji - korporacje międzynarodowe - strategie przedsiębiorstw - konkurencyjność międzynarodowa. Korporacje transnarodowe jako podmioty współczesnej gospodarki światowej; Struktury przedsiębiorstw międzynarodowych w świetle nowego instytucjonalizmu w teorii organizacji; Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych; Przeciwdziałanie kryzysom - wnioski dla przedsiębiorców międzynarodowych; Teoretyczny model funkcjonowania konsorcjum eksportowego; Sieci biznesowe jako forma integracji w celu optymalizacji warunków działania na rynku globalnym - ujęcie teoretyczne; Typologia oraz kierunki przepływu wiedzy wewnątrz powiązania sieciowego działającego na rynku zagranicznym; Możliwości czołowej rywalizacji polskich przedsiębiorstw z korporacjami międzynarodowymi; Wpływ konkurencji na strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych; Determinanty strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa na etapie wyboru rynku zagranicznej ekspansji; Inwestycje jako forma wejścia przedsiębiorstw na rynek Federacji Rosyjskiej; Rozwój rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowowschodniej - determinanty szóstej fali fuzji i przejęć; Cele i strategie działania polskich przedsiębiorców w perspektywie roku 2008 - wyniki badań; Kształtowanie polityki cenowej na rynkach międzynarodowych; Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy; Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstw; Dominujące postawy strategiczne firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych; Wpływa nowoczesnych technologii na działalność firm fonograficznych; Internacjonalizacja polskiej branży meblarskiej. Część IV: Międzynarodowe rynki finansowe. Rozwój globalnych rynków finansowych na przełomie wieków; Ryzyko kraju i instrumenty jego ograniczania; Ocena skuteczności tzw. pośrednich reżimów kursowych; Problematyka uwarunkowania pomocy kredytowej MFW oraz efektywności programów dostosowywania tej organizacji; Wpływ globalizacji rynków finansowych na politykę pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa; Ocena stabilności deficytu na rachunku obrotów bieżących - podejście bezpośrednie i pośrednie; Liberalizacja przepływów kapitału w krajach Unii Europejskiej na tle ewolucji światowego systemu walutowego; Sektor finansowy w nowych krajach Unii Europejskiej i jego znaczenie w finansowej intermediacji i transmisji impulsów polityki pieniężnej; Integracja rynku papierów wartościowych w Unii Europejskiej; Kontrowersje wokół polityki fiskalnej w strefie euro; Perspektywy integracji walutowej Polski w ramach Europejskiego Systemu Walutowego; Rozwój detalicznego rynku usług bankowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw; Rozwój światowego rynku kwitów depozytowych w latach 1993-2004.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14531-5(01)
1.Logistyka międzynarodowa w internacjonalizacji zarządzania, 2.Strategiczne i operacyjne metody zarządzania logistyką międzynarodową, 3.Logistyka międzynarodowaw praktyce polskich przedsiębiorstw, wyniki badań, 4.Swobody gospodarcze oraz polityka celna, transportowa i wobec MSP według Traktatu Wspólnot Europejskich a zmiany warunków obsługi logistycznej, 5.Polski rynek TSL po wejściu do Unii Europejskiej, 6.Uwarunkowania i kierunki rozowju logistyki europejskiej, 7.Logistyka w polityce gospodarczej wybrnaych państw, 8.Społeczno-kulturowe uwarunkowania logistyki międzynarodowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-606-5
Część I: Europejskie determinanty procesów integracji przepływu informacji. 1. Osobowy charakter europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych jako formy międzynarodowej współpracy przedsiębiorców. 2. Spółka europejska jako forma działalności gospodarczej Unii. 3. Modelowe reguły informowania i konsultacji pracowników spółki europejskiej ważnym narzędziem zarządzania w UE. 4. Systemy informatyczne w zarządzaniu a pozyskiwanie wiedzy w warunkach procesu globalizacji i integracji europejskiej. 5. Foresight i benchmarking jako narzędzia wywiadowcze wykorzystywane w kreowaniu polityki rozwoju regionów europejskich. 6. Wykorzystanie technologii informacji i komunikacji w samorządach. 7. Komunikacja w systemie nadzoru właścicielskiego. Część II: Bezpieczeństwo jako fundamentalny komponent współczesnego biznesu. 8. Społeczno-polityczne uwarunkowania współpracy subregionalnej na rzecz bezpieczeństwa. Przykład Polski. 9. Bezpieczeństwo informacji w handlu elektronicznym. 10 System wczesnego ostrzegania jako informacyjne wsparcie decyzji strategicznych. 11. Rezerwy jako narzędzie obrony przedsiębiorstwa przed zagrożeniem. 12. Zarządzanie sytuacją kryzysową na przykładzie napadu rabunkowego na bank. Część III: Rola informacji w wybranych dziedzinach praktyki gospodarczej. 13. Szczegółowe wymagania informacyjne w procesie strategic turnaround management. 14. Udział stanowisk pracy w procesach wiedzy - analiza, opis, źródła informacji. 15. Informacyjna funkcja kreowania wartości w procesie motywowania i oceny organów zarządzania przedsiębiorstwem. 16. Informacja księgowa i rynkowa w ocenie efektywności i kreowania wartości przedsiębiorstwa. 17. Problemy zarządzania informacją w sferze rynkowo zorientowanych działań logistycznych. 18. Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym. 19. Rola informacji w budowie bazy planistyczno-normatywnej controllingu strategicznego. 20. Rozciąganie łańcuchów wartości Biur Informacji Gospodarczej (BIG). 21. Gromadzenie informacji o kliencie warunkiem osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa usługowego. 22. System rezerwacyjny "Bookings" jako narzędzie zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie hotelarskim (na przykładzie Hotelu Elektor w Krakowie). 23. Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego i jego wpływ na konkurencyjność. 24. Informacji w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej. 25. Księgi wieczyste w systemie informacji o nieruchomościach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88980-75-6 (Wydawnictwa WSZiA)
Zawiera: Cz. I Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe - zarys wybranych aspektów: Aspekty prawne logistyki humanitarnej; Działalność dobroczynna przedsiębiorstwa jako składowa globalnego potencjału antykryzysowego; Organizacja przewozu ładunków niebezpiecznych transportem drogowym; Rola państwa w sytuacji globalnego kryzysu gospodarczego; Stan badań nad powodzią w 1997 r. na Śląsku; Produkt w tworzeniu wartości kulturowych w wymiarze etycznym zarządzania logistycznego. Cz. II Logistyka humanitarna - istota i przejawy: Logistyka humanitarna w świetle literatury angielskojęzycznej; Logistyka humanitarna w świetle literatury niemieckojęzycznej; Logistyka wojskowa w operacji pomocy humanitarnej na przykładzie misji w Pakistanie; Pomoc psychologiczna jako element wsparcia logistycznego w sytuacjach kryzysowych; Medycyna ratunkowa i katastrof; Zarządzanie kryzysowe w organizacjach pozarządowych (na przykładzie wybranych organizacji miasta Opola); Miejsce wolontariatu w niesieniu pomocy humanitarnej; Logistyka docierania do osób potrzebujących pomocy (na przykładzie Stowarzyszenia „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych”); Analiza statystyczna polskiej pomocy humanitarnej; Formalizm rozwiązań rachunkowo-finansowych zarządzania kryzysowego i pomocy humanitarnej; Świadomość występowania katastrof naturalnych w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi w Polsce; Kształtowanie postawy humanitarnej młodzieży poprzez wspieranie działań charytatywnych na przykładzie PLO nr II w Opolu; Zarządzanie kryzysowe o logistyka humanitarna jako rola i zadania rządowe i samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia. Cz. III Wybrane narzędzia zarządzania kryzysowego i pomocy humanitarnej: Numer alarmowy 112 - koncepcja i stan na dzień dzisiejszy; Perspektywy rozwoju systemu TETRA w Polsce; Komputerowy system bazy wiedzy w planowaniu strategii działań logistycznych prowadzonych w sytuacjach kryzysowych; Regulacje prawne w zarządzaniu kryzysowym. Cz. IV Media a pomoc humanitarna i zarządzanie kryzysowe: Współczesna rola mediów w sytuacjach kryzysowych (polska perspektywa); Wybrane aspekty wykorzystania marketingu w zarządzaniu antykryzysowym; Rola lokalnego radia w sytuacji kryzysowej oraz znaczenie informacji w logistyce humanitarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 85)
ISBN: 978-83-7417-230-1
1. Przeobrażenia łańcuchów dostaw wobec ekspansji korporacji międzynarodowych i współczesnych modeli tworzenia wartości opartych na kooperacji przedsiębiorstw, 2. Eurologistyka i funkcjonowanie łańcuchów dostaw w warunach europejskich, 3. Zarządzanie łańcuchem dostaw w globalnych strukturach kooperacyjnych branży motoryzacyjnej, 4. Decyzje logistyczne i ich uwarunkowania w międzynarodowych strukturach holdingowych na przykładzie przedsiębiorstwa Draexlmeier, 5. Logistyka w sklai globalnej na przykładzie firmy z branży lniarskiej, 6. Logistyka w obliczu działalności eksportowej, 7. Zarządzanie miedzynarodowym łańcuchem dostaw towarów projektowanych na zamówienie, 8. Wpływ internacjonalizacji na zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Kuźnia Jawor S.A.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka międzynarodowa / Elżbieta Gołembska, Maciej Szymczak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 158, [20] s. : rys., wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1520-7
R.1 Istota globalizacji procesów w logistyce międzynarodowej, R.2 Przedmiot i zakres międzynarodowych operacji logistycznych, R.3 Międzynarodowa infrastruktura logistyki, R.4 Aspekty organizacyjne zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw, R.5 Informatyzacja w logistyce międzynarodowej, R.6 Usługi jako produkt w logistyce międzynarodowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-17979-3
Wstęp; ROZDZIAŁ 1. Logistyka międzynarodowa w globalizacji, regionalizacji i internacjonalizacji gospodarki światowej 1.1. Logistyka w warunkach globalizacji 1.2. Regionalizacja w gospodarce i logistyce 1.3. Formy i miary internacjonalizacji przedsiębiorstwa i logistyki ROZDZIAŁ 2. Istota i znaczenie współczesnej logistyki międzynarodowej w biznesie 2.1. Biznes międzynarodowy w procesie globalizacji 2.2. Istota i funkcje teorii logistyki międzynarodowej 2.3. Metody zarządzania logistyką międzynarodową ROZDZIAŁ 3. Logistyka międzynarodowa w wymianie towarów i usług 3.1. Współczesne determinanty rozwoju wymiany międzynarodowej 3.2. Rola logistyki w międzynarodowej wymianie towarów 3.3. Logistyczne uwarunkowania międzynarodowej wymiany usług ROZDZIAŁ 4. Znaczenie logistyki w międzynarodowych przepływach czynników wytwórczych 4.1. Międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych: koncepcje, metody, zadania 4.2. Międzynarodowy łańcuch dostaw jako podstawa przepływów czynników wytwórczych 4.3. Zadania konfiguracji sieci logistycznej w przepływach czynników wytwórczych ROZDZIAŁ 5. Wpływ logistyki na poziom międzynarodowej konkurencyjności krajów i przedsiębiorstw 5.1. Ważniejsze mierniki konkurencyjności przedsiębiorstw 5.2. Logistykochłonność jako miara konkurencyjności regionów i sektorów 5.3. Ocena logistykochłonności różnych regionów na świecie ROZDZIAŁ 6. Miejsce logistyki w strategii przedsiębiorstwa międzynarodowego i korporacji transnarodowej 6.1. Współczesne teorie przedsiębiorstwa i korporacji transnarodowych 6.2. Logistyka w strategii i strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego 6.3. Kierunki rozwoju logistyki międzynarodowej w KTN i gospodarce światowej; Bibliografia; Spis rysunków; Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 83-87344-55-9
1. Specyfika logistyki ponad granicami: Logistyka a systemy logistyczne; Struktura systemów logistycznych; Procesy logistyczne ponad granicami; Ku globalizacji gospodarki; Logistyka w skali mikro i makro. 2. Różnorodność infrastruktury logistycznej: Infrastruktura logistyczna; Modernizacja transportu; Gospodarka magazynowa; Logistyczne centra; Wymogi eurologistyczne 3. Logistyka w integracji systemów transportowych Europy: Integracja polskiego systemu transportowego z systemem transportowym Europy; Bariery w wykorzystywaniu logistyki w przewozach międzynarodowych; Centrum dystrybucji w organizacji łańcucha dostaw; Znaczenie infrastruktury transportowej dla procesu integracji krajów europejskich; Koncepcje pracy europejskiego operatora logistycznego. 4. Polska infrastruktura transportowa w logistyce po nadgranicznej: Regulacje UE w zakresie transportu międzynarodowego; Rozwój motoryzacji i wzrost ruchu na drogach Polski; Polska sieć drogowa na mapie Europy; Założenia programu budowy autostrad; Pozostała infrastruktura transportowa Polski. 5. Logistyka w marketingu sprzedaży: Organizowanie procesów dystrybucji; Klasyfikacje produktów; Prognozy marketingowe; Wybór kanałów dystrybucji; Proces obsługi klienta. 6. Logistyka w marketingu zakupów: Środowisko procesu zakupów; Organizacja procesu zakupów; Planowanie zakupów; Aspekty międzynarodowe w logistyce. 7. Kontrolingowy system zarządzania międzynarodowymi procesami logistycznymi: Kontroling jako element zintegrowanego środowiska zarządzania logistycznego ponad granicami; Komponenty kontrolingowego systemu zarządzania procesami logistycznymi; Wpływ organizacyjnych form kształtowania międzynarodowych procesów logistycznych na system kontrolingu; Modele sterowania kontrolingowego procesami logistycznymi i rodzaje wzorców oceny; Wybrane metody i narzędzia rachunku zarządczego i analizy odchyleń; Podstawowe techniki zaopatrzenia informacyjnego w zarządzaniu kontrolingowym. 8. Zintegrowane łańcuchy dostaw: Zjawisko "dojrzałości przemysłowej"; Koncepcja outsourcingu; Ewolucyjne przemiany rynku dostawców; Koncepcja zintegrowanego dostawcy; Płaszczyzny współpracy objęte koncepcją zintegrowanego dostawcy; Problemy związane z wdrażaniem nowoczesnych strategii zaopatrzeniowych na rynku europejskim; Wprowadzenie do zagadnienia wirtualnych korporacji; Koordynacja działań drogą do sukcesu; Zaopatrzenie wirtualnych korporacji. 9. Doświadczenia logistyki europejskiej: Tendencje logistyki europejskiej w aspekcie ekologii; Dążenie do zmniejszenia szkodliwego wpływu transportu; Gospodarka odpadami; Rozwój ponadgranicznej regionalnej komunikacji gospodarczej (PRKG) pomiędzy Niemcami a Polską; Argumenty przemawiające za PRKG; Analiza rozwoju PRKG w latach 1994-1998 i prognoza; Warunki ramowe i następstwa rozwoju gospodarczego w regionie; Środki potrzebne do rozwoju ponadgranicznej regionalnej komunikacji gospodarczej do roku 2005.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka w biznesie międzynarodowym / Piotr Banaszyk, Elżbieta Gołembska. - Wyd. 1 - 1 dodruk (PWN). - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2017. - 164 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Logistyka)
ISBN: 978-83-01-19085-9
Wprowadzenie; Rozdział 1. Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym na tle ewolucji uwarunkowań konkurowania 1.1. Wpływ otoczenia na zarządzanie przedsiębiorstwem 1.2. Zarządzanie łańcuchem dostaw we współczesnych koncepcjach naukowych 1.3. Wpływ umiędzynarodowienia na zarządzanie przedsiębiorstwem Rozdział 2. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym 2.1. Miejsce i rola logistyki w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem 2.2. Ważniejsze funkcje zarządzania logistycznego 2.3. Metody zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem Rozdział 3. Zarządzanie z logistyką jako strategią w praktyce przedsiębiorstw – wyniki badań 3.1. Metoda ekspercka w badaniach zarządzania logistycznego w biznesie międzynarodowym 3.2. Ocena praktyki zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem 3.3. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie – diagnoza i kierunki rozwoju 3.4. Skuteczność zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie Rozdział 4. Przedsiębiorstwo jako ogniwo łańcucha dostaw 4.1. Strategiczne znaczenie łańcucha dostaw w biznesie międzynarodowym 4.2. Nowoczesne łańcuchy dostaw 4.3. Charakter rynku przedsiębiorstwa a jego łańcuch dostaw Rozdział 5. Sieci dostaw jako odmiany sieci gospodarczych 5.1. Uwarunkowania budowy i eksploatacji logistycznej sieci dostaw 5.2. Punkty modalne w sieci dostaw 5.3. Metody konfigurowania sieci dostaw Rozdział 6. Wpływ zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie na rozwój biznesu międzynarodowego 6.1. Rola zarządzania logistycznego w redukowaniu asymetrii informacji rynkowej 6.2. Czynniki ograniczające i stymulujące wpływ zarządzania logistycznego na biznes międzynarodowy 6.3. Ważniejsze zasady implementacji polityki logistycznej UE w przedsiębiorstwach międzynarodowych; Bibliografia; Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339
Book
In basket
ISBN: 83-7417-052-2
1. Rola i zadania logistyki międzynarodowej w integracji przedsiębiorstw Unii Europejskiej, 2. Integracja przedsiębiorstw Unii Europejskiej, 3. Identyfikacja strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, 4. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju logistyki międzynarodowej, 5. Przesłanki rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce w świetle strategii Lizbońskiej, 6. Uwarunkowania polskiego systemu transportowego w obliczu przystąpienia do Unii Europejskiej, 7. Logistyka w strategiach ekspansji międzynarodowej firm
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Logistyka)
ISBN: 978-83-66800-13-7
Wstęp; 1. Prawne podstawy współczesnej spedycji 1.1. Obszar pojęciowy spedycji 1.2. Podmioty krajowe oraz międzynarodowe spedycji 1.3. Świadczenia oraz zakres usług spedytorskich 1.4. Odpowiedzialność spedytora 1.5. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 1.6. Podstawy prawne prowadzenia działalności transportowo-spedycyjnej 2. Dokumenty normatywne fiata jako podstawa spedycji 2.1. Podstawowe dokumenty FIATA - katalog pragmatyczny 2.2. Stosowanie FIATA - FCR 2.3. Dokument FWB i inne dokumenty FIATA 3. Transportowa polityka Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 3.1. Podstawowe zasady polityki transportowej w UE i EOG 3.2. Struktura gałęziowa lądowego transportu w Unii Europejskiej i w Polsce 3.3. Zasady opłat przewozowych w UE 3.4. Kolejnictwo 3.5. Swoboda świadczenia usług w transporcie morskim 3.6. Usługi portowe 3.7. Europejska i światowa koncepcja „otwartego nieba" 3.8. Liberalizacja - ogólna tendencja liberalizacji transportu na wszystkich płaszczyznach 4. Transakcje w handlu międzynarodowym 4.1. Transakcja a kontrakt 4.2. Formuły handlowe 4.3. Warunki płatności w handlu zagranicznym 5. Transport morski 5.1. Rodzaje statków morskich i formy eksploatacji 5.2. Charter i buking 5.3. Podstawowe dokumenty dot. transportu morskiego 5.4. Frachty 5.5. Uregulowanie specyficzne w żegludze do i z USA - NVOCL 5.6. Obsługa ładunków w portach morskich 5.7. Terminale masowe, drobnicowe i kontenerowe 5.8. Polskie porty handlowe 5.9. Terminale i spedycja w portach polskich 5.10. Opłaty frachty i taryfy 6. Transport drogowy 6.1. Zasadnicze regulacje prawne transportu drogowego 6.2. Karnet TIR i jego praktyczne zastosowanie 6.3. Wspólne procedury tranzytowe w transporcie drogowym 6.4. Wymogi dotyczące pojazdów samochodowych 6.6. Koszty i kalkulacje stawek przewozowych 6.7. Przepisy dotyczące pracy kierowców 7. Transport kolejowy 7.1. Sieć kolejowa w Polsce i Europie 7.2. Organizacja kolejowych przewozów towarowych w Polsce 7.3. Przepisy prawa w przewozach kolejowych 7.4. Zasady przeładunku i przewozów 7.5. Kolejowy list przewozowy 7.6. Odpowiedzialność przewoźnika za towar 7.7. Szczególny charakter działalności spedytora kolejowego 8. Transport lotniczy 8.1. Transport lotniczy w świetle aktów prawnych 8.2. Kategorie lotnisk i samolotów 8.3. System transportu lotniczego 8.4. Przesyłki lotnicze - rodzaje i wymogi 8.5. Taryfy i stawki przewozu lotniczego 8.6. Listy przewozowe i umowy w transporcie lotniczym 9. Transport wodny śródlądowy 9.1. Śródlądowe drogi wodne w Europie i Polsce 9.2. Podmioty administracyjne żeglugi śródlądowej i dróg wodnych w Polsce 9.3. Porty i przystanie żeglugi śródlądowej w Polsce 9.4. Główne szlaki żeglugi handlowej w Polsce i parametry dróg wodnych 9.5. Administracja szlaków i zagadnienia prawne 9.6. Statki w żegludze śródlądowej 9.7. Dokumenty i umowy przewozowe 10. Transport multimodalny 10.1. Pojęcie transportu multimodalnego 10.2. Integracja techniczno-technologiczna 10.3. Inne rodzaje integracji multimodalnej 10.4. Transport multimodalny a intermodalny 10.5. Zmiany w organizacji przewozów 10.6. Bariery i przeszkody w transporcie multimodalnym 11. Podstawy logistyki spedycyjnej 11.1. Pojęcie logistyki 11.2. Logistyka a spedycja 11.3. Gospodarka magazynowa w spedycji 11.4. Optymalny spedytor 12. Informatyka w działalności spedycyjnej 12.1. Pojęcie i zakres technologii informatycznych 12.2. Dokumentacja elektroniczna w systemie spedycji 12.3. Systemy oprogramowania komputerowego stosowane w spedycji 13. Transport ładunków ponadnormatywnych i niebezpiecznych 13.1. Pojęcie ładunku ponadnormatywnego i niebezpiecznego 13.2. Wymogi prawne ładunków, opakowań 13.3. Rodzaje dokumentacji wymagane przy transporcie ładunków niebezpiecznych i ponadnormatywnych 13.4. Koszty i umowy w transporcie ładunków ponadnormatywnych 13.5. Transport ładunków niebezpiecznych 13.6. Transport multimodalny przewozów ponadnormatywnych 14. Marketing w firmie spedycyjne 14.1. Marketingowa koncepcja działalności podmiotu ekonomicznego 14.2. Segmentacja rynku w działalności spedycyjnej 14.3. Systemy zarządzania marketingową firmą spedycyjną 14.4. Strategie marketingowe firmy spedycyjnej 15. Ubezpieczenia transportowe 15.1. Pojęcie i istota ubezpieczeń 15.2. Rodzaje, funkcje i klasyfikacja ubezpieczeń 15.3. Ubezpieczenia środków transportowych - casco 15.4. Ubezpieczenie ładunku w transporcie - cargo 15.5. Ubezpieczenia morskie - specyfika branży 15.6. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora 15.7. Ryzyka i ubezpieczenia w transporcie krajowym i międzynarodowym; Aneksy; Bibliografia; Źródła fotografii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-241-5
Wstęp; Rozdział 1. Euroazjatycki Obszar Gospodarczy 1.1. Geopolityczne kryteria wyróżniania obszarów świata 1.2. Gospodarcze przesłanki podziału obszarowego świata 1.3. Eurazjatycki Obszar Gospodarczy jako przedmiot badań logistycznych Rozdział 2. Gospodarcze i społeczne znaczenie logistyki 2.1. Cele i funkcje logistyki 2.2. Systemy wsparcia logistycznego 2.3. Organizacyjno-formalne uwarunkowania funkcjonowania międzynarodowych systemów logistycznych Rozdział 3. Sieć kolejowa jako kanały obsługi logistycznej Eurazjatyckiego Obszaru Gospodarczego 3.1. Miejsce transportu kolejowego w systemie transportowym Eurazjatyckiego Obszaru Gospodarczego 3.2. Transeurazjatyckie kolejowe kanały logistyczne 3.3. Transeurazjatyckie przewozy kolejowe jako alternatywa dla przewozów morskich Rozdział 4. Narzędzia i sposoby integracji kolejowych kanałów logistycznych Eurazjatyckiego Obszaru Gospodarczego 4.1. Sfera polityczna i jej wpływ na gospodarkę 4.2. Uwarunkowania organizacyjne 4.3. Uwarunkowania harmonizacji transeurazjatyckich przewozów kolejowych Rozdział 5. Ocena przedsięwzięć integracyjnych na przykładzie wybranych krajów Eurazjatyckiego Obszaru Gospodarczego 5.1. Federacja Rosyjska 5.2. Republika Kazachstanu; Zakończenie; Załączniki; Załącznik 1. Wykaz towarów predestynowanych do obsługi transportem kolejowym w relacjach międzynarodowych wg grup „Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji (HS 2017)"; Załącznik 2. Wykaz pociągów kontenerowych uruchamianych w krajach-członkach OSŻD; Załącznik 3. Wykaz nowych linii kolejowych, przewidzianych w „Strategii rozwoju transportu kolejowego w Federacji Rosyjskiej do 2030 r."; Załącznik 4. Szczegółowe dane przewozowe w wybranych relacjach w latach 2011-2016; Bibliografia; Spis rysunków; Spis wykresów; Spis tabel; Streszczenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89808-20-X
1. Logistyka globalna w globalizacji gospodarki, 2. Logistyka w biznesie międzynarodowym, 3. Logistyka międzynarodowa, geneza, cel, zakres, 4. Kierunki rozwoju transportu w logistyce międzynarodowej, 5. Eurologistyka, jako szczególna odmiana logistyki międzynarodowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-91-9
CZ.I Generalne zasady obowiązujące w handlu międzynarodowym: 1.Fazy przygotowania działalności eksportowej, 2.Przygotowanie oferty eksportowej, 3.Kontrakt eksportowy, 4.Dokumenty handlowe związane z realizacją transakcji, 5.Sposoby płatności w transakcjach eksportowych, 6.Formuły handlowe najczęściej stosowane w handlu miedzyanrodowym INCOTERMS oraz COMBITERMS, 7.Transport i spedycja w handlu międzynarodowym, 9.Ryzko handlowe i finansowe w transakcjach eksportowych, 9.Wykonanie i rozliczenie kantraktu eksportowego. Cz.II Specyficzne regulacje obowiązujące w Unii europejskiej : 10.Konsekwencje wstąpienia Polski do Unii Europejskiej dla polityki handlowej, celnej oraz procedur związanych ze statystyką obrotów towarowych w Unii Europejskiej, 11.Warunki wprowadzenia i utrzyamnia towarów na rynkach Unii Europejskiej, 12.Strategie marketingowe na rynkach Unii Europejskiej, 13.Znaczenie rynków krajów Unii Europejskiej dla poslkiego eksportu i importu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-415-4
1. Dystrybucja międzynarodowa w koncepcjach i teoriach zarządzania: Miejsce dystrybucji w teorii przedsiębiorstwa; Dystrybucja a strategie konkurencji; Problem dystrybucji w literaturze marketingowej; Podejście logistyczne do zarządzania dystrybucją; 2. Specyfika systemów dystrybucji w eksporcie a orientacja marketingowa: Orientacja marketingowa; Eksport pośredni a eksport bezpośredni; Pośrednicy w obrocie międzynarodowym; Międzynarodowe kanały marketingowe w eksporcie; Międzynarodowe systemy fizycznej dystrybucji w eksporcie bezpośrednim; 3. Zarządzanie dystrybucją w eksporcie w świetle koncepcji marketingowej: Istota marketingowej koncepcji zarządzania dystrybucją; Wpływ marketingowej orientacji w zarządzaniu dystrybucją na poprawę konkurencyjności i rozwoju eksportu; 4. Tendencje zmian w dystrybucji międzynarodowej: Trendy w handlu międzynarodowym; Alternatywne kanały marketingowe; Wpływ Internetu na systemy międzynarodowej dystrybucji produktów; Wielokanałowe systemy dystrybucji; Franchising dystrybucyjny; 5. Międzynarodowe systemy dystrybucji- przykłady: Dystrybucja mebli produkowanych w Polsce na rynki zagraniczne; Dystrybucja międzynarodowa z wykorzystaniem Internetu; Przykłady wielokanałowych systemów dystrybucji w eksporcie; Franchising dystrybucyjny w praktyce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1594-0
1. Z badań nad kierunkami rozwoju logistyki, 2 Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zorientowane logistycznie, 3. Eurologistyka a rozwój euroregionu XXI wieku na przykładzie euroregionu Pomerania, 4. O istocie i funkcjach logistyki miejskiej, 5. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój krajów i regionów, 6. Perspektywy rozwoju kolei dużych prędkości w unii Europejskiej, 7. Rola i znaczenie logistyki międzynarodowej w produkcji i dystrybucji pierwotnych papierniczych mas włóknistych, 8. Strategia globalna a funkcjonowanie operatorów logistycznych na przykładzie firmy Schenker
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again