Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(6)
Author
Bodył Szymala Piotr
(1)
Chmaj Marek
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Krasuski Andrzej
(1)
Mendys Wacław
(1)
Nowińska Ewa
(1)
Olszewski Jan
(1)
Piątek Stanisław
(1)
Skory Maciej
(1)
Strzyczkowski Kazimierz
(1)
Vall du Michał
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Konsumenci (ekon.)
(9)
Konkurencja
(4)
Banki
(3)
Prawo gospodarcze
(3)
Telekomunikacja
(3)
Usługi
(3)
Prawo antymonopolowe
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Umowa
(2)
Aukcja internetowa
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Baza danych
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Energetyka
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Informacja
(1)
Internet
(1)
Kultura
(1)
Monopol
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Oświata
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Poczta
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Reklama internetowa
(1)
Rynek
(1)
Transport
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Znaki towarowe
(1)
Łączność
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7444-220-4
1. Miejsce niedozwolonych postanowień umownych w systemie prawa, 2. Niedozwolone postanowienia umowne - analiza pojęcia, 3. Prawne środki służące ochronie konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi, 4. Ocena obowiązującej regulacji z uwzględnieniem rozwiązań obcych oraz stopnia implementacji prawa europejskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7205-225-5
1. Klient pojawia się w banku. 2. Klient lokuje pieniądze. 3. Klient dokonuje rozliczenia. 4. Klient pożycza pieniądze. 5. Wpływ szczegółowych obowiązków i uprawnień banków na sytuację klientów. 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Stan prawny na 1 lipca 2005 r.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87658-67-7
1. Zawieranie umów przez Internet, 2. Podpis elektroniczny, 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, 4. Uprawnienia konsumentów przy zawieraniu umów za pośrednictwem Internetu, 5. Aukcje internetowe - wybrane zagadnienia prawne, 6. Płatność w Internecie, 7. Reklama w Internecie, 8. Ochrona znaków towarowych w Internecie, 9. Prawa autorskie do programu komputerowego, 10. Ochrona baz danych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-75-2
1. Prawo administracyjne gospodarcze - pojęcie, zakres i źródła. 2. Zachowania państwa wobec gospodarki. 3. Administracja gospodarcza - ustrój i zadania. 4. Samorząd gospodarczy. 5. Prawo działalności gospodarczej. 6. Ograniczenia i obowiązki przedsiębiorców. 7. Przedsiębiorstwa państwowe. 8. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych. 9. Prawna regulacja udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. 10. Prawna regulacja organizacji i funkcjonowania banków. 11. Prawna regulacja działalności ubezpieczeniowej. 12. Prawna regulacja publicznego obrotu papierami wartościowymi. 13. Prawna regulacja ochrony konkurencji i konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne materialne / red. nauk. Marek Chmaj. - Wyd.2 Stan prawny na 1.01.2005 r. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2005. - 504 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88690-82-5
1. Podstawy prawa działalności gospodarczej oraz prawa przedsiębiorstw państwowych, 2. Zasady obrotu i gospodarki gruntami. Status mienia publicznego, 3. Prawna regulacja zagospodarowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego, 4. Prawo o obywatelstwie i prawo o cudzoziemcach, 5. Administracyjno-prawne sytuacja osób fizycznych, 6. Administracyjno-prawne regulacja zrzeszania się obywateli, 7. Prawo komunikacji i łączności, 8. Prawo ubezpieczeniowe, antymonopolowe, bankowe i celne, 9. Administracja spraw zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych, 10. Upowszechnianie informacji, 11. Administracja w dziedzinie oświaty, nauki i kultury, 12. Administracyjno-prawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, 13. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach nadzwyczajnych, 14. Administracja obrony kraju i spraw zagranicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-391-1
R.I Wprowadzenie, R.II Źródła prawa gospodarczego publicznego, R.III Zasady prawa gospodarczego publicznego, R.IV Podmioty prawa gospodarczego publicznego, R.V Zadania (funkcje) administracji gospodarczej, R.VI Instrumenty prawne organów administracji gospodarczej, R.VII Prawo działalności gospodarczej, R.VIII Publiczna działalność gospodarcza, R.IX Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, R.X Prawo pomocy publicznej, R.XI Prawo energetyczne, R.XII Prawo telekomunikacyjne, R.XIII Prawo pocztowe, R.XIV Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Publiczne prawo gospodarcze / pod red. Jan Olszewski. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - XXVIII, 402 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-745-2
Cz. I Prawo prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców; 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej, 2. Pojęcie przedsiębiorcy i poszczególni przedsiębiorcy, 3.Formy ewidencjonowania przedsiębiorców, 4. Formy zakończenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, 5. Prawa i obowiązki przedsiębiorców. Cz. II Prawo planowania i programowania gospodarczego; 1. Narodowy Plan Rozwoju, 2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Cz. II Prawo ochrony mechanizmów rynkowych; 1. Ewolucyjny proces rozwoju publicznoprawnej ochrony konkurencji, 2. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i ważniejsze wyłączenia, 3. Organy ochrony konkurencji i konsumentów, 4. Prewencyjna ochrona konkurencji poprzez nadzór nad koncentracjami, 5. Zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję, 6. Zakres praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 7. Postępowanie przed Prezesem Urzędu, 8. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu. Cz. IV Prawo ochrony równości konkurowania; 1. Prawo zamówień publicznych, 2. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, 3. Pomoc publiczna wynikająca z przepisów ustawy o specjalnych sferach ekonomicznych, 4. Gwarancje równości konkurowania wynikające z przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Cz. V. Prawo uczciwej konkurencji; 1.Przepis ogólne, 2.Czyny nieuczciwej konkurencji, 3.Postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-514-0
1. Charakter prawny umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 2. Cechy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 3. Strony umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 4. Forma umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 5. Treść umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 6. Sposoby zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 7. Wykonanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 8. Rozstrzyganie sporów, 9. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 10. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w prawie wspólnotowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again