Form of Work
Książki
(10)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(9)
Author
Adamiec Sabina
(1)
Alexander Jim
(1)
Asmoah Emmanuel Selase
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Budnik Monika
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Chovancovă M
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Goszczyńska Maryla
(1)
Górnik-Durose Małgorzata
(1)
Hill Nigel
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłońska Magdalena
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Kruk Marta
(1)
Krzemień Eugeniusz
(1)
Kusińska Alicja
(1)
Makowski Grzegorz
(1)
Nowak Paweł
(1)
Olejniczuk-Merta Anna
(1)
Patrzałek Wanda
(1)
Rosa Kacper
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Sołtysik-Piorunkiewicz Anna
(1)
Słaby Teresa
(1)
Trynda Katarzyna
(1)
Wanninayake Bandara W.M.C
(1)
Witek Lucyna
(1)
Wolniak Radosław
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Konsumenci (ekon.)
(11)
Postawy
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Spożycie
(2)
Administracja publiczna
(1)
Biblioteki
(1)
Fundacja
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Marketing
(1)
Merchandising
(1)
Mieszkania
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nowy Sącz (woj. Małopolskie)
(1)
Obsługa klienta
(1)
Organizacja
(1)
Pieniądz
(1)
Promocja handlowa
(1)
Public relations
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Rodzina
(1)
Rynek
(1)
Stopa życiowa
(1)
Superkmarkety i hipermarkety
(1)
Zarządzanie
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 978-83-7483-679-1
1. Istota i znaczenie merchandisingu, 2. Zachowania konsumentów w miejscu sprzedaży, 3. Zagospodarowanie przestrzeni sprzedażowej, 4. Sterowanie ruchem nabywców, 5. Atmosfera sklepu, 6. Ekspozycja towarów na półce, 7. Promocja w miejscu sprzedaży, 8. Tworzenie witryn sklepowych, 9. Psychologai w merchandisingu, 10. Efektywność i kontrola w merchandisingu, 11. Merchandising w małym sklepie, 12. Najczęściej popełniane błędy i szybkie działania zaradcze, 13. Kierunki i perspektywy rozwoju merchandisingu, 14. Merchandising wybranych produktów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88597-90-6
R.1 Satysfakcja klienta-wprowadzenie. R.2 Po co się mierzy poziom satysfakcji klienta. R.3 Lojalność. R.4 Łańcuch satysfakcja-zysk. R.5 Cele badania sondażowego R.6 Rozumienie zachowń nabywczych klienta. R.7 Bada nia rozpoznawcze. R.8 Dobór próby. R.9 Rodzaje badań sondażowych. R.10 Projektowanie kwestionariusza. R.11 Umiejętności potrzebne do przeprowadzania wywiadów. R.12 Analiza i raportowanie wyników badań. R.13 Kwe stie public relations w badaniach sondażowych. R.14 Mierzenie poziomu lojalności. R.15 Modelowanie i prog nozowanie. R.16 Maksymalizacja korzyści z badań pozio mu satysfakcji klientów.SERVQUAL
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-287-0
1. Przedsiębiorczość- uwarunkowania i konsekwencje: Przedsiębiorczość a protestancka etyka praktyka pracy; Jakość życia przedsiębiorców. Wyznaczniki podmiotowe i sytuacyjne; Rola ekonomii społecznej w tworzeniu nowych form przedsiębiorczości; Determinanty i przejawy przedsiębiorczości polskiej młodzieży; 2. Pieniądze i dysponowanie nimi: Jasna przyszłość naszych finansów. O związkach optymizmu i postaw wobec pieniędzy; Postawy wobec pieniędzy a zachowania ubezpieczeniowe. Badania eksploracyjne; Wybory inwestycyjne w sytuacji sukcesu i porażki- porównanie międzykulturowe na przykładzie grupy polskiej i holenderskiej; Korzystanie z usług banków przez młodzież polską i brytyjską; Gdy całość jest tańsza od składników. Subaddytywność ocen; 3. Zachowania konsumenckie: Kupowanie rzeczy, kupowanie doświadczeń- nowe tendencje w zachowaniach konsumentów; Związki materializmu z dokonywaniem zakupów nieplanowanych; Temperamentalne uwarunkowania skłonności do kupowania impulsywnego; Skłonności do kupowania kompulsywnego a nieracjonalne korzystanie z kart kredytowych; Reklama jako kontekst determinujący spostrzeganie różnych kategorii produktów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-473-4
1. Postawy polskich konsumentów w kryzysie; 2. Polski konsument na rynku dóbr usług w czasach kryzysu; 3. Czas wolny a kryzys- szanse i zagrożenia; 4. Rola szarej strefy z zaspokajaniu potrzeb polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego; 5. Wpływ zmian wartości majątku na decyzje w sferze konsumpcji; 6. Upadłość konsumenta jako efekt nadmiernego zadłużania się; 7. Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych kryzysem gospodarczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1632-7
1. Charakterystyka demograficzna i socjologiczna rodzin ludzi młodych. 2. Uznawanie wartości i styl życia rodzin ludzi młodych. 3. Materialne warunki życia rodzin ludzi młodych. 4. Warunki mieszkaniowe rodzin ludzi młodych. 5. Poziom i struktura konsumpcji rodzin ludzi młodych. 6. Zachowania konsumentów z rodzin ludzi młodych na rynku towarów konsumpcyjnych. 7. Rodziny ludzi młodych na rynku usług. 8. Typologia rodzin ludzi młodych jako uczestników rynku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1748-5
1. Miejsce i rola ludzi młodych w krajach Unii Europejskiej. 2. Czynniki kształtujące podaż na rynkach młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej. 3. Czynniki kształtujące popyt na rynkach młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej. 4. Zachowania rynkowe młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej. 5. Perspektywy rozwoju rynków młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Obyczaje Prawo i Polityka Życie Codzienne / przewod. rady Jacek Kurczewski)
ISBN: 83-88542-63-X
R.1 Geneza i rozwój centrów handlowych, R.2 Centrum handlowe jako instytucja społeczna, R.3 Budowanie społecznego znaczenia centrum handlowego na przykładzie Galerii Mokotów - perspektywa dramarturgiczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; 7)
ISBN: 83-88887-30-0
1.Istota i czynniki rozwoju regionalnego, 2.Przestrzenne zróżnicowanie dostępności usług kultury a rozwój regionalny, 3.Kasztelania Karpacka ze stolicą w Nowym Sączu - projekt nowego spojrzenia na podział realizacji zadań w zakresie usług publicznych, 4.Systemy informacyjne administracji publicznej, 5.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce Polski, 6.Struktury holdingowe w aspekcie prawnym i podatkowym, 7.Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora, 8.Rola public relations i marketingu w kształtowaniu wizerunku organizacji, 9.Lojalność konsumenta jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi w walce z konkurencją, 10.Rola fundacji w sektorze organizacji pozarządowych na przykładzie Fundacji Barbary i Andrzeja Chronowskich, 11.Aktualne problemy polskich uzdrowisk, 12.Oferta turystyczna jako substytut lecznictwa uzdrowiskowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Zachowania konsumenckie / pod red. Wanda Patrzałek. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2002. - 238 s. : wykr., tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-86308-67-2
I. Teorie konsumpcji : 1. Nowoczesne teorie konsumpcji, 2. Zachowania konsumenckie w procesie urynkowienia gospodarki, 3. Wpływ mediów na kształtowanie się postaw konsumenckich. II. Zachowania konsumenckie na różnych rodzajach rynku : 4. Zachowania konsumenckie na rynku prasowym, 5. Zachowania konsumentów na rynku walutowym na przykładzie klientów dealing-roomu baku komercyjnego, 6. Zachowania konsumenckie na rynku kapitałowym, 7. Wpływ podatków na zachowania konsumenckie. III. Prawne podstawy zachowań konsumenckich : 8. Niektóre aspekty ochrony konsumenta w działalności marketingowej, 9. Ochrona praw konsumenta i produktu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 2/2008)
Marian Huczek: Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez Unię Europejską na przykładzie Małopolski; Andrzej Chodyński: Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje- aspekty strategiczne; Marta Kruk: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym w wybranych przedsiębiorstwach sektora budowlanego; Marek jabłoński, Adam Jabłoński: Zarządzanie w kryzysie- model zarządzania finansami; Monika Budnik: Badania satysfakcji klientów jako próba zmierzenia się z dysonansem poznawczym konsumentów; Anna Sołtysik-Piorunkiewicz: Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem techniki customer care- charakterystyka systemów CRM; Małgorzata Smolarek: Strategie marketingowe małych przedsiębiorstw w powiecie częstochowskim; Paweł Nowak: Wykorzystanie ceny w jakości produktów; Magdalena Jabłońska: Ocena stosowania wybranych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności przedsiębiorstw; Kacper Rosa: Nowe narzędzia zarządzania środowiskiem- korzyści z ekologicznej oceny cyklu życia (LCA); Eugeniusz Krzemień, Radosław Wolniak: Systemy zarządzania środowiskowego, jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy i ich integracja; Krystyna Trynda: Audyt informacyjny w sektorze MSP z wykorzystaniem technologii informatycznych' Jagdiga Bakonyi: Efektywność procesów dydaktycznych wspieranych metodami e-lerningu; Sabina Adamiec: Cyfryzacja bibliotek a potencjał społeczny bibliotekarzy; Joanna Dzieńdziora: Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Konsumenci (ekon.) - postawy (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again