Form of Work
Książki
(222)
E-booki
(34)
IBUK Libra
(33)
NASBI
(1)
Status
only on-site
(192)
available
(133)
unavailable
(10)
unknown
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(143)
Czytelnia
(196)
Author
zbiorowa Praca
(12)
Chodyński Andrzej
(8)
Kowerski Mieczysław
(8)
Huczek Marian
(7)
Duliniec Aleksandra
(4)
Grabiec Olimpia (1975- )
(4)
Jabłoński Marek
(4)
Antczak Zbigniew
(3)
Bakonyi Jadwiga
(3)
Borkowski Stanisław
(3)
Borowiecki Ryszard
(3)
Chodyńska-Kukułka Agata
(3)
Dobosiewicz Zbigniew
(3)
Jabłoński Adam
(3)
Juchnowicz Marta
(3)
Kochmańska Magdalena
(3)
Kusak Aleksander
(3)
Kwieciński Mirosław
(3)
Podgórska-Rykała Joanna
(3)
Skierska-Pięta Katarzyna
(3)
Skowronek-Mileczarek Anna
(3)
Smolarek Małgorzata
(3)
Szczęsny Wiesław
(3)
Woźniak-Sobczak Barbara
(3)
Adamiec Sabina
(2)
Barcz Jan
(2)
Bednarz Joanna
(2)
Berniak-Woźny Justyna
(2)
Borkowska Stanisława
(2)
Czekaj Katarzyna
(2)
Dudycz Tadeusz
(2)
Dynus Magdalena
(2)
Gostomski Eugeniusz
(2)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(2)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(2)
Jabłoński Marek Marian
(2)
Jeziorski Leopold
(2)
Juraszek Marian
(2)
Kamińska Joanna
(2)
Karpuś Piotr
(2)
Kaźmierczak Tomasz
(2)
Klimek Jan
(2)
Kotlorz Dorota
(2)
Kowalczyk Jacek
(2)
Kołosowska Bożena
(2)
Krzemińska Danuta
(2)
Lipka Anna
(2)
Luty Zbigniew
(2)
Malara Zbigniew
(2)
Morawski Mieczysław
(2)
Ostaszewski Janusz
(2)
Perechuda Kazimierz
(2)
Pluta Wiesław
(2)
Prewysz-Kwinto Piotr
(2)
Regulski Lech
(2)
Rosa Kacper
(2)
Sajkiewicz Alicja
(2)
Sawicki Jarosław
(2)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(2)
Skubisz Ryszard
(2)
Skórska Anna
(2)
Sopińska Agnieszka
(2)
Synowiec Jadwiga
(2)
Szelągowska Anna
(2)
Urbanek Grzegorz
(2)
Wachowiak Piotr
(2)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(2)
Łazowski Adam
(2)
Adam Jabłoński
(1)
Adamczyk Jadwiga
(1)
Aleksnadrowicz Tomasz R
(1)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Augustyn Ewelina
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Bajko Zbigniew
(1)
Balasiewicz Andrzej
(1)
Baran Grzegorz
(1)
Barański Marek
(1)
Barczykowska Agnieszka
(1)
Bartoszek Adam
(1)
Baruk Jerzy
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bańka Waldemar
(1)
Bendyk Edwin
(1)
Berliński Andrzej
(1)
Bernaziuk Anna
(1)
Bieda Jolanta
(1)
Biedrońska Paulina
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Bierwiaczonek Krzysztof
(1)
Biliński Witold
(1)
Binsztok Aleksander
(1)
Bochniarz Paweł
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Bogunia-Borowska Małgorzata
(1)
Bokajło Wiesław
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Breda Michael F
(1)
Brigham Eugene F
(1)
Year
2010 - 2019
(80)
2000 - 2009
(172)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(256)
Language
Polish
(256)
Subject
Przedsiębiorstwo
(97)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(76)
Kapitał
(40)
Zarządzanie wiedzą
(35)
Kapitał społeczny
(26)
Kadry
(25)
Swobodny przepływ kapitału
(22)
Swobodny przepływ usług
(17)
Swobodny przepływ osób
(16)
Swobodny przepływ towarów
(16)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(14)
Zarządzanie
(14)
Banki
(13)
Konkurencja
(13)
Organizacja ucząca się
(13)
Finanse
(12)
Inwestycje
(12)
Unia Europejska
(12)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(11)
Gospodarka oparta na wiedzy
(10)
Siła robocza
(10)
Globalizacja
(9)
Innowacje
(9)
Organizacja
(9)
Prawo wspólnotowe europejskie
(9)
Wartość ekonomiczna
(9)
Menedżerowie
(8)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(8)
Rachunkowość
(8)
Szkolnictwo wyższe
(8)
Zarządzanie strategiczne
(8)
Instytucje europejskie
(7)
Rynek pracy
(7)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(7)
Fundusze strukturalne UE
(6)
Integracja europejska
(6)
Inwestycje zagraniczne
(6)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(6)
Papiery wartościowe
(6)
Praca
(6)
Przedsiebiorstwo
(6)
Bibliotekarstwo
(5)
Informacja dla zarządzania
(5)
Jednolity rynek UE
(5)
Kapitał akcyjny
(5)
Kapitał ludzki
(5)
Kultura organizacyjna
(5)
Motywacja pracy
(5)
Szkolnictwo
(5)
Wolność ekonomiczna
(5)
Zarządzanie ryzykiem
(5)
Akcje (ekon.)
(4)
Decyzje
(4)
Europejski Fundusz Społeczny
(4)
Klastry (ekon.)
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Polityka społeczna
(4)
Polska
(4)
Społeczeństwo informacyjne
(4)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(4)
Spółki akcyjne
(4)
Systemy informatyczne zarządzania
(4)
Zarządzanie projektami
(4)
Analiza ekonomiczna
(3)
Bilans księgowy
(3)
Fundusz emerytalny
(3)
Gospodarka
(3)
Instytucje nonprofit
(3)
Komunikowanie marketingowe
(3)
Koszty
(3)
Księgowość
(3)
Majątek trwały
(3)
Miasta
(3)
Oceny pracowników
(3)
Podatek
(3)
Polityka regionalna UE
(3)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(3)
Przedsiębiorstwo małe i średnie
(3)
Płynność finansowa
(3)
Reklama
(3)
Rozwój regionalny
(3)
Rynek finansowy
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Ryzyko inwestycyjne
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Wiedza
(3)
Więź społeczna
(3)
Wspólna Polityka Rolna UE
(3)
Współpraca gospodarcza
(3)
Własność przemysłowa
(3)
Zamówienia publiczne
(3)
Zarządzanie jakością
(3)
Zawód
(3)
Zdolności
(3)
Zysk
(3)
Środki trwałe
(3)
Analiza wartości
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezrobocie
(2)
Subject: time
2001-0
(9)
1989-
(6)
1901-
(3)
2001-
(1)
Subject: place
Śląsk, Górny
(2)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Chiny
(1)
Katowice
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Polska
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
368 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-59-1
R.1 Sposoby długoterminowego finansowania przedsiębiorstw: Podstawowe pojęcia; Klasyfikacja źródeł finansowania; Istota i mierniki struktury kapitałowej; Uwarunkowania struktury kapitałowej; Analiza teorii struktury kapitału w przedsiębiorstwie; Wnioski. R.2 Analiza ekonomiczna akcji i obligacji: Analiza akcji; Analiza klasycznych obligacji; Analiza obligacji zamiennych na akcje; Wnioski. R.3 Emisje akcji i obligacji w świetle polskiego ustawodawstwa: podwyższenie kapitału w drodze nowej emisji akcji; Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji; Podwyższenie kapitału drogą emisji obligacji zamiennych na akcje; Weryfikacja teorii struktury kapitałowej i teorii wypłat dywidendy w świetle polskiego prawa podatkowego; Prawna analiza porównawcza form długoterminowego finansowania polskich przedsiębiorstw; Wnioski. R.4 Wykorzystanie emisji akcji i obligacji w polskich przedsiębiorstwach: Długoterminowe finansowanie przedsiębiorstw na świecie; Ch-ka finansowania polskich firm; Emisje akcji na rynku publicznym; Emisje obligacji przez polskie przedsiębiorstwa; Długoterminowe finansowanie polskich przedsiębiorstw - analiza przypadków; Teorie struktury kapitału a finansowanie polskich firm; Wnioski. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60953-38-9
1. Kapitał ludzki - dekonstrukcja pojęcia; 2. Refleksje wokół poznawczej zasadności terminu "kapitał społeczny"; 3. Koncepcja kapitału społecznego, jako odpowiedź na ograniczenia koncepcji kapitału ludzkiego w wyjaśnieniu dobrobytu jednostek i grup społecznych; 4. Głos na temat pożytku z koncepcji kapitału ludzkiego; 5. Peryferyjność jako ograniczenie poznawcze: implikacje dla diagnoz i budowy wizji rozwojowych; 6. Czynniki edukacyjne w rozwoju kapitału ludzkiego i zawodowego na Opolszczyźnie; 7. Kapitał ludzki a doświadczenie migracyjne kobiet z Opolszczyzny; 8. Aktywność społeczna kobiet wiejskich a ich oczekiwania wobec władz lokalnych; 9. Uwarunkowania kapitałów w miastach średniej wielkości. Przykład Kędzierzyna-Koźla i Raciborza; 10. Opinie o warunkach życia a aktywność kapitału ludzkiego w miastach peryferyjnych Górnego Śląska; 11. Zakładanie organizacji związkowej jako forma aktywizacji kapitału społecznego. Studium przypadku; 12. Aktywizacja kapitału ludzkiego przez edukację na przykładzie Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku; 13. Ukryty kapitał ludzki i społeczny w systemie pomocy społecznej średniego miasta. Przypadek Świętochłowic; 14. Instytucjonalne modele pracy socjalnej w aktywizacji zasobów ludzkich - rola postulowana i rzeczywista.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926246-2-2
1. Rola służb społecznych w upowszechnianiu aktywnej polityki społecznej; 2. Sytuacja służb pomocy społecznej- raport z badań na terenie Mazowsza; 3. Perspektywy wsparcia systemu pomocy społecznej w Polsce w kontekście wykorzystania możliwości programu operacyjnego Kapitał Ludzki; 4. Program operacyjny Kapitał Ludzki- nowe możliwości i wyzwania; 5. Ewaluacja i efektywność programów społecznych w Polsce; 6. Rozwiązania stosowane w innych krajach; 7. Drogi do partnerstwa; 8. Modernizacja pomocy społecznej- pomoc społeczna jako instrument rozwoju lokalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89069-40-5
1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, 2. Metody analizy ekonomicznej, 3. Badanie i diagnoza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, 4. Analiza sytuacji kapitałowej, 5. Analiza produkcji - wilkość, struktura i sprzedaż, 6. Analiza i ocena poziomu kosztów, 7. Ekonomiczna efektywność procesów logistycznych, 8. Analiza i ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, 9. Wskaźniki w ocenie działalności przedsiębiorstwa, 10. Analiza gospodarki pieniężnej, 11. Analiza rentowności na podstawie rachunku zysków, 12. Zastosowanie ekonomicznej analizy decyzyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1426-X
R.1 Polski system bankowy; R.2 Przedsiębiorstwo bankowe; R.3 Polityka aktywów i pasywów banku; R.4 Kapitały własne banku; R.5 Kapitały obce wykorzystywane przez bank; R.6 Aktywa bankowe; R.7 Udzielanie i spłata kredytów; R.8 Rodzaje kredytów; R.9 Operacje rozliczeniowe; R.10 Pośrednictwo banków w obrocie papierami wartościowymi; R.11 Inne operacje pośredniczące banków; R.12 Nowe technologie a praca banków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Book
In basket
Bankowość / Zbigniew Dobosiewicz. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 370 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1591-7
R.1 Polski system bankowy; R.2 Przedsiębiorstwo bankowe; R.3 Polityka aktywów i pasywów banku; R.4 Kapitały własne banku; R.5 Kapitały obce wykorzystywane przez bank; R.6 Aktywa bankowe; R.7 Udzielanie i spłata kredytów; R.8 Rodzaje kredytów; R.9 Operacje rozliczeniowe; R.10 Pośrednictwo banków w obrocie papierami wartościowymi; R.11 Inne operacje pośredniczące banków; R.12 Nowe technologie a praca banków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość / Zbigniew Dobosiewicz. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - 315 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1920-5
R.1 Polski system bankowy; R.2 Przedsiębiorstwo bankowe; R.3 Polityka aktywów i pasywów banku; R.4 Kapitały własne banku; R.5 Kapitały obce wykorzystywane przez bank; R.6 Aktywa bankowe; R.7 Udzielanie i spłata kredytów; R.8 Rodzaje kredytów; R.9 Operacje rozliczeniowe; R.10 Pośrednictwo banków w obrocie papierami wartościowymi; R.11 Inne operacje pośredniczące banków; R.12 Nowe technologie a praca banków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8088-200-3
Raport przedstawia wyniki badań prowadzonych w 2015 roku. Badania dotyczyły najważniejszych aspektów związanych z działalnością inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim. Przyjęto zasadę, że każdy z zespołów badawczych przeprowadzał badania w swoim regionie. Stąd zespół badawczy Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadził badania dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie łódzkim zamkniętym w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Badaniami objęto wszystkie jednostki samorządowe województwa oraz większość przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-23-5
1. Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy jako kategorie socjologiczne, 2. Założenia metodologiczne pracy, 3. Kapitał ludzki miasta Białegostoku wświetle badań, 4. Kapitał społeczny - sieć powiązań i zależności w mieście, 5. zróżnicowanie kulturowe mieszkańców miasta jako kapitał kulturowy, 6. Uwarunkowania i kierunki konwersji kapitałów: ludzkiego, społecznego i kulturowego mieszkańców miasta Białegostoku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek w Firmie)
ISBN: 83-88840-75-4
1. Czym jest kapitał ludzki?, 2. Zarządzanie kapitałem ludzkim w ujęciu strategicznym, 3. Budowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, 4. Ryzyko w inwestycjach w kapitał ludzki, 5. Efektywność inwestycji w kapitał ludzki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1285-2
Podstawy budżetowania kapitałów; Szacowanie przepływów pieniężnych netto; Finansowanie inwestycji rzeczowych; Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka; Okres życia projektu; Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe; Inne obszary zastosowania procedur budżetowania kapitału; Budżetowanie kapitału na rynku międzynarodowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-624-8
Cz. I Polskie przedsiębiorstwa okresu transformacji - identyfikacja problemów dot. pracy i pracowników: Przedmiot działalności i miejsca pracy; Funkcjonowanie ludzi w przedsiębiorstwach - uwarunkowania rzeczowe, społeczne i kulturowe. Cz. II Warunki i narzędzia zmian w obszarze "człowiek i praca": Interesariusze przedsiębiorstwa a zatrudnienie i praca; Wiedza podstawa kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; Gospodarowanie potencjałem ludzkim - pożądane kierunki zmian. Podsumowanie; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again