Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(11)
Author
Panek Tomasz
(3)
Baranowska Aneta
(1)
Czapiński Janusz
(1)
Czerepaniak-Walczak Maria
(1)
Dudzikowa Maria
(1)
Fatyga Barbara
(1)
Kościńska Elżbieta
(1)
Libiszowska-Żółtkowska Maria
(1)
Masik Grzegorz
(1)
Paprzycka Emilia
(1)
Rogala-Obłękowska Jolanta
(1)
Strzeszewski Michał
(1)
Szulc Adam
(1)
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M
(1)
Zagórski Krzysztof
(1)
Żuraw Hanna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Jakość życia
(7)
Bezrobocie
(3)
Ubóstwo
(3)
Gospodarstwo domowe
(2)
Rynek pracy
(2)
Służba zdrowia
(2)
Technologia
(2)
Wychowanie
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Życie codzienne
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Cierpienie
(1)
Jakość życia -- psychologia -- badanie
(1)
Kobieta
(1)
Kobieta samotna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Lęk
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opinia publiczna -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Pedagogika
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polska
(1)
Polska -- socjologia -- od 1989 r.
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Religijność
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Statystyka
(1)
Strach
(1)
Wartość
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość społeczna -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Gdańsk (woj. pomorskie ; okręg)
(1)
Sopot (woj.pomorskie)
(1)
14 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0330-9
II.I. Filozofia i istota sensu zła, cierpień i lęku 1. Zło budzące niepokój w ujęciu filozofów 2. Sens i bezsens - postmodernistyczny absurd orientacji bez orientacji 3. Aksjologiczny sens cierpienia 4. Filozofia lęku Antoniego Kępińskiego 5. Cierpienie jako doświadczenie siebie i świata 6. Istota współczesnego strachu 7. Strach i lęk - wybrane problemy 8. Lęk społeczny i nieśmiałość II. Lęki i obawy wieku dorastania 1. Czego obawiają się dzieci 2. Sposób doświadczania młodzieńczego kryzysu rozwojowego - problemy, sposoby radzenia sobie i konsekwencje w percepcji młodzieży szkół średnich 3. Poczucie samotności wśród młodzieży studenckiej 4. Czego boją się studenci? Identyfikowanie zagrożeń za pomocą introspekcji pytaniowej 5. Wartości i normy młodzieży uczącej się 6. Osobowościowe źródła obniżonego samopoczucia u progu dorosłości 7. Kto kontroluje zachowania dorastającej młodzieży III. Przyczyny życiowych niepowodzeń 1. Zmiany w środowisku a społeczna troska o jakość życia 2. Bezradność intelektualna a styl wyjaśniania zdarzeń 3. Dzieci z "dys" (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) - moda czy porażka polskiej edukacji 4. Oswajanie lęku: praca ze światem wewnętrznym osoby z anoreksją 5. Rodzina w sytuacji choroby psychicznej IV. Kryzys rodziny i rodzicielstwa 1. Społeczne uwarunkowania kryzysu rodzicielstwa 2. Lęk przed rodzicielstwem 3. Kto się boi wady genetycznej? Społeczne konsekwencje wady genetycznej i sposoby poprawy jakości życia na przykładzie zespołu Turnera (ZT) 4. Dylemat kobiety-matki na podstawie powieści Doroty Terakowskiej Poczwarka 5. Samotne rodzicielstwo i jego konsekwencje dla rozwoju płciowego dziecka- zagrożenie czy nadzieja 6. Niektóre wymiary społecznych obaw przed zjawiskiem krzywdzenia dzieci 7. Przemoc w rodzinie i jej postrzeganie przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Analiza wyników badań V. Dysfunkcjonalna szkoła 1. Kryzys systemu edukacji i wychowania 2. Kryzys wychowania czy kryzys instytucji wychowania? 3. Zagrożenia i obciążenia w pracy pedagoga specjalnego 4. Poczucie sensu życia i kryzys wartości pedagogów specjalnych a zagrożenie wypaleniem zawodowym VI. Zagrażające media 1. Potencjalne zagrożenia socjalizacji dzieci i młodzieży przez telewizję 2. Kształtowanie się systemu ochrony dzieci i młodzieży w mediach audiowizualnych w Polsce - zarys podstawowych zagadnień 3. "Polskie strachy" - przykłady absurdów polskiej rzeczywistości społecznej (na przykładzie konstrukcji informacji Tomasza Sianeckiego w Faktach TVN) 4. Internetowe zagrożenia w oczach nauczycieli 5. Internet - szansa na rozwój kompetencji społecznych czy zagrożenie uzależnieniem? 6. Komputer oraz inne wynalazki zaawansowanej technologii wśród ważnych zagrożeń współczesności VII. Kościół i sekty - kreowanie i oswajania lęków 1. Kościół - przestrzeń kreowania i oswajania lęków 2. Sekty - zagrożenie realne czy medialne? 3. Rodzice uczniów szkół średnich wobec sekt i związanych z nimi zagrożeń VIII. Przeciwdziałanie i zapobieganie porażkom wychowawczym 1. Na co nam postmodernizm w pedagogice? O tożsamości otwartej współczesnego człowieka 2. Stowarzyszenie Terapeutów i Arteterapeutów "LINIE" - sukcesy i porażki 3. STACJA - program streetworkerski adresowany do zbłąkanej młodzieży 4. Skauting bezpieczną i ciekawą drogą do dorosłości 5. Wykorzystanie Teatru Stosowanego w poszerzaniu świadomości i wiedzy na tematzdrowia psychicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61086-32-1
1. Wstęp, 1.1. Cel i ogólne założenia projektu, 1.2. Problematyka badania 2. Główne wyniki i wnioski 3. Metoda badania: 3.1. Schemat, procedura i przebieg badania 3.2. Schemat doboru próby do badania i zasady jej ważenia; 3.3. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje; 3.4. Charakterystyka próby według głównych klasyfikacji 4. Warunki życia gospodarstw domowych: 4.1. Dochody i sposób gospodarowania dochodami; 4.2. Wyżywienie; 4.3. Zasobność materialna; 4.4. Warunki mieszkaniowe; 4.5. Edukacja; 4.6. Kultura i wypoczynek; 4.7. Opieka zdrowotna: korzystanie, finansowanie i opieka społeczna; 4.8. Porównanie warunków życia gospodarstw domowych w układzie wojewódzkim; 4.9. Proekologiczne zachowania gospodarstw domowych; 4.10. Rynek pracy 5. Indywidualna jakość życia: 5.1. Ogólny dobrostan psychiczny; 5.2. Zadowolenie z poszczególnych dziedzin i aspektów życia; 5.3. Znaczenie wybranych obiektywnych wyznaczników życia dla subiektywnej jakości życia; 5.4. Weryfikacja cebulowej teorii szczęścia 5.5 Finanse osobiste 5.6 Zdrowie - objawy psychosomatyczne 5.7. Stres życiowy 5.8. Strategie radzenia sobie z problemami i trudnościami 5.9. Wsparcie społeczne 5.10. Cechy osobowości i styl życia 5.11. Stosunek do przemian systemowych i ocena ich wpływu na życie Polaków 5.12. Polak przed telewizorem 5.13. Psychologiczno-społeczny portret wybranych zawodów; 6. Stan społeczeństwa obywatelskiego: 6.1. Postawy i relacje społeczne 6.2. Doświadczenie i kompetencje obywatelskie Polaków 6.3. Kapitał społeczny; 7. Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych: 7.1. Uwarunkowania 7.2. Konsekwencje korzystania z nowoczesnych technologii; 8. Wykluczenie społeczne: 8.1. Ubóstwo i nierówności dochodowe 8.2. Bezrobocie 8.3. Dyskryminacja społeczna 8.4. Trzy typy wykluczenia społecznego; 9. Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89501-86-8
1. Kobiety żyjące w pojedynkę. Analiza zjawiska: Życie w pojedynkę jako alternatywna forma życia małżeńsko-rodzinnego; Od starej panny do singla; Społeczno- demograficzna charakterystyka kobiet żyjących w pojedynkę; 2. Społeczno- kulturowe kształtowanie kobiecości: Kobiecość jako kategoria społeczno- kulturowa; Socjalizacja roli płci; 3. Założenia teoretyczne i metodologiczne. Przebieg badań: Przyjęte koncepcje, pojęcia i kategorie teoretyczne; Założenia metodologiczne; 4. Społeczno- kulturowe kształtowanie kobiecości i doświadczanie sytuacji życia w pojedynkę- ilustracje empiryczna: Kobiecość kobiet żyjących w pojedynkę; Kobiety w sytuacji życia w pojedynkę; Współczesne panny na wydaniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-111-8
1. Polska droga do Unii Europejskiej, 2. Polska a świat, 3. Oceny zmian po roku 1989, 4. Dynamika nastrojów społecznych, 5. Postawy wobec demokracji, 6. Demokracja w działaniu, 7. Autoidentyfikacje polityczne Polaków, 8. Przekształcenia własnościowe i obcy kapitał, 9. Nierówności społeczne, 10. System wartości materialnych i niematerialnych, 11. Społeczeństwo obywatelskie na przełomie wieków, 12. Dialog społeczny i działalność związków zawodowych, 13. Warunki życia i zróżnicowanie materialne, 14. Bezrobocie i bezrobotni, 15. Zadowolenie z życia i kondycja psychiczna Polaków, 16. Religijność i stosunek do Kościoła Katolickiego, 17. Społeczeństwo informacyjne, 18. Postrzeganie korupcji w Polsce, 19. Poczucie bezpieczeństwa i stosunek do kary śmierci
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 978-83-63955-05-2
1. Starość w perspektywie transdyscyplinarnej: Strategia "Dodać życia do lat" i jej uwarunkowania- perspektywa społeczno-pedagogiczna; Doświadczenie starości w perspektywie psychologicznej; Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje- perspektywa socjologiczna; 2. Osoba starsza w rodzinie i społeczeństwie: Senior w XXI wieku- rola i zadania w rodzinie i społeczeństwie polskim; Rola rodziny w życiu człowieka starego w opiniach seniorów; Stereotyp starego człowieka w społeczeństwie a jakość relacji między młodymi i starszymi osobami; Wizerunek seniora w społeczeństwie na przykładzie reklam telewizyjnych w opinii osób starszych; Społeczne i rodzinne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych u osób starszych; Przemoc wobec osób starszych- skala zjawiska; 3. Aktywność społeczna osób starszych: Znaczenie aktywności społeczno-kulturowej w funkcjonowaniu społecznym osób starszych; uwarunkowania aktywności bydgoskich seniorów z Osiedla Leśnego w Bydgoszczy; Banki czasu- jako sposób na aktywizację osób starszych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-101-3
R.1 Statystyczne badanie zjawisk społecznych; R.2 Podstawowe badania społeczne statystyki publicznej w Polsce; R.3 Poziom i jakość życia; R.4 Dochód i konsumpcja; R.5 Gospodarowanie czasem; R.6 Ubóstwo i nierówności; R.7 Wskaźniki kosztów utrzymania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-66-4
Cz.I Style życia uczniów gimnazjum: Teoria i metodologia badania oraz charakterystyka uczniów gimnazjum; Środowiska rodzinne gimnazjalistów; Środowiska szkolne gimnazjalistów; Uczniowie gimnazjum i świat ich rówieśników; Czas wolny, lecz zorganizowany: rzeczywistość i potrze by; Prawdziwie wolny czas wolny; Stereotyp "grzecznych i "niegrzecznych dzieci" a profile uczestnictwa w kul turze badanych gimnazjalistów; Typologia stylów życia gimnazjalistów. Cz.II Narkotyki w życiu młodzieży: Wstęp; Wiedza o narkotykach; Dostępność narkotyków; Doświadczenia uczniów z substancjami uzależniającymi; Branie substancji uzależniających jako element stylu życia; Profilaktyka wśród młodzieży; Synteza wyników. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89501-88-2
1. Różnorodność podejść definicyjnych, metodologicznych i tematycznych w studiach nad uczestnictwem społecznym osób niepełnosprawnych; 2. Stan bada nad uczestnictwem społecznym osób z wrodzonymi dysfunkcjami fizycznymi; 3. Uwarunkowania uczestnictwa społecznego osób niepełnosprawnych; 4. Precyzja własnej strategii wobec badania uczestnictwa społecznego osób niepełnosprawnych; 5. Metodologia badań własnych; 6. Wyniki badań własnych nad stylami uczestnictwa społecznego osób z wrodzonymi dysfunkcjami sensorycznymi i motorycznymi; 7. Zróżnicowanie styczności społecznej w badanej grupie; 8. Uwarunkowania kontaktów społecznych osób z dysfunkcjami wrodzonymi. Wstępne podsumowanie; 9. Style społecznego uczestnictwa- typy konstruktywne i warianty empiryczne; 10. Zróżnicowanie stylów uczestnictwa społecznego osób niepełnosprawnych; 11. Wnioski końcowe; 12. Zadania rehabilitacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-416-3
1. Podstawy teoretyczne badań nad polityką lokalną oraz warunkami i jakością życia; 2. Polityka społeczno-gospodarcza; 3. Polityka przestrzenna, planowanie przestrzenne i gospodarka przestrzenna; 4. Typy polityk lokalnych; 5. Jakość życia na podstawie badań sondażowych; 6. Ład przestrzeni publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak ; Tom 5)
ISBN: 978-83-7489-229-2
1. Codzienność jako fenomen i kategoria badacza: Codzienność - niecodzienność- święto; Wydziedziczenie z codzienności. Esej o pedagogicznych implikacjach twórczości Herty Muller; Życie codzienne jako kategoria interdyscyplinarna; Emancypacja w codzienności i przez codzienność. Egzemplifikacje edukacyjne; Innowacyjność w codzienności szkolnej i badawczej; Badacz w szkole - o rekonstruowaniu edukacyjnej codzienności; Codzienność ucznia niepełnosprawnego - perspektywa badacza; Pat socjalizacyjny? Kontrowersje wokół społecznych konstrukcji kobiecości i męskości. 2. Kategorie analityczne w badaniu codzienności: Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory; Codzienność szkolna w optyce rytuałów (codzienne rytuały szkolne w perspektywie common sense); Zmienne koleje teorii stylów życia; Szkoła jako przestrzeń praktyki oporu codziennego; Dzień jak co dzień. O barierach zmiany kultury szkoły. Szkolny habitus. Rzecz nie tylko o mundurkach szkolnych. 3. Z badań codzienności: Rozmowa jako relikt w codzienności szkolnej; Pokój nauczycielski jako przestrzeń dyskursu edukacyjnego; Przerwa lekcyjna jako fragment codzienności szkolnej uczniów; Współcześni licealiści. Badanie sposobów bycia w roli ucznia (z wykorzystaniem koncepcji Floriana Znanieckiego); Strategie licealistów. Badanie szkolnej codzienności z wykorzystaniem koncepcji Roberta K. Merona; Anarchista w szkole. Buntownik, konformista czy outsider?; Empiryczne typologie stylów życia młodzieży po 1989 roku; Rekreacyje uczniowskie, czyli o tym, co robili dawni uczniowie poza nauką i modlitwą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again