Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(18)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(18)
Author
Grzywak Andrzej
(2)
Lewowicki Tadeusz
(2)
Siemieniecki Bronisław
(2)
Adamowski Janusz
(1)
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
(1)
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
(1)
Aouil Bassam
(1)
Chruścińska Jadwiga
(1)
Chrząszcz Agnieszka
(1)
Cygan Zdzisław
(1)
Grabiński Tadeusz
(1)
Grudzewski Wiesław
(1)
Gumkowska Anna
(1)
Haber Lesław H
(1)
Juszczyk Stanisław
(1)
Kiepas Andrzej
(1)
Kossewska Elżbieta
(1)
Kołodko Grzegorz W
(1)
Kubisz Ewa
(1)
Kulikowski Roman
(1)
Kusiak Jan
(1)
Maliszewski Wojciech J
(1)
Minkiewicz Barbara
(1)
Niezgoda Marian
(1)
Ostrowicki Michał
(1)
Polewczyk Irena
(1)
Sokołowski Marek
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Ulicka Danuta
(1)
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii
(1)
Wilkoszewska Krystyna
(1)
Zieliński Zbigniew E
(1)
Żydek-Bednarczuk Urszula
(1)
Year
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Internet
(19)
Społeczeństwo informacyjne
(5)
Środki masowego przekazu
(5)
Edukacja medialna
(4)
Komunikacja społeczna
(4)
Multimedia
(4)
Kultura
(3)
Nauczanie na odległość
(3)
Dziecko
(2)
Estetyka
(2)
Hipertekst i hipermedia
(2)
Informacja
(2)
Informatyka
(2)
Komputery
(2)
Kultura audiowizualna
(2)
Organizacja ucząca się
(2)
Sztuka
(2)
Tekst
(2)
Telewizja
(2)
Chorzy
(1)
Czasopisma religijne polskie
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Inkubatory przedsiębiorczści
(1)
Innowacje
(1)
Inteligencja sztuczna
(1)
Język polski
(1)
Kościół
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia stosowana
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Strony WWW
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Współdziałanie
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Genre/Form
Literatura
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Literatura dziecięca polska
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-909574-4-2
1. Sceny przemocy w mediach a zachowanie dziecka, 2. Elementy interesujące i nudne w programach telewizyjnych dla dzieci, 3. Literatura dziecięca w książkach i mass mediach z badań własnych, 4. Czasopisma dla dzieci - zainteresowania i potrzeby a rzeczywistość biblioteczna, 5. Media w bibliotekach publicznych, 6. Internet jako medium syntetyczne. Internetowa oferta dla dzieci i młodzieży, 7. Edukacja medialna w programach szkolnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka "The New Educational Review" / red. Stanisław Juszczyk)
ISBN: 978-83-7441-300-8
Wiedza, informacja i komunikacja - szansa czy zagrożenie współczesnego dziecka: Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji; Komunikacja i informacja w światach dziecka; O sposobach wspomagania dzieci w świadomym zapamiętywaniu informacji. Niektóre hipotezy i wyniki badań; Technologia informacyjna zagrożeniem czy wsparciem dla dziecka. Kilka uwag krytcznych; Dzieciństwo w świecie mediów - szanse i zagrożenia (wybrane problemy); Świat dziecka i język mediów; Środowisko informacyjne współczesnego dziecka; Dziecko w świecie wiedzy - relacje między źródłami wiedzy a jej odbiorcą. 2. Dziecko a świat mediów: Dzieciństwo "medialne" współczesnych dzieci - teoretyczne i metodologiczne przesłanki badań; Teletubisie w oddziaływaniach na zachowania małego dziecka; O wpływie telewizji na zachowanie dzieci; Edukacja medialna najmłodszych; Technologia informacyjna a funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie; Dziecko i jego świat w programach polskiej telewizji publicznej; Dziecięcy świat w Internecie - potrzeby i niebezpieczeństwa; Tworzenie się nowych kodów językowych w komunikacji społecznej na przykładzie wypowiedzi internautów; O tym, co uczy i bawi najmłodszych telewidzów; Pozaszkolne źródła wiedzy i ich rola dydaktyczno-wychowawcza w opinii nauczycieli klas zintegrowanych; Leksyka współczesnych mass mediów dla dzieci (na przykładzie wybranych czasopism); Dokąd wiedzie ekranowy bohater polską młodzież? 3. Media w edukacji i wychowaniu dziecka: Edukacja medialna - edukacja dzieci i rodziców; Komputerowe wspomaganie edukacji przedszkolnej; Wykorzystanie komputera w edukacji przedszkolnej. Prezentacja programu autorskiego; Media w procesie wychowania - szansa czy zagrożenie?; O potrzebie i celach wychowania medialnego dzieci; Media w realizacji wychowania patriotycznego dzieci przedszkolnych; Porozumiewanie sie dziecka i nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej; Tekst pisany dziecka w wieku wczesnoszkolnym - analiza pragmatyczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7405-177-5
Dwa cele i dwa modele e-learningu: model minimalnych kosztów masowego kształcenia oraz model maksymalnej jakości kształcenia elitarnego (Streszczenie). E-learning i strategie społeczeństwa informacyjnego. E-learning we współczesnej szkole wyższej. Rola firm teleinformatycznych w rozwoju e-learningu. Polski Uniwersytet Wirtualny - przykład partnerstwa przywatno-publicznego w zakresie e-nauczania w Polsce. Needs for synergy towards the e-learning development. The EADTU experience.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Krakowskie Spotkania Estetyczne / red. Krystyna Wilkoszewska)
ISBN: 83-242-0529-2
1. Ontologia wirtualności : Światy możliwe - światy wirtualne - światy sztuki. Fragmenty teorii doświadczenia rzeczywistości wirtualnej; Wirtualny dotyk; Niepewność realnego: o nowoczesnym życiu w świecie iluzji; Podmiot w świecie pozoru; Fraktalna neuroestetyka chaosu a wirtualna iteracja rzeczywistości; Fenomenologia światów wirtualnych; Estetyczne aspekty teleobecności; Spojrzenie wirtualne; Fenomen kultury upozorowania; Czy do rzeczywistości wirtualnej stosuje się jeszcze teoria intencjonalności w sztuce?; Wirtualność jako rzeczywistość Realis sfery matryc cybernetycznych 2. Sztuka elektronicznej materii : Sztuka cyfrowa jako wyzwanie dla estetyki; Kazualny argument powstawania jakości estetycznych wobec wirtualności; Krytyczny wymiar sztuki interaktywnej; Podmiotowość dzieła sztuki interaktywnej; Byt sztuki w bicie informacji. Analogowe spojrzenie na cyfrową sztukę; Twórczość literacka w Sieci (wybrane zagadnienia); Andre Malraux fikcyjny świat sztuki a przestrzeń wirtualna; Wirtualne półtrwanie architektury; Interakcja czy sterowanie - polska sztuka przełomu XX i XXI wieku w dyskursie z odbiorcą; Sztuki postmediane albo o przyszłość sztuk w rzeczywistości wirtualnej. Na przykładzie prac wystawionych na Biennale w Kioto w roku 2003; Awangarda w cyberkulturze: między kontynuacją a zerwaniem; Teleobecność i anestetyka. "Schizopolis" Stevena Soderbergha; "Globalna wioska" jako technoutopijna fantazja; Wirtualność w porządku krystalicznym obrazu. Barok i filmowa wyobraźnia. 3. Życie w sieci : Globalizm versus universalizm, czyli techniczne usieciowienie połączeń w miejsce ich biologicznego i kulturowego kodowania (rozważania o technicznym rozpraszaniu pamięciowych kodyfikacji połączeń); Wyzwania hipertekstu - granice nieograniczonego; Maszyna człowieka Turinga; Podmiot i jego cyfrowa egzystencja; Postbiologiczne technociała: od ciała cyborga do ciałą wirtualnego; Net art - interaktywna sztuka w środowisku wirtualnym; Trwałe konwersacje. Wirtualna realis Sieci jako rzeczywistość w konwersacji; Kategoria odbiorcy "w Sieci". Internetowe linki jako potencjał kreacji nieskończonych przestrzeni wirtualnych; MorF? Płeć a Internet: nowe perspektywy badawcze; Egzystencja w sieci - bohaterowie wirtualnej samorealizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-40-6
1. Wpływ nowych technologii informacji na społeczeństwo i człowieka, 2. Nowe kompetencje komunikacyjne użytkowników multimediów, 3. Tożsamość w świecie realnym i przestrzeni wirtualnej - szanse i zagrożenia, 4. Internet a kultura - wyzwania dla człowieka i społeczeństwa, 5. Internet, komputerowa komunikacja i nowe media - charakterystyka techniczno-medialna i czynniki transformacji społeczno-kulturowej, 6. Gatunki interaktywne w sieci, 7. Hipertekstualna struktura polskich internetowych serwisów filmowych, 8. Literatura i tożsamość narodowa w dobie Internetu, 9. Syndrom spóźnionego przybysza. Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, 10. Budowa społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania dla województwa śląskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-204-2996-X
1. Internet w systemach zarządzania: Doświadczenia z wdrażania pilotowego systemu EIPP; Teleinformatyka a globalizacja rynków. Perspektywy i ograniczenia; Rola Internetu w eliminowaniu asymetrii informacyjnej na rynkach kapitałowych; System ERP II jako element infrastruktury informatycznej firmy w warunkach gospodarki elektronicznej; Modele funkcjonalne informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem; E-biznes w oparciu o Open Source; E-biznes na platformie MS.NET 2. Społeczne aspekty stosowania Internetu: Wybrane zagadnienia z komunikacji interpersonalnej w Internecie; Internet jako miejsce społecznego zaistnienia; Internet jako nowy czynnik integracji i izolacji społecznej; Internet a marketing polityczny; Homo Informaticus i Autopoiesis nowego ładu społecznego. Refleksje wstępne; Tożsamość w Internecie; Społeczeństwo informacyjne w perspektywie socjologicznej; Internet w komunikacji marketingowej organizacji niekomercyjnych; Internet a różnorodność kulturowa. 3. Zastosowanie Internetu w gospodarce i dydaktyce: Platforma projektowania interaktywnych aplikacji multimedialnych w środowisku Macromedia-Authorware udostępnianych przez Internet; Internetowy system zarządzania praktykami studenckimi; Internetowe wspomaganie nauczania; Handel elektroniczny jako koordynacja działalności gospodarczej; Internetowe wspomaganie nauczania w zakresie syntezy i analizy układów cyfrowych; Technologie Internetowe z wykorzystaniem IFS Applications; Bankowość Internetowa w perspektywie banku tradycyjne go; E-learning szansą edukacyjną dla niepełnosprawnych Rozwiązania organizacyjne i technologiczne; Wykorzysta nie technologii Internetowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowym; Możliwości wykorzystania technologii Internetowych chatterbotów w nowoczesnej gospodarce; Zdalne nauczanie; Internetowe systemy testowania wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-204-2981-1
1. Podstawowe problemy informatyki i sieci komputerowych: Nanosystemy informatyki w nanotechnologiach molekularnych; Konwergencja sieci teleinformatycznych i problem jakości usług; Kwantowe przesyłanie informacji Mechanizmy zapewnienia jakości usług w sieci Internet; Architektura oparta o sieć Internet/Internet w przemysłowych systemach wizualizacji; Badania symulacyjne pakietowych sieci optycznych o dowolnych topologiach; Nanotechnologie i nanoinformatyka w Europie i na świecie. 2. Rozwój zastosowań Internetu: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w Internecie; Badania i pomiary Internetu dla potrzeb gospodarki elektronicznej. Wybrane problemy i rozwiązania; Technologie internetowe w sterowaniu i monitoringu procesów technologicznych; Dostęp do usług katalogowych z wykorzystaniem języka XML w aplikacjach WWW; Skalowana kompresja wideo na potrzeby transmisji sieciowych; Rozszerzenie możliwości języka SQL dla potrzeb analizy zasobów Internetowych; Pakietowy przesył danych w telefonii komórkowej; Technologie wspierające procesy wyszukiwania informacji w przyszłej sieci WWW. 3. Zastosowanie sieci Internetu a problem bezpieczeństwa informacji: Bezpieczeństwo sieci akademickiej; Bezpieczeństwo teleinformatyczne usług pocztowych nowych technologii; Zagrożenie prywatności w technologii WWW; Adaptacyjny System detekcji intruzów; Autoryzowany dostęp do stron internetowych z wykorzystaniem kart elektronicznych; Implementacja infrastruktury klucza publicznego w ramach Internetu; Biometryczne metody uwierzytelniania użytkowników serwisów internetowych; Badanie zabezpieczeń sieci WLAN; Monitorowanie sieci komputerowych; Uwierzytelnianie użytkowników w Internecie oparte na analizie sposobu pisania na klawiaturze; Wydajne sygnatury aktów dla sieciowych systemów wykrywania włamań; Dynamika relacji zaufania i jej modelowanie w systemach teleinformatycznych; Przestępczość komputerowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
(Komunikacja społeczna w edukacji)
ISBN: 978-83-7441-654-2
Media w promocji zdrowia i kreowania prozdrowotnego stylu życia : Media w obliczu kształtowania autorytetów u młodzieży - rozważania teoretyczne; Media a postawy prozdrowotne - metody i techniki wpływu mediów na zachowania człowieka w aspekcie jego zdrowia; Psychologia kobiety czy psychologia dla kobiet - specyfika wiedzy psychologicznej we współczesnej polskiej prasie kobiecej na podstawie analizy treści wybranych tytułów prasowych; Media a zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży; O wykorzystaniu współczesnych mediów w promocji zdrowotnego stylu życia : " Pij mleko, będziesz wielki"; Telerecepta na zdrowie, czyli problem przekazu i odbioru komunikatów dotyczących zdrowia ( zdrowie dzieci ); Wykorzystanie Internetu dla potrzeb promocji zdrowia; Pomoc psychologiczna online w promocji zdrowia psychicznego jako nowa i łatwo dostępna forma poprawy zdrowia; II. Media i komunikacja w rozwiązywaniu problemów zdrowia fizycznego i psychicznego: Miejsce pomocy psychologicznej online w systemie pomocy i wsparcia młodzieży oraz młodych dorosłych korzystających z Poradni Zdrowia Psychicznego; Miejsce pomocy psychologicznej online w systemie pomocy i wsparcia osób uzależnionych od narkotyków; Miejsce pomocy psychologicznej online w systemie pomocy i wsparcia osób współuzależnionych; Zdrowie i zaburzenia seksualne w mediach ( Ta pominięta strona życia seksualnego ); Pomoc psychologiczna online w ocenie osób korzystających z jej usług; Cechy osobowościowe osób korzystających z pomocy psychologicznej online; Rola mediów w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie; Internetowe serwisy informacyjne dla rodzin wojskowych i ich zastosowanie w praktyce pedagogicznej; Zaspokajanie potrzeb a neurotyczne uzależnienie od Internetu III. Media - komunikacja społeczna a sytuacja osób chorych, niepełnosprawnych i innych potrzebujących wsparcia i pomocy : Obraz choroby nowotworowej w świetle artykułów prasowych; Treści przekazywane w mediach wobec potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną; " Głód informacyjny " - człowiek z wadą słuchu a środki masowego przekazu: równouprawnienie czy dyskryminacja?; Udział multmimediów w podnoszeniu jakości życia osób z wadą słuchu; Miejsce Internetu w procesie rehabilitacji psychologicznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; Komunikacja interpersonalna w rodzinach zastępczych - ujęcie systemowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 978-83-7441-980-2
Wstęp: Media w świecie postmodernistycznym a edukacja. Cz. I Problemy współczesnej pedagogiki medialnej: Czy edukacja medialna jest nam rzeczywiście potrzebna?, Język sieci jako rodzaj kodu ograniczonego, Cyfrowy świat dziecka - nowe obszary badawcze, Media elektroniczne jako przestrzeń wychowania i uczenia się dziecka, Przekaz pozawerbalny w mediach edukacyjnych, Miejsce i rola mediów w budowaniu obrazu komunikacji społecznej, Rodzice wobec edukacji medialnej, Motywy i rodzaje aktywności społecznej osób starszych a preferencje medialne w wykorzystania czasu wolnego - w świetle badań własnych, Media a patriotyzm - perspektywa polskiej młodzieży, O nowej wychowawczej roli Internetu, Edukacyjne i wychowawcze aspekty uczestnictwa w społecznościach fanów (fandomach), Era kultur prefiguratywnych? Młodzież i dorośli a funkcjonowanie w Internecie, Audiowizualne teksty kultury medialno-informatycznej, Edukacyjna rola telewizji w życiu dzieci na przykładzie programu Lipy and Messy. Cz. II Zagrożenia i zjawiska patologiczne w mediach: Dobro i zło w elektronicznych mediach, Czy prawda w mediach może być niebezpieczna?, Internet - wiarygodne czy niewiarygodne źródło informacji?, Nuda, ułuda i stereotyp. Młodzież wobec reklamy, Edukacja wobec zagrożeń technologii informacyjnych, Agresja na stronach internetowych nowych ruchów społecznych, Agresja - szkoła - media, Zabijanie jako zabawa - na przykładzie gier komputerowych i sieciowych, Internet jako narzędzie psychomanipulacji sekt, Hakerskie strony internetowe, Implikacje dydaktyczne i wychowawcze stosowania filtrów internetowych w szkole.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89964-11-2
1. Teologia "czwartej władzy", 2. Prawo Kościołowi związków wyznaniowych do prezentowania swoich przekonań w środkach masowego przekazu. Wolność myśli, sumienia i wyznania a wolność słowa, 3. Polska prasa wyznaniowa, 4. Media wyznaniowe w Polsce wobec problemów integracji Europy, 5. Polskie i polskojęzyczne media wyznaniowe w Internecie. Wybrane zagadnienia, 6. Religijne czasopisma dla kobiet w Polsce w latach 1945-2003, 7. Czy telewizja publiczna jest wierząca?, 7. Prasa Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1989-2004, 8. Kościół prawosławny w Polsce a media 1989-2004, 9.Kościół ewangelicko- reformowany w Polsce a media masowe, 10. Prasa polskich wyznawców islamu, 11. Katolicka agencja Informacyjna - pomost między mediami wyznaniowymi a świeckimi, 12. Media katolickie w publicznych mediach elektronicznych - czyli blaski i cienie katolickiego "getta" w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej, 13. Prasa parafialna jako typ prasy lokalnej, 14. Prasa parafialna w diecezji kieleckiej w latach 1989-2004, 15. "Błahowist" - czasopismo religijne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86846-60-7
1. Nowa szansa czy nowe wyzwanie: "Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji; Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć "nową gospodarkę"?; "Nowa gospodarka" jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa; Ludzie w sieci. Czy Internet zmienia nasz światopogląd?. 2. Nowy-stary biznes: Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów posocjalistycznych; Technologia Informacyjna jako czynnik wspomagający proces globalizacji - studium na przykładzie polskiej transformacji; Przedsiębiorczy wobec e-biznesu. Szanse i zagrożenia dla polskiej e-gospodarki; Negocjacje w warunkach gospodarki cyfrowej. Kontynuacja i zmiana; Globalizacja, rozwój technologiczny i działanie termitów fiskalnych. 3. E-biznes. Podejście sektorowe: Handel elektroniczny jako czynnik rozwoju: perspektywy, wyzwania, ograniczenia; E-finanse a makro-, mezuzo- i mikroekonomia. Wstęp do analizy kosztów i korzyści; Bankowość elektroniczna - implikacje dla rozwoju sektora bankowego w Polsce; "Nowa gospodarka" techniki informatyczne czynnikiem zmian polskiego transportu. 4. E-biznes. Podejście regionalne: Strukturalne i regionalne implikacje "nowej gospodarki" w krajach transformacji (na przykładzie Węgier); Upowszechnianie technologii handlu elektronicznego w Rosji. 5. Światowe doświadczenia i wnioski dla regionalnej polityki gospodarczej: Technologie informatyczne a wzrost gospodarczy: analiza porównawcza; Związek polityki gospodarczej ze wzrostem: wyniki analizy porównawczej; Technologie informatyczne jako motor rozwoju handlu elektronicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-922823-3-7
Rozdział I: Społeczeństwo on-line. Nadzieje i rozczarowania. Dylematy społeczeństwa informacyjnego; Światopogląd społeczeństwa informacyjnego; Komunikowanie intrakulturowe w społeczeństwie informacyjnym: bariery i wyzwania; E-life czy a-life? Informatyzacja a stan anomii; Inteligencja emocjonalna w świecie off-line i on-line; Osobowość internauty; Internet a doświadczenia temporalne; E-pomoc. Uwarunkowania pomocniczości w Internecie; W poszukiwaniu psychologicznych mechanizmów problematycznego używania Internetu; E-handel książką. Rynek księgarski w Polsce w dobie ekspansji globalnej gospodarki internetowej; Rozdział 2: Internet a przyszłość komunikowania. Internet a nowe tendencje w dziedzinie komunikowania masowego; Komunikacja społeczna w sieci a interakcje off-line; Czy możliwa jest modlitwa przez Internet? Nieważne jak pytasz: cechy zaproszenia a skłonność do udziału w ankiecie internetowej; Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym; Dzienniki drukowane w wersji on-line - apokalipsa czy zbawienie dla prasy codziennej? Internet jako narzędzie komunikowania się firm; Koncepcja komunikacji z wykorzystaniem środowiska 3D; Szanse i zagrożenia rozwoju polskiej administracji elektronicznej; Internet w procesie komunikowania się władz samorządowych ze społecznością lokalną i regionalną; E-voting jako jeden z elementów elektronicznej demokracji na przykładzie Estonii. Rozdział 3: Kultura, język, obyczaje Internetu. Internet jako szansa dla kultury wolnej; Dynamika kreacji. Technologiczna determinanta procesów wymiany symbolicznej a socjodynamika kultury Abrahama Molesa; Wizerunek polskich tradycjonalistów katolickich w Internecie; Tradycja i nowoczesność. Islam w Internecie. Analiza polskojęzycznych stron internetowych; Między tradycją a nowoczesnością. O powieści hipertekstowej z odwołaniem do "Końca świata według Emeryka" Radosława Nowakowskiego; "Komentowanie obowiązkowe" - o wybranych aspektach funkcjonowania komentarzy internetowych; Kultura prowadzenia sporów na forum internetowym; "Nowa społeczność" i "stare wartości". Kulturowe i społeczne wymiary strony internetowej zbudowanej na podstawie nazwiska. Rozwiązania szczegółowe; Dlaczego gry typu MMORPG stają się coraz bardziej popularne? Rozdział 4: Edukacja W/I przez Internet. System internetowego wspomagania edukacji; E-learning - edukacja na odległość; Internet jako źródło informacji w nauczaniu blokowym; Internet sojusznikiem działań przybliżających tematykę niepełnosprawności; Szkolny portal internetowy w komunikacji szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym; Kompetencje medialne nauczycieli języków obcych; Nauczanie przez Internet na przykładzie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Rozdział 5: Technologie i zastosowanie Internetu. Zastosowanie Internetu w marketingu bankowym; Wykorzystanie Internetu w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego; Integralność referencyjna w dokumentach XML zorientowanych na dane; Analiza wydajności serwerów FTP w środowisku Windows; Hurtownie danych i Internet; Zastosowanie symulacji komputerowej przy użyciu javy w rozwoju dynamicznych procesów technologicznych na przykładzie drgań swobodnych i wymuszonych o jednym stopniu swobody z tłumieniem liniowym; E-advertising jako jedno z rozwiązań internetowego biznesu; Internet jako instrument bankowości elektronicznej; XBRL w modelowaniu danych finansowych; Kryptografia w Internecie; Wizualizacja informacji z wykorzystaniem pamięci holograficznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7052-835-X
W kręgu estetyki. Multimedia - krytyka i obrona. Esej o estetycznym statusie nowych mediów; Multimedia - oczywistości i domysły. Szkic o estetycznej przygodności nowych mediów; Czy nowe media to rozpacz estetyka?; Kilka uwag o zasadności rozpaczy estetyka w obliczu nowych mediów; Od konceptualizmu do sztuki hipermediów. Rozważania na temat modelu sytuacji estetycznej w sztuce multimedialnej; Kategorie estetyki w sztuce multimediów; Sztuka w epoce cybernetycznej; pomiędzy estetyzacją rzeczywistości a ontologizajcą sztuki; Roman Ingarden wobec sztuki multimedialnej; Elementy sytuacji estetycznej w dziele multimedialnym; Widz - odbiorca - uczestnik - współtwórca; Medialność jako problem filozoficzny; Dzieło sztuki jako medium. W kręgu sztuki: Teoretycy. Labirynty estetyczne filmu między mediami; Maszyny widzenia i estetyka obrazów cyfrowych; Seryjność jako podstawowy problem estetyki telewizji; Estetyczne dylematy telewizji; Estetyka architektury a nowe media; Architektura - sztuka multimedialna; Rzeźbiarskie aspekty sztuki multimedialnej; Grawitacja wyparowała. Praktycy. Od reprodukcji mechanicznej do genetycznej. Uwagi o dziele sztuki w dobie komunikacji cyfrowej; Temat telewizji w sztuce (malarstwo, rzeźba, instalacja); Muzeum sztuki mediów? Myśl nader paradoksalna; W kręgu kultury. Czy nowe media potrzebują nowej estetyki? Humanista w Internecie. Nadzór a Internet Kilka uwag o tożsamości w dobie komunikacji cyfrowej; Tożsamość kulturowa człowieka z perspektywy nowych mediów; Kłopoty z tożsamością; O związku etyki i estetyki w sztuce performatywnej; Kilka uwag na temat etyki w świecie płynnych tożsamości; Nowe media albo estetyka katastrofy; Nowe media - pretekst do umiarkowanego optymizmu?; W labiryncie pojęć estetyzacji i jej artystycznej praktyki; Mit estetyzacji; Znak w reklamie, znak obok reklamy?; O reklamie. W poszukiwaniu metody opisu; Uwagi outsidera.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7322-573-0
Referat wprowadzający: Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Kognitywistyka edukacyjna marzenia a rzeczywistość. Rozdział I - Problemy cywilizacji informacyjnej. Cywilizacja informacyjna i edukacja medialna; Technologia informacyjna w procesie globalizacji edukacji; Mass media, edukacja i przemiany kultury współczesnej; Tożsamość wirtualna, konteksty i paradoksy; Technologia informacyjna zmieniająca edukację; Sieciowa infrastruktura edukacyjna społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej; Program PIONIER - implikacje edukacyjne; Przygotowania studentów do wykorzystania Internetu; Tworzenie oscylacyjnych struktur wiedzy w procesie kształcenia w okresie cywilizacji informacyjnej; Inicjatywy na rzecz popularyzacji technologii informacyjnej w Polsce. Rozdział II - Kształcenie na odległość. Wybrane problemy przekazu informacji wykorzystywane w procesie kształcenia; Profesjonalne systemy wideokonferencyjne w projektach edukacyjnych; multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość; Zasady dydaktyki ogólnej w kształceniu na odległość; Sztuka ważenia słów w edukacji na dystans; Internet - pojęcie, narzędzie, obszary wykorzystania w kulturze, nauce i edukacji; Standaryzacja materiałów edukacyjnych; Nowe możliwości, potrzeby i zastosowania nauczania na odległość na podstawie praktycznego eksperymentu; Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji dorosłych. Rozdział III - Kształcenie nauczycieli. Informatyka i pedagogika; Kilka refleksji z badań pilotażowych dotyczących wykorzystania szkolnej pracowni internetowej przez gminę; Technologia informacyjna a twórczy nauczyciele; Technologia informacyjna w kształceniu nauczycieli różnych specjalności; Internet w pracy pedagogicznej nauczyciela - na przykładzie Multimedialnej Witryny Nauczania Wczesnoszkolnego - www.edukacja.torun.pl; Wykorzystanie interakcyjnych właściwości edytora pisma nutowego w nauczaniu i uczeniu się muzyki w Wyższym Zawodowym Studium Pedagogicznym; Możliwości wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej w edukacji. Rozdział IV: Studia podyplomowe. O Podyplomowym Studium w zakresie technologii informacyjnej w nauczaniu niestacjonarnym; Interakcja między uczestnikami kursu internetowego na przykładzie Studium Menedżerskiego Global MiniMBA; Pokolenie dorastające z komputerem wkracza na uniwersytety - nowe wyzwania edukacyjne; Słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej AP im. KEN w Krakowie jako propagatorzy technologii informacyjnej; Multimedialne prace dyplomowe. Rozdział V - Komputer (TI) w kształceniu. Jakie zmiany powoduje stosowanie nowych technologii w szkolnym nauczaniu matematyki?; Technologia informacyjna w szkole. Środki i narzędzia dydaktyczne w zreformowanej szkole; Systemy multimedialne w edukacji. Multimedia a gry dydaktyczne; Struktury informacyjne komunikatu multimedialnego w formie prezentacji; Analiza zastosowania multimedialnych programów komputerowych w procesie dydaktycznym; Multimedialny charakter symulacji lotniczej; Authorware Proffesional For Windows - uniwersalne narzędzie do tworzenia oprogramowania wspomagającego kształcenie; Wspomaganie komputerowe w kształceniu kulturowym na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum; Wykorzystanie metody projektów do interdyscyplinarnego nauczania informatyki; Elektroniczne obrazy w katechezie, czyli e-ikony; Komputer we wspomaganiu pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu; Propozycja zajęć plastycznych wykorzystujących komputer jako narzędzie plastyczne; Komputerowe wspomaganie nauki czytania u dzieci 6-letnich; Programowanie obiektowe w kształceniu przyrodników; Przegląd wybranych systemów oceniania wspomaganego komputerowo (CAA); Samoocena szkoły w dobie reformy oświaty. Rozdział VI - Technologia informacyjna w pedagogice specjalnej. Media w kształceniu specjalnym; Technologia informacyjna w kształceniu studentów pedagogiki rewalidacyjnej; Komputerowo wspomagany proces diagnostyczno-terapeutyczny trudności w nauce czytania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89274-40-3
5. Technologie informacyjne w marketingu: Marketing społeczny w środowisku internetowym; CRM 2.0- wykorzystanie blogów i serwisów społecznościowych do budowania trwałych relacji z klientem; E-marketing jako nowoczesna źródło promocji miast; Metodyka wdrożenia mobilnego CRM elementem skutecznego wykorzystania systemu; Zastosowanie systemów ERP w zarządzaniu marketingiem; Neuromarketing internetowy jako metoda promocji przedsiębiorstw w wirtualnej sieci Internet; E-mail marketing a budowanie lojalności wśród klientów przez polskie przedsiębiorstwa; Internetowe badania marketingowe szansą rozwoju polskich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji; Współczesny konsument- pasywny czy aktywny prosument?; Wpływ rozwoju Internetu na zmiany w funkcjonowaniu systemu komunikacji marketingowej organizacji; Wykorzystanie Internetu w marketingu szkół wyższych , jako element niezbędny do budowania przewagi konkurencyjnej w zmiennych warunkach otoczenia; 6. Wykorzystanie Internetu w nowoczesnym nauczaniu: E-lerning w kształceniu komunikowania społecznego. Refleksje poeksperymentalne; Znaczenie platformy Moodle dla wspierania kształcenia matematycznego na studiach ekonomicznych i inżynierskich (w świetle opinii studentów); Rola organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe w informatycznym wspomaganiu nowoczesnego nauczania- wybrane aspekty na przykładzie powiatu tarnowskiego; Przygotowanie fotografii dydaktycznej w nauczaniu przez Internet; Efektywność kształcenia w systemie nauczania blended lerning; Wspomagania procesu nauczania matematyki przez e-lerning; Wykorzystanie portali społecznościowych w edukacji; Analiza samodzielności pracy studentów w trakcie kursu prowadzonego metodą e-lerningową; Internet w bibliotece jako narzędzie poprawy jakości obsługi klienta; Hybrydowe nauczanie matematyki na kierunkach ekonomicznych; Encyklopedie internetowe w języku polskim, jako źródło informacji w dziedzinie nauk humanistycznych; Czy strony internetowe mogą pomóc w nauce języka polskiego?; E-lerning w kształceniu studentów zarządzania (na przykładzie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego); Nauczanie komplementarne w świetle projektu MOODLE-LAMS-WZIEU w latach 2007-2009; Kontekst ekonomiczny wdrożenia systemu e-lerning w warunkach uczelni wyższej; 7. Analizy ilościowe w naukach ekonomicznych i społecznych: Ocena relacji pomiędzy determinantami zachowań żywieniowych metodą skalowania wielowymiarowego; Makroekonomiczne uwarunkowania przestępczości: ujęcie ekonometryczne; Klasyfikacja zjawisk ekonomicznych zależnych od wielu parametrów na przykładzie wyboru kredytu hipotecznego; O pewnych problemach testowania hipotez statystycznych w badaniach ekonomiczno-społecznych; Optymalizacja zużycia materiałów w procesie produkcji rolet antywłamaniowych- studium przypadku; Znaczenie ekorozwoju w mikroprzedsiębiorstwach regionu świętokrzyskiego- wyniki badań; Zastosowanie metodyki rozwiązywania wieloaspektowych problemów decyzyjnych w programowaniu wyniku finansowego; Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na liczebność populacji firm w Polsce; Badania ilościowe w zarządzaniu: podstawowe zagadnienia metodyczne; Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia mieszkańców województwa podkarpackiego; Wykorzystanie zmodyfikowanych sieci neuronowych typu SOM w analizie danych; Wpływ publikacji amerykańskich danych makroekonomicznych na zmienność polskiego rynku akcji; Zomma- współczynnik wrażliwości opcji; Zastosowanie metody Monte Carlo w statystyce matematycznej na wybranych przykładach; Estymacja indeksu szeregów finansowych w oparciu o rekordowe zwroty; Zastosowanie metod ilościowych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie P.P.U.H. "Domex" Sp. z o.o.; Trójsektorowa struktura zatrudnienia w województwie łódzkim jako miernik rozwoju społeczno-gospodarczego; Analizy statystyczne i graficzna prezentacja danych z wykorzystaniem programu R w nauczaniu statystki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2237-5
Sesja plenarna : Rewolucja społeczeństwa informacyjnego na tle wcześniejszych rewolucji cywilizacyjnych; Cywilizacja medialna. Narodziny nowego społeczeństwa; Europejskie społeczeństwo informacyjne w unijnej polityce regionalnej. Nierówności i szanse; Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka; Społeczeństwo postinformacyjn w kontekście ewolucji społeczeństw i wizji przyszłości; Od Veblena do iPoda. O gadżetach społeczeństwa informacyjnego; Komunikacja wobec procesów fragmentaryzacji; E-styl życia w społeczeństwie informacyjnym; Ład społeczny na tle przewidywanej struktury społeczeństwa nazwanego umownie informacyjnym; Od społeczeństwa analogowego do digitalnego - w kierunku samoidentyfikacji; CZ. I. Człowiek w społeczeństwie informacyjnym: W stronę społeczeństwa medialnego; Wpływ kultury Hamerskiej na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Hakerzy jako awangarda technologiczna; Społeczności wirtualne - realne kontakty w wirtualnym świecie; Więzi społeczne w rzeczywistości wirtualnej; Niepełnosprawni w sieci. Internet jako narzędzie radzenia sobie z niepełnosprawnością; Twórca w sieci; Eutanazja w społeczeństwie informacyjnym. Przypadek Terri Schiavo; Nowe media - stare problemy, czyli rzecz o kontroli treści w Internecie w opinii krakowskich studentów; Muzyczna rewolucja: mp3 - koniec przemysłu fonograficznego?; Religia w sieci - przykład Polski. CZ. II. Społeczeństwo obywatelskie w dobie technologii teleinformacyjnych: Wykorzystanie Internetu w komunikacji politycznej; Internet jako narzędzie komunikacji na szczeblu lokalnych instytucji samorządowych; Obywatele on-line, czyli zaangażowanie studentów w działalność społeczną za pośrednictwem sieci; Realne aspekty funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego na przykładzie inicjatyw studenckich; Rola Internetu w realizacji celów public relations samorządu terytorialnego; Związki Internetu z kapitałem społecznym i poczucie szczęścia użytkowników; E-inkluzja w społeczeństwo informacyjnym; Przyszła praca w wyobrażeniach i aspiracjach studentów łódzkich uczelni CZ. III. Styl życia w społeczeństwie informacyjnym: Czy można liczyć na nielimitowany dostęp do źródeł specjalistycznej wiedzy w Internecie?; Nowe sposoby komunikacji i współpracy; Portfel życia towarzyskiego - życie towarzyskie studentów i jego przemiany dokonujące się pod wpływem Internetu; Styl życia e- generacji na przykładzie studentów uczelni krakowskich; Formy aktywności studentów on-line i w "realu"; Postawy młodzieży wobec Internetu - wybrane zagadnienia; Zmiany stylu posługiwania się komputerem i Internetem w latach 2000-2005; Gazeta elektroniczna - substytut, uzupełnienie czy równorzędny partner prasy drukowanej? CZ. IV. Rola technologii w formowaniu się społeczeństwa informacyjnego: Od transformacji systemu społecznego i gospodarczego do społeczeństwa opartego na wiedzy; Mysz jako narzędzie poznania: przynęty, pułapki i tresura; Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka; Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; Nowe technologie informacyjne jako narzędzie globalizacji kulturowej w krajach rozwijających się; Model nowego konsumenta w społeczeństwie informacyjnym; Homo informaticus w globalnym hipermarkecie; Strony internetowe państwowych szkół wyższych - przypadek instytutów socjologii; Wizja społeczeństwa informacyjnego w Polsce na podstawie założeń Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. CZ. V. Gospodarka i zarządzanie w dobie społeczeństwa informacyjnego: Informatycy a rynek pracy; Telepraca jako nowa forma organizacji pracy w dobie społeczeństwa informacyjnego. Aspekty społeczne i ekonomiczne. Telepraca - diagnoza satysfakcji z wykonywania nowej formy pracy; Internet - elektroniczny asystent? Nauczyciele akademiccy wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego; Kariery w społeczeństwie informacyjnym; Transfer nowoczesnych technologii atutem w podnoszeniu kwalifikacji pracowników i pobudzaniu dynamiki rozwoju przedsiębiorstw; Etyczny wymiar roli społeczno-zawodowej absolwenta wyższej uczelni w warunkach społeczeństwa informacyjnego; Rola zaufania w tworzeniu organizacji wirtualnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-99-4
I. Tekst: Lingwistyczne koncepcje tekstu wobec wyzwań komunikacji wirtualnej; Transmisja wiedzy jako przeszukiwanie pamięci. Kilka antycznych antendencji; Dzieło literackie w sieci. Kilka oczywistości z perspektywy sceptyka; Artyzm i chaos. Z pogranicza poetyki i estetyki; Retoryka - hiperteksty- cyberprzestrzeń. Wyjaśnienie pewnych nieporozumień; Wprowadzenie do poetyki tekstu sieciowego; Bachtinowska koncepcja tekstu-sieci i tekstu Bachtina w sieci. II. Język: Zabawy językowe w dyskusjach internetowych; Postać graficzna i ortograficzna polskich tekstów w sieciach; Lingwistyczne refleksje nad komunikacją internetową - perspektywa historyczna; Kompetencje komunikacyjne w komunikacji mediowanej komputerowo; Wpływ komunikacji sieciowej na współczesną polszczyznę; Słowniki języka polskiego w internecie; Przestrzeń telematyczna jako biblioteka, archiwum i kartoteka podręczna frazeografa; W poszukiwaniu autora. Językowa charakterystyka "portalowych" tekstów odredakcyjnych; Język sieciowych dyskusji w opiniach samych dyskutantów. III. Gatunki: Przemediowanie tekstu - o tym jak opowieść przekracza medialne granice; Repertuar podgatunków mowy forum internetowego w perspektywie genologii lingwistycznej; Kwantytatywne oblicze bloga; Interaktywne, choć osobiste blogi i blogowanie a komunikacja z otoczeniem; Blogi wobec tradycji diarystycznej. Nowe gatunki w nowych mediach; E-mail - między listem a mową; Negocjacja hierarchii ról społecznych w korespondencji elektronicznej studentów z nauczycielami akademickimi; Impresjonistyczny model hipertekstowy; Pisanie tekstu audiowizualnego jako zadanie glottodydaktyczne; Blog toů blog. Blogi oczyma Glogerów. Raport z badania zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7644-035-4
1. Literatura: Grafomania w sieci; Wiersz w sieci; Myślenie metaleptyczne; W sieci "sieci". Kilka uwag o wpływie komunikacji internetowej na polską prozę przełomu XX i XXI wieku; Socrealizm w sieci; Fan fiction. O życiu literackim w Internecie; Tekst w sieci postmodernistycznej powieści; Reprint i hipermedialność- dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej; Poetyka ruchomej kry. Wprowadzenie do tekstu sieciowego; Tekst jako maszyna. Wprowadzenie do mechaniki hipertekstu; Fraktal jako model spójności w narracjach hipertekstualnych na przykładzie "Słownika chazarskiego" Milorda Pavicia; Obrazy, które mówią. O możliwościach ikonologicznej analizy literatury hipertekstowej; Gra paragrafowa- hipertekst zamkniety w książce; Efekty interfejsu hipertekstów literackich. Perspektywy badawcze; Dlaczego klikamy? Lektura a pragnienie; Podmiot miłosny w sieci; Liberackie marginesy poetyki tekstu sieciowego; Interpretacja bez granic? W hipertekstowym labiryncie "Końca świata według Emeryka" Radosława Nowakowskiego; 2. Społeczeństwo: Internetowi twórcy. Co o nich wiemy ze złożonego projektu badawczego SWPS i Gazeta.pl?; I kto tu rządzi? Nowa rola odbiorców tekstów dziennikarskich; Internet jako archiwum- obrazy historii w cyfrowym świecie; Internet jako kanał komunikacji marketingu politycznego; Konstruowanie kobiecości w sieci (wspomnień); Tropiąc czarną wołgę w sieci. O poszukiwaniu legend miejskich w Internecie; Nowe media a odbiór utworów muzycznych; 3. Komunikacja: Holocaust w sieci- obecne i nieobecne; Internetowe relacje z podróży. Rekonesans; Hipermedialne? Skonwertowane? Role uczestników komunikacji zapośredniczonej sieciowej; Wirtualne kłamstwa. O informacji, której nie ma w sieci; Język w wyszukiwarkach. Dlaczego użytkownicy szukają słów?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-041-6
Cz.I Uczelnia i jej otoczenie: potrzeba i uwarunkowania współpracy : 1.Pług, miecz i Księga: otoczenie szkoły wyższej, 2.Uczelnie i ich otoczenie: możliwości i formy współdziałania, dostosowania, 3.Współpraca uczelni z otoczeniem: ograniczenia i szanse. Przykłąd Polski, 4.Nauka dla gospodarki: uwarunkowania, 5.Uczelnia niepaństwowa jako czynnik awansu ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu, 6.Uczelnia w małym mieście i jej otoczenie - przykład sądecki, CZ.II Formy i przykłady współpracy uczelni z otoczeniem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 378 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again