Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(7)
Author
Jasińska-Kania Aleksandra
(2)
Nijakowski Lech M
(2)
Szacki Jerzy
(2)
Ziółkowski Marek
(2)
Bartkowicz Anna
(1)
Bezwińska-Walerjan Anna
(1)
Budkiewicz Piotr
(1)
Ehninger Douglas
(1)
German Kathleen
(1)
Gronbeck Bruce E
(1)
Kaczmarek Bożydar
(1)
Manterys Aleksander
(1)
Markiewicz Katarzyna
(1)
Monroe Alan H
(1)
Nowacki Zbigniew
(1)
Simmel Georg
(1)
Tannen Deborah
(1)
Łukasiewicz Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Interakcje społeczne
(6)
Socjologia
(3)
Społeczeństwo
(3)
Funkcjonalizm (antropol.społ.)
(2)
Grupy społeczne
(2)
Konflikt
(2)
Socjobiologia
(2)
Strukturalizm
(2)
Władza
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikacja społeczna -- psychologia
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Prezentacje i wystąpienia -- podręcznik
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Public relations -- zagadnienia
(1)
Rola społeczna
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Struktura społeczna
(1)
Służba więzienna -- psychologia
(1)
Teoria informacji -- stosowanie
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wymiana społeczna
(1)
Środki masowego przekazu -- język
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7298-312-7
1. Walka o życie; 2. Obydwie strony toczą bój: cywilizacja kłótni i prasa; 3. Od pieska salonowego do psa gończego: cywilizacja agresji i prasa; 4. "Bierz licho oba wasze domy!": konflikty w życiu politycznym; 5. "Proces sądowy to wojna"; 6. Chłopcy już tacy są : płeć i konflikty; 7. Czym są inne sposoby: inne kultury; 8. Szybko i do przodu : agresja wspomagana technicznie; 9. Korzenie debaty w edukacji i nadzieja dialogu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2100-5
Złożony charakter porozumiewania się: Rodzaje kodów komunikacyjnych; Język figuratywny w komunikatach emo cjonalnych; Kompetencja w zakresie humoru u kobiet i mężczyzn; Ubranie jako komunikat społeczny; Anonimowo ść przekazu a poczucie wstydu; Rozumienie terminów używanych w sloganach reklamowych; Interpretacja przy słów przez młodocianych przestępców. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: Rozumienie pojęć uzywanych w mediach przez uczniów szkół średnich Umiejętności narracyjne i ich związek z rozwojem poznawczym u dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat; Zło żoność językowa przsłów a ich rozumienie przez dzieci. Zaburzenia srawności komunikacyjnej: Problemy komunika cyjne osób z dysleksją rozwojową; Możliwości komunika cyjne w autyzmie; Reinterpretacja błędów w piśmie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 83-01-14546-3
1. Podstawowe zagadnienia socjologii. Jednostka a społeczeństwo, 2.Ilościowe aspekty grupy, 3. Nadrzędność i podrzędność, 4. Tajność i tajny związek, 5. Rozprawy zebrane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60490-68-6
1. Dziedzictwo Hoffmana; 2. Porządek negocjowany: od kreacjonizmu sytuacyjnego do sytuacjonizmu strukturalnego; 3. Rytualna interakcyjne; 4. Dramaturgiczne scenariusze i społeczne wykonania; 5. Zakończenie: ramy i występy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-221-3
1. Wizje teorii socjologicznej. 2. Teorie zachowania i wymiany społecznej. 3. Teoria racjonalnego wyboru. 4. Socjobiologia i psychologia edukacyjna. 5. Strukturalizm lingwistyczny. 6. Interakcjonizm symboliczny i teorie interakcji. 7. Teorie systemu i funkcjonalizm. 8. Teorie konfliktu i teorie władzy. 9. Neoinstytucjonalizm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-221-3
10. Teoria strukturalistycznego konsruktywizmu i teoria strukturacji. 11. Teorie modernizacji i systemu światowego. 12. Neomarksizm i postmarksizm. 13. Socjologia fenomenologiczna. 14. Teoria działania komunikacyjnego systemu i świata przeżywanego. 15. Hermeneutyka i teoria dyskursu. 16. Socjologia historyczna. 17. Teorie tożsamości i różnicy. 18. Feminizm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-408-2
1.Problematyka badań własnych: Zjawisko wpływu społecznego; Wybrane pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej; 3. Charakterystyka społeczności więziennej mężczyzn w jej podstawowych wymiarach. Przejawy wpływu społecznego; Zagadnienia badawcze; 2. Charakterystyka metodologiczna: Zdefiniowanie zmiennych i wskaźników zmiennych; Metody, techniki oraz narzędzia badawcze; Organizacja badań; 3. Wyniki badań: Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych wobec grup własnej i obcej ze względu na czas pobytu w izolacji więziennej; Uleganie wpływowi społecznemu przez tymczasowo aresztowanych wobec grup własnej oraz obcej ze względu na czas pobytu w izolacji więziennej; Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych wobec grup własnej i obcej ze względu na uczestnictwo w programowym oddziaływaniu; Omówienie wyników; Wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7298-537-5
Wprowadzenie ; Cz.I Jak przemawiać publicznie i krytycznie słuchać : 1. Odpowiedzialność mówcy w czasach podziałów społecznych ; 2. Początek , czyli gdzie zaczyna się odpowiedzialność ; 3. Krytyczny odbiór wygłaszanych tekstów ; 4. Przemawianie publiczne a życie kulturalne . Cz.II Odpowiedzialność mówcy a planowanie i przygotowanie przemowy : 5. Jak zrozumieć publiczność ; 6. Szukanie materiałów ilustrujących ; 7. Wykorzystanie materiałów ilustrujących ; 8. Organizacja przemówienia i sporządzenie konspektu ; 9. Wprowadzenie i zakończenie przemówienia . Cz.III Odpowiedzialna prezentacja : 10. Jak nadać przemówieniu kształt językowy ; 11. Jak wygłaszać przemówienie ; 12. Jak posługiwać się pomocami wizualnymi . Cz.IV Rodzaje przemówień publicznych : 13. Przemówienia mające na celu informować ; 14. Przemówienia mające na celu przekonywać ; 15. Argumentacja i myślenie krytyczne .
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 808.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 808.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again