Form of Work
Książki
(57)
Status
only on-site
(53)
available
(30)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(53)
Author
Domański Ryszard
(3)
Heywood Andrew
(3)
Maliszewska Barbara
(3)
Masojć Marta
(3)
Orłowska Natalia
(3)
Stasiak Dorota
(3)
Czerny Mirosława
(2)
Giddens Anthony
(2)
Ostrowska Elżbieta
(2)
Sporek Tadeusz
(2)
Tomanek Paweł
(2)
Baylis John
(1)
Becla Agnieszka
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Budner Waldemar
(1)
Budnikowski Adam
(1)
Burchill Scott
(1)
Chomicka Ewa
(1)
Chołaj Henryk
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Czaputowicz Jacek
(1)
Dach Zofia
(1)
Devetak Richard
(1)
Drabik Ireneusz
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Elliott Anthony
(1)
Fenton Steve
(1)
Filary Mateusz
(1)
Frankowski Paweł
(1)
Freeman Edward R
(1)
Freeman Michael
(1)
Fronia Marcin
(1)
Gilbert Daniel R. JR
(1)
Habura Miłosz
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jankowski Stanisław
(1)
Janoś-Kresło Mirosława
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kaczorowski Paweł
(1)
Klekot Ewa
(1)
Koćwin Lesław
(1)
Lavalette Michael
(1)
Limański Andrzej
(1)
Linklater Andrew
(1)
Makowski Jerzy
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Mingst Karen
(1)
Mińska-Struzik Ewa
(1)
Moszkowicz Mieczysław
(1)
Mróz Bogdan
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Noga Marian
(1)
Nowara Wanda
(1)
Owens Particia
(1)
Pangsy-Kania Sylwia
(1)
Paterson Matthew
(1)
Pawluczuk Włodzimierz
(1)
Piasecki Ryszard
(1)
Pietraś Marek
(1)
Pratt Alan
(1)
Radziewicz-Winnicki Andrzej
(1)
Reus-Smit Christian
(1)
Rojek Roman
(1)
Scholte Jan Aart
(1)
Siara Olga
(1)
Smith Steve
(1)
Stawicka Magdalena Kinga
(1)
Stoner James A.F
(1)
Sutton Philip W
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Szymaniak Adam
(1)
True Jaqui
(1)
Truskolaski Szymon
(1)
Tymanowski Józef
(1)
Winiarski Bolesław
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wolański Napoleon
(1)
Zacher Lech W
(1)
Zorska Anna
(1)
[ i in.]
(1)
Łuczak Robert
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Ślęczka Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(51)
Country
Poland
(57)
Language
Polish
(57)
Subject
Globalizacja
(51)
Gospodarka
(15)
Państwo
(8)
Polityka międzynarodowa
(8)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(7)
Polityka
(7)
Nacjonalizm
(6)
Partie polityczne
(6)
Polska
(6)
Przedsiębiorstwo
(6)
Demokracja
(5)
Handel międzynarodowy
(5)
Kultura
(5)
Naród
(5)
Feminizm
(4)
Ideologia
(4)
Integracja europejska
(4)
Liberalizm
(4)
Miasta
(4)
Migracje
(4)
Organizacje międzynarodowe
(4)
Prawa człowieka
(4)
Unia Europejska
(4)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Biurokracja
(3)
Ekologia
(3)
Geografia gospodarcza
(3)
Gospodarka oparta na wiedzy
(3)
Internet
(3)
Nauki społeczne
(3)
ONZ
(3)
Policja
(3)
Polityka społeczna
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Terroryzm
(3)
Ubóstwo
(3)
Wojsko
(3)
Wybory
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Zmiana społeczna
(3)
Choroby
(2)
Dyplomacja
(2)
Ekonomia
(2)
Ekorozwój
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Innowacje
(2)
Integracja gospodarcza
(2)
Inwestycje
(2)
Kadry
(2)
Kraje rozwijające się
(2)
Marketing
(2)
Motywacja
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Państwo dobrobytu
(2)
Pieniądz
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Praca
(2)
Przemysł
(2)
Realizm
(2)
Rolnictwo
(2)
Rosja
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Ruchy społeczne
(2)
Rynek finansowy
(2)
Socjaldemokratyzm
(2)
Socjologia
(2)
Społeczeństwo
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Wojna
(2)
Zarządzanie
(2)
Środowisko człowieka
(2)
Analiza strategiczna
(1)
Anarchizm
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Autorytet
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Broń
(1)
Broń jądrowa
(1)
Budżet
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Czas
(1)
Cło
(1)
Decyzje
(1)
Dylomacja
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dżungle i lasy deszczowe
(1)
Edukacja
(1)
Efekt cieplarniany
(1)
Egalitaryzm
(1)
Ekorozówj
(1)
Emetytura
(1)
Energetyka
(1)
Erotyzm
(1)
Etnogeneza
(1)
Etyka biznesu
(1)
Ewolucja
(1)
Subject: place
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Azja Południowo-Wschodnia
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
57 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-2081565-7
1. Bankowość w warunkach integracji i globalizacji rynków kapitałowych i pieniężnych, 2. Nadrzędne determinanty działalności banków na rynkach kapitałowych, 3. Banki jako pośrednicy i gwaranci emisji papierów wartościowych, 4. Banki - emitenci papierów wartościowych jako kapitałobiorcy, 5. Banki-inwestorzy na rynku papierów wartościowych jako kapitałodawcy, 6. Ryzyko działalności banków na rynkach kapitałowych, 7. Wybrane metody analizy działalności banków na rynkach papierów wartościowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88690-61-2
R.I Tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu towarami R.II Tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu usługami : 1.Rola usług w rozwoju gospodarczym świata, 2.U sługi w światowym obrocie w latach 1980-2002, 3.Tendencje w procesie liberalizacji obrotu usługami. R.III Międzynarodowe przepływy kapitału : 1.Pojęcie, formy i skutki przepływu kapitału, 2.Kredyt jako forma międzynarodowego przepływu kapitału, 3.zagraniczne inwestycje portfelowe, 4.Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. R.IV Rola korporacji transportowych we współczesnej go spodarce światowej R.V Międzynarodowe przepływy siły roboczej : 1.Definicje i formy migracji, 2.Rozmiary, kierunki, tendencje ruchów migracyjnych na świecie, 3.Przepływ siły roboczej w Polsce. R.VI Główne instytucje i ośrodki handlu międzynarodowe go : Światowa Organizacja Handlu (WTO), 2.Stany Zjednoczone, 3.Japonia, 4.Unia Europejska. R.VII Międzynarodowe rynki finansowe : 1.Rynki waluto we i kapitałowe w gospodarce światowej, 2.Eurorynki, 3 .Instrumenty pochodne jako innowacje dla gospodarki. R.VIII Zadłużenia międzynarodowe : 1.Rozmiary i struktura zadłużenia międzynarodowego oraz jego konsekwencje dla gospodarki światowej, 2.Organizacje finansowe a kryzys zadłużeniowy, 3.Propozycje rozwiązania globalnego problemu zadłużenia, 4.Zadłużenie międzynarodowe Polski. R.IX Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku
Światowego we współczesnym świecie : 1.Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2.Bank Światowy, 3.Ewolucja systemu z Bretton Woods. R.X Współczesne kryzysy walutowe, R.XI Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej R.XII Polska w Unii Europejskiej R.XIII Globalizacja a zagrożenia globalne : 1.Pojęcie globalizacji i czynniki ją determinujące, 2.Główne pod mioty globalizacji, 3.Korzyści dla gospodarek uczestni czących w procesie globalizacji, 4.Zagrożenia wynikają ce z procesu globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14864-5
Część I: Powstanie człowieka i społeczno-kulturowe formy jego występowania. 1. Powstanie człowieka, jego ewolucja i zróżnicowanie jako proces przystosowania. 2. Systemy osadnicze. Urbicenozy. 3. Region, osiedle i rodzina jako środowisko życia i rozwoju człowieka. CzęśćII: Przystosowania kulturowe. 4. Kulturowe przystosowania do życia w poszczególnych biomach. 5. Cywilizacja jako strategia adaptacyjna. 6. Cywilizacja miejsko-przemysłowa a problemy środowiska. Część III: Problemy biokulturowe. 7. Ekologia żywienia. 8. Ekologia zdrowia i chorób. 9. Przyszłość. Społeczeństwo postindustrialne. Globalizacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania / Stanisław Czaja, Agnieszka Becla. - Wyd.2 popr. i rozszerz. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2007. - 415 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7011-836-5
Część I: Materialne i energetyczne podstawy gospodarowania. 1. Fizyczny wymiar procesów gospodarowania. 3. Rola energii w procesach gospodarowania. Część II: Globalny wymiar gospodarowania. 4. Globalne zasoby przyrodnicze. 5. Oddziaływanie sektorów gospodarki i form gospodarowania na środowisko przyrodnicze. 6. Globalne problemy ekologiczne i ich materialny wymiar. Część III: Materialne podstawy gospodarowania na poziomie mikroekonomicznym. 7. Ekologiczny wymiar funkcjonowania przedsiębiorstwa. 8. Materialne podstawy procesów konsumpcji. 9. Informacja i jej znaczenie dla ekologicznego wymiaru gospodarowania. Część IV: Materialno-informacyjne podstawy realizacji strategii rozwoju zrównoważonego. 10. Pojęcie i podstawy strategii rozwoju zrównoważonego. 11. Gospodarowanie przestrzenią i na obszarach przyrodniczo cennych. 12. Rozwój myśli ekonomiczno-ekologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86169-39-7
Cz. I Panorama współczesnej myśli organizatorskiej : 1. Osiowa problematyka globalizacji w świetle debaty międzynarodowej, 2.Społeczny ruch oporu przeciwko globalizacji. Cz. II Globalizacja ekonomiczna-prolegomena : 1.Słowa i ich treść. "Odpowiednie dać rzeczy słowo", 2.O naturze globalizacji gospodarki światowej, 3.Dyskurs w sprawie rodowodu globalizacji ekonomicznej, 4.Od więzi lokalnych (sąsiedzkich, łańcuchowych) do więzi planetarnych, 5.Powstanie kapitalizmu globalnego, 6.Ekonomiczna rola państwa w dobie globalizacji. Cz. III Stawienie się globalistyki jako nauki o globalizacji : 1.Marco Polo patronem globalizacji, 2.Wybuch pierwszej światowej debaty globalistycznej, 3.Kontro wersje doktrynalne obecnej światowej debaty na temat globalizacji, 4.Problemy globalne, globalizacja, globalistyka, 5.Globalizacja historii i historia globalizacji, 6.Globalizacja a geopolityka; geopolityczne aspekty globalizacji. Cz. IV Polska droga do globalizacji : 1.Transformacja systemowa jako szczególny przypadek stawania się globalizacji gospodarki światowej, 2.Globalizacja rynkowa jako forma konwergencji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Etniczność / Steve Fenton ; przeł. Ewa Chomicka. - Warszawa : Sic! Wydawnictwo, 2007. - 250,[1] s. ; 21 cm.
(Key Concepts)
ISBN: 978-83-60457-25-2
Wprowadzenie; 1. Etosy: wspólnoty pochodzeniowe i kulturowe, 2. Dyskursy etniczności w trzech konfiguracjach: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Malezja, 3. Upadek rasy: pojawienie się "etnicznego", 4. Spór o pierwotność, 5. Kluczowe kwestie w literaturze na temat etniczności, 6. Migracja, etniczność i mobilizacja, 7. Uwarunkowanie etniczności: globalna ekonomia i niestabilne państwa, 8. Państwa, narody i większość etniczna: problem nowoczesności, 9. Etniczność i nowoczesność: ogólne wnioskinowoczesność: ogólne wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Geografia ekonomiczna : ujęcie dynamiczne / Ryszard Domański. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 317 s. : il. mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14190-5
Wstęp; Roz. 1. Podstawy geografii ekonomicznej w ujęciu dynamicznym: Źródła cywilizacji gospodarczej; Gospodarka: perspektywa geograficzna; Mechanizmy geograficznych zmian gospodarki. Roz. 2. Realne procesy społeczno-gospodarcze w przestrzeni geograficznej: Dynamika systemu: ludność - gospodarka - środowisko przyrodnicze; Dynamika regionów; Dynamika miast; Urbanizacja wsi; Dzienne i życiowe szlaki człowieka; Migracje ludności; Teorie handlu międzynarodowego; Regionalny system gospodarki światowej. Otwarcie gospodarek regionalnych; Bariery w rozprzestrzenianiu się rozwoju; Gospodarcze zróżnicowanie się krajów i regionów; Hierarchiczny system gospodarki i miast; Procesy międzynarodowe integracji. Unia Europejska; Globalizacja gospodarki. Roz. 3. Poszukiwanie ładu przestrzennego. Modele przestrzenne: Porządkowanie różnorodności; Formowanie się stref rolniczych wokół ośrodka miejskiego; Formowanie się regionów przemysłowych; Model hierarchicznego układu miast; Model gospodarki przestrzennej; Modele ekologiczno-ekonomiczne; Refleksje nad stosowaniem ilościowych i jakościowych metod geografii ekonomicznej. Roz. 4. Koncepcje wyjaśniające procesy realne: Demograficzna teoria przejścia; Dynamiczne modele ekologiczno-ekonomiczne; Długie fale rozwoju gospodarczego. Model falowy Kondratjewa; Endogeniczny wzrost gospodarki; Bieguny wzrostu gospodarczego; Rekombinacja czynników rozwoju gospodarczego; Przestrzenna dyfuzja informacji; Cykle życiowe produktów. Relokacje i filtrowanie; Cykle rozwoju miast i regionów; Konkurencyjność i kooperacja; Procesy kumulacyjne; Przestrzenna konsolidacja systemu węzłowo-pasmowego; Rdzenie i peryferie; Podtrzymywany rozwój miast i regionów; Miasto zwarte a ekspansja przestrzenna; Nowe przestrzenie przemysłowe. Postfordyzm; Gospodarka sieciowa; Gospodarka oparta na wiedzy; Samoorganizacja procesów geograficzno-ekonomicznych. Struktury dyssypatywne; Powolne i szybkie zmiany w systemach regionalnych; Miasta w cyberprzestrzeni. Roz. 5. Koncepcje normatywne. Geografia ekonomiczna stosowana: Wartości w geografii ekonomicznej; Polityka przestrzenna. Perspektywa polska i europejska; Optymalne sterowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15323-6
1. Czas, przestrzeń i działalność człowieka, 2. Globalizacja, 3. Globalna fabryka, 4. Nowoczesne technologie a globalizacja, 5. Społeczeństwo i kultura w zglobalizowanym świecie, 6. Globalne ocieplenie, 7. zagłada wilgotynych lasów równikowych, 8. Pustynnienie, 9. Geograficzne badania nad rozowjem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89275-13-9
Część I: Podstawowe ustalenia wyjściowe. 1. Spory o globalizację. 2. Defniowanie globalizacji. 3. Globalizacja w dziejach. 4. Teorie globalizacji. Część II: Zmiana i ciągłość. 5. Globalizacja i produkcja: od kapitalizmu do hiperkapitalizmu. 6. Globalizacja i rządzenie: od etatyzmu do policentryzmu. 7. Globalizacja i tożsamość: Od nacjonalizmu do hybrydyzacji. 8. Globalizacja a wiedza: Od nacjonalizmu do refleksyjności. Część III: Oceny i działania. 9. Globalizacja a ludzkie bezpieczeństwo. 10. Globalizacja a równość społeczna. 11. Globalizacja a demokracja. 12. Budowanie przyszłych globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-096-1
1. Subsystemy gospodarki światowej i ich ewolucja, 2. Wykorzystanie rankingów konkurencyjności do oceny konkurencyjności międzyanrodowej gospodarek, 3. Globalna ekspansja firm z krajów trzeciego świata, 4. Problemy rozowoju gospodarczego krajów rozwijających sie na tle uwarunkowań procesu globalizacji, 5. Mechanizm implementacji sankcji ekonomicznuych we współczesnej gospodarce światowej, 6. Nowa faza globalizacji a zmiany inflacji, 7. Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagraniczej przedsiębiorstw, 8. Unijna polityka spóności w strategii lizbońskiej i jej wpływ na podnoszenie konkurencyjności "starego kontynentu", 9. Strategia Lizbońska a konkurencyjność przedsiębiorstw, 10. Źródła zachowań konsumpcyjnych w państwach rozwiniętych i rozwijających się - próba porównania, 11. Integracja finansowa a możliwość prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej, 12. Czy unia walutowa wymaga zaawansowanej integracji politycznej?, 13. Globalne trendy cywilizacyjne jako fundamentalny czynnik zmian w podejściu do zarządzania łańcuchami dostaw, 14. Unia Europejska a ugrupowania regionalne Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej, 15. Runda Doha a intersy krajów rozwijających się, 16. Czynniki wpływające na rynek ropy naftowej na świecie, 17. Samodzielność decyzyjna dyrektorów funkcjonalnych oddziału koncernu niemieckiego w zakresie funkcji organicznych, 18. Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej an tle innych krajów Europy, 19. Powiązania polskiego rynku akcji z rynkiem regionalnym i światowym, 20. Ukraina jako obszar zainteresowania polskich banków, 21. Sytuacja gospodarcza Polski i Republiki Czeskiej, 22. Przyszłość Singapuru jako centrum finansowego w świetle Rozwoju Krajów Azji Południowo-Wschodniej, 23. Atrakcyjność inwestycyjna RFN - wybrane zagadnienia, 25. Maltańska droga do euro, 26. Konkurencyjność gospodarek latynoamerykańskich na przykładzie federacji republiki Brazylii, 27. Fenomen chińskiej gospodarek, 28. Dyskryminacja zatrudnienia kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii, 29. Polityka zatrudnienia w kontekscie przemian otoczenia - wybrane cechy rynku pracy i jego konsekwencje dla polityk zatrudnienia w gospodarkach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia / Mirosława Czerny. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 240 .s, [16] k. tabl. kolor. : fot, mapy, wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14491-2
1. Wprowadzenie. 2. Globalizacja. 3. Rozwój. 4. Społeczeństwo a rozwój. 5. Miasta - duma czy przekleństwo rozwoju? 6. Migracje - fenomen naszych czasów. 7. Wieś i rolnictwo a globalizacja. 8. Geografia produkcji - rola przemysłu w rozwoju współczesnego świata. 9. Konsumpcja w geografii - problematyka badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Polityka / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2460-7
Globalizacja polityki światowej: Globalizacja i polityka globalna; Rozwój społeczności międzynarodowej; Historia stosunków międzynarodowych 1900-1945; Historia stosunków międzynarodowych w latach 1945-1990; Koniec zimnej wojny; Od zimnej wojny do wojny z terroryzmem; Realizm; Liberalizm; Współcześni dominujące podejścia badawcze: neorealizm i neoliberalizm; Marksistowskie teorie stosunków międzynarodowych; Konstruktywizm społeczny; Teorie stosunków międzynarodowych ľ podejście alternatywne; Bezpieczeństwo międzynarodowe i globalne w epoce pozimnowojennej; Międzynarodowa ekonomia polityczna w dobie globalizacji; Prawo międzynarodowe; Reżimy międzynarodowe; Dyplomacja; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Aktorzy transnaodowi i organizacje międzynarodowe; Kwestie ochrony środowiska; Terroryzm i globalizacja; Rozprzestrzenianie broni jądrowej; Nacjonalizm; Kultura w stosunkach międzynarodowych; Interwencja humanitarna jako zagadnienie polityki światowej; Integracja europejska i współpraca regionalna; Globalny handel i globalne finanse; Przyczyny i konsekwencje rewolucji komunikacyjnej i internetowej; Ubóstwo, rozwój i głód; Problematyka gender; Prawa człowieka; Globalizacja i transformacja wspólno politycznych; Globalizacja i ład pozimnowojenny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-21-6
I. Przepływy usług: ujęcie teoretyczne. Globalizacja rynku usług. Usługi w handlu międzynarodowym, Międzynarodowa wymiana usług w świetle teorii, Usługi: charakterystyka i transakcje międzynarodowe, Bariery naturalne i regulacyjne dla świadczenia usług w skali miedzynarodowej, Rola usług w rozwoju społecznym i obrocie międzynarodowym, Globalizacja rynku usług, Długofalowe tendencje wzrostu roli usług w handlu międzynarodowym, Liberalizacja handlu usługami w ramach GATT/WTO, przepływy usług w Unii Europejskiej, II. Offshoring, outsourcing, delokalizacja usług, Nowoczesne formy świadczenia usług w skali międzynarodowej. Wprowadzenie do problematyki, Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć,trendy i bariery rozwojowe, Outsourcing i przenoszenie usług w dobie globalizacji oraz informatyzacji, Offshoring i outsourcing w Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Globalizacja a offshoringusług sektora IT, Indyjski model offshoringu. Wnioski dla Polski, Polska w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług, III. Centra usług wspólnych: koncepcja, implementacja i praktyka działania w Polsce, Centra usług wspólnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe, Centrum usług wspólnych-magia, mit, konieczność, Od decyzji do implementacji: praktyczne aspekty budowy centrum usług księgowych, Zagadnienia podatkowe przy zakładaniu i bieżącej działalności centrów usług wspólnych, Centrum usług wspólnych z perspektywy audytora finansowego, Ceny transferowe a zagadnienie centrów usług wspólnych, Accenture w Polsce i na świecie. Outsourcing i usługi typu shared service, Outsourcing w działalności Capgemini na przykładzie centrum BPO i ITO w Polsce, Atos Origin Global Workplace Services. Działalność w Polsce, IV. Marketing miast w zakresie lokalizacji nowoczesnych inwestycji usługowych, Atrakcyjność aglomeracji wrocławskiej dla inwestycji offshoringowych i BPO, Pozyskiwanie inwestorów z branży BPO jako element strategii rozwoju gospodarczego Łodzi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka przestrzenna / Ryszard Domański. - Wyd.3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 235 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13671-5
Wstęp; Przestrzenne wymiary gospodarki; Przegląd podstawowych teorii; Równowaga przestrzenna; Przestrzenna samoorganizacja; Lokalizacja podmiotów społeczno-gospodarczych; Miasta; Regiony; Nowe impulsy; Procesy globalizacyjne; Relacje deterministyczne i stochastyczne; Przestrzenna dynamika i ewolucja; Decyzje uczestników i podmiotów gospodarki przestrzennej; Procesy dostosowawcze; Cele wielorakie. Konflikty; Gry; Sieci gospodarcze; Miasta i regiony uczące się; Sieci neuronowe; Jakościowe modele statystyczne; Problemy społeczne w gospodarce przestrzennej; Przestrzeń jako dobro rzadkie; Ekopolityka; Polityka przestrzenna; Europejska polityka rozwoju przestrzennego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14800-3
1.Tradycje gospodarki przestrzennej. Ku nowemu paradygmatowi, 2.Przedmiot badań gospodarki przestrzennej, 3.Zarys problematyki badawczej gospodarki przestrzennej. Część statystyczna, 4.Przestrzenna równowaga gospodarki, 5.Zjwiska i procesy dynamiczne w gospodarce przestrzennej, 6.Prawidłowość i mechanizmy występujące w gospodarce przestrzennej, 7.Sposoby budowania teorii w gospodarce przestrzennej, 8.Przegląd głównych teorii gospodarki przestrzennej, 9.Modelowanie gospodarki przestrzennej, 10.Wybrane metody badania gospodarki przestrzennej. Zastosowania. Testowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1942-7
Przedmowa; Część I: Kierowanie i kierownicy, Ewolucja teorii organizacji i zarządzania; Część II ZARZĄDZANIE W XXI wieku: Środowisko organizacji i środowisko naturalne, Odpowiedzialność społeczna i etyka, Globalizacja a zarządzanie, Tworzenie i przekształcanie organizacji, Kultura i wielokulturowość, Jakość; Część III: PLANOWANIE: Podejmowanie decyzji, Planowanie i zarządzanie strategiczne, Wdrażanie strategii, Część IV: ORGANIZOWANIE: Projektowanie organizacji i jej struktura, Władza i autorytet, Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacją; Część V: PRZEWODZENIE: Motywacja, Przywództwo, Zespoły i praca zespołowa, Komunikacja i negocjowanie; Część VI: KONTROLOWANIE: Skuteczna kontrola, Kierowanie operacjami, Systemy informacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(EIDOS / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2544-4
Wprowadzenie, Nieciągłość nowoczesności, Bezpieczeństwo i zagrożenie, zaufanie i ryzyko, Socjologia i nowoczesność, Nowoczesność, czas i przestrzeń, Wykorzenienie, Zaufanie, Refleksyjność nowoczesności, Nowoczesność czy ponowoczesność?, Instytucjonalne wymiary nowoczesności, Globalizacja nowoczesności, Dwie perspektywy teoretyczne, Wymiary globalizacji, Zaufanie i nowoczesność,. Zaufanie do systemów abstrakcyjnych, Zaufanie i wiedza ekspercka, Zaufanie i bezpieczeństwo ontologiczne, Przednowoczesność i nowoczesność, Systemy abstrakcyjne i przemiana intymności, Zaufanie i relacje osobiste, Zaufanie i tożsamość jednostki, Ryzyko i zagrozenie w świecie ponowczesnym, Ryzyko i bezpieczeństwo ontologiczne, Relacje przystosowawcze, Fenomenologia nowoczesności, Dewaluacja i ewaluacja umiejętności w życiu codziennym, Zastrzeżenia do ponowoczesności, Dosiadając molocha, Realizam utopijny, Kierunki przyszłośći: rola ruchów społecznych, Ponowoczesność, Czy nowoczesnosć jest projektem Zachodu?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-271-6
1.Cechy konsumentów i gospodarstw domowych jako podmiotów konsumpcji, 2.Potrzeby konsumenta, 3.Konsumpcja jako proces zaspokajania potrzeb, 4.Statystyczny pomiar konsumpcji, 5.Przemiany w strukturze konsumpcji i ich uwarunkowania, 6.Zachowanie konsumenta na rynku, 7.Konsument w strategiach firm, 8.Proces globlaizacji konsumpcji. Eurokonsumenci, 9.Konsument na rynku internetowym, 10.Ochorna i eduakcja konsumenta
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1670-9
1.Otoczenie zewnętrzne a obecne przemiany w działalności KTN. 2.Historia oraz współczesna działalność KTN. 3.KTN i ich działalność - aspekty teoretyczne. 4.Ewolucja ekspansji KTN i działalnośći ich filii zagranicznych. 5.Wpływ ekspansji inwestycyjnej KTN na gospodarki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-043-3
Część I: Lokalizacja działalności gospodarczej - zagadnienia wprowadzające. 1. Przestrzeń - jej właściwości, ograniczenia, struktura. 2. Wybór funkcji i zagospodarowania przestrzeni. 3. Lokalizacja - czynność i rezultat. 4. Czynniki lokalizacji produkcji. 5. Bariery lokalizacji produkcji. 6. Reguła koherencji lokalizacyjnej. 7. Zmieniająca się rola czynników lokalizacji. 8. Klimat inwestycyjny, atrakcyjność inwestycyjna, ryzyko inwestycyjne. 9. Konkurencyjność miejsc i obszarów. Część II: Wyjaśnianie procesów zmian w przestrzeni gospodarczej. 10. Teorie lokalizacji - koncepcje podstawowe. 11. Inne podejścia do problemu lokalizacji działalności gospodarczej. 12. Lokalizacja przemysłu, usług i agrofirm. Część III: Ekonomiczne i ekologiczne problemy lokalizacji. 13. Ekonomiczne aspekty rozmieszczenia funkcji w mieście. 14. Ekologiczne aspekty lokalizacji przedsiębiorstw. Część IV: Globalne, regionalne i lokalne aspekty lokalizacji. 15. Wiedza i technologia w procesie globalizacji działalności gospodarczej. 16. Klimat inwestycyjny w Polsce. 17. Rola samorządu terytorialnego w ustalaniu lokalizacji inwestycji i rozwoju ekonomicznym gminy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again