Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(20)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(20)
Author
Jurcewicz Alina
(2)
Kozłowska Barbara
(2)
Malinowska-Misiąg Elżbieta
(2)
Misiąg Wojciech
(2)
Tomkiewicz Elżbieta
(2)
Wypych Mirosław
(2)
Barczyk Ryszard
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Bąk Henryk
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Graczyk Magdalena
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Kasprzak Rafał
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Kudła Janusz
(1)
Możaryn Henryk
(1)
Osiatyński Jerzy
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Pietrzak Bogusław
(1)
Polański Zbigniew
(1)
Postuła Igor
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Tarchalski Kazimierz
(1)
Werner Aleksander
(1)
Wojtkowska-Łodej Grażyna
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Zaniecka Jadwiga
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Zieliński Tomasz B
(1)
Year
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Finanse
(8)
Banki
(5)
Finanse publiczne
(5)
Gospodarka
(5)
Polska
(5)
Dochody państwowe
(4)
Podatek
(4)
Rynek finansowy
(4)
Rynek kapitałowy
(4)
Unia Europejska
(4)
Budżety terenowe
(3)
Dług państwowy
(3)
Pieniądz
(3)
Rolnictwo
(3)
Agencje rządowe
(2)
Budżet
(2)
Fundusze celowe
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(2)
Kredyt
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Pomoc publiczna
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Rynek ubezpieczeniowy
(2)
Ryzyko
(2)
Wspólna Polityka Rolna UE
(2)
Wydatki budżetowe
(2)
Bank centralny
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Budżet państwowy
(1)
Dotacja
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekologia
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Główny Urząd Statystyczny
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Koniunktura
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kursy walutowe
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Zarządzanie portfelem
(1)
Subject: time
1989-
(3)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-911-321-6-1
1. Specyfika przedsiębiorstwa bankowego; 2. Ryzyko; 3. Fundusze własne banku; 4. Rezerwy bankowe; 5. System gwarantowania depozytów; 6. Bankowość wolna czy regulowana? ; 7. Synteza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-72-X
1.Charakterystyka krzywej dochodowości i jej znaczenie dla uczestników rynku finansowego, 2.Efektywność informacyjna rynku finansowego a przejrzystość i iwrygodność polityki pieniężnej, 3.Zdarzenia wpływające na krzywą dochodowości, 4.wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja RPP o zmianie stopy referencyjnej" w Polsce w latach 1999-2003, 5.Wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja GUS o zmianie wskaźnika CPI" w Polsce w latach 1999-2003
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86840-89-7
Zawiera: Finanse i zjawiska finansowe; Pieniądz i rynek pieniądza; Instrumenty rozliczeń pieniężnych i rynku finansowego; Wybrane instrumenty redystrybucji budżetowej; Instrumenty makroekonomicznej polityki finansowej państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86840-89-7
Zawiera: Finanse i zjawiska finansowe; Pieniądz i rynek pieniądza; Instrumenty rozliczeń pieniężnych i rynku finansowego; Wybrane instrumenty redystrybucji budżetowej; Instrumenty makroekonomicznej polityki finansowej państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Jerzy Osiatyński. - Wyd.2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 309 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14593-4
1. Podstawowe pojęcia i definicje 2. Budżet państwa - pojęcia dochodów, wydatków, deficytu budżetowego i długu publicznego 3. Finanse publiczne a polityka gospodarcza państwa 4. System podatkowy i polityka podatkowa w Polsce 5. Zasady opracowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa 6. Analiza budżetu państwa na dany rok 7. Finanse samorządu terytorialnego 8. Formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców 9. Skonsolidowany sektor finansów publicznych 10. Państwowy dług publiczny 11. Dyscyplina finansowa i kontrola wewnętrzna 12. Finanse publiczne a Unia Europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-598-0
1. Podstawowe pojęcia finansów publicznych. 2. Prawne podstawy finansów publicznych. 3. Sektor finansów publicznych w gospodarce rynkowej. 4. Środki i dochody publiczne. 5. Wydatki publiczne. 6. Sfera budżetowa. 7. Fundusze celowe. 8. Agencje rządowe i samorządowe. 9. Inne podmioty sektora finansów publicznych. 10. Pogranicze sektora finansów publicznych. 11. Rachunkowość i sprawozdawczość. 12. Budżet państwa i inne plany finansowe. 13. Finanse samorządu terytorialnego. 14. Dług publiczny. 15. Dyscyplina finansów publicznych. 16. Nadzór i kontrola w sektorze finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne w Polsce / Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 732, [3] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-598-0
1. Podstawowe pojęcia finansów publicznych. 2. Prawne podstawy finansów publicznych. 3. Sektor finansów publicznych w gospodarce rynkowej. 4. Środki i dochody publiczne. 5. Wydatki publiczne. 6. Sfera budżetowa. 7. Fundusze celowe. 8. Agencje rządowe i samorządowe. 9. Inne podmioty sektora finansów publicznych. 10. Pogranicze sektora finansów publicznych. 11. Rachunkowość i sprawozdawczość. 12. Budżet państwa i inne plany finansowe. 13. Finanse samorządu terytorialnego. 14. Dług publiczny. 15. Dyscyplina finansów publicznych. 16. Nadzór i kontrola w sektorze finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-246-2248-1
1. Możliwość wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw; 2. Zasady efektywnego pozyskiwania dotacji; 3. Zarządzanie środkami europejskimi; 4. Doświadczenia beneficjentów- wyniki badań empirycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-292-1
Cz. I Strategia Lizbońska a gospodarka Polski: 1. Wyzwania dla Polski wynikające ze Strategii lizbońskiej, 2. Polska i kraje bałtyckie a realizacja Strategii lizbońskiej Unii europejskiej - specyfika konkurencyjności gospodarki w rozszerzonej Unii Europejskiej. Cz. II Problemy stabilizacji finansowej i monetarnej: 3. Pakt Stabilności i wzrostu - zasady i praktyka funkcjonowania, 4. Publiczne interesy finansowe UE i Polski: jedne zagrożenia, jedne szanse, 5. Problemy wprowadzenia złotego do mechanizmu kursowego ERM II. Cz. III Wybrane zagadnienia finansowania rozwoju gospodarczego: 6. Wdrażanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce. Pierwsze doświadczenia, 7. Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w obliczu zmian warunków udzielania pomocy regionalnej, 8. Polska a pozabudżetowe środki finansowe UE w latach 2004-2006. cz. IV wybrane obszary polityki gospodarczej: 9. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo, 10. Wspólna polityka handlowa a interesy gospodarcze Polski, 11. Rozszerzenie Unii Europejskiej a sytuacja na rynku energii, 12. Analiza zmian na rynku usług pasażerskiego transportu lotniczego w Polsce w wyniku wprowadzenia regulacji Unii Europejskiej, 13. Determinanty administracyjno - prawne konkurencyjności polskiej branży transportu samochodowego ładunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-311-7
Wstęp; Działalność kredytowa banku; Ryzyko w działalności kredytowej; Identyfikacja i analiza czynników wpływających na poziom; Szacowanie poziomu jednostkowego ryzyka kredytowego; Sposoby szacowania łącznego ryzyka kredytowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-56-7
1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku pieniężnego; 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe; 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności; 6. Instrumenty terminowe i pochodne; 7. Instrumenty syntetyczne; 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami; 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek; 10. Rozliczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-396-0
I. Problem optymalnej alokacji: 1.Wzrost roli państwa w gospodarkach XX wieku a problem optymalnej alokacji zasobów. 2.Rynek konkurencyjny, efektywność i optymalna alokacja zasobów. 3.Niedoskonałości rynku, korzyści płynące z działalności państwa. 4.Metody przezwyciężania niedoskonałości rynku. 5.Niewydolność państwa. 6.Podsumowanie korzyści istnienia państwa, regulacji i podatków. II.Wpływ systemów podatkowych na alokację zasobów: 1.Klasyfikacja podatków. 2.Ciężar, koszty i incydencja podatków. 3.Podatek ryczałtowy. 4.Podatki pośrednie. 5.ocena podatków pośrednich. 6.Podatki bezpośrednie i parapodatki. 7.Podatkowanie kapitału. 8.Podatek dochodowy od osób prawnych (Company Income Tax: CIT). 9.Podatkowanie zysków z kapitału. 10.Podatek dochodowy od osób fizycznych (Personal Income Tax: CIT) i składki na zabezpieczenie socjalne. 11.Podatki, składki a systemy emerytalne. 12.Klin podatkowy. 13. Podatki a rynekpracy. 14.Podatkowanie dochodów a skłonność do oszczędzania. 15. Kwestia wydajnego podatkowania i subsydiowania. 16.Zamienność podatkowania i regulacji mikroekonomicznej: zastępowanie podatkowania przez regulację mikroekonomiczną i odwrotnie. III. Regulacja mikroekonomiczna: 1.Regulacja pożądana. 2.Regulacja szkodliwa lub kontrowersyjna i jej koszty. 3.Regulacja rynku pracy, podatki a problem bezrobocia w UE. 4.Regulacja, podatkowanie, partycypacja na rynku pracy a gospodarka nieformalna. 5.Korupcja a wzrost gospodarczy. IV. Teorie wzrostu gospodarczego i ich imlikacje dla polityki fiskalnej: 1.Neoklasyczna teoria wzrostu. 2."Nowa" teoria wzrostu. 3. Modele wzrostu a hipoteza konwergencji. 4.Rola polityki fiskalnej w "ekonomii strony podażowej"(Supply Side Economics). V.Przesłanki polityki fiskalnej: zasady i szkoły, teoria i praktyka budżetowania w Polsce: 1.Ogólne zasdy polityki podatkowej. 2.Współczesne szkoły reformy podatkowania i finansów publicznych. 3.Polityka fiskalna i podatkowa: preferować deficyt czy dodatkowe podatki? 4.Proces budżetowania w Polsce. 5.Decentralizacja i autonomia fiskalna jednostki samorządu gospodarczego. 6.Wydatki sektora publicznego. VI. Problem alokacji a aspekty podatkowe i regulacyjne optymalnego obszaru gospodarczego na przykładzie Unii Europejskiej: 1.Zasada Le Châtelier i jej implikacje. 2.Wielowymiarowść celów strategii lizbońskiej. 3.Pakt stabilizacji i wzrostu (PSW) jako warunek akcesu do Unii ekonomicznej i walutowej. 4.Unia Europejska, OECD i ONZ: Harmonizacja podatków a konkurencja podatkowa. VII. Postępy reform regulacji mikroekonomicznej w Polsce: 1.Postępy reform regulacji mikroekonomicznej w Polsce do 1989 r. 2.Reformy podatkowania i regulacji mikroekonomicznej w Polsce po 1989 roku. 3,Polska a Strategia Lizbońska i pakt stabilizacji i wzrostu. 4.Rekomendacje. 5.Warunki polityczne wprowadzenia wymienionych rekomendacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87981-91-5
1.Cele i uwarunkowania polityki ekonomicznej, 2.Wzrost i rozwój gospodarczy, 3.Polityka strukturalna, 4.Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 5.Polityka regionalna, 6.Polityka ekologiczna, 7.Polityka pieniężna, 8.Polityka budżetowa, 9.Polityka dochodowo-cenowa, 10.Polityka rynku pracy, 11.Współpraca gospodarcza z zagranicą, 12.Zagraniczna polityka ekonomiczna i inne instrumenty, 13.Polityka gospodarcza a proces integracji Polski z Unią Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-576-0
Cz. I Pojęcie pomocy publicznej: 1. Pojęcie pomocy publicznej i zakaz jej przyznawania, 2. System źródeł wspólnotowego prawa pomocy publicznej, 3. System udzielania pomocy publicznej na poziomie państw członkowskich. Cz. II Reglamentacja udzielania pomocy publicznej: 1. Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej, 2. Nadzór nad przyznawaniem pomocy publicznej. Cz. III Polityka subwencyjna: 1. Pomoc publiczna jako instrument polityki gospodarczej, 2. Finansowanie pomocy publicznej, 3. Tworzenie prawa gospodarczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7205-320-0
Cz.I Funkcjonowanie euro: Polityka i strategia wejścia Polski do strefy euro; Kursowo-monetarne uwarunkowania przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej; Efekty i perspektywy funkcjonowania wspólnej waluty - euro; Wpływ waluty euro na polskie pdmioty gospodarcze. Cz.II Usługi bankowe: Znaczenie programów software w rozwoju bankowych usług elektronicznych w Polsce; Narodowy Bank Polski a perspektywy członkostwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej; Bankowość spółdzielcza w drodze do UE; Bankowośc inwestycyjna XXI wieku; Handel elektroniczny a ochrona konsumenta; Instytucje pośrednictwa kreytowego w Polsce i w Niemczech. Cz.III Rynek kapitałowy i inwestycje finansowe w UE: Zadłużenie polskich przedsiębiorstw w bankach zagranicznych a proces rozszerzania UE; Głowne tendencja rozwoju rynków fiannsowych w krajach wysokorozwiniętych; Udział UE w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce; Rozwój polskiego rynku funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym; Transfer technologii do Polski przez kapitał zagraniczny; Profil inwestora indywidualnego w Polsce i w krajach UE. Cz.IV Wykorzystanie metod ilościowych w pomiarach efektów integracji: Modele kursu złoty - euro. Wyniki estymmacji, testowania i prognozowania; Zastosowanie syntetycznego wskaźnika integracji do pomiaru stopnia zbieżności gospodarczej krajów UE. Cz.V Rynek usług ubezpieczeniowych: Dostosowania w zakresie sektora ubezpieczeniowego do wymogów członkostwa w UE; Perspektywy wzrostu udziału inwestycji krajów UE w polskim rynku ubezpieczeń; Dziesięć lat rozwoju jednolitegorynku ubezpieczeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15236-9
1. Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej. Cz.I Rynkowy system finansowy: 2. System bankowy, 3. Polityka pieniężna, 4. Internacjonalizacja systemu finansowego, 5. Międzybankowy rynek pieniężny, 6. Pozostałe segmenty rynku pieniężnego, 7. Rynek kapitałowy, 8. Fundusze i instytucje wspólnego inwestowania, 9. Rynek walutowy, 10. Rynek instrumentów pochodnych, 11. Rynek ubezpieczeniowy, 12. System płatności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-030-1
1. Polityka stabilizacji i jej podstawy teoretyczne. 2. Instrumenty dyskrecjonalnej polityki pieniężnej. 3. narzędzia i mechanizm działania polityki fiskalnej. 4. Mechanizm działania instrumentów polityki pieniężnej i fiskalnej - model IS-LM. 5. Polityka dochodów jako czynnik stabilizujący koniunkturę gospodarczą. 6. Polityka podażowa i jej rola w stabilizacji makroekonomicznej. 7. Polityka antycykliczna w gospodarce rynkowej i w systemie okresu transformacji. 8. Empiryczna analiza wpływu wybranych instrumentów polityki pieniężnej i fiskalnej na wahania koniunkturalne w gospodarce polskiej w latach 1990-2003.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-386-5
1. Źródła wspólnotowego prawa rolnego, 2. Rolnictwo w traktacie rzymskim, 3. Charakterystyka wspólnej polityki rolnej, 4. Podstawowe instrumenty prawne polityki rynkowej, 5. Podstawowe organizacje rynków rolnych w ramach wspólnej polityki rolnej, 6. Polityka struktur rolnych, 7. Zasady finansowania wspólnej polityki rolnej, 8. Rola organizacji zawodowych rolników w kształtowaniu wspólnej polityki rolnej, 9. Przejściowe rozwiązania prawno-rolne dla Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again