Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(9)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(9)
Author
Adamczyk Jadwiga
(1)
Bartkowiak Piotr
(1)
Brdulak Halina
(1)
Fijał Tadeusz
(1)
Gołębiowski Tomasz
(1)
Henriques Adrian
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Janasz Władysław
(1)
Leśniak-Łebkowska Grażyna
(1)
Niedzieński Błażej
(1)
Nitkiewicz Tomasz
(1)
Primus Arkadiusz
(1)
Richardson Julie
(1)
Spytkowska Magdalena
(1)
Wielgus Aneta
(1)
Witkowska Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Ekorozwój
(10)
Przedsiębiorstwo
(7)
Ochrona środowiska
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Biopaliwa
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Ekologia
(1)
Energia
(1)
Energia jądrowa
(1)
Gospodarka
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Marketing
(1)
Nierówności społeczne -- Polska
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Odpady
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przemysł
(1)
Recykling
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Stopa życiowa
(1)
Struktura społeczna
(1)
Technologie czyste
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Środowisko
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadomość ekologiczna
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Ekologiczna, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu; 2. Wykaz wybranych dobrych praktyk w obszarze odpowiedzialności ekologicznej firm i gmin biorących udział w konkursach "Firma bliska środowisku" oraz "Gmina bliska środowisku" w edycjach 2006, 2007 i 2008; 3. Informacje dodatkowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 169)
ISBN: 83-7252-290-1
1. Czystsza produkcja jako element strategii ekorozwoju. 2. Strategia czystszej produkcji. 3. Realizacja strategii czystszej produkcji w Polsce. 4. Kierunki działań w zakresie zapobiegania i ograniczania ilości wytwarzanych zanieczyszczeń. 5. Metody oceny ekologicznej jako narzędzia systemu zarządzania środowiskowego. 6. Metoda oceny ekologicznej technologii czystszej produkcji. 7. Weryfikacja metody oceny ekologicznej technologii czystszej produkcji na przykładzie procesów technologicznych realizowanych w zakładach przemysłu cukierniczego "Wawel" SA. 8. Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji programów czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-22-6
Lokalna elektrociepłownia opalana drewnem odpadowym z ograniczoną substancją w obiegu; Odnawialne źródła energii w Polsce; Biomasa jako surowiec dla konwersji energetycznej; Możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów; Pozyskiwanie, przetwarzanie i użytkowanie energii to podstawowe procesy działalności gospodarczej; Przyszłość energetyki jądrowej w Polsce; Możliwości zastosowania procesu pirolizy do termicznej utylizacji opon samochodowych; Przedsiębiorstwo a ochrona środowiska. Wybrane problemy efektywności gospodarczej; Najciekawsze drzewa pomnikowe powiatu zawierciańskiego; Problemy gospodarki odpadami stałymi w świadomości uczniów gimnazjum; Walory florystyczne kompleksów i pasm skalnych okolic Podlesic (Wyżyna Częstochowska) a oddziaływanie człowieka; 100-letnie tradycje Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w organizowaniu racjonalnej energetyki w Polsce; Integracja sieci handlowych dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw detalicznych; Zawartość barwników asymilacyjnych jako wskaźnik zaburzeń procesów fizjologicznych u roślin w strefie oddziaływań elektrociepłowni "Halemba"; Wybrane aspekty ochrony środowiska w oczyszczaniu ścieków bytowo-gospodarczych oraz uciążliwych ścieków przemysłowych; Stan aktualny i perspektywy ochrony cennych przyrodniczo obszarów w sąsiedztwie Huty Katowice; Biomasa - źródło energii odnawialnej (energia z biomasy - wytwarzanie i wykorzystanie); Zanieczyszczenie metalami ciężkimi parku krajobrazowego "Stawki" koło Częstochowy; Wybrane zagadnienia systemów "life extention" wykładzin ogniotrwałych w kotłach fluidalnych; Praktyczne aspekty profilaktyki przeciwpożarowej składowisk odpadów powęglowych; Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego; Energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty uprawy miskanta olbrzymiego (Miscanthus x gaganteus); Autostrada A4 w aspekcie ochrony środowiska; Zrównoważony rozwój lokalny jako wynik współpracy gmin i powiatów na przykładzie Bytomia i Radzionkowa; Problem aktualizacji strategicznych programów rozwoju lokalnego; Człowiek i jego wartości w dobie rozwoju; Świadomość ekologiczna rolników a problem rozwoju rolnictwa zrównoważonego; Możliwość wykorzystania gospodarczego hydromechanicznych nośników energii odnawialnej w "małych elektrowniach wodnych na rzece Czarnej Koneckiej powiatu koneckiego; Wykorzystanie próbników pasywnych w monitoringu jakości powietrza; Zawracanie wody nadosadowej w SUW Zawada koło Opola w aspekcie oszczędności energii elektrycznej; Wykorzystanie osadu ściekowego do produkcji ciepła i energii elektrycznej na przykładzie wybranych oczyszczalni ścieków w województwie śląskim; Możliwości i wykorzystanie energii wodnej w Polsce - aspekt ekologiczny i ekonomiczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914243-5-9
1.Wzrost gospodarczy, regulacje monetarne i fiskalne w procesie generowania nierówności, 2.Systemow uwarunko wania nierówności, 3.Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu problemów nierówności i wzrostu gospodar czego, 4.Nierówności i wzrost w wymiarze regionalym i lokalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1705-8
1. Geneza i założenia zrównoważonego rozwoju, 2. Przedsiębiorstwo jako obiekt programowanie rozwoju, 3. Wdrażanie zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa, 4. Zastosowanie programowania liniowego w ocenie efektywności zrównoważonego rozwoju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 5)
ISBN: 978-83-61121-26-8
1. Potrójna linia przewodnia- wprowadzenie; 2. Potrójna linia przewodnia: przegląd literatury; 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój i potrójna linia przewodnia; 4. Rachunkowość zrównoważonego rozwoju: pomiar ilościowy czy wzmacnianie jakościowe?; 5. Śledzenie zrównoważonego rozwoju i zarządzania globalnego: czy system jest sprawny?; 6. Umiejscowienie rządowej linii przewodniej; 7. W stronę potrójnej linii przewodniej: miraże, metody, mity; 8. Dobre chęci- niedobre efekty? Złamana obietnica raportowania CSR; 9. Jaki piękny bałagan! Wyjście poza proste rozwiązanie zagadek zrównoważonego rozwoju; 10. Szacowanie kosztów środowiskowych: osiąganie dojrzałość? Efektywność organizacji na drodze do ekorozwoju; 11. Model oceny zrównoważonego rozwoju (SAM): modelowanie przepływów ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i związanych z zasobami w ramach projektu; 12. Kapitał społeczny w praktyce: poradnik menedżera; 13. A co, jeśli zwyczajne postępowanie się nie sprawdza?; 14. Albo działamy, albo przestajemy marudzić; 15. Ekonomiczna linia przewodnia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 578)
ISBN: 978-83-7378-612-7
1. Stan i kierunki zmian perspektywy zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie: Idea zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla przedsiębiorstwa; Perspektywa konkurencyjna zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie; Perspektywa środowiska zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie; Perspektywa społeczna zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie; 2. Zewnętrzne uwarunkowania realizacji idei zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie: Rodzaje zewnętrznych uwarunkowań realizacji idei zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie; Proces instytucjonalizacji wpływu na przedsiębiorstwa; 3. Arządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwie- przegląd badań i synteza zintegrowanej perspektywy: Badania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Unii Europejskiej po 2000 roku; "Wzmocnienie udziału biznesu w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju w krajach Europy Środkowej i Wschodniej"- badania własne; Synteza procesu realizacji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie- ujęcie zintegrowane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-173-0
1. Relacje transakcyjne i kooperacyjne z interesariuszami a rozwój przedsiębiorstwa. 2. Uwarunkowania prawne (regulacje) a możliwości zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. 3. Uwarunkowania (relacje) finansowe jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw. 4. Aspekty społeczne, etyczne i ekologiczne w relacjach przedsiębiorstwa z jego interesariuszami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys strategii rozwoju przemysłu / pod red. nauk. Władysław Janasz. - Warszawa : Difin, 2006. - 576 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-576-X
1. Mezoekonomia przemyslu w systemie nauk ekonomicznych 2. Struktury rynkowe w przemyśle 3. Istota, zakres i clele działalności przemysłowej 4. Struktury przemysłu 5. Formułowanie strategii rozwoju we współczesnym przemyśle 6. Strategie organizacji procesów wytwarzania 7 Markieting dóbr przemysłowych 8. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym 9. Innowacje, badania i rozwój w przemyśle 10. Metodyka oceny postępu technicznego w przemyśle 11. Decyzje inwestycyjne 12. Koszty, techniczna efektywność i rentowność produkcji w działalności przemysłowej 13. Polityka przemysłowa w Polsce na tle procesu przekształceń systemowych oraz wobec wyzwań rozwojowych (globalizacyjnych) 14. Polityka przemysłowa w Unii Europejskiej 15. Problemy lokalizacji działalności przemysłowej 16. Rozówj zrównoważnowy jako podstawa aplikacyjnych założeń rozwoju przemysłu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-342-1
1. Miejsce zrównoważonego rozwoju w teorii zarządzania: Idea i rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju; Środowisko naturalne jako jeden z kapitałów zrównoważonego rozwoju; 2. Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju w samorządzie gminnym: Istota, pojęcie i zakres działania samorządu gminnego; Harmonizacja polityki ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w podstawowej jednostce samorządu terytorialnego; Gospodarka komunalna w strukturze użyteczności publicznej; Przedsiębiorstwo komunalne i jego formy organizacyjno-prawne w realizacji zadań samorządu gminnego; 3. Wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na usługi komunalne: Monopol i oligopol a zrównoważony rozwój na rynku usług komunalnych; Otoczenie przedsiębiorstwa komunalnego i jego wpływ na strategię działania; Zasada zrównoważonego rozwoju w funkcji celów przedsiębiorstwa komunalnego; 4. Ocena badanej grupy przedsiębiorstw komunalnych w Polsce: Model input-output w przedsiębiorstwie dla realizacji zrównoważonego rozwoju; Charakterystyka badanej grupy komunalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce; Ocena wskaźnika rentowności komunalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych; 5. Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w obszarze ekologicznym przez przedsiębiorstwa komunalne w świetle badań empirycznych: Handel antropogenicznymi zanieczyszczeniami przedsiębiorstw jako jeden z instrumentów ekonomicznych; Inwestycje i opłaty na rzecz ochrony środowiska związane z realizacją aspektu ekologicznego koncepcji zrównoważonego rozwoju; analiza i ocena wielkości zanieczyszczeń poprodukcyjnych w komunalnych przedsiębiorstwach ciepłowniczych; Ocena doboru miar stopnia realizacji zrównoważonego rozwoju; 6. Konstrukcja metody i jej weryfikacja dla komunalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych: Metoda oceny realizacji zrównoważonego rozwoju w obszarze ekologicznym; Empiryczna weryfikacja metody oceny stopnia realizacji zróżnicowanego rozwoju w obszarze ekologicznym w komunalnych przedsiębiorstwach ciepłowniczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Ekorozwój - a przedsiębiorstwo (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Przedsiębiorstwo - a ekorozwój (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again