Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Colander David C
(1)
Landreth Harry
(1)
Meredyk Kazimierz
(1)
Pułaska-Turyna Beata
(1)
Stachak Stanisław
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Ekonomia
(4)
Nauki ekonomiczne
(2)
Merkantylizm
(1)
Metodologia
(1)
Statystyka
(1)
Statystyka -- podręcznik akademicki
(1)
Statystyka gospodarcza -- ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Zarządzanie
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-01-14472-6
1. Wstęp, Cz.I Ekonomia przedklasyczna : 2. Wczesna przedklasyczna myśl ekonomiczna, 3. Merkantylizm, fizjokraci i inni prekursorzy klasycznej myśli ekonomicznej, Cz.II Klasyczna myśli ekonomiczna, Malthus i Marks : 4. Adam Smith, 5. Ricardo i Malthus, 6. John Stuard Mill i upadek ekonomii klasycznej, 7. Karol Marks. Cz.III Neoklsyczna myśl ekonomiczna : 8. Jevons, Menger i austriackie podstawy analizy marginalnej, 9. Przejście do ekonomii neoklasycznej: rozwinięcie analizy marginalnej, 10. Walras i teoria równowagi ogólnej, 11. Alfred Marshall i ekonomia neoklasyczna. Cz.IV Heterodoksyjna myśl ekonomiczna : 12. Wczesna krytyka ekonomii neoklasycznej, 13. Austriacy, neoklasycy i socjaliści o socjalizmie i kapitalizmie, 14. Rozwój nowoczesnej heterodoksyjnej myśli ekonomicznej. Cz.V Najnowsza myśl ekonomiczna: rozumieć teraźniejszość na podstawie przeszłości : 15. Rozwój nowoczesnej teorii mikroekonomicznej, 16. Rozwój nowoczesnej myśli makroekonomicznej, 17. Rozwój ekonometrii i metod empirycznych w ekonomii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89031-68-X
1.Gospodarka z przyległościami, 2.Teoria ekonomii, 3.Problem badawczy, 4.Piramida hipotez, 5.Weryfikacja hipotez, 6.Zastosowanie teorii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Statystyka dla ekonomistów / Beata Pułaska-Turyna. - Warszawa : Difin, 2005. - 326, [1] s. : wykr., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-527-1
1. Wprowadzenie, 2. Opis struktury zbiorowości, 3. Probabilistyczne podstawy statystyki, 4. Podstawy estymacji, 5. Podstawy weryfikacji hipotez, 6. Opis współzależności zjawisk, 7. Opis dynamiki zjawisk
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych / Stanisław Stachak. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 1997. - 315,[1] s. : tab. ; 22 cm.
ISBN: 83-05-12893-8
R.1 Ch-ka nauk ekonomicznych: Pojecie nauki i metodo logii nauk; Gł. procesy tworzenia wiedzy; Istotne cechy wiedzy naukowej; Twórczy aspekt nauk ekonomicznych; Cechy potocznej wiedzy ekonomicznej; Geneza i rozwój nauk ekonomicznych; Nauki ekonomiczne wśród innych nauk; Typy utworów naukowych i pokrewnych; Funkcje społeczne wiedzy ekonomicznej. R.2 Przedmiot i treść badań ekonomicznych: Przedmiot badań ekonomicznych; Aspektywność badań ekonomicznych; Relacje w badaniach ekonomicznych; Relacje między przyczynami a skutkami; Zasady klasyfikowania rzeczy i zjawisk; Podstawowe pojęcia i zasady metrologii; Skale pomiarowe w naukach ekonomicznych. R.3 Wstępne czynności badań ekonomicznych: Przygotowanie badań naukowych; Studium literatury tematu badań; Opracowanie literatury tematu badań; Pytania w badaniach naukowych; Problemy badań ekonomicznych; Kwalifikowanie problemów ekonomicznych; Założenia problemów ekonomicznych; Hipotezy w badaniach ekonomicznych. R.4 Metody gromadzenia wiedzy faktualnej: Pojecie metod badawczych; Statystyczne metody badań; Metody do boru prób do badań; Metody obserwacji faktów; Metody eksperymentów; Metody dokumentacyjne; Metody kwestionariuszowe; Prowadzenie wywiadów; Metody testowania. R.5 Metody przetwarzania wiedzy faktualnej: Metody rozumowań dedukcyjnych; Metody rozumowań niepewnych; Metody logiki eliminacyjnej; Błędy w rozumowaniach naukowych; Strategie badań ekonomicznych; Metody analiz i porównań; Metody projektowania; Metody twórczego myślenia. R.6 Składniki tekstów ekonomicznych: Tworzenie terminów ekonomicznych; Definicje terminów ekonomicznych; Metody i błędy definiowania; Zdania jako składniki tekstów; Rodzaje twierdzeń ekonomicznych; Prawa i generalizacje ekonomiczne; Modele w naukach ekonomicznych; Metodyczne wyjaśnianie faktów; Wyjaśnianie faktów ekonomicznych. R.7 Formowanie i sprawdzanie tekstów: Metody systematyzowania tekstów; Grupowanie tekstów ekonomicznych; Styl pisarstwa naukowego; Recenzowanie utworów naukowych' Dyskutowanie zagadnień naukowych. R.8 Błędne wypowiedzi w tekstach ekonomicznych: Typy i źródła błędów redakcyjnych; Nieadekwatne wypowiedzi ekonomiczne; Wieloznaczne wypowiedzi ekonomiczne; Pleonazmy w tekstach ekonomicznych; Niepełne wypowiedzi ekonomiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again