Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(7)
Author
Boczkowska Magdalena
(2)
Mocek Stanisław
(2)
Bogołębska Barbara
(1)
Bonikowska Małgorzata
(1)
Fikus Sebastian
(1)
Filas Ryszard
(1)
Gierula Joanna
(1)
Gierula Marian
(1)
Gierula Marian. Red
(1)
Grzesiok-Horosz Agnieszka
(1)
Jachimowski Marek
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kardaś Jarosław
(1)
Kornacka-Grzonka Monika
(1)
Kowalczyk Ryszard
(1)
Krawczyk Dariusz
(1)
Michalczyk Stanisław
(1)
Piechota Magdalena
(1)
Polińska Karolina
(1)
Płaneta Paweł
(1)
Sarna Paweł
(1)
Stępnik Krzysztof
(1)
Тулупов Владимир B
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Dziennikarstwo
(7)
Dziennikarze
(4)
Środki masowego przekazu
(4)
Radiofonia
(2)
Telewizja
(2)
Czasopisma regionalne i lokalne
(1)
Czasopisma społeczno-kulturalne amerykańskie
(1)
Dziennikarstwo śledcze
(1)
Internet
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Media społecznościowe
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Radiowe programy informacyjne
(1)
Reportaż polski
(1)
Stylistyka
(1)
Środki masowego przekazu regionalne
(1)
Subject: work
The New York Times (czasopismo ; Stany Zjednoczone ; 1851- )
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1939-
(1)
Genre/Form
Kazachstan
(1)
Literatura
(1)
Literatura polska
(1)
Publicystyka polska
(1)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88490-71-0
CZ. I. Dziennikarstwo : od teorii do praktyki : 1.O futrzastych mrówkach i Księdzu Janie. Przyczynek do dziejów dziennikarstwa, 2. Dziennikarstwo jako narzędzie poznania, 3. Rola dziennikarza w dyskursie publicznym, 4. Czwarty stan - dziennikarz wobec wyzwań współczesnej sfery publicznej. CZ.II Dziennikarstwo a świat mediów : 1. Dziennikarz w postmodernistycznym świecie mediów,. 2. Zapasy z Golemem. Kłopoty z dziennikarskim sumieniem, 2. Dziennikarstwo i środki masowego przekazu w rynkowym społeczeństwie demokratycznym: krytyka modelu amerykańskiego,, 3.Łamiąc kod. media i dziennikarstwo a neoliberalny konsensus. Cz.III Dziennikarstwo w Polsce: historia i współczesność : 1. Dziennikarstwo w PRL, 2. Dziennikarstwo w demokratycznym ładzie medialnym, 3. Dziennikarz polski w procesie transformacji, 4. Tuzin przypadków dziennikarskich...które wstrząsnęły Polską, 5. Niezależność dziennikarska w Polsce: szanse i zagrożenia, Cz.IV Dziennikarstwo a świat społeczny : 1. Etos inteligencki, etos dziennikarski. Między misją a komercją, 2. Między misją a biznesem - niezależna prasa lokalna w Polsce po 1989 roku, 3. Ewangeliczny dialog i krytyczna współpraca. Kościół katolicki wobec mediów i dziennikarzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-189-4
R.1 Dziennikarstwo jako kategoria socjologiczna i politologiczna; R.2 Dziennikarstwo w Polsce. Historia i tradycja; R.3 Dziennikarstwo w dobie demokratycznych przemian; R.4 Dziennikarze wobec społeczeństwa, społeczeństwo wobec dziennikarzy; R.5 Autonomia elity dziennikarskiej a niezależność dziennikarzy; R.6 Dylematy dziennikarzy i dziennikarskich środowisk; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7436-174-3
Media w XXI wieku; Prasa; Radio; Telewizja; Nowe media - przykład Polski; Dziennikarze ich organizacje; Prasa, radio, telewizja w Polsce - statystyka; Media na świcie; Polityka audiowizualna Unii Europejskiej; W poszukiwaniu misji mediów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-12-3
1. Historia prasy, historia w prasie: Polska prasa ezoteryczna w dwudziestoleciu międzywojennym; "Po prostu" i "Wiadomości Kulturalne" - dwie nieudane próby reaktywacji pisma społeczno-kulturalnego po 1989 roku; "Głos Wybrzeża" lokalnym narzędziem partyjnej propagandy w okresie sierpniowego przełomu (1980); Rekonstrukcja historii - prasa muzyczna jako pomijany segment prasy wydawanej o%cjalnie w stanie wojennym;Rynek prasowy ziemi strzeleckiej w XX wieku; O rozwoju i funkcji prasy regionalnej w XX wieku - na przykładzie Podhala; 2. Od Marconiego do Zuckerberga; Determinanty rozwoju radia w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym; Złote czasy łódzkiej telewizji - ŁOT w latach 1956-1986; Nowe media - krótka historia Internetu i próby jego prawnej regulacji; Facebook jako konsekwencja ewolucji w komunikacji społecznej; 3. Media w otoczeniu prawnym i politycznym: Ustawodawstwo prasowe w Polsce w XX wieku; Prasa i radio w działalności Policji Państwowej w latach 1919-1939; Zmiana relacji między państwem a systemem medialnym po roku 1990 (próba charakterystyki i oceny); 4. Język, gatunki i funkcje komunikacji społecznej; Wiek XX: doba medialna w rozwoju polszczyzny; Internet jako nowy determinant komunikacji między mediami a odbiorcami mediów; Od oświecenia do "uwodzenia"... Ewolucja strategii perswazyjnych w czasopismach dla najmłodszych w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku; Strength of propaganda and manipulation - role of media in development of Hitler's myth.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60604-05-3
1. Perspektywy badań nad retoryką dziennikarską, 2. Obraz europejskich mass mediów w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, 3. Retoryczność reportaży międzywojnia na wybranych przykładach, 4. Dydaktyzm reportaży socrealizmu, 5. Polifonia stylistyczna w literackich reportażach "Gazety Wyborczej", 6. O pisarstwie felietonowym Jacka Podsiadło, 7. Stylistyka interakcyjna tekstów dziennikarskich,. 8. Środki perswazyjne i stylistyka argumentacji w gatunkach publicystycznych, 9. Współczesne hybrydy literatury i dziennikarstwa, 10. Poetyka "prozy internetowej" i " SMS-owej", 11. Osoba i relacje osobowe w prozie autobiograficznej, 12. "Podróże w czasie" we współczesnej prozie autobiograficznej (krąg problemów stylistycznych), 13. Joanny Kulmowej tropienie przyszłości, 14. Współczesna literatura drogi, czyli podróże w przestrzeni, 15. Stylistyka i retoryka tytułów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2275-3
1. Rola wielkich indywidualności w narodzinach i rozwoju polskiego reportażu, 2. Melchior Wańkowicz - mistrz polskiego reportażu - na tle współczesnych autorów dwudziestolecia międzywojennego, 3. Aleksandra Janty-Połczyńskiego reporterskie odkrywanie świata, 4 . Problemy intermedialności reportażu międzywojennego, 5. Retoryczność reportaży międzywojnia na wybranych przykładach, 6. Praesents historicus jako figura reportażu, 7. Reportaż i literacka proza dwudziestolecia, 8. Reportażowość Prowincji Jerzego Pietrkiewicza, 9. O literackości reportażu, 10. Fabularyzacja narracji w międzywojennym reportażu podróżniczym, 11. O reportażu radiowym, 12. Po świecie między wojnami - o reportażach podróżniczych Ferdynanda Goetla, 13. Między literaturą a dziennikarstwem - reportaże podróżnicze Ferdynanda Goetla, 14. Reportaże podróżnicze Zbigniewa Uniłowskiego - dylematy i paradoksy, 15. Niemcy w reportażu polskim lat 1932-1933, 16. Wobec Rosji sowieckiej. Obraz społeczenstwa totalitarnego w reportażach Stanisława Mackiewicza i Melchiora Wańkowicza, 17." Entuzjazm jest uczuciem bardzo męczącym" Moja podróż do Rosji Antoniego Słonimskiego, 18. Antoniego Słonimskiego podróż po Rosji, 19. Reportaż dwudziestolecia międzywojennego w Rosji sowieckiej w rodzimych opracowaniach krytycznoliterackich, 20. Polski reportaż o Stanach Zjednoczonych w dwudziestoleciu międzywojennym, 21. Perswazyjność i propaganda w polskich reportażach z wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939, 22. Emigracja polska w Brazylii w reportażu dwudziestolecia międzywojennego, 23." Opracowanie doznanych przyjemności" Śródziemnomorskie peregrynacje Jana Parandowskiego, 24. Karen Bixen reportaż ze wspomnień - o Pożegnaniu z Afryką kobiety, która chce zrozumieć, 25. Reportaż Stefana Żeromskiego Na probostwie w Wyszkowie - po latach, 26. Wokół plebiscytowego reportażu Stefana Żeromskiego, 27. Prusy Wschodnie w reportażach dwudziestolecia międzywojennego (Jędrzej Gietrych, Melchior Wańskowicz), 28. Rola prasy regionalnej w kształtowaniu reportażu w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie Kielecczyzny, 29. Reportaż w "Bluszczu" w okresie dwudziestolecia międzywojennego, 30. Reportaż sądowy w tygodniku "Tajny Detektyw", 31. Estetyka słowa w twórczości reportażowej Ireny Krzywickiej (na przykładzie zbioru reportaży Sąd idzie)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rocznik Prasoznawczy / Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH w Sosnowcu ; ISSN 1897-5496 ; Rok 11/2017)
Zawiera: Rozprawy i artykuły: Kognicje i emocje w procesie recepcji mediów; Strategiczne wyznaczniki zintegrowanej komunikacji marketingowej; Профессиональные стандарты, роли и культура современного журналиста; Od duopolu do monopolu. Dzienniki regionalne w Polsce w XXI wieku: próba bilansu. Media na świecie: Zadania czasopism o charakterze regionalistycznym w okresie zaboru pruskiego na przykładzie Wielkopolski w świetle źródeł, literatury i poglądów XIX/XX wieku; Historia i współczesność kazachskiego radia i telewizji; Świat literackich fikcji. Formaty publicystyczno-informacyjne radiofonii III Rzeszy w czasie wojny; Struktura wiadomości zagranicznych w nagłówkach „New York Timesa” w latach 1989-2014. Komunikaty i materiały: Środki prawne w razie odmowy udzielenia prasie informacji; Trudna miłość? O relacjach między lokalnymi mediami tradycyjnymi a internetowymi w społeczności lokalnej; Postrzeganie prasy samorządowej wobec inicjatywy zakazującej jej wydawania; Nagrody za dziennikarstwo śledcze w Polsce jako popularyzacja dobrych wzorców w zawodzie; Wizerunek Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w „Rzeczpospolitej” podczas parlamentarnej kampanii wyborczej w 2011 r.; Recenzje i sprawozdania: Zawartość rosyjskiej prasy lokalnej w świetle badań empirycznych; Retoryka w kształceniu dziennikarzy; O reklamie z perspektywy języka; Podziały polityczne w mediach - ekscesy czy norma? - sprawozdanie z konferencji naukowej; Medioznawcza konferencja naukowa w Sankt Petersburgu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Authority data
Dziennikarstwo - historia - Polska (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again