Form of Work
Książki
(4)
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(5)
Author
Baran Beata
(1)
Bokajło Wiesław
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Burek Wojciech
(1)
Chałupczak Henryka
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Domańska Monika
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kostur Krystian
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Michalik Elżbieta
(1)
Moll Tomasz
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Noga Marian
(1)
Nowak Krystian
(1)
Pacześniak Anna
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Pudzianowska Dorota
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Stawicka Magdalena Kinga
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Szczerba-Zawada Aleksandra
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Wróbel Andrzej (1953- )
(1)
Wszołek Michał
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Dyskryminacja etniczna
(2)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(2)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Apelacja
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych
(1)
Dyskryminacja religijna
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Geologia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Górnictwo
(1)
Homoseksualizm
(1)
Kobieta
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Mandat radnego
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nafta
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo antydyskryminacyjne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Rodzina
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Równouprawnenie płci
(1)
Równość (prawo)
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wolność prasy
(1)
Wybory
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zażalenie (prawo)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Norwegia
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-096-1
1. Subsystemy gospodarki światowej i ich ewolucja, 2. Wykorzystanie rankingów konkurencyjności do oceny konkurencyjności międzyanrodowej gospodarek, 3. Globalna ekspansja firm z krajów trzeciego świata, 4. Problemy rozowoju gospodarczego krajów rozwijających sie na tle uwarunkowań procesu globalizacji, 5. Mechanizm implementacji sankcji ekonomicznuych we współczesnej gospodarce światowej, 6. Nowa faza globalizacji a zmiany inflacji, 7. Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagraniczej przedsiębiorstw, 8. Unijna polityka spóności w strategii lizbońskiej i jej wpływ na podnoszenie konkurencyjności "starego kontynentu", 9. Strategia Lizbońska a konkurencyjność przedsiębiorstw, 10. Źródła zachowań konsumpcyjnych w państwach rozwiniętych i rozwijających się - próba porównania, 11. Integracja finansowa a możliwość prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej, 12. Czy unia walutowa wymaga zaawansowanej integracji politycznej?, 13. Globalne trendy cywilizacyjne jako fundamentalny czynnik zmian w podejściu do zarządzania łańcuchami dostaw, 14. Unia Europejska a ugrupowania regionalne Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej, 15. Runda Doha a intersy krajów rozwijających się, 16. Czynniki wpływające na rynek ropy naftowej na świecie, 17. Samodzielność decyzyjna dyrektorów funkcjonalnych oddziału koncernu niemieckiego w zakresie funkcji organicznych, 18. Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej an tle innych krajów Europy, 19. Powiązania polskiego rynku akcji z rynkiem regionalnym i światowym, 20. Ukraina jako obszar zainteresowania polskich banków, 21. Sytuacja gospodarcza Polski i Republiki Czeskiej, 22. Przyszłość Singapuru jako centrum finansowego w świetle Rozwoju Krajów Azji Południowo-Wschodniej, 23. Atrakcyjność inwestycyjna RFN - wybrane zagadnienia, 25. Maltańska droga do euro, 26. Konkurencyjność gospodarek latynoamerykańskich na przykładzie federacji republiki Brazylii, 27. Fenomen chińskiej gospodarek, 28. Dyskryminacja zatrudnienia kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii, 29. Polityka zatrudnienia w kontekscie przemian otoczenia - wybrane cechy rynku pracy i jego konsekwencje dla polityk zatrudnienia w gospodarkach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2537-X
I. Mniejszości narodowe i etniczne w integrującej się Europie. Aspekty statystyczne i instytucjonalno-prawne: 1.Statystyczny obraz mniejszości narodowych we współczesnej Europie. 2.Problematyka autochtonicznych grup etnicznych we współczesnej Polsce. 3.Mniejszości narodowe a globalna społeczność obywatelska. 4.Instytucjonalizacja ochrony mniejszości narodowych i etnicznych na poziomie międzynarodowym. 5.Problemtyka praw mniejszości narodowych i etnicznych w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy. 6.Przeciwdziałanie dyskryminacji w Unii Europejskiej. 7.Formy monitoringu przestrzegania praw mniejszości narodowych w Radzie Europy. 8.Polityka państw europejskich wobec nowych mniejszości. II. Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji wybranych państw: 1.Procesy transformacji i integracji na przykładzie Polaków mieszkających za wschodnią granicą Polski. 2.Status prawno-polityczny mniejszości narodowych w Szlezwiku-Holsztynie. 3.Uwarunkowania aktywności politycznej mniejszości rosyjskiej na Ukrainie. 4.Problem Tatarów krymskich po rozpadzie Związku Radzieckiego. 5.Oblicza konfliktu etnicznego w Bośni i Hercegowinie. 6.Dostępność mniejszości narodowych i etnicznych do mediów na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej. 7.Jezyk komunikacji a język życia religijnego Polaków na Białorusi. 8.Media mniejszości polskiej na Litwie w okresie transformacji. III. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w okresie transformacji: 1.Liczba mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle powszechnego spisu ludności z 2002 roku oraz badań naukowych. 2.Mniejszości narodowe w polityce państwa polskiego w latach 1944-1976. 3.Spory wokół ustawy o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce okresu transformacji. 4.Transformacja życia politycznego mniejszości niemieckiej w Polsce po 1989 r. 5.Szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w okresie transformacji. 6.Życie społeczne i religijne ludności żydowskiej w Polsce w okresie transformacji. 7.Postulowany naród śląski i śląska ideologia narodowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(System Prawa Unii Europejskiej ; T. 6)
ISBN: 978-83-8198-271-9
Rozdział I. Pojęcie i źródła europejskiego prawa antydyskryminacyjnego: 1. Próba zdefiniowania europejskiego prawa antydyskryminacyjnego; 2. Źródła europejskiego prawa antydyskryminacyjnego. Rozdział II. Doktrynalne koncepcje, charakter prawny i zakres zastosowania zakazu dyskryminacji: 3. Koncepcje prawa antydyskryminacyjnego i zakazu dyskryminacji; 4. Interpretacje zakazu dyskryminacji występujące w doktrynie; 5. Charakter prawny zakazu dyskryminacji; 6. Ogólny i szczególne zakazy dyskryminacji; 7. Zakres zastosowania zakazu dyskryminacji. Rozdział III. Konstrukcja prawna zakazu dyskryminacji oraz prawa do niedyskryminacyjnego traktowania; 8. Struktura zakazu dyskryminacyjnego traktowania; 9. Struktura prawa podstawowego UE do niedyskryminacyjnego traktowania. Rozdział IV. Rodzaje dyskryminacji: 10. Uwagi wstępne; 11. Dyskryminacja bezpośrednia; 12. Dyskryminacja pośrednia; 13. Molestowanie, molestowanie seksualne oraz nakłanianie do dyskryminacji; 14. Szczególne rodzaje dyskryminacji. Rozdział V. Niedozwolone kryteria różnicujące: 15. Przynależność państwowa; 16. Płeć; 17. Pochodzenie rasowe lub etniczne; 18. Religia i przekonania/światopogląd; 19. Wiek; 20. Niepełnosprawność; 21. Orientacja seksualna. Rozdział VI. Dopuszczalne odstępstwa od ogólnego zakazu dyskryminacji wprawie UE: 22. Obiektywne uzasadnienie w ramach zakazu dyskryminacji pośredniej; 23. Wyłączenia i ograniczenia w ramach swobód rynku wewnętrznego UE; 24. Środki niezbędne w społeczeństwie demokratycznym – regulacja art.2 ust.5 dyrektywy 2000/78/WE; 25. Wyjątki od zakazu dyskryminacji o szczegółowym charakterze; 26. Racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych; 27. Działania pozytywne (wyrównawcze). Rozdział VII. Prawo do efektywnego środka prawnego. Zarys problemu: 28. Wprowadzenie; 29. Środki prawne w rozumieniu dyrektyw równościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 2)
Temat: Międzynarodowa Organizacja Pracy - organizacja - polityka ; Prasa (wydawnictwa) - organizacja - Irlandia ; Wolność prasy - prawo - Irlandia ; Prawo wyborcze - Polska - 2020 r ; Demokracja pośrednia - prawo - Polska - 2020 r ; Wybory - organizacja - zaufanie - Polska - 2020 r ; Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną - prawo wspólnotowe europejskie ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Rodzina - ochrona - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Rodzina - ochrona - prawo międzynarodowe ; Prawa dziecka - Norwegia ; Rzecznik praw dziecka - Norwegia ; Decentralizacja (adm.) - Ukraina - 21 w ; Wybory samorządowe - Polska - 2018 r ; Mandat radnego - prawo - Polska - 21 w ; Zarządzanie kryzysowe - a samorząd gminny - organizacja ; Zamówienia publiczne - prawo - konkurencyjność ; Nauczyciele akademiccy - a odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Apelacja - postępowanie administracyjne - Polska ; Decyzje administracyjne - a apelacja - prawo - Polska ; Zażalenie (prawo) - postępowanie administracyjne - Polska ; Degradacja środowiska - górnictwo ; Górnictwo - ochrona środowiska - prawo ; Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin - prawo ; Górnictwo - a podatki pośrednie - prawo ; Geologia - a podatki pośrednie - prawo ; Spółki komandytowe - prawo zobowiązaniowe - Polska ; Spółki handlowe - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Zbiory muzealne - ubezpieczenia - prawo ; Zbiory muzealne - a ryzyko ubezpieczenia ; Banki spółdzielcze - organizacja - prawo ; Irlandia - a środki masowego przekazu ; Norwegia - a prawa dziecka - organizacja ; Ukraina - administracja - reforma - 21 w ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - wybory samorządowe - 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Prawne podstawy wolności mediów w Irlandii; Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej a problem zaufania obywateli do rzetelności i uczciwości procedur wyborczych (kilka refleksji w kontekście świadomości konstytucyjnej wyborców); Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger. Zagadnienia z zakresu ochrony praw człowieka: Prawo do życia rodzinnego z perspektywy europejskich oraz międzyamerykańskich organów ochrony praw człowieka. Zakaz dyskryminacji; Nadzwyczajna skuteczność prawa norweskiego w egzekwowaniu praw dziecka. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Decentralizacja a problem federalizacji Ukrainy w kontekście potencjalnych zagrożeń terytorialnych; Wybory samorządowe 2018 (przykład Dąbrowy Górniczej); Wygaśnięcie mandatu radnego – wybrane zagadnienia; Zarządzanie kryzysowe w gminie – wybrane zagadnienia; Konkurencyjność zamówień publicznych do 30 000 euro (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza). Zagadnienia proceduralne: Orzeczenia pierwszoinstancyjne w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich; Przedstawicielstwo w postępowaniu petycyjnym i w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków; Instytucja zrzeczenia się prawa odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 127a k.p.a.). Prawne aspekty ochrony środowiska: Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie; Fees governed by the Geological and Mining Law in the light of the principle of sustainable development. Z problematyki prawa prywatnego: The Role of the Communist Bloc in the ILO During the Cold War – Selected Issues; Wkłady wspólników spółki komandytowej w kontekście odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; Definicja siedziby spółki handlowej a procedura jej transgranicznego przeniesienia na terytorium UE; Obowiązek informacyjny oraz obowiązek terminowego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w umowie ubezpieczenia dóbr kultury. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt: II GSK 3377/17 (wydanie zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego); Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2018 r., II UK 673/16; Ustawa konstytucyjna Republiki Tadżykistanu o Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym z 30 lipca 2007 roku ze zmianami z 2 stycznia 2018 roku (tłumaczenie); Stanisław Grodziski (1929-2020). In memoriam. Sprawozdania: Sprawozdanie z Jubileuszu prof. zw. dr. hab. Adama Lityńskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-09-0
Kategoria równości w filozofii i myśli politycznej: Lewica i liberalizm wobec równości; Idea równości we współczesnym dyskursie eseistycznym (Berlin, Kołakowski, Bauman); Równośc polityczna a tożsamość społeczna. Maurycego Barrésa krytyka III Republiki Francuskiej; Wolność, równość, braterstwo - nieporozumienie; Granice równości - czy powstaje społeczeństwo najemników?; Demokracja deliberacyjna jako wyraz równości dostępu do procesów uzgadniania dóbr nadrzędnych; Kategoria równości w niemieckiej doktrynie Soziale Markwirtschaft; Prawne ujęcie zasady równości: Ewolucja zasady równości w prawie wspólnotowym; Primi inter pares - instytucja wzmocnionej współpracy w polityce Unii Europejskiej; Zasada równości i jej interpretacja w prawie pierwotnym UE; Kategoria równości w kościołach i organizacjach wyznaniowych w państwach członkowskich UE i prawie wspólnotowym; Wolność wyznaniowa dla mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce - aspekty prawne; Homo-niepewni? - analiza prawnych aspektów równości transseksualistów i homoseksualistów w Unii Europejskiej; Równość w perspektywie ekonomicznej: Równość a konkurencja w perspektywie ekonomicznej; Metropolia i prowincja oraz inne dylematy równości i nierówności w ujęciu regionalnym; Spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna - równośc szans czy równość wyników?; Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - niwelowanie czy pogłębianie nierówności ekonomicznych regionów; Wyrównywanie poziomów rozwoju gospodarczo-społecznego państw członkowskich poprzez politykę strukturalną Unii Europejskiej; Zasada swobody przedsiębiorczości i równego traktowania podmiotów w ramach polityki konkurencji Wspólnot Europejskich w świetle dyrektywy usługowej Fritsa Bolkesteina; Wspólnotowa swoboda przepływu osób a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; Równość w zakresie zatrudnienia i pracy w obrebie unijnego rynku pracy - swoboda przepływu osób; Rola sektora MSP w rozwiązywaniu problemów nierówności i wzorstu gospodarczego; Integracja europejska w mikroskali - euroregiony przed i po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej; Równośc płci w Unii Europejskiej: Przesłanki działań na rzecz zwięszkania udziału kobiet w strukturach politycznych a typy polityki równościowej; Neoinstytucjonala teroia dyskryminacji kobiet w perspektywie współczesnych doświadczeń Republiki Federalnej Niemiec; Europejska polityka równości płci a równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy na przykładzie Polski; Polityka ekonomiczna a relacje płci - przykład reformy służby zdrowia w Polsce; Polityka równych szans: równe prawa - (nie)równe szanse; L'égalité réinventée? Investissements sur la "question femme" en Roumanie postcommuniste; Równość czy nierówności?: Równość języków komunikacji w zjednoczonej Europie; Wykluczenie a koncepcje funkcjonowania welfare state; Od marginalizacji do aktywizacji. Program walki z marginalizacją społeczną w mieście - Soziale Stadt; Społeczne role osób starszych; Zwalczanie islamofobii a stereotypy muzułmanów w Europie; Różni, ale czy równi? Romowie w mediach; Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce według Raportu dla Rady Europy z realizacji przez Rzeczypospolita Polską postanowień Ramowej Konwencji Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych; Dyplomacja publiczna a stereotypy i uprzedzenia narodowe w Unii Europejskiej; Potrzeby edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych a rynek pracy na przykładzie Dolnego Śląska (komunikat z badań); Digital Divide - wymiary cyfowej nierówności w Polsce i w Europie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again