Form of Work
Książki
(4)
Publikacje fachowe
(2)
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Kulisiewicz Beata
(2)
Baca Teresa
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Chowaniak Jolanta
(1)
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Derda Olga
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Furman Joanna
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Hallada Marek
(1)
Hetmańczyk Hewilia
(1)
Kafel Monika
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Klimczak Dariusz Piotr
(1)
Kopeć Katarzyna
(1)
Kopsztejn Maria
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kornaszewska-Polak Monika (1972- )
(1)
Kowalczyk Weronika
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Krzywoń Danuta (1973- )
(1)
Kulej Wiktoria
(1)
Kulik Iwona
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lulek Barbara
(1)
Matysek Agnieszka
(1)
Mazaraki Karolina
(1)
Nowakowska Ilona
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Oszywa Urszula
(1)
Piasecka Małgorzata
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Pyła Marzena
(1)
Skowroński Piotr
(1)
Sobieszczyk Maria
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta (1959- )
(1)
Szmalec Jacek
(1)
Szymik Eugeniusz
(1)
Urbańska Magda
(1)
Uznańska Anna
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Dogoterapia
(5)
Hipoterapia
(2)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Aktywność fizyczna
(1)
Altruizm
(1)
Animaloterapia
(1)
Animatorzy kultury
(1)
Arteterapia
(1)
Cele życiowe
(1)
Choreoterapia
(1)
Czytanie
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Emergentyzm
(1)
Epidemie
(1)
Felinoterapia
(1)
Fizjoterapia
(1)
Gry i zabawy
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Integracja sensoryczna
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Kształcenie
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Mediatorzy szkolni
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Oficerowie
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Pedagogika muzyki
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Praca hybrydowa
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Reformy nauki i szkolnictwa wyższego
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzina
(1)
Socjologia dzieciństwa
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wojskowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sztuka
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Ubóstwo
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Wady postawy
(1)
Wspomaganie rozwoju
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zawodowa służba wojskowa
(1)
Zwyczaje żywieniowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-017-6
1. Przyczyny trudności w nauce czytania; 2. Nauka z psem; 3. Bajki i czytadełka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-66165-62-5
Wstęp. Część I. Społeczno-kulturowe warunki zmian w edukacji. Rozdział 1. Potencjał kategorii emergencji w rozpoznawaniu kwestii społeczno-humanistycznych. Rozdział 2. Zwrot edukacyjny w perspektywie kulturowej. Rozdział 3. Środowiskowe strategie profilaktyczne jako obszar zainteresowania pedagogiki społecznej. Ewolucja teorii i praktyki pedagogicznej. Część II. Edukacja w okresie dzieciństwa a przyszłe losy człowieka. Rozdział 1. Ochrona dziecka i dzieciństwa? Niektóre, wybrane aspekty. Rozdział 2. Oczekiwania rodziców i nauczycieli w obszarze zaangażowania w proces edukacji dziecka. Afirmacja pozoru współpracy. Rozdział 3. Grupa wielowiekowa szansą na adaptację dziecka do warunków przedszkola. Rozdział 4. Plany życiowe młodszych uczniów. Część III. Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze we współczesnej szkole. Rozdział 1. W kręgu problemów wychowawczych współczesnej szkoły - recepcja postaw uczniów przez nauczycieli wybranych placówek oświatowych. Rozdział 2. Mediator w szkole - szansa na porozumienie w konfliktach szkolnych i rówieśniczych. Rozdział 3. Dlaczego edukacja muzyczna jest ważna? Rozdział 4. Komputer w małej szkole. Rozdział 5. Animatorzy kultury jako wychowawcy dzieci i młodzieży. Część IV. Wychowanie moralne w edukacji człowieka. Rozdział 1. Rola wartości etycznych we współczesnym świecie a wpływy wychowania i środowisko życia jednostki. Rozdział 2. Dialog w wychowaniu do wartości w szkole. Rozdział 3. Przyszłe nauczycielki wobec aktywności prospołecznej jako celu wychowania moralnego ucznia. Część V. Edukacja zdrowotna, profilaktyka i terapia. Rozdział 1. Wybrane aspekty procesu wychowania fizycznego w opinii dzieci i młodzieży bydgoskich szkół. Rozdział 2. Aktywność fizyczna u dzieci w wieku szkolnym jako profilaktyka wad postawy. Rozdział 3. Wiedza i nawyki żywieniowe dzieci w wieku szkolnym w zakresie gospodarki wapniowo-fosforanowej. Rozdział 4. Rola muzyki w wychowaniu, edukacji i terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rozdział 5. Wybrane metody zooterapii w leczeniu dzieci z autyzmem. Część VI. Edukacja wyższa w toku przemian cywilizacyjnych. Rozdział 1. Przemiany szkolnictwa wyższego - między globalnymi procesami a tradycją. Rozdział 2. Czas pandemii czasem innowacyjności, kreatywności i próby nauczyciela akademickiego. Rozdział 3. Wolność, Tomku, w swoim domku? Uwarunkowania warsztatu pracy i nauki na studiach pedagogicznych w czasach pandemii. Rozdział 4. Przygotowanie zawodowe kadry oficerskiej polskich sił zbrojnych. Rozdział 5. Badania losów absolwentów Akademii Sztuki Wojennej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8270-041-1
Zawiera: Wstęp; 1. Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością: Integracja sensoryczna; Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej – perspektywa matki; 2. Metody terapeutyczne wspierające rozwój ruchowy dziecka: Masaż Shantala Specjal Care; Dogoterapia jako jedna z form terapii w pracy z dzieckiem z nieprawidłowym rozwojem ruchowym; Terapeutyczne spojrzenie na taniec i muzykę okiem pedagogów; 3. Diagnoza i metodyka pracy z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu: Test Aha jako narzędzie diagnostyczo-terapeutyczne do oceny dzieci z jednostronnym dziecięcym porażeniem mózgowym. Informacje wstępne; Wybrane metody fizjoterapii stosowane u osób z uszkodzeniami mózgu; Metoda Peto wspierająca nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka; Wykorzystanie terapii zajęciowej i metod psychomotorycznych w pracy z dzieckiem z przepukliną oponowo-rdzeniową w celu polepszenia jakości funkcjonalnej na przykładzie analizy przypadku; 4. Metody terapeutyczne rozwijające umiejętności komunikacyjne dziecka z niepełnosprawnością: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dziecka z autyzmem. Przegląd wybranych oddziaływań terapeutycznych; Arteterapia z elementami sensoplastyki jako metoda wspomagająca terapię dziecka z zaburzeniami mowy i komunikacji; 5. Trening funkcji poznawczych dziecka z niepełnosprawnością: Trening funkcji poznawczych jako forma wsparcia dzieci i młodzieży. Funkcje poznawcze.
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 5/2010)
I. Rodzina wobec zagrożeń współczesnego świata i jej wpływ na rozwój dziecka: Rola rodziny z ubóstwem materialnym w kształtowaniu postaw dziecka; Wpływ postaw rodzicielskich matek na umysłową i społeczną gotowość dziecka do podjęcia nauki klasie pierwszej; Lęk a funkcjonowanie społeczne u młodzieży i osób dorosłych; II. Znaczenie i rola zabaw w rozwoju i nauce dziecka - doniesienia z badań: Wpływ z zabaw tematycznych na proces uspołecznienia dzieci w wieku przedszkolnym; Rola gier dydaktycznych i zabaw ruchowych w nauce języka angielskiego u dzieci w wieku przedszkolnym; Drama jako jedna z metod aktywizujących w kształceniu literackim; III. Znaczenie ekspresji twórczej w rozwoju człowieka - doniesienia z badań: Inteligencja wieloraka w świadomości studentek kierunków pedagogicznych; Ekspresja twórcza dzieci sześcioletnich a poziom gotowości szkolnej na podstawie badań; Barwy przyrody w twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym; Rola zabaw plastycznych w kształtowaniu aktywności twórczej dzieci; Twórczość plastyczna a rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym; IV. Lateralizacja a nauka pisania - doniesienia z badań: Trudności w nauce pisania u dzieci o różnym typie lateralizacji; V. Wartość kontaktu ze zwierzętami - aspekt terapeutyczny: Stymulowanie zainteresowań i aktywności dzieci poprzez kontakt ze zwierzętami;Hipoterapia jako stymulator aktywności i rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-597-3
Psychoterapeutyczne wartości zajęć z udziałem zwierząt- rys historyczny; Pies terapeuta; Wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 1. Organizacja i przebieg zajęć; 2. Ćwiczenia wspomagające rozwój apercepcji; 3. Ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną; 4. Ćwiczenia rozwijające samodzielność; 5. Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową i koordynację ruchowo-wzrokową; 6. Ćwiczenia doskonalące umiejętność liczenia; 7. Ćwiczenia wspomagające umiejętność syntezy i analizy; 8. Ćwiczenia wspomagające umiejętność klasyfikacji; 9. Ćwiczenia wspomagające umiejętność rozpoznawania i nazywania kolorów; 10. Ćwiczenia wspomagające myślenie przyczynowo-skutkowe i rozwój umiejętności przewidywania; 11. Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy; Rytmy w rozwoju dziecka; Elementy dogoterapii w organizowaniu zabaw dziecięcych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again