Form of Work
Książki
(6)
Czasopisma
(2)
Status
available
(7)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(6)
Author
Białoszewski Dariusz
(2)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(2)
Korabiewska Izabela
(2)
Lewandowska Monika
(2)
Rongies Witold
(2)
Szeligiewicz-Urban Danuta (1959- )
(2)
Adamczyk Marta
(1)
Barbaro Bogdan de
(1)
Batiuk Anna
(1)
Búgelová Taťjana
(1)
Chlasta-Obłąk Dagmara
(1)
Derda Ahata
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Ferdyn Emanuel
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Grodzka Magdalena
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Idem Magdalena
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Klajmon-Lech Urszula
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Kolisko-Nagły Małgorzata
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Kubiak Martyna
(1)
Kuźnik Marek
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Kwaśniewska Grażyna
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Mateja Agnieszka
(1)
Mikulášková Gabriela
(1)
Musiał Emilia
(1)
Obszyńska-Litwiniec Anna
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Parzęcki Ryszard
(1)
Pavluvčíková Elena
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Posłuszna Joanna
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Shevchenko Svetlana
(1)
Shevchenko Wladimir
(1)
Suchy Agnieszka
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szopiński Józef
(1)
Tuszyńska-Bogucka Wioletta
(1)
Tylka Monika
(1)
Vajda Marta
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wojnarska Anna
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wójcik Michał Z
(1)
Zakrzewska Agnieszka
(1)
Zakrzewska Sylwia
(1)
Zielińska Monika
(1)
Кучинська Ірина
(1)
Шевченко Владимир
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Chorzy w rodzinie
(7)
Rodzina
(4)
Dziecko autystyczne
(2)
Dziecko chore przewlekle
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Młodzież
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Arteterapia
(1)
Biblioterapia
(1)
Choroby dziecięce
(1)
Choroby dziedziczne
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko głuche
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja muzyczna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Folklor
(1)
Frankl, Viktor E.
(1)
Instytucja totalna
(1)
Integracja społeczna
(1)
Jaques-Dalcroze, Emile
(1)
Kobieta
(1)
Kodály, Zoltán
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Macierzyństwo
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby w wieku średnim
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Pracowitość
(1)
Przysłowia
(1)
Przywiązanie (psychologia)
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Rynek pracy
(1)
Samoobrona
(1)
Schizofrenia
(1)
Sens życia
(1)
Skóra (anat.)
(1)
Sporty wodne
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Stres
(1)
Studenci
(1)
Subkultura
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo polonijne
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkoły
(1)
Teatroterapia
(1)
Teoria poznania
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Uczniowe szkół podstawowych
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wychowanie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Śmierć
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: work
Moda i Życie Praktyczne (czasopismo ; 1945-1951)
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Austria
(1)
Polska
(1)
Słowacja
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo pedagogiczne
(2)
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-227-2258-3
1. Psychoedukacyjne elementy wsparcia społecznego: Najlepszy uczeń też potrzebuje wsparcia- sprawozdanie z badań własnych; Postrzegane Sparcie społeczne ze strony osób znaczących a wyniki w nauce młodzieży gimnazjalnej; Uwarunkowania społecznego wsparcia młodzieży z trudnościami w uczeniu się; Wsparcie społeczne młodzieży z uszkodzonym wzrokiem a odczuwanie trudności związanych z niepełnosprawnością; Uwarunkowania partycypacji w kulturze osób z dysfunkcją narządu wzroku a potrzeba wsparcia społecznego; Wsparcie techniczne studentów niewidomych i słabo widzących w uczelniach wyższych; 2. Komponenty wsparcia społecznego rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym: Wieloaspektowość wsparcia społecznego rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne; Potrzeba wsparcia psychospołecznego dzieci nadpobudliwych i ich rodzin; Wspomaganie społeczne rodziny w zaspokajaniu potrzeb rehabilitacyjnych uczniów z wadą słuchu; Postawy rodziców dzieci pełnosprawnych wobec osób z niepełnosprawnością; Edukacja integracyjna w opinii rodziców dzieci niepełnosprawnych; Wyrównywanie szans dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym w świetle zmian społecznych i edukacyjnych; Opinie rodziców młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim na temat pomocy dzielnej rodzinie; Korelaty społecznego wsparcia młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; Poczucie wsparcia społecznego a poziom kompetencji społecznych u osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną; Wsparcie matek dzieci z upośledzeniem umysłowym przez członków rodziny; Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego- wybrane kierunki oddziaływań; 3. Medyczne i psychospołeczne aspekty wsparcia w chorobie: Przekonania zdrowotne jako uwarunkowanie wsparcia w chorobie; Jakość pomocy udzielanej rodzinie dziecka niepełnosprawnego w procesie informacyjno-terapeutycznym; Działania ortopedyczno-rehabilitacyjne jako ważny element terapii w systemie wsparcia społecznego rodziny dziecka niepełnosprawnego; Wsparcie społeczne rodzin pacjentów z chorobą Alzheimera ze strony organizacji alzheimerowskich; Zmiany poziomu kompetencji komunikacyjnych małych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym pod wpływem terapii Peto oraz usprawnianych tradycyjnie; Zaangażowanie rodziców w procesie rehabilitacji medycznej dzieci z astmą oskrzelową; Formalne i nieformalne systemy wsparcia rodzin dziecka z chorobą nowotworową; Społeczne aspekty umierania dzieci z choroba nowotworową; Wsparcie chorego i jego rodziny przez personel medyczny; Grupa samopomocy jako źródło wsparcia społecznego (na przykładzie Klubu Kobiet po Mastektomii „Amazonki”); Rola książki w procesie wsparcia dziecka niepełnosprawnego w zakładzie leczniczym; Wolontariat- pozainstytucjonalna forma wsparcia społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Terapia)
ISBN: 978-83-01-15318-2
1. Dziennik terapeuty z kilkoma onbjaśnieniami 2. Jaki jest Janek obecnie 3. Posłowie. Spojrzenie na autyzm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2734-8
1. Medyczne i psychologiczne aspekty dzieciecych zespołów dermatologicznych, 2. Udział czynników rodzinnych w modyfikowaniu przebiegu przewlekłych schorzeń skóry u dzieci, 3. Metodologia badań własnych, 4. Funkcjonowanie systemu rodzinnego a występowanie choroby, 5. Funkcjonowanie systemu rodzinnego a przewidywalność przebiegu choroby, 6. Analiza współzmienności wybranych aspektów funkcjonowania systemu rodzinnego, 7. Wnioski i dyskusja. Cechy rodziny psychosomatycznej w świetle badań włąsnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 15/2017)
Zawiera: TEORETYCZNE UJĘCIA PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Współtworzenie wiedzy między ewolucją a rewolucją epistemologii pedagogicznej; Towarzystwa naukowe w przestrzeni edukacji całożyciowej; Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa; Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej - uwarunkowania i wyzwania; Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP; Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży; Bezpieczeństwo w rodzinie - osamotniona starość; Magia literatury i teatru - zapomniane pojęcia w terapii i wspieraniu dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą; Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywy badań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: E-meryt, czyli blogujący senior - raport z badań; Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej; Wybrane motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnym w świetle wartości; Aktywność fizyczna w czasie wolnym na przykładzie uczniów w środowisku wiejskim; W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz; Wpływ informacji graficznej oraz negatywnego afektu na ocenę ryzyka zachowań seksualnych. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Pedagogical reflection on the usefulness of popular proverbs in a hermeneutic exploration of the world; An employee of generation Y in the face of changes in the global labour market; Characteristics of total institution based on the example of educational care; Motor skills assessment of youth aged 13-14; Eating habits of primary and middle school students; Vulnerability in Family and Creativity Support by Living-Learning Workshops; Parents’ psychological absence in upbringing children: causes, consequences, pedagogical implications; Феликс Францевич Мовчановский - основатель Александровского училища-хутора глухонемых; Духовно-моральний розвиток особистості у педагогічній спадщині Івана Огієнка.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 18/2018)
Role pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka; I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych - dyskusje i polemiki: Edukacja dorosłych w kontekście globalnego i wielokulturowego społeczeństwa; Założenia logoteorii Viktora Emila Frankla a wychowanie człowieka; Szkoła jako przestrzeń wspomagania rozwoju; Możliwości wykorzystania arteterapii w edukacji zdrowotnej. II. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym: Pedagogical essay in academic teaching. Genesis, humanist values, and didactic expectations; Burnout syndrome of university teachers; Communication at school and its influence on the feeling of stress; Relationship to work and learning across three generations; Specifications of functioning in a close interpersonal relationship of women with the tendency of depression education in identifying the depressive tendency; Youth subcultures in the 2nd decade of the 21st century; Forms of musical education and their implementation in artistic and pedagogical systems; Pespective of postwar maternity in Poland (the example of "Moda i życie praktyczne" in the years 1946-1950); Functioning of families with children with autism and the role of non-profit institutions; Organization of educational process in schools with polish educating and the special school for deaf children in the conditions od independent Ukraine (1991-2010). Comparative aspects; Tworzenie i rozwój edukacji dla dzieci z zaburzeniami czucia na Ukrainie i w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-393-2
Zawiera: Wstęp. Rozdział I Tanatopedagogiczne konteksty życia rodziny: 1. Niezawinione cierpienie dziecka; 2. Dziecko w cierpieniu totalnym; 2.1. Nieuleczalna choroba dziecka; 2.2. Wymiary cierpienia chorego dziecka; 3. Skutki choroby dziecka w rodzinie; 4. Tanatopedagogika wobec zagrożenia życia dziecka; 4.1. Ogólne założenia tanatopedagogiki; 4.2. Tanatopedagogiczny wymiar funkcjonowania rodziny chorego dziecka. Rozdział II Rodzina wobec sytuacji tanatologicznej: 1. Dążenie do podniesienia jakości życia dziecka; 2. Adaptacja do trudnej sytuacji; 3. Wykorzystanie resilience; 4. Wzrost potraumatyczny; 5. Znaczenie wsparcia hospicyjnego; 6. Rola edukacji; 6.1. Edukacja w rodzinie chorego dziecka; 6.2. Edukacja formalna. Rozdział III Metodologia badań własnych: 1. Orientacja jakościowa w badaniach empirycznych; 1.1. Ogólne założenia badań jakościowych; 1.2. Konstruktywistyczne ujęcie teorii ugruntowanej; 1.3. Zastosowanie teorii ugruntowanej w opiece paliatywnej; 2. Badania własne; 2.1. Problematyka badawcza i metody gromadzenia danych; 2.2. Środowisko realizacji badań i ich przebieg. Rozdział IV Budowanie oraz wykorzystanie zasobów indywidualnych i rodzinnych: 1. Zdrowe i chore dziecko; 2. Ojcostwo i macierzyństwo; 3. Filozofia życiowa; 4. Wiara w Boga; 5. Praca i odpoczynek; 6. Wspólny potencjał rodziny; 7. Zasoby materialne; 8. Plany i marzenia. Rozdział V Sprzeciw rodziców wobec własnej bezradności: 1.Dbanie o jakość życia dziecka; 2. Blaski i cienie komunikacji z personelem szpitalnym; 3. Uczestniczenie w edukacji formalnej; 4. Podejmowanie inicjatyw własnych; 5. Dzielenie się doświadczeniem; 6. Własny rozwój bliskich dziecka; 6.1. Poznanie i akceptacja samego siebie; 6.2. Zmiany w hierarchii wartości i w postawach; 6.3. Akceptacja nieuchronności cierpienia i śmierci; 6.4. Własny rozwój duchowo-religijny; 6.5. Samokształcenie i nabywanie kompetencji. Rozdział VI Współpraca rodziny z hospicjum: 1. Hospicjum jako istotna forma wsparcia rodziny; 1.1. Postrzeganie hospicjum i początek współpracy; 1.2. Korzyści płynące ze wsparcia; 2. Trudności we współpracy; 3. Ku wzajemnemu zrozumieniu. Rozdział VII Edukacja chorego dziecka w rodzinie: 1. Organizowanie doświadczeń w celu „przybliżenia dziecku świata”; 2. Wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego; 3. Wzmacnianie samodzielności; 4. Kształtowanie postaw prospołecznych; 5. Wzmacnianie aktywności duchowo-religijnej dziecka; 6. Nagradzanie i karanie. Rozdział VIII Edukacja zdrowego dziecka w rodzinie: 1. Diagnoza i zaspokajanie potrzeb dziecka; 1.1. Deficyt obecności i uwagi bliskich; 1.2. Brak informacji o chorobie; 1.3. Potrzeba planowania przyszłości; 1.4. Poszukiwanie kontaktów społecznych; 2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka; 3. Troska o rozwój duchowo-religijny; 4. Wdrażanie do obowiązków; 5. Kształtowanie postawy opiekuńczej wobec chorego rodzeństwa; 6. Korygowanie i wzmacnianie zachowań dziecka. Zakończenie: 1. Rodzina wobec choroby dziecka; 2. Dyskusja wyników; 3. Postulaty. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Schizofrenia w rodzinie / pod red. Bogdan de Barbaro. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1999. - 184, [1] s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-233-1220-6
I. Podejście systemowe. II. Psychoedukacja. III. Współpraca z rodziną jako dialog - doświadczenia własne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8019-903-3
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział I Doświadczenie choroby z perspektywy chorego i jego otoczenia – ujęcie socjologiczne: 1.1. Choroba – poczucie dyskomfortu – chorowanie; 1.2. Obraz choroby, relacje lekarz-pacjent w koncepcji Talcotta Parsonsa; 1.3. Dowartościowanie perspektywy pacjenta laika w rozważaniach Eliota Freidsona – lecznictwo niemedyczne; 1.4. Zachowania w chorobie jako przedmiot badań socjologicznych; 1.5.Anselma Straussa koncepcja choroby przewlekłej jako trajektorii; 1.6. Model zmieniających się perspektyw w chorobie przewlekłej według Barbary Paterson; Konkluzje. Rozdział II Rodzice wobec choroby dziecka. Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna: 2.1. Rodzina dziecka z niepełnosprawnością w ujęciu systemowej koncepcji rodzin; 2.2. Choroba w rodzinie jako przedmiot badań pedagogicznych; 2.3. Problemy i obciążenia rodziców związane z chorobą dziecka; 2.4. Proces przyjęcia niepełnosprawności dziecka; 2.4.1. Przyjęcie diagnozy; 2.4.2. Szok – bunt – akceptacja – proces dostosowywania się do niepełnosprawności w wybranych ujęciach; 2.5. Stres rodzicielski i radzenie sobie z nim; Konkluzje. Rozdział III Wsparcie osób z rzadką chorobą genetyczną i ich rodzin: 3.1. Rzadka choroba – ujęcie definicyjne, podział i etiologia zaburzeń genetycznych; 3.1.1. Wybrane rzadkie zespoły genetyczne – charakterystyka, rozwój; 3.1.1.1. Zespół łamliwego chromosomu X; 3.1.1.2. Zespół Smitha-Lemliego-Opitza; 3.1.1.3. Fenyloketonuria; 3.1.1.4. Zespół Pradara-Williego; 3.1.1.5. Zespół Draveta; 3.2. Medyczne i społeczne aspekty funkcjonowania pacjentów z rzadkimi chorobami i ich rodzin; 3.3. Wsparcie jako niezbywalny składnik „spirali życzliwości”; 3.4. Wsparcie pedagogiczne rodziców dzieci chorych; 3.5. Polityka zdrowotna i wsparcie pacjentów z rzadkimi chorobami oraz ich rodzin w wybranych krajach Europy; 3.5.1. Decyzje, plany i działania w zakresie opieki zdrowotnej; 3.5.2. pecjalistyczna opieka zdrowotna w wybranych krajach Europy; 3.6. Internet jako przestrzeń wsparcia społecznego osób z rzadkimi chorobami genetycznymi i ich rodzin; Konkluzje. Rozdział IV Uzasadnienie stanowiska badawczego: 4.1. Problematyka, przedmiot i cele badań; 4.2. Paradygmat badań jakościowych; 4.3. Biografia jako orientacja metodologiczna; 4.3.1. Wywiad narracyjny w ujęciu Fritza Schützego; 4.4. Organizacja badania, charakterystyka próby badanych, przebieg badania, aspekty etyczne. Rozdział V Trajektoria życia rodziców dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi - badania własne: 5.1. Trajektoria doświadczeniem rodziców dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi; 5.1.1. Gromadzenie się potencjału trajektoryjnego; 5.1.2. Diagnoza jako wydarzenie centralne narracji; 5.1.3. Trud i radość życia z dzieckiem z rzadką chorobą; 5.2. Zróżnicowane trajektorii życia; 5.2.1. Dagmara – nierozerwalna więź z córką; 5.2.2. Aleksandra – poczucie braku wsparcia i zrozumienia; 5.2.3. Alicja – żal i zmęczenie; 5.2.4. Marek – siła i autonomia; 5.3. Zmiany perspektyw w doświadczeniu choroby; Konkluzje. Rozdział VI Od wsparcia do samorozwoju. Wsparcie społeczne i pedagogiczne udzielane rodzinie dziecka z rzadką chorobą genetyczną: 6.1. Otrzymywane i udzielane wsparcie w układzie człowiek-człowieka; 6.2. Doświadczenie wsparcia w układzie człowiek-grupa; 6.2.1. Środowisko lokalne; 6.2.2. Stowarzyszenia społeczne; 6.2.3. Wspólnoty i ugrupowania kościelne, znaczenie wiary; 6.3. Uzyskanie wsparcia w układzie człowiek-instytucje; 6.3.1. Szkoła i inne placówki edukacyjne jako miejsce wsparcia dziecka i jego rodziny; 6.3.2. Instytucje pomocy medycznej, lekarze, personel medyczny, rehabilitanci; 6.4. Wsparcie pedagogiczne; Konkluzje. Zakończenie. Pedagogiczna pomoc rodzinie dziecka z rzadkim zespołem genetycznych – inspiracje i propozycje. Bibliografia. Aneks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again