Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(13)
Author
Zych Adam A
(2)
Bidzan Mariola
(1)
Binkowska-Bury Monika
(1)
Brodniak Włodzimierz A
(1)
Giddens Anthony
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Kałuża Dorota
(1)
Klajmon-Lech Urszula
(1)
Mojsiewicz Czesław
(1)
Nowicka Agnieszka
(1)
Piątkowski Włodzimierz
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Płonka-Syroka Bożena
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Siara Olga
(1)
Srogosz Tadeusz
(1)
Sutton Philip W
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Tomanek Paweł
(1)
Witkowska Bogumiła
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Choroby
(5)
Choroby psychiczne
(3)
Medycyna
(3)
Rodzina
(3)
Globalizacja
(2)
Ludzie starzy
(2)
Migracje
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Praca
(2)
Terroryzm
(2)
Wojna
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
AIDS
(1)
Absencja
(1)
Ból przewlekły
(1)
Choroby dziedziczne
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Cierpienie
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Edukacja
(1)
Ekorozwój
(1)
Erotyzm
(1)
Gender
(1)
Głód
(1)
Higiena
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Jakość życia
(1)
Język środowiskowy
(1)
Klasy spoleczne
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Ludobójstwo
(1)
Miasta
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepłodność
(1)
Niepłodność kobieca
(1)
Niepłodność męska
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady
(1)
Osobowość
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka
(1)
Polityka ludnościowa
(1)
Postawy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Prostytucja
(1)
Przestępczość
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Religia
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Socjologia
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Studenci
(1)
Subkultura
(1)
Służba więzienna
(1)
Służba zdrowia
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zachowanie
(1)
Zdrowie środowiskowe
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(2)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-99594-89-3
Wprowadzenie. Rekomendacje z badań; R.1 System orzekania o czasowej niezdolności do pracy - analiza wybranych regulacji prawnych; R.2 Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUZ i ZUS; R.3 Absencja chorobowa w Polsce w opiniach przedstawicieli pracodawców, lekarzy i ZUS - raport z badań; R.4 Opinie lekarzy orzeczników ZUS oraz pracowników ZUS o kształtowaniu absencji chorobowej pracowników; R.5 Propozycje zmian w systemie orzekania o niezdolności do pracy z powodu choroby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-68-2
Cz.I choroba: 1. Dziecko chore jako osoba zależna. Rodzinne wyznaczniki jakości życia, 2. Odczuwalne doświadczania choroby nowotworowej przez dzieci hospitalizowane na oddziałach pediatryczno-onkologicznych, 3. Samopoczucie dzieci długotrawle chorych w rodzinie, 4. Znaczenie relacji z pełnosprawnymi rówieśnikami dla rozwoju psychicznego dzieci przewlekle chorych, 5. Jakość i sens życia w chorobach przewlekłych osób dorosłych, 6. Choroba Alzheimera jako źródło cierpienia dla chorego i opiekuna, 7. Rola wspracia społecznego w opiece paliatywnej. Cz.II Niepełnosprawność: 1. Zmieniająca się rzeczywistość jako źródło cierpień egzystencjalnych i moralnych człowieka, 2. Determinanty wsparcia osoby z niepełnosprawnościa w różnych fazach jej życia, 3. Konieczność wsparcia dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziców w środowisku szkolnym, 4. Prawo dziecka choroego i niepełnosprawnego do zdrowia. Problemy rodzin wychowujących dziecko chore przewlekle i niepełnosprawne, 5. Niedopadowanie się niepełnosprawnego dziecka do szkoły źródłem cierpienia i zagrożeń w rozwoju - na przykładzie osoby dotkniętej epilepsją, 6. Funkcjonowanie somatyczne dzieci z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku (okres wczesnego i średniego dzieciństwa), 7. Społeczna (dez)akceptacja sekusalności osób z niepełnosprawnością intelektualną, 8. Dylematy macierzyństwa tworzonego dla niepełnosprawnego dziecka, 9. Uczestnictwo społeczne dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w poglądach ich rodziców, 10. Kierunki działań w polityce Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych. Cz.III Starość: 1. Pragnienia i oczekiwania ludzi w wieku poprodukcyjnym, 2. Aktywność versus niezaangażowanie a osobista korzyść w okresie starości, 3. Jak osoby niepełnosprawne pod względem intelektualnym widzą swoich dziadków. Cz.IV Varia 1.: Odporonośc dziecka i jej uwarunkowanie, 2. Integracja tożsamości jako czynniki sprzyjający jakości życia, 3. Więź emocjonalna z rodzicami w okresie dorastania w percepcji studentów, 4. Dziecko z dyslekcją w przestrzeni społecznej szkołyIndeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Globalne problemy ludzkości / Czesław Mojsiewicz. - Poznań : Wydaw. TERRA, 1998. - 110, [1] s. ; 22 cm.
ISBN: 83-86134-33-X
1.W jakim świecie żyjemy?, 2.Raporty Klubu Rzymskiego, 3.Problemy rozwoju społeczeństwa w ujęciu myślicieli amerykańskich, 4.Problemy rozwoju i pokoju, zbrojenia i rozbrojenia, 5.Problemy wyżywienia ludzkości, 6.Problemy demograficzne ludzkości, 7.Ochrona środowiska naturalnego - palącym problemem naszych czasów, 8.Groźne choroby trapiące ludzkość, 9.Problem gospodarki surowacami we współczesnym świecie, 10.Terroryzm międzynarodowy i narastanie przestępczości zorganizowanej, 11.Narastanie rozpiętości pomiędzy krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi, 12.Problemy globalne z polskiej perspektywy, 13.W jakim świecie będziemy żyć?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62378-09-8
1. Styl życia polskich seniorów: Wcielenia współczesnego emeryta. Symbolika pełnionych ról; Aktywność seniorów sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia się; Seniorzy na toruńskim rynku dóbr i usług. Studium socjologiczne; Aktywny wypoczynek osób starszych stymulatorem utrzymania dynamicznej stabilności ciała; Zadowolenie z życia a aktywność fizyczna seniorów; Profil aktywności turystycznej seniorów; Przyszłość turystyki uzdrowiskowej w świetle starzenia się populacji Polski; 2. Rynek prac- wpływ na jakość życia seniorów: Jakość życia, jakość pracy. Przyszły rynek dla seniorów; Znaczenie aktywności zawodowej dla jakości życia osób starszych; Działania pracodawców na rzecz aktywizacji potencjału osób starszych; Łączenie pracy i opieki nad osoba starszą- wpływ na jakość życia opiekuna; 3. Edukacja jako obszar aktywności seniorów: Starość a wykształcenie- ujęcie przestrzenne problemu na wsi (przykład zachodniopomorskiego); Podmiotowe i społeczne uwarunkowania edukacji seniorów; Rola Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kształtowaniu jakości życia seniorów; Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywizacji osób starszych; Czynniki determinujące samoocenę stanu zdrowia uczestników zajęć Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Płocku- wstępne wyniki badań; 4. Stan zdrowia starszych Polaków: Medykalizacja starości: dylematy i zagrożenia; Wybrane elementy jakości życia osób starszych ze schorzeniami sercowo naczyniowymi; Otyłość jako czynnik obniżający jakość życia seniorów; Próba oceny czynników determinujących jakość życia ludzi starszych mieszkających w środowisku wiejskim; Geriatryczna skala oceny depresji, a sytuacja materialna i rodzinna osób starszych. Wstępne wyniki projektu PolSenior; Opieka nad niepełnosprawnym seniorem w rodzinie. Jakość życia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Niepłodność w ujęciu bio-psycho-społecznym / Mariola Bidzan. - Wyd. 2 popr., rozszerz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - 215, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7587-380-1
1. Medyczne aspekty niepłodności; 2. Psychologiczne aspekty niepłodności; 3. Społeczne aspekty niepłodności; 4. Aspekty prawne i etyczne w leczeniu niepłodności; 5. Przypadki kliniczne; 6. Leczenie niepłodności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 102)
ISBN: 83-7306-246-7
R.I Postawy a cechy osobowościowe w literaturze przedmiotu: 1. Postawy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi jako specyficznej grupy niepełnosprawnych, 2. Wybrane zmienne osobowości warunkujące postawy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi jako specyficznej grupy niepełnosprawnych, 3. Funkcjonowanie domów pomocy społecznej. R.II Program badań nad postawami personelu domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, R.III Wyniki badań empirycznych uzyskane na podstawie zastosowanych metod, R.IV Zależności pomiędzy postawami a inteligencją, wartościami, lękiem i samooceną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-915-0
1. Podkultura więzienna - istota i charakterystka, 2. Specyfika populacji więźniów młodocianych, 3. Pozaformalne prawidłowości regulujące izolowane życie skazanych, 4. Transpozycja w obrębie "drugiego nurtu więzienia", 5. Ujemne konsekwencje izolacji więziennej, 6. Wieloaspektowość zaburzeń występujących u osób inkarcerowanych, 7. Społeczność funkcjonariuszy więziennych, 8. Specyfika pracy personelu penitencjarnego, 9. Percpecja podkultury więziennej - synteza badań własnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-935887-0-1
1. "Ta nasza młodość:, co w starość przechodzi: Ucieczki od starości- próba analizy pojęć: poznać, zrozumieć i zaakceptować starość- na kanwie dawnej modlitwy; Zasadnicze wymiary starzenia się i starości- biologiczny, psychiczny i społeczny; Psychospocjalna aktywizacja seniora; Odkrywanie codzienności ludzi starych drogą do ich zrozumienia; Kryzys starości- wybrane uwarunkowania; Profilaktyka gerontologiczna a normalne i optymalne starzenie się; 2. Dopóki człowiek się uczy, żyje: Znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku w życiu seniorów; Globalne starzenie się oraz potrzeby społeczne, kulturalne i edukacyjne ludzi starych- nowe zadania dla uniwersytetów trzeciego wieku; 3. Człowiek starszy w potrzebie: Sytuacja zdrowotna ludzi w starszym wieku zamieszkałych w Katowicach; Wybrane problemy resocjalizacji osób starzejących siei starych w warunkach izolacji; Aspekty moralno-etyczne opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem chorym; 4. Wielkie problemy geriatryczne: Niektóre zaburzenia psychiczne w podeszłym wieku- zespół depresyjny i odepnie; Choroba Alzheimera jako przykład niepełnosprawności osób starzejących się i starych; Otępienie- przyczyny, rozpoznanie, postępowanie; Organizacja opieki nad osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera w Polsce; Choroba Alzheimera- spojrzenie przez pryzmat pielęgniarskiej troski; Co geriatria może zrobić dla seniora?; Dezintegracja negatywna i rozpad osobowości w chorobie Alzheimera a możliwości przystosowania do życia w trudnej codzienności; 5. Jakość życia w starości: Choroba przewlekła i terminalna w wieku senioralnym człowieka- niektóre problemy psychologiczne; Determinanty jakości życia seniorów w domu pomocy społecznej; Zdrowie i aktywność społeczna jako determinanty jakości życia osób starszych; 6. Przestrzeń życiowa człowieka starego: Miejsca ludzi starych i miejsca dla ludzi starych; Miasto XXI wieku w obliczu starzenia się społeczeństwa; 7. Varia: Recepta na długowieczność- czy jest nią praca?; Miejsce osób starszych w społeczeństwie i rodzinie; Etyczne znaczenie kreatywności ludzi starszych w dziedzinie gospodarczej; Zaklinanie rzeczywistości a blaski i cienie podeszłego wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16956-5
1.Co to jest socjologia; 2. Socjologiczne pytania i odpowiedzi; 3. Teorie i perspektywy socjologiczne; 4. Globalizacja i zmieniający się świat; 5. Środowisko; 6. Miasta i życie miejskie; 7. Interakcja społeczna i Zycie codzienne; 8. Bieg życia; 9. Rodziny i związki intymne; 10. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność; 11. Stratyfikacja i klasa społeczna; 12. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze; 13. Globalne nierówności; 14. Seksualność i płeć; 15. Rasa, etniczność i migracja; 16. Religia; 17. Media; 18. Organizacje i sieci; 19. Edukacja; 20. Praca i życie gospodarcze; 21. Przestępczość i dewiacja; 22. Polityka, rządzenie i ruchy społeczne; 23. Narody, wojny i terroryzm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8019-903-3
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział I Doświadczenie choroby z perspektywy chorego i jego otoczenia – ujęcie socjologiczne: 1.1. Choroba – poczucie dyskomfortu – chorowanie; 1.2. Obraz choroby, relacje lekarz-pacjent w koncepcji Talcotta Parsonsa; 1.3. Dowartościowanie perspektywy pacjenta laika w rozważaniach Eliota Freidsona – lecznictwo niemedyczne; 1.4. Zachowania w chorobie jako przedmiot badań socjologicznych; 1.5.Anselma Straussa koncepcja choroby przewlekłej jako trajektorii; 1.6. Model zmieniających się perspektyw w chorobie przewlekłej według Barbary Paterson; Konkluzje. Rozdział II Rodzice wobec choroby dziecka. Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna: 2.1. Rodzina dziecka z niepełnosprawnością w ujęciu systemowej koncepcji rodzin; 2.2. Choroba w rodzinie jako przedmiot badań pedagogicznych; 2.3. Problemy i obciążenia rodziców związane z chorobą dziecka; 2.4. Proces przyjęcia niepełnosprawności dziecka; 2.4.1. Przyjęcie diagnozy; 2.4.2. Szok – bunt – akceptacja – proces dostosowywania się do niepełnosprawności w wybranych ujęciach; 2.5. Stres rodzicielski i radzenie sobie z nim; Konkluzje. Rozdział III Wsparcie osób z rzadką chorobą genetyczną i ich rodzin: 3.1. Rzadka choroba – ujęcie definicyjne, podział i etiologia zaburzeń genetycznych; 3.1.1. Wybrane rzadkie zespoły genetyczne – charakterystyka, rozwój; 3.1.1.1. Zespół łamliwego chromosomu X; 3.1.1.2. Zespół Smitha-Lemliego-Opitza; 3.1.1.3. Fenyloketonuria; 3.1.1.4. Zespół Pradara-Williego; 3.1.1.5. Zespół Draveta; 3.2. Medyczne i społeczne aspekty funkcjonowania pacjentów z rzadkimi chorobami i ich rodzin; 3.3. Wsparcie jako niezbywalny składnik „spirali życzliwości”; 3.4. Wsparcie pedagogiczne rodziców dzieci chorych; 3.5. Polityka zdrowotna i wsparcie pacjentów z rzadkimi chorobami oraz ich rodzin w wybranych krajach Europy; 3.5.1. Decyzje, plany i działania w zakresie opieki zdrowotnej; 3.5.2. pecjalistyczna opieka zdrowotna w wybranych krajach Europy; 3.6. Internet jako przestrzeń wsparcia społecznego osób z rzadkimi chorobami genetycznymi i ich rodzin; Konkluzje. Rozdział IV Uzasadnienie stanowiska badawczego: 4.1. Problematyka, przedmiot i cele badań; 4.2. Paradygmat badań jakościowych; 4.3. Biografia jako orientacja metodologiczna; 4.3.1. Wywiad narracyjny w ujęciu Fritza Schützego; 4.4. Organizacja badania, charakterystyka próby badanych, przebieg badania, aspekty etyczne. Rozdział V Trajektoria życia rodziców dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi - badania własne: 5.1. Trajektoria doświadczeniem rodziców dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi; 5.1.1. Gromadzenie się potencjału trajektoryjnego; 5.1.2. Diagnoza jako wydarzenie centralne narracji; 5.1.3. Trud i radość życia z dzieckiem z rzadką chorobą; 5.2. Zróżnicowane trajektorii życia; 5.2.1. Dagmara – nierozerwalna więź z córką; 5.2.2. Aleksandra – poczucie braku wsparcia i zrozumienia; 5.2.3. Alicja – żal i zmęczenie; 5.2.4. Marek – siła i autonomia; 5.3. Zmiany perspektyw w doświadczeniu choroby; Konkluzje. Rozdział VI Od wsparcia do samorozwoju. Wsparcie społeczne i pedagogiczne udzielane rodzinie dziecka z rzadką chorobą genetyczną: 6.1. Otrzymywane i udzielane wsparcie w układzie człowiek-człowieka; 6.2. Doświadczenie wsparcia w układzie człowiek-grupa; 6.2.1. Środowisko lokalne; 6.2.2. Stowarzyszenia społeczne; 6.2.3. Wspólnoty i ugrupowania kościelne, znaczenie wiary; 6.3. Uzyskanie wsparcia w układzie człowiek-instytucje; 6.3.1. Szkoła i inne placówki edukacyjne jako miejsce wsparcia dziecka i jego rodziny; 6.3.2. Instytucje pomocy medycznej, lekarze, personel medyczny, rehabilitanci; 6.4. Wsparcie pedagogiczne; Konkluzje. Zakończenie. Pedagogiczna pomoc rodzinie dziecka z rzadkim zespołem genetycznych – inspiracje i propozycje. Bibliografia. Aneks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-485-9
1. Pojęcie zdrowia i jego uwarunkowania, 2. Salutogenetyczna koncepcja zdrowia Aarona Antonovsky'ego, 3. Zachowania związane ze zdrowiem w środowisku młodzieży akademickiej, 4. Metodologiczne podstawy pracy, 5. Wyniki badań własnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87876-51-8
1. Socjologia zdrowia, choroby i medycyny. W poszukiwaniu partnerów i nowej tożsamości 2. Promocja zdrowia w teorii i działaniu 3. Stan zdrowia psychicznego Polaków. Próba diagnozy 4. System ochrony zdrowia w transformacji. Percepcja społeczna 5. Granice medykalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziejów kultury medycznej / pod red. Bożena Płonka-Syroka ; Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego ; Tom 9)
ISBN: 83-7181-387-2
Diagnostyka, terapia i profilaktyka chorób zakaźnych w średniowiecznej medycynie europejskiej; Zaraza w mieście środkowoeuropejskim w XVII wieku i jej skutki (na przykładzie Krakowa); Problemy sanitarno-zdrowotne w pracach Departamentu Policji Rady Nieustającej w latach 1778-1780; Przeciwdziałanie depopulacji Rzeczypospolitej w ujęciu Jana Ferdynanda Naxa; Pruska dyscyplina czy szkolenie - idee oświeceniowe w regulaminach wojskowych Rzeczypospolitej w latach 70-tych i 80-tych XVIII w.; Walka z prostytucją jako element zwalczania i zapobiegania chorobom wenerycznym w Polsce i na świecie; Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich i USA jako jeden z czynników pobudzających rozwój narkomanii w XIX i XX wieku; Migracje ludności w Polsce po zakończeniu I wojny światowej w świetle międzynarodowych konwencji zapobiegania chorobom zakaźnym; Wpływ medycyny tropikalnej na rozwój parazytologii; Założenia polityki ludnościowej z punktu widzenia Polskiego Towarzystwa Eugenicznego w latach 1918-1939; Wpływ ideologii hitlerowskich na działalność lekarzy niemieckich w okupowanej Polsce w latach 1939-1945; Pacjent i świadczeniodawca w reformach polskiej służby zdrowia; Wszędzie, ale nie tu... czyli kulturowe oblicze AIDS; Komuna Friedrischshof jako wyraz buntu przeciwko państwu i jego normom; Ogród wodny Stanisława Leszczyńskiego w Commercy jako model przeobrażeń społecznych w kontekście polityki państwa; Współpraca wojskowa Niemiec Weimarskich ze Związkiem Sowieckim w świetle dossier polskiego wywiadu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again