Form of Work
Książki
(5)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(4)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(3)
Author
Andrzejczyk Paweł
(1)
Barnik Paweł
(1)
Bartuzel Konrad
(1)
Blaik Piotr (1942- )
(1)
Dyczkowska Joanna
(1)
Foltyński Marcin
(1)
Gierszewska Karolina
(1)
Hajdul Marcin
(1)
Koliński Adam
(1)
Kordel Zdzisław (1950- )
(1)
Kuriata Andrzej
(1)
Kępisty Piotr
(1)
Olczak Tobiasz
(1)
Stajniak Maciej
(1)
Terpiłowski Paweł
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Audience Group
Szkoły zawodowe
(1)
Subject
Branża TSL
(5)
Logistyka gospodarcza
(3)
Usługi logistyczne
(2)
Ekonomika transportu
(1)
Marketing
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Spedycja
(1)
Transport
(1)
Transport samochodowy
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Monografia
(2)
Podręcznik
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Transport i logistyka
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Zarządzanie i marketing
(3)
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Piotr Blaik. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017. - 400 s. : rys.; tab., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-2254-0
Od Autora; Rozdział 1. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów i instrumentów logistyki jako podstawowych wyznaczników pojęcia logistyki 1.3. Logistyka jako kategoria zintegrowanego zarządzania 1.4. Teoretyczne koncepcje logistyki Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 2.1. Geneza oraz fazy i kierunki rozwoju logistyki 2.2. Czynniki determinujące rozwój logistyki — próba klasyfikacji i hierarchizacji 2.3. Czynniki kształtujące zmiany w logistyce w świetle badań w krajach zachodnich 2.4. Megatrendy i determinanty określające popyt i możliwości podaży w sferze/zakresie logistyki i usług logistycznych w świetle badań w Europie Zachodniej 2.5. Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój logistyki w Polsce 2.6. Wizja rozwoju logistyki Rozdział 3. Podstawowe wymiary nowoczesnej koncepcji logistyki 3.1. Relacje i właściwości nowoczesnej koncepcji logistyki 3.2. Podstawowe zasady kształtowania nowoczesnej koncepcji logistyki 3.3. Podstawowe aspekty i orientacje nowoczesnej koncepcji logistyki Rozdział 4. Identyfikacja i kształtowanie systemów logistycznych 4.1. Podejście systemowe jako podstawa interpretacji i kształtowania orientacji i struktur współczesnej logistyki 4.2. Podstawowe kryteria i przekroje klasyfikacji systemów logistycznych 4.3. Powiązania między systemami logistycznymi — wstępna identyfikacja 4.4. Kształtowanie i wdrażanie systemów logistycznych 4.5. System logistyczny przedsiębiorstwa jako przejaw rozwoju i pełnej integracji w skali mikroekonomicznej Rozdział 5. Struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania 5.1. Istota i znaczenie orientacji na procesy w zintegrowanym zarządzaniu 5.2. Pojęcie i podstawowe właściwości procesu 5.3. Kryteria i przekroje klasyfikacji procesów 5.4. Klasyfikacja i strukturyzacja procesów logistycznych w aspekcie zarządzania i tworzenia wartości 5.5. Modelowanie kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie 5.6. Poziomy oraz sposoby analizy i oceny procesów logistycznych 5.7. System i procesy transformacji logistycznej w aspekcie tworzenia wartości 5.8. Proces cyrkulacji logistycznej Rozdział 6. Identyfikacja struktury i przejawów wdrażania procesu zarządzania logistycznego 6.1. Istota i funkcje procesu zarządzania logistycznego 6.2. Kompleksowość logistycznych sytuacji decyzyjnych 6.3. Podstawowe orientacje procesu zarządzania logistycznego — próba systematyki 6.4. Założenia koncepcji zintegrowanego zarządzania logistycznego 6.5. Koncepcja „nawigatora” zarządzania logistycznego jako przykład całościowej orientacji logistycznej w badaniach i w praktyce zarządzania w przedsiębiorstwach Rozdział 7. Koncepcja logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem 7.1. Tendencje integracyjne w logistyce i przewartościowania strategicznych funkcji zarządzania logistycznego 7.2. Założenia i struktura koncepcji logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem 7.3. Zakres i możliwości oddziaływania koncepcji zarządzania logistycznego na podstawowe sfery zarządzania w przedsiębiorstwie 7.4. Opcje strategiczne logistyki 7.5. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania strategicznego 7.6. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania operacyjnego Rozdział 8. Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) jako przejaw integracji zarządzania logistycznego między przedsiębiorstwami 8.1. Istota i rozwój koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) 8.2. Modele integracji zarządzania łańcuchem dostaw 8.3. Potencjały efektów związane z rozwojem koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw 8.4. Korzyści wdrażania koncepcji SCM w świetle badań w przedsiębiorstwach w krajach zachodnich 8.5. Przesłanki i przejawy integracji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) i zarządzania relacjami z klientami (CRM) Rozdział 9. Logistyka a inne przekrojowe koncepcje zarządzania 9.1. Ogólne założenia integracji logistyki z innymi współczesnymi koncepcjami zarządzania w zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem 9.2. Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego jako przejaw rozwoju i integracji logistyki i marketingu 9.3. Logistyka a zarządzanie wyszczuplające (LM) 9.4. Logistyka a kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) 9.5. Logistyka a zarządzanie kategorią czasu (TBM) 9.6. Logistyka a efektywna obsługa klienta (ECR) 9.7. Logistyka a zarządzanie innowacjami (IM) 9.8. Przejawy wpływu wdrażania przekrojowo zorientowanych koncepcji zarządzania na oczekiwane efekty i sukces przedsiębiorstwa Rozdział 10. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie 10.1. Podstawowe koncepcje i zasady kształtowania organizacji logistyki w przedsiębiorstwie 10.2. Czynniki wpływające na organizację logistyki w przedsiębiorstwie 10.3. Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie 10.4. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa w świetle badań i doświadczeń w krajach zachodnich Rozdział 11. Problemy identyfikacji i racjonalizacji struktury kosztów logistyki 11.1. Istota i kierunki racjonalizacji kosztów logistyki 11.2. Zagadnienie wyodrębnienia i identyfikacji kosztów logistyki 11.3. Zadania, zakres i przekroje rachunku kosztów logistyki 11.4. System rachunku kosztów procesów 11.5. Target costing jako instrument rynkowo zorientowanego zarządzania kosztami logistyki 11.6. Tendencje rozwojowe i struktura kosztów logistyki w świetle badań w krajach zachodnich Rozdział 12. Podstawy systemowej koncepcji efektywności logistyki w aspekcie zarządczym oraz logistyczne potencjały efektów i tworzenia wartości 12.1. Założenia systemowej koncepcji efektywności logistyki w aspekcie zarządzania 12.2. Efektywność potencjalna logistyki w aspekcie zarządczym 12.3. Identyfikacja logistycznych potencjałów oczekiwanych efektów 12.4. Zakres wdrożenia koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie a poziom efektywności w świetle badań w krajach zachodnich; Bibliografia; Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-286-6
Wstęp; Część 1. Logistyka i spedycja w modelach rozgrywających i ujęciu teoriomnogościowym Rozdział 1. Model informacyjny operatora oraz obiektu technicznego w ujęciu rozgrywającym 1.1. Pojęcie operatora oraz obiektu technicznego w ujęciu holistycznym 1.2. Elementy pojęcia systemu rozgrywającego (SR) 1.3. Ujęcie rozgrywające procesów logistycznych (strony: operator (OP) - obiekt techniczny (OT)) 1.4. Ujęcie rozgrywające działalności podmiotów gospodarczych (strony: produkcyjny - operator) 1.4.1. Istota ujęcia rozgrywającego. Rozważania teoretyczne 1.4.2. Ujęcie modelowe podmiotu gospodarczego produkcyjnego oraz operatora logistycznego 1.4.3. Model gry logistycznej w ujęciu teoriomnogościowym (uczestnicy: podmiot gospodarczy produkcyjny oraz operator logistyczny) 1.4.4. Ujęcie modelowe podmiotu gospodarczego oraz sytuacji konfliktowej Rozdział 2. Pojęcia spedycji oraz usług logistycznych w ujęciu teoriomnogościowym 2.1. Pojęcie spedycji w ujęciu teoriomnogościowym 2.2. Pojęcie usługi logistycznej w ujęciu teoriomnogościowym Część 2. Usługi logistyczne w ujęciu pragmatycznym (transport i spedycja) Rozdział 3. Rynek transportu samochodowego w realizacji usług logistycznych 3.1. Potencjał infrastruktury drogowej w Polsce 3.2. Potencjał taborowy 3.3. Potencjał magazynowy 3.4. Potencjał przewozowy Rozdział 4. Ceny w transporcie samochodowym 4.1. Podstawowe zagadnienia związane z pojęciem ceny 4.2. Konkurencja na rynku transportu samochodowego w Polsce 4.3. Tendencje kształtowania się kosztów i cen w transporcie samochodowym 4.4. Problematyka konkurencji cenowej - dumping Rozdział 5. Warunki funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce 5.1. Konwencja TIR 5.2. Znaczenie regulacji prawnych w transporcie samochodowym w Polsce; Bibliografia; Spis tabel; Spis rysunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing usług logistycznych / Joanna Dyczkowska. - Warszawa : Difin SA, 2014. - 192 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7930-240-6
Wstęp; Rozdział 1. Rynek usług transport-spedycja-logistyka (TSL) 1.1. Rynek usług logistycznych 1.1.1. Łańcuch logistyczny 1.1.2. Outsourcing 1.1.3. Przedsiębiorstwa TSL 1.2. Zarządzanie strategiczne usługami logistycznymi 1.2.1. Proces zarządzania wiedzą 1.2.2. Struktury organizacyjne 1.2.3. Zarządzanie poziomem zapasów 1.2.4. Łańcuch wartości dla przedsiębiorstw TSL 1.2.5. Funkcje zarządzania i strategie w przedsiębiorstwach TSL 1.3. Segmenty rynku logistycznego a zachowanie nabywców 1.3.1. Segmentacja rynku konsumentów 1.3.2. Marketing relacji 1.3.3. Segmenty klientów na rynku TSL 1.3.4. Wartość logistyczna a zachowanie klientów 1.4. System informacji marketingowej – telematyka 1.4.1. Informacja marketingowa 1.4.2. Informacja w procesie logistycznym 1.4.3. Elektroniczna wymiana danych 1.4.4. Telematyka Rozdział 2. Instrumenty marketingu usług logistycznych 2.1. Produkt – usługa logistyczna 2.1.1. Model usługi logistycznej 2.1.2. Cechy usługi logistycznej 2.1.3. Marka w usługach logistycznych 2.2. Promocja usług logistycznych 2.2.1. Komunikacja marketingowa 2.2.2. Sprzedaż osobista 2.2.3. Reklama 2.2.4. Public relations 2.2.5. Marketing bezpośredni 2.2.6. Promocja sprzedaży przez internet 2.3. Dystrybucja w usługach logistycznych 2.3.1. Strumienie w dystrybucji 2.3.2. Typy kanałów marketingowych 2.3.3. Rodzaje kanałów marketingowych 2.3.4. Funkcje dystrybucji 2.3.5. Strategie dystrybucji 2.3.6. Logistyka dystrybucji 2.4. Cena usługi logistycznej 2.4.1. Problem ustalania wysokości cen 2.4.2. Metody wyznaczania cen 2.4.3. Oferty cenowe usług logistycznych 2.5. Funkcje personelu w przedsiębiorstwie TSL 2.5.1. Zasoby ludzkie 2.5.2. Zarządzanie personelem 2.5.3. Personel w usługach logistycznych 2.6. Proces usług logistycznych 2.6.1. Proces świadczenia usługi 2.6.2. Determinanty procesu 2.6.3. Proces obsługi klienta 2.6.4. Logistyczna obsługa klienta 2.6.5. Fazy i mierniki procesu obsługi klienta 2.7. Jakość w usługach logistycznych 2.7.1. Koncepcja jakości 2.7.2. Kompleksowe zarządzanie jakością 2.7.3. Jakość w logistyce Rozdział 3. Kreowanie wizerunku operatora logistycznego 3.1. CSR – odpowiedzialność społeczna operatorów logistycznych 3.1.1. Zrównoważony łańcuch dostaw 3.1.2. Ekologistyka 3.1.3. Działania CSR u operatorów logistycznych 3.2. Logistyka ładunków niebezpiecznych przez operatorów logistycznych 3.2.1. Towary niebezpieczne 3.2.2. Odpowiedzialność przewoźnika 3.2.3. Logistyka ADR 3.3. Logistyka imprez sportowych 3.3.1. Obsługa klienta – zawodnika, klubu 3.3.2. Łańcuch dostaw w organizacji zawodów 3.3.3. Rola operatora w logistyce zawodów 3.4. Wizerunek wybranych przedsiębiorstw TSL 3.4.1. Konkurowanie marką 3.4.2. Benchmarking; Zakończenie; Bibliografia; Spis rysunków; Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 978-83-63186-01-2
Przedmowa; 1. Procesy transportowe w działalności logistycznej 1.1. Transport – podstawowe wiadomości 1.2. Gałęzie transportu oraz jego podział 1.3. Charakterystyka działalności transportowej 1.4. Struktura procesu transportowego 1.5. Transport w łańcuchach dostaw 1.6. Znaczenie transportu w systemach logistycznych 1.7. Outsourcing usług transportowych 1.8. Aspekty ekologiczne w zarządzaniu transportem 1.9. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę 2. Infrastruktura transportu 2.1. Infrastruktura punktowa transportu samochodowego 2.2. Infrastruktura liniowa transportu samochodoweg 2.3. Infrastruktura punktowa transportu kolejowego 2.4. Infrastruktura liniowa transportu kolejowego 2.5. Infrastruktura punktowa transportu lotniczego 2.6. Infrastruktura liniowa transportu lotniczego 2.7. Infrastruktura punktowa transportu morskiego 2.8. Infrastruktura liniowa transportu morskiego 2.9. Infrastruktura punktowa transportu wodnego śródlądowego 2.10. Infrastruktura liniowa transportu wodnego śródlądowego 2.11. Infrastruktura punktowa transportu intermodalnego 2.12. Infrastruktura liniowa transportu intermodalnego 2.13. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę 3. Funkcjonowanie rynku transportowo-spedycyjnego 3.1. Spedycja – podstawowe wiadomości 3.2. Podział spedytorów 3.3. Etapy spedycji 3.4. Funkcjonowanie firmy spedycyjnej na rynku usług transportowych 3.5. Popyt na rynku usług transportowych 3.6. Podaż na rynku usług transportowych 3.7. Czynniki wpływające na podaż usług transportowych i spedycyjnych 3.8. Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym 3.9. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę 4. Przepisy prawne stosowane w działalności transportowo-spedycyjnej 4.1. Prawo w działalności transportowej 4.2. Prawo w działalności spedycyjnej 4.3. Świadczenie usług transportowych w świetle przepisów prawnych 4.4. Świadczenie usług spedycyjnych w świetle Kodeksu cywilnego 4.5. Formuły handlowe INCOTERMS®2010 4.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę 5. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu 5.1. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu drogowego 5.2. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu kolejowego 5.3. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu wodnego 5.4. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu lotniczego 5.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę 6. Dokumenty transportowo-spedycyjne 6.1. Dokumenty transportowo-spedycyjne – podstawowe wiadomości 6.2. Podstawy opracowywania dokumentów transportowo-spedycyjnych 6.3. Dokumenty towarzyszące spedycji i ich obieg 6.3.1. Zapytanie ofertowe 6.3.2. Zlecenie spedycyjne 6.3.3. Instrukcja wysyłkowa 6.3.4. Umowa spedycji 6.4. Dokumenty transportowe 6.5. Dokumenty transportowe – transport drogowy 6.6. Dokumenty transportowe – transport kolejowy 6.7. Dokumenty transportowe – transport wodny 6.8. Dokumenty transportowe – transport lotniczy 6.9. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę 7. Przepływ informacji w procesach transportowych 7.1. Przepływ informacji w procesach transportowych – podstawowe wiadomości 7.2. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie procesami transportowymi 7.3. Giełdy transportowe i platformy logistyczne 7.4. Integracja przepływu informacji w procesach transportowych 7.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę 8. Organizacja procesu transportowego 8.1. Organizowanie zadań transportowych – podstawowe wiadomości 8.2. Środki transportu i ich rola w organizacji procesów transportowych 8.3. Elementy procesu transportowego wpływające na czas dostawy 8.4. Planowanie przebiegu procesu transportowego 8.5. Planowanie zadań transportowych 8.6. Określanie przepustowości sieci transportowej 8.7. Kryteria wyboru środków transportu 8.8. Proste metody planowania procesów transportowych 8.9. Modele transportowe 8.10. Planowanie i harmonogramowanie przewozów w praktyce 8.11. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę 9. Ceny i taryfy w transporcie 9.1. Ceny usług transportowych – podstawowe wiadomości 9.2. Systemy taryfowe w transporcie 9.3. Ceny i taryfy w transporcie drogowym 9.4. Ceny i taryfy w transporcie kolejowym 9.5. Ceny i taryfy w transporcie lotniczym 9.6. Ceny i taryfy w transporcie morskim 9.7. Ceny i taryfy w transporcie intermodalnym 9.8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę 10. Efektywność procesów transportowych 10.1. Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych – podstawowe wiadomości 10.2. Miary i wskaźniki oceny efektywności procesów transportowych 10.3. Analiza outsourcingu procesów transportowych 10.4. Analiza jakości procesów transportowych 10.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę; Słowniczek podstawowych pojęć w językach: polskim, angielskim i niemieckim; Wykaz angielskojęzycznych skrótów i akronimów; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8160-927-2
Wykaz skrótów; Część pierwsza. Prawo Rozdział I. Omówienie pojęć 1. Wstęp 2. Umowa przewozu 3. List przewozowy 4. Umowa spedycji 5. Podsumowanie Rozdział II. Działalność z zakresu usług transportowych 1. Ustawa o transporcie drogowym 2. Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego 3. Licencja dla spółki cywilnej 4. Zezwolenie na wykonywanie przewozu drogowego 5. Cofnięcie licencji 6. Wygaśnięcie zezwolenia i licencji 7. Inspekcja Transportu Drogowego 8. Katalog dokumentów wymaganych podczas kontroli 9. Kary pieniężne Rozdział III. Dokumenty transportowe 1. Słowo wstępne 2. List przewozowy 3. Inne dokumenty przewozowe 4. Protokół o stanie przesyłki Rozdział IV. Konwencja CMR 1. Wykonywanie przewozu na podstawie konwencji CMR 2. Zawarcie i wykonanie umowy przewozu 3. Odpowiedzialność przewoźnika 4. Reklamacje i roszczenia 5. Postanowienia dotyczące przewozu wykonywanego przez kolejnych przewoźników Rozdział V. Zastosowanie reguł Incoterms 2010 w branży TSL 1. EXW (ang. ex works – z zakładu) 2. FCA (ang. free carrier – dostarczony do przewoźnika) 3. CPT (ang. carriage paid to – przewoźne opłacone do 4. CIP (ang. carriage and insurance paid to – przewoźne i ubezpieczenie opłacone do) 5. DAT (ang. delivered at terminal – dostarczone do terminalu) 6. DAP (ang. delivered at place – dostarczone do miejsca) 7. DDP (ang. delivered and duty paid – dostarczone, cło opłacone) 8. FAS (ang. free alongside ship – dostarczony wzdłuż burty statku) 9. FOB (ang. free on board – dostarczony na statek) 10. CFR (ang. cost and freight – koszt i fracht) 11. CIF (ang. cost insurance and freight – koszt, ubezpieczenie i fracht) Rozdział VI. Czas pracy kierowców 1. Uwagi ogólne 2. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 2.1. Systemy czasu pracy kierowcy 2.2. Obowiązkowe przerwy w czasie pracy kierowców 3. Praca w godzinach nadliczbowych 4. Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy 5. Czas pracy kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km Rozdział VII. Zakres odpowiedzialności przewoźnika i spedytora 1. Zakres odpowiedzialności przewoźnika 2. Odpowiedzialność spedytora Część druga. VAT Rozdział I. Najważniejsze zagadnienia z zakresu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT 1. Czynności opodatkowane podatkiem VAT 1.1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium Polski 1.2. Czynności wykonywane poza terytorium Polski 1.3. Czynności kompleksowe 2. Czynności wyłączone z opodatkowania 2.1. Czynności wyłączone z opodatkowania na mocy samej ustawy o VAT 2.2. Czynności niepodlegające opodatkowaniu – brak uznania, że zachodzi sprzedaż Rozdział II. Definicje 1. Istota definicji poszczególnych usług na gruncie rozliczeń VAT 2. Definicja usługi transportowej 3. Definicja usługi spedycyjnej 4. Kompleksowy charakter usług transportowych oraz spedycyjnych 5. Definicja usługi magazynowania 6. Definicja usługi przechowania 7. Definicja usługi składowania 8. Definicja usługi logistycznej 9. Definicja usługi kurierskiej Rozdział III. Miejsce świadczenia usług 1. Wprowadzenie 2. Zasada ogólna 2.1. Definicja podatnika 2.2. Siedziba działalności gospodarczej 2.3. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 2.4. Usługi wykonywane na rzecz podmiotów niebędących podatnikami 3. Zasady szczególne 3.1. Usługi pośrednictwa 3.2. Usługi związane z nieruchomościami 3.3. Transport (w sytuacjach szczególnych – wyjątki od zasady) 3.4. Usługi kulturalne, artystyczne, sportowe itp. 3.5. Usługi pomocnicze do usług transportowych oraz usługi wyceny majątku rzeczowego 3.6. Usługi restauracyjne i cateringowe 3.7. Krótkoterminowy najem środków transportu 3.8. Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze 3.9. Usługi niematerialne świadczone na rzecz niepodatników spoza UE 3.10. Usługi turystyki 4. Eksport usług 5. Import usług 6. Studium przypadków – usługi transportu towarów 6.1. Transport towarów świadczony na rzecz podatnika 6.2. Transport towarów świadczony na rzecz podmiotów niebędących podatnikami 7. Studium przypadków – usługi transportu osób 8. Studium przypadków – usługi spedycji 8.1. Usługi spedycji świadczone na rzecz podatnika 8.2. Spedycja towarów świadczona na rzecz podmiotów niebędących podatnikami 9. Studium przypadków – usługi logistyczne 9.1. Usługi logistyczne świadczone na rzecz podatnika 9.2. Usługi logistyczne świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami 10. Studium przypadków – usługi magazynowania 10.1. Usługi świadczone na rzecz podatnika 10.2. Usługa magazynowania towarów świadczona na rzecz podmiotów niebędących podatnikami 11. Studium przypadków – usługi w portach morskich 11.1. Usługi w portach morskich świadczone na rzecz podatnika 11.2. Usługi w portach morskich świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami 12. Studium przypadków – usługi świadczone przez agencje celne 12.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami 12.2. Usługi świadczone na rzecz polskich przedsiębiorców 12.3. Usługi świadczone na rzecz podmiotów z UE oraz spoza UE Rozdział IV. Obowiązek podatkowy 1. Pojęcie obowiązku podatkowego 2. Zasada ogólna 3. Przypadki szczególne (wprowadzenie) 4. Studium przypadków – usługi transportowe 5. Usługi spedycyjne 6. Usługi logistyczne 7. Usługi magazynowania 8. Usługi przechowania 9. Usługi składowania 10. Usługi w portach morskich (przeładunek, załadunek, badania, czyszczenie, holowanie itp.) 11. Refaktura kosztów powstałych przy usługach w branży TSL 12. Obowiązek podatkowy w imporcie usług Rozdział V. Faktura w usługach branży TSL 1. Wprowadzenie 2. Regulacje prawne 2.1. Podatnicy zobowiązani do wystawiania faktur 2.2. Dane obowiązkowe faktury 2.3. Faktura zaliczkowa 2.4. Faktura dokumentująca świadczenia, których krajem opodatkowania jest inny kraj niż Polska (tzw. faktura NP) 2.5. Moment wystawienia faktury 2.6. Faktura korygująca 2.7. Nota korygująca 2.8. Faktura wewnętrzna 2.9. Duplikat faktury 2.10. Sposób zabezpieczenia faktur (tradycyjnych i elektronicznych) 2.11. Faktura elektroniczna 2.12. Faktury wystawiane w imieniu i na rzecz przewoźników (sprzedaż biletów lotniczych) 3. Studium przypadków 3.1. Usługi transportowe i spedycji a moment wystawienia faktury 3.2. Usługi magazynowania i logistyczne a moment wystawienia faktury 3.3. Usługi w portach morskich a moment wystawienia faktury (przeładunek, załadunek, badania, czyszczenie, holowanie itp.) 3.4. Usługi świadczone przez agencje celne a moment wystawienia faktury Rozdział VI. Kurs waluty 1. Uwagi ogólne 2. Krajowe świadczenie usług 3. Świadczenie usług poza terytorium kraju 4. Import usług 5. Faktura korygująca a kurs waluty Rozdział VII. Stawka podatku VAT 1. Wprowadzenie 2. Transport 2.1. Transport towarów wykonywany na rzecz podatnika polskiego oraz import usług 2.2. Transport towarów na rzecz podatnika unijnego 2.3. Transport towarów na rzecz podatnika z kraju trzeciego 2.4. Transport towarów wykonywany na rzecz tzw. niepodatnika 2.5. Transport osób 2.6. Tabelaryczne zestawienie wysokości opodatkowania usług transportowych 3. Usługi spedycji 3.1. Wliczenie wartości usługi do podstawy opodatkowania importu towarów 4. Usługi magazynowania 4.1. Tymczasowe przechowywanie towaru 5. Usługi logistyczne 6. Usługi w portach morskich 7. Usługi związane z eksportem i usługi agencji celnych 8. Usługi związane z importem 9. Usługi związane z obsługą lotniczą Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Rozdział VIII. Numer identyfikacji podatkowej 1. Rejestracja podatnika na potrzeby podatku VAT (NIP) 2. Rejestracja podatnika na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (numer VAT UE) 2.1. Obowiązek posługiwania się numerem VAT UE 2.2. Potwierdzenie numeru NIP UE kontrahenta Rozdział IX. Deklaracje oraz informacje podsumowujące – wykazywanie transakcji z dziedziny TSL 1. Deklaracje 1.1. Uwagi ogólne – stan prawny obowiązujący do 1.04.2020 r. 1.2. Termin i miejsce złożenia deklaracji 1.3. Jednolity plik kontrolny 1.4. Wykazanie transakcji z dziedziny TSL w deklaracji podatkowej 1.5. Korekta deklaracji 1.6. Stan prawny obowiązujący od 1.04.2020 r./1.07.2020 r. 2. Informacje podsumowujące 2.1. Usługi wykazywane w informacjach podsumowujących 2.2. Termin i miejsce złożenia informacji podsumowującej 2.3. Moment wykazania usługi w informacji podsumowującej; Załącznik; Wykaz orzeczeń; Wykaz pism urzędowych; Autorzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again