Form of Work
Książki
(11)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
only on-site
(9)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(9)
Author
Drzewiecki Marcin
(2)
Kocójowa Maria
(2)
Majewska Mirosława
(2)
Chapska Joanna
(1)
Chmielarska Marzanna
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Figiel Grzegorz
(1)
Górska Elżbieta
(1)
Kanczak Agnieszka
(1)
Ladorucki Jacek
(1)
Malesa Renata
(1)
Nowicki Janusz
(1)
Obrzut Anna
(1)
Szołtysik Karina
(1)
Urban Bogumiła
(1)
Walczak Marian
(1)
Wołosz Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Bibliotekarstwo
(11)
Bibliotekarze
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Biblioteka
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Biblioteki cyfrowe
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Edytorstwo
(1)
Informacja naukowa
(1)
Marketing biblioteczny
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Pedagogika biblioteczna
(1)
Prawo autorskie
(1)
Public relations
(1)
Wydawnictwa
(1)
Subject: time
1989-
(4)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
14 results Filter
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / przewodniczący rady red. Stanisław Czajka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Nr 60)
ISBN: 83-89316-40-4
1. Problemy organizacyjne i prawne komputeryzacji; 2. Oprogramowanie dla bibliotek; 3. Współpraca bibliotek; 4. Projekty realizowane; 5. Internet w bibliotekach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88581-20-1
1. Biblioteka i jej oddziaływanie edukacyjne, informacyjne i multimedialne: 1. Kreowanie kultury bibliotecznej i informacyjnej ludzi młodych w epoce multimediów; 2. Uwarunkowania funkcjonowania bibliotek w społeczeństwie informacyjnym 3. miejsce biblioteki w medializacji nauki 4. Edukacyjne funkcje bibliotek w świetle rozważań na forum międzynarodowym 5. Współczesne bariery w dostępie do informacji 6. Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych i edukacyjnych 7. Możliwość kształtowania kompetencji użytkowników w bibliotekach 8. Rola multimediów elektronicznych w bibliotece w kształtowaniu postaw i zachowań dzieci i młodzieży 9. Biblioteka jako placówka kultury, edukacji i informacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Informacja Komunikacja)
ISBN: 83-88581-00-7
Nowe nośniki informacji i nowe tendencje w organizacji bibliotekarstwa; Konsekwencje nowych technologii w funkcjonowaniu bibliotek; Zmiany w polskim budownictwie bibliotecznym; Nowe obiekty bibliotek publicznych w Polsce; Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - koncepcja architektoniczna, rozwiązania funkcjonalne. Pierwszy rok działania; Automatyzacja obsługi magazynów w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Magazyn wysokiego składowania; Nowy gmach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie; Koncepcja architektoniczna i rozwiązania funkcjonalne Chełmskiej Biblioteki Publicznej; Książnica Suwalska w nowej siedzibie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego / Uniwersytet Jagielloński ; Nr 14)
ISBN: 83-233-1750-X
Cz.1 Oczekiwania. Cz.2 Oferty uczelni. Cz.3 Oferty bibliotek. 1. Konferencja Instytutu INIB UJ 2002: organizator dr hab. Maria Kocójowa /Uniwersytet Jagielloński. 2. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-863-6137-3
Publikacja darmowa
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 83-88581-24-4
1. Poglądy Helny Radlińskiej w nowym stuleciu, 2. Wyzwania dla pedagogiki mediów w bibliotekach, 3. Pedagogika biblioteczna w spoęłczenstwie wiedzy, 4. Biblioteki i działalność edukacyjna, 5. Funkcje edukacyjne biblioteki a medializacja otoczenia, 6. Kształcenie bibliotekarzy w pedagogicznej mądrości, 7. Pernamentna edukacja specjalistów inforamcji naukowej wobec oczekiwań środowiska akademickiego, 8. Spór o wizerunek bibliotekarza, 9. Słowo w epoce ponowoczesnej, 10. Elementy retoryki praktycznej w bibliotece, 11. Zadania edukacyjne współczesnej biblioteki na przykłądzie działalności Biblioteki Publicznej, 12. Wykorzystanie multimediów w procesie edukacyjnym na przykładzie lekcji bibliotecznej, 13. Zachodnioniemieckie doświadczenia w dziedzinie pedagogiki bibliotekcznej i regionalnej, 14. Z chaosu do łądu poprzez apart informacyjny współczesnej biblioteki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-27-7
1. Aktualne problemy prawa autorskiego w działalności wydawniczej w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 2. Odpowiedzialność wydawcy za treść publikacji w orzecznictwie polskim i amerykańskim, 3. Działania public relations w obszarze książki niskonakładowej, 4. Rola bibliotek w marketingu wydawnictw szkół wyższych, 5. Zarządzania nowymi technologiami na rynku wydawniczym publikacji naukowych i fachowych, 6. Wydawanie publikacji Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach na podstawie systemu zarządzania jakością ISO 9001, 7. Standaryzacja małej drukarni offsetowej, 8. Refleksje nad komunikacją interpersonalną w aspekcie psychospołecznych uwarunkowań pracy bibliotekarzy (na przykładzie środowiska osób o szczególnych potrzebach)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego / Uniwersytet Jagielloński ; Nr 15)
ISBN: 82-233-1838-7
1. Public relations : aspekty teoretyczne w biblioteko znawstwie i informacji naukowej, 2. Public relations i biblioteki, 3. Public relations : projekty specjalne, 4. Konferencja Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003 / Organizator Maria Kocójowa, 5. Public relations Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88936-23-9
Rozdział I. Społeczeństwo informacji i wiedzy - wizja a rzeczywistość : 1. Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym 2. Edukacyjny paradygmat biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 3. Społeczeństwo informacyjne a czytelnictwo 4. Potrzeby informacyjne - klucz do zrozumienia użytkowników biblioteki akademickiej 5. Biblioteki naukowe wobec przemian społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej 6. Specjalista informacji i jego warsztat jako element społeczeństwa wiedzy na przykładzie Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Rozdział II. Bibliotekarz przyszłości - synteza tradycji i nowoczesności 1. Bibliotekarz jako główne ogniwo społeczeństwa informacyjnego 2. Bibliotekarz przyszłości - synteza tradycji i nowoczesności 3. Wizerunek zawodu bibliotekarza XXI wieku 4. Rola bibliotekarza w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy 5. Bibliotekarz jako zawód sfeminizowany - przyczyny i skutki 6. Stres w pracy bibliotekarza - subiektywne odczucia pracowników bibliotek i czytelników Rozdział III. Rola bibliotek w rozwiązywaniu informacyjnych problemów współczesności 1. Kultura organizacyjna w niewielkiej bibliotece niepaństwowej szkoły wyższej 2. Biblioteka jako organizacja ucząca się 3. Informatyczne aspekty nowoczesnych publikacji elektronicznych 4. Customer Relationship Management (CRM) jako metoda zarządzania wiedzą biblioteki naukowej 5. Zarządzanie relacjami z klientem w bibliotece szkoły wyższej 6. Współpraca z czytelnikiem w tworzeniu kolekcji przewodników turystycznych w bibliotece Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 7. Biblioteki akademickie z perspektywy public relations 8. Standardy w ocenie bibliotek akademickich 9. Ograniczenia w dostępie do zasobów bibliotek szkół wyższych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 83-893-1618-8
Publikacja darmowa
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61026-84-6
Zawiera: Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2000-2008; Uniwersytety Trzeciego Wieku w koncepcji społeczeństwa informacyjnego; Rola biblioteki w środowiskach zróżnicowanych etnicznie na przykładzie działalności bibliotek w Puńsku; Cztery filary edukacji. Idea dla pedagogów i bibliotekarzy; Idealne miejsce dla żaka. Obraz biblioteki przyszłości; Digitalizacja zbiorów bibliotecznych; Wizja, misja i cele biblioteki jako instytucji. TQM; Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym – stan badań; zachowania czytelnicze i aktywność informacyjna łódzkich Romów w świetle badań pilotażowych; Biblioteki cyfrowe w Polsce; Czy podkasty mogą zainteresować współczesne biblioteki?; Biblioteka cyfrowa – zagrożenie czy wsparcie biblioteki tradycyjnej?; Europejska Biblioteka Cyfrowa skarbnicą wiedzy; Literatura staropolska w zasobach wzbranych polskich bibliotek cyfrowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-265-0
1. Od marketingu tradycyjnego do marketingu internetowego: biblioteka otwarta i aktywne bibliotekarstwo internetowe; 2. Wizerunek biblioteki jako element wizerunku uczelni; 3. Co i jak promować w bibliotece?; 4. Public relations w aspekcie pracy w bibliotece. Praktyczne zastosowanie wybranych narządzi; 5. System ocen okresowych pracowników w bibliotece; 6. Identyfikacja korporacyjna jako potężne źródło przewagi wobec konkurencji; 7. Tworzenie wizerunku biblioteki na przykładzie działań Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego; 8. Jak łapać użytkownika w sieci? Elementy marketingu 2.0 w bibliotece; 9. Prospołeczne działania współczesnej biblioteki jako narzędzie marketingu: konieczność czy potrzeba serca?; 10. Marketing biblioteki w zmieniającym się świecie. Marketing w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego- wybrane działania marketingowe; 11. Zarządzanie czasopismami elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej; 12. Zasady działalności marketingowej i marketing relacji; 13. Dialog w bibliotece szkoły wyższej- wybrane zagadnienia; 14. Budowanie więzi w środowisku uniwersyteckim: rola marketingu partnerskiego w działaniach biblioteki akademickiej; 15.Iinnowacyjne rozwiązania w bibliotekarstwie fińskim z wykorzystaniem elementów strategii marketingowych; 16. Biblioteka otwarta- biblioteka aktywna. Sztuka promocji Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach; 17. Komunikacja marketingowa biblioteki uczelnianej z otoczeniem (ze szczególnym uwzględnieniem relacji bibliotekarz- użytkownik); 18. Zachowania użytkowników bibliotek impulsem do usprawnień ich obsługi; 19. Możliwości wykorzystania badań marketingowych w bibliotekach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 64)
ISBN: 83-89316-10-2
1. Nasze intencje i działania, 2. Zawód bibliotekarza w świetle przepisów prawnych, 3. Bibliotekarstwo: zawód czy zatrudnienie, 4. Szczęśliwy klient - szczęśliwy pracownik...czyli o satysfakcji bibliotekarzy, 5. Pożądane kwalifikacje bibliotekarza w BN, 6. Bibliotekarz nauczający w szkole wyższej, 7. Bibliotekarz - zawód o wielu obliczach, 8. Przyszłość zawodu bibliotekarskiego, 9. O nowych stanowiskach, specjalnościach i zawodach, 10. Koncepcje uniwersyteckiego kształcenia bibliotekarzy, 11. Zasady akredytacji studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, 12. Edukacja ustawiczna bibliotekarzy, realia - problemy - prognozy, 13. Zagraniczne stowarzyszenia bibliotekarskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again