Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(10)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(10)
Author
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(2)
Akopow Aleksandr
(1)
Amirow Walerij
(1)
Braun Juliusz
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Faktorowicz Aleksandr
(1)
Gałązka Wiesław
(1)
Gierula Marian
(1)
Jachimowski Marek
(1)
Jakubowicz Karol
(1)
Kolczyński Mariusz
(1)
Korniłowa Jewgienija
(1)
Lesińska Magdalena
(1)
Maciejewska Katarzyna
(1)
Matuszczyk Kamil
(1)
Melnik Galina
(1)
Mich Włodzimierz
(1)
Mielczarek Tomasz
(1)
Noga Adam
(1)
Oniszczuk Zbigniew
(1)
Ostaszewskij Aleksandr
(1)
Pokrzycka Lidia
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sokołowski Marek
(1)
Storowskij Dmitrij
(1)
Winnijczuk Anna
(1)
Łuczynskij Jurij
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Środki masowego przekazu
(10)
Polityka
(2)
Telewizja
(2)
Bezrobocie
(1)
Czasopisma
(1)
Demokracja
(1)
Dziennikarze
(1)
Globalizacja
(1)
Integracja europejska
(1)
Karty płatnicze
(1)
Marketing polityczny
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Public relations
(1)
Radiofonia
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Telewizja publiczna
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Wolność słowa
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Wybory prezydenckie
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(7)
Subject: place
Polska
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-76-7
1. Dajcie sensację na pierwszą stronę!, 2. Gołąbki niepokoju, 3. Chodzenie po wodzie i po kruchym lodzie, czyli autorutety morlane i medialne, 4. Wielka Parady-bitka, 5. Nijakie billboardy - dlaczego Partia demokratyczna na tak kiepski marketing, 6. Krajobraz po bitwie. Notatki robocze po wyborach 2005, 7. Pola mały, 8. Od lidera do zera. Czy polscy politycy niszczą swój wizerunek?, 9. Kadzidło polityczne, 10. Krajobraz przed bitwą. Sun Zi a wybory
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
ISBN: 83-88700-00-6
1.W poszukiwaniu nowego modelu tworzenia w Polsce nowych miejsc pracy, 2.Jak stworzyć 250 miejsc pracy, eksportować 90% produkcji i zdobyć 50% rynku europejskiego oraz 30% rynku światowego? Doświadczenia z Bieszczad, 3.Jak stworzyć firmę nowych technologii, partnera biznesowego dla wielu banków polskich i zagranicznych? Doświadczenia z Rzeszowa, 4.Rządowe programy tworzenia nowych miejsc pracy, 5.Wpływ zwiększenia elastyczności rynku pracy na tworzeni nowych miejsc pracy, 6.Wpływ polityki gospodarczej na tworzeni nowych miejsc pracy, 7.Koniunktura gospodarza a zatrudnienia w warunkach integracji europejskiej i globalizacji, 8.Powrót do tradycyjnych metod, 9.Elastyczność zatrudnienia w ujęciu sektorowym i regionalnym w Polsce, 10.Zdynamizowanie eksportu jako źródło tworzenia nowych miejsc pracy, 11.Wpływ polityki monetarnej i fiskalnej na kształtowanie bezrobocia w Polsce w okresie transformacji (1991-2001), 12.Rola wyższych uczelni na rynku pracy, 13.Rola edukacji w przygotowaniu nowego podejścia do tworzenia i poszukiwania w Polsce nowych miejsc pracy, 14.Rola mediów w propagowaniu nowego podejścia do tworzenia i poszukiwania w Polsce nowych miejsc pracy, 15.Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji ustrojowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2663-1
1. Technologiczne i polityczne uwarunkowania funkcjonowania mediów, Media jako współczesna agora: szanse i zagrożenia, Misja, " czwarta władza" czy biznes? O potrójnej naturze mediów, Między demolatrią a pragmatyką masowego komunikowania. demokracja jako wypadkowa norm ustrojowych, języka polityków i kultury mediów, Nowe media = nowa jakość? Demokracja u progu ery mediów cyfrowych, Wolność słowa w Internecie- szanse i ograniczenia, Media publiczne- strażnik niezależności dziennikarskiej czy tuba propagandowa władzy, Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a partycypacja obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość a mass media, Media, ich wpływ i obecność w działalności, strukturze i programach polskiej lewicy, Media jako część " układu". Wizja środków masowego przekazu w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego, Media katolickie w III RP i ich wkład w budowę polskiej demokracji, Konserwatyzm czy liberalizm? Obraz demokracji lansowany w Radiu Maryja i " Tygodniku Powszechnym", 2. Uwarunkowania prawne, Granice wolności mediów, Między rynkiem a wolnością dziennikarską, rejestracja dzienników i czasopism jako ograniczenie wolności polskiej prasy, Ochrona małoletnich w wolność prasy, Kryptoreklama a praktyka dziennikarska, Prawne granice wolności słowa, Wolność prasy a dobra osobiste, Niezależność dziennikarska: system i praktyka, Niezależny dziennikarz- rzeczywistość czy fikcja? 3. Realia ekonomiczne i zawodowe współczesnego dziennikarstwa, Konsolidacja na rynku prasy lokalnej - szansa czy zagrożenie?, Otoczenie polityczne a kształtowanie strategii przedsiębiorstw medialnych, Kapitał zagraniczny w regionalnej prasie- szanse i zagrożenia dla dziennikarzy (analiza na przykładzie Lubelszczyzny), Kształtowanie zespołów redakcyjnych oraz pozycja dziennikarzy prasy regionalnej w sytuacji rozwoju rynku i zmian własności mediów po 1989 roku (przykład Szczecina), Zagrożenie wolności słowa ze strony reklamodawców, Public Relations w służbie polskiej demokracji, Obiektywizm i samokontrola w wypowiedziach estońskiej prasy codziennej na początku XXI wieku, Dziennikarstwo śledcze w Niemczech. przykład kontrolnej funkcji mediów w demokratycznym społeczeństwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 978-83-60807-33-0
R.I: Polityka i regulacja medialna w dziedzinie mediów elektronicznych: Podstawowe pojęcia, Cele polityki medialnej, Instrumenty realizacji polityki medialnej, Politycy i governance, Samoregulacja i współregulacja. R.II: Polityka medialna w kontekście społeczno-politycznym: Rodzaje polityki medialnej, Ideowe i aksjologiczne podstawy polityki medialnej; normatywne teorie mediów i dziennikarstwa, System polityczny, konsolidacja demokracji a system i polityka medialna. R.III Zmiana społeczna i technologiczna a polityka i regulacja medialna: Swoboda wypowiedzi i informacji oraz wolność i niezależnosć mediów, Pluralizm i różnorodność mediów, Cele kulturalne i oświatowe, Ochrona i rozwój krajowego rynku i produkcji audiowizualnej, Ochrona konkurencji i strukturalnego pluralizmu mediów, Cele gospodarcze. R.V Polityka i regulacja mediów na szczeblu międzynarodowym: 1. Globalizacja mediów a międzynarodowa polityka medialna. Prawa człowieka i demokracja, Techniczne i gospodarcze podejście do mediów, Gospodarcze i handlowe podejście do mediów, Społeczne i branżowe podejście do mediów: organizacje pozarządowe i profesjonalne. R.VI Regulacja radia i telewizji: Ogólne cele regulacji, Regulacja nadawców publicznych, Regulacja nadawców prywatnych, Regulacja nadawców środowiskowych. R.VII Konwersja cyfrowa radiofonii i telewizji dylematy polityki medialnej: Uczestnicy procesu konwersji cyfrowej, Clel konwersji cyfrowej, Konwersja cyforowa a porządek regulacyjny, Strategia cyfryzacji telewizji naziemnej. R.VIII Polityka i regulacja w dziedzinie internetu i innych nowych technologii: Zarządzanie internetem a zasady rządzące społeczeństwem informacyjnym, Polityka publiczna w dziedzinie interentu. Regulacja, współpregulacja i samoregulacja zawartości internetu, Regulacja, współregulacja i samoregulacja zawartości innych platform dystrybucji treści
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Oblicza Mediów / red. Joanna Marszałek-Kawa)
ISBN: 978-83-61185-46-8
R.I. Prasa lokalna i jej odbiorcy - rozważania teoretyczne. R. II. Prasa lokalna w warunkach przemian ustrojowych w Polsce. R. III. Odbicie przebiegu prezydenckich kampanii wyborczych na łamach prasy lokalnej w regionie warmińsko - mazurskim. R. IV. Kampanie wyborcze do parlamentu i ich percepcja w prasie lokalnej regionu warmińsko - mazurskiego. R. V. Specyfika samorządowych kampanii wyborczych na łamach prasy lokalnej regionu warmińsko - mazurskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 5)
1. Przemówienie rektora WSEiA, dr Andrzeja Juszczyka, z okazji pięciolecia Uczelni 2. Rynek pracy w Polsce. Szanse i zagrożenia (wykład inauguracyjny, wygłoszony w dniu 5 października 2002 r.). 3. Polska droga do Unii (za i przeciw integracji). 4. Unia Europejska, a korzyści w skali lokalnej - doświadczenia szwedzkie na przykładzie powiatu Ostersund w prowincji Jamtland. 5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej. 6. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 7. Układ z Schengen a wybrane aspekty polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej. 8. Regulacja u ochrona konkurencji w dziedzinie środków masowego przekazu w europejskim prawie wspólnotowym. 9. Integracja z Unią Europejską jako czynnik globalizacji zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. 10. Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. 11. System kart płatniczych i instrumentów pieniądza elektronicznego wobec wymagań Unii Europejskiej. 12. Polska na tle państw Unii Europejskiej w świetle syntetycznych miar potęgi. 13. Badanie za pomocą metod analizy wielowymiarowej regionalnego zróżnicowania pod względem potencjału demograficznego Unii Europejskiej i krajów z nią stowarzyszonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-05-2
Cz. I.: Struktura systemu medialnego i jego przemiany: Ewolucja polskich środków komunikowania masowego po 1989 roku; Od totalitaryzmu ideologicznego do konsolidacji korporacyjnych mediów- dwadzieścia lat przekształceń mediów periodycznych w Polsce; Media lokalno- regionalne w Polsce - 20 lat zmian; Współczesny rynek dzienników ogólnokrajowych w Polsce; Cz. II.: media masowe w systemie społeczno-politycznym: Poza informacyjnym mainstreamem: obraz kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w programach informacyjnych polskiej telewizji publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-64-2
1. Definicje, komponenty, typologia kultury politycznej: Pojęcie "kultura polityczna" w polskim dyskursie publicznym; Kultura polityczna i jej komponenty; Typologia kultury politycznej; Koncepcje oparte na typologii G. A. Almonda; Obywatelska kultura polityczna; Demokratyczna kultura polityczna; 2. Środki przekazu w modelu kultury politycznej; 3. Zmiany modelu organizacyjnego państwowej i publicznej telewizji w Polsce: Rozwój mediów elektronicznych w Polsce do roku 1989; Koncepcja mediów publicznych w świetle projektów przełomu lat 80. i 90. XX wieku; Porozumienia Okrągłego Stołu; Komisja ds. Reformy; Rządowe projekty ustaw dotyczących radiofonii i telewizji oraz prace legislacyjne w Sejmie X kadencji (lata 1990-1991); Senat I kadencji wobec projektu sejmowego; "Pakt legislacyjny" i weto prezydenta; Prace legislacyjne w Sejmie I kadencji; Senat II kadencji wobec sejmowych projektów ustaw: o radiofonii i telewizji oraz o zmianie Konstytucji; Przyjęcie przez Sejm I kadencji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o zmianie Konstytucji; Powołanie Krajowej Rady Radiofionii i Telewizji; Nowelizacje i projekty zmian ustawy o radiofonii i telewizji w latach 1995-2005; Zmiana sposobu wyboru przewodniczącego KRRiT; Próby nowelizacji w latach 1997-1999; Koncepcja "licencji programowych"; Definicja "misji publiczne"; 4. Spór o koncepcję niezależności mediów publicznych: Niezależność a ograniczenia i powinności dotyczące treści; Niezależność formy zarządzania i nadzoru; 5. Model mediów publicznych jako konsekwencja kultury politycznej 200
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-69-4
1.The Polish media i theoretical and historical perspective; 2. The environment of the Polish media system; 3. The Polish pronted media market; 4. The Polish electronic media market.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-3635-2
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Teoretyczne podstawy procesu upolitycznienia problemów społecznych. Jak starzenie się społeczeństwa staje się przedmiotem polityki państwa: 1.1. Model procesu upolitycznienia; 1.2. Podmiotowy i przedmiotowy wymiar procesu upolitycznienia; 1.3. Czynniki źródłowe i determinujące przebieg procesu upolitycznienia; 1.4. Starzenie się społeczeństwa jako przedmiot polityki państwa. Rozdział 2. Polityka wobec starzenia się społeczeństwa w Polsce po 1989 roku. Najważniejsze działania i aktorzy: 2.1. Polityka demograficzna i polityka wobec starzenia się społeczeństwa – rozważania terminologiczne; 2.2. Wymiar podmiotowy polityki demograficznej w Polsce; Instytucje międzynarodowe; Rada Ministrów i administracja centralna; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Władza ustawodawcza; Organy doradcze i eksperckie; Władza sądownicza i instytucje kontrolne; Administracja samorządowa; Partie polityczne; Organizacje pozarządowe; 2.3. Tworzenie polityki demograficznej po 1989 roku. Rozdział 3. Analiza dyskursu politycznego wokół problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce: 3.1. Rola partii politycznych w procesie upolitycznienia; 3.2. Okres I. Lata 1991-1997; 3.3. Okres II. Lata 1997-2001; 3.4. Okres III. Lata 2001-2005; 3.5. Okres IV. Lata 2005-2007; 3.6. Okres V. Lata 2007-2015; 3.7. Okres VI. 2015-2017; 3.8. Najważniejsze momenty w procesie upolitycznienia problemu starzejącego się społeczeństwa w Polsce. Rozdział 4. Analiza dyskursu medialnego wokół problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce: 4.1. Rola mediów w procesie upolitycznienia starzenia się społeczeństwa; 4.2. Założenia i metodologia badania dyskursu medialnego; 4.3. Dyskurs medialny a proces upolitycznienia starzenia się społeczeństwa w Polsce – wyniki analizy; 4.4. Rola państwa wobec problemu starzejącego się społeczeństwa w opinii ekspertów; 4.5. Krytyka działań państwa podejmowanych w odpowiedzi na starzejące się społeczeństwo; 4.6. Poparcie działań politycznych podejmowanych wobec problemu starzejącego się społeczeństwa; 4.7. Propozycje rekomendacji działań politycznych wobec problemu starzejącego się społeczeństwa. Rozdział 5. Proces upolitycznienia starzenia się społeczeństwa w Polsce w opinii polityków i ekspertów: 5.1. Założenia i metodologia badania; 5.2. Problem starzenia się społeczeństwa w opinii polityków i ekspertów; 5.3. Początek procesu upolitycznienia starzenia się społeczeństwa w Polsce w opinii polityków i ekspertów; 5.4. Ustawa o wieku emerytalnym i program „Rodzina 500 plus” jako kluczowe momenty w procesie upolitycznienia starzenia się społeczeństwa w Polsce; 5.5. Opieka długoterminowa jako wyzwanie związane ze starzeniem się społeczeństwa. Rozdział 6. Działania polityczne wobec starzejącego się społeczeństwa oraz ich uwarunkowania na poziomie regionalnym: 6.1. Obecna i przewidywana sytuacja demograficzna polskich regionów; 6.2. Strategie rozwoju demograficznego jako odpowiedź na starzejące się społeczeństwo; 6.3. Czynniki inicjujące działania polityczne wobec starzejącego się społeczeństwa na poziomie regionalnym – wyniki badania jakościowego; 6.4. Uwarunkowania działań politycznych podejmowanych w odpowiedzi na zmiany demograficzne; 6.5. W kierunku systemowej regionalnej polityki wobec starzenia się ludności. Podsumowanie. Załącznik. Bibliografia. Spis tabel i rysunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Komunikacja społeczna - Komunikacja medialna - Komunikacja sieci / Tomasz Goban-Klas, Jerzy Jastrzębski, Marek Jeziński, Kazimierz Krzysztofek ; zastępca przewodniczącego Wojciech Muszyński ; przewodniczący rady serii Marek Sokołowski ; Mirosława Wawrzak-Chodaczek)
ISBN: 978-83-7611-374-6
Media i polityka- medialne show czy polityczny PR; 1. Mediatyzacja polityki- polityzacja mediów: Media publiczne, czyli o roli mediów publicznych w Polsce; Polityzacja mediów publicznych; Polityzacja mediów a bezradność polityków wobec mediatyzacji polityki- zapowiedź końca starego porządku; "Być" to znaczy być w mediach- aksjologiczny wymiar medialnej "produkcji" wizerunków polityków; Pluralizacja mediów w Polsce po 1989 roku: faktyczna czy pozorna? Przyczynek do rozważań; Media w przestrzeni politycznej państwa; "Tytuł newsa dnia otrzymuje dziśů"- koncepcja "agenda setting" na przykładzie wydarzeń medialnych w polskich serwisach informacyjnych; Rola miesięcznika "Debata" w kreowaniu rzeczywistości politycznej Olsztyna; 2. Medialne spektakle polityczne. Bestsellery i buble: Siedem grzechów głównych marketingu politycznego. Krytyczno-realistyczne ujęcie teorii i praktyki politycznej; Spektakl medialny jako instrument kreowania wizerunku polityka; Polityczny "homo ludens". Politycy i widowisko; Ekshibicjoniści polskiej sceny politycznej; Jak wytłumaczyć porażkę autorów projektu IV RP? Pragmalingwistyczne studium przypadku; IC RP- Realpolitik czy political fiction?; 3. Aktorzy i statyści. Politycy versus dziennikarze: Komiczna maska polityka; Politycy versus dziennikarze. Techniki argumentacyjne w języku polityków i dziennikarzy; Wolność słowa w kontekście dziennikarzy i polityków; Dziennikarz- partner telewidza w rzeczywistości zapośredniczonej medialnie; Pundits, pseudoeksperci, eksperci medialni- wstępna analiza zjawiska; Przestrzeń dialogu czy pole bitwy? Quasi-etnometodologiczna analiza telewizyjnych programów publicystycznych na przykładzie "Kropki nad iů"; "Nie ja jestem twórca tego spektaklu". "Relacjonowanie" olsztyńskiej afery ratuszowej w mediach na przykładzie telewizji lokalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again