Form of Work
Książki
(24)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(24)
available
(13)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(25)
Author
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(3)
Grzybczyk Katarzyna
(2)
Majewski Kamil
(2)
Orżewski Wojciech
(2)
Balicki Adam
(1)
Baran Beata
(1)
Bland Michael
(1)
Boczkowska Magdalena
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Czarny-Drożdżejko Elżbieta
(1)
Dobosz Izabela
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Fikus Sebastian
(1)
Filas Ryszard
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gierula Joanna
(1)
Gierula Marian
(1)
Gonet Radosław
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Grzesiok-Horosz Agnieszka
(1)
Guz Tadeusz
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Jachimowski Marek
(1)
Jaskiernia Alicja
(1)
Juranek Aleksander Martin
(1)
Kaczor Arkadiusz
(1)
Kardaś Jarosław
(1)
Kasztelan Ewa
(1)
Klimkiewicz Beata
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kornacka-Grzonka Monika
(1)
Kosmaty Piotr
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kowalczyk Ryszard
(1)
Krawczyk Dariusz
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Krukowski Józef
(1)
Królewski Jarosław
(1)
Lipiec-Szafarczyk Monika
(1)
Lis Wojciechowski
(1)
Lityński Adam
(1)
Liwo Marian
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Mich Włodzimierz
(1)
Michalczyk Stanisław
(1)
Michałowski Stanisław
(1)
Miernik Grzegorz
(1)
Moll Tomasz
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Mączyński Marek
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Nierenberg Bogusław
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowińska Ewa
(1)
Paleczna Aneta
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Polińska Karolina
(1)
Przywora Bogusław
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Płaneta Paweł
(1)
Płażek Stefan
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sala Paweł
(1)
Sarna Paweł
(1)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna D
(1)
Sobota-Liwoch Katarzyna
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Sypień Jacek
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Theaker Alison
(1)
Theisen Otto
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wragg David
(1)
Wszołek Michał
(1)
Zajadło Jerzy
(1)
Zając Beata
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Ćwiertniak Bolesław Maciej (1952- )
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Тулупов Владимир B
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Środki masowego przekazu
(19)
Reklama
(7)
Wolność prasy
(6)
Dziennikarstwo
(4)
Prawo prasowe
(4)
Dane osobowe
(3)
Dziennikarze
(3)
Etyka
(3)
Prawo autorskie
(3)
Wolność słowa
(3)
Komunikacja społeczna
(2)
Kultura masowa
(2)
Marketing elektroniczny
(2)
Media społecznościowe
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Postawy -- a środki masowego przekazu
(2)
Public relations
(2)
Radiofonia
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Telewizja
(2)
Wybory
(2)
Środki masowego przekazu regionalne
(2)
Alkohol
(1)
Apelacja
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Biblioteki
(1)
Cenzura
(1)
Copywriting
(1)
Czasopisma
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne
(1)
Czasopisma społeczno-kulturalne amerykańskie
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dyplomacja
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Dziecko
(1)
Dziennikarstwo śledcze
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Gazety
(1)
Geologia
(1)
Globalizacja
(1)
Gry hazardowe
(1)
Górnictwo
(1)
Historia
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Instytucje kultury
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Karty płatnicze
(1)
Kinematografia
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kościół katolicki
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Kultura
(1)
Kultura infromacyjna
(1)
Leki
(1)
Loterie
(1)
Mandat radnego
(1)
Marketing
(1)
Marketing mobilny
(1)
Marketing polityczny
(1)
Marketing sieciowy
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Maszyny i narzędzia górnicze
(1)
Medycyna
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Muzealnictwo
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nieuczciwa reklama
(1)
Obsługa klienta
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Opinia publiczna
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polityka
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polska
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo
(1)
Prawo autorskie -- Polska
(1)
Prawo do informacji niejawnej
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo do prywatności osób publicznych
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Subject: work
The New York Times (czasopismo ; Stany Zjednoczone ; 1851- )
(1)
Subject: time
1801-
(1)
1901-
(1)
1939-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Kazachstan
(1)
Norwegia
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prasoznawcze
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Wywiady
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
26 results Filter
Book
In basket
Aspekty karne działalności medialnej / Piotr Kosmaty. - Warszawa : Difin SA , 2018. - 231 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-8085-536-6
Zawiera: Rozdział I. Rola prawa karnego w ograniczaniu wolności wypowiedzi: 1. Pojęcie wolności wypowiedzi; 2. Wolność wypowiedzi jako zasada ustrojowa; 3. Wolność prasy; 4. Ograniczenia wolności wypowiedzi oraz prasy; 5. Wolność wypowiedzi oraz prasy w świetle regulacji międzynarodowych; 6. Znaczenie prawa karnego materialnego w wytyczaniu granic swobody wypowiedzi i wolności prasy; 7. Ustanie reakcji karnej a wolność wypowiedzi. Rozdział II. Odpowiedzialność prawna dziennikarza: 1. Odpowiedzialność prawna dziennikarza; 2. Model postępowania w sprawach prasowych; 2.1. Postępowanie karne; 2.2. Postępowanie cywilne; 3. Prawo karne w relacji do odpowiedzialności dyscyplinarnej dziennikarza; 4. Prawo do sprostowania. Rozdział III. Przestępstwa prasowe właściwe: 1. Grupa pierwsza; 1.1. Nieoznaczenie materiałów prasowych (art. 49 w zw. z art. 27 PrPras); 1.2. Rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego bez koncesji oraz rozprowadzanie programu radiowego lub telewizyjnego bez wpisu do rejestru; 2. Grupa druga; 2.1. Uchylanie się od opublikowania komunikatu urzędowego, ogłoszenia sądu lub innego organu państwowego albo listu gończego (art. 47 PrPras); 2.2. Prawnokarna ochrona organizacji działalności prasowej (art. 49 w zw. z art. 14 i 15 ust. 2 PrPras); 3. Grupa trzecia. Rozdział IV. Przestępstwa prasowe niewłaściwe (popełnione w treści materiału prasowego): 1. Zniesławienie prasowe (medialne); 2. Zniewaga prasowa (medialna); 3. Obraza uczuć religijnych przy użyciu prasy; 4. Publiczne propagowanie faszyzmu lub totalitaryzmu. Rozdział V. Przestępstwa przeciwko wolności prasy (szczególna ochrona dziennikarza): 1. Prawnokarna ochrona aktywności dziennikarskiej (art. 43); 2. Prawnokarna ochrona krytyki prasowej (art. 44); 3. Prawnokarna ochrona swobody drukowania, nabywania i rozpowszechniania informacji prasowych (art. 49 w zw. z art. 3); 4. Prawnokarna ochrona obowiązku informowania prasy (art. 49 w zw. z art. 11 ust. 2); 5. Odpowiedzialność redaktora za przestępstwo prasowe (art. 49a). Rozdział VI. Wykroczenia prasowe: 1. Ogólna charakterystyka wykroczeń; 2. Działalność zawodowa dziennikarza a Kodeks wykroczeń; 3. Wykroczenia prasowe właściwe (porządkowo-prasowe); 3.1. Nielegalne wydawanie dziennika lub czasopisma (art. 45 PrPras); 4. Wykroczenia prasowe niewłaściwe (popełniane w treści publikacji); 4.1. Nawoływanie do przestępstwa (art. 52a k.w.). Rozdział VII. Dostęp do akt postępowania karnego: 1. Prawo do informacji. Jawność wewnętrzna i zewnętrzna postępowania karnego; 2. Ograniczenia w dostępie do akt sprawy; 3. Zewnętrzna jawność postępowania karnego; 4. Udostępnienie informacji z postępowania przygotowawczego na mocy art. 12 Prawa o prokuraturze; 5. Kodeks postępowania karnego a przepisy innych ustaw; 6. Tajemnica postępowania przygotowawczego – między teorią a praktyką. Rozdział VIII. Sprawozdawczość sądowa w świetle prawa prasowego: 1. Wypowiadanie opinii w mediach co do rozstrzygnięć sądowych (przedsądy); 2. Problematyka publikowania w środkach masowego przekazu wizerunku i danych osobowych uczestników procesu; 3. Sprawozdawczość prasowa w kontekście art. 357 k.p.k. Rozdział IX. Dziennikarstwo śledcze, agresywne metody gromadzenia informacji, tajemnica dziennikarska: 1. Śledztwo dziennikarskie; 1.1. Wpływ zasad procesowych na śledztwo dziennikarskie; 1.2. Granice śledztwa dziennikarskiego; 1.3. Prowokacja dziennikarska; 2. Agresywne sposoby gromadzenia informacji; 3. Tajemnica dziennikarska. Podsumowanie. Wybrana bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 343
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ / red. Janusz Barta ; Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ ; Zeszyt 90)
1. Konstytucyjna zasada wolności prasy i jej ograniczenia, 2. Dziennikarskie prawo do informacji jako środek dochodzenia prawdy, 3. Organizacja działalności prasowej, 4. Środki masowego komunikowania, 5. Przestępstwo prasowe jako skutek działalności dziennikarskiej, 6. Część jako dobro prawnie chronione, 7. Znamiona zniesławienia w środkach masowego komunikowania, 8. Odpowiedzialność za zniesławienie w środkach masowego komunikowania, 9. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za zniesławienie w środkach masowego komunikowania, 10. Kary i środki karne za zniesławienie popełnione w środkach masowego komunikowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-18344-8
1. Marka z potencjałem; 2.Marketing 3.0; 3. Rynek internetowy w Polsce i na świecie; 4. Wpływ Internetu na gospodarkę; 5. Social media - społeczny wymiar Internetu; 6. Rola edukacji środowiska online; 7. Usability i User Experience; 8. Marketing mobilny; 9. E-mail marketing; 10. Automatyzacja marketingu; 11. Gry w Internecie; 12. Wideo i audio w sieci; 13. Od e-commerce do „zakupów totalnych”; 14. Vademecum budowania platformy e-commerce; 15. Copywriting; 16. Content marketing; 17. Kampanie społeczne w Internecie; 18. Badania mediów internetowych; 19. Monitoring mediów społecznościowych; 20. Human Crafted Rules vs. Artificial Inelligence. Dokąd zmierza nowoczesny marketing; 21. Nowy wymiar handlu. Ewolucja czy rewolucja; 22. Ominichannel, czyli o wszechsprzedaży; 23. Z technologią za pan brat; 24. Jak współpracować z zespołem IT; 25. Zarządzanie projektami (hipsterzy budują ziemiankę); 26. Obsługa klienta w sieci; 27. Wybrane prawne aspekty marketingu w sieci; 28. Marketing w start-upach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-869-1
1. Prawo kontra prawo, 2. Prawo kontra moralność, 3. Prawo kontra obyczajowość, 4. Prawo kontra religia, 5. Prawo kontra nauka, 6. Prawo kontra medycyna, 7. Prawo kontra fistoria, 8. Prawo kontra polityka, 9. Prawo kontra media, 10. Prawo kontra ekonomia, 11. Prawo kontra ekologia, 12. Prawo kontra etyka prawnicza, 13. Prawo kontra zdrowy rozsądek, 14. Prawo kontra człowiek
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86006-18-8
Cenzura w Królestwie Polskim w latach 1815-1915; Cenzura w zaborze pruskim w XIX i na początku XX w.; " Zabytek despotyzmu" - cenzura w Galicji; Cenzura prasowa w Drugiej Rzeczypospolitej; Cenzura w PRL; Cenzura wobec humanistyki w PRL; Represje i opresje w kinematografii w PRL; Zmiany w mediach w roku poprzedzającym zniesienie cenzury; Swoboda wypowiedzi. Standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - wybrane zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7361-898-8
I. Media - kontekst: 1. Historia środków masowego przekazu w skrócie. 2. Właściciele mediów. 3. Prawo prasowe. 4. Etyka i prywatność. 5. Nadawanie w Wielkiej Brytanii. 6. Nowe technologie w mediach. 7. Po co to wszystko? Ewaluacja mediów. II. Kontakty z prasą: 8. Gazety i czasopisma. 9. Dobre relacje z prasą środkiem do osiągnięcia celu. 10. Wiadomości, artykuły i inne. 11. Pisanie tekstów dla prasy. 12. Rozmowy z prasą. 13.Lista kontrolna skutecznych relacji z prasą. III. Kontakty z radiem i telewizją: 14. znaczenie wystąpień publicznych w radiu i telewizji. 15. Grunt to dobre przygotowanie i trening. 16. Jak osiągnąć sukces w wywiadzie telewizyjnym. 17. Ostateczne dostrojenie - radzenie sobie z różnymi typami wywiadów. 18. Wszystko o wywiadzie radiowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7306-067-7
1. Etos współczesnego dziennikarstwa, 2. Media i demokracja w Polsce, 3. Konflikt między wolnością mediów a ochroną dóbr osobistych. Doświadczenia i zasady w wykładni prawa Republiki Federalnej Niemiec, 4. Wolność słowa w mediach a poszanowanie godności człowieka w prawie polskim, 5. Zasady dostępu Kościoła do środków społecznego przekazu w prawie polskim, 6. Kościół w Polsce a media, 7. O odpowiedzialności dziennikarza, 8. Wartości i normy dziennikarskiego etosu na podstawie kodeksów etyki dziennikarskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-214-X
1. Geneza prawa do prywatności, 2. Pojęcie, charakter i podmiot prawa do prywatności, 3. Treść prawa do prywatności, 4. Prawo do prywatności osób publicznych, 5. Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę w wybranych państwach systemu prawa zwyczajnego i stanowionego, 6. Wolność prasy a praw do prywatności osób publicznych, 7. Okoliczności wyłączające bezprawność działania pracy w przypadku ingerencji w sferę życia prywatnego osób publicznych, 8. Granice dozwolonej ingerencji prasy w prywatność osób publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-46-5
Zawiera: Część I. Polityka informacyjna wobec dóbr kultury a dostęp do dóbr kultury: Wpływ polityki informacyjnej na prawo równego dostępu do dóbr kultury – zagadnienia praktyczne; Polityka informacyjna wobec zabytkowych maszyn i urządzeń związanych z górnictwem naftowym z Polsce. Część II. Polityka informacyjna wobec dóbr kultury a media elektroniczne: Rola mediów elektronicznych w popularyzacji wartości kulturowych na ziemi olkuskiej (wybrane przykłady); Biblioteka w dobie społeczeństwa informacyjnego – zarys zagadnienia. Część III. Polityka informacyjna wobec dóbr kultury a prawo dostępu do informacji publicznej: Obowiązek udostępniania informacji publicznej przez podmioty zajmujące się ochroną dóbr kultury; Obowiązek udzielenia informacji publicznej przez instytucję kultury wobec odmowy jego wykonania z powołaniem się na tajemnicę przedsiębiorstwa lub naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych. Uwagi na tle wybranego orzecznictwa; Sankcje za niedopełnienie wybranych obowiązków informacyjnych dotyczących zabytków. Anons: „Pan Samochodzik i… skarby muzeów”. Publikacje z cyklu „Ochrona dziedzictwa narodowego”.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-242-0578-0
Część I: Prawne aspekty transformacji w mediach. Prawne aspekty transformacji w mediach; Odpowiedzialność karna dziennikarza za zniesławienie; Polskie prawo prasowe wobec wyzwań europejskich; Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji a proces dostosowywania prawa do standardów wspólnotowych; Finansowanie radiofonii i telewizji publicznej w Polsce a wspólnotowe zakazy pomocy państwa. Część II: Media a integracja europejska. Europa - sposoby definiowania pojęcia w tekstach zwolenników i przeciwników integracji; Obraz Polski i Europy w audycjach wyborczych kandydatów do Parlamentu Europejskiego; Demokracja sontażowa? O znaczeniu " opinii publicznej" w medialnej debacie o integracji; Dziesięciolecie działalności wydawniczej koncernu Axel Springer Polska. Część III: Wybrane problemy zawodu dziennikarskiego. Kobieta w prasie (1818-1918) (redaktorki, dziennikarki, publicystki); Dostęp do zawodu dziennikarza na przykładzie rynku prasy w Lublinie; Dostęp do zawodu dziennikarza w praktyce na przykładzie mediów lubelskich; Prasa o sądowych procesach dziennikarzy - relacje, opinie, komentarze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-11-3
1.Koordynacja, współpraca i partnerstwo w działaniach jednostek samorządu terytorialnego: Koordynacja i współdziałanie w administracji; Wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe; Partnerstwo administracji publicznej z organizacjami samorządowymi; Wybrane problemy współpracy polskich samorządów terytorialnych z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz współpracy trans granicznej; 2. Zatrudnianie pracowników samorządowych: Wybrane uwagi z historii regulacji zatrudnienia w samorządzie terytorialnym w Polsce na użytek dyskusji o koncepcji prawa urzędniczego; Dwie ustawy o pracownikach samorządowych; Służba przygotowawcza w samorządzie terytorialnym- stan de lege i postulaty de lege ferenda; Pojęcie funkcjonariusza publicznego w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa; 3. Media lokalne a samorząd terytorialny: Media lokalne jako kreator podmiotowości obywatelskiej; Promocja regionu w działaniach marketingowych jednostek samorządu terytorialnego w Zagłębiu Dąbrowskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo reklamy / Katarzyna Grzybczyk. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 228, [2] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-343-5
1. Wprowadzenie; 2. Cywilnoprawne skutki reklamy; 3. Dobra osobiste a reklama; 4. Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 5. Reklama jako nieuczciwa praktyka rynkowa; 6. Ochrona elementów reklamy na podstawie ustawy- Prawo własności przemysłowej; 7. Reklama w prawie autorskim; 8. Prawo reklamy w mediach; 9. Reklama zewnętrzna; 10. Szczególne regulacje dotyczące reklamy niektórych produktów i usług; 11. Kodeks etyki w dziedzinie reklamy; 12. Merchandising
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo reklamy / Katarzyna Grzybczyk. - Wyd. 3 rozszerz. i uzupeł. Stan prawny na 1.09.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 330 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-343-5
1. Wprowadzenie; 2. Cywilnoprawne skutki reklamy; 3. Dobra osobiste a reklama; 4. Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 5. Reklama jako nieuczciwa praktyka rynkowa; 6. Ochrona elementów reklamy na podstawie ustawy- Prawo własności przemysłowej; 7. Reklama w prawie autorskim; 8. Prawo reklamy w mediach; 9. Reklama zewnętrzna; 10. Szczególne regulacje dotyczące reklamy niektórych produktów i usług; 11. Kodeks etyki w dziedzinie reklamy; 12. Merchandising
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo reklamy i promocji. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 1007 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-715-1
Cz. I Produktowe i treściowe ograniczenia reklamy i promocji: 1. Wyroby tytoniowe, 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne, 3. Usługi instytucji finansowych, 4. Inne ograniczenia reklamy wynikające z implementacji prawa wspólnotowego, 5. Napoje alkoholowe, 6. Gry i zakłady wzajemne, 7. Wolne zawody. Cz. II Reklama i promocja w środkach masowego przekazu: 8. Reklama radiowa i telewizyjna, 9. Reklama prasowa, 10. Reklama z wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych. Cz. III Prawne ramy prowadzenia promocji: 11. Programy lojalnościowe, konkursy i sprzedaż premiowa, 12. Loterie promocyjne, 13. Ochrona danych osobowych w marketingu, 14. Dane objęte tajemnicą zawodową w działalności promocyjnej, Cz. IV Reklama i promocja w prawie konkurencji: 15. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, 16. Czyny nieuczciwej konkurencji w działalności promocyjnej, 17. Odpowiedzialność zaczyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy i promocji, 18. Promocja towarów a zakaz praktyk ograniczających konkurencję. Cz. V Dobra osobiste i prawa własności intelektualnej w reklamie: 19. Dobra osobiste w reklamie, 20. Reklama a prawo autorskie, 21. Reklama a prawo znaków towarowych, Cz. VI Międzynarodowe aspekty prawa reklamy: 22. Reklama a wolności traktatowe, 23. Prawo właściwe dla reklamy o zasięgu międzynarodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-911435-3-8
1. Formy prawne działalności wydawniczej, 2. Prokura, 3. Umowy, 4. Konkurencja, 5. Reklama, 6. Prawo prasowe, 7. Własność intelektualna i przemysłowa, 8. Korzystanie ze zbiorów informacji, 9. Internet w firmie, 10. Zagrożenie niewypłacalnością, 11. Prawne instrumenty nacisku na opornych dłużników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 5)
1. Przemówienie rektora WSEiA, dr Andrzeja Juszczyka, z okazji pięciolecia Uczelni 2. Rynek pracy w Polsce. Szanse i zagrożenia (wykład inauguracyjny, wygłoszony w dniu 5 października 2002 r.). 3. Polska droga do Unii (za i przeciw integracji). 4. Unia Europejska, a korzyści w skali lokalnej - doświadczenia szwedzkie na przykładzie powiatu Ostersund w prowincji Jamtland. 5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej. 6. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 7. Układ z Schengen a wybrane aspekty polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej. 8. Regulacja u ochrona konkurencji w dziedzinie środków masowego przekazu w europejskim prawie wspólnotowym. 9. Integracja z Unią Europejską jako czynnik globalizacji zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. 10. Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. 11. System kart płatniczych i instrumentów pieniądza elektronicznego wobec wymagań Unii Europejskiej. 12. Polska na tle państw Unii Europejskiej w świetle syntetycznych miar potęgi. 13. Badanie za pomocą metod analizy wielowymiarowej regionalnego zróżnicowania pod względem potencjału demograficznego Unii Europejskiej i krajów z nią stowarzyszonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88766-40-6
1. Ewolucja systemu aksjologicznego Rady Europy a kreowanie standardów w dziedzinie mediów masowych, 2. System kreowania standardów w obszarze mediów masowych przez Komitet Ministrów i na innych płaszczyznach współpracy międzyrządowej Rady Europy, 3. Standardy w obszarze mediów masowych wypracowane przez Komitet Ministrów i na innych płaszczyznach współpracy międzyrządowej Rady Europy oraz kontrola ich realizacji, 4. Kreowania standardów w dziedzinie mediów masowych przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy oraz kontrola ich realizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Reklama i prawo : poradnik / Wojciech Orżewski. - Warszawa : INICJAŁ, 1998. - 198 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Wydawcy)
ISBN: 83-87264-02-4
Zawiera: Wstęp; Rola reklamy; Prawo autorskie i reklama; Ochrona dóbr osobistych; Wykorzystywanie zbiorów danych; Znaki towarowe; Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji; Prawne uwarunkowania reklamy niektórych produktów; Reklama telewizyjna i radiowa; Reklama prasowa; Reklama zewnętrzna; Reklama bezpośrednia; Sponsoring; Współpraca z agencją reklamową; zasady etyczne reklamodawców; Podatki w reklamie; Cła i reklama.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Rocznik Prasoznawczy , ISSN 1897-5496 ; Rok 11/2017)
Zawiera: Rozprawy i artykuły: Kognicje i emocje w procesie recepcji mediów; Strategiczne wyznaczniki zintegrowanej komunikacji marketingowej; Профессиональные стандарты, роли и культура современного журналиста; Od duopolu do monopolu. Dzienniki regionalne w Polsce w XXI wieku: próba bilansu. Media na świecie: Zadania czasopism o charakterze regionalistycznym w okresie zaboru pruskiego na przykładzie Wielkopolski w świetle źródeł, literatury i poglądów XIX/XX wieku; Historia i współczesność kazachskiego radia i telewizji; Świat literackich fikcji. Formaty publicystyczno-informacyjne radiofonii III Rzeszy w czasie wojny; Struktura wiadomości zagranicznych w nagłówkach „New York Timesa” w latach 1989-2014. Komunikaty i materiały: Środki prawne w razie odmowy udzielenia prasie informacji; Trudna miłość? O relacjach między lokalnymi mediami tradycyjnymi a internetowymi w społeczności lokalnej; Postrzeganie prasy samorządowej wobec inicjatywy zakazującej jej wydawania; Nagrody za dziennikarstwo śledcze w Polsce jako popularyzacja dobrych wzorców w zawodzie; Wizerunek Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w „Rzeczpospolitej” podczas parlamentarnej kampanii wyborczej w 2011 r.; Recenzje i sprawozdania: Zawartość rosyjskiej prasy lokalnej w świetle badań empirycznych; Retoryka w kształceniu dziennikarzy; O reklamie z perspektywy języka; Podziały polityczne w mediach - ekscesy czy norma? - sprawozdanie z konferencji naukowej; Medioznawcza konferencja naukowa w Sankt Petersburgu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 2)
Temat: Międzynarodowa Organizacja Pracy - organizacja - polityka ; Prasa (wydawnictwa) - organizacja - Irlandia ; Wolność prasy - prawo - Irlandia ; Prawo wyborcze - Polska - 2020 r ; Demokracja pośrednia - prawo - Polska - 2020 r ; Wybory - organizacja - zaufanie - Polska - 2020 r ; Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną - prawo wspólnotowe europejskie ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Rodzina - ochrona - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Rodzina - ochrona - prawo międzynarodowe ; Prawa dziecka - Norwegia ; Rzecznik praw dziecka - Norwegia ; Decentralizacja (adm.) - Ukraina - 21 w ; Wybory samorządowe - Polska - 2018 r ; Mandat radnego - prawo - Polska - 21 w ; Zarządzanie kryzysowe - a samorząd gminny - organizacja ; Zamówienia publiczne - prawo - konkurencyjność ; Nauczyciele akademiccy - a odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Apelacja - postępowanie administracyjne - Polska ; Decyzje administracyjne - a apelacja - prawo - Polska ; Zażalenie (prawo) - postępowanie administracyjne - Polska ; Degradacja środowiska - górnictwo ; Górnictwo - ochrona środowiska - prawo ; Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin - prawo ; Górnictwo - a podatki pośrednie - prawo ; Geologia - a podatki pośrednie - prawo ; Spółki komandytowe - prawo zobowiązaniowe - Polska ; Spółki handlowe - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Zbiory muzealne - ubezpieczenia - prawo ; Zbiory muzealne - a ryzyko ubezpieczenia ; Banki spółdzielcze - organizacja - prawo ; Irlandia - a środki masowego przekazu ; Norwegia - a prawa dziecka - organizacja ; Ukraina - administracja - reforma - 21 w ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - wybory samorządowe - 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Prawne podstawy wolności mediów w Irlandii; Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej a problem zaufania obywateli do rzetelności i uczciwości procedur wyborczych (kilka refleksji w kontekście świadomości konstytucyjnej wyborców); Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger. Zagadnienia z zakresu ochrony praw człowieka: Prawo do życia rodzinnego z perspektywy europejskich oraz międzyamerykańskich organów ochrony praw człowieka. Zakaz dyskryminacji; Nadzwyczajna skuteczność prawa norweskiego w egzekwowaniu praw dziecka. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Decentralizacja a problem federalizacji Ukrainy w kontekście potencjalnych zagrożeń terytorialnych; Wybory samorządowe 2018 (przykład Dąbrowy Górniczej); Wygaśnięcie mandatu radnego – wybrane zagadnienia; Zarządzanie kryzysowe w gminie – wybrane zagadnienia; Konkurencyjność zamówień publicznych do 30 000 euro (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza). Zagadnienia proceduralne: Orzeczenia pierwszoinstancyjne w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich; Przedstawicielstwo w postępowaniu petycyjnym i w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków; Instytucja zrzeczenia się prawa odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 127a k.p.a.). Prawne aspekty ochrony środowiska: Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie; Fees governed by the Geological and Mining Law in the light of the principle of sustainable development. Z problematyki prawa prywatnego: The Role of the Communist Bloc in the ILO During the Cold War – Selected Issues; Wkłady wspólników spółki komandytowej w kontekście odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; Definicja siedziby spółki handlowej a procedura jej transgranicznego przeniesienia na terytorium UE; Obowiązek informacyjny oraz obowiązek terminowego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w umowie ubezpieczenia dóbr kultury. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt: II GSK 3377/17 (wydanie zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego); Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2018 r., II UK 673/16; Ustawa konstytucyjna Republiki Tadżykistanu o Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym z 30 lipca 2007 roku ze zmianami z 2 stycznia 2018 roku (tłumaczenie); Stanisław Grodziski (1929-2020). In memoriam. Sprawozdania: Sprawozdanie z Jubileuszu prof. zw. dr. hab. Adama Lityńskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again