Form of Work
Książki
(102)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(86)
available
(51)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(53)
Czytelnia
(87)
Author
Pilch Tadeusz
(14)
Różycka Ewa
(9)
Okoń Wincenty
(7)
Kozielecki Józef
(5)
Klus-Stańska Dorota
(3)
Kot Stanisław
(3)
Rejzner Andrzej
(3)
Bauman Teresa
(2)
Dewey John
(2)
Hessen Sergiusz
(2)
Jaczewski Andrzej
(2)
Jarosz Ewa
(2)
Jędrzejewski Marek
(2)
Kozdrowicz Ewa
(2)
Mościskier Andrzej
(2)
Orłowska Małgorzata
(2)
Szczepaniak Paweł
(2)
Szymański Mirosław J
(2)
Wysocka Ewa
(2)
Zahorska Marta
(2)
Zieleńczyk Adam
(2)
Al-Khamisy Danuta
(1)
Andrzejewska Anna
(1)
Bajkowski Tomasz
(1)
Bartnicka Kalina
(1)
Bednarek Józef
(1)
Benjamin Harold
(1)
Bełszyńska Helena
(1)
Bilewicz Małgorzata
(1)
Bilska Ewa
(1)
Borowska Alina
(1)
Bulenda Teodor
(1)
Buszkowski Igor
(1)
Claparede Edouardo
(1)
Claparede Edward
(1)
Czajkowska-Majewska Dorota
(1)
Czaplińska-Muternilchowa Róża
(1)
Czarnowski Stefan
(1)
Debesse Maurice
(1)
Dryżałowska Grażyna
(1)
Goszczyńska Maryla
(1)
Hajduk Edward
(1)
Herbart Johann Friedrich
(1)
Hessen Sergiusz. Tom 1 Podstawy pedagogiki
(1)
Hessen Sergiusz. Tom 2 Szkoła i demokracja na przełomie
(1)
Horner Wolfgang
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Kalinowska Alina
(1)
Karney Janina E
(1)
Karpińczyk Paweł
(1)
Kelm Albin
(1)
Key Ellen
(1)
Kolanakiewicz Maria
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Kossowski Paweł
(1)
Kotarba-Kańczugowska Marta
(1)
Kotusiewicz Alicja Anna
(1)
Koć-Seniuch Genowefa
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Kwak Anna
(1)
Lalak Danuta
(1)
Lawergne Maria
(1)
Lepalczyk Irena
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Machowski Jacek
(1)
Maciarz Aleksandra
(1)
Malinowski Ludwik
(1)
Mazur Jadwiga
(1)
Mika Stanisław
(1)
Montessori Maria (1870-1952)
(1)
Moszczeńska Iza
(1)
Namiotko Urszula
(1)
Nikitorowicz Jerzy
(1)
Obuchowska Irena
(1)
Okoń Wincenty. Tom 1 Podstawy pedagogiki
(1)
Okoń Wincenty. Tom 2 Szkoła i demokracja na przełomie
(1)
Orczyk Adam
(1)
Orlecka Ewa
(1)
Orzeł Olga
(1)
Pachociński Ryszard
(1)
Papiór Elżbieta
(1)
Paprzycka Emilia
(1)
Petlák Erich
(1)
Piejka Agnieszka
(1)
Piotrowski Przemysław
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Pospiszyl Kazimierz
(1)
Przecławska Anna
(1)
Putkiewicz Elżbieta
(1)
Roszkowska Martyna
(1)
Samoraj Mariusz
(1)
Sawicki Krzysztof
(1)
Siellawa-Kolbowska Krystyna E
(1)
Stański Adam
(1)
Stera Teodor
(1)
Studenski Ryszard
(1)
Stępkowski Dariusz
(1)
Suchodolski Bogdan
(1)
Szczęsny Wiesław
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(77)
1990 - 1999
(20)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(102)
Language
Polish
(102)
Subject
Pedagogika
(29)
Wychowanie
(15)
Szkolnictwo
(11)
Dziecko
(8)
Nauczyciele
(8)
Młodzież
(7)
Nauczanie
(7)
Psychologia
(7)
Opieka społeczna
(6)
Rodzina
(6)
Etyka
(4)
Kształcenie
(4)
Nauczanie początkowe
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna
(4)
Przemoc w rodzinie
(4)
Szkolnictwo wyższe
(4)
Absolwenci szkół wyższych
(3)
Behawioryzm
(3)
Diagnoza pedagogiczna
(3)
Jakość życia
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Postawy
(3)
Subkultura
(3)
Wychowanie przedszkolne
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Adopcja
(2)
Bezdomność
(2)
Demokracja
(2)
Diagnoza
(2)
Dziecko maltretowane
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Edukacja międzykulturowa
(2)
Grupy społeczne
(2)
Muzykoterapia
(2)
Młodzież trudna
(2)
Nauczanie programowane
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Pedagogika pracy
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Poznanie
(2)
Pracownicy socjalni
(2)
Prawa dziecka
(2)
Programy nauczania
(2)
Przemoc
(2)
Psychoterapia
(2)
Rola społeczna
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Stres
(2)
Studenci
(2)
Uczenie się
(2)
Uczniowie
(2)
Agresywność
(1)
Algorytmy
(1)
Alimenty
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioterapia
(1)
Bioetyka
(1)
Charakter
(1)
Chuligaństwo
(1)
Dewey, John (1859-1952)
(1)
Domy dziecka
(1)
Dysertacje naukowe
(1)
Dyslekcja i dysgrafia
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niepełnosprawne ruchowo
(1)
Dziecko trudne
(1)
Erotyzm
(1)
Genetyka
(1)
Geometria
(1)
Gniew
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Hessen, Sergiusz (1887-1950)
(1)
Innowacje
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Internet
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Jastrzębie-Zdrój (woj. śląskie)
(1)
Klasa szkolna (socjol.)
(1)
Kobieta
(1)
Kobieta samotna
(1)
Komisja Edukacji Narodowej
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Konflikt
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura
(1)
Kultura chrześcijańska
(1)
Liczby
(1)
Logopedia
(1)
Ludzie starzy -- fizjologia
(1)
Macierzyństwo
(1)
Matematyka
(1)
Małżeństwo
(1)
Medycyna
(1)
Metoda Montessori
(1)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(1)
Subject: time
1989-
(5)
1701-
(2)
1801-
(2)
1901-
(2)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
102 results Filter
Book
In basket
Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al-Khamisy. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2006. - 397, [3] s. : rys.; tab.; wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-89501-58-9
1. Dziecko w instytucjonalnej strukturze społecznej: Socjalizacja dziecka; Struktura warunków socjalizacji; Przedszkole jako instytucja socjalizacji dziecka; Społeczność dziecięca w procesie interakcji; Proces komunikacji w zachodzących interakcjach; Wychowanie interpersonalne; Doświadczenie interpersonalne a wrażliwość na drugiego człowieka; 2. Rozwój społeczny jako oddziaływanie kontekstu zewnętrznego: Kontekst społeczny a uczenie się społecznego zachowania; Kontekst społeczny a wiedza dziecka; Rozwój a uczenie się; Poznawanie innych w interakcjach z rówieśnikami; Zamierzony wpływ dorosłych; Kompetencje społeczne regulujące zachowania człowieka; 3. Integracja społeczna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych- podstawy teoretyczne: Istota integracji; Integracja jako proces wielowymiarowy; Edukacja integracyjna a integracja społeczna; Dziecko niepełnosprawne w wieku przedszkolnym; Integracja społeczna w edukacji przedszkolnej w Polsce; 4. Metodologia badań własnych: Przedmiot badań; Cele badań; Integracja instytucjonalna; Integracja interpersonalna; Integracja interpsychiczna; Metody i narzędzia badawcze; Teren badań; 5. Edukacja przedszkolna w wymiarze instytucjonalnym: Architektura i wyposażenie; Regulacje prawne; Instytucje wspomagające edukację przedszkolną w procesie integracji społecznej; Wybrane problemy edukacji przedszkolnej a problemy integracji społecznej; Prointegracyjne działania nauczycieli przedszkoli; Kształcenie nauczycieli w procesie integracji społecznej; 6. Edukacja przedszkolna w wymiarze interpersonalnym: Gotowość nauczycieli do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Kompetencje nauczyciela gotowego do edukacji integracyjnej; Rodzina jako kontekst społeczny; Kontekst społeczny grupy a wiedza dziecka o osobie niepełnosprawnej; 7. Edukacja przedszkolna w wymiarze interapsychicznym: 1. Empatia wśród nauczycieli przedszkoli integracyjnych i masowych; Poziom empatii u dzieci pełnosprawnych w przedszkolach masowych i integracyjnych; Deklarowane zachowania prospołeczne u dzieci; Zachowania prospołeczne rzeczywiste wśród dzieci; Tolerancja wśród dzieci w przedszkolach masowych i integracyjnych wobec niepełnosprawnego kolegi; Wnioski z badań i postulaty praktyczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62015-87-0
Zawiera: Wstęp. Rozdział I. Konteksty diagnostyczne: Globalna różnorodność „rodzin światowych” oraz kierunki ich postrzegania; Diagnoza psychopedagogiczna w warunkach między- i wielokulturowości; Kompetencje do komunikacji międzykulturowej wśród studentów kierunku pielęgniarstwo – rzeczywistość czy iluzja?; Ojcostwo w doświadczeniu międzypokoleniowym. Analiza przypadków; Poczucie koherencji młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym doświadczającej migracji rodzica. Rozdział II. Konteksty edukacyjne: Nauczyciel kreatorem wielokulturowego społeczeństwa jutra; Zmierzyć się z kulturą. Uczniowie cudzoziemscy w przestrzeni szkoły – doniesienie z badań; Wielokulturowe lekcje w gimnazjum na pograniczu kulturowym – na przykładzie szkół w województwie podlaskim; Wymiary przygotowania zawodowego nauczyciela i jego kompetencji w zakresie organizacji edukacji międzykulturowej w szkole. Rozdział III. Konteksty resocjalizacyjne: Kompetencje międzykulturowe w pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej; Złe dzielnice. Pedagogika miejsca w pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej; Wybrane aspekty diagnostyczne w praktyce resocjalizacyjnej; Kształcenie kompetencji międzykulturowych kadry instytucji penitencjarnych w Polsce – kontekst pracy z obcokrajowcami przebywającymi w izolacji więziennej. Rozdział IV. Konteksty metodyczne: O potrzebie uświadamiania studentom pedagogiki ich roli i zadań wobec grup mniejszościowych; Obcy, Inny, Swój – o budowaniu mostów na pograniczu kultur – warsztat z edukacji międzykulturowej; Edukacja międzykulturowa w młodszym wieku szkolnym. Relacja z warsztatów uwrażliwiających na odmienność; Innowacyjne formy pracy w edukacji międzykulturowej. Noty o autorach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37
Book
In basket
ISBN: 978-83-89501-37-0
1.Możliwości cyberświata: Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań nad człowiekiem w cyberprzestrzeni; Edukacja medialna a cyberprzestrzeń; Nauka języków obcych w cyberprzestrzeni; Usługi bibliotek naukowych w dostarczaniu informacji elektronicznej w edukacji na odległość; Reklama internetowa, jej odbiorcy oraz kierunku rozwoju; Możliwości robotyki we współczesnym świecie i edukacji. 2. Zagrożenia cyberświata: Komunikatory internetowe zagrożeniem dla dzieci; Świat wirtualny - kreatorem rzeczywistości dziecka; Media a problem uzależnień; Zagrożenia dla osób niepełnosprawnych związane z korzystaniem z mediów elektronicznych; Ryzyko uzależnień dzieci i młodzieży od mediów cyfrowych; Problem agresji i przemocy w multimediach elektronicznych - aspekty psychologiczne i etyczne; Cyberpornografia i cyberseks; Gry i gierki w komunikacji społecznej. Informacyjne uwikłania i zaległości; Cyberterrorystyczna internetyzacja; Prawne aspekty przestępczości teleinformatycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86770-93-7
1. Seminarium w Tijuana. 2. Program nauczania jaskiniowców. 3. Szkoła Prawdziwego Tygrysa. 4. Paleolityczne szkolnictwo wyższe. 5. Edukacja a ład paleolityczny. 6. Problemy z paleolityczną młodzieżą. 7. Profesor Pidwell ulega dezintegracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88149-13-X
1. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie: Praktyczna użyteczność definicji przemocy; Mity i rzeczywistość; Rozmiary przemocy w rodzinie; Wykorzystywanie seksualne; Objawy przemocy; Skutki przemocy; 2. Pierwsza pomoc: Inne organizacje; 3. Prawna ochrona jednostek przed przemocą w rodzinie: Prawnokarne środki ochrony przed przemocą; Wybrane problemy postępowania karnego; Cywilnoprawne środki chroniące przed przemocą; Prawo rodzinne wobec przemocy; 4. Terapia: Dobór terapii; Terapia sprawcy przemocy; Terapia ofiar; Terapia małżeńska; Kształtowanie sprawności społecznych; Poradnie odwykowe; Terapia dzieci; Zadania i problemy zespołu pomocy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89501-11-2
1.Charakterystyka organizacji przyszłosći i jej wymogi w stosunku do pracownika przyszłości, 2.Pracownik przyszłości, 3.Absolwent przyszłości, 4.Współczesny absolwent w świetle badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89501-97-4
Zabawy plastyczne: Zima; Święta Bożego Narodzenia; Święta Wielkanocne; Karnawał; Sport; Zwierzęta; Pojazdy; Technika; Przyroda; Postacie; Czarodziejskie; Kulinarne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89501-51-1
J.J. Rousseau i koncepcja funkcjonalna dzieciństwa; Psychologia inteligencji; Funkcja woli; Discat a puero magister; Psychologia szkoły czynnej; Metoda funkcjonalna nauczania języka; Wychowanie a demokracja; Dlaczego ziewamy?; Koncepcja funkcjonalna wychowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89501-29-5
1. Między człowiekiem i Bogiem. Mózg, umysł, dusza, 2. Golone czy strzyżone. Biologia płci, seksu, miłości, ewolucja, 3. Transakcja Doktora Fausta. Wyzwanie uczonych rzucone starzeniu i śmierci
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
Kultura / Stefan Czarnowski. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2005. - 208, [1] s. ; 0 cm.
ISBN: 83-89501-36-8
Kultura; Narodziny wielkiej kultury; Przejęcie kultury obcej; Przetrwanie kultury; Odnowienie kultury; Powstawanie nowej kultury; Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego; Dawność a teraźniejszość w kulturze; Wędrówka narzędzia; Zasięg kultury; Opory kultury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86770-05-8
1. Wychowanie genetyczne, 2. Wiek dziecinnego pokoju, 3. Wiek koziołka, 4. Wiek szkolny, 5. Wiek niepokoju dojrzewania, 6. Wiek młodzieńczego entuzjazmu, 7.Wychowanie twórcze
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89501-34-1
1. Szkoła z rozwój społeczny, 2. Szkoła a życie dziecka, 3. Marnotrawstwo w szkolnictwie, 4. Psychologia nauczania początkowego, 5. Zasady pedagogiczne Froebla, 6. Psychologia zajęć praktycznych, 7. Rozwój uwagi, 8. Zadanie nauki historii w nauczaniu początkowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89501-53-8
1. Zainteresowanie i wysiłek w związku z kształtowaniem woli, 2. Dziecko i programy nauczania, 3. Cel nauki historii w nauczaniu początkowym, 4. Wychowanie a moralność
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-9501-91-2
1. Dwadzieścia dziewięć kroków do akceptacji niepełnosprawności dziecka: Przepraszam; Nie płacz; Nie opuszczaj mnie; Przytul mnie; Cudu chyba nie będzie; Pomóż mi; To nie wyrok; Wspieraj mnie; Bądź cierpliwa; Każdy jest inny; Nie wstydź się mnie; Słuchaj mnie; Baw się ze mną; Zawsze stój po mojej stronie; Mów mi miłe słowa; Racjonalne wymagania; Nie rozpieszczaj mnie; Nie bądź nadopiekuńcza; Nie zabraniaj; Po co mi tyle zabawek; Umiem nabroić; Bądź aktywna; Nie zamykaj się w sobie; Możesz czasem na mnie krzyknąć; Odpocznij trochę; Nie bój się, ze dorastam; Pamiątki; Jestem szczęśliwy; Apel twojego dziecka; 2. Wychowanie- sztuka i odpowiedzialność; 3. O poszukiwaniu wartości w wychowaniu niepełnosprawnego dziecka; 4. Wybrane metody terapeutyczne; 5. Literatura dla rodziców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89501-62-7
1. Wybrane koncepcje zachowania człowieka wobec ryzyka: Ryzyko jako konieczność i ryzyko jako przyjemność. Teoria i jej empiryczna weryfikacja; Diagnoza- dystans- instrumentalność. Psychologiczne wyznaczniki gotowości do zapobiegania zagrożeniom; Uwarunkowania kultury bezpieczeństwa pracy; Szok kulturowy a ryzyko nieprawidłowej adaptacji; Skłonność do ryzyka a zachowania transgresyjne; 2. Podmiotowe i kulturowe uwarunkowania zachowań ryzykownych. Badania empiryczne: Tendencja do podejmowania ryzyka a doświadczanie szczęścia; Wybrane podmiotowe uwarunkowania skłonności do ryzyka u kobiet i mężczyzn; Kulturowe uwarunkowania skłonności do ryzyka osób przedsiębiorczych; Skłonność do podejmowania ryzyka, czyli psychologiczna charakterystyka ryzykantów; 3. Ryzyko w pracy zawodowej i aktywności sportowej: Ryzyko w zadaniach lotniczych i metoda jako optymalizacji- ORM (Operational Risk Managament); Katapultować się czy zginąć- pilot w sytuacji awaryjnej samolotu; Podejmowanie ryzyka w sportach szybkościowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89501-39-2
Przeobrażenia fazy młodości; Społeczne uczestnictwo młodzieży. Empiryczna weryfikacja modelu; Style wychowania w rodzinie a społeczne uczestnictwo młodzieży; Młodzież gimnazjalna o swoich partnerach społecznych; Orientacje polityczne zielonogórskich gimnazjalistów; Gimnazjaliści między domem a szkołą; Ramy czasu wolnego gimnazjalistów; Studenci małego ośrodka akademickiego o przyszłym zawodzie i pracy - badania panelowe; Społeczne uczestnictwo młodzieży - wielość obrazów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89501-67-7
Cz.I Cel wychowania: 1. Rządzenie dziećmi, 2. Wychowanie właściwe. Cz.II Wielostronność zainteresowania: 1. Pojęcie wielostronności, 2. Pojęcie zainteresowania, 3. Przedmioty wielostronnego zainteresowania, 4. Nauczanie, 5. Tok nauczania, 6. Rezultat nauczania. Cz.III Siła moralna charakteru: 1. Co to jest charakter?, 2. Pojęcie moralności, 3. W czym objawia się charakter moralny?, 4. Naturalny bieg koształcenia charakteru, 5. O kierownictwie, 6. O szczegółach kierownictwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86770-41-4
1. Ideał swobodnego wychowania, 2. Karność, wolność, osobowość. Cel wychowania moralnego, 3. Podstawowe zagadnienia wychowania przedszkolnego, 4. Szczebel heteronomii, czyli teoria szkoły. Idea szkoły pracy, 5. Autorytet i swoboda w szkole. Zagadnienie samorządu szkolnego, 6. Zagadnienie szkoły jednolitej, 7. Szczebel wolnego samokształcenia, czyli teoria oświaty pozaszkolnej, 8. Cel wychowania naukowego, 9. Składniki wychowania naukowego, 10. Podstawowe szczeble wychowania naukowego. Szczebel pierwszy: kurs epizodyczny, 11. Podstawowe szczeble wychowania naukowego. Szczeble drugi: kurs systematyczny, 12. Szczebel kursu naukowe, czyli teoria uniwersytetu, 13. Zaganienie wychowania fizycznego. Teoria wychowania a technika psychofizjologiczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86770-45-7
1. Kryzys demokracji a najnowsza ewolucja ustrojów szkolnych, 2. Idea szkoły pracy i system daltoński, 3. Teoria wychowania Johna Deweya, 4. Spuścizna Jerzego Kerschensteinera, 5. Angielska tradycja wychowania, 6. Szkolnictwo i państwo we Francji i Anglii, 7. Włoska pedagogika idealizmu aktualistycznego, 8. Reforma szkolna w Czechosłowacji, 9. Polska reforma szkolna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tom 1. Podstawy pedagogiki / Sergiusz Hessen ; przekł. Adam Zieleńczyk ; wybór i oprac. Wincenty Okoń (438, [1] s.); Tom 2. Szkoła i demokracja na przełomie / Sergiusz Hessen ; przekł. Adam Zieleńczyk ; wybór i oprac. Wincenty Okoń (334, [1] s.).
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again