Form of Work
Książki
(73)
Status
only on-site
(68)
available
(24)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(68)
Author
Prusak Feliks
(6)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(4)
Oręziak Leokadia
(4)
Chmaj Marek
(3)
Fedorowicz Zdzisław
(3)
Hoc Stanisław
(3)
Lubiński Marek
(3)
Menkes Jerzy
(3)
Mliczewska Danuta
(3)
Wielomski Adam
(3)
Bożyk Paweł
(2)
Bożym Piotr
(2)
Felbur Stefan
(2)
Fiszer Józef M
(2)
Gierszewska Grażyna
(2)
Kolupa Michał
(2)
Kruk Maria
(2)
Kurowski Stefan
(2)
Muller Aleksander
(2)
Płużański Tadeusz
(2)
Sozański Jarosław
(2)
Łopatka Adam
(2)
Abramowicz Witold
(1)
Affek Mariusz
(1)
Ajnenkiel Andrzej
(1)
Andrzej Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
(1)
Bańka Michał
(1)
Białecki Klemens
(1)
Biskup Józef
(1)
Bąk Krystyna
(1)
Błaszczyk Andrzej
(1)
Czepurko Aleksander
(1)
Czyżowicz Wiesław
(1)
Deptuła Rafał
(1)
Doroszewicz Krystyna
(1)
Drabik Ewa
(1)
Dąbrowski Kazimierz
(1)
Filipczuk Janusz
(1)
Filipiak Teodor
(1)
Filipowska Ewa
(1)
Fischer Ewa
(1)
Frieske Kazimierz
(1)
Frątczak Ewa
(1)
Grzesiuk Lidia
(1)
Guzek Marian
(1)
Góra Stanisław
(1)
Góralski Wojciech
(1)
Górski Eugeniusz
(1)
Howeryng Tomasz
(1)
Huba Wacław
(1)
Jakubczyc Janina A
(1)
Jakubowska Wioletta
(1)
Jakóbik Witold
(1)
Jaworski Tadeusz B
(1)
Kachniewska Magdalena
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kalinkowski Stanisław
(1)
Karolak Stefan J
(1)
Karski Karol
(1)
Kassyk-Rokicka Helena
(1)
Kobyliński Władysław
(1)
Komajda Ewa
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Korowicki Antoni
(1)
Kowalski Jerzy
(1)
Krawczak Irena
(1)
Krawczyk Rafał
(1)
Kubiak Bernard F
(1)
Luszniewicz Andrzej
(1)
Lutkowski Karol
(1)
Majewski Zbigniew
(1)
Masewicz Walery
(1)
Mazur Jolanta
(1)
Milczewska Danuta
(1)
Mężykowska Aleksandra
(1)
Nieznański Edward
(1)
Owoc Mieczysław L
(1)
Pruszyński Jan
(1)
Rosati Dariusz K
(1)
Różański Marcin
(1)
Sokolewicz Wojciech
(1)
Stojanowska Elżbieta
(1)
Szostak Jacek
(1)
Szyjewski Zdzisław
(1)
Słaby Teresa
(1)
Sławik Karol
(1)
Słodaczuk Józef
(1)
Tokarski Stanisław
(1)
Tudrej Jerzy
(1)
Warchałowski Krzysztof
(1)
Wasilkowski Andrzej
(1)
Wesołowski W.Jerzy
(1)
Wojtczak-Szyszkowski Jerzy Andrzej
(1)
Wolański Robert
(1)
Wymysłowski Sławomir
(1)
Zacher Lech W
(1)
Zieliński Jerzy S
(1)
Łazarski Krzysztof
(1)
Łukaszewicz Joanna
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(70)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(73)
Language
Polish
(73)
Subject
Unia Europejska
(9)
Polska
(7)
Banki
(6)
Prawa człowieka
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Gospodarka
(4)
Prawo
(4)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(3)
Globalizacja
(3)
Islam
(3)
Konflikt
(3)
Konkurencja
(3)
Negocjacje
(3)
Organizacja
(3)
Organizacja -planowanie
(3)
Papiery wartościowe
(3)
Państwo
(3)
Podatek
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Ryzyko finansowe
(3)
Trybunał Konstytucyjny
(3)
Ubezpieczenia
(3)
Budżety terenowe
(2)
Dobra osobiste
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Europa
(2)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(2)
Finanse publiczne
(2)
Handel
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Hotelarstwo
(2)
Integracja europejska
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Język łaciński
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(2)
Krajowa Rada Sądownictwa
(2)
Lotnictwo
(2)
Marketing
(2)
Naczelny Sąd Administracyjny
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Organy ochrony prawnej
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(2)
Pranie pieniędzy
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Prawo rzymskie
(2)
Prokuratura
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Przedsiębiorstwo państwowe
(2)
Rosja
(2)
Rynek finansowy
(2)
Ryzyko kursowe
(2)
Rzecznik Praw Dziecka
(2)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(2)
Rękojmia za wady rzeczy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sąd najwyższy RP
(2)
Sądownictwo
(2)
Trybunał stanu
(2)
Turystyka
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Zarządzanie
(2)
Absolutyzm
(1)
Agencje celne
(1)
Akcje (ekon.)
(1)
Analiza historii zdarzeń
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżet państwowy
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Cło
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Demokracja
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia
(1)
Emetytura
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Euroregiony
(1)
Factoring
(1)
Finanse
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Fundusze Strukturalne UE
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Inflacja
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Ukraina
(1)
ZSRR
(1)
73 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-11-6
R.1 Produkt i jego nabywca; R.2 Ceny w działalności marketingowej przedsiębiorstw; R.3 Kanały sprzedaży; R.4 Promocja marketingowa (oddziaływanie na rynek); R.5 Otoczenie marketingowe; R.6 Badania marketingowe; R.7 Miejsce marketingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88690-61-2
R.I Tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu towarami R.II Tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu usługami : 1.Rola usług w rozwoju gospodarczym świata, 2.U sługi w światowym obrocie w latach 1980-2002, 3.Tendencje w procesie liberalizacji obrotu usługami. R.III Międzynarodowe przepływy kapitału : 1.Pojęcie, formy i skutki przepływu kapitału, 2.Kredyt jako forma międzynarodowego przepływu kapitału, 3.zagraniczne inwestycje portfelowe, 4.Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. R.IV Rola korporacji transportowych we współczesnej go spodarce światowej R.V Międzynarodowe przepływy siły roboczej : 1.Definicje i formy migracji, 2.Rozmiary, kierunki, tendencje ruchów migracyjnych na świecie, 3.Przepływ siły roboczej w Polsce. R.VI Główne instytucje i ośrodki handlu międzynarodowe go : Światowa Organizacja Handlu (WTO), 2.Stany Zjednoczone, 3.Japonia, 4.Unia Europejska. R.VII Międzynarodowe rynki finansowe : 1.Rynki waluto we i kapitałowe w gospodarce światowej, 2.Eurorynki, 3 .Instrumenty pochodne jako innowacje dla gospodarki. R.VIII Zadłużenia międzynarodowe : 1.Rozmiary i struktura zadłużenia międzynarodowego oraz jego konsekwencje dla gospodarki światowej, 2.Organizacje finansowe a kryzys zadłużeniowy, 3.Propozycje rozwiązania globalnego problemu zadłużenia, 4.Zadłużenie międzynarodowe Polski. R.IX Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku
Światowego we współczesnym świecie : 1.Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2.Bank Światowy, 3.Ewolucja systemu z Bretton Woods. R.X Współczesne kryzysy walutowe, R.XI Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej R.XII Polska w Unii Europejskiej R.XIII Globalizacja a zagrożenia globalne : 1.Pojęcie globalizacji i czynniki ją determinujące, 2.Główne pod mioty globalizacji, 3.Korzyści dla gospodarek uczestni czących w procesie globalizacji, 4.Zagrożenia wynikają ce z procesu globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; 1)
ISBN: 83-86919-75-2
Geneza międzynarodowego kryzysu walutowego- jego real ne i monetarne uwarunkowania; Przyczyny kryzysu finan sowego w Azji Południowo-Wschodniej; Międzynarodowy kryzys finansowy a gospodarka światowa. Skutki dla polskiego handlu zagranicznego; Kryzys finansowy w Rosji- jego wpływ na stosunki gospodarcze z Polską; Atuty i słabości gospodarki polskiej w obliczu świato wego kryzysu walutowego; Wpływ kryzysu rosyjskiego na bezpieczeństwo polskiego biznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-35-3
Cz.I Dzieje ustrojów państwowych : 1.Państwo w starożytności, 2.Szczepowe państwa germańskie i słowiańskie, 3.Wczesnośredniowieczne państwo monarchii patrymonialno-leenej, 4.Państwo feudalne monarchii stanowej i absolutnej, 5.Państwo absolutyzmu oświeconego, 6.Państwo konstytucyjne, 7.Rozwój rządów parlamentarno-gabinetowych w Anglii, 8.Dzieje ustroju Francji, 8.Ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 10.Austria-przemiany ustroju, 11.Prusy, 12.Niemcy w XIX i XX w., 13.Rosja do połowy XX w. Cz.II Historia prawa sądowego : A.Prawo epoki niewolnictwa : 14.Prawo despotii wschodnich, 15.Prawo państw szczepowych germańskich, B.Prawo feudalne : 16.Źródła prawa monarchii patrymonialno-lenne, 17.Źródła prawa monarchii stanowej i absolutnej, 18.Treść źródeł prawa feudalnego i początku czasów nowożytnych, C.Prawo kapitalistyczne : 19.Prawo epoki kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, 20.Prawo w czasach kapitalizmu monopolistycznego, 21.Systemy prawa Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, 22.Prawo państw socjalistycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne : część ogólna / red. Marek Chmaj. - Stan prawny na dn. 2 listopada 2004 r. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2004. - 323 s. ; 24 cm.
Zagadnienia ogólne; Administracja publiczna i prawo administracyjne; Źródła prawa administracyjnego; Ogłaszanie aktów normatywnych; Dzienniki urzędowe; Monitor sądowy i gospodarczy; Podstawowe elementy prawa europejskiego i instytucje Unii Europejskiej; Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego; Organizacja administracji w Polsce; Podmioty administracji; Władztwo administracyjne; Samorząd; Zakład; Fundacja; Centralne organy administracji; Rada ministrów; Prezydent RP; Podziały terytorialne państwa; Wojewoda oraz organizacja zespolonej administracji rządowej; Organizacja niezespolonej administracji rządowej; Samorząd terytorialny; Ustrój administracji samorządowej w Warszawie; Prawne formy działania administracji; Kontrola wewnętrzna administracji oraz kontrola zewnętrzna sprawowana przez parlament, organy kontroli państwowej i ochrony prawa; Sądowa kontrola administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Status prawny wojewody / red. nauk. Marek Chmaj. - Stan prawny na 1.01.2005 r. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2005. - 230 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88690-77-9
1. Geneza urzędu wojewody, 2. Pozycja ustrojowa i zadania wojewody, 3. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów, 4. Wojewoda jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym, 5. Wojewoda jako reprezentant Skarbu Państwa, 6. Wojewoda jako organ II stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, 7. Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej, 8. Wojewoda a organy administracji niezespolonej, 9. Organizacja urzędu wojewody
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88690-83-3
1. Samorząd terytorialny - pojęcie, istota i podstawy prawne, 2. Geneza samorządu terytorialnego, 3. Wybory do organów samorządu terytorialnego, 4. Referendum samorządowe, 5. Zadania samorządu terytorialnego, 6. Organy stanowiące, 7. Organy wykonawcze, 8. Aparat administracyjny samorządu terytorialnego i jednostki pomocnicze gmin, 9. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, 10. Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego oraz procedura uchwałodawcza, 11. Mienie samorządu terytorialnego, 12. Nadzór nad samorządem terytorialnym, 13. Ustrój miasta stołecznego Warszawy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-74-4
1. Pojęcie, funkcja i struktura biznesplanu, 2. Biznesplan a strategiczne zarządzanie firmą, 3. Biznesplan a organizacja przedsiębiorstwa i zasoby ludzkie, 4. Finansowy wymiar biznesplanu, 5. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-39-6
R.1 Pojęcie i przedmiot prawa celnego a polityka celna; R.2 Wprowadzenie do Kodeksu Celnego i przepisów wykonawczych. R.3 Przepisy ogólne Kodeksu Celnego. R.4 Elementy kalkulacyjne-środki taryfowe i pozataryfowe.R.5 Elementy kalkulacyjne-pochodzenie towarów. R.6 Elementy kalkulacyjne-wartość celna towarów. R.7 Towary wprowadzane na polski obszar celny. R.8 Przeznaczenie celne i zgłoszenia celne. R.9 Procedury celne. R.10 Procedury gospodarcze i procedury zawieszające. R.11 Pozostałe przeznaczenia celne. R.12 Operacje uprzywilejowane. R.13 Dług celny. R.14 Przedstawicielstwo w Kodeksie celnym. R.15 Postępowanie w sprawach celnych. R.16 Pod mioty polityki i prawa celnego. R.17 Przestępstwa i wy kroczenia celne. R.18 Harmonizacja polskiego ustawodawstwa celnego z unijnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; 6)
ISBN: 83-88690-55-8
1.Determinanty efektywności ekonomiczno-społecznej, 2.Wzrost realnego i potencjalnego PKB (1970-2002), 3.Postęp techniczny a wzrost gospodarczy (1970-2002), 4.Ekonomiczna efektywność gospodarowania, 5.Rachunek efektywności ekonomiczno-społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60694-06-0
1. Teoretyczne i praktyczne uarunkowania adaptacyjności polskich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. 2. Globalizacja jako determinanta zmian adaptactyjnych polskich przedsiębiorstw. 3. Procesy restrukturyzacji i prywatyzacji formą adaptacyjności polskich przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej. 4. Wpływ wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na ich zdolności adaptacyjne. 5. Zachowania strategiczne polskich przedsiębiorstw jako efekt ich adaptacyjności do warunków gospodarki rynkowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie w sprawach nieletnich / Ewa Filipowska. - Stan prawny na 15.03.2003. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2003. - 228,[4] s. ; 24 cm.
(Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; 3)
ISBN: 83-88690-46-9
R.1 Zagadnienia wprowadzające; R.2 Zasady odpowiedzialności nieletnich; R.3 Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczość nieletnich; R.4 Odmiany rodzajowe postępowania w sprawach nieletnich; R.5 Specyfika przebiegu postępowania sądowego; R.6 Odrębności proceduralne stosowania środków w stosunku do nieletnich oraz rodziców czy opiekunów; R.7 Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; Zeszyt 4)
ISBN: 83-88690-04-3
1.Paradygmat europejski, 2.Stan i perspektywy rozwoju integracji europejskiej, 3.Europejska współpraca polityczna, 4.Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu ropie : geneza, stan obecny, perspektywy, 5.Teoria humanitarnej interwencji po doświadczeniu Kosowa, 6.Euro regiony na pograniczu polsko-niemieckim, 7.Procesy dostosowawcze regulacji gospodarczej restrukturyzacji regionu do integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-48-5
Cz. I Wizje i perspektywy Unii Europejskiej: Wizje i perspektywy rozwoju Unii Europejskiej; Europejskie wizje i ich finansowanie; Wizje zjednoczenia Europy w polityce głównych ugrupowań politycznych Europy; Traktat z Nicei oraz jego konsekwencje dla UE i Polski Koncepcje UE na rzecz nowej architektury bezpieczeństwa Europy; Perspektywy współpracy UE i OBWE na rzecz budowy nowego systemu bezpieczeństwa; Federalizm państw europejskich a przyszły kształt UE; Polityka regionalna UE jako instrument europejskiej integracji oraz gospodarczej restrukturyzacji regionów - doświadczenia i przyszłość. Cz. II Polska polityka integracyjna: Polska polityka integracyjna na tle strategii akcesyjnej UE; Miejsce Polski w systemie instytucjonalnym UE; Strategie konkurencji polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji i procesów globalizacji - aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne; Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach integracji z jednolitym rynkiem europejskim; Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu struktury i konkurencyjności polskiej gospodarki; Znaczenie i perspektywy wejścia Polski do Unii Gospodarczo-Walutowej; Swobodny przepływ siły roboczej - szansa czy zagrożenie procesu integracji Polski z UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88690-40-X
R.I Istota misji i strategii organizacji: Misja; Strategia; Cele strategiczne; Paradygmaty i szkoły myślenia strategicznego. R.II Analiza makrootoczenia: Zdefiniowanie makrootoczenia organizacji; Składniki makrootoczenia; Globalizacja i regionalizacja; Analiza scenariuszowa; Analiza makrootoczenia i scenariusze rozwoju Philips Lighting Poland S.A. R.III Otoczenie konkurencyjne: Model konkurencji M.E. Potera; Grupy strategiczne; Alianse strategiczne i fuzje przedsiębiorstw; Alianse otoczenia sektorowego przemysłu mięsnego w Polsce. R.IV Analiza potencjału strategicznego organizacji: Wewnętrzne możliwości sukcesu organizacji; Bilans strategiczny organizacji; Kluczowe czynniki sukcesu; Łań cuch wartości; Cykl życia. R.V Pozycja strategiczna organizacji: Metody portfelowe; Analiza SWOT; Benchmarking. R.VI Strategie organizacji: Rodzaje strategii organizacji; Model H.I. Ansoffa - strategia produkt/rynek; Krzywa "U" M.E. Potera; Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-27-2
Cz. I Wpływ społeczny w kontaktach między ludźmi: R.1 Człowiek jako nadawca i odbiorca wpływu społecznego. Rodzaje wpływu społecznego, R.2 Uwarunkowanie zachowań społecznych, R.3 Manipulacyjne techniki wywierania wpływu społecznego. Cz. II Umiejętności menedżera: R.4 Efektywne porozumiewanie się, R.5 Skuteczne słuchanie, R.6 Style słuchania i odpowiadania, R.7 Udzielanie informacji zwrotnych, R.8 Asertywność, R.9 Stres i radzenie sobie z nim, R.10 Umiejętność prowadzenia negocjacji, R.11 Umiejętność kierowania zespołem ludzi, R.12 Umiejętność twórczego myślenia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-75-2
1. Prawo administracyjne gospodarcze - pojęcie, zakres i źródła. 2. Zachowania państwa wobec gospodarki. 3. Administracja gospodarcza - ustrój i zadania. 4. Samorząd gospodarczy. 5. Prawo działalności gospodarczej. 6. Ograniczenia i obowiązki przedsiębiorców. 7. Przedsiębiorstwa państwowe. 8. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych. 9. Prawna regulacja udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. 10. Prawna regulacja organizacji i funkcjonowania banków. 11. Prawna regulacja działalności ubezpieczeniowej. 12. Prawna regulacja publicznego obrotu papierami wartościowymi. 13. Prawna regulacja ochrony konkurencji i konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne gospodarcze : wybrane zagadnienia / Stanisław Hoc. - Wyd. 2 popr. i uzupeł. Stan prawny na 1.01.2009 r. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2009. - 283, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88690-75-2
1. Prawo administracyjne gospodarcze - pojęcie, zakres i źródła. 2. Zachowania państwa wobec gospodarki. 3. Administracja gospodarcza - ustrój i zadania. 4. Samorząd gospodarczy. 5. Prawo działalności gospodarczej. 6. Ograniczenia i obowiązki przedsiębiorców. 7. Przedsiębiorstwa państwowe. 8. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych. 9. Prawna regulacja udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. 10. Prawna regulacja organizacji i funkcjonowania banków. 11. Prawna regulacja działalności ubezpieczeniowej. 12. Prawna regulacja publicznego obrotu papierami wartościowymi. 13. Prawna regulacja ochrony konkurencji i konsumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-92-2
1. Gospodarka światowa na początku XXI wieku; 2. Synchronizacja wahań koniunkturalnych w warunkach przemian gospodarki światowej; 3. Polska w Unii Europejskiej- szanse i zagrożenia (aspekty polityczne); 4. Gospodarka polska na tle krajów Unii Europejskiej. Determinanty dalszego jej wzrostu; 5. Cechy morfologiczne wahań koniunkturalnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej; 6. Finanse publiczne w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej; 7. Warunki pomyślnego przejścia testu stabilności kursu walutowego w mechanizmie ERM 2; 8. Mikroekonomiczne aspekty internacjonalizacji gospodarki polskiej; 9. Ekspansja inwestycyjna korporacji transnarodowych. Obecne przemiany i ich implikacje dla Polski; 10. Nowe metody zarządzania- wyzwania dla przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88690-69-8
1. Jakość i system jakości - podstawowe terminy, 2. Dlaczego warto wdrażać system zarządzania jakością (SZJ) w przedsiębiorstwie turystycznym?, 3. ISOS czyli sens normalizacji, 4. Działalność ISO a normalizacja systemów zarządzania, 5. Czy istnieje certyfikat jakości? Czy warto o niego zabiegać?, 6. W kierunku TQM, czyli 8 zasad zarządzania jakością, 7. Narzędzia jakości, 8. Rola audytorów w doskonaleniu systemu, 9. Działania poprzedzające procedurę certyfikacyjną, 10. Przebieg procedury certyfikacyjnej, 11. ISO 9001 w małej i średniej firmie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again