Form of Work
Książki
(41)
Status
only on-site
(39)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(39)
Author
Karpińska Anna
(9)
Wróblewska Walentyna
(5)
Kryńska Elwira Jolanta
(4)
Izdebska Jadwiga
(3)
Cudowska Agata
(2)
Misiejuk Dorota
(2)
Nikitorowicz Jerzy
(2)
Paszkiewicz Angelika
(2)
Sobecki Mirosław
(2)
Bajkowski Tomasz
(1)
Bielecka Elżbieta
(1)
Czech Ewa Katarzyna
(1)
Czykwin Elżbieta
(1)
Danilewicz Wioletta
(1)
Giorgi Amedeo
(1)
Halicki Jerzy
(1)
Kisielewski Andrzej
(1)
Korzeniecka-Bondar Alicja
(1)
Krajewska Anna
(1)
Krzesińska-Żach Beata
(1)
Kvale Steinar
(1)
Muszyńska Jolanta
(1)
Niktorowicz Jerzy
(1)
Rusaczyk Marzena
(1)
Sawicki Krzysztof
(1)
Sierocka Iwona
(1)
Szymanowska Joanna
(1)
Uszyńska-Jarmoc Janina
(1)
Zabielski Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(39)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Subject
Kształcenie
(7)
Wychowanie
(7)
Dziecko
(6)
Oświata
(5)
Szkolnictwo wyższe
(5)
Nauczyciele
(4)
Studenci
(4)
Edukacja międzykulturowa
(3)
Migracje
(3)
Pedagogika
(3)
Rodzina
(3)
Szkolnictwo
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Edukacja medialna
(2)
Globalizacja
(2)
Internet
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Opieka społeczna
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Telewizja
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie do wartości
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Aspiracje
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Chorzy
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko trudne
(1)
Emerytura
(1)
Fenomenologia
(1)
Interakcja wychowawcza
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kuratela
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Małżeństwo
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność za wykroczenia
(1)
Ojcostwo
(1)
Osobowość
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polska
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Postawy
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwa i wykroczenia przeciw środowisku
(1)
Psychologia
(1)
Reklama
(1)
Reklama telewizyjna
(1)
Rynek pracy
(1)
Samokształcenie
(1)
Samopoznanie
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Sztuka
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Twórczość
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia od wypadków
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa zlecenia
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wywiad socjologiczny
(1)
Subject: time
1901-
(3)
1801-
(2)
1989-
(2)
1918-
(1)
2001-0
(1)
41 results Filter
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN ; V)
ISBN: 83-86696-76-1
Tożsamość, kultura a proces globalizacji; Tożsamość a płeć; Wymiary tożsamości młodzieży - doświadczenia inspiracje; Szkoła jako miejsce kształtowania tożsamości; Konteksty metodologiczne w badaniach nad tożsamością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89190-25-7
1. Twórczość jako zjawisko, wartość, proces, 2. Twórcza postawa w narracji osobowości kreatywnej, 3. Koncepcja twórczych orientacji życiowych, 4. Przestrzeń kształtowania orientacji życiowych, 5.Próba empirycznej egzemplifikacji koncepcji, 4.Edukacyjne konsekwencje twórczego paradygmatu myślenia, 5. Wokół idei człowieka poszukującego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-78-8
1. Migracje zagraniczne - zarys problematyki, 2. Rodzina jako środowisko życia dziecka, 3. Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, 4. Konstrukcja teoretyczno-metodologiczna, 5. Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, 6. Oblicza dzieciństwa w rodzinach rozłączonych z powodu migracji zagranicznej rodziców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-22-2
1. Szkic psychologicznej metody fenomenologicznej, 2. Fenomenologiczna psychologia uczenia się i tradycja uczenia się słownego, 3. Metody i wyniki fenomenologicznego badania psychologicznego złożonego zdarzenia: przeżyć ofiary przestępstwa kryminalnego, 4. Wczesna historia psychologicznych badań fenomenologicznych w Ameryce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86696-62-1
1. Teoria kompetencyjna na tle gerontologii społecznej. 2. Metodologia pracy. 3. Zarys historyczny rozwoju edukacji seniorów. 4. Edukacja seniorów w Niemczech. 5. Edukacja seniorów w Wielkiej Brytanii. 6. Edukacja seniorów w Polsce. 7. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-82-6
1. Teoretyczne podstawy analizy problematyki dotyczącej relacji dziecko- media, 2. Metodologiczne przesłanki badań nad telewizją w życiu dziecka, 3. Obraz dziecka w wybranych programach telewizyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-51-6
Cz. I Priorytetowe znaczenie dydaktyki w projektowaniu sytuacji edukacyjnych, Cz. II Kształcenie zawodowe - szkolnictwo wyższe - "dziedziny zaniedbane"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89190-17-6
Edukacja-kluczem do nowych wyzwań, 1. Edukacja wobec problemów XXI wieku, Edukacja "toczących się" reform, Globalizacja jako źródło przesileń w edukacji, Konsekwencje procesu globalizacji dla edukacji, Globalny cel edukacji-realizacja idei uczenia się przez całe życie, Globalne procesy zmieniające świat wyzwaniem dla pedagogiki i edukacji, Nauczyciel w okowach czasu globalizacji, Nauczyciel w zreformowanym kształceniu zawodowym, Szkoła XXI wieku-wybrane idee i strategie edukacji dla przyszłości, Perspektywy szkoły jako organizacji uczącej się, "Ucząca się szkoła"-przykład porozumienia nauczycieli,uczniów i rodziców, Edukacja-między misją a komercją, Rynkowa transformacja szkolnictwa wyższego w polsce.Szanse i zagrożenia, 2. Wybrane aspekty dialogu o wychowaniu, Kariera kategorii "wychowanie jako rozwój" we współczesnej architekturze przestrzeni pedagogicznej, Znaczenie koncepcji "społeczeństwa wychowującego" Floriana Znanieckiego na początku XXI wieku, Funkcjonowanie ucznia w środowisku wychowawczym szkoły, Problematyka zdrowia uczniów w pracy pedagogicznej szkoły podstawowej, Działania edukacyjne w nowoczesnej profilaktyce społecznej, Akceptacja normy "trzeźwość" wyzwaniem dla wychowania, Aktualne tendencje w kształceniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, trójkąd władzy w oświacie:kuratur-gmina-dyrektor szkoły, Dylematy edukacji w obliczu problemów XXI wieku, Zręby instytucjonalizacji edukacji jutra w realiach ponowoczesnego świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Niepowodzenia edukacyjne - renesans myśli naukowej / Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana , 2013. - 264 s. : ryc. kolor., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-61209-58-4
Zawiera: R. 1 Powody naukowej predylekcji: Rozmiary niepowodzeń szkolnych; Aktualność zagadnienia i ważność problemu; Stałość, naturalność i względność niepowodzeń; Uwarunkowania procesu kształcenia w XXI wieku; Zmiana filozofii edukacyjnej; Dyferencjacja procesu kształcenia; Wizja nowego modelu procesu kształcenia; Zagrożenia i złożoności współczesnego świata; Uczelnie wyższe spadkobiercami niepowodzeń szkolnych; powód natury osobistej. R. 2 Kierunki naukowej eksploracji: Zasięg niepowodzeń szkolnych; Przyczyny niepowodzeń szkolnych; Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym; Skutki niepowodzeń szkolnych; Reinterpretacja pojęcia „niepowodzenia szkolne”. R. 3 Nowe pola badawcze. Obszary poznawcze z pogranicza niepowodzeń szkolnych: Koincydencja niepowodzeń dydaktycznych i wychowawczych; Sytuacje trudne w środowisku szkolnym a uczniowskie niepowodzenia; Niepowodzenia szkolne źródłem negatywnych przeżyć, depresji, czynów suicydalnych; Mechanizmy barierotwórcze w edukacji a niepowodzenia szkolne; Teoria naznaczenia wobec ucznia z niepowodzeniami szkolnymi. R. 4 Człowieczy los naznaczony niepowodzeniami: Niepowodzenia szkolne w biografii osób pozbawionych wolności; Niepowodzenia szkolne w biografii żołnierzy zasadniczej służby wojskowej; Niepowodzenia szkolne w biografii dzieci beneficjentów pomocy społecznej. R. 5 Neurodydaktyka wobec niepowodzeń szkolnych. Neurodydaktyka – perspektywą na sukces w uczeniu (się): Wykorzystanie możliwości całego mózgu w procesie kształcenia; Wykorzystanie wszystkich składników pięcioczynnikowego modelu WSWS; Kompleksowe wykorzystanie systemów reprezentacyjnych WAK; Dostosowanie strategii nauczania do stylów uczenia się; Stwarzanie okazji do rozwijania wszystkich typów inteligencji. R. 6 Marzenia o szkole bez niepowodzeń: Marzenia o przywróceniu szkole jej prymarnego sensu; marzenia o realizowaniu prawa dziecka do nauki; Marzenia o zmianie sposobu organizowania pracy dydaktycznej i oceniania osiągnięć szkolnych; Marzenia o optymalnych sposobach przeciwdziałania różnym postaciom i przejawom niepowodzeń. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-04-1
Wprowadzenie: Edukacja w dialogu i perspektywie. Prezentacje- polemiki- propozycje w dotychczasowym oglądzie; Zmiany w zakresie pól poznawczych dydaktyki; Cz. I. Zmiany w myśleniu o edukacji i szkole: Edukacja rozszerzającego się horyzontu; Edukacja dla sukcesu czy porażki i pokory; Badawcze inspirowanie teorii i praktyki dydaktycznej; O polach badawczych z pogranicza niepowodzeń szkolnych; Szkoła zintegrowana; Kultura wysokiej tolerancji niepewności w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym systemu oświaty; Szkoła jako organizacja ucząca się w realiach szkół podlaskich; Psychologiczne prawidłowości kształtowania się umiejętności poznawczych uczniów; Kompetencje poznawcze ucznia w szkole zarządzającej wiedzą; Ewolucja celów, zadań i metod pedagogiki specjalnej w ostatnim półwieczu; Pedagogika porównawcza w perspektywie globalizmu i regionalizmu; Cz. II. Przemiany w treściach kształcenia: Potrzeba nauk środowiskowych w polskiej edukacji XXI wieku; Historyczne i kulturowe aspekty kształtowania się edukacji ekologicznej; Założenia i perspektywy szkolenia w obronie cywilnej; Powieść "Jedenaście minut" P. Coelho jako przypowieść edukacyjna o miłości; Refleksje o edukacji medialnej; Gry komputerowe w świecie młodzieży uczącej się; Założenia kształcenia zintegrowanego a praktyka szkolna; Matematyka w kształceniu zintegrowanym; Matematyczne zadania z treścią i przyczyny trudności z nim związane w klasie III szkoły podstawowej; Cz. III. Diagnoza i ewolucja procesu kształcenia; Diagnozowanie możliwości poznawczych 6-7 latków poprzez ocenę umiejętności w zakresie pisania i czytania; Roczna klasyfikacyjna ocena opisowa w kształceniu zintegrowanym; Uwarunkowania wpływające na osiągnięcia szkolne gimnazjalistów klas trzecich; Dydaktyczne przejawy niepowodzeń szkolnych- przyczyny i przeciwdziałanie; Problemy w diagnozowaniu niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych; Obszary niepowodzeń edukacyjnych z perspektywy poszkolnych losów dorosłych dyslektyków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-16-8
CZ.I Wybrane problemy efektywności kształcenia, telelogii edukacyjnej i ontodydaktyki: 1. O wyższą efektywność procesu kształćenia i jego lepszą jakość, 2. Wewnątrzszkolna ocena wiedzy uczniów, 3. Integralność oceny opisowej, 3. Problemy oceny efektów kształcenia zawodowego w kontekscie dialogu, 4. Projektowanie celów kształcenia, 5. W poszukiwaniu taksonomii celów kształcenia w uniwerstytecie XXI wieku, 6. Nowe spojrzenie na metody kształcenia w kontekscie podmiotowego traktowania ucznia i obowiązujących standardów w Europie, 7. Jak pracować w wyższych klasach szkoły podstawowej, 8. Świat blizej dziecka, czy dziecko bliżej świata? Cz.II Instrumentarium pracy pedagogicznej - strategie, metody, formy organizacyjne: 1. Formy i rodzaje integracji w procesie uczenia się na odległość, 2. Udział technik komputerowych w interakcji edukacyjnej, 3. Edukacja wirtualna w XXI wieku, 7. Środki i formy komunikowania w XXI wieku, 4. Konserwatorium jak element dialogu wykładowcy ze studentami, 5. Recepcja tekstu i jego znaczenie w kontekscie nauczania języka obcego, 6. Poszukująca strategia kształcenia, 7. Specyfika funkcjonowania mózgu a przystosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb uczącego się, 8. Uwarunkowania twórczej aktywności matematycznej uczniów klas początkowych, 9. Metoda projketów w edukacji regionalnej, 10. Wspomaganie rozowju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez polisensoryczne spostrzeganie charakteru muzyki i jej elementów, 11. Tworzenie i recepcja sztuki jako przestrzenie realizacji potrzeb dziecka. 12. Praktyki pedagogiczne jako składnik efektywności wewnątrzszkolnej w procesie kształcenia nauczycieli WF., 13. Usytuowanie przedmiotów edukacji w kontekście polskich doświadczeń, 14. Poziom realizacji funkcji edukacyjnej na oddziale reumatologicznym, cz.III Partnerzy edukacyjnej interakcji: 1. Podmiotowość w teorii i praktyce edukacyjnej, 2. Autonomia ucznia a rzeczywistość szkolna, 3. Wiedza nauczycieli o uczniach, 4. Lęk szkolny, przyczyny, przejawy w opinii uczniów młodszych, 5. "wyprawka szkolna" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin ryzyka socjalnego, 6. Szanse edukacyjne dzieci z rodzin o niskim statusie socjoedukacyjnym, 7. Szanse edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w opinii badanych podmiotów szkoły, 8. Jakość kształcenia w Polsce po reformie oświaty, 9. Partnerzy edukacyjnych interakcji - między przemocą a współdziałaniem, 10. Partnerzy edukacyjnych interakcji a realizacja zadań rozwojowych, 11. Nauczyciel partnerem w relacjach z uczniami i rodzicami, 12. Partnerzy edukacyjnych interakcji a wizja zaspokojania potrzeb uczniów klas młodszych, 13. jakość kontaków interpersonalnych rodziców i nauczycieli w trakcie procesu edukacyjengo, 14. Współudział rodziców w planie rozowju i działania przedszkola, 15. Kompetencje emocjonalne nauczyciela jako sprawcy dialogu, 16. Emocjonalnie inteligentni nauczyciele jako kreatorzy nowoczesnego kształcenia i wychowania, 17. Dialog w dydaktyce ogólnej i praktyce kształcenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana, 2008. - 450, [2] s. : rys.; tab.; wykr. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-61209-06-5
Wprowadzenie: Edukacja w stanie ustawicznej reformy; Cz. I. Edukacja w stanie reformy- wielorakie perspektywy: Tocząca się reforma edukacji; Edukacja nauczycielska w Polsce wobec zadań reformy systemu edukacji; Założenia edukacji w procesie reform- konteksty całościowe; Głos w sprawie rekonstrukcjonizmu. Pytanie o możliwość jego zaistnienia we współczesnej Polsce; Europejskie priorytety edukacyjne a polskie działania reformatorskie; Wyrównywanie szans edukacyjnych- założenia a rzeczywistość; Bezpieczeństwo i samopoczucie uczniów w sytuacji przejazdów do szkoły; Reforma edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli; Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli wczesnej edukacji; Rozumienie kompetencji zawodowych nauczycieli gimnazjów; Oczekiwania uczniów gimnazjów wobec oferty edukacyjnej szkół; Aspiracje edukacyjne młodzieży Podkarpacia; Cz. II. Obszary interakcji szkolnych: Dialogiczny wymiar interakcji szkolnych; Socjologiczne i kulturowe aspekty zarządzania oświatą; Przemoc w szkole w klasach młodszych. Problem współczesnej szkoły; Bariery komunikacyjne w relacjach dyrektor-nauczyciele; Problemy dzieci w wieku przedszkolnym w kontaktach interpersonalnych; Bezradność wychowawcza nauczycieli. Rozmiar zjawiska, uwarunkowania; Szkolni wychowankowie rodzaju- sprawni inaczej?; Motywy aktywności fizycznej a cechy tempera mentalne uczniów w opinii ich rodziców i wychowawców szkolnych; Odbiór i tworzenie tekstów humorystycznych jako przejaw kompetencji nauczyciela; Nauczyciel wobec odmienności seksualnych; Interakcje nauczyciel-uczeń z perspektywy konstruktywistycznej; Obraz nauczyciela i jego status społeczny w oczach uczniów klas III szkoły podstawowej i gimnazjum; Cz. III. Troska i szlachetność w dialogu edukacyjnym: Wychowawca-opiekun w procesie opieki nad dzieckiem osieroconym; Dialog międzykulturowy: rozwój szkolnictwa mniejszości narodowych w Polsce; Dialog międzykulturowy w reformowanej szkole; Wychowanie ku wartościom w aspekcie dróg rozwoju osobowości; Wychowanie ku wartościom w aspekcie dróg rozwoju osobowości; Wychowanie ku wartościom powinnością edukacyjną w dobie kultury popularnej; Wpływ hierarchizacji wartości na społeczne funkcjonowanie ucznia; Wychowanie do świata wartości- propozycje rozwiązań na gruncie szkoły podstawowej; Specyfika wychowania ku wartościom ucznia sprawiającego trudności wychowawcze; Trudna młodzież- trudna edukacja; Edukacja moralna w dialogu, profesjonalna perspektywa etyczna; Osobowościowe uwarunkowania kodów etycznych; Wolność wyboru kulturowego; Światopogląd w koncepcji pedagogicznej Sergiusza Hessena; Rozumienie istoty pracy przez uczniów w młodszym wieku szkolnym uczęszczających do świetlicy; Trafność wsparcia społecznego w percepcji rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
U podstaw dialogu o edukacji / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana, 2003. - 270 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-89190-18-4
1.Wartości - podstawą dialogu o edukacji, Cz. I Wartości - podstawą dialogu o edukacji, Cz. II Aksjologiczny wymiar kształcenia i wychowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86696-54-0
1. Nowa sztuka wobec nowej rzeczywistości: Reklama i ikonosfera miasta; Kubistyczne trompe l'esprit; Futuryzm i estetyka maszyny; Marcel Duchamp - "sztuka jest kwestią wyboru"; "Aby temu zwariowanemu światu wepchnąć do gęby jego własny wizerunek"; Okno wystawowe, manekiny i przedmioty. 2. Świat jako obraz modularny: Reklama i idea harmonii w działalności ugrupowania De Stijl; Bauhaus - poszukiwanie nowego sposobu życia; Obrazy ISOTYPE. 3. Rewolucja i sztuka: O nową ikonosferę, czyli sztuka w służbie rewolucji; Reklama środkiem agitacji; Nowy język form; Film jako element nowej formy; Reklama i awangarda w Polsce. 4. Stany Zjednoczone - awangarda, reklama i styling: Awangarda w Stanach Zjednoczonych; "Czy reklama może być dziedziną sztuki"; Reklama jako narzędzie edukacji; Styling; "Przemysł kulturowy". 5. Obrazy obrazów: Tradycja awangardy i amerykański przemysł reklamowy po wojnie; Independent Group i pop-art; "To nie jest hamburger, to jest dzieło sztuki". 6. Sztuka nowoczesna jako kultura popularna. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-65-6
1. Człowiek budujący ("homo construens") - istota koncepcji 2. Podstawy teoretyczne kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jako ludzi budujących 3. Diagnoza warunków i możliwości kształcenia kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jako ludzi budujących w uniwersytecie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-42-7
1.Wartości uniwersytetu w społeczeństwie uczącym się, 2.Proces i wyniki ksztaćłenia uniwersyteckiego, 3.Uczestnicy procesu ksztaćłenia uniwrsyteckiego, 4.Jakość ksztaćłenia uniwersyteckiego - podstawy teoretyczne i pojęcie, 5.Uwarunkowania jakości ksztaćłenia w uniwersytecie, 6.Ewaluacja efektów ksztaćłenia i akredytacja, 7.Doskonalenie procesu dydaktycznego i podnoszenie jakości ksztaćłenia uniwersyteckiego - propozycja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-33-8
Polskie tradycje szkolnictwa prywatnego; Polityka oświatowa władz szkolnych wobec szkolnictwa prywatnego w II Rzeczypospolitej; Szkolnictwo prywatne w różnych regionach II Rzeczypospolitej; Szkoły prywatne II Rzeczypospolitej we wspomnieniach i pamiętnikach; Pozalekcyjna działalność wychowawcza w II Rzeczypospolitej; Współczesne szkolnictwo niepubliczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again