Form of Work
Książki
(19)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(16)
available
(10)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(16)
Author
Nowaczyk Grażyna
(3)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(2)
Smolarek Małgorzata
(2)
Chodyński Andrzej
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Dietl Jerzy
(1)
Drapińska Anna
(1)
Duczmal Wojciech
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Jupowicz-Ginalska Anna
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Karbownik Karolina
(1)
Kolasiński Maciej
(1)
Koszel Bogdan
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kotelska Jolanta
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Lisiecki Piotr
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Margoński Marek
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Mikosz Joanna
(1)
Mlekodaj Anna
(1)
Mruk Henryk
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Pabian Arnold
(1)
Pluta-Olearnik Mirosława
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Popielec Dominika
(1)
Rosińska-Mamej Agnieszka
(1)
Rychter Arkadiusz
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Sapijaszka Zofia
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Sobolewski Dariusz
(1)
Soliński Tomasz
(1)
Stalewski Tadeusz
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Styś Aniela
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Tworzydło Dariusz
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Widera Zbigniew
(1)
Wnuk Tadeusz
(1)
Woźniak-Sobczak Barbara
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wygaś Sebastian
(1)
Ziaeian Yasmin
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Żurawska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Szkolnictwo wyższe
(17)
Przedsiębiorstwo
(6)
Marketing
(4)
Public relations
(4)
Górnictwo
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Nauczanie na odległość
(2)
Polska
(2)
Promocja handlowa
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Reklama
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Systemy informatyczne
(2)
Zarządzanie
(2)
Banki
(1)
Biblioteka
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Dziennikarstwo śledcze
(1)
E-mail marketing
(1)
Facebook
(1)
Globalizacja
(1)
Gry komputerowe
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Jakość produktu
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Komputery
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie podyplomowe
(1)
Logistyka
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing narodowy
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing polityczny
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Media społecznościowe
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nauczanie
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieruchomości
(1)
Okładki czasopism
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Organizacja
(1)
Oświata
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Promocja
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo internetowe
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Rosja
(1)
Rynek
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Second Life
(1)
Sektor publiczny
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Społeczna odpowiedzialność
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Studenci
(1)
Szkolonictwo wyższe
(1)
Targi i wystawy
(1)
Transport
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Unia Europejska
(1)
Upadłość
(1)
Usługi
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Zaufanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16585-7
1.Istota usługi edukacyjnej i szkoły wyższej oraz jej modele; 2. Rynek usług edukacyjnych szkół wyższych; 3. Relacje rynkowe - podstawy teoretyczne; 4. Relacje szkoły wyższej z wybranymi podmiotami rynku usług edukacyjnych; 5. Teoretyczne problemy zarządzania relacjami w usługach edukacyjnych; 6. Elementy zarządzania relacjami w usługach edukacyjnych; 7. Zarządzanie relacjami ze studentami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7205-201-8
1.Istota i znaczenie marketingu w szkole wyższej, 2.Otoczenie marketingowe szkoły wyższej, 3.Zachowania nabywców usług edukacyjnych, 4.Budowanie pozycji konkurencyjnej szkoły wyższej, 5.Zarządzanie jakością usługi edukacyjnej, 6.Polityka cen w szkole wyższej, 7.Komunikacja marketingowa szkoły wyższej, 7.Czynnik ludzki w marketingu szkoły wyższej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89964-20-1
1.Marketing oraz jego znaczenie w działalności szkoły wyższej, 2.Otoczenie marketingowe szkoły wyższej, 3.Wybór edukacyjny rynków docelowych, 4.Marketing mix szkoły wyższej, 5.Wybrnae problemy organizacji marketingu w szkole wyższej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Authority data
Szkolnictwo wyższe - marketing (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-329-9
Rola marki w szkole wyższej; Podstawy zarządzania marką w szkole wyższej; System identyfikacji wizualnej w szkole wyższej; Kultura organizacyjna w szkole wyższej; Relacje interpersonalne w budowaniu marki szkoły wyższej; Marka szkoły wyższej w aspekcie międzynarodowym; Marka szkoły wyższej - case studies.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-556-5
R.I : 1.Kirunki działań projakościowych na uczelni wyższej, 2.Edukacja menedżerska w wybrnaych krajach rozwiniętych, 3.Kształcenie zorientowane na studenta - sceptycznie o metaforze "student klinetem", 4.Ocena jakości kształcenia na studiach podyplomowych na przykładzie Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu, 5.Studia dwustopniowe na kierunku zarządzanie i marketing - zarys proponowanej koncepcji. R.II : 6.Programy nauczania na kierunku zarządzanie i marketing, 7.Oceny przydatkońsi i atrakcyjności przedmiotów nauczania, 8.Samoocena badanych pod względem przygotowania do zawodu przez studia, 9.Kontakty z otoczeniem gospodarczym w trakcie studiów (według opinii badanych), 10.Motywacje i satysfakcje z ukończenia studiów, 11.Uzyskane efekty studiów na kierunku zarządzanie i marketing według opinii dyplomatów, 12.Nauczyciele akademiccy w opinii studentów, 13.Ocena wiedzy studentów - informowanie, motywowanie czy wypłata?, 14.Nieuczciwe praktyki związane z pisaniem i obroną pracy magisterskiej, 15.Jakość administracyjnej obsługi studentów na badanym wydziale uczelni według ich opinii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910763-7-7
Cz.I Media a uczelnie : 1.Rola mediów w kształtowaniu wizerunku nauki i jakości ksztaćłenia, 2.Edukacja w medialnym stereotypie, 3.Debata publiczna a tworzenie polityki wobec szkół wyższych, 3.Unia Europejska a promocjha i oferta edukacyjna polskich uczelni. Cz.II Znaczenie srodków masowego przekazu dla promocji uczelni : 1.system komunikacji marketingowej szkoły wyższej, 2.Reklama prasowa szkół wyższych, 3.Relacje szkoła wyższa-media a kształtowanie pozytywnego wizerunku uczelni, 4.Rola informacji w środkach masowej komunikacji w kształtowaniu jakości nauczania w szkołach wyższych, 5.PR - promocja państwowej i prywatnej uczelni ekonomicznej (na przykładzie Akademii Ekonomicznej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu), 6.Znaczenie środków masowego przekazu w promowaniu powstającej uczelni na przyładzie Wyższej Szkoły Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu. CZ.III Rankingi uczelni w środkach masowego przekazu : 1.Ranking jako element systemu informacji o szkołach wyższych, 2.Biznes a (i) etyka. Promowanie uczelni i kierunków studiów za posrednictwem środków masowego przekazu, 3.Rankingi szkół wyższych na świecie - na przykłądzie USA, Wielkiej Brytanii i Japonii. CZ.IV Wykorzystywanie współczesnej technologoo informatycznej w zarządzaniu uczelnią oraz jej promocji : 1.Systemy teleinformatyczne środkiem kreowania wizerunku uczelni wyższych, 2.Internet na uczelni, 3.Witryna www jak wizytówka uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 4.Rola interentu w koształtowaniu wizerunku społecznego uczelni. CZ.V Wykorzystanie współczesnej technologii informatycznej w nauczaniu na odległość : 1.Studia wyższe na odległość, 2.Dedytkowane oprogramowanie wykorzystywane w kształceniu na odległość, 3.Internetowe systemy zdalnego nauczania a problem bezpieczeństwa , 4.O wykorzystywanych możliwościach zastosowania narzędzi interentowych w nauczaniu na odległość, 5.Realizacja studiów wspomaganych interentowo w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7205-234-4
I. Koncepcja zarządzania marketingowego w szkole wyższej: 1.Dylematy marketingu szkół wyższych. 2.Wybrane problemy adaptacji marketingu w szkolnictwie. 3.Konkurencja na rynku usług edukacyjnych na poziomie wyższym. 4.Potrzeba planowania strategicznego w usługach edukacyjnych. 5.Funkcja marketingowa w szkole wyższej. Marketing szkół wyższych o profilu biznesowym z perspektywy amerykańskiej. 7.Strategie marketingowe amerykańskich uczelni for-profit. 8.Zaufanie w procesie naybwania usług edukacyjnych przez studentów. II.Marketingowa orientacja na klienta w szkole wyższej:9.Selekcja kandydatów na studia w strategii marketingowej uczelni. 10.Marketingowe zarządzanie szkołami wyższymi z perspektywy relacji zachodzących pomiędzy konsumentami usług.11.Segmentacja w kontekście szkolnictwa wyższego:strategie zwiększania efektywności. 12.Przyczyny wyboru uczelni ekonomicznej przez kandydatów na studia. III>Polityka jakości w usługach edukacyjnych: 13.Jakość kształcenia -czynniki i kryteria oceny. 14.Jakość w usługach edykacyjnych. IV.Zarządzanie produktem w usługach edukacyjnych: 15.Produkt w usługach edukacyjnych - sposób definiowania i konsekwencje dla działań marketingowych. 16.Branding jako element marketingowego zarządzania szkołą wyższą na przykładzie uczelni polskich i amerykańskich. 17.Praktyka gospodarcza w procesie kształcenia na poziomie wyższym. V.Personel w zarządzaniu marketingowym szkołą wyższą: 18.Kluczowe etapy procesu kadrowego w szkolnictwie wyższym. 19.Zasoby ludzkie jako element kształtowania wizerunku niepublicznej szkoły wyższej. 20.Rola rektora w budowaniu długotrwałych relacji szkoły wyższej z otoczeniem. 21.Specyfika osobowości i zachowań młodego nauczyciela akademickiego a kształtowanie wizerunku uczelni. VI>Zarządzanie komunikacją w szkołach wyższych: 22.Podstawy zarządzania promocją szkoły wyższej. 23.Reklama prasowa szkół wyższych. 24.Elementy wizerunku szkoły wyższej. 25.Rola i zadania komórek public relations w strukturach uczelni. 26.Targi edukacyjne jako narzędzie kształtowania wizerunku szkoły wyższej. 27.Zarządzanie relacjami z absolwentami. 28.Współpraca ze studentami w zakresie aktywności promocyjnej uczelni. VII.Nowe technologie na rynku edukacji wyższej: 29.Zmiany strategii marketingowych szkół wyższych w dobie społeczeństwa informacyjnego. 30.Pozycjonowanie serwisów internetowych szkół wyższych. VIII. Badania marketingowe w zarządzaniu szkołą wyższą: 31. Badania i analizy marketingowe w szkole wyższej. 32.Pomiar satysfakcji klienta jako element sytsemu zarządzania jakością w szkole wyższej. 33.Badanie opinii studentów jako przesłanka doskonalenia jakości kształcenia. 34.Marketingowe aspekty działalności uczelni wychowania fizycznego w opinii studentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-29-1
1. Ewolucja koncepcji funkcjonowania uczelni wyższych; 2. Zmiany w mediach i zmiany kulturowe; 3. Oblicze nowych mediów; 4. Instrumentarium mediów społecznościowych; 5. Komunikacja jako podstawa kształtowania wizerunku uczelni i tworzenia relacji z otoczeniem; 6. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji na uczelniach w świetle badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe WSZiM w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing ; Zeszyt 2)
ISBN: 83-915362-2-X
Zarządzanie rozwojem firmy wobec wyzwań XXI wieku; Instrumenty strategicznego organizowania; Wspieranie lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości przez Górnośląski Bank Gospodarczy SA w Katowicach; Ocena poziomu jakości tkanin; Sfera wyższego szkolnictwa jako system marketingowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 13)
ISBN: 83-87708-46-1
Globalizacja a przełom w zarządzaniu; Teoretyczne podstawy badania strategii marketingowych przedsięb iorstw transnarodowych (globalizacja); Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie poszukującym proryn kowej reorientacji; Kreowania wizerunku przedsiębior stwa istotnym elementem jego rozwoju; Kreatywność w marketingu jako zasób przedsiębiorstwa. Zastosowanie zasad zarządzania wiedzą do analizy rozwiązywania problemów marketingowych w przedsiębiorstwie; Marke ting w obliczu zmian - kontekst kreowania wizerunku marki; Ocena satysfakcji klienta; Strategia Zarządza nia Relacjami z Klientami (CRM): zmiana filozofii kontaktów z klientem; Praktyka segmentacji rynku w przedsiębiorstwie na rynku krajowym- wyniki badania; Zmienność kontroli marketingowej w kontekście stosowa nej strategii biznesowej- wyniki badań polskich przed siębiorstw; Zastosowanie Internetu w marketingu; Rola i zakres public relations w administracji; Public relations w strategii marketingowej organizacji non- profit; Strategia wyższej szkoły niepublicznej w proce sie zmian; Polskie przedsiębiorstwa handlowe- konkuren cyjność rynkowa, strategie i instrumenty ich realiza cji (w świetle badań ankietowych); Problematyka aktyw ności rynku nieruchomości komunalnych na przykładzie gminy Wrocław; Targi branżowe w praktyce na przykła dzie branży mebli ogrodowych; Strategia marketingu międzynarodowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-61-1
Zawiera: Innowacje w kreowaniu i modyfikowaniu modeli biznesowych; Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw jako zasadniczy czynnik konkurencyjności regionu; Innowacyjność przedsiębiorstw na przykładzie firm zlokalizowanych w Kieleckim Parku Technologicznym. Studium przypadku; Features of models of organization and management cash flow contemporary economy; Zarządzanie uczelnią wyższą - rozwój systemów zarządzania, ich finansowanie oraz dopasowanie do potrzeb gospodarki; Zarządzanie uczelnią w aspekcie działań marketingowych; Typology and segmentation of households on financial market in Poland; Wybrane zagadnienia bibliograficzne a zarządzanie; Od systemów zarządzania jakością po społeczną odpowiedzialność biznesu w nowoczesnym zarządzaniu firmą; Strategiczny aspekt zarządzania w branży górniczej oraz technologiach informacyjnych; Asymetria informacji pogodowych jako źródło ryzyka sektora energetycznego; Analiza wybranych źródeł finansowania działalności MMŚP; Aktualność idei rozwoju zrównoważonego i trwałego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-82-6
Zawiera: Ikonizacja tematów e-maili marketingowych; Przedsięwzięcia promocyjne polskich redakcji prasowych - komunikacja z nabywcami; Strategie komunikacyjne z pracownikami niepełnosprawnymi w e-przedsiębiorstwie; Harnaś, ze hej! Marketingowe użycie dziedzictwa kulturowego (na przykładzie Podhala); Pomiędzy misją a promocją. Funkcjonowanie organizacji wspierających dziennikarstwo śledcze na przykładzie Center for Investigative Reporting; Finansowa funkcja okładek polskich magazynów; Wydarzenia uczelniane jako narzędzie akademickiego public relations. Studium przypadku Kongresu Praktyków Biznesu w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-58-8
1. Modele public relations - od publicity do współdziałania; 2. Marketing we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem; 3. Strategie innowacji jako wartości dla klienta; 4. Publicity of private brands; 5. Czarny public relations a bankructwa banków; 6. Public relations instytucji usług publicznych działających na obszarze samorządu terytorialnego; 7. Promotional Tools in Foreign Direct Investment Attracting; 8. Metodologie badania wizerunku organizacji pożytku publicznego na przykładzie szkoły wyższej; 9. Efektywna komunikacja zewnętrzna w organizacjach pozarządowych. Studium przypadku: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e"; 10. Rola biblioteki w kreowaniu wizerunku uczelni na przykładzie Wyższej szkoły Humanitas.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 659 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62683-54-3
Część I Innowacje źródłem sukcesu przedsiębiorstwa – analiza krytyczna; Wybrane problemy innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej; Innowacje organizacyjne i marketingowe w małych firmach w województwie opolskim; Kilka uwag w sprawie uczciwości i odpowiedzialności firmy; Rynek szkolnictwa wyższego w Polsce w pogoni za innowacją; Innowacje pedagogiczne – potrzeba profilaktyki społecznej. Część II Dynamika i wybrane charakterystyki przemian innowacyjnych; Efektywne motywowanie pracowników determinantą innowacyjnego przedsiębiorstwa; Hybrydowe metody nowoczesnego motywowania do pracy; Optymizm jako kapitał psychologiczny pracownika. Część III Innowacje – wyzwanie dla marketingu; Stymulatory rozwoju innowacji marketingowych; Innowacje marketingowe a funkcjonowanie mikro- i małych przedsiębiorstw; Logistyczna obsługa klienta i integracja ECR i CRM jako przejawy innowacyjnego działania w łańcuchu dostaw; Partnering oraz system CRM jako narzędzia działań marketingowych w przedsiębiorstwie; Marketing sportowy i sponsoring jako obszar działań innowacyjnego konsultingu zarządzania; Zarządzanie marketingiem w sporcie – stosowanie innowacyjnych działań marketingowych w klubie fitness; Innowacyjność marketingu internetowego w branży szkoleniowo-doradczej. Część IV Marketing w mediach społecznościowych; Innowacyjność polityki informacyjnej a odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw; Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element innowacyjnego zarządzania firmą – wsparcie systemowe i europejskie; Innowacje inspirowane społeczną odpowiedzialnością i społeczna odpowiedzialność inspirowana innowacjami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60583-10-4
Kapitał relacji, wartość public relations; Symbole i wyróżniki w procesie kreowania wizerunku kraju; Wykorzystanie działań public relations przed uruchomieniem projektu; Kształtowanie i ocena wizerunku jednostki samorządu terytorialnego; Propaganda czy public relations? Dwa wybrane przypadki z USA i Polski; Komunikowanie polityczne w kampanii wyborczej - kierunki zmian w polskiej rzeczywistości politycznej; Metody działań PR w jednostkach samorządu terytorialnego; Skuteczność i efektywność PR; Marketing międzywyborczy w praktyce. Sto dni rządu Kazimierza Marcinkiewicza; Wizerunek mafii w literaturze Mario Puzo; Społeczna odpowiedzialność uczelni publicznej a public relations (na przykładzie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego); Public relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową w banku; Samorządowe public relations w Polsce - doniesienie z badań; Uwarunkowania i instrumenty kształtowania wizerunku firmy w Internecie; Public relations rejonu Kaszub; Lobbying organizacji trzeciego sektora; Etyczne aspekty PR w Polsce w świetle wyników badań empirycznych; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji marketingowej; Public relations - gdzie jesteśmy i gdzie idziemy? Mity i fakty; Wykorzystanie telemarketingu w ubezpieczeniach; Zmiana wizerunku służby zdrowia w Polsce - konieczność i potrzeba społeczna; Niedyskretny urok grupy. Grupy studenckie a kształtowanie wizerunku uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Duży sukces małej Ani, czyli reklamowa kampania wizerunkowi na usługach PR; Marketingowe PR w zintegrowanej komunikacji; Marketingowa koncepcja kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa; Wykorzystanie macierzy celów wizerunkowych w analizie i ocenie sytuacji wyjściowej firmy; Zjawiska społeczno-psychologiczne, wykorzystywane przez public relations w procesie pozyskiwania akceptacji konsumenta dla produktu odzieżowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1661-0
1. Zmiany w sferze usług edukacyjnych w Polsce. 2. Rola usług edukacyjnych w społeczeństwie informacyjnym. 3. Transfer nowych technologii do systemów kształcenia i szkolenia. 4. Dydaktyka i komunikacja w szkołach wyższych a nowe technologie - wyniki badań. 5. Nowe wyzwania dla rozwoju usług edukacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie ; 8/2000)
1.Specyfika rynku rolnego w Polsce i kierunki jego usprawnień, 2.Konsekwencje wprowadzenia euro, 3.Logistyka i marketing - obszary ekonomicznej reklamy, 4.Handel międzynarodowy a zróżnicowanie płac ze względu na kwalifikacje, 5.Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne, 6.Podstek dochodowy od osób prawnych w świetle zmian w systemie podatkowym, 7.Czynniki określające pozycję Rosji jako partnera handlowego Polski i poziom ryzyka inwestycyjnego (cz. II)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again