Form of Work
Książki
(20)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(7)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(13)
Author
Sęk Helena
(6)
Sęk Helena (1938- )
(3)
Cierpiałkowska Lidia
(2)
Cierpiałkowska Lidia (1950- )
(2)
Borkowska Agata
(1)
Butcher James N
(1)
Chlewiński Zdzisław
(1)
Chojnacka-Szawłowska Gabriela
(1)
Dukała Karolina
(1)
Gortat Mateusz
(1)
Grzegorzewska Iwona
(1)
Hooley Jill M
(1)
Kabzińska Joanna
(1)
Klimasiński Krzysztof
(1)
Kobyłka Agata
(1)
Kuś Paweł
(1)
Ledwoch Marian
(1)
Ledzińska Maria
(1)
Makara-Studzińska Marta
(1)
Mineka Susan
(1)
Okła Wiesława
(1)
Oleś Maria
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Pikiel Sylwia
(1)
Pisula Ewa
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Rode Danuta
(1)
Rudkowska Grażyna
(1)
Sawicka-Chrapkiewicz Anna
(1)
Steuden Stanisław
(1)
Sękowski Andrzej E
(1)
Tucholska Stanisława
(1)
Wrona Leszek
(1)
Zalewska-Łunkiewicz Karolina
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(12)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Psychologia kliniczna
(20)
Osobowość
(6)
Psychologia
(6)
Psychoterapia
(6)
Nałóg
(5)
Psychopatologia
(5)
Psychoanaliza
(4)
Psychologia sądowa
(4)
Choroby psychiczne
(3)
Psycholodzy
(3)
Stres pourazowy
(3)
Chorzy
(2)
Dziecko
(2)
Neuropsychologia
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Psychiatria
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Stres
(2)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(2)
Autyzm
(1)
Ból
(1)
Choroby
(1)
Chorzy nieuleczalnie
(1)
Depresja
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Farmakoterapia
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Odżywianie
(1)
Osobowość -badanie
(1)
Patologia społeczna
(1)
Podręcznik
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Psychologia lekarska
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Schizofrenia
(1)
Sens życia
(1)
Studenci
(1)
Służba zdrowia
(1)
Temperament
(1)
Testy
(1)
Uczniowie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zawód
(1)
Zmęczenie
(1)
Życie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Podręcznik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
Społeczna psychologia kliniczna / pod red. Heleny Sęk. - Wyd. 4 - dodruk 1 - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2018. - 573, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-10241-8
Zawiera: Wstęp CZĘŚĆ I Podstawowe pojęcia i modele teoretyczne społecznej psychologii klinicznej. Rozdział 1 Źródła i drogi rozwoju psychologii klinicznej: 1.1. Początki i ogólna charakterystyka jej rozwoju; 1.2. Drogi rozwoju psychologii klinicznej w Polsce; 1.2.1. Rozwój psychologii klinicznej w Polsce po II wojnie światowej. Rozdział 2 Psychologia kliniczna i psychologia społeczna – pojęcia, przedmiot i wzajemne związki: 2.1. Ogólna charakterystyka wzajemnych powiązań; 2.2. Psychologia kliniczna – obszar badań, przedmiot i zadania; 2.2.1. Zadania praktyczne psychologa klinicznego; 2.3. Psychologia teoretyczna i stosowana oraz zastosowanie praktyczne wiedzy a społeczna psychologia kliniczna. Rozdział 3 Rola koncepcji teoretycznych w psychologii społecznej i klinicznej: 3.1. Ogólna charakterystyka koncepcji teoretycznych wykorzystywanych w psychologii społecznej i klinicznej; 3.2. Koncepcje normalności i zdrowia psychicznego w psychologii klinicznej. Rozdział 4 Wybrane psychodynamiczne teorie funkcjonowania jednostki i grupy oraz mechanizmy zaburzeń; 4.1. Społeczny aspekt psychoanalizy Zygmunta Freuda; 4.1.1. Społeczny aspekt ujmowania zaburzeń funkcjonalnych aparatu psychicznego w ujęciu Freuda; 4.2. Model zdrowej i zaburzonej osobowości w psychoanalizie kulturowej; 4.2.1. Rozwój człowieka i neurotyczna osobowość w ujęciu Karren Horney; 4.2.2. H. S. Sullivana interpersonalna teoria zaburzeń; 4.2.3. Indywidualny, twórczy rozwój i socjalizacja w modelu zdrowej i zaburzonej osobowości – Erich Fromm; 4.3. Erika Eriksona koncepcja rozwoju psychospołecznego; 4.4. Psychoanalityczne teorie funkcjonowania rodziny; 4.4.1. Koluzja jako podstawowe pojęcie patologii związku małżeńskiego – Jurgen Willi; 4.4.2. Psychodynamiczne koncepcje zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny; Rozdział 5 Teorie uczenia się społecznego jako model normalnego i zaburzonego funkcjonowania jednostki i grupy: 5.1. Funkcjonalna analiza warunkowania i zaburzeń w koncepcjach Dollarda-Millera, Skinnera, Wolpego i Eysecka; 5.2. Teorie uczenia się społecznego w ujęciu A. Bandury i współpracowników; 5.2.1. Typy modelowania; 5.2.2. Pośrednicząca rola procesu przewidywania własnej skuteczności; 5.3. Koncepcje zewnątrz- i wewnątrzsterowności a formy patologii; 5.4. Teorie wyuczonej bezradności jako model wyjaśniający patologię zachowania; 5.5. Teorie uczenia się ról; 5.6. Teorie naznaczenia społecznego. Rozdział 6 Interakcyjny model funkcjonowania społecznego: 6.1. Małe grupy społeczne; 6.1.1. Co to jest mała grupa społeczna? 6.1.2. Komunikowanie się w małych grupach; 6.1.3. Struktura grupy; 6.1.4. Cele i normy grupowe; 6.1.5. Konsekwencje relacji między strukturami, pozycjami, rolami i normami dla funkcjonowania członków grupy; 6.1.6. Dynamika procesów grupowych; 6.1.7. Powstawanie i rozwój grupy; 6.2. Komunikowanie się; 6.2.1. Modele i koncepcje komunikacji międzyludzkiej; 6.2.2. Komunikacja niewerbalna; 6.2.3. Wnioski; 6.3. Komunikowanie się normalne i zaburzone – wybrane koncepcje; 6.3.1. Analiza transakcyjna; 6.3.2. Normalna i zaburzona komunikacja w ujęciu J. Ruescha; 6.3.3. Partnerski i niepartnerski styl komunikowania się; 6.3.4. Otwartość-intymność komunikowania się w ujęciu V. J. Derlegi i A. L. Chaikina; 6.3.5. Pseudokomunikacja i podwójne związanie; 6.3.6. Komunikowanie się jako wyraz relacji: ja-inni; 6.4. Podsumowanie. Rozdział 7 Społeczne i kulturowe uwarunkowania patologii: 7.1. Uwagi wstępne; 7.2. Bariery społeczne; 7.3. Zagadnienia depersonalizacji; 7.4. Alienacja; 7.5. Anomia; 7.6. Konflikt ról społecznych; 7.7. Tożsamość; 7.8. Podsumowanie. CZĘŚĆ II Społeczne uwarunkowania diagnozy klinicznej Rozdział 1 Diagnoza kliniczna w kontekście praktyki społecznej: 1.1. Trafność zewnętrzna i trafność wewnętrzna diagnozy; 1.2. Praktyka społeczna – teoria psychologiczna – postępowanie diagnostyczne; 1.3. Wewnętrzna niesprzeczność programu diagnostycznego; 1.4. Pacjent – klinicysta – społeczeństwo. Rozdział 2 Diagnoza kliniczna: 2.1. Nozologiczny model psychologicznej diagnozy klinicznej; 2.2. Funkcjonalny model psychologicznej diagnozy klinicznej; 2.3. W kierunku psychospołecznego modelu psychologicznej diagnozy klinicznej; 2.4. Porównanie klinicznej diagnozy różnicowej, funkcjonalnej oraz interakcyjnej. Rozdział 3 Protodiagnoza kliniczna: 3.1. Społeczne mechanizmy protodiagnozy klinicznej; 3.2. Psychologiczne mechanizmy protodiagnozy klinicznej. Rozdział 4 Ekologiczny kontekst procesu diagnostycznego: 4.1. Znaczenie wiedzy o kontekście diagnozy psychologicznej; 4.2. Analiza makrokontekstu diagnozy psychologicznej; 4.3. Analiza mikrokontekstu diagnozy psychologicznej. Rozdział 5 Modelujący wyniki badania psychologicznego (diagnostycznego) wpływ osoby badanej (pacjenta) i badacza (klinicysty): 5.1. Status motywacyjny osoby badanej/pacjenta – zgłoszenie dobrowolne versus zgłoszenie przymusowe; 5.2. Postrzeganie wymagań sytuacji badawczej (diagnostycznej) – nastawienie na współpracę z badaczem (klinicystą); 5.3. Lęk przed oceną – nastawienie na ochronę poczucia własnej wartości; 5.4. Efekt oczekiwań interpersonalnych (efekt Rosenthala) badacza/klinicysty – nastawienie na potwierdzenie hipotezy roboczej. Rozdział 6 Społeczne aspekty rezultatu diagnozy klinicznej: 6.1. Społeczny status diagnozy klinicznej; 6.2. Znaczenie rezultatu diagnozy klinicznej dla pacjenta jako członka społeczeństwa; 6.3. Braki i nadużycia w stosowaniu diagnozy klinicznej. Rozdział 7 Charakterystyka wybranych metod diagnozy klinicznej; 7.1. Rozmowa psychologiczna; 7.1.1. Rodzaje rozmów psychologicznych; 7.1.2. Techniki prowadzenia rozmowy psychologicznej; 7.1.3. Przebieg rozmowy psychologicznej; 7.2. Obserwacja psychologiczna; 7.2.1. Teoretyczne podstawy obserwacji psychologicznej; 7.2.2. Techniczne podstawy obserwacji psychologicznej; 7.3. Kwestionariusz osobowości – wariant klasyczny; 7.4. Kwestionariusz osobowości – wariant interakcyjny; 7.5. Eksperyment patopsychologiczny; 7.5.1. Eksperyment patopsychologiczny a procedura eksperymentalna; 7.5.2. Eksperyment patopsychologiczny a test psychometryczny; 7.5.3. Eksperyment patopsychologiczny – procedura eksperymentalna – test psychometryczny. Wnioski z analizy porównawczej; 7.5.4. Budowa profilu psychopatologicznego (PP). CZĘŚĆ III Społeczno-kliniczne podstawy teoretyczne różnych form pomocy psychologicznej. Rozdział 1 Podstawowe rodzaje pomocy psychologicznej: 1.1. Istota i warunki pomocy psychologicznej; 1.1.1. Zaufanie interpersonalne jako warunek szczególny powstania związku pomocnego; 1.2. Atrybucyjne modele pomocy psychologicznej; 1.3. Czynniki warunkujące wybór odpowiedniej formy pomocy i właściwego systemu pomagania; 1.4. Ogólna charakterystyka rodzajów pomocy udzielanej przez psychologa klinicznego; 1.4.1. Psychoterapia; 1.4.2. Rehabilitacja psychologiczna; 1.4.3. Interwencja kryzysowa; 1.4.4. Psychoprofilaktyka (prewencja). Rozdział 2 Podstawy teoretyczne psychoterapii jako specjalistycznej metody oddziaływania; 2.1. Wstęp; 2.2. System psychoterapii; 2.3. Ogólne zasady stosowania wiedzy psychoterapeutycznej. Rozdział 3 Kierunki psychoterapii psychodynamicznej: 3.1. Ogólna charakterystyka celów, metod i technik psychoanalizy; 3.2. Założenia terapeutyczne w psychoanalizie kulturowej; 3.3. Ogólne założenia i rodzaje analitycznej terapii grupowej; 3.3.1. Psychoanaliza w grupie; 3.3.2. Psychoanaliza grupy; 3.3.3. Psychoanaliza poprzez uczestniczenie w dynamice grupy; 3.4. Psychoanalityczna terapia grupowa a psychodrama; 3.5. Podstawowe założenia analitycznej psychoterapii krótkoterminowej w wersji grupowej; 3.6. Psychoanalitycznie zorientowana terapia małżeńska i rodzinna; 3.6.1. Terapia pary małżeńskiej oparta na koncepcji koluzji; 3.6.2. Psychoanalitycznie zorientowana terapia rodzinna. Rozdział 4 Wybrane zagadnienia terapii behawioralnej: 4.1. Informacje ogólne; 4.2. Terapia oparta na warunkowaniu klasycznym: desensytyzacja i awersyjne przewarunkowanie. 4.3. Modyfikacja niepożądanych wzorów zachowania poprzez warunkowanie instrumentalne; 4.4. Formy modyfikacji zachowań za pomocą modelowania; 4.4.1. Zastosowanie psychodramy do modelowania uczestniczącego; 4.4.2. Zastosowanie magnetowidu w procesie modelowania; 4.4.3. Granie ról w terapii Kelly’ego; 4.5. Trening asertywności i umiejętności społecznych; 4.6. Behawioralne aspekty terapii racjonalnej. Rozdział 5 Psychoterapia w ujęciu interakcyjnym i systemowym: 5.1. Terapia zaburzeń komunikowania się; 5.2. Analiza transakcyjna jako metoda psychoterapii; 5.3. Trening komunikowania niewerbalnego; 5.4. Systemowa i interakcyjna terapia rodziny; 5.4.1. Terapia rodziny – Virginia Satir; 5.4.2. Strukturalna terapia rodzin – S. Minuchin. Rozdział 6 Wybrane psychospołeczne problemy niepełnosprawności i rehabilitacji: 6.1. Wprowadzenie; 6.2. Miejsce i rola psychologii w realizowaniu celów rehabilitacyjnych; 6.3. Osoba niepełnosprawna – charakterystyka psychospołeczna; 6.4. Rola cierpienia w formowaniu reakcji psychologicznej na somatyczne uszkodzenie organizmu; 6.5. Wpływ środowiska społecznego na osobę niepełnosprawną; 6.6. Niepełnosprawność jako predyspozycja do tworzenia sytuacji problemowych; 6.7. Jednostkowe i środowiskowe uwarunkowania skuteczności procesu rehabilitacji. 6.8. Rehabilitacja rozumiana jako rozwiązywanie sytuacji problemowych i likwidowanie predyspozycji do tworzenia sytuacji problemowych. Rozdział 7 Wybrane zagadnienia psychoprofilaktyki: 7.1. Wstęp; 7.2. Istota, cele i sposoby ujmowania prewencji; 7.3. Główne problemy i obszary badań w psychologii prewencyjnej; 7.3.1. Zdrowie psychiczne jednostki i otoczenia jako cel działań profilaktycznych; 7.3.2. Pojęcie rozwoju jako podstawa prewencji; 7.3.3. Kompetencja jako pojęcie wyznaczające cele i strategie prewencji psychologicznej; 7.4. Kryzys i krytyczne wydarzenie życiowe jako kluczowe pojęcia psychologicznej prewencji – charakterystyka ogólna; 7.4.1. Kryzys w ujęciu E. Lindemanna i G. Caplana; 7.4.2. Kryzysy rozwojowe; 7.4.3. Krytyczne wydarzenia życiowe; 7.5. Mechanizmy zmagania się ze stresem i z krytycznymi wydarzeniami życiowymi – aspekt interakcyjny; 7.5.1. Wsparcie społeczne jako jeden ze sposobów radzenia sobie z trudnościami i ważna społeczna metoda prewencji; 7.6. Wybrane przykłady zastosowania wiedzy o podstawach prewencji w praktycznej działalności; 7.6.1. Doradztwo psychologiczne jako szczególnie ważna forma psychoprofilaktyki; 7.6.2. Uczenie kompetencji osobistych; 7.6.3. Prewencja ukierunkowana na kontekst. Rozdział 8 Problemy zawodu psychologa klinicznego: 8.1. Modele zawodowe psychologa klinicznego; 8.2. Rola wiedzy, umiejętności i osobowościowego przygotowania do zawodu; 8.3. Znaczenie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego; 8.4. Problemy etyki zawodowej psychologa klinicznego; 8.4.1. Etyka badań naukowych w psychologii i w innych naukach społecznych; 8.4.2. Problemy etyczne eksperymentów psychologicznych; 8.4.3. Funkcja kontrolna diagnozy psychologicznej i dopuszczalne granice utożsamiania się psychologa z instytucją; 8.4.4. Dobro jednostki i dobro społeczeństwa jako przedmiot troski psychologa; 8.4.5. Etyka pomagania. Bibliografia. Indeks nazwisk. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie do psychologii klinicznej / Helena Sęk. - Wyd.3. - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe, 2005. - 340, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Wykłady z psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński ; Tom 5)
ISBN: 83-7383-138-X
Część I: Podstawy psychologii klinicznej. 1. Psychologia kliniczna jako dziedzina stosowana - korzenie - dynamika rozwoju - aktualne tendencje. 2. Podejścia, modele i koncepcje w psychologii klinicznej. 3. Sposoby rozumienia normalności i zdrowia oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej. 4. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna. 5. Psychologia kliniczna a psychopatologia. 7. Wkład podstawowych kierunków psychologii do psychologii klinicznej. 7. Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej. 8. Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych - zagadnienia podstawowe. Część II: Obszary zastosowań psychologii klinicznej. 9. Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne. 10. Rozwojowo-społeczne ujęcie zaburzeń psychicznych a psychologia kliniczna. 11. Psychologia zdrowia i choroby. 12. Psychologia kliniczna a interwencja w kryzysie, sytuacjach traumatycznych i katastroficznych. 13. Psychologia uzależnień - znaczenie profilaktyki, terapii i grup samopomocy. 14. Psychologia kliniczna a wybrane formy patologii zjawisk społecznych. 15. Przygotowanie do zawodu psychologa klinicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy psychologii klinicznej i osobowości / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Psychologii Klinicznej KUL ; 8)
ISBN: 83-7306-206-2
1. Poczucie zmiany własnej osobowości u osób z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego, 2. Psychospołeczne aspekty doświadczenia własnej choroby u osób z przewlekłą niewydolnością nerek, 3. Stres związany z ciążą i czynniki wpływające na jego poziom, 4. Poziom koherencji a radzenie sobie ze stresem u osób chorych na astmę, 5. Sposoby radzenia sobie ze stresem w zaburzeniach lękowych, 6. Funkcjonowanie rodziców stosujących przemoc wobec dzieci w sytuacjach stresowych, 7. Style radzenia sobie ze stresem u nastolatków z rodzin z problem alkoholowym, 8. Jakość życia związana ze stanem zdrowia i jej pomiar, 9. Obraz siebie i obraz ofiary u sprawców zabójstw dokonanych ze szczególnym okrucieństwem, 10. Kliniczne aspekty funkcjonowania osób dokonujących zakupów nieplanowanych. Przegląd dotychczasowych badań, 11. Neuropsychologiczna natura rotacji mentalnej a trudności w czytaniu i pisaniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia kliniczna / red. nauk. Lidia Cierpiałowska, Helena Sęk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2016. - 854, [1] s. : rys., tab. ; 29 cm.
ISBN: 978-83-01-18825-2
Zawiera: Wstęp Część I Podstawy psychologii klinicznej: Rozdział 1 Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki; Rozdział 2 Teoretyczne i metodologiczne podstawy psychologii klinicznej; Rozdział 3 Pojęcie normy, normalności i zdrowia; Rozdział 4 Psychologia kliniczna i zdrowia a psychopatologia - wzajemne zależności; Rozdział 5 Etyka postępowania psychologa klinicznego w badaniach naukowych i praktyce. Część II Kierunki i podejścia w psychologii klinicznej: Rozdział 6 Współczesna psychoanaliza i jej znaczenie dla psychologii klinicznej; Rozdział 7 Kierunki behawioralne i podejście poznawcze w psychologii klinicznej; Rozdział 8 Podejście fenomenologiczne, egzystencjalne i humanistyczne w psychologii klinicznej; Rozdział 9 Koncepcje systemowe i ich znaczenie dla psychologii klinicznej. Część III Psychologiczna diagnoza kliniczna: Rozdział 10 Modele diagnozy klinicznej a problemy diagnostyczne; Rozdział 11 Postępowanie diagnostyczne psychologa klinicznego a konteksty i sytuacje społeczne tworzenia diagnozy; Rozdział 12 Metody stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej; Rozdział 13 Jakość diagnozy klinicznej i jej uwarunkowania. Część IV Psychologia zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego: Rozdział 14 Psychologia zaburzeń osobowości; Rozdział 15 Psychologia zaburzeń lękowych i dysocjacyjnych; Rozdział 16 Psychologia schizofrenii; Rozdział 17 Psychologia zaburzeń nastroju; Rozdział 18 Psychologiczne następstwa doświadczeń traumatycznych; Rozdział 19 Psychologia uzależnień; Rozdział 20 Psychologia zaburzeń odżywiania; Rozdział 21 Psychologia zaburzeń seksualnych. Część V Dziedziny zastosowań psychologii klinicznej: Rozdział 22 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży: Rozdział 23 Neuropsychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki; Rozdział 24 Kliniczna psychologia zdrowia; Rozdział 25 Psychologia niepełnosprawności i rehabilitacja psychologiczna; Rozdział 26 Psychologia kliniczna seniorów; Rozdział 27 Psychologia sądowa a psychologia kliniczna. Część VI Typy pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych: Rozdział 28 Psychoterapia indywidualna i grupowa; Rozdział 29 Poradnictwo psychologiczno-zdrowotne; Rozdział 30 Promocja zdrowia i prewencja zaburzeń; Rozdział 31 Pomoc psychologiczna w różnych typach kryzysu; Rozdział 32 Społeczna rehabilitacja zaburzeń psychicznych. Środowiskowe metody pomocy osobom z doświadczeniem choroby psychicznej; Rozdział 33 Grupy samopomocy a społeczność terapeutyczna; Rozdział 34 Efektywność poradnictwa psychologicznego i psychoterapii.
No cover
Book
In basket
Psychologia kliniczna / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. - Wyd. 1 - 3 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2019. - 854, [1] s. : rys., tab. ; 29 cm.
ISBN: 978-83-01-18825-2
Zawiera: Wstęp Część I Podstawy psychologii klinicznej: Rozdział 1 Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki; Rozdział 2 Teoretyczne i metodologiczne podstawy psychologii klinicznej; Rozdział 3 Pojęcie normy, normalności i zdrowia; Rozdział 4 Psychologia kliniczna i zdrowia a psychopatologia - wzajemne zależności; Rozdział 5 Etyka postępowania psychologa klinicznego w badaniach naukowych i praktyce. Część II Kierunki i podejścia w psychologii klinicznej: Rozdział 6 Współczesna psychoanaliza i jej znaczenie dla psychologii klinicznej; Rozdział 7 Kierunki behawioralne i podejście poznawcze w psychologii klinicznej; Rozdział 8 Podejście fenomenologiczne, egzystencjalne i humanistyczne w psychologii klinicznej; Rozdział 9 Koncepcje systemowe i ich znaczenie dla psychologii klinicznej. Część III Psychologiczna diagnoza kliniczna: Rozdział 10 Modele diagnozy klinicznej a problemy diagnostyczne; Rozdział 11 Postępowanie diagnostyczne psychologa klinicznego a konteksty i sytuacje społeczne tworzenia diagnozy; Rozdział 12 Metody stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej; Rozdział 13 Jakość diagnozy klinicznej i jej uwarunkowania. Część IV Psychologia zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego: Rozdział 14 Psychologia zaburzeń osobowości; Rozdział 15 Psychologia zaburzeń lękowych i dysocjacyjnych; Rozdział 16 Psychologia schizofrenii; Rozdział 17 Psychologia zaburzeń nastroju; Rozdział 18 Psychologiczne następstwa doświadczeń traumatycznych; Rozdział 19 Psychologia uzależnień; Rozdział 20 Psychologia zaburzeń odżywiania; Rozdział 21 Psychologia zaburzeń seksualnych. Część V Dziedziny zastosowań psychologii klinicznej: Rozdział 22 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży: Rozdział 23 Neuropsychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki; Rozdział 24 Kliniczna psychologia zdrowia; Rozdział 25 Psychologia niepełnosprawności i rehabilitacja psychologiczna; Rozdział 26 Psychologia kliniczna seniorów; Rozdział 27 Psychologia sądowa a psychologia kliniczna. Część VI Typy pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych: Rozdział 28 Psychoterapia indywidualna i grupowa; Rozdział 29 Poradnictwo psychologiczno-zdrowotne; Rozdział 30 Promocja zdrowia i prewencja zaburzeń; Rozdział 31 Pomoc psychologiczna w różnych typach kryzysu; Rozdział 32 Społeczna rehabilitacja zaburzeń psychicznych. Środowiskowe metody pomocy osobom z doświadczeniem choroby psychicznej; Rozdział 33 Grupy samopomocy a społeczność terapeutyczna; Rozdział 34 Efektywność poradnictwa psychologicznego i psychoterapii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-21389-3
Wprowadzenie; Rozdział 1. Psychologia a prawo 1.1. Związki psychologii i prawa 1.2. Funkcje i zadania psychologa w polskim systemie prawa 1.3. Tradycyjne i nowe obszary wykorzystania psychologii w procesie stosowania prawa Rozdział 2. Mechanizmy zachowania. Przyczyny i czynniki ryzyka zaburzeń zachowania 2.1. Zachowanie człowieka 2.2. Mechanizmy regulujące zachowanie człowieka 2.3. Zaburzenia zachowania 2.4. Trójwymiarowa perspektywa uwarunkowań zachowań agresywnych Rozdział 3. Diagnoza psychologiczna 3.1. Przedmiot i modele diagnozy 3.2. Standardy procesu diagnozy klinicznej w psychologii sądowej 3.3. Diagnoza psychologiczna w obszarze stosowania prawa 3.4. Kompetencje psychologa − biegłego sądowego Rozdział 4. Kliniczna psychologia sądowa w prawie karnym − dorośli sprawcy przestępstw 4.1. Diagnoza procesów motywacyjnych i struktur psychicznych w opiniowaniu o stanie zdrowia psychicznego 4.2. Analiza procesów i mechanizmów regulacyjnych sprawców przestępstw seksualnych 4.3. Funkcjonowanie sprawców psychopatycznych 4.4. Zabójstwa i przestępstwa agresywne a schizofrenia 4.5. Psychologiczne mechanizmy zachowania sprawców i ofiar przemocy rodzinie Rozdział 5. Kliniczne wymiary funkcjonowania świadków w procesie składania zeznań 5.1. Przyczyny powstawania zniekształceń w zeznaniach świadków 5.2. Faza kodowania informacji 5.3. Faza przypominania informacji 5.4. Mechanizmy powstawania zniekształceń w zeznaniach świadków 5.5. Kliniczne aspekty składania zeznań przez świadków szczególnych 5.6. Kliniczna diagnoza szczerości zeznań świadka Rozdział 6. Kliniczny wymiar dysfunkcji w zachowaniu osób nieletnich 6.1. Psychologiczne, społeczne i neurofizjologiczne uwarunkowania kryminogenezy i przestępczości nieletnich 6.2. Przestępczość nieletnich w świecie wirtualnym Rozdział 7. Kliniczna psychologia sądowa w prawie rodzinnym i cywilnym 7.1. Problemy w rodzinie a opieka nad dzieckiem 7.2. Zaburzenia osobowości i zaburzenia psychiczne rodziców/opiekunów a ich kompetencje wychowawcze 7.3. Rozwód jako sytuacja traumatyczna 7.4. Kliniczne aspekty opiniodawstwa sądowo-psychologicznego na gruncie prawa cywilnego Rozdział 8. Podstawy interwencji psychologicznej i terapii w sprawach sądowych 8.1. Psychokorekcja zaburzeń zachowania sprawców przemocy 8.2. Rehabilitacja psychologiczna dla sprawców przestępstw doświadczających zaburzeń psychicznych 8.3. Pomoc psychologiczna ofiarom przestępstw 8.4. Terapia w sytuacji okołorozwodowej; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-869-6
Część I: Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. 1. Psychologiczne aspekty chorób somatycznych. 2. Problemy psychologiczne w ginekologii i położnictwie. 3. Neuropsychologiczne mechanizmy zachowania. 4. Zagrożenia zdrowia - psychospołeczne uwarunkowania. 5. Psychoterapia w praktyce klinicznej. Część II: Psychologia sądowo-penitencjarna. 1. Opiniowanie sądowo-psychologiczne w ujęciu psychologicznym i prawnym. 2. Wykluczenie społeczne a izolacja penitencjarna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia kliniczna. Tom 1. / red. nauk. Helena Sęk. - [dodruk]. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2006. - 363 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Psychologii Współczesnej / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 83-01-14423-8
1. Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki, 2. Orientacje, modele i teorie oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej, 3. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej, 4. Pojęcia, normy, normalności i zdrowia, 5. Psychologia kliniczna i psychopatologia - wzajemne zależności, 6. Współczesna psychoanaliza i jej znaczenie dla psychologii klinicznej, 7. Kierunki behawioralne i podejście poznawcze w psychologii klinicznej, 8. Kierunki egzystencjalno-humanistyczne w psychologii klinicznej, 9. Koncepcje interakcyjne i systemowe oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej, 10. Psychologiczna diagnoza zdrowia i zaburzeń z perspektywy metodologii badań psychologicznych, 11. Modele diagnozy psychologicznej, 12. Psychologiczna diagnoza kliniczna-etapy postępowania diagnostycznego a wynik diagnozy, 13. Metody stosowane w psychologii klinicznej, 14. Badania ewaluacyjne w psychologii klinicznej, 15. Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, 16. Promocja zdrowia i prewencja zaburzeń z perspektywy psychologii, 17. Psychologia indywidualna i grupowa, 18. Model zawodowy psychologa klinicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia kliniczna. Tom 1. / red. nauk. Helena Sęk. - 6 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2013 - 363 s. : rys., tab., 24 cm
(Biblioteka Psychologii Współczesnej / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-17297-8
1. Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki, 2. Orientacje, modele i teorie oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej, 3. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej, 4. Pojęcia, normy, normalności i zdrowia, 5. Psychologia kliniczna i psychopatologia - wzajemne zależności, 6. Współczesna psychoanaliza i jej znaczenie dla psychologii klinicznej, 7. Kierunki behawioralne i podejście poznawcze w psychologii klinicznej, 8. Kierunki egzystencjalno-humanistyczne w psychologii klinicznej, 9. Koncepcje interakcyjne i systemowe oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej, 10. Psychologiczna diagnoza zdrowia i zaburzeń z perspektywy metodologii badań psychologicznych, 11. Modele diagnozy psychologicznej, 12. Psychologiczna diagnoza kliniczna-etapy postępowania diagnostycznego a wynik diagnozy, 13. Metody stosowane w psychologii klinicznej, 14. Badania ewaluacyjne w psychologii klinicznej, 15. Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, 16. Promocja zdrowia i prewencja zaburzeń z perspektywy psychologii, 17. Psychologia indywidualna i grupowa, 18. Model zawodowy psychologa klinicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-628-3
Zawiera: 1. Psychologia zaburzeń w zarysie 2. Historyczne i współczesne poglądy na temat zaburzonego zachowania 3. Przyczyny zaburzeń i poglądy na zaburzenia psychiczne 4. Ocena kliniczna i diagnoza 5. Stres a zdrowie psychiczne i fizyczne 6. Napady paniki, lęk, obsesje i powiązane z nimi zaburzenia 7. Zaburzenia nastroju i samobójstwo 8. Zaburzenia z objawami somatycznymi i zaburzenia dysocjacyjne 9. Zaburzenia odżywiania i otyłość 10. Zaburzenia osobowości 11. Zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymi 12. Odmienności, dysfunkcje i zaburzenia seksualne 13. Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne 14. Zaburzenia neuropoznawcze 15. Zaburzenia wieku dziecięcego i młodzieńczego (zaburzenia neurorozwojowe) 16. Terapia 17. Współczesne problemy i kwestie prawne w psychologii zaburzeń psychicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 94)
ISBN: 83-7306-186-X
O konieczności obserwacji sytuacji naturalnych: przemoc palestyńsko-izraelska jako laboratorium zachowań społecznych. Transakcyjny Model Temperamentu: analiza właściwości temperamentu z perspektywy nomotetycznego oraz idiograficznego badania osobowości. Dylematy społeczne. My czy ja? Procesy świadome i nieświadome w negocjacjach mózgu z rzeczywistością. Integracje i dysocjacje. Uwaga: od metafory w badaniach psychologicznych do procesów neuronalnych opisywanych z perspektywy neuronauki poznawczej. Perspektywa integracji nauki o osobowości czy metateoria? Psychologia kliniczna - o nowych aspektach w teorii, badaniach i praktyce. Psychologia kliniczna w trzecim tysiącleciu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7271-332-4
1. Psychologia wobec zagrożeń współczesnego świata, 2. Psychologia wobec problemów życiowych jednostki, 3. Psychologiczne badania nad rozwojem dziecka, 4. Psychologia w edukacji, 5. Psychologia w praktyce klinicznej, 6. Warsztat badawczy współczesnej psychologii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Osobowość antyspołeczna / Mieczysław Radochoński. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - 250, [2] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7338-446-0
1. Geneza i rozwój zaburzeń osobowosci: Definicje i podejścia do zaburzeń osobowości; Ogólne i szczegółowe kryteria diagnostyczne; Trudności w dianozowaniu zaburzeń osobowości; 2. Czynniki determinujące rozwój zachowania antyspołecznego: Definicyjne i klasyfikacyjne problemy zaburzeń antyspołecznych; Rozwój zaburzeń antyspołecznych w cyklu życiowym; Zapobieganie antyspołecznym zaburzeniom osobowości; Terapia pacjentów z osobowością antyspołeczną i psychopatią; 3. Postacie zaburzeń antyspołęcznych w cyklu życiowym: Wczesne czynniki ryzyka wystąpienia zachowania antyspołecznego; Zespół deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej- ZDUNP; Zaburzenia opozycyjno-buntownicze- ZOB; Zaburzenia kontroli zachowania- ZKZ; Osobowość antyspołeczna- OA; 4. Metodologiczne problemy badań własnych: Koncepcyjne tło broblemu badań; Problemy badawcze i hipotezy; Opis zastosowanych technik badawczych; Organizacja badań; Charakterystyka badanych grup; 5. Analiza porównawcza wyników badań: Właściwości temperametu badanych osób; Funkcjonowanie szkiolne badanych; Występowanie zachowań antyspołecznych we wczesnym okresie życia; Wpływ umiejętności wychowawczych rodziców; Charakterystyka systemów rodzinnych badanych osób; Rola relacji z rówieśnikami; Współwystępowanie specyficznych zaburzeń osobowości w grupie recydywistów; Zależności między zmiennymi występującymi w badanaich; 9. Podsumowanie i uwagi końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Psychologii Współczesnej / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 83-01-14489-0
1. Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne, 2. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia, 3. Psychologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych, 4. Psychologia schizofrenii, 5. Psychologia zaburzeń afektywnych, 6. Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego, 7. Psychologia niepełnosprawności umysłowej, 8. Psychologia uzależnień, 9. Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna, 10. Psychologia zaburzeń seksualnych, 11. Kliniczna psychologia zdrowia, 12. Interwencja kryzysowa, 13. Osoby niepełnosprawne i psychologiczne aspekty ich rehabilitacji, 14. Psychologia sądowa - wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia kliniczna. Tom 2. / red. nauk. Helena Sęk. - 6 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2013. - 359, [3] s. : rys., tab.; 24 cm.
(Biblioteka Psychologii Współczesnej / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-17298-5
1. Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne, 2. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia, 3. Psychologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych, 4. Psychologia schizofrenii, 5. Psychologia zaburzeń afektywnych, 6. Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego, 7. Psychologia niepełnosprawności umysłowej, 8. Psychologia uzależnień, 9. Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna, 10. Psychologia zaburzeń seksualnych, 11. Kliniczna psychologia zdrowia, 12. Interwencja kryzysowa, 13. Osoby niepełnosprawne i psychologiczne aspekty ich rehabilitacji, 14. Psychologia sądowa - wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy psychologii klinicznej i osobowości / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Psychologii Klinicznej KUL ; 7)
ISBN: 83-7306-257-2
1. Funkcja koherencji w percepcji własnej osoby, 2. Relacje interpersonalne studentów o różnym poziomie inteligencji emocjonalnej, 3. Obraz siebie u osób o różnym poziomie inteligencji emocjonalnej, 4. Obraz siebie u studentów o różnym poziomie aprobaty społecznej, 5. Orientacja życiowa a dyspozycje do zachowań społecznych, 6. Jakość życia i obraz siebie u kobiet po rozwodzie, 7. Osobowościowe uwarunkowania zespołu wypalenia u formatorów, 8. Zespół wypalenia sił u policjantów o różnym poziomie samoakceptacji, 9. Poczucie satysfakcji z pracy a wypalenie sił u lekarzy medycyny weterynaryjnej, 10. Obraz siebie a zespół wypalenia zawodowego nauczycieli szkół średnich, 11. Wartości w rozwoju osoby i w sztuce pomagania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89574-87-X
1. Czym jest autyzm 2. Autyzm u małego dziecka 3. Rozpoznawanie autyzmu u małych dzieci 4. Diagnoza autyzmu 5. Zabawa u dzieci z autyzmem 6. Terapia małych dzieci z autyzmem 7. Rodzice w terapii małego dziecka z autyzmem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-65471-20-8
CZĘŚĆ I: 1. Komunikacja zawodowa; 2. Modele komunikacji w relacji lekarz-pacjent; 3. Zasady kontaktu z pacjentem; 4. Współpraca w procesie leczenia; 5. Potrzeby osoby chorej na kolejnych etapach leczenia i rehabilitacji. CZĘŚĆ II: 1. Pacjent pediatryczny; 2. Komunikacja z agresywnym pacjentem; 3. Pacjent nieprzestrzegający zaleceń. Dialog motywujący; 4. Pacjenci w szczególnych sytuacjach życiowych - kryzys i trauma; 5. Kontakt z osobami doświadczającymi przemocy; 6. Komunikowanie się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi; 7. Pacjent z ryzykiem samobójczym; 8. Kontakt z osobami starszymi w sytuacji pomagania; 9. Kontakt z pacjentem z niepełnosprawnością; 10. Specyfika kontaktu z pacjentem onkologicznym; 11. Specyfika kontaktu z pacjentem operowanym; 12. Rozmowy z pacjentem o śmierci i umieraniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy psychologii klinicznej i osobowości / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Psychologii Klinicznej KUL ; 6)
ISBN: 83-7306-243-2
1. Inwentarz Poczucia Własnej Wartości - CSEI S. Coopersmitha 2. Religijne aspekty radzenia sobie ze stresem (prace nad polską wersją kwestionariusza RCOPE) 3. Kwestionariusz do badania zmęczenia. Psychometryczne właściwości 4. Pomiar poczucia osamotnienia u dzieci - Skala Osamotnienia dla Dzieci (children's Loneliness Scale, LSC) S.R. Ashera, S. Hymel i P.D. Renshawa 5. Kwestionariusz do Badania Bólu u Dzieci i młodzieży J. Varni i K. Thompson (Varni/Thompson Pediatric Pain Questionnaire - VT-PPQ) 6. Kwestionariusz Radzenia sobie ze Stresem (KRS). Wartość diagnostyczna i wyniki badań młodzieży 7.Kwestionariusz Tendencji Konstruktywnych/Dekonstruktywnych w badaniach dzieci grających w "agresywne" gry komputerowe 8. Kwestionariusz Narcyzmu. Wartość diagnostyczna w świetle wyników badań polskiej młodzieży 9. Pomiar egzystencjalnego wymiaru depresji i jej osobowościowe korelaty u młodzieży akademickiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1414-4
Cz.I Psychopatologia: 1. Zagadnienia ogólne: teoretyczne problemy psychopatologii i psychologii klinicznej, 2. Klasyfikacja zaburzeń zachowania: etiologia, diagnoza nozologiczna i psychologiczna, 3. Etiologia nieorganicznych zaburzeń zachowania, 4. Zaburzenia zachowania, w których uczenie (się) jest ważnym czynnikiem etiologicznym, 5. Zaburzenia organiczne, 6. Schizofrenie, paranoje i zaburzenia afektywne (depresje), 7. Zaburzenia osobowości, 8. Rozwojowe zaburzenia zachowania (u dzieci i młodzieży), Cz.II Praktyczna psychologia kliniczna: 1. Somatoterapia zaburzeń zachowania, 2. Diagnoza psychologiczna: badanie psychologiczne, 3. Niepsychometryczne metody badania pacjentów, 4. Metody psychometryczne w psychologii klinicznej, 5. Psychoterapia, 6. Inne (oprócz psychoterapii) działania zawodowe psychologa-klinicysty
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again