Form of Work
Książki
(28)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(19)
only on-site
(19)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(19)
Author
Góralczyk Wojciech
(8)
Sawicki Stefan
(8)
Białocerkiewicz Jan
(3)
Łazowski Adam
(3)
Zawidzka Anna
(2)
Balcerzak Michał
(1)
Borkowski Mirosław
(1)
Bógdał-Brzezińska Agnieszka
(1)
Chorośnicki Michał
(1)
Czapliński Władysław
(1)
Czulda Robert
(1)
Domagała Przemysław
(1)
Ferenc Jakub
(1)
Grzebyk Patrycja
(1)
Izydorczyk Jacek
(1)
Janusz-Pawletta Barbara
(1)
Jasudowicz Tadeusz
(1)
Jurewicz Justyna
(1)
Kapelańska-Pręgowska Julii
(1)
Kostecki Wojciech
(1)
Królikowski Michał
(1)
Kubiak Krzysztof
(1)
Kupiecki Robert
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Lakomy Miron
(1)
Makowski Andrzej
(1)
Marcinko Marcin
(1)
Matyasik Michał
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Mickiewicz Piotr
(1)
Midlarsky Manus I
(1)
Ostropolski Tomasz
(1)
Pieńkos Jerzy
(1)
Pronińska Kamila
(1)
Szpak Agnieszka
(1)
Walkowiak Anna
(1)
Wiliński Paweł
(1)
Wojciechowski Bartosz
(1)
Wojciechowski Sebastian
(1)
Wróbel Anna
(1)
Zalas-Kamińska Katarzyna
(1)
Zawidzka-Łojek Anna
(1)
Ziętek Agata Wiktoria
(1)
Łubiński Piotr
(1)
Śledź Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(21)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Prawo wojenne
(20)
Organizacje międzynarodowe
(16)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(12)
Prawo międzynarodowe
(12)
Instytucje europejskie
(8)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(8)
Sądownictwo międzynarodowe
(8)
Przestępstwo wojenne
(7)
Prawa człowieka
(6)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(6)
Prawo publiczne
(5)
Ludobójstwo
(3)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(3)
Prawo karne międzynarodowe
(3)
Prawo morskie
(3)
Państwo
(2)
Arbitraż międzynarodowy
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo życia na morzu
(1)
Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc
(1)
Jeńcy wojenni
(1)
Lotnictwo
(1)
Marynarka wojenna
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo morskie -- Polska
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Procesy polityczne
(1)
Przestępstwo
(1)
Przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości
(1)
Rosja
(1)
Sankcje (prawo międzynarodowe)
(1)
Terroryzm
(1)
Terroryzm -- arabskie, kraje
(1)
Terroryzm -- zwalczanie -- poradnik
(1)
Terroryzm morski -- zapobieganie i zwalczanie -- od 1945 r.
(1)
Wojsko
(1)
Zakładnicy
(1)
Subject: place
Czeczenia (Rosja)
(1)
40 results Filter
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-767-7
1. Historia indywidualnej odpowiedzialności za poważne naruszenie prawa humanitarnego; 2. Ogólna charakterystyka zbrodni międzynarodowych; 3. Funkcje i typologia międzynarodowych instytucji sprawiedliwości tranzytywnej; 4. Konflikt w byłej Jugosławii; 5. Konflikt w Rwandzie; 6. Mechanizm Rezydualny; 7. Międzynarodowy Trybunał Karny; 8. Konflikt w Sierra Leone; 9. Konflikt w Kambodży; 10. Konflikt w Timorze Wschodnim; 11. Konflikt w Libanie; 12. Konflikt w Iraku; 13. Inne instrumenty sprawiedliwości tranzytowej na wybranych przykładach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 83-89877-29-5
1. Geneza, rozwój i podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego. 2. Status kombatanta i ochrona jeńców wojennych. 3. Ochrona rannych, chorych i rozbitków. 4. Ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych. 5. Sytuacja organizacji i instytucji obrony cywilnej podczas konfliktów zbrojnych. 6. Metody i środki walki w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego. 7. Ochrona obiektów cywilnych podczas konfliktów zbrojnych. 8. Ochrona dóbr kulturalnych w międzynarodowym prawie humanitarnym. 9. Stosowanie międzynarodowego prawa humanitarnego w konfliktach wewnętrznych. 10. Problematyka terroryzmu w międzynarodowych i niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych. 11. Sądownictwo międzynarodowe w kontekście międzynarodowego prawa humanitarnego. 12. Cele i zadania Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Psychologia Stosunków Międzygrupowych / komitet red. Mirosław Kofta, Michał Bilewicz)
ISBN: 978-83-01-16190-3
1. Wstęp: Rozważania wstępne; Dobór przypadków; 2. Punkt widzenia sprawców: podstawy teoretyczne: Ciągłość i wartościowanie; Wstęp do teorii; Ramy teoretyczne; 3. Zastosowanie teorii: Zagrożenia liczebne, Realpolitik i czystki etniczne; Realpolitik i strata; Potrzeba jedności i kara altruistyczna; Kraje winne ludobójstwa; 4. Społeczności ofiar i podatność na eksterminację: zrozumieć skalę i sposób zabijania: Raison d'Etat, raison d'Eglise; Cyniczna Realpolitik i niepożądani; Wysoki odsetek ofiar: rola Realpolitik; Nierówność i brak identyfikacji; Prawdopodobieństwo wybuchu powstania i kara altruistyczna; 5. Wyjątki: Pies odmiennej rasy: ludobójstwo polityczne w Kambodży; Psy, które nie zaszczekały I: Realpolitik i brak poczucia krzywd; Psy, które nie zaszczekały II: pokrewieństwo i zmniejszenie skali; 6. Zakończenie: Ustalenia, konsekwencje i prewencja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-251-7
1. Pojęcia podstawowe, 2. Źródła prawa międzynarodowego,3. Podmioty prawa międzynarodowego, 4.Terytorium w prawie międzynarodowym, 5. Ludność w prawie międzynarodowym, 6. Prawo dyplomatyczne i konsularne, 7. Organizacje międzynarodowe, 8. Spory międzyanrodowe i ich rozwiązy wanie, 9. Prawo konfliktów zbrojnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-382-3
1. Pojęcia podstawowe, 2. Źródła prawa międzynarodowego,3. Podmioty prawa międzynarodowego, 4.Terytorium w prawie międzynarodowym, 5. Ludność w prawie międzynarodowym, 6. Prawo dyplomatyczne i konsularne, 7. Organizacje międzynarodowe, 8. Spory międzyanrodowe i ich rozwiązy wanie, 9. Prawo konfliktów zbrojnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-115-1
Counter-Insurgency Operations in Afganistan: What is the Applicable Law? ; Mandat operacji pokojowych a uprawnienia żołnierzy do użycia siły w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego na przykładzie PKW w Iraku I Afganistanie; Odpowiedzialność prawna żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie za użycie siły zbrojnej wobec osób cywilnych; Ochrona służb medycznych w konfliktach zbrojnych a konflikt w Afganistanie; Konwencje genewskie w akty terroryzmu wojennego; Broń "niehumanitarna" - nowe wyzwania dla prawa międzynarodowego i praktyki; Wpływ bojowych środków trujących na ludzi i ich środowisko naturalne; Afganistan: Wojna z narkotykami w tle; Świadomość międzykulturowa - "odświeżony" paradygmat prowadzenia operacji wojskowych; Głos w dyskusji: Bezzałogowe statki powietrzne - wyzwanie dla prawa humanitarnego?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego / WydziałPrawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego)
ISBN: 978-83-7252-215-6
1. Ludobójstwo, 2. Przestępstwa przeciwko ludności, 3. Zbrodnie wojenne, 4. Zbrodnia agresji, 5. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-497-2
1. Kodyfikacja i rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego; 2. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża- u podstaw narodzin i rozwoju międzynarodowego prawa humanitarnego; 3. Rozwój organizacyjny i strukturalny Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża; 4. Międzynarodowe organizacje humanitarne jako instytucjonalna gwarancja ochrony ofiar wojny; 5. Mocarstwa opiekuńcze jako instytucjonalna gwarancja ochrony ofiar wojny; 6. Studium innych gwarancji instytucjonalnych ochrony ofiar wojny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-344-8
1. Rozwój historyczny międzynarodowego prawa humanitarnego i ewolucja praktyki, 2. Status jeńca wojennego według międzynarodowego prawa humanitarnego, 3. Status zatrzymanych w Guantanamo Bay według międzynarodowego prawa humanitarnego, 4. Traktowanie jeńców wojennych w świetle III Konwencji Genewskiej a traktowanie zatrzymanych w Guantanamo Bay, 5. Prawa zatrzymanaych w Guantanamo Bay w świetle źródeł prawa międzynarodowego praw człowieka, 6. Ochrona sądowa cudzoziemców zatrzymanych w Guantanamo Bay oraz obywateli amerykańskich zatrzymanych na terytorium Stanów Zjednoczonych - analiza orzecznictwa sądów amerykańskich oraz wadliwa implementacja artykułu 5 III Konwencji Genewskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
Prawo międzynarodowe publiczne / Adam Łazowski, Anna Zawidzka. - Wyd.2 popr. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2003. - 308,[4] s. : tab., rys. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7247-823-6
R.I Zagadnienia wstępne. R.II Źródła prawa międzynarodowego: Zagadnienia wprowadzające; Prawo zwyczajowe; Umowy międzynarodowe; Ogólne zasady prawa; Prawotwórcze uchwały organizacji międzynarodowych; Inne źródła prawa międzynarodowego. R.III Prawo międzynarodowe publiczne w krajowych porządkach prawnych: Zagadnienia wprowadzające; Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym - ujęcie problemu na płaszczyźnie prawa międzynarodowego; Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym - ujęcie problemu na płaszczyźnie wybranych systemów prawa krajowego; R.IV Podmioty prawa międzynarodowego - zagadnienia wprowadzające: Zarys problematyki; Państwo; Organizacje międzynarodowe; Stolica Apostolska; Osoby fizyczne Zakon Maltański; Osoby prawne; Inne podmioty. R.V Państwo: Zagadnienia wprowadzające; Rodzaje państw Powstanie i upadek państw; Sukcesja; Uznanie w prawie międzynarodowym. R.VI Elementy państwa - terytorium, ludność, organy władzy: Terytorium; Ludność; Organy władzy państwowej. R.VII Terytoria niepodlegające suwerenności państwowej: Morze pełne; Dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej; Obszary podbiegunowe; Terra nullius; Przestrzeń kosmiczna. R.VIII Organizację międzynarodowe: Zagadnienia wprowadzające; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska; Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; Rada Europy; Organizacje międzynarodowe o charakterze gospodarczym- WTO i OECD; Organizacje międzynarodowe o charakterze polityczno-wojskowym - NATO. R.IX Status osób fizycznych w prawie międzynarodowym: Międzynarodowa ochrona praw człowieka; Odpowiedzialność jednostki za naruszenie prawa międzynarodowego. R.X Odpowiedzialność międzynarodowa państw: Odpowiedzialność za naruszenie prawa międzynarodowego; Odpowie działalność z tytułu działań zgodnych z prawem międzynarodowym; Realizacja odpowiedzialności międzynarodowej. R.XI Załatwienie sporów międzynarodowych: Zagadnienia wprowadzające; Dyplomatyczne sposoby załatwienia sporów; Postępowanie przed organami ONZ; Postępowanie arbitrażowe i sądowe. R.XII Użycie siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych: Zakaz użycia siły w rozwoju historycznym; Prawo do indywidualnej i zbiorowej samoobrony; System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ; Interwencja humanitarna; Rozbrojenie o ograniczenie zbrojeń. R.XIII Prawo wojenne: Pojęcie prawa wojennego; Źródła i zakres obowiązywania prawa wojennego; Działania wojenne; Osoby chronione; Okupacja wojenna; Neutralność; Konflikty zbrojne niemające charakteru międzynarodowe go; Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-484-1
1. Koncepcja "wojny" i "pokoju": Wyrzeczenie się wojny w Pakcie Branda-Kellogga oraz w konstytucjach wybranych państw: analiza współczesnego znaczenia; Czy istniejąca regulacja ius ad bellum jest wystarczająca; Wsparcie pokoju w prawie międzynarodowym, wspólnotowym i w konstytucjach wybranych państw europejskich; Koncepcje wojny i pokoju w ujęciu teologicznym. 2. Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym. 2. Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym: Prawo użycia siły w dobie rozejmu. Przedmiot transatlantyckiej debaty - sens i perspektywa jej kontynuacji; Zakaz użycia lub groźby użycia siły w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami Narodów Zjednoczonych; Zakaz użycia siły jako ius cogens. 3. Problemy teorii i filozofii praw człowieka: Międzyrządowa dyskusja na temat uniwersalizmu praw człowieka; Powszechność - między uniformizacją a relatywizmem. Wokół metaaksjologicznych założeń Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; O problemach efektywności międzynarodowej ochrony praw człowieka; Od interwencji humanitarnej do odpowiedzialności za ochronę; Filozoficzne implikacje praw człowieka w oparciu o wybrane oświeceniowe teorie prawnonaturalne. 4. Problemy prawa humanitarnego: Standardy człowieka jako III generacja ius contra bellum; Prawa dziecka w konfliktach zbrojnych; On the Martens Clause In International Law Today; Rozwój prawnomiędzynarodowej ochrony personelu medycznego; Humanitaryzacja konfliktów zbrojnych na morzu; wpływ konfliktu zbrojnego na obowiązywanie umów międzynarodowych z dziedziny praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego; Prawnomiędzynarodowa ochrona osób pozbawionych wolności na skutek popełnienia przestępstwa w czasie konfliktu zbrojnego; Status prawny military contractors według międzynarodowego prawa humanitarnego; Minimalne standardy humanitarne na czas wojny i pokoju. 4. Problemy międzynarodowego prawa karnego: Zasada nullum crimen sine lege w kontekście ścigania zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Odpowiedzialność karna jednostki za zbrodnie wojenne - antecedencjeů; Udział Interpolu w ściganiu zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości; 4. Varia: Powszechny przegląd okresowy - nadzieje i rzeczywistość. Kilka refleksji w związku z zakończeniem pierwszych sesji Grupy Roboczej Praw Człowieka ds. powszechnego przeglądu okresowego; Obowiązku żołnierza względem ojczyzny w "Pogadankach" księdza kapelana Michała Sopoćki; Standardy pomocy humanitarnej we współczesnym prawie międzynarodowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again