Form of Work
Książki
(160)
Status
available
(121)
only on-site
(100)
unavailable
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(125)
Czytelnia
(100)
Author
Liszcz Teresa (1945- )
(14)
Florek Ludwik
(9)
Barzycka-Banaszczyk Małgorzata
(7)
Zieliński Tadeusz
(5)
Baran Krzysztof Wojciech
(4)
Borek-Buchajczuk Renata
(4)
Jackowiak Urszula
(4)
Kożusznik Barbara
(4)
Lityński Adam
(4)
Niedbała Zdzisław
(4)
Perdeus Wiesław
(4)
Salwa Zbigniew
(4)
Uziak Waldemar
(4)
Wypych-Żywicka Alina
(4)
Czarnecki Kazimierz M
(3)
Kubot Zdzisław
(3)
Kuczyński Tadeusz
(3)
Masternak Zygmunt
(3)
Oleksyn Tadeusz
(3)
Szurgacz Herbert
(3)
Walczak Krzysztof
(3)
Armstrong Michael
(2)
Bogaj Andrzej
(2)
Ehrlich Andrzej
(2)
Hołyst Brunon (1930- )
(2)
Kawula Stanisław
(2)
Kosut Anna
(2)
Król Henryk
(2)
Kwiatkowski Stefan M
(2)
Ligaj Jarosław
(2)
Ludwiczyński Antoni
(2)
Mikołajczyk Zofia
(2)
Nałęcz Maciej
(2)
Orczyk Józef
(2)
Orłowski Grzegorz
(2)
Patulski Andrzej
(2)
Patulski Władysław
(2)
Piątkowski Jan
(2)
Sanetra Walerian
(2)
Sekuła Zofia
(2)
Łysiak Marcin R
(2)
Świątkowski Andrzej Marian
(2)
Aniszewska Grażyna
(1)
Baraniak Barbara
(1)
Barnakiewicz Józef
(1)
Bańka Waldemar
(1)
Begg David
(1)
Bieda Jolanta
(1)
Bomba Katarzyna
(1)
Borkowska Stanisława (1939 - )
(1)
Buchelt-Nawara Beata
(1)
Bugdol Marek
(1)
Bućko Józef
(1)
Cioch Henryk
(1)
Dornbusch Rudiger
(1)
Dorre-Nowak Dominika
(1)
Dzikiewicz-Gazda Urszula
(1)
Faerman Sue R
(1)
Fereniec Jan
(1)
Filipowicz Janina
(1)
Fischer Stanley
(1)
Fołtyn Hanna
(1)
Freeman Edward R
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Gazda Zbigniew
(1)
Gersdorf Małgorzata
(1)
Giddens Anthony
(1)
Gieorgica Paweł J
(1)
Gilbert Daniel R. JR
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Grad Jan
(1)
Hennessy Brendan
(1)
Hessen Sergiusz
(1)
Hickiewicz Iwona
(1)
Ingram Jolanta
(1)
Jasiak Aleksandra
(1)
Jeruszka Urszula
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kaczmarek Urszula
(1)
Kamiński Stanisław
(1)
Karney Janina E
(1)
Karwiński Marcin
(1)
Kieżun Witold
(1)
Kisielnicki Jerzy
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Knosala Ryszard
(1)
Koczur Sebastian
(1)
Kotter John P
(1)
Kowalczyk Olga
(1)
Kowalska Krystyna
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Krajewski Mirosław
(1)
Kuc Bolesław Rafał
(1)
Kulesza Ew
(1)
Kurcz Jerzy
(1)
Kwilecka Maria
(1)
Kłodziński Ryszard
(1)
Lepalczyk Irena
(1)
Lewandowicz-Machnikowska Monika
(1)
Lewicka Dagmara
(1)
Year
2010 - 2019
(38)
2000 - 2009
(115)
1990 - 1999
(7)
Country
Poland
(159)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(160)
Subject
Prawo pracy
(68)
Praca
(36)
Płaca
(35)
Czas pracy
(30)
Urlopy
(27)
Zarządzanie
(25)
Kadry
(22)
Umowa o pracę
(22)
Motywacja pracy
(20)
Zbiorowe stosunki pracy
(20)
Menedżerowie
(19)
Organizacja
(19)
Ubezpieczenia społeczne
(19)
Kobieta
(13)
Przedsiębiorstwo
(13)
Związki zawodowe
(13)
Bezrobocie
(12)
Rynek pracy
(10)
Wypadki przy pracy
(9)
Zatrudnienie
(9)
Macierzyństwo
(8)
Przywództwo
(8)
Rodzina
(8)
Rozwiązanie umowy o pracę
(8)
Choroby zawodowe
(7)
Praca zespołowa
(7)
Stosunki interpersonalne
(7)
Ubóstwo
(7)
Zawód
(7)
Świadectwa pracy
(7)
Młodzież
(6)
Pedagogika pracy
(6)
Polska
(6)
Oceny pracowników
(5)
Prześladowanie w miejscu pracy
(5)
Urzędnicy
(5)
Decyzje
(4)
Innowacje
(4)
Organizacje
(4)
Organy ochrony prawnej
(4)
Pedagogika
(4)
Pedagogika społeczna
(4)
Polityka społeczna
(4)
Pracownicy samorządowi
(4)
Prawo
(4)
Prawo cywilne
(4)
Prawo karne
(4)
Produkcja
(4)
Przydatność zawodowa
(4)
Samorząd pracowniczy
(4)
Zwolnienia grupowe
(4)
Świadczenia
(4)
Bezdomność
(3)
Bhp
(3)
Ekonomia
(3)
Globalizacja
(3)
Jakość życia
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Oświata
(3)
Państwo dobrobytu
(3)
Pieniądz
(3)
Praca kulturalno-oświatowa
(3)
Przestępczość
(3)
Szkolnictwo
(3)
Służba zdrowia
(3)
Terroryzm
(3)
Unia Europejska
(3)
Wychowanie
(3)
Wypalenie zawodowe
(3)
Zachowanie
(3)
Zarządzanie jakością
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Agresywność
(2)
Czas wolny od pracy
(2)
Czas wolny od pracy ucznia
(2)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Dysertacje naukowe
(2)
Edukacja ekologiczna
(2)
Etyka biznesu
(2)
Godność ludzka
(2)
Gospodarka
(2)
Konkurencja
(2)
Korupcja
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Kultura
(2)
Manipulacja (psychol.)
(2)
Mieszkania
(2)
Mikroekonomia
(2)
Narkomania
(2)
Naród
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Ofiary przestępstw
(2)
Osobowość
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Policja
(2)
Polityka
(2)
Subject: time
1901-
(4)
1989-
(1)
Subject: place
Bułgaria
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
214 results Filter
No cover
Book
In basket
Czynniki psychologiczne i społeczne. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000. - 164, [2] s. : tab. ; 24 cm.
(Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia / red. nauk. Danuta Koradecka ; 5)
ISBN: 83-88703-25-0
1. Społeczne środowisko pracy; 2. Psychologia organizacji i zarządzania- przywództwo, konflikty, negocjacje, motywacja do pracy, systemy zarządzania; 3. Stres psychospołeczny w pracy- pojęcie, źródła i konsekwencje, różnice indywidualne, prewencja; 4. Analiza środowiska pracy- zasady i metody; 5. Dobór i szkolenie pracowników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Ludwik Florek. - Wyd. 17 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2015. - 379 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-7736-0
1. Ogólne wiadomości o prawie pracy; 2. Powstanie i zmiana stosunku pracy; 3. Ustanie stosunku pracy; 4. Treść stosunku pracy; 5. Odpowiedzialność stron w stosunkach pracy; 6. Ochrona pracy; 7. Spory ze stosunku pracy; 8. Zbiorowe prawo pracy; 9. Zatrudnienie atypowe; 10. Pracownicze ubezpieczenia społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2005-8
1. Oczekiwania organizacji wobec jej uczestników; 2. Kształtowanie zachowań przez kierownika; 3. Budowa zespołu; 4. Komunikacja społeczna- wpływ zachowania w organizacji; 5. Wpływanie na zachowania przez formalizację; 6. Konfiguracja struktury a zachowania uczestników organizacji; 7. Uwarunkowania kulturowe zachowań w organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Authority data
Praca - podręcznik akademicki (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Człowiek w organizacji / Krystyna Serafin. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 1996. - 119 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Skrypty / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa)
ISBN: 83-903931-5-8
Zawiera: Wstęp; Natura człowieka i natura ludzkiego działania jako istotny aspekt funkcjonowania jednostki ( Osobowość i indywidualność człowieka a jego praca, Współzależność działania i pracy do motywacji, Wpływ innowacji na zachowanie człowieka, Przedsiębiorczość jako proces identyfikacji i wykorzystania szans); Klimat i kultura organizacyjna jako regulator zachowania się ludzi (Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a więzi społeczne i stosunki międzyludzkie, Relacje jednostka- grupa- przełożony w organizacji); Motywacja do pracy (Istota, rola, i narzędzia motywowania, Skuteczność motywowania, Przegląd wybranych teorii motywacji); Wybrane elementy zarządzania czynnikiem ludzkim w organizacji (Planowanie potrzeb personalnych, Nabór i dobór pracowników, czyli rekrutacja i selekcja kadr, Ocena- jej kryteria, rodzaje i metody); Konflikty i negocjacje (Istota i przyczyny występowania konfliktów Rodzaje i charakter konfliktów, Rozwiązywanie konfliktów, Negocjowanie najlepszą alternatywą porozumienia)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (11 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7193-181-6
Cz. I Praca: 1. Wielostronne znaczenie pracy w życiu człowieka. Wartościowanie pracy. Praca w wymiarze autotelicznym. Praca w kształtowaniu osobowości i socjalizacji pracowników. 2. Wycena pracy. Etos pracy. Rynek pracy. Prace kwalifikowane i ich ocena. Prace twórcze i odtwórcze. Praca a osobowość. Określenie i ocena pracy przedsiębiorcy (menedżera). Treść pojęciowa słowa "zawód". Świadomość pracownicza i zawodowa. 3. Przedsiębiorstwo - instytucja pracy zbiorowej. Ideologia przedsiębiorstwa w aspekcie gry rynkowej. Cele, zadania i funkcje przedsiębiorstwa. 4. Organizacja przedsiębiorstwa w ujęciu socjologicznym. Struktura organizacyjna i jej znaczenie w relacjach międzypracowniczych. Organizm czy system społeczny? Interakcje międzypracownicze. Kultura pracy. 5. Grupy pracownicze. Ogólna charakterystyka. Rodzaje grup pracowniczych. Rola i pozycja społeczna jednostki w grupie pracowniczej. 6. Przedsiębiorstwo jako organizm żyjący w warunkach rynku. Zrzeszenie czy wspólnota? Poczucie niepewności i wzmacnianie więzi. Czy konkurencja jest potrzebna? Jeszcze raz o dylematach przedsiębiorstwa dużego. Zjawisko dezintegracji. Specyfika socjologiczna przedsiębiorstw polskich. 7. Mierniki pracy ludzkiej: wydajność i sprawność. Pochwała miernika "sprawność pracy". Biopsychiczne uwarunkowania sprawności pracy. Cząstkowe składniki sprawności pracy. Cz. II Osobowość: 1. Uwagi wstępne. Osobowość w naukach społecznych i ekonomicznych. Różne ujęcia osobowości. 2. Praktyczna przydatność wiedzy o osobowości i prawidłowościach jej funkcjonowania: korzystniejsze współ działanie i ocena przydatności zawodowej pracowników. 3. Struktury osobowości i jej sfery. Typy osobowości. Uwarunkowania biologiczne i socjalizacja. Kształtowa nie osobowości w kontekście samodoskonalenia się. 4. Proces stabilizacji osobowości. Fazy rozwoju zawodowego. Pogłębione rozważania o procesie wyrównywania postaw. Przebieg adaptacji zawodowej. Integracja z zawodem. 5. Pogłębione omówienie potrzeb ludzkich w kontekście pracy. Hierarchia zaspokajania potrzeb. Rodzaje motywacji zawodowej. Stres psychologiczny. 6. Metody poznawania osobowości pracownika. Obserwacje inwentarze osobowości oraz testy. Socjometria. Cz. III Kierowanie: 1. Składniki wiedzy o kierowaniu i ich proporcje. Udział treści humanistycznych. Kierowanie czy zarządza nie? Pogłębiona charakterystyka czynności kierowniczych. Znaczenie struktury organizacyjnej w procesie kierowniczym. Rozpiętość kierowania. Korzystna liczebność zespołów. 2. Autorytet kierownika. Style i techniki kierowania. Porady praktyczne. 3. Władza i jej istota. Władza a struktura socjologiczna przedsiębiorstwa i układy zależności. Kompetencje władzy i role funkcyjne. 4. Zachowania przedsiębiorcze w zarządzaniu. Cechy przedsiębiorczości. Przykłady zachowań przedsiębiorczych. Przedsiębiorstwo tyglem przedsiębiorczości. Jak zostać przedsiębiorcą? 5. Kierowanie w aspekcie podejmowania decyzji. Ryzyko i psychologiczny problem współodpowiedzialności. Kierownik pomiędzy młotem a kowadłem. Niedoinformowanie w podejmowaniu decyzji. Czy istnieją optymalne decyzje 6. Sprawne kierowanie. Oceny kierowników w aspekcie sprawności. Jeszcze raz o osobowości kierownika w aspekcie kultury osobistej i wrażliwości humanistycznej. Kierownik w ocenie podwładnych. 7. Konflikt w grupie pracowniczej. Podłoże jego powstania. Rodzaje konfliktów. Czy istnieją konflikty pozytywne? Sposoby zapobiegania. Moralne aspekty konfliktów. 8. Negatywne techniki kierowania. Podłoże podziałów międzyludzkich w przedsiębiorstwach. Problem własności środków produkcji. Płaca jako przedmiot negocjacji i zarazem źródło napięć w przedsiębiorstwach polskich. Czy istnieje możliwość porozumienia? Ludzie ryzyka rynkowego i pracownicy szeregowi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1774-4
1. Teorie i modele motywacji do pracy, 2. Czynniki mające wpływ na motywację do pracy, 3. Modelowe ujęcie motywowania pracowników, 4. Badania motywacji do pracy - studia przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7174-639-3
Od klasycznej szkoły zarządzania do zarządzania zasobami pracy; Sprawowanie władzy w organizacji; Kierowanie pracownikami; System kadrowy w organizacji; Rozwój pracowników; Stosunki pracownicze w organizacji Grupy pracownicze. Kierowanie zespołami zadaniowymi; Procesy motywacyjne w kierowaniu ludźmi. Zjednywanie kierowanych dla realizacji zadań; Przywództwo i autorytet; Konflikty. Kierowanie konfliktami w organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-254-0
1. Część ogólna: Przedmiot prawa pracy; Funkcje prawa pracy; Zasady prawa pracy; Źródła prawa pracy; Stosunki prawne regulowane przepisami prawa pracy; 2. Indywidualne prawo pracy: Strony stosunku pracy; Nawiązanie stosunku pracy; Zmiana treści stosunku pracy; Rozwiązanie stosunku pracy; Treści stosunku pracy; Odpowiedzialność stron stosunku pracy za naruszenie przepisów prawa pracy; Rozpatrzenie sporów o roszczenia ze stosunku pracy; 3. Zbiorowe prawo pracy: Związki zawodowe; Organizacje pracodawców; Układy zbiorowe pracy; Spory zbiorowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-753-7
Zawiera: Wstęp; Rozdział 1. Praca – zatrudnienie – efektywność zatrudnieniowa kształcenia: 1.1. Praca i zatrudnienie. Pracujący i zatrudnieni; 1.2. Popyt na pracę. Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji pracowników; 1.3. Zagadnienia rynku pracy i zatrudnienia jako obszar problemowy pedagogiki pracy; Zagadnienia do przemyślenia i dyskusji. Rozdział 2. Ogólna charakterystyka zatrudnialności: 2.1. Pojęcie i wymiary zatrudnialności; 2.2. Wybrane determinanty zatrudnialności; 2.3. Zatrudnialność kategorią pedagogiki pracy. Zagadnienia do przemyślenia i dyskusji. Rozdział 3. Kompetencje i ich związek z zatrudnialnością: 3.1. Istota i uwarunkowania rozwoju kompetencji; 3.2. Rodzaje kompetencji – kontekst zatrudnienia; 3.3. Kompetencje a kapitał ludzki; 3.4. Zarządzanie kompetencjami w organizacji. Zagadnienia do przemyślenia i dyskusji. Rozdział 4. Edukacyjne wspieranie zatrudnialności: 4.1. Kształcenie dualne formą kształtowania kompetencji sprzyjających zatrudnieniu; 4.2. Szkolenia – wspieranie rozwoju kompetencji pracowników; 4.3. Coaching, mentoring i mentoring odwrócony metodami doskonalenia zawodowego. Zagadnienia do przemyślenia i dyskusji. Rozdział 5. Zatrudnianie osób młodych i starszych: 5.1. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne; 5.2. Zatrudnialność osób młodych; 5.3. Zatrudnialność osób w wieku 55+. Zagadnienia do przemyślenia i dyskusji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Czas pracy / pod red. Ludwika Florka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - 330, [2] s. ; 22 cm.
(Seria Akademicka -/Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1047-5
1. Uwarunkowania instytucji czasu pracy; 2. Pojęcie czasu pracy w prawie Unii Europejskiej; 3. Wymiar a norma czasu pracy; 4. Skracanie czasu pracy ze względu na uciążliwość lub szkodliwość pracy; 5. Dyżur; 6. Kształtowanie rozkładu pracy; 7. Metoda negocjacji zbiorowych w zakresie kształtowania systemów czasu pracy; 8. Okresy rozliczeniowe czasu pracy; 9. Rozkład, indywidualny rozkład i harmonogram czasu pracy oraz ich wzajemne korelacje; 10. Ochrona odpoczynku niedzielnego; 11. Kontrola przestrzegania i ewidencjonowania czasu pracy; 12. Czas pracy sędziego sądu powszechnego; 13. Instytucje czasu pracy personelu latającego w przewozach pasażerskich; 14. Czas służby i odpoczynku funkcjonariusza Policji; 15. Przedłużony czas służby w Policji; 16. Polityka w zakresie czasu pracy oraz zasady jego prawnej regulacji w Holandii, Niemczech i Danii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Prawo pracy - podręcznik akademicki (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again